تکلیف دستگاه‌های استانی به تنظیم ساعات کاری در شش روز هفته (بخشنامه شماره ۱۵۹۷۸۲۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور)

تکلیف دستگاه‌های استانی به تنظیم ساعات کاری در شش روز هفته (بخشنامه شماره ۱۵۹۷۸۲۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و استانداری‌های کشور

نظر به اینکه به استناد ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته تعیین شده است و به موجب تبصره (۳) ماده (۸۷) قانون مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم کنند (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نمی‌باشند) و همچنین، به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۷مورخ ۱۴‏/۰۷‏/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استانی در غیر از روز جمعه (که تعطیل رسمی کشور است) مغایر قوانین اعلام گردیده است، کلیه دستگاه‌های استانی مکلفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند و استناد به مقررات اداری و استخدامی خاص که ترتیبات قانونی دیگری در این مورد مشخص نکرده باشد مجوزی بر کاهش روزهای کار در هفته نمی‌باشد. بدیهی است که موارد خاص موضوع تبصره (۲) ماده (۷۸) منوط به موافقت هیات وزیران خواهد بود.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

درباره نویسنده

536مطلب نوشته است .

یک دیدگاه

  • این دست بخشنامه ها فقط در جهت پایین آوردن بازده در ادارات است . آلمان و فرانسه که نمی دانم به چه دلیل الگوهای بی عیب و نقصشان در نظام اداری را اجرا نمی کنیم هم ساعت کار کمتر دارند هم خیلی کارشان را بهتر بلدند من به اندازه خودم هر پنجششنبه را از دستگاه مرخصی می گیرم چون دوروز در هفته تعطیلی حق ماست و نباید از میان برود یا ستادهای مرکزی هم نباید تعطیل باشند چرا مگر خونشان ازما رنگین تر است. عمراً که ترتیب اثری داده شود اما نوشتم شاید تلنگری باشد و کمی آنها یی که از این بخشنامه ها درست می کنند را به فکر وادارد

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی