بخشنامه ۷۱۰/۸ مورخ ۹۷/۲/۲۳ با موضوع تعیین ضریب حقوق ،حداقل وحداکثر حقوق کارمندان شاغل

نحوه افزایش حقوق و مزایا و تعیین پرداختی های کارکنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۷ (بخشنامه شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان …

معاونت/ مرکز / کانون/ دفتر/ سازمان …

با سلام و احترام

تصویر مصوبه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران در ارتباط با تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پیوست ارسال و اعلام می دارد:

۱- ضریب حقوق سال ۱۳۹۷ شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۷۹۷ ریال) می باشد.

۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مستمر موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور در سال ۱۳۹۷ به میزان یازده میلیون و دویست و سی هزار ریال (۱۱٫۲۳۰٫۰۰۰ ریال) و حداکثر حقوق این قبیل کارکنان، هفت برابر حقوق مذکور در این بند، به میزان هفتاد و هشت میلیون و ششصد و ده هزار ریال (۷۸٫۶۱۰٫۰۰۰ ریال) خواهد بود.

تبصره- در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای فوق و ضریب تعدیل موضوع بند (۴) این بخشنامه کمتر از دوازده میلیون (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) باشد، مابه التفاوت آن تا دوازده میلیون ریال به سقف مبلغ محاسبه شده ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۳- مقامات و همترازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای شهر مراکز استانها، در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی باشند.

۴- به استناد جزء یک بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این بخشنامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می یابد.

تبصره ۱- منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق العاده بندهای (۲) ایثارگری، (۳) سختی کار، (۵) فوق العاده شغل و (۱۰) فوق العاده ویژه، ماده (۶۸) قانون مذکور است.

تبصره ۲- افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سالهای آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

۵- امتیازات سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه، دوره های آموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنان در سال ۹۶ با توجه به جدول شماره ۳ و تبصره ۱ بند ۶ فصل دوم دستورالعمل شماره ۱/۱۴۵۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور منضم به بخشنامه شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۲۲/۲۸۸ به تاریخ ۱/۱/۹۷ قابل احتساب است.

تبصره- به موجب تبصره ۳ بند ۶ فصل دوم دستورالعمل مذکور، حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه ۳۰ سال خواهد بود.

۶- در اجرای ماده (۷۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ کمک هزینه ازدواج و فوت، در سال جاری، مبلغ ۱۱٫۶۸۰٫۵۰۰ ریال قابل پرداخت می باشد.

۷- مبلغ کمک هزینه عائله مندی به میزان ۱٫۴۵۵٫۵۷۰ ریال و مبلغ کمک هزینه اولاد برای هر فرزند به مبلغ ۳۷۷٫۳۷۰ ریال می باشد.

۸- فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور کارمندان با رعایت ماده (۱۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن قابل پرداخت خواهد بود.

علی الهیار ترکمن- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

لینک بخشنامه

 

درباره نویسنده

444مطلب نوشته است .

63 دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2018 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی