اطلاعیه ۸۴-۹۸ مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ با موضوع روند ارتقا رتبه بعد از تاریخ ۹۸/۰۷/۰۱ مشمولین طرح نظام رتبه بندی معلمان

اطلاعیه ۸۴-۹۸ مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ با موضوع روند ارتقا رتبه بعد از تاریخ ۹۸/۰۷/۰۱ مشمولین طرح نظام رتبه بندی معلمان

   بر اساس مصوبه شماره ۱۱۸۵۰۱/ ت ۵۵۷۲۴ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷هیئت محترم وزیران موضوع شیوه نامه شماره ۱۸۵۱۷۹ مورخ  1398/10/4  برای ارتقا رتبه معلمان اقدامات ذیل صورت گرفته است:

 1. از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷۰۱ دارندگان رتبه های پایه حرفه ای، ارشد حرفه ای، خبره حرفه ای و عالی حرفه ای به ترتیب در رتبه های ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ تطبیق وضع یافته اند .
 2. دارندگان رتبه مقدماتی با رعایت ضوابط مربوط و احراز شرایط  در رتبه (۱) قرار گرفته و حکم ایشان صادر می گردد.

نحوه ارتقاء رتبه معلمان بعد از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

 1. افرادی که در رتبه های حرفه ای و مقدماتی قرار دارند در صورتیکه بعد از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱مشمول ارتقاء به رتبه بالاتر گردند، با در نظر گرفتن سنوات تجربی کسب شده قبل (رتبه ۱: ۲ سال سابقه تجربی –  رتبه ۲ : ۶ سال سابقه تجربی – رتبه ۳ : ۱۲ سال سابقه تجربی – رتبه ۴: ۱۸ سال سابقه تجربی – رتبه ۵ : ۲۴ سال سابقه تجربی ( و اخذ گواهینامه صلاحیت معلمی از طریق سامانه ltms  و ساز و کارهایی که در شیوه نامه ارتقاء رتبه پیش بینی گردیده و با احراز شرایط لازم به رتبه بالاتر ارتقاء خواهند یافت.
 2.  همکاران ذینفع با هماهنگی اداره کارگزینی منطقه نسبت به تکمیل فرم های صلاحیت معلمی از طریق ایکن ” نظام رتبه بندی ” در سامانه  ltms اقدام نمایند .
 3. فرم های صلاحیت معلمی  در سه مرحله ( صلاحیت عمومی ، صلاحیت تخصصی و صلاحیت حرفه ای ) برای همکاران واجد شرایط در    سامانه ltms قرارداده خواهد شد . لذا همکاران ابتدا خود اظهاری نموده و سپس با تایید مقام مسئول می توانند از روز چهار شنبه مورخ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸ نسبت به دریافت محتوا اقدام نمایند .
 4. آزمون همکاران ذینفع در روز یک شنبه مورخ ۲۷ / ۱۱ /۱۳۹۸ مطابق با زمانبندیی که از روی سامانه ltms اعلام خواهد شد اجرا می گردد.
 5. همکارانی که در نظام رتبه بندی ،امتیاز لازم را کسب نمایند ، صدور حکم ارتقاء آنها دقیقا بر اساس سوابق تجربی مکتسبه قبل خواهد بود.
 6. مشمولین رتبه ۱  بر اساس مصوبه  مذکور بایستی ۲ سال سابقه تجربی داشته باشند .
 7. سوابق تجربی معلمان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی ، براساس ضوابط دستور العمل ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل  طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور  قابل محاسبه خواهد بود . تجارب غیر مربوط تمام وقت دولتی (غیر آموزشی) مستخدمین مشمول این طرح در ارتقا طبقه و رتبه بمیزان یک دوم تجارب آموزشی مربوط محاسبه می شود.
 8. بر اساس دستور العمل مذکور معادل سوابق آموزشی (تجربه مربوط) از سوابق غیر آموزشی (غیر مربوط)اعم از تحصیل ،سربازی و…قابل محاسبه خواهد بود .

مثال: فردی که بر اساس سنوات درج شده در  حکم کارگزینی وی  در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ دارای ۶ سال سابقه خدمت می باشد به شرطی می تواند  به رتبه پایه ارتقا یابد که ۳ سال از این مدت سابقه  تدریس تمام وقت یا مدیریت ومعاونت واحد آموزشی باشد.

 1. مدت تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان، شهید رجائی و همچنین طول تحصیل مشمولان قانون متعهدین خدمت و دوره مهارت آموزش موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان تجربه غیر مربوط محسوب خواهد شد.

۱۰ – امتیاز تعجیل برای ارتقاء به رتبه های بالاتر برای مشمولانی که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست پیوست تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۴۰۹۹۶ﻫ مورخ ۸۸/۰۴/۱۰ هیات محترم وزیران اشتغال به خدمت دارند ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.

تصویب نامه در خصوص پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته

شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ
۱۰/۴/۱۳۸۸
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته
وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷/۱۰۰ مورخ ۲۹/۲/
۱۳۸۷ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند «۱» ماده
(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود:
۱ـ دهستانها و روستاهای موضوع فهرست پیوست این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر «
پـیوست تصویب‌نامه هیئـت وزیران» است، ملاک پرداخت فوق‌العاده مناطق
کمترتوسعه‌یافته موضوع بند «۱» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات‌کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ
می‌باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم برقراری
فوق‌العاده یادشده نخواهد داشت.
تبصره۱ـ چنانچه هر یک از روستاهای واقع در دهستانهای موضوع فهرست پیوست به شهر
تبدیل شوند، ضریب مربوط، سالانه یک واحد کاهش می‌یابد تا به ترتیب و در نهایت حذف
گردد.
۲ـ نحوه پرداخت و میزان درصدهای متعلقه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸، بر مبنای جدول درصد
پرداختی خواهد بود که بر اساس جزء « ب» بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸
کل کشور، تصویب و ابلاغ خواهد شد.
۳ـ فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در مناطق
روستایی تابعه دهستانهای مذکور در بند (۱) پرداخت می‌گردد. کارکنان سایر روستاهای
کشور (که در تابعیت دهستانهای فهرست پیوست قرار ندارند)، از حداقل میزان مربوط که
در جدول موضوع بند (۲) مشخص خواهد شد، بهره‌مند می‌گردند.
۴ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع این
تصویب‌نامه از محل اعتبار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه سال ۱۳۸۸
کل کشور و سالهای بعد، از محل اعتبار هزینه‌ای دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تأمین و
پرداخت می‌گردد.
۵ ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است با هماهنگی دفتر
امور مناطق محروم کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی
و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از
تصویب هر یک از برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فهرست‌های
پیوسـت را با توجه به میزان توسعه و محرومیت‌زدایی دهستان مربوط بازنگری نموده و
همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم‌گیری به هیئت وزیران ارائه نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
جزیره ۶ آذربایجان شرقی اسکو ایلخچی
ورگهان ۸ آذربایجان شرقی اهر مرکزی
آذغان ۷ آذربایجان شرقی اهر مرکزی
قشلاق ۷ آذربایجان شرقی اهر مرکزی
چهاردانگه ۸ آذربایجان شرقی اهر هوراند
دودانگه ۸ آذربایجان شرقی اهر هوراند
دیکله ۷ آذربایجان شرقی اهر هوراند
عباس شرقی ۷ آذربایجان شرقی بستان‌آباد تیکمه داش
عباس غربی ۶ آذربایجان شرقی بستان‌آباد تیکمه داش
سهندآباد ۷ آذربایجان شرقی بستان‌آباد تیکمه داش
اسپران ۶ آذربایجان شرقی تبریز مرکزی
دیزمار غربی ۷ آذربایجان شرقی جلفا سیه‌رود
نوجه مهر ۷ آذربایجان شرقی جلفا سیه‌رود

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
شجاع ۷ آذربایجان شرقی جلفا مرکزی
چاراویماق شرقی ۷ آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان
چاراویماق جنوب شرقی ۸ آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان
چاراویماق جنوب غربی ۸ آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی
چاراویماق مرکزی ۷ آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی
قوری چای شرقی ۸ آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی
ورقه ۷ آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی
رازلیق ۶ آذربایجان شرقی سراب مرکزی
صائین ۶ آذربایجان شرقی سراب مرکزی
آلان براغوش ۶ آذربایجان شرقی سراب مهربان
اردلان ۶ آذربایجان شرقی سراب مهربان
شربیان ۶ آذربایجان شرقی سراب مهربان
رودقات ۶ آذربایجان شرقی شبستر صوفیان
قشلاق ۸ آذربایجان شرقی کلیبر آبش احمد
آبش احمد ۸ آذربایجان شرقی کلیبر آبش احمد
سیدان ۸ آذربایجان شرقی کلیبر آبش احمد
بسطاملو ۸ آذربایجان شرقی کلیبر خداآفرین
دیزمار شرقی ۸ آذربایجان شرقی کلیبر خداآفرین
کیوان ۸ آذربایجان شرقی کلیبر خداآفرین
گرمادوز ۸ آذربایجان شرقی کلیبر خداآفرین
منجوان شرقی ۸ آذربایجان شرقی کلیبر خداآفرین
منجوان غربی ۸ آذربایجان شرقی کلیبر خداآفرین
پیغان چایی ۷ آذربایجان شرقی کلیبر مرکزی
مولان ۸ آذربایجان شرقی کلیبر مرکزی
میشه پاره ۸ آذربایجان شرقی کلیبر مرکزی
ییلاق ۸ آذربایجان شرقی کلیبر مرکزی
سراجوی جنوبی ۶ آذربایجان شرقی مراغه سراجو
قوری چای غربی ۷ آذربایجان شرقی مراغه سراجو
سراجوی شرقی ۶ آذربایجان شرقی مراغه سراجو
هرزندات شرقی ۶ آذربایجان شرقی مرند مرکزی
یکانات ۶ آذربایجان شرقی مرند یامچی
لیلان جنوبی ۶ آذربایجان شرقی ملکان لیلان
لیلان شمالی ۶ آذربایجان شرقی ملکان لیلان
گاودول شرقی ۶ آذربایجان شرقی ملکان مرکزی
اوچ تپه غربی ۷ آذربایجان شرقی میانه ترکمانچای
بروانان شرقی ۶ آذربایجان شرقی میانه ترکمانچای
بروانان غربی ۷ آذربایجان شرقی میانه ترکمانچای
بروانان مرکزی ۶ آذربایجان شرقی میانه ترکمانچای
قافلانکوه شرقی ۶ آذربایجان شرقی میانه کاغذکنان
کاغذکنان شمالی ۷ آذربایجان شرقی میانه کاغذکنان
کاغذکنان مرکزی ۶ آذربایجان شرقی میانه کاغذکنان
تیرچائی ۶ آذربایجان شرقی میانه کندوان
کندوان ۷ آذربایجان شرقی میانه کندوان
گرمه شمالی ۷ آذربایجان شرقی میانه کندوان
اوچ تپه شرقی ۶ آذربایجان شرقی میانه مرکزی
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
کله بوز شرقی ۷ آذربایجان شرقی میانه مرکزی
کله بوز غربی ۷ آذربایجان شرقی میانه مرکزی
گرمه جنوبی ۷ آذربایجان شرقی میانه مرکزی
بدوستان غربی ۶ آذربایجان شرقی هریس خواجه
مواضع‌خان شرقی ۶ آذربایجان شرقی هریس خواجه
مواضع‌خان شمالی ۶ آذربایجان شرقی هریس خواجه
باروق ۶ آذربایجان شرقی هریس مرکزی
بدوستان شرقی ۶ آذربایجان شرقی هریس مرکزی
خانمرود ۶ آذربایجان شرقی هریس مرکزی
سلوک ۶ آذربایجان شرقی هشترود مرکزی
علی‌آباد ۶ آذربایجان شرقی هشترود مرکزی
چاراویماق شمال شرقی ۷ آذربایجان شرقی هشترود مرکزی
کوهسار ۶ آذربایجان شرقی هشترود مرکزی
قرانقو ۶ آذربایجان شرقی هشترود مرکزی
آلمالو ۷ آذربایجان شرقی هشترود نظرکهریزی
نظرکهریزی ۷ آذربایجان شرقی هشترود نظرکهریزی
ارزیل ۸ آذربایجان شرقی ورزقان خاروانا
جوشین ۸ آذربایجان شرقی ورزقان خاروانا
دیزمار مرکزی ۸ آذربایجان شرقی ورزقان خاروانا
ازومدل شمالی ۷ آذربایجان شرقی ورزقان مرکزی
بکرآباد ۷ آذربایجان شرقی ورزقان مرکزی
ازومدل جنوبی ۷ آذربایجان شرقی ورزقان مرکزی
سینا ۷ آذربایجان شرقی ورزقان مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
انزل جنوبی ۶ آذربایجان غربی ارومیه انزل
انزل شمالی ۶ آذربایجان غربی ارومیه انزل
دشت ۸ آذربایجان غربی ارومیه سیلوانه
مرگور ۸ آذربایجان غربی ارومیه سیلوانه
ترگور ۸ آذربایجان غربی ارومیه سیلوانه
برادوست ۷ آذربایجان غربی ارومیه صومای برادوست
صومای جنوبی ۸ آذربایجان غربی ارومیه صومای برادوست
صومای شمالی ۸ آذربایجان غربی ارومیه صومای برادوست
باراندوز ۶ آذربایجان غربی ارومیه مرکزی
دول ۶ آذربایجان غربی ارومیه مرکزی
اشنویه شمالی ۶ آذربایجان غربی اشنویه مرکزی
دشت بیل ۸ آذربایجان غربی اشنویه مرکزی
اشنویه جنوبی ۸ آذربایجان غربی اشنویه نالوس
هق ۸ آذربایجان غربی اشنویه نالوس
آختاچی شرقی ۶ آذربایجان غربی بوکان سیمینه
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
آختاچی محالی ۷ آذربایجان غربی بوکان سیمینه
آختاچی ۶ آذربایجان غربی بوکان مرکزی
ایل تیمور ۷ آذربایجان غربی بوکان مرکزی
ایل گورک ۸ آذربایجان غربی بوکان مرکزی
بهی فیض‌اله بیگی ۷ آذربایجان غربی بوکان مرکزی
گچلرات شرقی ۷ آذربایجان غربی پلدشت ارس
گچلرات غربی ۷ آذربایجان غربی پلدشت ارس
چایباسار شرقی ۷ آذربایجان غربی پلدشت مرکزی
زنگبار ۷ آذربایجان غربی پلدشت مرکزی
لاهیجان شرقی ۷ آذربایجان غربی پیرانشهر لاجان
لاهیجان غربی ۷ آذربایجان غربی پیرانشهر لاجان
پیران ۷ آذربایجان غربی پیرانشهر مرکزی
لاهیجان ۷ آذربایجان غربی پیرانشهر مرکزی
منگور غربی ۸ آذربایجان غربی پیرانشهر مرکزی
احمدآباد ۷ آذربایجان غربی تکاب تخت سلیمان
چمن ۷ آذربایجان غربی تکاب تخت سلیمان
ساروق ۷ آذربایجان غربی تکاب تخت سلیمان
افشار ۷ آذربایجان غربی تکاب مرکزی
انصار ۷ آذربایجان غربی تکاب مرکزی
کرفتو ۷ آذربایجان غربی تکاب مرکزی
آواجیق جنوبی ۸ آذربایجان غربی چالدران دشتک
آواجیق شمالی ۸ آذربایجان غربی چالدران دشتک
ببه جیک ۷ آذربایجان غربی چالدران مرکزی
چالدران جنوبی ۷ آذربایجان غربی چالدران مرکزی
چالدران شمالی ۷ آذربایجان غربی چالدران مرکزی
حاجیلار جنوبی ۶ آذربایجان غربی چایپاره حاجیلار
حاجیلار شمالی ۶ آذربایجان غربی چایپاره حاجیلار
قره ضیاءالدین ۶ آذربایجان غربی چایپاره مرکزی
چورس ۶ آذربایجان غربی چایپاره مرکزی
الند ۹ آذربایجان غربی خوی صفائیه
سکمن‌آباد ۷ آذربایجان غربی خوی صفائیه
زری ۶ آذربایجان غربی خوی قطور
قطور ۸ آذربایجان غربی خوی قطور
رهال ۶ آذربایجان غربی خوی مرکزی
دیزج ۶ آذربایجان غربی خوی مرکزی
باسک کولسه ۸ آذربایجان غربی سردشت مرکزی
گورک سردشت ۸ آذربایجان غربی سردشت مرکزی
آلان ۹ آذربایجان غربی سردشت مرکزی
بریاجی ۸ آذربایجان غربی سردشت مرکزی
گورک نعلین ۹ آذربایجان غربی سردشت وزینه
ملکاری ۸ آذربایجان غربی سردشت وزینه
شپیران ۹ آذربایجان غربی سلماس کوهسار
چهریق ۸ آذربایجان غربی سلماس کوهسار
شناتال ۹ آذربایجان غربی سلماس کوهسار
کره سنی ۷ آذربایجان غربی سلماس مرکزی
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
کشاور ۶ آذربایجان غربی شاهین دژ کشاورز
چهاردولی ۷ آذربایجان غربی شاهین دژ کشاورز
هولاسو ۶ آذربایجان غربی شاهین دژ مرکزی
صفاخانه ۷ آذربایجان غربی شاهین دژ مرکزی
محمودآباد ۶ آذربایجان غربی شاهین دژ مرکزی
چشمه سرا ۶ آذربایجان غربی شوط قره قویون
قره قویون جنوبی ۶ آذربایجان غربی شوط قره قریون
یولاگلدی ۶ آذربایجان غربی شوط مرکزی
قره قویون شمالی ۶ آذربایجان غربی شوط مرکزی
چایباسار شمالی ۸ آذربایجان غربی ماکو بازرگان
قره سو ۸ آذربایجان غربی ماکو مرکزی
چایباسار جنوبی ۶ آذربایجان غربی ماکو مرکزی
منگور شرقی ۸ آذربایجان غربی مهاباد خلیفان
کانی بازار ۸ آذربایجان غربی مهاباد خلیفان
آختاچی غربی ۷ آذربایجان غربی مهاباد مرکزی
مکریان شرقی ۶ آذربایجان غربی مهاباد مرکزی
مکریان غربی ۶ آذربایجان غربی مهاباد مرکزی
آجرلوی شرقی ۷ آذربایجان غربی میاندوآب باروق
آجرلوی غربی ۷ آذربایجان غربی میاندوآب باروق
باروق ۷ آذربایجان غربی میاندوآب باروق
مرحمت‌آباد شمالی ۶ آذربایجان غربی میاندوآب مرحمت‌آباد
مرحمت‌آباد میانی ۶ آذربایجان غربی میاندوآب مرحمت‌آباد
مرحمت‌آباد جنوبی ۶ آذربایجان غربی میاندوآب مرکزی
مکریان شمالی ۶ آذربایجان غربی میاندوآب مرکزی
المهدی ۶ آذربایجان غربی نقده محمدیار
حسنلو ۶ آذربایجان غربی نقده محمدیار
بیگم قلعه ۶ آذربایجان غربی نقده مرکزی
سلدوز ۶ آذربایجان غربی نقده مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
ارشق شرقی ۶ اردبیل اردبیل مرکزی
فولادلوی جنوبی ۶ اردبیل اردبیل هیر
هیر ۶ اردبیل اردبیل هیر
قشلاق شرقی ۷ اردبیل بیله‌سوار قشلاق دشت
قشلاق جنوبی ۷ اردبیل بیله‌سوار قشلاق دشت
انجیرلو ۶ اردبیل بیله‌سوار مرکزی
گوگ تپه ۶ اردبیل بیله‌سوار مرکزی
اصلاندوز ۶ اردبیل پارس‌آباد اصلاندوز
قشلاق غربی ۶ اردبیل پارس‌آباد اصلاندوز
خورش رستم جنوبی ۷ اردبیل خلخال خورش رستم
خورش رستم شمالی ۷ اردبیل خلخال خورش رستم
شال ۷ اردبیل خلخال شاهرود
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
شاهرود ۶ اردبیل خلخال شاهرود
پلنگا ۷ اردبیل خلخال شاهرود
خانندبیل غربی ۶ اردبیل خلخال مرکزی
سنجبد شرقی ۶ اردبیل خلخال مرکزی
زرج‌آباد ۶ اردبیل کوثر فیروز
سنجبد جنوبی ۶ اردبیل کوثر فیروز
سنجبد شمالی ۶ اردبیل کوثر مرکزی
سنجبد غربی ۶ اردبیل کوثر مرکزی
انگوت شرقی ۸ اردبیل گرمی انگوت
انگوت غربی ۸ اردبیل گرمی انگوت
پائین برزند ۷ اردبیل گرمی انگوت
اجارود شمالی ۶ اردبیل گرمی مرکزی
اجارود غربی ۶ اردبیل گرمی مرکزی
اجارود مرکزی ۶ اردبیل گرمی مرکزی
انی ۶ اردبیل گرمی مرکزی
آزادلو ۸ اردبیل گرمی موران
اجارود شرقی ۸ اردبیل گرمی موران
ارشق مرکزی ۷ اردبیل مشگین‌شهر ارشق
ارشق شمالی ۷ اردبیل مشگین‌شهر ارشق
ارشق غربی ۷ اردبیل مشگین‌شهر مرادلو
صلوات ۷ اردبیل مشگین‌شهر مرادلو
یافت ۶ اردبیل مشگین‌شهر مرادلو
عنبران ۶ اردبیل نمین عنبران
میناباد ۶ اردبیل نمین عنبران
دولت‌آباد ۶ اردبیل نمین مرکزی
ویلکیج شمالی ۶ اردبیل نمین مرکزی
گرده ۶ اردبیل نمین مرکزی
ویلکیج جنوبی ۶ اردبیل نمین ویلکیج
ویلکیج مرکزی ۶ اردبیل نمین ویلکیج
مهماندوست ۶ اردبیل نیر کورائیم
یورتچی شرقی ۷ اردبیل نیر کورائیم
یورتچی غربی ۷ اردبیل نیر کورائیم
دورسونخواجه ۶ اردبیل نیر مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
ریگستان ۶ اصفهان اردستان زواره
سفلی ۶ اصفهان اردستان زواره
همبرات ۶ اصفهان اردستان مرکزی
برزاوند ۶ اصفهان اردستان مرکزی
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
علیا ۶ اصفهان اردستان مرکزی
کچو ۶ اصفهان اردستان مرکزی
جرقویه سفلی ۶ اصفهان اصفهان جرقویه سفلی
جرقویه وسطی ۶ اصفهان اصفهان جرقویه سفلی
جرقویه علیا ۶ اصفهان اصفهان جرقویه علیا
رامشه ۶ اصفهان اصفهان جرقویه علیا
امامزاده عبدالعزیز(ع) ۶ اصفهان اصفهان جلگه
تودشک ۶ اصفهان اصفهان کوهپایه
جبل ۶ اصفهان اصفهان کوهپایه
زفره ۶ اصفهان اصفهان کوهپایه
سیستان ۶ اصفهان اصفهان کوهپایه
کویرات ۶ اصفهان آران و بیدگل کویرات
کویر ۶ اصفهان آران و بیدگل کویرات
برخوار شرقی ۶ اصفهان برخوار حبیب‌آباد
چناررود جنوبی ۶ اصفهان چادگان چنارود
چناررود شمالی ۶ اصفهان چادگان چنارود
کاوه آهنگر ۶ اصفهان چادگان مرکزی
پشتکوه ۶ اصفهان خوانسار مرکزی
پادناسفلی ۶ اصفهان سمیرم پادنا
پادنا علیا ۷ اصفهان سمیرم پادنا
پادنا وسطی ۶ اصفهان سمیرم پادنا
حنا ۶ اصفهان سمیرم مرکزی
ونک ۶ اصفهان سمیرم مرکزی
وردشت ۶ اصفهان سمیرم مرکزی
مورچه خورت ۶ اصفهان شاهین شهر و میمه مرکزی
کرچمبو جنوبی ۶ اصفهان فریدن بوئین و میاندشت
کرچمبو شمالی ۶ اصفهان فریدن بوئین و میاندشت
ییلاق ۷ اصفهان فریدن بوئین و میاندشت
سردسیر ۶ اصفهان فریدن بوئین و میاندشت
گرجی ۶ اصفهان فریدن بوئین و میاندشت
عشایر ۸ اصفهان فریدونشهر مرکزی
برف انبار ۶ اصفهان فریدونشهر مرکزی
چشمه لنگان ۷ اصفهان فریدونشهر مرکزی
پشتکوه موگوئی ۸ اصفهان فریدونشهر مرکزی
پیشکوه موگوئی ۸ اصفهان فریدونشهر مرکزی
خرم دشت ۶ اصفهان کاشان مرکزی
چوپانان ۶ اصفهان نائین انارک
بیابانک ۷ اصفهان نائین خوروبیابانک
جندق ۷ اصفهان نائین خوروبیابانک
نخلستان ۷ اصفهان نائین خوروبیابانک
بافران ۶ اصفهان نائین مرکزی
بهارستان ۶ اصفهان نائین مرکزی
لای سیاه ۶ اصفهان نائین مرکزی
اشن ۶ اصفهان نجف‌آباد مهردشت
کرکس ۶ اصفهان نطنز مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
ارکوازی ۶ ایلام ایلام چوار
بولی ۷ ایلام ایلام چوار
میش خاص ۶ ایلام ایلام مرکزی
زرنه ۶ ایلام ایوان زرنه
کلان ۶ ایلام ایوان زرنه
سراب ۶ ایلام ایوان مرکزی
نبوت ۶ ایلام ایوان مرکزی
چم‌کبود ۶ ایلام آبدانان سراب باغ
سراب‌باغ ۷ ایلام آبدانان سراب باغ
آب انار ۸ ایلام آبدانان کلات
مورموری ۸ ایلام آبدانان کلات
جابر انصار ۶ ایلام آبدانان مرکزی
ماسبی ۷ ایلام آبدانان مرکزی
دوستان ۶ ایلام دره‌شهر بدره
هندمینی ۶ ایلام دره‌شهر بدره
کولکنی ۶ ایلام دره‌شهر ماژین
ماژین ۶ ایلام دره‌شهر ماژین
ارمو ۶ ایلام دره‌شهر مرکزی
زرین‌دشت ۶ ایلام دره‌شهر مرکزی
سیدناصرالدین ۷ ایلام دهلران زرین‌آباد
سیدابراهیم ۷ ایلام دهلران زرین‌آباد
اناران ۶ ایلام دهلران مرکزی
دشت عباس ۶ ایلام دهلران موسیان
ابوغویر ۷ ایلام دهلران موسیان
نهرعنبر ۶ ایلام دهلران موسیان
زنگوان ۶ ایلام شیروان و چرداول شیروان
کارزان ۶ ایلام شیروان و چرداول شیروان
لومار ۶ ایلام شیروان و چرداول شیروان
شباب ۶ ایلام شیروان و چرداول مرکزی
آسمان‌آباد ۶ ایلام شیروان و چرداول مرکزی
بیجنوند ۷ ایلام شیروان و چرداول مرکزی
هلیلان ۷ ایلام شیروان و چرداول هلیلان
زردلان ۷ ایلام شیروان و چرداول هلیلان
هجداندشت ۷ ایلام مهران صالح‌آباد
محسن‌آب ۷ ایلام مهران مرکزی
چمزی ۷ ایلام ملکشاهی مرکزی
شوهان ۷ ایلام ملکشاهی مرکزی
کبیرکوه ۷ ایلام ملکشاهی گچی
گچی ۷ ایلام ملکشاهی گچی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
انگالی ۶ بوشهر بوشهر مرکزی
بوالخیر ۸ بوشهر تنگستان دلوار
دلوار ۷ بوشهر تنگستان دلوار
اهرم ۶ بوشهر تنگستان مرکزی
باغک ۶ بوشهر تنگستان مرکزی
انارستان ۷ بوشهر جم ریز
تشان ۷ بوشهر جم ریز
ریز ۷ بوشهر جم ریز
جم ۶ بوشهر جم مرکزی
کوری ۶ بوشهر جم مرکزی
ارم ۸ بوشهر دشتستان ارم
دهرود ۸ بوشهر دشتستان ارم
بوشکان ۸ بوشهر دشتستان بوشکان
پشتکوه ۸ بوشهر دشتستان بوشکان
زیرراه ۶ بوشهر دشتستان سعدآباد
وحدتیه ۶ بوشهر دشتستان سعدآباد
درواهی ۶ بوشهر دشتستان شبانکاره
شبانکاره ۶ بوشهر دشتستان شبانکاره
شنبه ۷ بوشهر دشتی شنبه و طسوج
طسوج ۷ بوشهر دشتی شنبه و طسوج
چغاپور ۶ بوشهر دشتی کاکی
کبکان ۷ بوشهر دشتی کاکی
کاکی ۶ بوشهر دشتی کاکی
آبکش ۷ بوشهر دیر بردخون
بردخون ۷ بوشهر دیر بردخون
آبدان ۷ بوشهر دیر مرکزی
حومه ۷ بوشهر دیر مرکزی
لیراوی جنوبی ۷ بوشهر دیلم امام حسن(ع)
لیراوی میانی ۷ بوشهر دیلم امام حسن(ع)
حومه ۷ بوشهر دیلم مرکزی
لیراوی شمالی ۷ بوشهر دیلم مرکزی
عسلویه ۶ بوشهر کنگان عسلویه
نای‌بند ۷ بوشهر کنگان عسلویه
طاهری ۷ بوشهر کنگان مرکزی
حومه ۷ بوشهر کنگان مرکزی
رودحله ۶ بوشهر گناوه ریگ
حیات داود ۷ بوشهر گناوه مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بالاطالقان ۶ تهران ساوجبلاغ طالقان
پائین طالقان ۶ تهران ساوجبلاغ طالقان
اخترآباد ۶ تهران شهریار ملارد
دوبلوک ۶ تهران فیروزکوه ارجمند
قزقانچای ۶ تهران فیروزکوه ارجمند
پشتکوه ۶ تهران فیروزکوه مرکزی
پلنگ‌آباد ۶ تهران کرج اشتهارد
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
دیناران ۷ چهارمحال و بختیاری اردل مرکزی
پشتکوه ۶ چهارمحال و بختیاری اردل مرکزی
میانکوه ۸ چهارمحال و بختیاری اردل میانکوه
شلیل ۸ چهارمحال و بختیاری اردل میانکوه
بازفت ۹ چهارمحال و بختیاری کوهرنگ بازفت
دوآب ۸ چهارمحال و بختیاری کوهرنگ بازفت
میان کوه موگوئی ۹ چهارمحال و بختیاری کوهرنگ مرکزی
دشت زرین ۶ چهارمحال و بختیاری کوهرنگ مرکزی
شوراب تنگزی ۷ چهارمحال و بختیاری کوهرنگ مرکزی
مشایخ ۷ چهارمحال و بختیاری کیار ناغان
ناغان ۶ چهارمحال و بختیاری کیار ناغان
جوانمردی ۶ چهارمحال و بختیاری لردگان خانمیرزا
خانمیرزا ۶ چهارمحال و بختیاری لردگان خانمیرزا
فلارد ۶ چهارمحال و بختیاری لردگان فلارد
پشتکوه ۶ چهارمحال و بختیاری لردگان فلارد
ارمند ۶ چهارمحال و بختیاری لردگان مرکزی
ریگ ۶ چهارمحال و بختیاری لردگان مرکزی
سردشت ۷ چهارمحال و بختیاری لردگان مرکزی
میلاس ۶ چهارمحال و بختیاری لردگان مرکزی
بارز ۸ چهارمحال و بختیاری لردگان منج
منج ۶ چهارمحال و بختیاری لردگان منج
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
براکوه ۷ خراسان جنوبی بیرجند خوسف
جلگه ماژان ۷ خراسان جنوبی بیرجند خوسف
قلعه زری ۸ خراسان جنوبی بیرجند خوسف
خوسف ۷ خراسان جنوبی بیرجند خوسف
باقران ۶ خراسان جنوبی بیرجند مرکزی
فشارود ۶ خراسان جنوبی بیرجند مرکزی
کاهشنگ ۶ خراسان جنوبی بیرجند مرکزی
شاخن ۶ خراسان جنوبی بیرجند مرکزی
شاخنات ۶ خراسان جنوبی بیرجند مرکزی
فخرود ۷ خراسان جنوبی درمیان قهستان
قهستان ۸ خراسان جنوبی درمیان قهستان
طبس مسینا ۸ خراسان جنوبی درمیان گزیک
گزیک ۸ خراسان جنوبی درمیان گزیک
درمیان ۷ خراسان جنوبی درمیان مرکزی
میاندشت ۷ خراسان جنوبی درمیان مرکزی
دوکوهه ۷ خراسان جنوبی سرایان سه قلعه
سه قلعه ۷ خراسان جنوبی سرایان سه قلعه
مصعبی ۶ خراسان جنوبی سرایان آیسک
آیسک ۶ خراسان جنوبی سرایان آیسک
مومن‌آباد ۸ خراسان جنوبی سربیشه مرکزی
درح ۹ خراسان جنوبی سربیشه مرکزی
مود ۶ خراسان جنوبی سربیشه مود
نهارجان ۷ خراسان جنوبی سربیشه مود
ارسک ۶ خراسان جنوبی بشرویه ارسک
رقه ۷ خراسان جنوبی بشرویه ارسک
علی جمال ۷ خراسان جنوبی بشرویه مرکزی
کرند ۷ خراسان جنوبی بشرویه مرکزی
حومه ۶ خراسان جنوبی فردوس مرکزی
افین ۶ خراسان جنوبی قائنات زهان
زهان ۶ خراسان جنوبی قائنات زهان
زیرکوه ۷ خراسان جنوبی قائنات زیرکوه
شاسکوه ۶ خراسان جنوبی قائنات زیرکوه
پترگان ۸ خراسان جنوبی قائنات زیرکوه
آفریز ۶ خراسان جنوبی قائنات سده
پسکوه ۶ خراسان جنوبی قائنات سده
سده ۶ خراسان جنوبی قائنات سده
پیشکوه ۶ خراسان جنوبی قائنات مرکزی
مهیار ۶ خراسان جنوبی قائنات مرکزی
قائن ۶ خراسان جنوبی قائنات مرکزی
کرغند ۶ خراسان جنوبی قائنات نیمبلوک
نیمبلوک ۶ خراسان جنوبی قائنات نیمبلوک
شوسف ۸ خراسان جنوبی نهبندان شوسف
عربخانه ۸ خراسان جنوبی نهبندان شوسف
میغان ۹ خراسان جنوبی نهبندان مرکزی
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بندان ۹ خراسان جنوبی نهبندان مرکزی
نه ۹ خراسان جنوبی نهبندان مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
جزین ۶ خراسان رضوی بجستان مرکزی
بجستان ۶ خراسان رضوی بجستان مرکزی
درونه ۶ خراسان رضوی بردسکن انابد
صحرا ۶ خراسان رضوی بردسکن انابد
جلگه ۶ خراسان رضوی بردسکن شهرآباد
شهرآباد ۶ خراسان رضوی بردسکن شهرآباد
کوهپایه ۶ خراسان رضوی بردسکن مرکزی
باخرز ۸ خراسان رضوی تایباد باخرز
بالاولایت ۸ خراسان رضوی تایباد باخرز
پائین ولایت ۸ خراسان رضوی تایباد مرکزی
کرات ۸ خراسان رضوی تایباد مرکزی
دشت تایباد ۸ خراسان رضوی تایباد میان ولایت
کوهسنگی ۸ خراسان رضوی تایباد میان ولایت
طاغنکوه جنوبی ۶ خراسان رضوی تخت جلگه طاغنکوه
طاغنکوه شمالی ۶ خراسان رضوی تخت جلگه طاغنکوه
تخت جلگه ۶ خراسان رضوی تخت جلگه مرکزی
فیروزه ۶ خراسان رضوی تخت جلگه مرکزی
دشت جام ۷ خراسان رضوی تربت جام بوژگان
هریرود ۸ خراسان رضوی تربت جام بوژگان
زام ۸ خراسان رضوی تربت جام پائین جام
گل بانو ۸ خراسان رضوی تربت جام پائین جام
باغ کشمیر ۷ خراسان رضوی تربت جام صالح آباد
قلعه حمام ۷ خراسان رضوی تربت جام صالح آباد
جنت‌آباد ۸ خراسان رضوی تربت جام صالح آباد
صالح آباد ۸ خراسان رضوی تربت جام صالح آباد
جامرود ۷ خراسان رضوی تربت جام مرکزی
جلگه موسی‌آباد ۷ خراسان رضوی تربت جام مرکزی
میان جام ۷ خراسان رضوی تربت جام مرکزی
بالاجام ۶ خراسان رضوی تربت جام نصرآباد
کاریزان ۶ خراسان رضوی تربت جام نصرآباد
بایک ۶ خراسان رضوی تربت حیدریه بایک
بالارخ ۶ خراسان رضوی تربت حیدریه جلگه رخ
پائین رخ ۶ خراسان رضوی تربت حیدریه جلگه رخ
میان رخ ۶ خراسان رضوی تربت حیدریه جلگه رخ
رقیچه ۷ خراسان رضوی تربت حیدریه کدکن
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
کدکن ۷ خراسان رضوی تربت حیدریه کدکن
بالاولایت ۶ خراسان رضوی تربت حیدریه مرکزی
جغتای ۶ خراسان رضوی جغتای مرکزی
دستوران ۷ خراسان رضوی جغتای مرکزی
پائین جوین ۷ خراسان رضوی جغتای هلالی
میان جوین ۶ خراسان رضوی جغتای هلالی
حکم‌ آباد ۶ خراسان رضوی جوین عطاملک
زرین ۶ خراسان رضوی جوین عطاملک
پیراکوه ۶ خراسان رضوی جوین مرکزی
بالاجوین ۶ خراسان رضوی جوین مرکزی
گلمکان ۶ خراسان رضوی چناران گلبهار
بیزکی ۶ خراسان رضوی چناران گلبهار
بقمج ۶ خراسان رضوی چناران مرکزی
چناران ۶ خراسان رضوی چناران مرکزی
رادکان ۶ خراسان رضوی چناران مرکزی
کیبر ۸ خراسان رضوی خواف جلگه زوزن
زوزن ۷ خراسان رضوی خواف جلگه زوزن
بالاخواف ۶ خراسان رضوی خواف سلامی
سلامی ۶ خراسان رضوی خواف سلامی
بستان ۸ خراسان رضوی خواف سنگان
پائین خواف ۸ خراسان رضوی خواف سنگان
میان خواف ۶ خراسان رضوی خواف مرکزی
نشتیفان ۸ خراسان رضوی خواف مرکزی
قره باشلو ۶ خراسان رضوی درگز چاپشلو
میانکوه ۷ خراسان رضوی درگز چاپشلو
زنگلانلو ۶ خراسان رضوی درگز لطف‌آباد
دیباج ۶ خراسان رضوی درگز لطف‌آباد
تکاب ۶ خراسان رضوی درگز مرکزی
درونگر ۸ خراسان رضوی درگز نوخندان
شهرستانه ۸ خراسان رضوی درگز نوخندان
شعبه ۷ خراسان رضوی رشتخوار جنگل
جنگل ۷ خراسان رضوی رشتخوار جنگل
رشتخوار ۶ خراسان رضوی رشتخوار مرکزی
ساق ۷ خراسان رضوی زاوه سلیمان
سلیمان ۷ خراسان رضوی زاوه سلیمان
صفائیه ۶ خراسان رضوی زاوه مرکزی
سلطان‌آباد ۶ خراسان رضوی سبزوار خوشاب
طبس ۶ خراسان رضوی سبزوار خوشاب
دره یام ۷ خراسان رضوی سبزوار خوشاب
رباط جز ۶ خراسان رضوی سبزوار خوشاب
خواشد ۷ خراسان رضوی سبزوار روداب
کوه همائی ۷ خراسان رضوی سبزوار روداب
فروغن ۶ خراسان رضوی سبزوار روداب
بیهق ۶ خراسان رضوی سبزوار ششتمد
تکاب کوه میش ۷ خراسان رضوی سبزوار ششتمد
ربع شامات ۷ خراسان رضوی سبزوار ششتمد
شامکان ۷ خراسان رضوی سبزوار ششتمد
گل بی‌بی ۶ خراسان رضوی سرخس مرزداران
مرزداران ۶ خراسان رضوی سرخس مرزداران
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
پل خاتون ۷ خراسان رضوی سرخس مرزداران
تجن ۷ خراسان رضوی سرخس مرکزی
خانگیران ۶ خراسان رضوی سرخس مرکزی
سرخس ۶ خراسان رضوی سرخس مرکزی
بالابند ۶ خراسان رضوی فریمان مرکزی
سنگ بست ۶ خراسان رضوی فریمان مرکزی
دولتخانه ۷ خراسان رضوی قوچان باجگیران
سودلانه ۶ خراسان رضوی قوچان مرکزی
شیرین دره ۶ خراسان رضوی قوچان مرکزی
بررود ۶ خراسان رضوی کاشمر کوهسرخ
برکوه ۷ خراسان رضوی کاشمر کوهسرخ
تکاب ۷ خراسان رضوی کاشمر کوهسرخ
پساکوه ۷ خراسان رضوی کلات زاوین
زاوین ۷ خراسان رضوی کلات زاوین
هزارمسجد ۸ خراسان رضوی کلات مرکزی
کبودگنبد ۷ خراسان رضوی کلات مرکزی
زیبد ۶ خراسان رضوی گناباد کاخک
کاخک ۶ خراسان رضوی گناباد کاخک
پس کلوت ۶ خراسان رضوی گناباد مرکزی
پیوه ژن ۶ خراسان رضوی مشهد احمدآباد
سرجام ۶ خراسان رضوی مشهد احمدآباد
آبروان ۶ خراسان رضوی مشهد رضویه
میامی ۶ خراسان رضوی مشهد رضویه
پائین ولایت ۶ خراسان رضوی مشهد رضویه
درزآب ۶ خراسان رضوی مشهد مرکزی
کارده ۶ خراسان رضوی مشهد مرکزی
برزنون ۶ خراسان رضوی نیشابور سرولایت
سرولایت ۶ خراسان رضوی نیشابور سرولایت
بینالود ۶ خراسان رضوی نیشابور مرکزی
عشق‌آباد ۶ خراسان رضوی نیشابور میان جلگه
بلهرات ۷ خراسان رضوی نیشابور میان جلگه
غزالی ۶ خراسان رضوی نیشابور میان جلگه
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بام ۶ خراسان شمالی اسفراین بام وصفی‌آباد
صفی آباد ۶ خراسان شمالی اسفراین بام وصفی‌آباد
میلانو ۶ خراسان شمالی اسفراین مرکزی
آذری ۶ خراسان شمالی اسفراین مرکزی
زرق‌آباد ۶ خراسان شمالی اسفراین مرکزی
راز ۷ خراسان شمالی بجنورد رازوجرگلان
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
جرگلان ۸ خراسان شمالی بجنورد رازوجرگلان
غلامان ۸ خراسان شمالی بجنورد رازوجرگلان
گرمخان ۷ خراسان شمالی بجنورد گرمخان
گیفان ۸ خراسان شمالی بجنورد گرمخان
آلاداغ ۷ خراسان شمالی بجنورد مرکزی
چهارده سنخواست ۷ خراسان شمالی جاجرم جلگه سنخواست
دربند ۷ خراسان شمالی جاجرم جلگه سنخواست
شوقان ۷ خراسان شمالی جاجرم جلگه شوقان
طبر ۷ خراسان شمالی جاجرم جلگه شوقان
میان دشت ۷ خراسان شمالی جاجرم مرکزی
تکمران ۷ خراسان شمالی شیروان سرحد
جیرستان ۸ خراسان شمالی شیروان سرحد
قوشخانه بالا ۸ خراسان شمالی شیروان قوشخانه
قوشخانه پائین ۸ خراسان شمالی شیروان قوشخانه
سیوکانلو ۷ خراسان شمالی شیروان مرکزی
گلیان ۶ خراسان شمالی شیروان مرکزی
سنگر ۶ خراسان شمالی فاروج مرکزی
فاروج ۶ خراسان شمالی فاروج مرکزی
بالادشت ۷ خراسان شمالی گرمه مرکزی
گلستان ۷ خراسان شمالی گرمه مرکزی
آلمه ۷ خراسان شمالی مانه و سملقان سملقان
قاضی ۷ خراسان شمالی مانه و سملقان سملقان
شیرین سو ۷ خراسان شمالی مانه و سملقان مانه
اترک ۷ خراسان شمالی مانه و سملقان مانه
حومه ۷ خراسان شمالی مانه و سملقان مرکزی
جیرانسو ۷ خراسان شمالی مانه و سملقان مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
جولکی ۶ خوزستان امیدیه جایزان
جایزان ۶ خوزستان امیدیه جایزان
آسیاب ۶ خوزستان امیدیه مرکزی
چاه سالم ۶ خوزستان امیدیه مرکزی
آبژدان ۷ خوزستان اندیکا آبژدان
کوشک ۷ خوزستان اندیکا آبژدان
چلو ۸ خوزستان اندیکا چلو
للروکتک ۹ خوزستان اندیکا چلو
شلال و دشتگل ۷ خوزستان اندیکا مرکزی
قلعه خواجه ۷ خوزستان اندیکا مرکزی
حسینیه ۶ خوزستان اندیمشک الوارگرمسیری
قیلاب ۷ خوزستان اندیمشک الوارگرمسیری
مازو ۸ خوزستان اندیمشک الوارگرمسیری

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
کرخه ۶ خوزستان اهواز حمیدیه
غیزانیه ۶ خوزستان اهواز مرکزی
اسماعیلیه ۶ خوزستان اهواز مرکزی
سویسه ۶ خوزستان اهواز مرکزی
کوت عبدالله ۶ خوزستان اهواز مرکزی
مشرحات ۶ خوزستان اهواز مرکزی
دنباله‌رود جنوبی ۷ خوزستان ایذه دهدز
دهدز ۷ خوزستان ایذه دهدز
دنباله‌رود شمالی ۷ خوزستان ایذه دهدز
سوسن شرقی ۸ خوزستان ایذه سوسن
سوسن غربی ۸ خوزستان ایذه سوسن
پیان ۷ خوزستان ایذه مرکزی
مرغا ۷ خوزستان ایذه مرکزی
هلایجان ۶ خوزستان ایذه مرکزی
حومه شرقی ۶ خوزستان ایذه مرکزی
حومه غربی ۶ خوزستان ایذه مرکزی
مینوبار ۶ خوزستان آبادان اروندکنار
نصار ۶ خوزستان آبادان اروندکنار
نوآباد ۶ خوزستان آبادان اروندکنار
بهمنشیرجنوبی ۶ خوزستان آبادان مرکزی
بهمنشیر شمالی ۶ خوزستان آبادان مرکزی
شلاهی ۶ خوزستان آبادان مرکزی
صیدون جنوبی ۷ خوزستان باغ ملک صیدون
صیدون شمالی ۷ خوزستان باغ ملک صیدون
قلعه تل ۷ خوزستان باغ ملک مرکزی
هپرو ۷ خوزستان باغ ملک مرکزی
منگشت ۶ خوزستان باغ ملک مرکزی
رود زرد ۷ خوزستان باغ ملک مرکزی
میداود ۶ خوزستان باغ ملک میداود
سرله ۷ خوزستان باغ ملک میداود
جراحی ۷ خوزستان بندرماهشهر مرکزی
تشان شرقی ۶ خوزستان بهبهان تشان
تشان غربی ۶ خوزستان بهبهان تشان
درونک ۷ خوزستان بهبهان زیدون
سردشت ۷ خوزستان بهبهان زیدون
حومه شرقی ۶ خوزستان خرمشهر مرکزی
حومه غربی ۶ خوزستان خرمشهر مرکزی
غرب کارون ۷ خوزستان خرمشهر مرکزی
جزیره مینو ۷ خوزستان خرمشهر مینو
احمد فداله ۹ خوزستان دزفول سردشت
امامزاده سیدمحمود (ع) ۹ خوزستان دزفول سردشت
دره کاید ۹ خوزستان دزفول سردشت
سردشت ۷ خوزستان دزفول سردشت
سیدولی‌الدین ۷ خوزستان دزفول سردشت
شهی ۷ خوزستان دزفول سردشت
ماهور برنجی ۶ خوزستان دزفول سردشت
بستان ۷ خوزستان دشت آزادگان بستان
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
سعیدیه ۷ خوزستان دشت آزادگان بستان
الله اکبر ۷ خوزستان دشت آزادگان مرکزی
حومه غربی ۶ خوزستان دشت آزادگان مرکزی
حومه شرقی ۶ خوزستان دشت آزادگان مرکزی
عبدلیه شرقی ۶ خوزستان رامشیر مرکزی
عبدلیه غربی ۶ خوزستان رامشیر مرکزی
مشراگه ۶ خوزستان رامشیر مشراگه
آزاده ۶ خوزستان رامشیر مشراگه
ابوالفارس ۷ خوزستان رامهرمز مرکزی
حومه غربی ۶ خوزستان رامهرمز مرکزی
آبشار ۸ خوزستان شادگان مرکزی
بوزی ۸ خوزستان شادگان مرکزی
جفال ۸ خوزستان شادگان مرکزی
حسینی ۸ خوزستان شادگان مرکزی
خنافره ۶ خوزستان شادگان مرکزی
دارخوین ۶ خوزستان شادگان مرکزی
سیدعباس ۶ خوزستان شوش شاوور
شاوور ۶ خوزستان شوش شاوور
آهودشت ۶ خوزستان شوش شاوور
سرخه ۶ خوزستان شوش فتح‌المبین
چنانه ۶ خوزستان شوش فتح‌المبین
بن معلی ۶ خوزستان شوش مرکزی
حسین‌آباد ۶ خوزستان شوش مرکزی
شعیبیه شرقی ۶ خوزستان شوشتر شعیبیه
شعیبیه غربی ۶ خوزستان شوشتر شعیبیه
شهید مدرس ۶ خوزستان شوشتر مرکزی
عقیلی جنوبی ۶ خوزستان گتوند عقیلی
عقیلی شمالی ۶ خوزستان گتوند عقیلی
کیارس ۶ خوزستان گتوند مرکزی
جنت مکان ۶ خوزستان گتوند مرکزی
جاستون شهه ۹ خوزستان لالی حتی
حتی ۹ خوزستان لالی حتی
دشت لالی ۷ خوزستان لالی مرکزی
سادات ۸ خوزستان لالی مرکزی
تل بزان ۷ خوزستان مسجد سلیمان گلگیر
تمبی گلگیر ۶ خوزستان مسجد سلیمان گلگیر
جهانگیری شمالی ۶ خوزستان مسجد سلیمان مرکزی
جهانگیری ۶ خوزستان مسجد سلیمان مرکزی
رغیوه ۶ خوزستان هفتگل رغیوه
گزین ۷ خوزستان هفتگل رغیوه
حومه ۶ خوزستان هفتگل مرکزی
چم خلف عیسی ۷ خوزستان هندیجان چم خلف عیسی
سورین ۶ خوزستان هندیجان چم خلف عیسی
هندیجان شرقی ۷ خوزستان هندیجان مرکزی
هندیجان غربی ۷ خوزستان هندیجان مرکزی
هویزه جنوبی ۶ خوزستان هویزه مرکزی
هویزه شمالی ۶ خوزستان هویزه مرکزی
بنی صالح ۷ خوزستان هویزه نیسان
نیسان ۷ خوزستان هویزه نیسان
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
دولت‌آباد ۶ زنجان ابهر مرکزی
ایجرود پائین ۶ زنجان ایجرود حلب
ایجرود بالا ۶ زنجان ایجرود مرکزی
گلابر ۶ زنجان ایجرود مرکزی
قشلاقات افشار ۷ زنجان خدابنده افشار
شیوانات ۷ زنجان خدابنده افشار
بزینه رود ۷ زنجان خدابنده بزینه رود
زرینه رود ۷ زنجان خدابنده بزینه رود
آقبلاغ ۶ زنجان خدابنده سجاس رود
سجاس رود ۶ زنجان خدابنده سجاس رود
خرارود ۶ زنجان خدابنده مرکزی
سهرورد ۶ زنجان خدابنده مرکزی
کرسف ۶ زنجان خدابنده مرکزی
چایپاره بالا ۶ زنجان زنجان زنجانرود
چایپاره پائین ۷ زنجان زنجان زنجانرود
زنجانرود پائین ۶ زنجان زنجان زنجانرود
غنی بیگلو ۷ زنجان زنجان زنجانرود
قره پشتلوی بالا ۶ زنجان زنجان قره پشتلو
قره پشتلوی پائین ۶ زنجان زنجان قره پشتلو
بناب ۶ زنجان زنجان مرکزی
تهم ۶ زنجان زنجان مرکزی
چورزق ۷ زنجان طارم چورزق
دستجرده ۶ زنجان طارم چورزق
آب‌بر ۶ زنجان طارم مرکزی
درام ۷ زنجان طارم مرکزی
گیلوان ۶ زنجان طارم مرکزی
انگوران ۶ زنجان ماه نشان انگوران
قلعه جوق ۷ زنجان ماه نشان انگوران
اوریاد ۷ زنجان ماه نشان مرکزی
قزل گچیلو ۷ زنجان ماه نشان مرکزی
ماهنشان ۶ زنجان ماه نشان مرکزی
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
قهاب رستاق ۶ سمنان دامغان امیرآباد
بیارجمند ۷ سمنان شاهرود بیارجمند
خوارتوران ۸ سمنان شاهرود بیارجمند
طرود ۸ سمنان شاهرود مرکزی
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
رضوان ۶ سمنان شاهرود میامی
فرومد ۶ سمنان شاهرود میامی
کلاته‌های شرقی ۶ سمنان شاهرود میامی
میامی ۶ سمنان شاهرود میامی
نردین ۶ سمنان شاهرود میامی
ایوانکی ۶ سمنان گرمسار ایوانکی
پشتکوه ۷ سمنان مهدی شهر شهمیرزاد
چاشم ۶ سمنان مهدی شهر شهمیرزاد
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بزمان ۸ سیستان و بلوچستان ایرانشهر بزمان
آب رئیس ۸ سیستان و بلوچستان ایرانشهر بزمان
بمپور شرقی ۷ سیستان و بلوچستان ایرانشهر بمپور
بمپور غربی ۷ سیستان و بلوچستان ایرانشهر بمپور
ابتر ۷ سیستان و بلوچستان ایرانشهر مرکزی
دامن ۷ سیستان و بلوچستان ایرانشهر مرکزی
پلان ۸ سیستان و بلوچستان چاه بهار پلان
تلنگ ۸ سیستان و بلوچستان چاه بهار پلان
باهو کلات ۹ سیستان و بلوچستان چاه بهار دشتیاری
سند میرثوبان ۹ سیستان و بلوچستان چاه بهار دشتیاری
نگور ۷ سیستان و بلوچستان چاه بهار دشتیاری
کمبل سلیمان ۷ سیستان و بلوچستان چاه بهار مرکزی
پیر سهراب ۷ سیستان و بلوچستان چاه بهار مرکزی
ایرندگان ۸ سیستان و بلوچستان خاش ایرندگان
کهنوک ۸ سیستان و بلوچستان خاش ایرندگان
اسماعیل‌آباد ۶ سیستان و بلوچستان خاش مرکزی
پشتکوه ۸ سیستان و بلوچستان خاش مرکزی
سنگان ۷ سیستان و بلوچستان خاش مرکزی
کارواندر ۷ سیستان و بلوچستان خاش مرکزی
کوه سفید ۷ سیستان و بلوچستان خاش مرکزی
تفتان جنوبی ۸ سیستان و بلوچستان خاش نوک آباد
اسکل‌آباد ۷ سیستان و بلوچستان خاش نوک آباد
گوهرکوه ۸ سیستان و بلوچستان خاش نوک آباد
نازیل ۷ سیستان و بلوچستان خاش نوک آباد
چاه علی ۹ سیستان و بلوچستان دلگان جلگه چاه هاشم
جلگه چاه هاشم ۹ سیستان و بلوچستان دلگان جلگه چاه هاشم
گنبدعلوی ۹ سیستان و بلوچستان دلگان مرکزی
دلگان ۹ سیستان و بلوچستان دلگان مرکزی
هودیان ۹ سیستان و بلوچستان دلگان مرکزی
ادیمی ۶ سیستان و بلوچستان زابل پشت آب

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بزی ۶ سیستان و بلوچستان زابل پشت آب
سفیدابه ۸ سیستان و بلوچستان زابل پشت آب
قائم‌آباد ۶ سیستان و بلوچستان زابل پشت آب
تیمورآباد ۶ سیستان و بلوچستان زابل شیب آب
کوه خواجه ۶ سیستان و بلوچستان زابل شیب آب
محمدآباد ۶ سیستان و بلوچستان زابل شیب آب
لوتک ۸ سیستان و بلوچستان زابل شیب آب
بنجار ۶ سیستان و بلوچستان زابل مرکزی
آشار ۸ سیستان و بلوچستان زابلی آشار
ایرافشان ۸ سیستان و بلوچستان زابلی آشار
بیرک ۷ سیستان و بلوچستان زابلی مرکزی
زابلی ۸ سیستان و بلوچستان زابلی مرکزی
شورو ۷ سیستان و بلوچستان زاهدان کورین
کورین ۷ سیستان و بلوچستان زاهدان کورین
حرمک ۷ سیستان و بلوچستان زاهدان مرکزی
تمین ۸ سیستان و بلوچستان زاهدان میرجاوه
لادیز ۸ سیستان و بلوچستان زاهدان میرجاوه
دومک ۷ سیستان و بلوچستان زاهدان نصرت‌آباد
نصرت آباد ۷ سیستان و بلوچستان زاهدان نصرت‌آباد
جزینک ۸ سیستان و بلوچستان زهک جزینک
خمک ۷ سیستان و بلوچستان زهک جزینک
زهک ۸ سیستان و بلوچستان زهک مرکزی
خواجه احمد ۸ سیستان و بلوچستان زهک مرکزی
بم پشت ۹ سیستان و بلوچستان سراوان بم پشت
کشتگان ۹ سیستان و بلوچستان سراوان بم پشت
کوهک اسفندک ۹ سیستان و بلوچستان سراوان بم پشت
کله گان ۹ سیستان و بلوچستان سراوان جالق
ناهوک ۸ سیستان و بلوچستان سراوان جالق
جالق ۹ سیستان و بلوچستان سراوان جالق
گشت ۷ سیستان و بلوچستان سراوان مرکزی
پارود ۸ سیستان و بلوچستان سرباز پارود
مورتان ۹ سیستان و بلوچستان سرباز پارود
زردبن ۸ سیستان و بلوچستان سرباز پیشین
پیشین ۸ سیستان و بلوچستان سرباز پیشین
سرباز ۷ سیستان و بلوچستان سرباز سرباز
مینان ۷ سیستان و بلوچستان سرباز سرباز
سرکور ۸ سیستان و بلوچستان سرباز سرباز
کیشکور ۸ سیستان و بلوچستان سرباز سرباز
نسکند ۸ سیستان و بلوچستان سرباز سرباز
راسک و فیروزآباد ۸ سیستان و بلوچستان سرباز مرکزی
جکیگور ۸ سیستان و بلوچستان سرباز مرکزی
پسکوه ۸ سیستان و بلوچستان سیب و سوران مرکزی
سیب وسوران ۷ سیستان و بلوچستان سیب و سوران مرکزی
کنت ۸ سیستان و بلوچستان سیب و سوران هیدوچ
هیدوچ ۸ سیستان و بلوچستان سیب و سوران هیدوچ
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
زرآباد شرقی ۹ سیستان و بلوچستان کنارک زرآباد
زرآباد غربی ۹ سیستان و بلوچستان کنارک زرآباد
جهلیان ۷ سیستان و بلوچستان کنارک مرکزی
کهیر ۹ سیستان و بلوچستان کنارک مرکزی
اکبرآباد ۷ سیستان و بلوچستان هیرمند قرقری
قرقری ۷ سیستان و بلوچستان هیرمند قرقری
جهان آباد ۷ سیستان و بلوچستان هیرمند مرکزی
دوست محمد ۷ سیستان و بلوچستان هیرمند مرکزی
مارگان ۷ سیستان و بلوچستان هیرمند مرکزی
بنت ۸ سیستان و بلوچستان نیک شهر بنت
توتان و مهمدان ۹ سیستان و بلوچستان نیک شهر بنت
دستگرد ۹ سیستان و بلوچستان نیک شهر بنت
فنوج ۸ سیستان و بلوچستان نیک شهر فنوج
گتیج ۹ سیستان و بلوچستان نیک شهر فنوج
مسکوتان ۸ سیستان و بلوچستان نیک شهر فنوج
هلونچگان ۷ سیستان و بلوچستان نیک شهر قصرقند
ساربوک ۸ سیستان و بلوچستان نیک شهر قصرقند
چانف ۸ سیستان و بلوچستان نیک شهر لاشار
لاشار جنوبی ۸ سیستان و بلوچستان نیک شهر لاشار
لاشار شمالی ۸ سیستان و بلوچستان نیک شهر لاشار
چاهان ۸ سیستان و بلوچستان نیک شهر مرکزی
مهبان ۸ سیستان و بلوچستان نیک شهر مرکزی
مخت ۸ سیستان و بلوچستان نیک شهر مرکزی
هیچان ۷ سیستان و بلوچستان نیک شهر مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه‌یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
خبریز ۶ فارس ارسنجان مرکزی
علی آبادملک ۶ فارس ارسنجان مرکزی
احمدآباد ۶ فارس اقلید حسن آباد
بکان ۷ فارس اقلید حسن آباد
حسن آباد ۶ فارس اقلید حسن آباد
اَسپاس ۶ فارس اقلید سده
دژکرد ۷ فارس اقلید سده
سده ۶ فارس اقلید سده
خسروشیرین ۷ فارس اقلید مرکزی
خنجشت ۶ فارس اقلید مرکزی
شهرمیان ۶ فارس اقلید مرکزی
باغ صفا ۶ فارس بوانات سرچهان
توجردی ۷ فارس بوانات سرچهان
سرچهان ۶ فارس بوانات سرچهان
سروستان ۶ فارس بوانات مرکزی

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
سیمکان ۶ فارس بوانات مرکزی
باغستان ۶ فارس بوانات مرکزی
مزایجان ۶ فارس بوانات مرکزی
ابوالوردی ۶ فارس پاسارگاد پاسارگاد
مادر سلیمان ۶ فارس پاسارگاد پاسارگاد
سرپنیران ۶ فارس پاسارگاد مرکزی
کمین ۶ فارس پاسارگاد مرکزی
راهگان ۶ فارس جهرم خفر
پشت پر ۶ فارس جهرم سیمکان
پل به پائین ۶ فارس جهرم سیمکان
پل به بالا ۶ فارس جهرم سیمکان
قطب آباد ۶ فارس جهرم کردیان
علویه ۶ فارس جهرم کردیان
کوهک ۶ فارس جهرم مرکزی
خرمی ۶ فارس خرم بید مرکزی
قشلاق ۶ فارس خرم بید مرکزی
شهیدآباد ۶ فارس خرم بید مشهد مرغاب
باغان ۷ فارس خنج محمله
محمله ۷ فارس خنج محمله
تنگ نارک ۶ فارس خنج مرکزی
سیف آباد ۷ فارس خنج مرکزی
رستاق ۷ فارس داراب رستاق
کوهستان ۷ فارس داراب رستاق
آبشور ۷ فارس داراب فورگ
فورگ ۷ فارس داراب فورگ
بالش ۶ فارس داراب مرکزی
بختاجرد ۶ فارس داراب مرکزی
پاسخن ۶ فارس داراب مرکزی
فسارود ۶ فارس داراب مرکزی
قریه الخیر ۶ فارس داراب مرکزی
قلعه بیابان ۶ فارس داراب مرکزی
نصروان ۶ فارس داراب مرکزی
هشیوار ۶ فارس داراب مرکزی
رستم سه ۷ فارس رستم سورنا
پشتکوه رستم ۸ فارس رستم سورنا
رستم دو ۷ فارس رستم مرکزی
رستم یک ۶ فارس رستم مرکزی
ایزدخواست شرقی ۶ فارس زرین دشت ایزدخواست
ایزدخواست غربی ۶ فارس زرین دشت ایزدخواست
دبیران ۶ فارس زرین دشت مرکزی
زیرآب ۶ فارس زرین دشت مرکزی
خسویه ۶ فارس زرین دشت مرکزی
بانش ۶ فارس سپیدان بیضا
کوشک هزار ۶ فارس سپیدان بیضا
بیضا ۶ فارس سپیدان بیضا
کمهر ۶ فارس سپیدان مرکزی
خفری ۶ فارس سپیدان مرکزی
شش پیر ۶ فارس سپیدان همایجان
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
همایجان ۶ فارس سپیدان همایجان
سرناباد ۶ فارس سپیدان همایجان
دشت ارژن ۷ فارس شیراز ارژن
قره چمن ۶ فارس شیراز ارژن
کوهمره سرخی ۶ فارس شیراز ارژن
رحمت آباد ۶ فارس شیراز زرقان
کربال ۶ فارس شیراز کربال
خیرآباد ۶ فارس شیراز کربال
دهقانان ۶ فارس شیراز کربال
سفلی ۶ فارس شیراز کربال
فرمشکان ۶ فارس شیراز کوار
سیاخ دارنگون ۶ فارس شیراز مرکزی
دژگاه ۹ فارس فراشبند دهرم
دهرم ۸ فارس فراشبند دهرم
آویز ۷ فارس فراشبند مرکزی
نوجین ۷ فارس فراشبند مرکزی
ششده ۶ فارس فسا ششده وقره‌ بلاغ
قره بلاغ ۶ فارس فسا ششده وقره ‌بلاغ
فدشکوئیه ۶ فارس فسا شیبکوه
میانده ۶ فارس فسا شیبکوه
جنگل ۶ فارس فسا مرکزی
نوبندگان ۶ فارس فسا نوبندگان
جایدشت ۶ فارس فیروزآباد مرکزی
خواجه‌ای ۶ فارس فیروزآباد میمند
دادنجان ۷ فارس فیروزآباد میمند
پرزیتون ۶ فارس فیروزآباد میمند
افزر ۷ فارس قیروکارزین افزر
زاخروئیه ۷ فارس قیروکارزین افزر
فتح آباد ۶ فارس قیروکارزین مرکزی
مبارک آباد ۶ فارس قیرو کارزین مرکزی
هنگام ۸ فارس قیرو کارزین مرکزی
جره ۶ فارس کازرون جره وبالاده
دادین ۷ فارس کازرون جره وبالاده
فامور ۷ فارس کازرون جره وبالاده
امامزاده محمد ۷ فارس کازرون خشت
بورکی ۷ فارس کازرون خشت
کمارج ۷ فارس کازرون کنار تخته و کمارج
کوهمره ۷ فارس کازرون کوهمره
دشت برم ۶ فارس کازرون کوهمره
بیدشهر ۶ فارس لارستان اوز
فیشور ۶ فارس لارستان اوز
بنارویه ۶ فارس لارستان بنارویه
ده فیش ۶ فارس لارستان بنارویه
بیرم ۷ فارس لارستان بیرم
بالاده ۷ فارس لارستان بیرم
جویم ۶ فارس لارستان جویم
هرم ۶ فارس لارستان جویم
صحرای باغ ۷ فارس لارستان صحرای باغ

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
عمادده ۷ فارس لارستان صحرای باغ
ارد ۶ فارس لارستان گراش
فداغ ۷ فارس لارستان گراش
درزوسایبان ۷ فارس لارستان مرکزی
اشکنان ۷ فارس لامرد اشکنان
کال ۷ فارس لامرد اشکنان
خیرگو ۷ فارس لامرد علامرودشت
علامرودشت ۷ فارس لامرد علامرودشت
چاه ورز ۶ فارس لامرد مرکزی
حومه ۶ فارس لامرد مرکزی
سیگار ۶ فارس لامرد مرکزی
ابرج ۶ فارس مردوشت درودزن
درودزن ۶ فارس مردوشت درودزن
رامجرددو ۶ فارس مردوشت درودزن
رحمت ۶ فارس مردوشت سیدان
خرم مکان ۶ فارس مردوشت کامفیروز
کامفیروز جنوبی ۶ فارس مردوشت کامفیروز
کامفیروز شمالی ۶ فارس مردوشت کامفیروز
رامجردیک ۶ فارس مرودشت مرکزی
محمدآباد ۶ فارس مرودشت مرکزی
دشمن زیاری ۷ فارس ممسنی دشمن زیاری
مشایخ ۷ فارس ممسنی دشمن زیاری
ماهور ۸ فارس ممسنی ماهورمیلاتی
میشان ۸ فارس ممسنی ماهورمیلاتی
فهلیان ۶ فارس ممسنی مرکزی
جوزار ۶ فارس ممسنی مرکزی
بکش دو ۶ فارس ممسنی مرکزی
بکش یک ۶ فارس ممسنی مرکزی
جاویدماهوری ۶ فارس ممسنی مرکزی
اسیر ۷ فارس مهر اسیر
دشت لاله ۷ فارس مهر اسیر
گله‌دار ۷ فارس مهر گله‌دار
فال ۷ فارس مهر گله‌دار
ارودان ۷ فارس مهر مرکزی
مهر ۷ فارس مهر مرکزی
خوزی ۶ فارس مهر وراوی
وراوی ۷ فارس مهر وراوی
حنا ۶ فارس نی‌ریز آباده طشک
آباده طشک ۶ فارس نی‌ریز آباده طشک
بختگان ۶ فارس نی‌ریز آباده طشک
دهچاه ۷ فارس نی‌ریز پشتکوه
مشکان ۷ فارس نی‌ریز پشتکوه
ریزآب ۷ فارس نی‌ریز قطرویه
قطرویه ۷ فارس نی‌ریز قطرویه
رستاق ۶ فارس نی‌ریز مرکزی
هرگان ۶ فارس نی‌ریز مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
کوهپایه شرقی ۶ قزوین آبیک مرکزی
کوهپایه غربی ۶ قزوین آبیک مرکزی
خرقان شرقی ۷ قزوین بوئین زهرا آبگرم
آبگرم ۶ قزوین بوئین زهرا آبگرم
حصارولیعصر ۷ قزوین بوئین زهرا آوج
خرقان غربی ۶ قزوین بوئین زهرا آوج
شهیدآباد ۶ قزوین بوئین زهرا آوج
دشتابی شرقی ۶ قزوین بوئین زهرا دشتابی
دشتابی غربی ۶ قزوین بوئین زهرا دشتابی
ابراهیم آباد ۶ قزوین بوئین زهرا رامند
رامند جنوبی ۶ قزوین بوئین زهرا رامند
زین آباد ۶ قزوین بوئین‌زهرا شال
قلعه هاشم ۶ قزوین بوئین‌زهرا شال
افشاریه ۶ قزوین تاکستان خرمدشت
رامندشمالی ۶ قزوین تاکستان خرمدشت
دودانگه سفلی ۶ قزوین تاکستان ضیاء آباد
قاقازان غربی ۶ قزوین تاکستان مرکزی
الموت بالا ۷ قزوین قزوین رودبارالموت
الموت پائین ۸ قزوین قزوین رودبارالموت
معلم کلایه ۷ قزوین قزوین رودبارالموت
رودبار شهرستان ۷ قزوین قزوین رودبارشهرستان
رودبار محمدزمانی ۶ قزوین قزوین رودبارشهرستان
دستجرد ۷ قزوین قزوین رودبارشهرستان
چوقور ۸ قزوین قزوین طارم سفلی
خندان ۶ قزوین قزوین طارم سفلی
کوهگیر ۶ قزوین قزوین طارم سفلی
نیارک ۶ قزوین قزوین طارم سفلی
ایلات قاقازان شرقی ۶ قزوین قزوین کوهین
ایلات قاقازان غربی ۶ قزوین قزوین کوهین
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
قمرود ۶ قم قم مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بله‌که ۸ کردستان بانه آلوت
پشت آربابا ۸ کردستان بانه آلوت
شوی ۶ کردستان بانه مرکزی
کانی‌سور ۸ کردستان بانه نمشیر
نمه‌شیر ۸ کردستان بانه نمشیر
بوالحسن ۸ کردستان بانه نمشیر
بوئین ۸ کردستان بانه ننور
ننور ۸ کردستان بانه ننور
بابارشانی ۷ کردستان بیجار چنگ الماس
پیرتاج ۷ کردستان بیجار چنگ الماس
خسروآباد ۶ کردستان بیجار چنگ الماس
گرگین ۷ کردستان بیجار کرانی
طغامین ۷ کردستان بیجار کرانی
کرانی ۶ کردستان بیجار کرانی
سیاه‌‌منصور
۶ کردستان بیجار مرکزی
نجف‌آباد ۶ کردستان بیجار مرکزی
ئیلاق جنوبی ۶ کردستان دهگلان بلبان‌آباد
سیس ۶ کردستان دهگلان بلبان‌آباد
حومه دهگلان ۶ کردستان دهگلان مرکزی
قوری‌چای ۶ کردستان دهگلان مرکزی
ئیلاق‌شمالی ۶ کردستان دهگلان مرکزی
حسین‌آباد شمالی ۶ کردستان دیواندره سارال
سارال ۸ کردستان دیواندره سارال
کوله ۶ کردستان دیواندره سارال
اوباتو ۸ کردستان دیواندره کرفتو
کانی‌شیرین ۷ کردستان دیواندره کرفتو
زرینه ۷ کردستان دیواندره کرفتو
چهل‌چشمه ۸ کردستان دیواندره مرکزی
حومه ۶ کردستان دیواندره مرکزی
قراتوره ۷ کردستان دیواندره مرکزی
اورامان‌تخت ۸ کردستان سروآباد اورامان
شالیار ۸ کردستان سروآباد اورامان
رزآب ۷ کردستان سروآباد مرکزی
ژریژه ۸ کردستان سروآباد مرکزی
بیساران ۷ کردستان سروآباد مرکزی
پایگلان ۷ کردستان سروآباد مرکزی
کوسالان ۸ کردستان سروآباد مرکزی
دزلی ۸ کردستان سروآباد مرکزی
امام ۷ کردستان سقز زیویه
تیلکوه ۷ کردستان سقز زیویه
خورخوره ۸ کردستان سقز زیویه
صاحب ۷ کردستان سقز زیویه
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
گل‌تپه ۷ کردستان سقز زیویه
چهل‌چشمه غربی ۸ کردستان سقز سرشیو
ذوالفقار ۸ کردستان سقز سرشیو
ترجان ۶ کردستان سقز مرکزی
تموغه ۶ کردستان سقز مرکزی
سرا ۶ کردستان سقز مرکزی
میرده ۸ کردستان سقز مرکزی
ژاورود غربی ۷ کردستان سنندج کلاترزان
کلاترزان ۸ کردستان سنندج کلاترزان
نگل ۷ کردستان سنندج کلاترزان
آرندان ۶ کردستان سنندج مرکزی
حسین‌آباد جنوبی ۶ کردستان سنندج مرکزی
ژاورود شرقی ۶ کردستان سنندج مرکزی
سراب قامیش ۶ کردستان سنندج مرکزی
نران ۶ کردستان سنندج مرکزی
چهاردولی غربی ۶ کردستان قروه چهاردولی
چهاردولی شرقی ۶ کردستان قروه چهاردولی
لک ۷ کردستان قروه سریش‌آباد
یالغوزآغاج ۶ کردستان قروه سریش‌آباد
قصلان ۷ کردستان قروه سریش‌آباد
دلبران ۶ کردستان قروه مرکزی
بیلوار ۶ کردستان کامیاران مرکزی
شاهو ۶ کردستان کامیاران مرکزی
ژاورود ۷ کردستان کامیاران مرکزی
امیرآباد ۶ کردستان کامیاران موچش
سورسور ۶ کردستان کامیاران موچش
عوالان ۷ کردستان کامیاران موچش
گاورود ۷ کردستان کامیاران موچش
خاوومیرآباد ۸ کردستان مریوان خاوومیرآباد
سرشیو ۸ کردستان مریوان سرشیو
گلچیدر ۸ کردستان مریوان سرشیو
زریوار ۷ کردستان مریوان مرکزی
سرکل ۷ کردستان مریوان مرکزی
کوماسی ۷ کردستان مریوان مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
ارزوئیه ۶ کرمان بافت ارزوئیه
صوغان ۷ کرمان بافت ارزوئیه
وکیل‌آباد ۷ کرمان بافت ارزوئیه
رابر ۶ کرمان بافت رابر

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
سیه‌بنوئیه ۶ کرمان بافت رابر
جواران ۶ کرمان بافت رابر
هنزا ۶ کرمان بافت رابر
دشتاب ۶ کرمان بافت مرکزی
خبر ۷ کرمان بافت مرکزی
دهسرد ۶ کرمان بافت مرکزی
فتح‌آباد ۶ کرمان بافت مرکزی
کیسکان ۶ کرمان بافت مرکزی
گوغر ۶ کرمان بافت مرکزی
لاله‌زار ۶ کرمان بردسیر لاله‌زار
قلعه عسکر ۶ کرمان بردسیر لاله‌زار
کوه پنج ۶ کرمان بردسیر مرکزی
روداب غربی ۶ کرمان بم روداب
روداب شرقی ۶ کرمان بم روداب
دهبکری ۶ کرمان بم مرکزی
پشت‌رود ۷ کرمان بم نرماشیر
عزیزآباد ۷ کرمان بم نرماشیر
رضوان ۶ کرمان جیرفت جبالبارز
سغدر ۶ کرمان جیرفت جبالبارز
مسکون ۶ کرمان جیرفت جبالبارز
دلفارد ۶ کرمان جیرفت ساردوئیه
ساردوئیه ۶ کرمان جیرفت ساردوئیه
گور ۷ کرمان جیرفت ساردوئیه
اسفندقه ۷ کرمان جیرفت مرکزی
اسلام‌آباد ۶ کرمان جیرفت مرکزی
حرجند ۷ کرمان راور کوهساران
راویز ۶ کرمان رفسنجان کشکوئیه
خنامان ۶ کرمان رفسنجان مرکزی
جازموریان ۸ کرمان رودبارجنوب جازموریان
کوهستان ۸ کرمان رودبارجنوب جازموریان
رودبار ۷ کرمان رودبارجنوب مرکزی
نهضت‌آباد ۸ کرمان رودبارجنوب مرکزی
گنبکی ۸ کرمان ریگان گنبکی
ناصریه ۸ کرمان ریگان گنبکی
ریگان ۸ کرمان ریگان مرکزی
گاوکان ۹ کرمان ریگان مرکزی
جرجافک ۶ کرمان زرند مرکزی
حتکن ۶ کرمان زرند مرکزی
سربنان ۶ کرمان زرند مرکزی
چهارگنبد ۶ کرمان سیرجان مرکزی
خبر ۶ کرمان شهربابک دهج
مدوارات ۶ کرمان شهربابک مرکزی
حسین‌آباد ۶ کرمان عنبرآباد اسماعیلی
اسماعیلی ۶ کرمان عنبرآباد اسماعیلی
گنج‌آباد ۶ کرمان عنبرآباد اسماعیلی
گرمسار ۶ کرمان عنبرآباد جبالبارزجنوبی
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
مردهک ۷ کرمان عنبرآباد جبالبارزجنوبی
نرگسان ۸ کرمان عنبرآباد جبالبارزجنوبی
جهادآباد ۶ کرمان عنبرآباد مرکزی
علی‌آباد ۶ کرمان عنبرآباد مرکزی
امجز ۷ کرمان عنبرآباد مرکزی
محمدآباد ۶ کرمان عنبرآباد مرکزی
برج‌اکرم ۷ کرمان فهرج مرکزی
فهرج ۷ کرمان فهرج مرکزی
چاهدگال ۸ کرمان فهرج نگین‌کویر
نگین‌کویر ۸ کرمان فهرج نگین‌کویر
چاه دادخدا ۹ کرمان قلعه‌گنج چاه دادخدا
رمشک ۹ کرمان قلعه گنج چاه دادخدا
مارز ۹ کرمان قلعه گنج چاه دادخدا
سرخ قعله ۷ کرمان قلعه گنج مرکزی
قلعه گنج ۷ کرمان قلعه گنج مرکزی
معزیه ۶ کرمان کرمان چترود
حسین‌آباد گروه ۷ کرمان کرمان راین
راین ۶ کرمان کرمان راین
تکاب ۷ کرمان کرمان شهداد
سیرچ ۶ کرمان کرمان شهداد
اندوهجرد ۷ کرمان کرمان شهداد
کشیت ۷ کرمان کرمان گلباف
جوشان ۶ کرمان کرمان گلباف
درختنگان ۶ کرمان کرمان مرکزی
حور ۷ کرمان کهنوج فاریاب
گلاشکرد ۷ کرمان کهنوج فاریاب
مهروئیه ۷ کرمان کهنوج فاریاب
حومه ۶ کرمان کهنوج مرکزی
زه ۷ کرمان کهنوج مرکزی
طغرالجرد ۶ کرمان کوهبنان طغرالجرد
شعبجره ۶ کرمان کوهبنان طغرالجرد
جور ۶ کرمان کوهبنان مرکزی
خرم‌دشت ۶ کرمان کوهبنان مرکزی
بجگان ۷ کرمان منوجان آسمینون
ده‌کهان ۷ کرمان منوجان آسمینون
نودژ ۷ کرمان منوجان آسمینون
گشمیران ۸ کرمان منوجان مرکزی
نورآباد ۷ کرمان منوجان مرکزی
قلعه ۷ کرمان منوجان مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
منصوری ۶ کرمانشاه اسلام‌آبادغرب حمیل

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
حومه شمالی ۶ کرمانشاه اسلام‌آبادغرب مرکزی
شیوه سر ۷ کرمانشاه پاوه باینگان
ماکوان ۸ کرمانشاه پاوه باینگان
شمشیر ۶ کرمانشاه پاوه مرکزی
هولی ۶ کرمانشاه پاوه مرکزی
سیروان ۸ کرمانشاه پاوه نوسود
ازگله ۷ کرمانشاه ثلاث ‌باباجانی ازگله
جیگران ۷ کرمانشاه ثلاث‌ باباجانی ازگله
سرقلعه ۷ کرمانشاه ثلاث ‌باباجانی ازگله
دشت حر ۷ کرمانشاه ثلاث باباجانی مرکزی
زمکان ۷ کرمانشاه ثلاث باباجانی مرکزی
خانه‌شور ۷ کرمانشاه ثلاث باباجانی مرکزی
شروینه ۶ کرمانشاه جوانرود کلاشی
کلاشی ۸ کرمانشاه جوانرود کلاشی
بازان ۶ کرمانشاه جوانرود مرکزی
پلنگانه ۶ کرمانشاه جوانرود مرکزی
قلخانی ۷ کرمانشاه دالاهو گهواره
گورانی ۷ کرمانشاه دالاهو گهواره
بان‌زرده ۷ کرمانشاه دالاهو مرکزی
بیونیج ۷ کرمانشاه دالاهو مرکزی
حومه کرند ۶ کرمانشاه دالاهو مرکزی
قوری قلعه ۷ کرمانشاه روانسر شاهو
منصور آقایی ۷ کرمانشاه روانسر شاهو
بدر ۶ کرمانشاه روانسر مرکزی
حسن‌آباد ۶ کرمانشاه روانسر مرکزی
زالوآب ۶ کرمانشاه روانسر مرکزی
دولت‌آباد ۶ کرمانشاه روانسر مرکزی
بشیوه پاطان ۷ کرمانشاه سرپل ذهاب مرکزی
حومه سرپل ۶ کرمانشاه سرپل ذهاب مرکزی
قلعه شاهین ۶ کرمانشاه سرپل ذهاب مرکزی
پشت تنگ ۶ کرمانشاه سرپل ذهاب مرکزی
دشت ذهاب ۷ کرمانشاه سرپل ذهاب مرکزی
سطر ۶ کرمانشاه سنقر کلیائی
آگاهان ۶ کرمانشاه سنقر کلیائی
کیونانات ۷ کرمانشاه سنقر کلیائی
باوله ۶ کرمانشاه سنقر مرکزی
گاورود ۶ کرمانشاه سنقر مرکزی
حر ۶ کرمانشاه صحنه دینور
سومار ۸ کرمانشاه قصرشیرین سومار
الوند ۸ کرمانشاه قصرشیرین مرکزی
فتح‌آباد ۸ کرمانشاه قصرشیرین مرکزی
نصرآباد ۸ کرمانشاه قصرشیرین مرکزی
جلالوند ۷ کرمانشاه کرمانشاه فیروزآباد
سرفیروزآباد ۶ کرمانشاه کرمانشاه فیروزآباد
عثمانوند ۷ کرمانشاه کرمانشاه فیروزآباد
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
سنجابی ۶ کرمانشاه کرمانشاه کوزران
هفت آشیان ۶ کرمانشاه کرمانشاه کوزران
پشت دربند ۶ کرمانشاه کرمانشاه مرکزی
دورود فرامان ۶ کرمانشاه کرمانشاه مرکزی
میان دربند ۶ کرمانشاه کرمانشاه مرکزی
قره سو ۶ کرمانشاه کرمانشاه مرکزی
خزل غربی ۶ کرمانشاه کنگاور مرکزی
قزوینه ۶ کرمانشاه کنگاور مرکزی
حیدریه ۷ کرمانشاه گیلانغرب گوار
گوآور ۷ کرمانشاه گیلانغرب گوار
چله ۷ کرمانشاه گیلانغرب مرکزی
حومه ۷ کرمانشاه گیلانغرب مرکزی
دیره ۷ کرمانشاه گیلانغرب مرکزی
ویژنان ۷ کرمانشاه گیلانغرب مرکزی
چم چمال ۶ کرمانشاه هرسین بیستون
شیزر ۶ کرمانشاه هرسین بیستون
چشمه کبود ۶ کرمانشاه هرسین مرکزی
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بهمئی گرمسیری شمالی ۸ کهگیلویه و بویراحمد بهمئی بهمئی گرمسیری
سرآسیاب یوسفی ۸ کهگیلویه و بویراحمد بهمئی بهمئی گرمسیری
بهمئی گرمسیری جنوبی ۶ کهگیلویه و بویراحمد بهمئی مرکزی
کفش کنان ۶ کهگیلویه و بویراحمد بهمئی مرکزی
چین ۸ کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد لوداب
لوداب ۸ کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد لوداب
زیلائی ۸ کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد مارگون
مارگون ۷ کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد مارگون
دشت روم ۶ کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد مرکزی
سپیدار ۶ کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد مرکزی
کاکان ۶ کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد مرکزی
پاتاوه ۶ کهگیلویه و بویراحمد دنا پاتاوه
سادات محمودی ۷ کهگیلویه و بویراحمد دنا پاتاوه
کبکیان ۷ کهگیلویه و بویراحمد دنا کبکیان
چنار ۷ کهگیلویه و بویراحمد دنا کبکیان
توت نده ۶ کهگیلویه و بویراحمد دنا مرکزی
دنا ۶ کهگیلویه و بویراحمد دنا مرکزی
طیبی سرحدی شرقی ۸ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه چاروسا
طیبی سرحدی غربی ۸ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه چاروسا
الغچین ۶ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه چرام
چرام ۶ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه چرام

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
آجم ۸ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه دیشموک
بهمئی سرحدی شرقی ۸ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه دیشموک
بهمئی سرحدی غربی ۸ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه دیشموک
پشته زیلائی ۸ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه سرفاریاب
سرفاریاب ۷ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه سرفاریاب
عالی طیب ۶ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه لنده
طیبی گرمسیری شمالی ۶ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه لنده
طیبی گرمسیری جنوبی ۶ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه مرکزی
دشمن زیاری ۷ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه مرکزی
دهدشت شرقی ۶ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه مرکزی
دهدشت غربی ۶ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه مرکزی
راک ۶ کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه مرکزی
کوه مره خامی ۶ کهگیلویه و بویراحمد گچساران باشت
بابوئی ۶ کهگیلویه و بویراحمد گچساران باشت
بی بی حکیمه ۶ کهگیلویه و بویراحمد گچساران مرکزی
لیشتر ۶ کهگیلویه و بویراحمد گچساران مرکزی
بویراحمد گرمسیری ۶ کهگیلویه و بویراحمد گچساران مرکزی
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
چشمه ساران ۶ گلستان آزادشهر چشمه ساران
مزرعه جنوبی ۶ گلستان آق قلا وشمگیر
مزرعه شمالی ۶ گلستان آق قلا وشمگیر
فندرسک جنوبی ۶ گلستان رامیان فندرسک
فندرسک شمالی ۶ گلستان رامیان فندرسک
قلعه میران ۶ گلستان رامیان مرکزی
دلند ۶ گلستان رامیان مرکزی
کتول ۶ گلستان علی آباد مرکزی
عرب داغ ۷ گلستان کلاله پیشکمر
زاوه کوه ۷ گلستان کلاله پیشکمر
آق سو ۶ گلستان کلاله مرکزی
تمران ۷ گلستان کلاله مرکزی
کنگور ۶ گلستان کلاله مرکزی
جعفربای شرقی ۷ گلستان گمیشان گلدشت
قزل آلان ۷ گلستان گمیشان گلدشت
جعفربای غربی ۷ گلستان گمیشان مرکزی
نفتلیجه ۷ گلستان گمیشان مرکزی
اترک ۸ گلستان گنبدکاووس داشلی برون
کرند ۸ گلستان گنبدکاووس داشلی برون
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
شلمی ۸ گلستان مراوه تپه گلیداغ
گلیداغ ۸ گلستان مراوه تپه گلیداغ
پالیزان ۷ گلستان مراوه تپه مرکزی
مراوه تپه ۷ گلستان مراوه تپه مرکزی
قراولان ۶ گلستان مینودشت گالیکش
ینقان ۶ گلستان مینودشت گالیکش
نیلکوه ۶ گلستان مینودشت گالیکش
چهل چای ۶ گلستان مینودشت مرکزی
کوهسارات ۷ گلستان مینودشت مرکزی
قلعه قافه ۸ گلستان مینودشت مرکزی
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
سمام ۸ گیلان املش رانکوه
کجید ۸ گیلان املش رانکوه
شبخوس لات ۷ گیلان املش رانکوه
املش جنوبی ۶ گیلان املش مرکزی
املش شمالی ۶ گیلان املش مرکزی
حیران ۷ گیلان آستارا مرکزی
ییلاقی ارده ۷ گیلان رضوانشهر پره سر
خوشابر ۶ گیلان رضوانشهر مرکزی
خورگام ۷ گیلان رودبار خورگام
دلفک ۷ گیلان رودبار خورگام
بلوکات ۶ گیلان رودبار رحمت‌آباد و بلوکات
دشتویل ۶ گیلان رودبار رحمت‌آباد و بلوکات
رحمت آباد ۶ گیلان رودبار رحمت‌آباد و بلوکات
جیرنده ۶ گیلان رودبار عمارلو
کلیشم ۷ گیلان رودبار عمارلو
اشکورسفلی ۷ گیلان رودسر رحیم آباد
اشکورعلیا و سیارستاق ۸ گیلان رودسر رحیم آباد
رحیم آباد ۶ گیلان رودسر رحیم آباد
شوئیل ۸ گیلان رودسر رحیم آباد
پیرکوه ۷ گیلان سیاهکل دیلمان
دیلمان ۶ گیلان سیاهکل دیلمان
توتکی ۶ گیلان سیاهکل مرکزی
خرارود ۶ گیلان سیاهکل مرکزی
چوبر ۶ گیلان شفت احمدسر گوراب
جیرده ۶ گیلان شفت مرکزی
گوراب زرمیخ ۶ گیلان صومعه سرا میرزاکوچک جنگلی
چوبر ۶ گیلان طوالش حویق
حویق ۶ گیلان طوالش حویق
خطبه سرا ۶ گیلان طوالش گرکان رود

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
لیسار ۶ گیلان طوالش گرکان رود
کوهستانی طالش ۶ گیلان طوالش مرکزی
آلیان ۶ گیلان فومن سردار جنگل
سردار جنگل ۶ گیلان فومن سردار جنگل
لیل ۶ گیلان لاهیجان مرکزی
اطاقور ۶ گیلان لنگرود اطاقور
لات لیل ۶ گیلان لنگرود اطاقور
شاندرمن ۶ گیلان ماسال شاندرمن
شیخ نشین ۶ گیلان ماسال شاندرمن
حومه ۶ گیلان ماسال مرکزی
ماسال ۶ گیلان ماسال مرکزی
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
جاپلق غربی ۶ لرستان ازنا جاپلق
پیشکوه ذلقی ۸ لرستان الیگودرز بشارت
ذلقی شرقی ۹ لرستان الیگودرز بشارت
ذلقی غربی ۹ لرستان الیگودرز بشارت
ززشرقی ۸ لرستان الیگودرز ززوماهرو
ززغربی ۸ لرستان الیگودرز ززوماهرو
ماهرو ۸ لرستان الیگودرز ززوماهرو
بربرودغربی ۶ لرستان الیگودرز مرکزی
پاچه لک شرقی ۶ لرستان الیگودرز مرکزی
خمه ۶ لرستان الیگودرز مرکزی
بربرودشرقی ۶ لرستان الیگودرز مرکزی
فرسش ۷ لرستان الیگودرز مرکزی
دره صیدی ۶ لرستان بروجرد مرکزی
جلوگیر ۷ لرستان پلدختر مرکزی
ملاوی ۶ لرستان پلدختر مرکزی
جایدر ۶ لرستان پلدختر مرکزی
میانکوه غربی ۷ لرستان پلدختر مرکزی
افرینه ۶ لرستان پلدختر معمولان
معمولان ۶ لرستان پلدختر معمولان
میانکوه شرقی ۸ لرستان پلدختر معمولان
تنگ هفت ۸ لرستان خرم آباد پاپی
چم سنگر ۷ لرستان خرم آباد پاپی
سپیددشت ۷ لرستان خرم آباد پاپی
کشور ۸ لرستان خرم آباد پاپی
گریت ۷ لرستان خرم آباد پاپی
بیرانوند جنوبی ۶ لرستان خرم آباد چغلوندی
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بیرانوند شمالی ۶ لرستان خرم آباد چغلوندی
رازان ۶ لرستان خرم آباد زاغه
زاغه ۶ لرستان خرم‌آباد زاغه
قائد‌رحمت ۶ لرستان خرم‌آباد زاغه
کاکاشرف ۶ لرستان خرم‌آباد مرکزی
ازنا ۶ لرستان خرم‌آباد مرکزی
ده‌پیر شمالی ۶ لرستان خرم‌آباد مرکزی
رباط ۶ لرستان خرم‌آباد مرکزی
کرگاه شرقی ۶ لرستان خرم‌آباد مرکزی
کرگاه غربی ۶ لرستان خرم‌آباد مرکزی
کاکاوند شرقی ۶ لرستان دلفان کاکاوند
ایتیوند جنوبی ۷ لرستان دلفان کاکاوند
ایتیوند شمالی ۶ لرستان دلفان کاکاوند
کاکاوند غربی ۷ لرستان دلفان کاکاوند
خاوه جنوبی ۶ لرستان دلفان مرکزی
خاوه شمالی ۶ لرستان دلفان مرکزی
میربگ شمالی ۶ لرستان دلفان مرکزی
نورآباد ۶ لرستان دلفان مرکزی
میربگ جنوبی ۷ لرستان دلفان مرکزی
نورعلی ۶ لرستان دلفان مرکزی
تشکن ۶ لرستان دوره دوره چگنی
دوره ۶ لرستان دوره دوره چگنی
کشکان جنوبی ۶ لرستان دوره شاهیوند
کشکان شمالی ۷ لرستان دوره شاهیوند
شوراب ۶ لرستان دوره ویسیان
ویسیان ۶ لرستان دوره ویسیان
سیلاخور ۶ لرستان دورود سیلاخور
قلائی ۶ لرستان سلسله فیروزآباد
فیروزآباد ۶ لرستان سلسله فیروزآباد
دوآب ۶ لرستان سلسله مرکزی
قلعه مظفری ۶ لرستان سلسله مرکزی
هنام ۶ لرستان سلسله مرکزی
یوسف وند ۶ لرستان سلسله مرکزی
بلوران ۷ لرستان کوهدشت درب گنبد
درب گنبد ۷ لرستان کوهدشت در ب گنبد
رومشکان غربی ۷ لرستان کوهدشت رومشکان
رومشکان شرقی ۶ لرستان کوهدشت رومشکان
طرهان ۶ لرستان کوهدشت طرهان
طرهان غربی ۶ لرستان کوهدشت طرهان
زیرتنگ ۶ لرستان کوهدشت کونانی
کونانی ۶ لرستان کوهدشت کونانی
کوه دشت شمالی ۶ لرستان کوهدشت مرکزی
کوهدشت جنوبی ۶ لرستان کوهدشت مرکزی
گل گل ۶ لرستان کوهدشت مرکزی
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرارندارد، دارای ضریب ۵ می‌باشند.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد:
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بالالاریجان ۶ مازندران آمل لاریجان
لاریجان سفلی ۶ مازندران آمل لاریجان
چلاو ۶ مازندران آمل مرکزی
درازکلا ۶ مازندران بابل بابل کنار
بابل کنار ۶ مازندران بابل بابل کنار
سجادرود ۶ مازندران بابل بند‌پی شرقی
فیروزجاه ۶ مازندران بابل بندپی شرقی
خوش رود ۶ مازندران بابل بند پی غربی
شهیداباد ۶ مازندران بابل بندپی غربی
پنج هزاره ۶ مازندران بهشهر مرکزی
شهدا ۷ مازندران بهشهر یانه‌سر
عشر‌ستاق ۷ مازندران بهشهر یانه‌سر
دوهزار ۶ مازندران تنکابن خرم‌آباد
سه‌هزار ۸ مازندران تنکابن خرم‌آباد
گلیجان ۶ مازندران تنکابن مرکزی
بیرون بشم ۶ مازندران چالوس کلاردشت
کوهستان ۶ مازندران چالوس کلاردشت
جنت‌رودبار ۷ مازندران رامسر مرکزی
اشکور ۸ مازندران رامسر مرکزی
پشتکوه ۸ مازندران ساری چهاردانگه
چهاردانگه ۷ مازندران ساری چهاردانگه
گرماب ۷ مازندران ساری چهاردانگه
بنافت ۸ مازندران ساری دودانگه
فریم ۷ مازندران ساری دودانگه
لفور ۶ مازندران سوادکوه شیرگاه
شرق و غرب شیرگاه ۶ مازندران سوادکوه شیرگاه
راستوپی ۶ مازندران سوادکوه مرکزی
سرخکلا ۶ مازندران سوادکوه مرکزی
کسلیان ۶ مازندران سوادکوه مرکزی
ولوپی ۶ مازندران سوادکوه مرکزی
پی‌رجه ۷ مازندران نکا مرکزی
استخر‌پشت ۷ مازندران نکا هزارجریب
زارم رود ۷ مازندران نکا هزار‌جریب
شیخ فضل‌الله نوری ۶ مازندران نور بلده
اوزرود ۶ مازندران نور بلده
تتارستاق ۶ مازندران نور بلده
پنجک رستاق ۶ مازندران نوشهر کجور
توابع کجور ۶ مازندران نوشهر کجور
زانوس رستاق ۶ مازندران نوشهر کجور
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرارندارد، دارای ضریب ۵ می‌باشند.
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
رودبار ۶ مرکزی تفرش مرکزی
چهارچشمه ۶ مرکزی خمین کمره
آشناخور ۶ مرکزی خمین مرکزی
سنگ‌سفید ۶ مرکزی خنداب قره‌چای
اناج ۶ مرکزی خنداب قره‌چای
جاورسیان ۶ مرکزی خنداب قره‌چای
خنداب ۶ مرکزی خنداب مرکزی
دهچال ۶ مرکزی خنداب مرکزی
الویر ۶ مرکزی زرندیه خرقان
دوزج ۶ مرکزی زرندیه خرقان
علیشار ۶ مرکزی رزندیه خرقان
شاهسو‌نکندی ۶ مرکزی ساوه مرکزی
آق‌کهریز ۶ مرکزی ساوه نوبران
بیات ۶ مرکزی ساوه نوبران
کوهپایه ۶ مرکزی ساوه نوبران
زالیان ۷ مرکزی شازند زالیان
پل‌دوآب ۶ مرکزی شازند زالیان
نهرمیان ۶ مرکزی شازند زالیان
هندودر ۶ مرکزی شازند سربند
مالمیر ۷ مرکزی شازند سربند
اسفندان ۶ مرکزی کمیجان مرکزی
خنجین ۶ مرکزی کمیجان مرکزی
خسروبیک ۶ مرکزی کمیجان میلاجرد
میلاجرد ۶ مرکزی کمیجان میلاجرد
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرارندارد، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد:
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
تنب ۸ هرمزگان ابوموسی تنب
سیری ۹ هرمزگان ابوموسی مرکزی
جناح ۷ هرمزگان بستک جناح
فرامرزان ۷ هرمزگان بستک جناح
کوخرد ۶ هرمزگان بستک کوخرد
هرنگ ۶ هرمزگان بستک کوخرد
ده‌تل ۸ هرمزگان بستک مرکزی
فتویه ۷ هرمزگان بستک مرکزی
گوده ۸ هرمزگان بستک مرکزی
پارمون ۹ هرمزگان بشاگرد گافروپارمون
گافر ۹ هرمزگان بشاگرد گافروپارمون
درآبسر ۹ هرمزگان بشاگرد گوهران

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
گوهران ۹ هرمزگان بشاگرد گوهران
جکدان ۸ هرمزگان بشاگرد مرکزی
سردشت ۸ هرمزگان بشاگرد مرکزی
تخت ۶ هرمزگان بندرعباس تخت
شمیل ۶ هرمزگان بندرعباس تخت
سیاهو ۷ هرمزگان بندرعباس فین
گهره ۶ هرمزگان بندرعباس فین
فین ۶ هرمزگان بندرعباس فین
سرخون ۶ هرمزگان بندرعباس قلعه‌قاضی
قلعه‌قاضی ۶ هرمزگان بندرعباس قلعه‌قاضی
بندرچارک ۷ هرمزگان بندرلنگه شیبکوه
مقام ۷ هرمزگان بندرلنگه شیبکوه
حومه ۶ هرمزگان بندرلنگه مرکزی
دژگان ۶ هرمزگان بندرلنگه مرکزی
مغویه ۶ هرمزگان بندرلنگه مرکزی
مهران ۷ هرمزگان بندرلنگه مرکزی
بهدشت ۷ هرمزگان پارسیان کوشکنار
کوشکنار ۷ هرمزگان پارسیان کوشکنار
مهرگان ۷ هرمزگان پارسیان مرکزی
بوچیر ۷ هرمزگان پارسیان مرکزی
پی‌وشک ۹ هرمزگان جاسک لیردف
سورک ۹ هرمزگان جاسک لیردف
جاسک ۷ هرمزگان جاسک مرکزی
کنگان ۷ هرمزگان جاسک مرکزی
گابریک ۹ هرمزگان جاسک مرکزی
احمدی ۸ هرمزگان حاجی‌آباد احمدی
کوه‌شاه ۷ هرمزگان حاجی‌آباد احمدی
آشکارا ۷ هرمزگان حاجی‌آباد فارغان
فارغان ۷ هرمزگان حاجی‌آباد فارغان
درآگاه ۷ هرمزگان حاجی‌آباد مرکزی
طارم ۷ هرمزگان حاجی‌آباد مرکزی
رودبار ۷ هرمزگان خمیر رویدر
رویدر ۷ هرمزگان خمیر رویدر
کهورستان ۷ هرمزگان خمیر مرکزی
خمیر ۷ هرمزگان خمیر مرکزی
برنطین ۷ هرمزگان رودان بیکاه
بیکاه ۷ هرمزگان رودان بیکاه
جغین‌جنوبی ۷ هرمزگان رودان جغین
جغین‌شمالی ۷ هرمزگان رودان جغین
رودخانه ۷ هرمزگان رودان رودخانه
رودخانه‌بر ۸ هرمزگان رودان رودخانه
مسافرآباد ۷ هرمزگان رودان رودخانه
راهدار ۷ هرمزگان رودان مرکزی
فاریاب ۶ هرمزگان رودان مرکزی
آّب‌نما ۶ هرمزگان رودان مرکزی
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بمانی ۷ هرمزگان سیریک بمانی
شاهمردی ۷ هرمزگان سیریک بمانی
سیریک ۷ هرمزگان سیریک مرکزی
بیابان ۷ هرمزگان سیریک مرکزی
دولاب ۷ هرمزگان قشم شهاب
هنگام ۸ هرمزگان قشم شهاب
سوزا ۸ هرمزگان قشم شهاب
صلخ ۸ هرمزگان قشم شهاب
لارک ۸ هرمزگان قشم شهاب
چراغ‌آباد ۶ هرمزگان میناب توکهور
توکهور ۶ هرمزگان میناب توکهور
بندر ۸ هرمزگان میناب سندرک
درپهن ۸ هرمزگان میناب سندرک
سندرک ۷ هرمزگان میناب سندرک
کریان ۶ هرمزگان میناب مرکزی
گوربند ۶ هرمزگان میناب مرکزی
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرارندارد، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
کلیائی ۶ همدان اسدآباد آجین
چهاردولی ۶ همدان اسدآباد مرکزی
دیمکاران ۶ همدان بهار صالح‌آباد
قلقل‌رود ۶ همدان تویسرکان قلقل‌رود
کمال‌رود ۶ همدان تویسرکان قلقل‌رود
بغراطی ۶ همدان زرن سردرود
سردرودعلیا ۶ همدان زرن سردرود
سردرودسفلی ۶ همدان زرن سردرود
درجزین‌سفلی ۶ همدان زرن قروه‌در‌جزین
در‌جزین‌علیا ۷ همدان زرن قروه‌در‌جزین
خرقان ۶ همدان رزن مرکزی
رزن ۶ همدان رزن مرکزی
شیرین‌سو ۷ همدان کبودرآهنگ شیرین‌سو
مهربان‌علیا ۷ همدان کبودرآهنگ شیرین‌سو
علی‌صدر ۶ همدان کبودرآهنگ گل‌تپه
گل‌تپه ۶ همدان کبودرآهنگ گل‌تپه
مهربان‌سفلی ۷ همدان کبودرآهنگ گل‌تپه
سرداران ۶ همدان کبودرآهنگ مرکزی
کوهین ۶ همدان کبودرآهنگ مرکزی
ترک‌غربی ۶ همدان ملایر جو‌کار
کمازان‌سفلی ۶ همدان ملایر زند
کمازان‌علیا ۶ همدان ملایر زند

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
کمازان‌وسطی ۶ همدان ملایر زند
سامن ۶ همدان ملایر سامن
خزل‌شرقی ۶ همدان نهاوند خزل
سلکی ۶ همدان نهاوند خزل
جیحون‌دشت ۶ همدان همدان شراء
چاه‌دشت ۶ همدان همدان شراء
شوردشت ۶ همدان همدان شراء
خرم‌دشت ۶ همدان همدان فامنین
پیشخور ۶ همدان همدان فامنین
مفتح ۶ همدان همدان فامنین
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرارندارد، دارای ضریب ۵ می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
موضوع بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول
ذیل اطلاق می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
اسفندار ۶ یزد ابرکوه بهمن
مهرآباد ۶ یزد ابرکوه بهمن
تیرجرد ۶ یزد ابرکوه مرکزی
فراغه ۶ یزد ابرکوه مرکزی
رباطات ۶ یزد اردکان خرانق
زرین ۷ یزد اردکان خرانق
عقدا ۶ یزد اردکان عقدا
اسفیچ ۶ یزد بافق بهاباد
بنستان ۶ یزد بافق بهاباد
جلگه ۶ یزد بافق بهاباد
سبزدشت ۶ یزد بافق مرکزی
سخوید ۶ یزد تفت نیر
چاهک ۶ یزد خاتم مرکزی
فتح‌آباد ۶ یزد خاتم مرکزی
ایثار ۶ یزد خاتم مروست
هرابرجان ۶ یزد خاتم مروست
کذاب ۶ یزد صدوق خضرآباد
ندوشن ۶ یزد صدوق خضرآباد
دستگردان ۷ یزد طبس دستگردان
کوه‌یخاب ۸ یزد طبس دستگردان
دیهوک ۷ یزد طبس دیهوک
کویر ۷ یزد طبس دیهوک
پیرحاجات ۷ یزد طبس مرکزی
گلشن ۶ یزد طبس مرکزی
منتظریه ۷ یزد طبس مرکزی
نخلستان ۷ یزد طبس مرکزی
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرارندارد، دارای ضریب ۵ می‌باشند.
توضیح: ضرایب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعیین شده و ضریب ۵ به معنی محرومیت کمتر و ضریب
۹ به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

درباره نویسنده

536مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی