کارکنان کدامیک ازدستگاه‌های اجرائی تاکنون ازافزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق برخوردارشده اند.

سوال:
کارکنان کدامیک ازدستگاه‌های اجرائی تاکنون ازافزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق برخوردارشده اند.

جواب:
در رابطه با این‌که تاکنون چه دستگاه‌هایی توانسته‌اند از افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری براساس مجوزبرنامه پنجم توسعه برخوردار شوند، یکی ازمقامات مسئول در سازمان اداری و استخدامی گفت
دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه ۵۰ درصد، وزارت کشور ۲۰ تا ۳۵ درصد، وزارت نیرو ۲۰ درصد، سازمان دامپزشکی ۳۵ درصد و سازمان پزشکی قانونی ۳۵ درصد استفاده کرده‌اند که البته تمامی این دستگاه‌ها حدود هفت سال پیش این مجوز را دریافت و افزایش را اعمال کردند.
به گفته رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی، در ابتدای سال۹۷سازمان امور مالیاتی نیز،توانست از محل جابجایی اعتبار و مشروط به این‌که دریافتی از آن حد مجازبیشتر نشود و همچنین پزشکان بهزیستی که تعدادشان محدود و حقوق پایینی دارند، از این ۵۰ درصد استفاده کرده‌اند.
تذکرکانال کارگزینی:
مقامات برخی ازوزارتخانه ها،همچون وزارت جهادکشاورزی ووزارت راه وشهرسازی نیز،ازمدتهاقبل مذاکراتی رابامقامات مسئول دردولت برای بهره مندی کارکنانشان ازافزایش۵۰درصدی امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری آغازکرده اندکه تاکنون به نتیجه نرسیده است.ضمن اینکه کارکنان وزارتخانه های آموزش وپرورش وبهداشت ودرمان نیز،براساس مجوزتبصره۳ماده۶۵قانون مدیریت خدمات کشوری،هم اکنون ازافزایش۱۰درصدی امتیازات حقوق برخوردارند.

درباره نویسنده

509مطلب نوشته است .

5 دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی