تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۳۹۷ (تصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران)

تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۳۹۷ (تصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد:

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (۲۵٫۵۹۳) ریال تعیین می‌شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۷) به میزان یکهزار و هفتصد و نود و هفت (۱٫۷۹۷) ریال تعیین می‌شود.

۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ به میزان شش درصد (۶%) تعیین می‌شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا‌ه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان یازده میلیون و دویست و سی هزار (۱۱٫۲۳۰٫۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود. در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب‌نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (۷)، کمتر از دوازده میلیون (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد، مابه‌التفاوت آن تا دوازده میلیون (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۵- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان هفت میلیون و یکصد و شصت و یک هزار (۷٫۱۶۱٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده و ضریب تعدیل موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه، این میزان نباید کمتر از دوازده میلیون (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا دوازده میلیون (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۶- مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و م اده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی‌باشند.

۷- با استناد به جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان پریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می‌یابد:

تبصره ۱- منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق‌العاده بندهای (۲)، (۳)، (۵) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور است. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر دستگاه‌هایی که دارای مقررات خاص هستند، حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲- افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال‌های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

۸- در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

امور اداری:

مثال

ابتدا حقوق با ضریب ۱۷۹۷ محاسبه می گردد. سپس عدد۰/۲۲- در حقوق مزایای مشمول ضرب و با عدد۱۱ جمع می شود.

فردی که مجموع حقوق و مزایای مشمول سال ۹۷وی ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد به شرح ذیل محاسبه می شود(حقوق و مزایای وی با واحد میلیون ریال عدد ۳۰ می باشد)

۰/۲۲-*۳۰+ ۱۱ = ۴٫۴ ضریب تعدیل

یعنی عدد ۴٫۴ نیز به ۶ درصد اضافه شده و حقوق فرد ۱۰٫۴ درصد افزایش خواهد داشت.

درباره نویسنده

536مطلب نوشته است .

129 دیدگاه

 • پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان پریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می‌یابد:

  سلام.براساس کدام فرمول؟؟؟

 • با سلام، اگر زحمت نیست شرح دهید این بندها در نهایت چه تاثیری بر حقوق فرهنگیان با میانگین دو میلیون و نیم دریافتی دارد.
  اصطلاحاتی که بیان شده برای عموم ما قابل محاسبه و درک نیست، با تشکر

 • سلام منظور از فرمول چیست من نتونستم حساب کنم می شه راهنمایی کنید متشکر با این وجود افزایش همان ۱۰ درصد است

 • کجاش پلکانیه فقط برا کسانیکه زیر ۱۲۰۰ هستن  که فکر  نکنم کسی باشه همه۶ ٪ شد فقط بلدن  با رقم وعدد بازی کنن همش دروغ 

 • سلام خسته نباشین
  من که متوجه نشدم!میشه بی زحمت بگین چند درصد اضافه میشه؟چه جوری حساب کنیم؟
  ممنون از لطفتون

 • سلام، این ضریب که شش درصد افزایش داره. ببخشید اگه چیزی دیگه ای غیر این اعمال میشه لطف بفرمایید برای ما ترجمه ش کنید. سپاس از جواب های تخصصی شما همکار ارجمند.

 • سلام وقت بخیر . طبق بند ۲ضریب برای فرهنگیان ۱۷۹۷میشه یعنی افزایش شش درصدی حقوق درسته امور اداری؟

 • دادا دمت گرم خوب حرف خودتو کرسی نشوندی و سه تا کمسیون رو باهم مچاله کردی اخرش .ولی خیلی زیاد میشه یکمشو بردارین

 • سلام با توجه به اینکه بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته جز بند ۱ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری هستش ، وقتی میخوایم ضریب تعدیل رو با استفاده از این فرمول محاسبه کنیم باید این مبالغ رو از کل حکم کم کنیم بعدا حساب کنیم یا اونا رو هم توی حقوق و مزایای مستمر لحاظ کنیم؟

 • خیلی جالبه،ضریب پارسال ۱۶۹۵ بود،یعنی کلا ۶درصد به حقوقها اضاف میشود.پلکانی که هیچ،ده درصد پیشکش….

 • ابتدا۶درصدبه حکم اضافه میشه وسپس براساس فرمول زیردرصددیگری هم اضافه میشه.
  ضریب اضافی=-℅۲۲×حقوق ومزایای مستمر+۱۱
  مثلاکسی که حقوق ومزایای مستمرش پس ازاعمال شش درصدبه سه میلیون رسیده میزان اضافه مجددش برابراست با۴/۶درصد.جمعامیشه۱۰/۶

 • این بی عدالتی همیشه بوده و هست اختلاف حقوق فرهنگیان دارای مدرک دکتری و هیئت علمی از زمین تا آسمان

 • سلام خسته نباشید میشه این مصوبه رو توضیح بدید اصلا واضح بیان نشده ؟باتشکر .من با ضریب اعلام شده حساب کردم حکمم کمتر شد!!!

 • سلام همکار امور اداری.حقوق اینجانب زیر دومیلیون تومان هست. لطفا درصد افزایش حقوق رو راهنمایی کنید؟؟؟ حقوق من ۱۹۰۶۰۰۰هزار تمان هست

 • سلام لطفا بفرمایید چند درصد اضافه می شود؟ آیا افزایش ها پلکانی است؟ اگر هست دقیقاَ چند درصد است؟ با تشکر

 • باتوجه فرمول تدوین شده. افزایش حقوق امسال نسبت به سال قبل بین ۳۰تا۵۰هزارتومان کاهش می یابد

 • نحوه محاسبه بدین شکل مثلا شما حکم سال ۹۶ (بدون تفاوت تطبیق و سایر و عائله مندی و اولاد)شما ۱۸۵۰۰۰۰۰ریال می باشد با ضریب ۱٫۰۶ می شود ۱۹۶۱۰۰۰۰ ریال می شود برای محاسبه ضریب تعدیل ۱۹٫۶۱ (حقوق ۹۷ محاسبه شده با واحد میلیون ریال)را در ۰٫۲۲- ضرب کرده و ۴٫۳۱۴۲ – می شود و با ۱۱ که جمع شود ۶٫۶۸۵۸ می شود و این درصد ۱٫۰۶۸۵۸را هم به حکم ۹۷ بالا که ضرب شود حکم اصلی شما در سال ۹۷ می شود ۲۰۹۵۴۸۵۳ ریال
  …… در واقع نکته این فرمول اینه که حکم ۹۷ را در فرمول باید با واحد میلیون ریال بگذارید و بعد محاسبه کنید.

 • سلام پس ۶ درصد افزایش سالیانه چی شد فکر کنم اول ضریب سالیانه رو محاسبه میکنند بعدش اگر زیر ۵ میلیون تومان باشه حکم را بدون تفاوت تطبیق و سایر و عائله مندی و اولاد بصورت واحد میلیون ریال وارد اون معادله میکنند.

 • با سلام

  با این فرمول ممکنه افزایش تعدیل ۷ درصد هم بشود و با ۶ درصد اولیه می شود ۱۳ درصد و این از اون بخشنامه ۶ تا ۱۲ درصد دولت بیشتر می باشد

 • سلام خسته نباشین امور اداری عزیز
  زیر حکم من بدون تفاوت تطبیق میشه ۲۰۸۰۰۰۰۰
  میشه لطفا برا منو حساب کنین یاد بگیرم

 • محاسبه رو فک کنم متوجه شدم
  برا من ضریب ۱۲/۳۸ میاد
  یعنی بالای۱۲% هم افزایش هست؟؟
  ممنون از پاسخگویتون امواداری عزیز

  • نویسنده

   فعلا حقوق برابر فروردین ارسال شده است.
   در صورت ارسال نگارش اطلاع رسانی خواهد شد.

 • سلام ،اگه ممکنه بند های مشمول کسور را دقیق اعلام فرمایید ،آخه هر سایتی بندهایی رو گفته. سپاس از شما

  • نویسنده

   بندهای مشمول کسور بازنشستگی ضربدر سنوات(حق شغل،شاغل،مدیریت،حق شغل حرفه ای،سختی کار،فوق العاده ایثارگری، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه) بندهای مشمول کسور هستند

  • نویسنده

   مثال را توجه فرمایید
   یقینا به زودی نگارش ارسال و احکام صادر خواهد شد
   باید کمی صبر کنیم

 • با سلام و عرض پوزش
  چند بار پرسشی را مطرح کردم اما پیدایش نمیکنم که پاسخم را بدانم به همین روی دوباره عرض میکنم، گویا حکم بنده نسبت به کسانی که دقیقا همسن من هستند مبلغ کمتری دارد،و حسابدار اداره قبول ندارد که از،اول بررسی کند و من گمان میکنم در ابتدای خدمتم که طبق حکمی کاهش حقوق داشتم اشتباه شده و من ندانستم، آیا دفتری وجود دارد که بطور آزاد بتواند احکام مرا بررسی کند و اشکالش میدا شود آنرا به اداره اطلاع دهم که رفع گردد ، با سپاس

 • سلام //بنده فرهنگی رسمی آ.پ هستم ولی مدت ۹سال در اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان خود با موافقت اداره کل آ.پ استان خود خدمت کردم ولی حالا که به آ.پ برگشتم درپست کارشناسی در ادراه کل خدمت میکنم برای ذخیره مرخصی مدت ۹ سال خدمت در اتحادیه اقدام کردم کارگزینی اداره کل استان نمی پذیرد میگوید که اتحادیه دارای پست مصوب نیست در حالی که بنده تمام وقت د اداری در اتحادیه مدت ۹ سال خدمت کردم و اتحادیه به صورت نامه کتبی مدت ذخیره مرخصی بنده را به آموزش وپرورش استان اعلام نموده ولی اداره کل ترتیب اثر نمی دهد … لطفا بنده را راهنمایی فرمایید که چکار کنم …متشکرم

  • نویسنده

   همکار عزیز از طریق ارزیابی عملکرد و در صورت نیاز دیوان عدالت پیگیری فرمایید.

 • سلام حقوق زیر ۱۵۰۰۰۰۰تومان چند دراضافه میشه بدبختر از ما هست اصلن کسی هست زیر ۱۵۰۰۰۰۰هزا حقوق بگیره

 • 💢محاسبه افزایش حقوق سال ۹۷:

  🔸علاوه بر اینکه افزایش ۶ درصدی در ضریب ریالی داریم آیتمی تحت عنوان ضریب تعدیل با توجه به فرمو ل به جمع احکام اضافه میشه:
  🔸 به عنوان مثال برای افرادی که حقوق و مزایا یا مشمول بیمه ای برابر ۱٫۵ میلیون تومان داشته باشند ضریب تعدیلی برابر ۷٫۷ درصد و مبلغ ۱,۱۵۵,۰۰۰ به حکمشون اضافه میشه و برای کسی که ۵ میلیون تومان میگیره ضریب تعدیل ۰ و مبلغی به جز ۶ درصد افزایش به حقوقش اضافه نمیشه

  ۱۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۷ درصد ۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال
  ۱۶ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۴۸ درصد ۱,۱۹۶,۸۰۰ ریال
  ۱۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۲۶ درصد ۱,۲۳۴,۲۰۰ ریال
  ۱۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۰۴ درصد ۱,۲۶۷,۲۰۰ ریال
  ۱۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۸۲ درصد ۱,۲۹۵,۸۰۰ ریال
  ۲۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۶ درصد ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲۱ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۳۸ درصد ۱,۳۳۹,۸۰۰ ریال
  ۲۲ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۱۶ درصد ۱,۳۵۵,۲۰۰ ریال
  ۲۳ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۹۴ درصد ۱,۳۶۶,۲۰۰ ریال
  ۲۴ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۷۲ درصد ۱,۳۷۲,۸۰۰ ریال
  ۲۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۵ درصد ۱,۳۷۵,۰۰۰ ریال
  ۲۶ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۲۸ درصد ۱,۳۷۲,۸۰۰ ریال
  ۲۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۰۶ درصد ۱,۳۶۶,۲۰۰ ریال
  ۲۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۸۴ درصد ۱,۳۵۵,۲۰۰ ریال
  ۲۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۶۲ درصد ۱,۳۳۹,۸۰۰ ریال
  ۳۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۴ درصد ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
  ۳۱ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۱۸ درصد ۱,۲۹۵,۸۰۰ ریال
  ۳۲ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۹۶ درصد ۱,۲۶۷,۲۰۰ ریال
  ۳۳ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۷۴ درصد ۱,۲۳۴,۲۰۰ ریال
  ۳۴ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۵۲ درصد ۱,۱۹۶,۸۰۰ ریال
  ۳۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۳ درصد ۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال
  ۳۶ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۰۸ درصد ۱,۱۰۸,۸۰۰ ریال
  ۳۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۸۶ درصد ۱,۰۵۸,۲۰۰ ریال
  ۳۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۶۴ درصد ۱,۰۰۳,۲۰۰ ریال
  ۳۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۴۲ درصد ۹۴۳,۸۰۰ ریال
  ۴۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۲ درصد ۸۸۰,۰۰۰ ریال
  ۴۱ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۹۸ درصد ۸۱۱,۸۰۰ ریال
  ۴۲ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۷۶ درصد ۷۳۹,۲۰۰ ریال
  ۴۳ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۵۴ درصد ۶۶۲,۲۰۰ ریال
  ۴۴ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۳۲ درصد ۵۸۰,۸۰۰ ریال
  ۴۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۱ درصد ۴۹۵,۰۰۰ ریال
  ۴۶ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۸۸ درصد ۴۰۴,۸۰۰ ریال
  ۴۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۶۶ درصد ۳۱۰,۲۰۰ ریال
  ۴۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۴۴ درصد ۲۱۱,۲۰۰ ریال
  ۴۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۲۲ درصد ۱۰۷,۸۰۰ ریال
  ۵۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰ درصد ۰ ریال

  برای حساب افزایش حقوق ۹۷
  ازحکم کارگزینی موارد بازنشستگی(مواردی که ضریب جلویش نوشته شده)مبالغش را جمع کنید
  عدد حاصل را به وسیله ماشین حساب در عدد۶ و بعد در علامت درصد ضرب کنید
  این رقم ۶درصد حقوق شماست
  سپس با توجه به حکم پارسال از جدول بالا میزان ضریب تعدیلتان را پیدا کنید
  جمع ۶درصد و میزان تعدیل رقم افزایش حقوق ۹۷ شماست.

 • سلام حالا این ضریب تعدیل که به غیر از ۶ درصد که قراره تو حکم بیاد تاثیری در عیدی سال بعد و یا مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق محروم که درصدی از حکم هستش داره یا نه؟ چون اگه تاثیر نداشته باشه خیلی به ضرر کارمندانه

 • سلام.فقط همین؟جاهای دیگه قبلاپنجاه درصداضافه شدن.
  به نظرشماواسه فرهنگیان امتیازات افزایش پیدامیکنه؟

 • سلام. وقت بخیر
  آیا این فرمول شامل معلمان حق التدریس نیز می شود یا نحوه محاسبه افزایش آنها جداست؟

 • سلام وقت بخیر
  **یه سئوال خیلی مهم**
  آیا تدریس مدیر و معاونین در مدارس، دارای امتیازی است روی حق شغل؟! از یه منبع اطلاع پیدا کردم!!! اگه در جریان نیستید لطفا” پیگیری کنید و پاسخ شفاف بدید…. ممنون

 • سلام اگر دولت واقعا می خواهد فاصله طبقاتی بین کارمندان را از بین ببرد بهتریت راه تعیین حقوق پایه برای کارمندان و اضافه کردن امتیاز مدرک تحصیلی و سنوات خدمت به حقوق آنها بدون در نظر گرفتن پست و مقام و جایگاه آنها در سازمان می باشد.
  برای مثال دو میلیون تومان پایه در نظر گرفته شود و برای مدرک تحصیلی صد هزار تومان برای فوق دیپلم صدو پنجاه هزار تومان برای لیسانس دویست هزار تومان و الی آخر و برای هر سال سنوات خدمت بیست هزار تومان به دو میلیون تومان پایه اضافه شود و سایر مزایای دیگر که در حقوق آمده است مثل حق عائله مندی و اولاد و غیره
  وگرنه با افزایش های درصدی ضریب و پلکانی هیچ دردی درمان نمیشود و راه حل موقتی است

 • سلام امور اداری میشه بگید بنده در منطقه محروم خدمت میکنم و رتبه شغلی ۹۵/۸/۱گرفتم واسه خبره چه سالی میشه ؟

  • نویسنده

   چنانچه کماکان در مناطق محروم باشیدتا ۳سال بعداز رتبه قبلی مشمول ارتقا رتبه خواهید شد
   البته پاسخ به سوال نیاز به اطلاعات کامل دارد

 • با سلام به نظرم باید یه سازمان مستقل تشکیل بشه که امور پرداخت کلیه کارکنان دولت رو انجام بده و هر یک از وزارت خانه هاو ادارات تنها به نقش اصلی شان بپردازن

 • باسلام.باتوجه به ابلاغ دستورالعمل افزایش حقوق ٩٧،که از طرف معاون پشتیبانی امروزاعلام شده،حقوق ثابت در١٧٩٧ضرب شده،وبعددر٢٨٪‏,وسپس ضریب تعدیل محاسبه شده،بااین حساب درصدبالای ١٢خواهدشد،درسته؟

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی