نگارش پرسنلی برقراری فوق العاده ویژه معلمان به ادارات ارسال گردید

حقوق خرداد ماه با افزایش جدید قابل پرداخت خواهد.

درصدهای افزایش برابر مصوبه هیات دولت می باشد.

احکام در حال صدور می باشد.

فوق العاده مزبور صرفا شامل مشاغل معلمان می باشد

تغییرات نگارش۲-۶-۵-۱ سیستم پرسنل به شرح ذیل می باشد:

  • امکان صدور احکام برقراری فوق العاده ویژه مشاغل معلمان به تاریخ اجرای ۱/۱/۹۹ بر اساس رتبه و مقطع تحصیلی. (تصویب نامه هیئت محترم وزیران)
  • برقراری امتیازات خدمت در جبهه غیر داوطلبانه از تاریخ ۱۴/۸/۹۸ (در نگارش قبل با صدور حکم ۲۷۱ از تاریخ ۱۴/۸/۹۸ این امتیاز لغو گردیده بود).حکم ۷۲۲ بنام “برقراری امتیازات خدمت درجبهه غیرداوطلبانه (سربازی )”صادر واحکام بعدی را اصلاح نمائید .
    شرح حکم جهت وحدت رویه
    در اجرای رای شماره ۲۵۷ مورخ ۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو رای شماره ۲۳۹۷ مورخ ۹۸/۸/۱۴ هیات مذکور بدینوسیله امتیازات ناشی از حضور غیرداوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل شما بشرح مندرج در این حکم مجدداً برقرار می گردد.
  • امکان ارسال فرم ۱ و ۲ حقوق پرسنل انتقالی به سایر دستگاههای خارج از آموزش و پرورش که اطلاعات حقوقی آنها در سامانه مربوطه درج شده است .

درباره نویسنده

536مطلب نوشته است .

47 دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی