نگارش سیستم پرسنلی ضریب سال ۹۸ به مناطق ارسال گردید/

نگارش سیستم پرسنلی به مناطق ارسال شده است و مناطق پس از اقدامات اولیه و انجام عملیات پایان سال و همچنین بروز آوری دوره های ضمن خدمت می توانند نسبت به صدور احکام ضریب سال ۹۸ اقدام نمایند.

دیگر تغییرات این نگارش بشرح ذیل می باشد:

 • عدم تاثیر تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده های بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته. (از ابتدای سال ۹۸ کدهای پرداختی ۸۶-۸۷-۸۸-۴۸-۱۳ دخیل می باشند)
  • مبنای صدوراحکام سال ۹۸ تصویب نامه شماره ۸۷۲۴ مورخ ۳۱/۱/۹۸ هیئت محترم وزیران می باشد و روال صدور حکم به شرح ذیل می باشد:
   ۱- در ابتدا سیستم با توجه به دستورالعملهای مربوطه امتیاز شاغل در ابتدای سال ۹۸ را محاسبه و سپس ضریب ۲۱۲۰ را بر روی آن اعمال می نماید.چنانچه تفاوت ریالی حکم حاصل با آخرین حکم سال ۹۷ کمتر از عدد ۴۴۰۰۰۰۰ ریال بود مابه التفاوت حاصل به مآخذ ۲۱۲۰ به امتیاز تبدیل شده و با کد ۱۱۵ (تفاوت بند “ی” تبصره ۱۲ ق ب سال۹۸″) پرداخت می نماید.
   ۲- مبلغ افزایش ناشی از ضریب تعدیل در آخرین حکم کارگزینی سال ۹۷ ،به مآخد ۱۷۹۷ به امتیاز تبدیل شده و مبلغ ریالی امتیاز حاصل باضریب ۲۱۲۰ محاسبه و با کد ۱۱۶(تفاوت جزء ۱ بند “الف” تبصره ۱۲ ق ب سال۹۷) پرداخت می گردد.
   توجه : پرداختهای فوق جزو حقوق ثابت قلمداد می گردد و مشمول افزایش حقوق سالهای آتی خواهد بود بنابراین موجب افزایش فوق العاده های ویژه،بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته در احکام جاری خواهد بود.
 • طبق روال سال قبل پرسنل شاغل در پستهای مدیریتی در طول سال ۹۷ به میزان ۱۵۷٫۵ امتیاز و پرسنل شاغل در پستهای “سرپرستی” به مقدار ۷۸٫۷۵ امتیاز به حق شاغل اضافه می گردد.

درباره نویسنده

536مطلب نوشته است .

50 دیدگاه

دیدگاهها بسته شده.

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی