لزوم رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در مورد افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور (تصویب‌نامه شماره ۳۸۹۲۰/ت۵۵۴۴۱هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۷ هیئت وزیران)

لزوم رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در مورد افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور (تصویب‌نامه شماره ۳۸۹۲۰/ت۵۵۴۴۱هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۷ هیئت وزیران)

سازمان اداری و استخدامی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت ویران در جلسه ۳۰/۳/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۲۹۰۱۰/۳۵۹۸۴ مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور موظفند ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ را رعایت نمایند. در هر حال هر گونه پرداخت مطابق با مصوبه مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

درباره نویسنده

449مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی