تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۳۹۷ (تصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران)

تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۳۹۷ (تصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد:

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (۲۵٫۵۹۳) ریال تعیین می‌شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۷) به میزان یکهزار و هفتصد و نود و هفت (۱٫۷۹۷) ریال تعیین می‌شود.

۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ به میزان شش درصد (۶%) تعیین می‌شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا‌ه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان یازده میلیون و دویست و سی هزار (۱۱٫۲۳۰٫۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود. در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب‌نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (۷)، کمتر از دوازده میلیون (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد، مابه‌التفاوت آن تا دوازده میلیون (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۵- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان هفت میلیون و یکصد و شصت و یک هزار (۷٫۱۶۱٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده و ضریب تعدیل موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه، این میزان نباید کمتر از دوازده میلیون (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا دوازده میلیون (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۶- مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و م اده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی‌باشند.

۷- با استناد به جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان پریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می‌یابد:

تبصره ۱- منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق‌العاده بندهای (۲)، (۳)، (۵) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور است. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر دستگاه‌هایی که دارای مقررات خاص هستند، حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲- افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال‌های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

۸- در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

امور اداری:

مثال

ابتدا حقوق با ضریب ۱۷۹۷ محاسبه می گردد. سپس عدد۰/۲۲- در حقوق مزایای مشمول ضرب و با عدد۱۱ جمع می شود.

فردی که مجموع حقوق و مزایای مشمول سال ۹۷وی ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد به شرح ذیل محاسبه می شود(حقوق و مزایای وی با واحد میلیون ریال عدد ۳۰ می باشد)

۰/۲۲-*۳۰+ ۱۱ = ۴٫۴ ضریب تعدیل

یعنی عدد ۴٫۴ نیز به ۶ درصد اضافه شده و حقوق فرد ۱۰٫۴ درصد افزایش خواهد داشت.

درباره نویسنده

535مطلب نوشته است .

۱۲۹ Comments on “تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۳۹۷ (تصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران)”

 • علی wrote on 6 می, 2018, 18:24

  سلام.میتونیدتفسیراین مصوبه رابیان کنید؟

 • رضایی wrote on 6 می, 2018, 18:32

  باتوجه به ضریب سال قبل(۱۶۹۵)میتوان نتیجه گرفت ۶درصدافزایش حقوق داریم.

 • رحیمی wrote on 6 می, 2018, 18:50

  پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان پریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می‌یابد:

  سلام.براساس کدام فرمول؟؟؟

 • مریم سپید wrote on 6 می, 2018, 18:52

  با سلام، اگر زحمت نیست شرح دهید این بندها در نهایت چه تاثیری بر حقوق فرهنگیان با میانگین دو میلیون و نیم دریافتی دارد.
  اصطلاحاتی که بیان شده برای عموم ما قابل محاسبه و درک نیست، با تشکر

 • معلم سرافراز wrote on 6 می, 2018, 19:10

  این یعنی چی؟؟؟؟اینقد پیچیده می نویسن که کسی نفهمه چی به چیه!!!

 • معلم سرافراز wrote on 6 می, 2018, 19:11

  الان دقیقا مشخصه چقد میخوان اضاف کنن؟؟؟یعنی پلکانیه یا نه؟؟؟؟

 • فرهنگ wrote on 6 می, 2018, 19:11

  سلام منظور از فرمول چیست من نتونستم حساب کنم می شه راهنمایی کنید متشکر با این وجود افزایش همان ۱۰ درصد است

 • افشین wrote on 6 می, 2018, 19:12

  با سلام لطفا بخشنامه رو به زبان ساده بیان کنید

 • ناشناس wrote on 6 می, 2018, 19:14

  خیلی محترمانه به کارمندان دولت صدقه دادند

 • آقای تهرانی wrote on 6 می, 2018, 19:17

  سلام. اگه حکم همکاری سه میلیون و نیم باشد، تقریبا چقدر افزایش حقوق دارد؟ ممنون

 • شهریار wrote on 6 می, 2018, 19:34

  کجاش پلکانیه فقط برا کسانیکه زیر ۱۲۰۰ هستن  که فکر  نکنم کسی باشه همه۶ ٪ شد فقط بلدن  با رقم وعدد بازی کنن همش دروغ 

 • علی wrote on 6 می, 2018, 20:02

  این هم از ۲۰ درصد

 • مشعود wrote on 6 می, 2018, 20:04

  بند ۷ نوشته با فرمول زیر منظورش چیه؟

 • مادری wrote on 6 می, 2018, 20:04

  چند درصد زیر یکمیلیون پانصد زیاد شد پلکانی شد

 • شهاب wrote on 6 می, 2018, 20:11

  سلام خسته نباشین
  من که متوجه نشدم!میشه بی زحمت بگین چند درصد اضافه میشه؟چه جوری حساب کنیم؟
  ممنون از لطفتون

 • ناشناس wrote on 6 می, 2018, 20:19

  سلام.خسته نباشید حکم ها صادرمیشن؟چنددرصده؟

 • فرهنگی wrote on 6 می, 2018, 20:28

  سلام، این ضریب که شش درصد افزایش داره. ببخشید اگه چیزی دیگه ای غیر این اعمال میشه لطف بفرمایید برای ما ترجمه ش کنید. سپاس از جواب های تخصصی شما همکار ارجمند.

 • رضا .ش wrote on 6 می, 2018, 20:29

  سلام وقت بخیر . طبق بند ۲ضریب برای فرهنگیان ۱۷۹۷میشه یعنی افزایش شش درصدی حقوق درسته امور اداری؟

 • رضا wrote on 6 می, 2018, 20:55

  بند ۷ آخرش گفته که طبق فرمول زیر …….. .میشه دقیق توضیح بدین.ممنون

 • اخ wrote on 6 می, 2018, 20:55

  دادا دمت گرم خوب حرف خودتو کرسی نشوندی و سه تا کمسیون رو باهم مچاله کردی اخرش .ولی خیلی زیاد میشه یکمشو بردارین

 • ناشناس wrote on 6 می, 2018, 20:58

  سلام با توجه به اینکه بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته جز بند ۱ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری هستش ، وقتی میخوایم ضریب تعدیل رو با استفاده از این فرمول محاسبه کنیم باید این مبالغ رو از کل حکم کم کنیم بعدا حساب کنیم یا اونا رو هم توی حقوق و مزایای مستمر لحاظ کنیم؟

 • اموراداری wrote on 7 می, 2018, 7:55

  آب و هوا و کمترتوسعه یافته در مشمول کسور نمی آید

 • کشاورز wrote on 6 می, 2018, 21:03

  خیلی جالبه،ضریب پارسال ۱۶۹۵ بود،یعنی کلا ۶درصد به حقوقها اضاف میشود.پلکانی که هیچ،ده درصد پیشکش….

 • معلم wrote on 6 می, 2018, 21:04

  چند درصد شد آخرش

 • حسن پور wrote on 6 می, 2018, 21:11

  سلام جناب امور اداری. میتونین توضیح بدین افزایش چقدر شد؟ تبصره و فرمول رو سر در نیاوردم!

 • ناشناس wrote on 6 می, 2018, 21:14

  بر اساس این ابلاغ میشه فهمید چند درصد به حقوق اضافه میشه ؟؟؟

 • معلم wrote on 6 می, 2018, 21:24

  ابتدا۶درصدبه حکم اضافه میشه وسپس براساس فرمول زیردرصددیگری هم اضافه میشه.
  ضریب اضافی=-℅۲۲×حقوق ومزایای مستمر+۱۱
  مثلاکسی که حقوق ومزایای مستمرش پس ازاعمال شش درصدبه سه میلیون رسیده میزان اضافه مجددش برابراست با۴/۶درصد.جمعامیشه۱۰/۶

 • ناشناس wrote on 6 می, 2018, 21:45

  امور اداری یعنی چند درصد؟

 • .. wrote on 6 می, 2018, 21:50

  آموزش وپرورش چقدره.؟

 • معلم wrote on 6 می, 2018, 22:28

  این بی عدالتی همیشه بوده و هست اختلاف حقوق فرهنگیان دارای مدرک دکتری و هیئت علمی از زمین تا آسمان

 • فخرالدین wrote on 6 می, 2018, 22:57

  سلام این ضریب افزایش ۶درصد است پس بقیه اش چی میشه؟

 • ناشناس wrote on 6 می, 2018, 23:24

  منظورازصریب تعدیل چیست ودرصدآن چگونه محاسبه میشود

 • اموراداری wrote on 7 می, 2018, 10:41

  به مثال توجه فرمایید

 • دهقان wrote on 6 می, 2018, 23:30

  سلام ینی دیگه تمام شد ده درصد؟

 • فرهنگی wrote on 6 می, 2018, 23:31

  با این اوصاف یعنی ۱۰ درصد اضافه میشه دیگه حقوق معلما

 • علی wrote on 6 می, 2018, 23:32

  سلام، بالاخره احکام ۹۷ با ضریب حقوقی بخشنامه بالا صادر میشود یا تغییر میکند؟

 • احسان wrote on 6 می, 2018, 23:43

  یعنی چی ۶درصد ضریب افزایش داشته 😐😐😐

 • محمد wrote on 7 می, 2018, 0:16

  سلام خسته نباشید میشه این مصوبه رو توضیح بدید اصلا واضح بیان نشده ؟باتشکر .من با ضریب اعلام شده حساب کردم حکمم کمتر شد!!!

 • محمد wrote on 7 می, 2018, 0:17

  سلام معلمان کدوم بند میشه
  بنده یک و چهارصد حکمم هست افزایشم چقدره
  ممنون

 • همکار اداری. wrote on 7 می, 2018, 0:28

  سلام همکار امور اداری.حقوق اینجانب زیر دومیلیون تومان هست. لطفا درصد افزایش حقوق رو راهنمایی کنید؟؟؟ حقوق من ۱۹۰۶۰۰۰هزار تمان هست

 • ایمان wrote on 7 می, 2018, 0:43

  حالا این ضریب چند درصد میشه؟

 • مهدی wrote on 7 می, 2018, 0:43

  سلام لطفا بفرمایید چند درصد اضافه می شود؟ آیا افزایش ها پلکانی است؟ اگر هست دقیقاَ چند درصد است؟ با تشکر

 • عباسی wrote on 7 می, 2018, 0:50

  سلام امور اداری این یعنی چند درصد

 • مسعود م wrote on 7 می, 2018, 1:34

  باتوجه فرمول تدوین شده. افزایش حقوق امسال نسبت به سال قبل بین ۳۰تا۵۰هزارتومان کاهش می یابد

 • ناشناس wrote on 7 می, 2018, 1:43

  حالا چجوری محاسبه میشه؟

 • سعید wrote on 7 می, 2018, 5:49

  باسلام.بلاخره افزابش حقوق به چه صورت خواهد بود مشخص میشود؟ ممنون

 • ج wrote on 7 می, 2018, 8:06

  اموراداری هم دیگه مونده چی جواب بده

 • سلام wrote on 7 می, 2018, 9:02

  نحوه محاسبه بدین شکل مثلا شما حکم سال ۹۶ (بدون تفاوت تطبیق و سایر و عائله مندی و اولاد)شما ۱۸۵۰۰۰۰۰ریال می باشد با ضریب ۱٫۰۶ می شود ۱۹۶۱۰۰۰۰ ریال می شود برای محاسبه ضریب تعدیل ۱۹٫۶۱ (حقوق ۹۷ محاسبه شده با واحد میلیون ریال)را در ۰٫۲۲- ضرب کرده و ۴٫۳۱۴۲ – می شود و با ۱۱ که جمع شود ۶٫۶۸۵۸ می شود و این درصد ۱٫۰۶۸۵۸را هم به حکم ۹۷ بالا که ضرب شود حکم اصلی شما در سال ۹۷ می شود ۲۰۹۵۴۸۵۳ ریال
  …… در واقع نکته این فرمول اینه که حکم ۹۷ را در فرمول باید با واحد میلیون ریال بگذارید و بعد محاسبه کنید.

 • اراد wrote on 7 می, 2018, 10:08

  سلام پس ۶ درصد افزایش سالیانه چی شد فکر کنم اول ضریب سالیانه رو محاسبه میکنند بعدش اگر زیر ۵ میلیون تومان باشه حکم را بدون تفاوت تطبیق و سایر و عائله مندی و اولاد بصورت واحد میلیون ریال وارد اون معادله میکنند.

 • خدمتگزار wrote on 7 می, 2018, 10:27

  با سلام امور اداری پس تکلیف خدمتگزار ها چی میشه؟ دفعه قبل هم رتبه بندی شاملمون نشد؟

 • ناله wrote on 7 می, 2018, 11:00

  معلما انقدر ناله میکنن آدم حالش خراب میشه . چهار ماه تابستان هم که تعطیلین . ….. بس دیگه .

 • اموراداری wrote on 7 می, 2018, 11:23

  دیدگاههای این چنینی به آموزش و پرورش باعث بروز مشکلات عدیدی در جامعه شده است

 • مهدی wrote on 7 می, 2018, 11:14

  سلام.برای فرهنگیان افزایش حقوق چند درصد شد؟؟؟؟

 • اداری wrote on 7 می, 2018, 11:16

  با سلام

  با این فرمول ممکنه افزایش تعدیل ۷ درصد هم بشود و با ۶ درصد اولیه می شود ۱۳ درصد و این از اون بخشنامه ۶ تا ۱۲ درصد دولت بیشتر می باشد

 • اداری wrote on 7 می, 2018, 11:20

  جالبه عیدی سال هم میشه ۱۷۹۷ ضرب در ۵۰۰۰ امتیاز یعنی ۸۹۸/۵۰۰ تومان

 • حسینی wrote on 7 می, 2018, 11:40

  سلام..بنده ک حکم سه تومن هست چقد زیاد میشه ؟اخه پیچیده شده

 • اموراداری wrote on 7 می, 2018, 11:50

  به مثال توجه فرمایید

 • No name wrote on 7 می, 2018, 11:43

  سلام خسته نباشین امور اداری عزیز
  زیر حکم من بدون تفاوت تطبیق میشه ۲۰۸۰۰۰۰۰
  میشه لطفا برا منو حساب کنین یاد بگیرم

 • اموراداری wrote on 7 می, 2018, 11:50

  مشمول کسور مبنا است

 • No name wrote on 7 می, 2018, 12:00

  محاسبه رو فک کنم متوجه شدم
  برا من ضریب ۱۲/۳۸ میاد
  یعنی بالای۱۲% هم افزایش هست؟؟
  ممنون از پاسخگویتون امواداری عزیز

 • مهدی wrote on 7 می, 2018, 12:41

  سلام.اداری میشه جواب بدی؟بنده حکمم سه تومن .چه جوری حساب کرد ؟

 • No name wrote on 7 می, 2018, 13:31

  فکر کنم افزایش حقوق امسال بیشتر از ۱۲% میشه

 • اموراداری wrote on 7 می, 2018, 13:51

  ان شاءالله

 • No name wrote on 7 می, 2018, 13:44

  امور اداری عزیز به نظرتون افزایش حالا هر چی که هست رو حقوق اردیبهشت قابل مشاهده خواهد بود؟؟

 • اموراداری wrote on 7 می, 2018, 13:50

  فعلا حقوق برابر فروردین ارسال شده است.
  در صورت ارسال نگارش اطلاع رسانی خواهد شد.

 • فرهنگی wrote on 7 می, 2018, 14:48

  سلام ،اگه ممکنه بند های مشمول کسور را دقیق اعلام فرمایید ،آخه هر سایتی بندهایی رو گفته. سپاس از شما

 • اموراداری wrote on 7 می, 2018, 15:51

  بندهای مشمول کسور بازنشستگی ضربدر سنوات(حق شغل،شاغل،مدیریت،حق شغل حرفه ای،سختی کار،فوق العاده ایثارگری، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه) بندهای مشمول کسور هستند

 • مهدی wrote on 7 می, 2018, 15:27

  چه جوری حساب میکنن افزایش حقوق رو؟

 • اموراداری wrote on 7 می, 2018, 16:03

  مثال را دقت فرمایید

 • مهدی wrote on 7 می, 2018, 15:29

  چ جوری محاسبه میشود

 • اموراداری wrote on 7 می, 2018, 15:49

  مثال را توجه فرمایید
  یقینا به زودی نگارش ارسال و احکام صادر خواهد شد
  باید کمی صبر کنیم

 • مریم سپید wrote on 7 می, 2018, 18:58

  با سلام و عرض پوزش
  چند بار پرسشی را مطرح کردم اما پیدایش نمیکنم که پاسخم را بدانم به همین روی دوباره عرض میکنم، گویا حکم بنده نسبت به کسانی که دقیقا همسن من هستند مبلغ کمتری دارد،و حسابدار اداره قبول ندارد که از،اول بررسی کند و من گمان میکنم در ابتدای خدمتم که طبق حکمی کاهش حقوق داشتم اشتباه شده و من ندانستم، آیا دفتری وجود دارد که بطور آزاد بتواند احکام مرا بررسی کند و اشکالش میدا شود آنرا به اداره اطلاع دهم که رفع گردد ، با سپاس

 • اموراداری wrote on 8 می, 2018, 8:12

  اشتباه در احکام به حسابداری ارتباطی ندارد

 • محمد wrote on 7 می, 2018, 19:51

  باسلام
  ضریب ریالی زدن
  تکلیف افزایش پلکانی هم مشخص شده؟!

 • محمد wrote on 7 می, 2018, 20:21

  سلام لطفا بفرمایید حکم ۲۰۰۰۰۰۰ چند درصد افزایش داره؟ من حساب کردم ۱۶٫۵درصد شد.

 • اموراداری wrote on 8 می, 2018, 8:06

  به نظر سقف ۱۲ درصداست

 • مهدی wrote on 7 می, 2018, 21:24

   .اگه دریافتی ۲۹۰۰باشه چقد یا چنددرصد به حکم اضافه میشه؟

 • اموراداری wrote on 8 می, 2018, 8:05

  مشمول کسور مهم است

 • محمد wrote on 7 می, 2018, 22:20

  سلام این ضریب حقوقی یعنی چی

 • تالش wrote on 7 می, 2018, 22:21

  احکام کی صادر می شود ایا با حقوق اردیبهشت  محاسبه می شود

 • اموراداری wrote on 8 می, 2018, 8:05

  فعلا نگارش به مناطق ارسال نشده است

 • فرهنگی wrote on 7 می, 2018, 22:35

  با این اوصاف حقوق فرهنگیان چند درصد اضاف میشه

 • حسن wrote on 8 می, 2018, 0:19

  ضریب حقوق معلمان نسبت به اساتید دانشگاه چرا اینقد اختلاف داره؟

 • اموراداری wrote on 8 می, 2018, 8:01

  قوانین هیات علمی کاملا با سایر کارکنان فرق دارد

 • بهروز wrote on 8 می, 2018, 0:26

  سلام آیا درسته مطالبات فرهنگیان تا دو روز دیگه پرداخت می شن؟

 • ناشناس wrote on 8 می, 2018, 0:30

  دوستان چرا اینقدر شلوغش می کنین همون ده درصده ده سر یکی دو درصد چونه نزنین

 • پرویز wrote on 8 می, 2018, 9:06

  سلام //بنده فرهنگی رسمی آ.پ هستم ولی مدت ۹سال در اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان خود با موافقت اداره کل آ.پ استان خود خدمت کردم ولی حالا که به آ.پ برگشتم درپست کارشناسی در ادراه کل خدمت میکنم برای ذخیره مرخصی مدت ۹ سال خدمت در اتحادیه اقدام کردم کارگزینی اداره کل استان نمی پذیرد میگوید که اتحادیه دارای پست مصوب نیست در حالی که بنده تمام وقت د اداری در اتحادیه مدت ۹ سال خدمت کردم و اتحادیه به صورت نامه کتبی مدت ذخیره مرخصی بنده را به آموزش وپرورش استان اعلام نموده ولی اداره کل ترتیب اثر نمی دهد … لطفا بنده را راهنمایی فرمایید که چکار کنم …متشکرم

 • اموراداری wrote on 8 می, 2018, 9:10

  همکار عزیز از طریق ارزیابی عملکرد و در صورت نیاز دیوان عدالت پیگیری فرمایید.

 • ناشناس wrote on 8 می, 2018, 11:51

  همکار عزبز باسلام نگارش جدید کی به مناطق ارسال مشیود

 • اموراداری wrote on 8 می, 2018, 12:02

  سلام
  مشخص نیست
  اطلاع رسانی خواهد شد

 • علی wrote on 8 می, 2018, 12:29

  سلام حقوق زیر ۱۵۰۰۰۰۰تومان چند دراضافه میشه بدبختر از ما هست اصلن کسی هست زیر ۱۵۰۰۰۰۰هزا حقوق بگیره

 • اموراداری wrote on 8 می, 2018, 12:40

  مشمول سقف افزایش خواهید بود

 • رحیمی wrote on 8 می, 2018, 12:43

  💢محاسبه افزایش حقوق سال ۹۷:

  🔸علاوه بر اینکه افزایش ۶ درصدی در ضریب ریالی داریم آیتمی تحت عنوان ضریب تعدیل با توجه به فرمو ل به جمع احکام اضافه میشه:
  🔸 به عنوان مثال برای افرادی که حقوق و مزایا یا مشمول بیمه ای برابر ۱٫۵ میلیون تومان داشته باشند ضریب تعدیلی برابر ۷٫۷ درصد و مبلغ ۱,۱۵۵,۰۰۰ به حکمشون اضافه میشه و برای کسی که ۵ میلیون تومان میگیره ضریب تعدیل ۰ و مبلغی به جز ۶ درصد افزایش به حقوقش اضافه نمیشه

  ۱۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۷ درصد ۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال
  ۱۶ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۴۸ درصد ۱,۱۹۶,۸۰۰ ریال
  ۱۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۲۶ درصد ۱,۲۳۴,۲۰۰ ریال
  ۱۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۰۴ درصد ۱,۲۶۷,۲۰۰ ریال
  ۱۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۸۲ درصد ۱,۲۹۵,۸۰۰ ریال
  ۲۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۶ درصد ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲۱ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۳۸ درصد ۱,۳۳۹,۸۰۰ ریال
  ۲۲ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۱۶ درصد ۱,۳۵۵,۲۰۰ ریال
  ۲۳ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۹۴ درصد ۱,۳۶۶,۲۰۰ ریال
  ۲۴ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۷۲ درصد ۱,۳۷۲,۸۰۰ ریال
  ۲۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۵ درصد ۱,۳۷۵,۰۰۰ ریال
  ۲۶ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۲۸ درصد ۱,۳۷۲,۸۰۰ ریال
  ۲۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۰۶ درصد ۱,۳۶۶,۲۰۰ ریال
  ۲۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۸۴ درصد ۱,۳۵۵,۲۰۰ ریال
  ۲۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۶۲ درصد ۱,۳۳۹,۸۰۰ ریال
  ۳۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۴ درصد ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
  ۳۱ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۱۸ درصد ۱,۲۹۵,۸۰۰ ریال
  ۳۲ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۹۶ درصد ۱,۲۶۷,۲۰۰ ریال
  ۳۳ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۷۴ درصد ۱,۲۳۴,۲۰۰ ریال
  ۳۴ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۵۲ درصد ۱,۱۹۶,۸۰۰ ریال
  ۳۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۳ درصد ۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال
  ۳۶ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۰۸ درصد ۱,۱۰۸,۸۰۰ ریال
  ۳۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۸۶ درصد ۱,۰۵۸,۲۰۰ ریال
  ۳۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۶۴ درصد ۱,۰۰۳,۲۰۰ ریال
  ۳۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۴۲ درصد ۹۴۳,۸۰۰ ریال
  ۴۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۲ درصد ۸۸۰,۰۰۰ ریال
  ۴۱ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۹۸ درصد ۸۱۱,۸۰۰ ریال
  ۴۲ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۷۶ درصد ۷۳۹,۲۰۰ ریال
  ۴۳ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۵۴ درصد ۶۶۲,۲۰۰ ریال
  ۴۴ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۳۲ درصد ۵۸۰,۸۰۰ ریال
  ۴۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۱ درصد ۴۹۵,۰۰۰ ریال
  ۴۶ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۸۸ درصد ۴۰۴,۸۰۰ ریال
  ۴۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۶۶ درصد ۳۱۰,۲۰۰ ریال
  ۴۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۴۴ درصد ۲۱۱,۲۰۰ ریال
  ۴۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۲۲ درصد ۱۰۷,۸۰۰ ریال
  ۵۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰ درصد ۰ ریال

  برای حساب افزایش حقوق ۹۷
  ازحکم کارگزینی موارد بازنشستگی(مواردی که ضریب جلویش نوشته شده)مبالغش را جمع کنید
  عدد حاصل را به وسیله ماشین حساب در عدد۶ و بعد در علامت درصد ضرب کنید
  این رقم ۶درصد حقوق شماست
  سپس با توجه به حکم پارسال از جدول بالا میزان ضریب تعدیلتان را پیدا کنید
  جمع ۶درصد و میزان تعدیل رقم افزایش حقوق ۹۷ شماست.

 • ناشناس wrote on 8 می, 2018, 18:46

  واقعا بی عدالتیه،یعنی چی که شش درصد برا همه س بعد تعدیل میخوره؟
  چرا شش درصد برا همه س

 • امین wrote on 8 می, 2018, 20:17

  با سلام
  ضریب تعدیل بر اساس حکم سال ٩۶ محاسبه می شود یا بعد از افزایش ۶درصد حکم ٩٧

 • اموراداری wrote on 9 می, 2018, 8:55

  به نظر۹۷

 • ناشناس wrote on 8 می, 2018, 21:02

  سلام حالا این ضریب تعدیل که به غیر از ۶ درصد که قراره تو حکم بیاد تاثیری در عیدی سال بعد و یا مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق محروم که درصدی از حکم هستش داره یا نه؟ چون اگه تاثیر نداشته باشه خیلی به ضرر کارمندانه

 • اموراداری wrote on 9 می, 2018, 8:15

  به نظر محاسبه با ضریب ۱۷۹۷ محاسبه می شود.

 • معلم wrote on 9 می, 2018, 0:28

  سلام.فقط همین؟جاهای دیگه قبلاپنجاه درصداضافه شدن.
  به نظرشماواسه فرهنگیان امتیازات افزایش پیدامیکنه؟

 • همکار wrote on 9 می, 2018, 0:45

  سلام. وقت بخیر
  آیا این فرمول شامل معلمان حق التدریس نیز می شود یا نحوه محاسبه افزایش آنها جداست؟

 • اموراداری wrote on 9 می, 2018, 8:13

  محاسبه حقوق حق التدریس متفاوت است

 • اراد wrote on 9 می, 2018, 11:11

  سلام و وقت بخیر
  ایا نگارش احکام جدید به مناطق ارسال شده؟

 • اموراداری wrote on 9 می, 2018, 11:26

  هنوز ارسال نشده است

 • میلاد wrote on 9 می, 2018, 22:07

  سلام
  ببخشید که جای سوالم اینجا نیست.
  در سال چند ساعت ضمن خدمت نیازه؟ یا خوبه که باشه؟
  ممنون

 • اموراداری wrote on 10 می, 2018, 0:16

  امسال حداکثر ۲۰۰ ساعت

 • ناشناس wrote on 10 می, 2018, 13:50

  سلام بابت هر طبقه چقدر به حقوق اضافه میشود

 • اموراداری wrote on 10 می, 2018, 19:38

  با توجه به رتبه متفاوت است

 • معلم رزمنده wrote on 11 می, 2018, 21:02

  سلام وقت بخیر
  **یه سئوال خیلی مهم**
  آیا تدریس مدیر و معاونین در مدارس، دارای امتیازی است روی حق شغل؟! از یه منبع اطلاع پیدا کردم!!! اگه در جریان نیستید لطفا” پیگیری کنید و پاسخ شفاف بدید…. ممنون

 • اموراداری wrote on 12 می, 2018, 8:04

  تا جایی که ما اطلاع داریم خیر

 • معلم wrote on 12 می, 2018, 12:38

  سلام.ازویرایش جدیدچه خبر؟

 • اموراداری wrote on 12 می, 2018, 12:43

  هنوز نگارش ارسال نشده است

 • ناشناس wrote on 12 می, 2018, 23:36

  ضریب ۱/۷۹۷ یعنی اینکه حکم قبلی ات را بردار. وبندهای اصلی را ضرب در ۱/۷۹۷کن…بعد جمع کن…..

 • مهدی wrote on 13 می, 2018, 8:50

  سلام اگر دولت واقعا می خواهد فاصله طبقاتی بین کارمندان را از بین ببرد بهتریت راه تعیین حقوق پایه برای کارمندان و اضافه کردن امتیاز مدرک تحصیلی و سنوات خدمت به حقوق آنها بدون در نظر گرفتن پست و مقام و جایگاه آنها در سازمان می باشد.
  برای مثال دو میلیون تومان پایه در نظر گرفته شود و برای مدرک تحصیلی صد هزار تومان برای فوق دیپلم صدو پنجاه هزار تومان برای لیسانس دویست هزار تومان و الی آخر و برای هر سال سنوات خدمت بیست هزار تومان به دو میلیون تومان پایه اضافه شود و سایر مزایای دیگر که در حقوق آمده است مثل حق عائله مندی و اولاد و غیره
  وگرنه با افزایش های درصدی ضریب و پلکانی هیچ دردی درمان نمیشود و راه حل موقتی است

 • سعید wrote on 13 می, 2018, 9:59

  سلام امور اداری میشه بگید بنده در منطقه محروم خدمت میکنم و رتبه شغلی ۹۵/۸/۱گرفتم واسه خبره چه سالی میشه ؟

 • اموراداری wrote on 13 می, 2018, 11:15

  چنانچه کماکان در مناطق محروم باشیدتا ۳سال بعداز رتبه قبلی مشمول ارتقا رتبه خواهید شد
  البته پاسخ به سوال نیاز به اطلاعات کامل دارد

 • معلم wrote on 13 می, 2018, 11:17

  سلام امور اداری آیا مرحله دوم رتبه بندی از مهر۹۷ انجام میشه

 • اموراداری wrote on 13 می, 2018, 11:40

  فعلا خبری نیست

 • ناشناس wrote on 13 می, 2018, 15:56

  رتبه مقد ماتی می باشد هنوز پایه نشده بعداز چند سال انجام می شو د

 • اموراداری wrote on 14 می, 2018, 10:17

  معلمان هر۶سال

 • معین wrote on 14 می, 2018, 9:35

  سلام امور اداری آیا نگارش احکام به ادارات ارسال شده؟
  حکم ها این ماه صادر می شود؟

 • اموراداری wrote on 14 می, 2018, 10:13

  خیر

 • r wrote on 14 می, 2018, 9:52

  با سلام به نظرم باید یه سازمان مستقل تشکیل بشه که امور پرداخت کلیه کارکنان دولت رو انجام بده و هر یک از وزارت خانه هاو ادارات تنها به نقش اصلی شان بپردازن

 • اموراداری wrote on 14 می, 2018, 10:13

  سازمان استخدامی تشکیل شده است

 • اراد wrote on 14 می, 2018, 10:40

  سلام و خسته نباشید خدمت همکار گرامی
  ایا نگارش احکام جدید به ادارات منطقه ارسال شدند؟

 • اموراداری wrote on 14 می, 2018, 12:41

  خیر

 • مريم wrote on 14 می, 2018, 10:54

  باسلام.باتوجه به ابلاغ دستورالعمل افزایش حقوق ٩٧،که از طرف معاون پشتیبانی امروزاعلام شده،حقوق ثابت در١٧٩٧ضرب شده،وبعددر٢٨٪‏,وسپس ضریب تعدیل محاسبه شده،بااین حساب درصدبالای ١٢خواهدشد،درسته؟

 • اموراداری wrote on 14 می, 2018, 14:27

  ۲۸ واحد میلیون ریال عدد۲۸۹۴۹۸۱۳ می باشد

 • ناشناس wrote on 14 می, 2018, 14:17

  چرا نیروهای خدماتی از مقدماتی به پایه تبد یل نمی شوند

 • اموراداری wrote on 14 می, 2018, 14:23

  نیروهای خدماتی جهت ارتقابه پایه به ۸ سال سابقه نیاز دارند

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی