جلسه سامانه نظام پذیرش وبررسی پیشنهاد ها در اداره کل امور اداری وزارت برگزار گردید

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها یکی از کار آمدترین پایه های دستیابی به بهبود مستمر ، اثر بخش وکارایی سازمان می باشد

با توجه به تاثیر پیشنهادها درارزشیابی همکاران لزوم توجه بیشتر در این حوزه در دستور کار می باشد به همین منظور جلسه توجیهی کار با سامانه نظام پیشنهادها در حوزه ستاد با حضور نمایندگان تمامی حوزه ها تشکیل گردید.

ازسال ۹۱ تاکنون این سامانه راه اندازی گردیده است ولی به دلایل متعدد  بهره برداری صحیح از پیشنهادهای ارائه شده نشده است .

تاکید براین است که دبیران نظام پیشنهادها دراستان وشهرستانها درجلسات کارگروه توسعه مدیریت طرح بذرپیشنهاد خاصه استان ومنطقه خود را مطرح ودرصورت تصویب برای ارائه پیشنهاد ورفع تنگناها ومشکلات منطقه گامی موثر بردارند.این اداره کل در تلاش است نسبت به توسعه نظام پیشنهادها اقدامات موثری را انجام دهد.

درپایان جلسه مقررگردید یک سی دی کامل از تمامی مراحل کار با سامانه نظام پیشنهادها تهیه وبرای دبیران نظام پیشنهادها ی حوزه ستاد وادارات کل آموزش و پرورش استانها ارسال گردد.

درباره نویسنده

450مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی