بخشنامه تفویض اختیار از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردید(ماموریت،نقل و انتقال، تغییر سمت و بازنشستگی)

بخشنامه شماره ۷۱۰/۴ مورخ ۹۶/۲/۲۶ وزارت آموزش و پرورش که در راستای اجرای سیاست عدم تمرکز و تسریع و تسهیل در امور جاری ابلاغ  و امور ذیل به استان ها واگذار گردیده است.

۱- ماموریت کارکنان از آموزش و پرورش به سایر دستگاه ها و بالعکس

۲- نقل و انتقال نیروی انسانی ازآموزش و پرورش به سایر دستگاه ها و بالعکس

۳- نقل و انتقال درون سازمانی (درون و برون استانی)

۴- تغییر سمت

۵- بازنشستگی

……

متن بخشنامه

اداره کل آموزش و پرورش استان…

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه شماره ۲۲۲۲۱۹/۷۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و در راستای اجرای سیاست عدم تمرکز و تسریع و تسریع در امور جاری، کیفیت بخشی به امر ساماندهی و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود و به منظور اجرایی نمودن امور تفویض شده در بخشنامه فوق به اداره کل آموزش و پرورش استان ها، انتظار می رود مدیران کل محترم با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تراز نیروی انسانی در رشته/ جنسیت، سقف اعتبار تخصیص یافته و با امعان نظر ویژه در جهت افزایش بهره وری تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. بدیهی است با توجه به تفویض اختیار، مسئولیت ناشی از اجرای این بخشنامه و پاسخگویی با مدیر کل آموزش و پرورش استان خواهد بود.

لازم به ذکر است اداره کل آموزش و پرورش استان ها موظفند گزارش صورتجلسات هر یک از موارد را مطابق فرم های شماره ۱ الی ۶ پیوست از سامانه مربوطه اخذ و پس از تأیید اعضا، هر ماه به اداره کل امور اداری و تشکیلات ارسال نمایند.

۱- مأموریت کارکنان از آموزش و پرورش به سایر دستگاه ها و بالعکس

۱-۱- مأموریت نیرو به سایر دستگاه ها به استناد ماده (۲۱) و (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد (۵) الی (۱۷) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون فوق الذکر به دو صورت با حفظ پست سازمانی قابل بررسی خواهد بود. (پیوست شماره ۱)

۲-۱- فهرست دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، دستگاه های مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان ها و مؤسسات غیردولتی جهت اطلاع ارسال می گردد. (پیوست شماره ۲)

۳-۱- مأموریت نیرو از سایر دستگاه های ملی و استانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاه های مستثنی شده که امکان مأموریت وجود داردبا رعایت شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل و سایر ضوابط و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.

۲- نقل و انتقال نیروی انسانی از آموزش و پرورش به سایر دستگاه ها و بالعکس

۱-۲- انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون فوق الذکر قابل بررسی خواهد بود (پیوست شماره یک)

۲-۲- انتقال کارکنان به وزارت متبوع با رعایت شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل و مفاد بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ و سایر ضوابط و مقررات و اخذ تعهد پنج سال خدمت در منطقه تعیین شده پس از تأیید هسته گزینش جهت پست های اداری و آموزشی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بلامانع می باشد.

۳-۲- ترتیبی اتخاذ گردد تا انتقال و اشتغال متقاضیان ورودی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان از ابتدای سال تحصیلی انجام پذیرد.

۴-۲- انتقال افراد به آموزش و پرورش در صورتی امکان پذیر است که متقاضی حداکثر دارای ده سال سابقه و سی و پنج سال سن باشد.

۵-۲- متقاضیان اشتغال در طرح طبقه بندی مشاغ لمعلمان، پس از پذیرش در مصاحبه تخصصی گروه های آموزشی دوره تحصیلی ذیربط استان بکارگیری خواهند شد.

۶-۲- با توجه به قانون متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش مصوب ۵/۴/۶۹ انتقال مشمولان این قانون قبل از ایفای تعهد کامل خدمتی امکان پذیر نمی باشد.

۷-۲- انتقال افرادی که دارای پرونده تخلفاتی در مراجع ذیربط باشند، پس از خاتمه رسیدگی و اعمال مجازات تعیین شده قابل بررسی خواهد بود.

۸-۲- جابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته از دستگاه اجرایی مبدأ (ملی/ استانی) به دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) بر اساس بخشنامه شماره ۵۹۷۰۱۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) خواهد بود. (پیوست شماره سه)

۳- نقل و انتقال درون سازمانی (درون و برون استانی)

۱-۳- نقل و انتقال نیروهای رسمی، آزمایشی، پیمانی و قراردادی به صورت موقت یک ساله و دائم قابل انجام می باشد.

۲-۳- رعایت عدم نیاز مبدأ و نیاز مقصد (مبتنی بر داده های سامانه نیروی انسانی و تراز نیرو به نحوی که در منطقه مبدأ در گروه/ جنس متقاضی هیچ حق التدریسی پرداخت نشود و در منطقه مقصد در گروه/ جنس متقاضی هیچ کسری ساعت موظفی نباشد) الزامی خواهد بود.

۳-۳- نداشتن تعهد خاص منطقه ای جهت متقاضیان انتقال دائم رعایت گردد.

۴-۳- فرم پیشنهادی امتیازبندی جهت متقاضیان انتقال به پیوست ارسال می گردد (پیوست شماره چهار)

۵-۳- فرایند نقل و انتقالات دائم و موقت طوری برنامه ریزی گردد که تا پایان مرداد ماه مطابق جدول زمان بندی پیوست انجام پذیرد. (پیوست شماره پنج)

– فرایند اجرایی

الف- انجام فرایندهای مأموریت و انتقال از طریق سامانه تحت وب hrm و مطابق گردش کار ارائه شده در فرم های پیوست خواهد بود. (پیوست شماره شش)

ب- درج شماره و تاریخ مجوز سامانه hrm در شرح احکام کارگزینی صادره ضروری است.

۴- تغییر سمت

۱-۴- حفظ توازن در سازماندهی نیروی انسانی و رعایت عدم نیاز در سمت فعلی و نیاز واقعی در سمت های مورد تقاضا الزامی است.

۴-۲- رعایت شرایط احراز پست مورد تقاضا با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل موضوع بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۷/۶/۹۴ ضروری می باشد.

۳-۴- افراد شاغل در سایر پست ها جهت تغییر سمت به مشاغل طرح طبقه بندی معلمان کشور (آموزگار، دبیر، مربی امور تربیتی، مراقب سلامت، هنرآموز، مشاور تحصیلی، مدیر و معاون) می بایست یک دوره یک ساله مهارت آموزی که در دانشگاه فرهنگیان برگزار می شود، شرکت نمایند.

۵- بازنشستگی

۱-۵- استمرار خدمت مشمولین بند «الف» ذیل ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و در صورت نیاز به خدمات آنان با رعایت ضوابط و مقررات و نظر کمیته برنامه ریزی استان بلامانع می باشد.

۲-۵- ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می باشند، با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، می توانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند.

حسین فرزانه- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

لینک دانلود بخشنامه

درباره نویسنده

493مطلب نوشته است .

۱۰۴ Comments on “بخشنامه تفویض اختیار از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردید(ماموریت،نقل و انتقال، تغییر سمت و بازنشستگی)”

 • حسینی wrote on ۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۵:۰۱

  با سلام، انتقال معلمین به دانشگاه های وابسته به وزارت علوم در پست هیت علمی امکان پذیره؟

 • اموراداری wrote on ۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۷:۲۶

  انتقال محدودیتی ندارد ولی عضو هیات علمی منوط به پذیرش دانشگاه می باشد

 • سعید wrote on ۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۷:۰۷

  باسلام لطفا اگر مقدور هست بفرمایید که چرا حقوق اردیبهشت ماه ما خدماتیها کمتر از قبل و بدون حتی ان افزایش ۵درصد واریز شده.اخه چرا دارن اینگونه به ما قشر له شده فرهنگی که حتی به حساب هم نمی اییم فشار بیش از پیش وارد میکنند .یعنی هیچ مسئولی نیست که صدای مارا بشنود و چاره ای بیندیشد؟ممنون از شما که همیشه در هر حال کنار ما هستین و بیانش در اینجا نشان از گوش شنوایی دارد که جنابعالی را محرم اسرار این قشر دانسته و اطمینان داریم که هر گونه کاری از دستتان براید انجام خواهید داد .ممنون از شما برادر عزیز

 • اموراداری wrote on ۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۷

  همکار محترم
  چنانچه در حقوق واریزی و فیش حقوقی با حکم حقوقی ۹۶/۱/۱ اختلافی مشاهده می فرمایید به اداره محل خدمت خود مراجعه نمایید
  با توجه به اینکه حقوق نیروهای خدماتی نسبت به سایر پرسنل تفاوت فاحشی پیدا کرده است که باید منتظر تصمیمات وزارتخانه در این خصوص بود

 • رضا .ش wrote on ۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۷

  سلام خسته نباشی این خبر صحت داره که ضریب حقوق نیروهای اموزش وپرورش عشایر کشور دوبرابر میشه ؟ایا افزایش بیست درصدی داریم یا سر کار هستیم تا انتخابات تمام بشه؟

 • اموراداری wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۸:۳۲

  فعلا هیچ خبری نیست

 • همکار خدماتی wrote on ۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۸:۰۶

  سلام
  تو این بخشنامه صحبت از تغییر سمت شده
  آیا شامل نیروهای خدماتی می شود یا خیر؟
  دوما آیا نیروهای خدماتی میتوانند انتقال به سایر دستگاه ها بگیرند یا خیر؟ راهنمایی بفرمایید
  اینجا واضحا گفته است تغییر سمت اشکالی ندارد

 • اموراداری wrote on ۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۲۲:۱۸

  بله شرایط تغییر سمت نیز در این بخشنامه اشاره شده است
  تغییر سمت به آموزشی منوط به گذراندن دوره شده است
  انتقال به سایر دستگاه ها مشروط به موافقت دستگاه مبدا و مقصد می باشد

 • سرایدار خدماتی wrote on ۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۲۲:۳۷

  سلام ۲ سالی میشه که ما منتظریم به جای زیاد کردن حقوق ۱۰ درصد حق شغل ما کم شده ما هم مثل دیگر کارمندان دارای خانواده و مسئولیت هستیم پاسخگوی انتظارات آنها نیستیم لطفا کاری برای ما انجام دهید له شدیم به قرآن، خدماتی های ادارات دیگر سختی کار مارو ندارن ولی کن بیشتر از ما حقوق دریافت میکنند لطفا پاسخ دهید ممنون میشم این در دل تمام نیروهای خدماتی هستش

 • مرتضی wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۸:۵۲

  سلام  و خسته نباشید  به شما دوست عزیز. بالاخره افزایش ۲۰ درصدی اعمال خواهد شد یا خیر؟اگه نه که چرا شایعه پراکنی میکنند ..

 • فرهنگی wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۹:۱۰

  باسلام و احترام، بنده با مدرک لیسانس و به صورت پیمانی (طرح مهرآفرین) در رسته اداری، در یکی از کارشناسی های اداراه آموزش و پرورش شهرستان مشغول به کار هستم ، با وجود این بخشنامه من باید چه طوری در دوره ها شرکت کنم که بتوانم تغییر رسته بدهم و بتوانم در پست معاونت مدارس فعالیت کنم. آیا این بخشنامه به ادارات ابلاغ شده است.

 • اموراداری wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۹:۲۱

  پس از موافقت ادارات محل خدمت با تغییر سمت افراد بر اساس این بخشنامه می بایست دوره یکساله معلمی را طی نمایند

 • فرهنگی wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۹:۵۲

  بسیار سپاسگزارم از پاسخگویی به موقع شما. انشاء اله همیشه سلامت و پاینده باشین.

 • اموراداری wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۹:۵۶

  موفق و سربلند باشید.

 • ناشناس wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۰:۳۱

  سلام احکام مربوط به افزایش طبقه ورودی کی زده میشود

 • اموراداری wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۰:۳۸

  نگارش پرسنلی به مناطق ارسال نشده است

 • رضا .ش wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۲۳:۰۵

  سلام افزایش بیست درصد برا فرهنگیان نیست برا از ما بهترونه .. برا اونایی هست که قبل از عید ترمیم حقوق از چهارصد تا هفتصد داشتن علاوه بر ده درصد .  برا اونایی هست که دوبار دوتا ده درصد بهشون اضاف شده و یک ونیم برابر حکم پاداش گرفتن برا اونایی هست که به چشم مصرفی بهشون نگاه نمیشه برا کارمندانی هست که از سرویس ایاب و زهاب و غذا و هتل و پرواز و پول موبایل و غیره دریافت میکنن نه برای ما فرهنگیانی که تا بخوان ده ریال اضاف کنن جون به لبمون میکنن بعد هم مبلغ ناچیزی اضاف میکنن که بعداز مدتی به دلایل مختلف سروتهش رو میزنن و اب میره …. خدا به داد فرهنگیان محروم و مظلوم برسه .. بنظرم باید معلمی بعنوان شغل سوم و چهارم باشه 

 • رضا wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۰۱

  با سلام و ممنون از پاسخ گویی شما همکار گرامی. سوال بنده این است که : بنده ۱۹ سال سابقه دارم به فرض اگه استخدام قوه قضائیه شوم در صورتی که بخوام از این وزارتخانه برم آیا آموزش و پرورش با انتقال اینجانیب موافقت می کنه ؟ اگه موافقت کنه چقدر از سوابق من انتقال پیدا می کنه ؟ اگه موافقت نکنه من چه راهکار دارم تا سوابق من از بین نره؟ ممنون از پاسخ گویی جنابعالی.

 • اموراداری wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۲۰

  شما چنانچه استخدام آموزش و پرورش باشید نمی توانید مجددا در دستگاه دیگری استخدام شوید و می توانید صرفا انتقال بگیرید و سوابق دولتی شما قابل انتقال بوده و سوابق تجربی قابل بررسی می باشد

 • احسان wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۹

  سلام
  طبق این بخشنامه متعهدین خدمت میتوانند تقاضای انتقال دهند؟؟ برون استانی

 • اموراداری wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۴۹

  سلام
  خیر

 • علی wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۱:۵۸

  سلام

  .آیا همچنان انتقال به تهران ممنوع است؟؟

 • اموراداری wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۲:۱۴

  انتقال به کلان شهرها در برنامه پنجم توسعه‌ که پایان یافت ممنوع بود

 • مصطفی wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۳:۰۹

  سلام نیروی خدماتی هستم.فوق دیپلم حسابداری ایا بااین بخشنامه تفویض اختیاربه ادارات میتوانم تغییررسته به آموزشی بدم الان هنرآموزیا استادکاراداره نیازداره.امکان داره لطفا راهنمایی بفرمائید

 • اموراداری wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۳:۱۹

  این بخشنامه شرایط را سخت تر کرده است

 • خدمات wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۵:۳۷

  سلام: نیروی خدماتی و پیمانی هستم با مدرک لیسانس آموزش ابتدایی از دانشگاه های آزاد برای تبدیل به رسته آموزش آیا با این بخشنامه باز هم باید در دانشگاه فرهنگیان دوره ببینم یا نه ؟

 • اموراداری wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۲:۲۷

  به نظر می آید شما احتیاج به دوره ندارید
  اما با توجه به اینکه بخشنامه تازه ابلاغ شده است باید منتظر باشیم

 • رحمت wrote on ۲۶ خرداد, ۱۳۹۶, ۴:۲۹

  سلام.بخشنامه سازماندهی نیروی انسانی امسال رو قرار دهید

 • اموراداری wrote on ۲۶ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۲۷

  امسال باتوجه به بخشنامه تفویض اختیار بخشنامه ساماندهی صادر نشده است

 • محمد wrote on ۳۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۲۰

  سلام
  برای درخواست انتقالی از آموزش و پرورش به سایر دستگاه ها، از کجا باید شروع کنم؟

 • اموراداری wrote on ۳۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۲۹

  پیشنهاد از دستگاه مقصد

 • محمد wrote on ۳۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۳:۴۱

  با سپاس از پاسخ شما

 • محمد wrote on ۳ تیر, ۱۳۹۶, ۱۶:۳۵

  سلام
  من رفتم دستگاه مقصد (دانشگاه علوم پزشکی) و درخواست دادم میگن پیشنهاد و نامه از دستگاه مبدا باید باشه، درخواست شخصی جواب نمیدییم (با مدیر منابع انسانی صحبت کردم)
  میرم آموزش و پرورش جواب شما رو میدن میگن پیشنهاد از دستگاه مقصد (کلی نمونه درخواست هم نشونم دادن)
  خلاصه گیر کردیم این وسط
  شما بخشنامه ای چیزی نداری که به وضوح درباره ی این موضوع توضیح داده باشه؟
  با سپاس

 • اموراداری wrote on ۳ تیر, ۱۳۹۶, ۱۸:۵۸

  علوم پزشکی چنانچه به شما واقعا نیاز داشته باشد نامه پیشنهادی را باید بدهد

 • محمد wrote on ۳ تیر, ۱۳۹۶, ۲۰:۳۴

  خیلی ممنون که با حوصله جواب میدهید

 • اموراداری wrote on ۴ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۵۶

  معلمان شریف ترین افراد جامعه هستند و بالاترین افتخار خدمت به آنان می باشد

 • حمیده wrote on ۷ تیر, ۱۳۹۶, ۱۳:۰۰

  سلام نیروی خدماتی قراردادی بامدرک لیسانس آموزش ابتدایی از دانشگاه آزاد هستم ولی مدرک ما  خدماتی قراردای ها  دیپلم اعمال شده چرا مدارک ما اعمال نمیشه؟؟، تبدیل رسته من به آموزشی امکان داره یا باید حتما اول پیمانی بشیم،؟؟ وبعد با وجود این بخشنامه باید دوره یکساله را بگذرونیم؟؟، خیلی ممنون میشم پاسخ بدین

 • اموراداری wrote on ۷ تیر, ۱۳۹۶, ۱۳:۴۱

  ۱- منتظر لایحه خدمات کشوری و روشن شدن وضعیت نیروهای قراردادی باشید

 • حسن wrote on ۱۰ تیر, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۵

  باسلام و خسته نباشید ، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی آموزش و پرورش به کجا رسید؟؟امیدی هست تا مهر ۹۶ پیمانی بشیم؟؟باتشکر بخاطر پاسخگویی

 • اموراداری wrote on ۱۲ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۴۸

  تا کنون لایحه دولت به مجلس ارسال نشده است

 • حسن wrote on ۱۱ تیر, ۱۳۹۶, ۱۸:۳۱

  باسلام از تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی آموزش و پرورش خبری نشد؟امیدی هست تا مهر تبدیل بشن؟؟ ممنون اگه پاسخ بدین

 • احمد wrote on ۱۳ تیر, ۱۳۹۶, ۵:۴۶

  با سلام
  نیروی قرارداد مستقیم شرکت ملی گاز هستم و بعنوان کارمند با حدود ۱۰ سال سابقه کاری میباشم
  آیا امکان انتقال به آموزش و پرورش را دارم ؟
  اگر جواب مثبت هست ، از کجا شروع کنم
  ممنون از راهنمایی شما بزرگوار

 • اموراداری wrote on ۱۳ تیر, ۱۳۹۶, ۹:۰۹

  نیروهای قراردادی امکان پذیر نیست
  ولی می توانید به یکی از ادارات آموزش و پرورش مراجعه نموده ودرخواست دهید

 • تورج wrote on ۲۳ تیر, ۱۳۹۶, ۱۴:۱۵

  با عرض سلام وخسته نباشید
  درصورت تغییر سمت از اداری به خدماتی سنوات ،طبقه و رتبه
  آیا کاهش می یابد .مثلا من دوازده سال سابقه دارم و طبقه هشت ورتبه ارشد. پس از تغییر سمت سابقه من صفر ،گروه چهار ورتبه مقدماتی شده وحقوقم حدود هفتصد هزار تومان کاهش داشته آیا درست محاسبه شده است.

 • اموراداری wrote on ۲۴ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۵۳

  پست را ذکر نمایید

 • تورج wrote on ۲۴ تیر, ۱۳۹۶, ۱۶:۵۷

  سلام
  ممنون از توجه شما
  پست کارشناس امور مالی ورسته اداری ومالی که به رسته آموزشی وفرهنگی با پست هنر آموز تبدیل شده ام .

 • اموراداری wrote on ۲۵ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۱۱

  روند طبقه و رتبه را باید از پایین ترین سطح آغاز نمایید

 • تورج wrote on ۲۵ تیر, ۱۳۹۶, ۹:۱۶

  سلام بر اساس کدام قانون یا آیین نامه
  درقانون خدمات کشوری نیست قانون نظام هماهنگ هم نصف سنوات را در ابتدا قابل قبول دانسته اگه امکان دارد راهنماییم کنید ۰

 • اموراداری wrote on ۲۵ تیر, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۸

  سوابق تجربی مشاغل معلمان با پست های اداری نه مشابه و نه مربوط می باشد

 • حیدری wrote on ۲۵ تیر, ۱۳۹۶, ۱۸:۳۵

  باسلام.باتوجه به بندچ ماده۸۷مصوبه مجلس درخصوص اعاده بکارجانبازان تاتکمیل۳۵سال خدمت جانباز۱۰درصدبازنشسته اموزش وپرورش هستم تقاضای اعاده بکارداده ام دوبارازاداره کل استان باوزارت مربوطه مکاتبه شده متاسفانه امروزوفردامیکنندخواهشاراهنمایی لازم ارایه فرمایید.

 • اموراداری wrote on ۲۶ تیر, ۱۳۹۶, ۱۵:۱۰

  لینک دانلود

 • حسن wrote on ۲۶ تیر, ۱۳۹۶, ۱۴:۱۷

  باسلام، مرخصی فصلی یک ماهه نیروهای قراردادی تاثیری توی پاداش بازنشستگی پایان خدمت آنان دارد یانه، بهتره استفاده کنیم یانه؟ خواهشا جواب بدید

 • اموراداری wrote on ۲۶ تیر, ۱۳۹۶, ۱۵:۲۰

  خیر تاثیری ندارد
  استفاده نمایید

 • حسن wrote on ۲۷ تیر, ۱۳۹۶, ۱۶:۲۷

  سلام، ولی میگن نیروهای قراردادی سعی کنن مرخصی فصلی رو ۱۵روز بیشتر استفاده نکنن تا چه حد درسته، پارسال تقاضای یکماه مرخصی فصلی کردم ولی با ۱۲روزش موافقت شد، واقعا ما هم نیاز داریم ک حداقل یه ماه تو سال از این مرخصی استفاده کنیم بدون هیچگونه استرس ، ک تاثیر داره نداره….. 

 • حسین @ wrote on ۲۷ تیر, ۱۳۹۶, ۱۸:۵۱

  باسلام واحترام فرزند جانباز و ازاده هستم اعمال مدرک وپست متناسب بامدرک تحصیلی ایثارگران و پست من الان انباردار لیسانس من اعمال نمیشه  در این مورد بخشنامه نیست ممنون میشم ازشما

 • اموراداری wrote on ۲۸ تیر, ۱۳۹۶, ۹:۵۲

  علت عدم اعمال را چه چیزی اعلام کرده اند؟

 • حسین @ wrote on ۲۸ تیر, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۵

  میگن شما طرح مهر افرین هستید تغییرسمت انجام نمیشه تا تغییرسمت انجام نشه مدرک اعمال نمیشه یک سال شد مدرک گرفتم من الان دانشجو ارشد هستم.میشه مامور به تحصیل بشی اعمال مدرک انجام نشه

 • حسین @ wrote on ۲۸ تیر, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۷

  میگن بخشنامه اومدکه اعمال مدرک ایثارگران وفرزندان شهدا همانند بقیه همکاران

 • اموراداری wrote on ۲۹ تیر, ۱۳۹۶, ۱۱:۲۰

  ییگیری و رایزنی مشکل شما را حل خواهد کرد

 • حسین @ wrote on ۳۱ تیر, ۱۳۹۶, ۲۰:۵۶

  پیگیری از کجاانجام بدم

 • اموراداری wrote on ۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۲۸

  اداره و اداره کل محل خدمت

 • حسین @ wrote on ۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۴

  از اونجا پیگیری کردم جوابی نگرفتم

 • امید wrote on ۵ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۶:۵۹

  سلام ، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی بالاخره به کجا رسید؟؟ممنون از صبر و شکیبایی شما

 • اموراداری wrote on ۷ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۰۷

  باید منتظر زمانی که لایحه خدمات کشوری به مجلس ارسال می شود بود.

 • نرگس wrote on ۷ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۵۸

  سلام من کارمند پیمانی مسکن و شهرسازی هستم در اهواز بدلیل مشکلات میخوام انتقالی بگیرم آموزش و پرورش دزفول .در واقع میخوام دبیر بشم.آیا امکانش هست؟

 • اموراداری wrote on ۷ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۴۵

  امکان پذیر است
  برای اطلاع بیشتر و ارائه مدارک و درخواست با کارگزینی دزفول تماس بگیرید.

 • ناشناس wrote on ۲۹ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۲۰

  با سلام بنده کارمند رسمی استانداری با ۳ سال سابقه کار و۳۶ سالمه وبا توجه به این بخشنامه ایا فقط تا ۳۵ سال حق انتقال هست ومن نمیتونم انتقال به اموزش وپرورش بشم

 • اموراداری wrote on ۲۹ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۵۲

  با این بخشنامه امکان پذیر نیست
  ولی می توانید درخواست خود را به یکی از ادارات ارائه نمایید

 • محمد wrote on ۲۹ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۱۴

  سلام
  برای انتقال از آموزشی به درمانگاه فرهنگیان چه باید کرد ؟

 • اموراداری wrote on ۲۹ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۵۶

  فعالیت در درمانگاهها از اختیارات ادارات و ادارت کل است
  معمولا در درمانگاهها ابلاغ مستقیم صادر نمی شود.

 • محمد wrote on ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۳۱

  خلاصه سوابق خدمتی را از کجا میتونم بگیرم؟

 • اموراداری wrote on ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۰۹

  کارگزینی ادارات
  برخی مناطق سایت

 • محمد wrote on ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۵:۲۷

  آدرس سایت رو لطف میکنید

 • اموراداری wrote on ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۲۲

  معدود مناطقی اطلاعات را در سایت قرار داده اند
  مثلا استان قم
  سایت هر استان ویژه همان استان می باشد با امور اداری تماس بگیرید که آیا سایت دارند؟

 • محمد wrote on ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۲۲:۰۶

  با سپاس از شما
  شما خیلی خوب هستید

 • علی wrote on ۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۶:۴۹

  سلام
  از نتایج برون استانی تهران خبری نشد؟
  چرا اعلام نمیکنن؟!
  تا کی مهلت داره؟

 • متقاضی انتقال به دستگاه دیگر wrote on ۲۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۱:۱۳

  سلام. اگر معلمی از آموزش و پرورش یک استان به دانشگاه دواتی در همان استان به عنوان کارمند نه هیات علمی منتقل شود(دایم) آیا نیاز است فرم ها ی۱و۲ وی به تایید وزارت آموزش و پرورش هم برسد یا با توجه به تفویض اختیار نیازی به این کار نیست و دانشگاه مقصد که ردیف بودجه مستقل دارد باید به سازمان برنامه بودجه نامه بزند تا ردیف حقوقی وی جابه جا شود و به دانشگاه (مقصد) منتقل گردد.

 • اموراداری wrote on ۲۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۴:۰۴

  با توجه به اینکه معمولا دانشگاهها ردیف بودجه مستقل دارند بستگی به دانشگاه جهت انتقال ردیف بودجه دارد

 • همکار شما در آوپ wrote on ۴ مهر, ۱۳۹۶, ۲۱:۰۷

  سلام اگر یک معلم با رتبه ارشد یا عالی از آموزش و پرورش به یک دانشگاه دولتی به عنوان کارمند منتقل شود دانشگاه حکم وی را بر مبنای چه رتبه ای صادر می کند؟  رتبه ای که در آوپ داشته و با آن منتقل دایم شده است یا رتبه مقدماتی ؟

 • اموراداری wrote on ۵ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۳۱

  بر اساس آیین نامه مشاغل می بایست رتبه بر اساس تجربه تخصیص یابد
  معمولا رعایت نمی شود

 • علی wrote on ۵ دی, ۱۳۹۶, ۱:۲۰

  باعرض سلام و احترام .آیا جانبازان زیر ۲۵ درصد می توانند از سنوات ارفاقی استفاده کنند و پیش از موعد بازنشته شوند؟آیا بنده که ایثارگر هستم و ۲۷ سال سابقه دارم با ۳۰ روز حقوق می توانم ؟

 • اموراداری wrote on ۵ دی, ۱۳۹۶, ۱۸:۵۴

  می توانید بازنشسته شوید ولی با سنوات واقعی

 • فاطمه wrote on ۱۴ بهمن, ۱۳۹۶, ۲۱:۲۲

  ایا برای انتقال به سازمان دیگر از اموزش و پرورش زمان مهم است مثلا میشود بهمن منتقل شد ؟

 • اموراداری wrote on ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۲:۱۲

  معمولا زمان ندارد

 • ناشناس wrote on ۲۶ فروردین, ۱۳۹۷, ۱۱:۰۰

  من کارمند م یکبار درخواست دادم برای اموزس و پرورش ودر مصاحبه تخصصی رد شدم ایا دوباره میتونم درخواست بدم ؟؟

 • اموراداری wrote on ۲۶ فروردین, ۱۳۹۷, ۱۲:۲۷

  بله
  منعی ندارد

 • عزیز wrote on ۱۶ دی, ۱۳۹۷, ۷:۵۷

  با سلام.آیا دستورالعمل تغییر سمت در سال۹۷.۹۸اتفاق میافته.

 • اموراداری wrote on ۱۶ دی, ۱۳۹۷, ۸:۳۹

  تغییر سمت همه سال به صورت محدود انجام می شود

 • ناشناس wrote on ۲۲ دی, ۱۳۹۷, ۱۸:۴۸

  باسلام ایا نیروی خدماتی با مدرک فوق دیپلم تربیت بدنی میتواند تغییر سمت دهد البته برادر شهید

 • اموراداری wrote on ۲۳ دی, ۱۳۹۷, ۸:۳۲

  بخشنامه های اخیر حداقل مدرک برای پستهای آموزشی را لیسانس تعیین نموده است

 • رضا wrote on ۳ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۶:۴۹

  سلام و خسته نباشید. بنده نیروی خدماتی رسمی با ۹ سال سابقه و مدرک کارشناسی حسابداری هستم. برای تبدیل رسته چطور اقدام کنم. اصلا امیدی هست؟

 • اموراداری wrote on ۴ اسفند, ۱۳۹۷, ۸:۰۵

  در زمان تبدیل وضعیت درخواست بدهید.
  امید هست ولی شاید زمانبر باشد.

 • رضا wrote on ۴ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۱:۴۳

  ممنون از جوابتون. ولی زمانش کی مشخص میشه؟ مثلا بخشنامه میکنند؟

 • اموراداری wrote on ۴ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۳:۳۵

  تصمیم گیری بر عهده استانهاست.

 • فاطمه wrote on ۲۹ فروردین, ۱۳۹۸, ۲۳:۲۴

  با سلام من از بدو استخدام رشته شغلی ام در حکم کارگزینی به جای مربی اشتباها آموزگاری ثبت شده و با توجه به رشته شغلی در لیسانس مرتبط با ان ادامه تحصیل دادم سه سال به دلیل عدم شرایط احراز پست مربی تقاضای تغییر سمت دادم و بعد از هفت سال بدون اطلاع اینجانب حکم را اصلاحیه زده ورشته شغلی را عوض کردند ایا الان شرایط احراز این پست را دارا هستم یا خیر ومی توانم از مربی تغییر سمت دهم

 • اموراداری wrote on ۳۱ فروردین, ۱۳۹۸, ۹:۰۱

  سلام
  می توانید پیگیری نمایید.
  چون اشتباه اداره باعث ایجاد مشکل برای شما شده است.

 • Ali wrote on ۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۸, ۱۳:۵۸

  سلام
  نیروهای قراردادی که خدماتی هستند و مدرک کارشناسی دارند چطوری می توانند تغییر سمت از خدماتی به آموزشی شوند
  با تشکر

 • اموراداری wrote on ۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۸, ۸:۰۹

  سلام
  درخواست ، موافقت محل خدمت و اداره کل متبوع

 • سید مهدی wrote on ۱ تیر, ۱۳۹۸, ۱۰:۵۲

  سلام علیکم
  با توجه به اینکه تفویض اختیار به استانها داده شده در مورد تغییر سمت
  ایا نیروهای قراردادی هم شامل این مجوز قرار میگیرند که از طریق اداره کل تغییر سمت این افراد امکان پذیر باشد
  متشکرم

 • اموراداری wrote on ۲ تیر, ۱۳۹۸, ۱۱:۳۰

  سلام علیکم
  در تفویض اختیار اشاره ای نشده است.

 • سید علی wrote on ۳ تیر, ۱۳۹۸, ۲۲:۰۶

  با سلام
  ایا امیدی به تغییر سمت نیروهای قراردادی از خدماتی به آموزشی هست
  لطفا یک پاسخ امیدوارکننده بدهید

  با تشکر از شما

 • اموراداری wrote on ۵ تیر, ۱۳۹۸, ۱۲:۵۳

  فعلا خیر
  آینده ان شاءالله….

 • سید علی wrote on ۱۶ تیر, ۱۳۹۸, ۱۵:۴۶

  با سلام و خسته نباشید
  لحاظ شدن مدارک تحصیلی کارکنان قراردادی، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۷ مورخ
  ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۳ و رعایت شرایط احراز مشاغل مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل، صرفا در قرارداد کاری بعدی با تشخیص دستگاه می تواند لحاظ شود
  ایا با این مجوز
  نیروهای قراردی که مدرک تحصیلی اونها کارشناسی است اعمال نمیشود
  منظورم تغییر سمت از خدماتی به آموزشی انجام بشه

 • اموراداری wrote on ۱۸ تیر, ۱۳۹۸, ۹:۲۰

  تغییر سمت در اختیار استانها می باشد
  که معمولا برای نیروهای قراردادی انجام نمی دهند.

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2019 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی