آخرین وضعیت تدوین نظام رتبه بندی فرهنگیان وصلاحیت حرفه ای

 معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، مرحله جدید طرح رتبه بندی فرهنگیان را تشریح کردکرد.

به گزارش  مهر، احمد عابدینی  آخرین وضعیت تدوین نظام رتبه بندی فرهنگیان و صلاحیت حرفه ای را تشریح کرد و گفت: یکی از نظام های فرعی ۱۴ گانه سند تحول بنیادین موضوع نظام رتبه بندی است. در کنار این نظام، نظام سنجش و صلاحیت حرفه ای نیز وجود دارد که مکمل یکدیگر هستند.

تعجیل در اجرای مرحله اول رتبه بندی فرهنگیان

نظام رتبه بندی ۲ سال قبل اجرا شد که از نظر ما اجرای آن با تعجیل بوده است و رتبه بندی مورد نظر سند تحول بنیادین نبود. به نوعی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت
وی افزود: نظام رتبه بندی ۲ سال قبل اجرا شد که از نظر ما اجرای آن با تعجیل بوده است و رتبه بندی مورد نظر سند تحول بنیادین نبود. به نوعی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: در همین ارتباط دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش ۹ کارگروه تشکیل دادند که یکی از کارگروه ها مربوط به رتبه بندی و دیگری نظام معلمی بود که مسئولیت آن برعهده بنده است.

عابدینی ادامه داد: نظام معلمی تدوین شده است و به صورت لایحه به دولت ارائه داده خواهد شد و نظام رتبه بندی مراحل نهایی خود را طی می کند.

وی با اشاره به تفاوت این نظام رتبه بندی با رتبه بندی که در سالهای گذشته اجرا شده است، طرح رتبه بندی را در کنار سنجش صلاحیت مورد توجه قرار دادیم و تمام تلاش بر این بود تا محتواها مبتنی بر مفاهیم و راهکارهای سند تحول بنیادین باشدتصریح کرد: به صورت کارشناسی ابعاد مختلف موضوع را مورد توجه قرار دادیم. یکی از موضوعات شاخص ها و معیارهای ارزیابی بود که از میان ۴۰۰ ویژگی و شاخص ها از طریق روش غربالگری  ۱۲ شاخص اصلی و زیرشاخص را انتخاب کردیم.  معیارهایی که در حد مطلوب بود برای ما مشخص شد.

عابدینی بیان کرد: در تدوین نظام رتبه بندی به ابعاد مختلف توجه کردیم برای نمونه می توان به  نظام مالی اشاره کرد که فرهنگیان در قبال ارتقا یک رتبه از چه میزان حقوق دریافتی بهره مند خواهند شد.آخرین موضوع نیز نظام سنجش، ارزیابی و پایش بود که مورد توجه قرار گرفت.

نظام سنجش صلاحیت مکمل نظام رتبه بندی است

طرح رتبه بندی را در کنار سنجش صلاحیت مورد توجه قرار دادیم و تمام تلاش بر این بود تا محتواها مبتنی بر مفاهیم و راهکارهای سند تحول بنیادین باشد
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: طرح رتبه بندی را در کنار سنجش صلاحیت مورد توجه قرار دادیم و تمام تلاش بر این بود تا محتواها مبتنی بر مفاهیم و راهکارهای سند تحول بنیادین باشد.

وی یادآور شد: البته در سند بنیادین به مسائل اجرا، شاخص ها و معیارها پرداخته نشده است، وظیفه ما این بود که بیشتر از تعریف به اصول و ارزشها بپردازیم به این معنا که معلم واجد صلاحیت به چه کسی گفته می‌شود.

ضروت وجود نظام امتیازی

عابدینی ادامه داد: همه اعمال، رفتار و اقدامات ما در رتبه بندی بر صلاحیت معلم است و هر آنچه که می تواند کسب کند. از نظر ما باید نظامی مطرح شود که وجه تمیز داشته باشد. در حال حاضر نظام ما توزیع مساوی حقوق و مزایا است در صورتی که معیار رتبه بندی را نظام امتیازی قرار دادیم. هر کسی در نظام تعلیم و تربیت تلاش کند دیده می‌شود.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: هر کسی در نظام تعلیم و تربیت تلاش کند از مزایا حقوق و تسهیلات بیشتر برخوردار خواهد شد. به عبارتی دیگر وجه تمیز میان نیروی با انگیزه و بی انگیزه وجود خواهد داشت.

رتبه بندی فرهنگیان از ۱ تا ۵

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه ۵ رتبه را در طرح رتبه بندی معلمان پیش بینی کرده ایم، اظهار داشت: نظام رتبه بندی فرهنگیان از ۵ تا ۱ است. هر کسی وارد آموزش و پرورش می‌شود باید در ابتدا ۵سال خدمت کند و عملکرد موفق داشته باشد و اگر مستنداتی از شاخص های ما داشته باشد رتبه پنجم را خواهد گرفت و به ترتیب با گرفتن شاخص های این نظام ضمن حفظ کردن صلاحیت های رتبه قبل به رتبه های بالاتر می آید و بهترین رتبه ما، یک است.

افزایش میلیونی حقوق فرهنگی در رتبه بندی

وی با اشاره به دریافتی هایی که فرهنگیان بر اساس این نظام دریافت خواهند کرد، تصریح کرد: پیش بینی کرده ایم تا به دریافتی های موجود فرهنگیان دست نزنیم و آن محفوظ بماند. نظام رتبه بندی را بر مبنای فوق العاده شغل و قرارداد، قرار داده ایم. به عبارتی فردی که رتبه پنجم را
پیش بینی کرده ایم تا به دریافتی های موجود فرهنگیان دست نزنیم و آن محفوظ بماند و نظام رتبه بندی را بر مبنای فوق العاده شغل و قرارداد، قرار داده ایم
کسب می کند افزایش حقوقش یک سوم حقوق دریافتی آن فرد است و فردی که رتبه یک را می آورد به اندازه حقوقی که می گیرد افزایش حقوق خواهد داشت. همچنین به جز افزایش حقوق تسهیلاتی را نیز در این طرح پیشنهاد داده ایم که کمتر از بحث حقوق نیست. تسهیلاتی همانند  بسترسازی برای ادامه تحصیل فرهنگیان، استفاده رایگان از فضاهای موجود آموزش و پرورش و برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت است.

فرایند تصویب نظام رتبه بندی

عابدینی با اشاره به فرایند تصویب نظام رتبه بندی بیان کرد: اولین مرحله در کارگروه موضوعی طرح و تدوین شد و بررسی ها را انجام دادیم تا مراحل نهایی را سپری کند. در کمیسیون منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش نیز این نظام بررسی شد که نیمی از آن به تصویب رسیده است. پس از تصویب نهایی شورای عالی این طرح به هیئت دولت ارائه خواهد شد و دولت نیز به دلیل وجود بار مالی این لایحه را به مجلس ارائه می کند تا به تصویب برسد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: مجلس شورای اسلامیتنها مرجعی است که می تواند منابع مالی را پیش بینی کند به همین دلیل باید این  طرح در مجلس بررسی شود.

وی یادآور شد: الگوی تدوین نظام رتبه بندی ما صلاحیت محور است و بر اساس شایستگی قرار گرفته است.

گروه های مشمول رتبه بندی فرهنگیان

عابدینی با اشاره به گروه هایی که در نظام تعلیم و تربیت وجود دارد  گفت: ما ۴ گروه را در نظام رتبه بندی قرار داده ایم. یک گروه که تحت عنوان معلم هستند که در سر کلاس تدریس می کنند.
گروه دوم کارکنان آموزشی هستند؛ افرادی که در مدرسه عنوان مدیر، مشاور و معلم پرورشی فعالیت می کنند. گروه سوم افرادی هستند که در حوزه ستادی و اداری مشغول بکارند و گروه چهارم نیز صرفا به صورت اداری استخدام شده اند که نیروهای خدماتی هستند و در رتبه بندی قرار نمی گیرند. باید نظام ارتقا گروه چهارم جدا دیده شود اما سه گروه اول بر اساس شاخص ها رتبه کسب خواهند کرد.

وی یادآور شد: اگر فردی مسئولیت بالاتری داشته باشد بدون در نظر گرفتن شاخص ها نمی تواند رتبه بالاتری نیز دریافت کند. صرفا صلاحیت آن فرد اهمیت دارد.

شاخص های رتبه بندی فرهنگیان

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: برای نمونه شاخص های ما در رتبه بندی  آراستگی و پوشش معلم، مقاله نویسی، تالیف کتاب، رتبه آوری در سطح ملی و بین المللی، تسلط به زبانهای خارجی، فعالیت در مناطق خاص به صورت داوطلبانه، فعالیت در طراحی و تولید مواد آموزشی، اختراع، داشتن دانش حرفه ای و توانمندی، اخلاق حرفه ای، مهارت یاددهی، مرجع بودن علمی، مشارکت در مدرسه، بهداشت جسمی و روانی و ارتباط رشته تحصیلی است.

وی بیان کرد: به نظام رتبه بندی تخصصی نگریسته ایم. نباید آن را ساده تصور کنیم که با چندین شاخص ساده می توانیم اجرا کنیم. اجرای دقیق رتبه بندی در بسیاری از ابعاد تاثیرگذار است چرا که یکی از مبنای تحول ورود به عرصه منابع انسانی است.

عابدینی تصریح کرد: باید تلاش کنیم معلمان واجد صلاحیت جذب کنیم و همچنین به صلاحیت و تجربه آنان نیز کمک کنیم.

درباره نویسنده

536مطلب نوشته است .

42 دیدگاه

 • آقای عابدینی جنابعالی فکر می کنید چند سال طول می کند با این اوضاع احوال این طرح شما در مجلس و سایر کانال ها تصویب بشود؟

  • نویسنده

   یقینا تصویب چنین برنامه هایی ضروری و قطعی می باشد. امام معمولا هیچ گاه به کاملا اجرایی نخواهد شد.

 • سلام
  اگه اجرا بشه به نظر این اقا معلمان این شاخصه هایی که گفته دست یافتنی برا معلمین هستن یا نه ؟معلم اگه کارش معلمی باشه از کجا مقاله و تالیف کتاب و مقام بین المللی و اختراع و غیره بیاره ظاهرا این اقای عابدینی میگه معلم بباید کلاس درس رو رها کنه و دنبال تالیف کتاب و اختراع و مسابقات بین والمللی وغیره باشه 

 • با سلام
  اگر برای دستگاههای دیگر، که این همه در رفاه و نعمتند، این همه دبدبدبه و کب کبه باشه هیچ اشکالی نداره، ولی کدامیک از آنها از این هفت خان رستم عبور کرده اند که ما یکی از آنها باشیم؟ کدامیک از آنها مقاله دارند؟ کدامیک از آنها….
  اینها فقط به خاطر اینه که معلمان با خودشان مقایسه بشند و از بیرون هیچ خبری نباشند. بدون بهانه به معلمها برسید که نظام ، ملت و فرزندانمون، واقعاً به معلم سرحال و شاد احتیاج داره!
  به معلمی که نزد زن وبچه اش شرمنده نباشه.
  ۲۸ سال سابقه دارم با مدرک ارشد، هنوز چهار دیواریی ندارم

  • نویسنده

   مهم وضعیت اعتباری می باشد
   در حال حاضر مستند اجرا نشده جهت افزایش حقوق موجود می باشد. (افزایش حق شغل تا ۵۰درصد) مشکل تامین اعتبار می باشد.

 • با سلام خدمت شما
  می خواستم بدانم این افزایش پنجاه درصد حق شغل،افزایشی از کل حقوقه یا فقط بند حق شغله،میشه بیشتر توضیح بدین؟ممنون میشم
  البته می دانم اینها همیشه میگن اعتبار نداریم

 • با سلام اگر معلمی بتواند سرفصلهای درسی را به مناسب ترین روش ارائه دهد و به خوبی در اذهان دانش آموزان بگنجاند لایق رتبه است نه نوشتن مقاله و کتاب و … . مگر داریم دانشگاه تدریس می کنیم.

 • سلام کاشو ای کاش فکری هم به حال دریافتی بسیار پایین کارکنان اداری یا همون بقول عموم نیروهای خدماتی آموزش و پرورش /اعمال مدرک و تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی بکنید تا کی آخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • سلام الان نزدیک به دوسال ازطرح رتبه بندی داره سپری میشه آیا این عدالت حق نیروهای خدماتی نادیده گرفته شود.لطفا اطلاع رسانی بکنیدکه اجرامیشه طرح رتبه بندی برای این قشرزحمت کش

 • با سلام

  جناب عابدینی شما می فرمایید .رتبه بندی اجرا شده عجولانه بود. ایا ادامه آن این قدر زمان لازم دارد که هرسال وعده ی سال دیگر به فرهنگیان داده شود. ایا اگر با همان عجله ادامه آن درموقع مشخص شده سال بعد اجرا می شد .وضعیت فعلی فرهنگیان بهتر نبود. ایا بایدبیعدالتی با این وضوحی ازروی صبر وفرصت سوزی انجام شود .ایاانجام عجولانه طرح ازانجام نشدن آن بهترنبود.
  اگر قرار است کاری برای هماهنگی حقوق ومزایای کارمندان دولت انجام شود . باید ضربتی وبدون ازدست دادن زمان باشد.

 • با سلام و خسته نباشید 
  ایا مهر ماه حکمی برای افزایش حقوق یا همان ۲۰ درصدی که گفته بودن زده خواهد شد به نظر شما امیدی هست؟؟؟؟یا باز شایعه هست.
  ممنون از پاسخگویی شما همکار ارجمند

 • این افزایش ۲۰درصدی ک تو فضای مجازی به کرات تکرار میشه صحت داره؟آیا. ۲۰درصد چیز جدایی از ۵۰درصد حق شغله؟کدوم مورد صحت وسقم بیشتری داره؟

 • با سلام خدمت عزیزان زحمتکش سایت اموراداری و همکاران فرهنگی دلسوز،وظیفه شناس و مظلوم ولی زیر خط فقر!آیا طبق تأکید این آیین نامه مبنی بر مرتبط بودن رشته تحصیلی و تخصص گرایی و تسلط کامل به زبانهای خارجی و تسلط کامل به امور رایانه،برای بنده با مدرک کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی به عربی و بالعکس،امکان دارد با هشت سابقه که فقط ۱۰ ماه مربی پرورشی بودم(بی خبر سمت بنده شد آموزگاری!)سمت بنده از آموزگاری به دبیری تغییر کند؟چون هم تسلط کامل به دو زبان انگلیسی و عربی(دارا بودن مدرک تافل دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس با امتیاز ۱۰۰)ترجمه همزمان نوشتاری و گفتاری از عربی به انگلیسی و بالعکس،گرامر،تدریس متون مطبوعاتی در رشته فقه و حقوق دانشگاه حکیم سبزواری در حین تحصیل کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس تهران و ۴۱۰ صفحه پایان نامه و گرفتن نمره ۲۰ یا++A  .ممنون از شما.

 • شرمنده .کسورات حکم چه هست.نمیشه خودتون محاسبه کنی.۲۶سال با حقوق سه تومن.حق سنواتم جقدره.سباس

  • نویسنده

   کسورات حکم که در فییش اعمال می شود شامل بازنشستگی،بیمه و مالیات
   محاسبه پاداش پایان خدمت رقم جمع حکم منهای عائله مندی و اولاد ، بدی آب وهوا و کمتر توسعه یافته و سایر فیش (نه حکم) ضربدر ۲۶

 • با سلام بعضی از همکاران در حکمشان بند سایر را دارند ولی بنده این بند را ندارم میشه لطفا علت را بفرمایید. با تشکر

  • نویسنده

   تفاوت تطبیق سال ۹۰ مشمول کارکنانی است که در سال ۹۰ و ۹۱ در شهرهایی(نه روستا) که مشمول فوق العاده بدی آب و هوا می باشد خدمت می کرده اند.

 • با سباس که صبورانه پاسخگو میباشید.ایا کسی کارش به هیات تخلفات بکشه اون هیات میتونه شخص را بازنشسته تشخیص نماید/تحت چه شرایطی/تشکرو سباس

 • با سلام
  قانون برنامه پنج ساله ششم کی به آموزش و پرورش ابلاغ میشه؟ مصوباتی در مورد رزمندگان دارای ۶ ماه سابقه جبهه هم داره؟ ممنون

 • در ردیف ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم در بند۶ آن آمده:
  در بند ۶ ردیف ث رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در دفاع‌مقدس از یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه در حقوق و مزایای اجتماعی برخوردار می‌شوند. با این مصوبه از ابتدای سال۹۶رزمندگان همچون جانبازان و آزادگان در احکام حقوقی خود می‌توانند از مزایای یک مقطع تحصیلی استفاده کنند. علاوه بر آن در کلیه حقوق اجتماعی تعریف شده در قوانین همانند انتخابات که نیاز به مدرک تحصیلی در مقطع خاصی است، یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان اعمال خواهد شد
  حتما این هم موضوع هم ابلاغ شده؟ لطفا با صراحت پاسخ بدید. ممنون

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی