تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۳۹۷ (تصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران)

تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۳۹۷ (تصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد:

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (۲۵٫۵۹۳) ریال تعیین می‌شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۷) به میزان یکهزار و هفتصد و نود و هفت (۱٫۷۹۷) ریال تعیین می‌شود.

۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ به میزان شش درصد (۶%) تعیین می‌شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا‌ه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان یازده میلیون و دویست و سی هزار (۱۱٫۲۳۰٫۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود. در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب‌نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (۷)، کمتر از دوازده میلیون (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد، مابه‌التفاوت آن تا دوازده میلیون (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۵- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان هفت میلیون و یکصد و شصت و یک هزار (۷٫۱۶۱٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده و ضریب تعدیل موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه، این میزان نباید کمتر از دوازده میلیون (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا دوازده میلیون (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۶- مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و م اده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی‌باشند.

۷- با استناد به جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان پریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می‌یابد:

تبصره ۱- منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق‌العاده بندهای (۲)، (۳)، (۵) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور است. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر دستگاه‌هایی که دارای مقررات خاص هستند، حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲- افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال‌های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

۸- در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

امور اداری:

مثال

ابتدا حقوق با ضریب ۱۷۹۷ محاسبه می گردد. سپس عدد۰/۲۲- در حقوق مزایای مشمول ضرب و با عدد۱۱ جمع می شود.

فردی که مجموع حقوق و مزایای مشمول سال ۹۷وی ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد به شرح ذیل محاسبه می شود(حقوق و مزایای وی با واحد میلیون ریال عدد ۳۰ می باشد)

۰/۲۲-*۳۰+ ۱۱ = ۴٫۴ ضریب تعدیل

یعنی عدد ۴٫۴ نیز به ۶ درصد اضافه شده و حقوق فرد ۱۰٫۴ درصد افزایش خواهد داشت.

درباره نویسنده

449مطلب نوشته است .

۱۲۹ Comments on “تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۳۹۷ (تصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران)”

 • اداری wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۱۶

  با سلام

  با این فرمول ممکنه افزایش تعدیل ۷ درصد هم بشود و با ۶ درصد اولیه می شود ۱۳ درصد و این از اون بخشنامه ۶ تا ۱۲ درصد دولت بیشتر می باشد

  View Comment
 • اداری wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۲۰

  جالبه عیدی سال هم میشه ۱۷۹۷ ضرب در ۵۰۰۰ امتیاز یعنی ۸۹۸/۵۰۰ تومان

  View Comment
 • حسینی wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۴۰

  سلام..بنده ک حکم سه تومن هست چقد زیاد میشه ؟اخه پیچیده شده

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۵۰

  به مثال توجه فرمایید

  View Comment
 • No name wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۴۳

  سلام خسته نباشین امور اداری عزیز
  زیر حکم من بدون تفاوت تطبیق میشه ۲۰۸۰۰۰۰۰
  میشه لطفا برا منو حساب کنین یاد بگیرم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۵۰

  مشمول کسور مبنا است

  View Comment
 • No name wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۲:۰۰

  محاسبه رو فک کنم متوجه شدم
  برا من ضریب ۱۲/۳۸ میاد
  یعنی بالای۱۲% هم افزایش هست؟؟
  ممنون از پاسخگویتون امواداری عزیز

  View Comment
 • مهدی wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۲:۴۱

  سلام.اداری میشه جواب بدی؟بنده حکمم سه تومن .چه جوری حساب کرد ؟

  View Comment
 • No name wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۳:۳۱

  فکر کنم افزایش حقوق امسال بیشتر از ۱۲% میشه

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۳:۵۱

  ان شاءالله

  View Comment
 • No name wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۳:۴۴

  امور اداری عزیز به نظرتون افزایش حالا هر چی که هست رو حقوق اردیبهشت قابل مشاهده خواهد بود؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۳:۵۰

  فعلا حقوق برابر فروردین ارسال شده است.
  در صورت ارسال نگارش اطلاع رسانی خواهد شد.

  View Comment
 • فرهنگی wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۴:۴۸

  سلام ،اگه ممکنه بند های مشمول کسور را دقیق اعلام فرمایید ،آخه هر سایتی بندهایی رو گفته. سپاس از شما

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۵:۵۱

  بندهای مشمول کسور بازنشستگی ضربدر سنوات(حق شغل،شاغل،مدیریت،حق شغل حرفه ای،سختی کار،فوق العاده ایثارگری، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه) بندهای مشمول کسور هستند

  View Comment
 • مهدی wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۵:۲۷

  چه جوری حساب میکنن افزایش حقوق رو؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۶:۰۳

  مثال را دقت فرمایید

  View Comment
 • مهدی wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۵:۲۹

  چ جوری محاسبه میشود

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۵:۴۹

  مثال را توجه فرمایید
  یقینا به زودی نگارش ارسال و احکام صادر خواهد شد
  باید کمی صبر کنیم

  View Comment
 • مریم سپید wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۸:۵۸

  با سلام و عرض پوزش
  چند بار پرسشی را مطرح کردم اما پیدایش نمیکنم که پاسخم را بدانم به همین روی دوباره عرض میکنم، گویا حکم بنده نسبت به کسانی که دقیقا همسن من هستند مبلغ کمتری دارد،و حسابدار اداره قبول ندارد که از،اول بررسی کند و من گمان میکنم در ابتدای خدمتم که طبق حکمی کاهش حقوق داشتم اشتباه شده و من ندانستم، آیا دفتری وجود دارد که بطور آزاد بتواند احکام مرا بررسی کند و اشکالش میدا شود آنرا به اداره اطلاع دهم که رفع گردد ، با سپاس

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۱۲

  اشتباه در احکام به حسابداری ارتباطی ندارد

  View Comment
 • محمد wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۹:۵۱

  باسلام
  ضریب ریالی زدن
  تکلیف افزایش پلکانی هم مشخص شده؟!

  View Comment
 • محمد wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۰:۲۱

  سلام لطفا بفرمایید حکم ۲۰۰۰۰۰۰ چند درصد افزایش داره؟ من حساب کردم ۱۶٫۵درصد شد.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۰۶

  به نظر سقف ۱۲ درصداست

  View Comment
 • مهدی wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۱:۲۴

   .اگه دریافتی ۲۹۰۰باشه چقد یا چنددرصد به حکم اضافه میشه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۰۵

  مشمول کسور مهم است

  View Comment
 • محمد wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۲:۲۰

  سلام این ضریب حقوقی یعنی چی

  View Comment
 • تالش wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۲:۲۱

  احکام کی صادر می شود ایا با حقوق اردیبهشت  محاسبه می شود

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۰۵

  فعلا نگارش به مناطق ارسال نشده است

  View Comment
 • فرهنگی wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۲:۳۵

  با این اوصاف حقوق فرهنگیان چند درصد اضاف میشه

  View Comment
 • حسن wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۰:۱۹

  ضریب حقوق معلمان نسبت به اساتید دانشگاه چرا اینقد اختلاف داره؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۰۱

  قوانین هیات علمی کاملا با سایر کارکنان فرق دارد

  View Comment
 • بهروز wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۰:۲۶

  سلام آیا درسته مطالبات فرهنگیان تا دو روز دیگه پرداخت می شن؟

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۰:۳۰

  دوستان چرا اینقدر شلوغش می کنین همون ده درصده ده سر یکی دو درصد چونه نزنین

  View Comment
 • پرویز wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۹:۰۶

  سلام //بنده فرهنگی رسمی آ.پ هستم ولی مدت ۹سال در اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان خود با موافقت اداره کل آ.پ استان خود خدمت کردم ولی حالا که به آ.پ برگشتم درپست کارشناسی در ادراه کل خدمت میکنم برای ذخیره مرخصی مدت ۹ سال خدمت در اتحادیه اقدام کردم کارگزینی اداره کل استان نمی پذیرد میگوید که اتحادیه دارای پست مصوب نیست در حالی که بنده تمام وقت د اداری در اتحادیه مدت ۹ سال خدمت کردم و اتحادیه به صورت نامه کتبی مدت ذخیره مرخصی بنده را به آموزش وپرورش استان اعلام نموده ولی اداره کل ترتیب اثر نمی دهد … لطفا بنده را راهنمایی فرمایید که چکار کنم …متشکرم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۹:۱۰

  همکار عزیز از طریق ارزیابی عملکرد و در صورت نیاز دیوان عدالت پیگیری فرمایید.

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۵۱

  همکار عزبز باسلام نگارش جدید کی به مناطق ارسال مشیود

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۲:۰۲

  سلام
  مشخص نیست
  اطلاع رسانی خواهد شد

  View Comment
 • علی wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۲:۲۹

  سلام حقوق زیر ۱۵۰۰۰۰۰تومان چند دراضافه میشه بدبختر از ما هست اصلن کسی هست زیر ۱۵۰۰۰۰۰هزا حقوق بگیره

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۲:۴۰

  مشمول سقف افزایش خواهید بود

  View Comment
 • رحیمی wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۲:۴۳

  💢محاسبه افزایش حقوق سال ۹۷:

  🔸علاوه بر اینکه افزایش ۶ درصدی در ضریب ریالی داریم آیتمی تحت عنوان ضریب تعدیل با توجه به فرمو ل به جمع احکام اضافه میشه:
  🔸 به عنوان مثال برای افرادی که حقوق و مزایا یا مشمول بیمه ای برابر ۱٫۵ میلیون تومان داشته باشند ضریب تعدیلی برابر ۷٫۷ درصد و مبلغ ۱,۱۵۵,۰۰۰ به حکمشون اضافه میشه و برای کسی که ۵ میلیون تومان میگیره ضریب تعدیل ۰ و مبلغی به جز ۶ درصد افزایش به حقوقش اضافه نمیشه

  ۱۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۷ درصد ۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال
  ۱۶ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۴۸ درصد ۱,۱۹۶,۸۰۰ ریال
  ۱۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۲۶ درصد ۱,۲۳۴,۲۰۰ ریال
  ۱۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۰۴ درصد ۱,۲۶۷,۲۰۰ ریال
  ۱۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۸۲ درصد ۱,۲۹۵,۸۰۰ ریال
  ۲۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۶ درصد ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲۱ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۳۸ درصد ۱,۳۳۹,۸۰۰ ریال
  ۲۲ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۱۶ درصد ۱,۳۵۵,۲۰۰ ریال
  ۲۳ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۹۴ درصد ۱,۳۶۶,۲۰۰ ریال
  ۲۴ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۷۲ درصد ۱,۳۷۲,۸۰۰ ریال
  ۲۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۵ درصد ۱,۳۷۵,۰۰۰ ریال
  ۲۶ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۲۸ درصد ۱,۳۷۲,۸۰۰ ریال
  ۲۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۰۶ درصد ۱,۳۶۶,۲۰۰ ریال
  ۲۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۸۴ درصد ۱,۳۵۵,۲۰۰ ریال
  ۲۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۶۲ درصد ۱,۳۳۹,۸۰۰ ریال
  ۳۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۴ درصد ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
  ۳۱ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۱۸ درصد ۱,۲۹۵,۸۰۰ ریال
  ۳۲ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۹۶ درصد ۱,۲۶۷,۲۰۰ ریال
  ۳۳ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۷۴ درصد ۱,۲۳۴,۲۰۰ ریال
  ۳۴ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۵۲ درصد ۱,۱۹۶,۸۰۰ ریال
  ۳۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۳ درصد ۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال
  ۳۶ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۰۸ درصد ۱,۱۰۸,۸۰۰ ریال
  ۳۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۸۶ درصد ۱,۰۵۸,۲۰۰ ریال
  ۳۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۶۴ درصد ۱,۰۰۳,۲۰۰ ریال
  ۳۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۴۲ درصد ۹۴۳,۸۰۰ ریال
  ۴۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۲ درصد ۸۸۰,۰۰۰ ریال
  ۴۱ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۹۸ درصد ۸۱۱,۸۰۰ ریال
  ۴۲ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۷۶ درصد ۷۳۹,۲۰۰ ریال
  ۴۳ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۵۴ درصد ۶۶۲,۲۰۰ ریال
  ۴۴ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۳۲ درصد ۵۸۰,۸۰۰ ریال
  ۴۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۱ درصد ۴۹۵,۰۰۰ ریال
  ۴۶ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۸۸ درصد ۴۰۴,۸۰۰ ریال
  ۴۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۶۶ درصد ۳۱۰,۲۰۰ ریال
  ۴۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۴۴ درصد ۲۱۱,۲۰۰ ریال
  ۴۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۲۲ درصد ۱۰۷,۸۰۰ ریال
  ۵۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰ درصد ۰ ریال

  برای حساب افزایش حقوق ۹۷
  ازحکم کارگزینی موارد بازنشستگی(مواردی که ضریب جلویش نوشته شده)مبالغش را جمع کنید
  عدد حاصل را به وسیله ماشین حساب در عدد۶ و بعد در علامت درصد ضرب کنید
  این رقم ۶درصد حقوق شماست
  سپس با توجه به حکم پارسال از جدول بالا میزان ضریب تعدیلتان را پیدا کنید
  جمع ۶درصد و میزان تعدیل رقم افزایش حقوق ۹۷ شماست.

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۸:۴۶

  واقعا بی عدالتیه،یعنی چی که شش درصد برا همه س بعد تعدیل میخوره؟
  چرا شش درصد برا همه س

  View Comment
 • امین wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۰:۱۷

  با سلام
  ضریب تعدیل بر اساس حکم سال ٩٦ محاسبه می شود یا بعد از افزایش ٦درصد حکم ٩٧

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۵۵

  به نظر۹۷

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۱:۰۲

  سلام حالا این ضریب تعدیل که به غیر از ۶ درصد که قراره تو حکم بیاد تاثیری در عیدی سال بعد و یا مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق محروم که درصدی از حکم هستش داره یا نه؟ چون اگه تاثیر نداشته باشه خیلی به ضرر کارمندانه

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۱۵

  به نظر محاسبه با ضریب ۱۷۹۷ محاسبه می شود.

  View Comment
 • معلم wrote on ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۰:۲۸

  سلام.فقط همین؟جاهای دیگه قبلاپنجاه درصداضافه شدن.
  به نظرشماواسه فرهنگیان امتیازات افزایش پیدامیکنه؟

  View Comment
 • همکار wrote on ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۰:۴۵

  سلام. وقت بخیر
  آیا این فرمول شامل معلمان حق التدریس نیز می شود یا نحوه محاسبه افزایش آنها جداست؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۱۳

  محاسبه حقوق حق التدریس متفاوت است

  View Comment
 • اراد wrote on ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۱۱

  سلام و وقت بخیر
  ایا نگارش احکام جدید به مناطق ارسال شده؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۲۶

  هنوز ارسال نشده است

  View Comment
 • میلاد wrote on ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۲:۰۷

  سلام
  ببخشید که جای سوالم اینجا نیست.
  در سال چند ساعت ضمن خدمت نیازه؟ یا خوبه که باشه؟
  ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۰:۱۶

  امسال حداکثر ۲۰۰ ساعت

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۳:۵۰

  سلام بابت هر طبقه چقدر به حقوق اضافه میشود

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۹:۳۸

  با توجه به رتبه متفاوت است

  View Comment
 • معلم رزمنده wrote on ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۱:۰۲

  سلام وقت بخیر
  **یه سئوال خیلی مهم**
  آیا تدریس مدیر و معاونین در مدارس، دارای امتیازی است روی حق شغل؟! از یه منبع اطلاع پیدا کردم!!! اگه در جریان نیستید لطفا” پیگیری کنید و پاسخ شفاف بدید…. ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۰۴

  تا جایی که ما اطلاع داریم خیر

  View Comment
 • معلم wrote on ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۲:۳۸

  سلام.ازویرایش جدیدچه خبر؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۲:۴۳

  هنوز نگارش ارسال نشده است

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۳:۳۶

  ضریب ۱/۷۹۷ یعنی اینکه حکم قبلی ات را بردار. وبندهای اصلی را ضرب در ۱/۷۹۷کن…بعد جمع کن…..

  View Comment
 • مهدی wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۵۰

  سلام اگر دولت واقعا می خواهد فاصله طبقاتی بین کارمندان را از بین ببرد بهتریت راه تعیین حقوق پایه برای کارمندان و اضافه کردن امتیاز مدرک تحصیلی و سنوات خدمت به حقوق آنها بدون در نظر گرفتن پست و مقام و جایگاه آنها در سازمان می باشد.
  برای مثال دو میلیون تومان پایه در نظر گرفته شود و برای مدرک تحصیلی صد هزار تومان برای فوق دیپلم صدو پنجاه هزار تومان برای لیسانس دویست هزار تومان و الی آخر و برای هر سال سنوات خدمت بیست هزار تومان به دو میلیون تومان پایه اضافه شود و سایر مزایای دیگر که در حقوق آمده است مثل حق عائله مندی و اولاد و غیره
  وگرنه با افزایش های درصدی ضریب و پلکانی هیچ دردی درمان نمیشود و راه حل موقتی است

  View Comment
 • سعید wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۹:۵۹

  سلام امور اداری میشه بگید بنده در منطقه محروم خدمت میکنم و رتبه شغلی ۹۵/۸/۱گرفتم واسه خبره چه سالی میشه ؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۱۵

  چنانچه کماکان در مناطق محروم باشیدتا ۳سال بعداز رتبه قبلی مشمول ارتقا رتبه خواهید شد
  البته پاسخ به سوال نیاز به اطلاعات کامل دارد

  View Comment
 • معلم wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۱۷

  سلام امور اداری آیا مرحله دوم رتبه بندی از مهر۹۷ انجام میشه

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۴۰

  فعلا خبری نیست

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۵:۵۶

  رتبه مقد ماتی می باشد هنوز پایه نشده بعداز چند سال انجام می شو د

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۰:۱۷

  معلمان هر۶سال

  View Comment
 • معین wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۹:۳۵

  سلام امور اداری آیا نگارش احکام به ادارات ارسال شده؟
  حکم ها این ماه صادر می شود؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۰:۱۳

  خیر

  View Comment
 • r wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۹:۵۲

  با سلام به نظرم باید یه سازمان مستقل تشکیل بشه که امور پرداخت کلیه کارکنان دولت رو انجام بده و هر یک از وزارت خانه هاو ادارات تنها به نقش اصلی شان بپردازن

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۰:۱۳

  سازمان استخدامی تشکیل شده است

  View Comment
 • اراد wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۰:۴۰

  سلام و خسته نباشید خدمت همکار گرامی
  ایا نگارش احکام جدید به ادارات منطقه ارسال شدند؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۲:۴۱

  خیر

  View Comment
 • مريم wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۰:۵۴

  باسلام.باتوجه به ابلاغ دستورالعمل افزايش حقوق ٩٧،كه از طرف معاون پشتيباني امروزاعلام شده،حقوق ثابت در١٧٩٧ضرب شده،وبعددر٢٨٪‏,وسپس ضريب تعديل محاسبه شده،بااين حساب درصدبالاي ١٢خواهدشد،درسته؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۴:۲۷

  ۲۸ واحد میلیون ریال عدد۲۸۹۴۹۸۱۳ می باشد

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۴:۱۷

  چرا نیروهای خدماتی از مقدماتی به پایه تبد یل نمی شوند

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۴:۲۳

  نیروهای خدماتی جهت ارتقابه پایه به ۸ سال سابقه نیاز دارند

  View Comment
تمام حقوق این سایت برای © 2018 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی