بخشنامه تفویض اختیار از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردید(ماموریت،نقل و انتقال، تغییر سمت و بازنشستگی)

بخشنامه شماره ۷۱۰/۴ مورخ ۹۶/۲/۲۶ وزارت آموزش و پرورش که در راستای اجرای سیاست عدم تمرکز و تسریع و تسهیل در امور جاری ابلاغ  و امور ذیل به استان ها واگذار گردیده است.

۱- ماموریت کارکنان از آموزش و پرورش به سایر دستگاه ها و بالعکس

۲- نقل و انتقال نیروی انسانی ازآموزش و پرورش به سایر دستگاه ها و بالعکس

۳- نقل و انتقال درون سازمانی (درون و برون استانی)

۴- تغییر سمت

۵- بازنشستگی

……

متن بخشنامه

اداره کل آموزش و پرورش استان…

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه شماره ۲۲۲۲۱۹/۷۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و در راستای اجرای سیاست عدم تمرکز و تسریع و تسریع در امور جاری، کیفیت بخشی به امر ساماندهی و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود و به منظور اجرایی نمودن امور تفویض شده در بخشنامه فوق به اداره کل آموزش و پرورش استان ها، انتظار می رود مدیران کل محترم با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تراز نیروی انسانی در رشته/ جنسیت، سقف اعتبار تخصیص یافته و با امعان نظر ویژه در جهت افزایش بهره وری تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. بدیهی است با توجه به تفویض اختیار، مسئولیت ناشی از اجرای این بخشنامه و پاسخگویی با مدیر کل آموزش و پرورش استان خواهد بود.

لازم به ذکر است اداره کل آموزش و پرورش استان ها موظفند گزارش صورتجلسات هر یک از موارد را مطابق فرم های شماره ۱ الی ۶ پیوست از سامانه مربوطه اخذ و پس از تأیید اعضا، هر ماه به اداره کل امور اداری و تشکیلات ارسال نمایند.

۱- مأموریت کارکنان از آموزش و پرورش به سایر دستگاه ها و بالعکس

۱-۱- مأموریت نیرو به سایر دستگاه ها به استناد ماده (۲۱) و (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد (۵) الی (۱۷) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون فوق الذکر به دو صورت با حفظ پست سازمانی قابل بررسی خواهد بود. (پیوست شماره ۱)

۲-۱- فهرست دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، دستگاه های مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان ها و مؤسسات غیردولتی جهت اطلاع ارسال می گردد. (پیوست شماره ۲)

۳-۱- مأموریت نیرو از سایر دستگاه های ملی و استانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاه های مستثنی شده که امکان مأموریت وجود داردبا رعایت شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل و سایر ضوابط و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.

۲- نقل و انتقال نیروی انسانی از آموزش و پرورش به سایر دستگاه ها و بالعکس

۱-۲- انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون فوق الذکر قابل بررسی خواهد بود (پیوست شماره یک)

۲-۲- انتقال کارکنان به وزارت متبوع با رعایت شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل و مفاد بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ و سایر ضوابط و مقررات و اخذ تعهد پنج سال خدمت در منطقه تعیین شده پس از تأیید هسته گزینش جهت پست های اداری و آموزشی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بلامانع می باشد.

۳-۲- ترتیبی اتخاذ گردد تا انتقال و اشتغال متقاضیان ورودی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان از ابتدای سال تحصیلی انجام پذیرد.

۴-۲- انتقال افراد به آموزش و پرورش در صورتی امکان پذیر است که متقاضی حداکثر دارای ده سال سابقه و سی و پنج سال سن باشد.

۵-۲- متقاضیان اشتغال در طرح طبقه بندی مشاغ لمعلمان، پس از پذیرش در مصاحبه تخصصی گروه های آموزشی دوره تحصیلی ذیربط استان بکارگیری خواهند شد.

۶-۲- با توجه به قانون متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش مصوب ۵/۴/۶۹ انتقال مشمولان این قانون قبل از ایفای تعهد کامل خدمتی امکان پذیر نمی باشد.

۷-۲- انتقال افرادی که دارای پرونده تخلفاتی در مراجع ذیربط باشند، پس از خاتمه رسیدگی و اعمال مجازات تعیین شده قابل بررسی خواهد بود.

۸-۲- جابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته از دستگاه اجرایی مبدأ (ملی/ استانی) به دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) بر اساس بخشنامه شماره ۵۹۷۰۱۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) خواهد بود. (پیوست شماره سه)

۳- نقل و انتقال درون سازمانی (درون و برون استانی)

۱-۳- نقل و انتقال نیروهای رسمی، آزمایشی، پیمانی و قراردادی به صورت موقت یک ساله و دائم قابل انجام می باشد.

۲-۳- رعایت عدم نیاز مبدأ و نیاز مقصد (مبتنی بر داده های سامانه نیروی انسانی و تراز نیرو به نحوی که در منطقه مبدأ در گروه/ جنس متقاضی هیچ حق التدریسی پرداخت نشود و در منطقه مقصد در گروه/ جنس متقاضی هیچ کسری ساعت موظفی نباشد) الزامی خواهد بود.

۳-۳- نداشتن تعهد خاص منطقه ای جهت متقاضیان انتقال دائم رعایت گردد.

۴-۳- فرم پیشنهادی امتیازبندی جهت متقاضیان انتقال به پیوست ارسال می گردد (پیوست شماره چهار)

۵-۳- فرایند نقل و انتقالات دائم و موقت طوری برنامه ریزی گردد که تا پایان مرداد ماه مطابق جدول زمان بندی پیوست انجام پذیرد. (پیوست شماره پنج)

– فرایند اجرایی

الف- انجام فرایندهای مأموریت و انتقال از طریق سامانه تحت وب hrm و مطابق گردش کار ارائه شده در فرم های پیوست خواهد بود. (پیوست شماره شش)

ب- درج شماره و تاریخ مجوز سامانه hrm در شرح احکام کارگزینی صادره ضروری است.

۴- تغییر سمت

۱-۴- حفظ توازن در سازماندهی نیروی انسانی و رعایت عدم نیاز در سمت فعلی و نیاز واقعی در سمت های مورد تقاضا الزامی است.

۴-۲- رعایت شرایط احراز پست مورد تقاضا با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل موضوع بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۷/۶/۹۴ ضروری می باشد.

۳-۴- افراد شاغل در سایر پست ها جهت تغییر سمت به مشاغل طرح طبقه بندی معلمان کشور (آموزگار، دبیر، مربی امور تربیتی، مراقب سلامت، هنرآموز، مشاور تحصیلی، مدیر و معاون) می بایست یک دوره یک ساله مهارت آموزی که در دانشگاه فرهنگیان برگزار می شود، شرکت نمایند.

۵- بازنشستگی

۱-۵- استمرار خدمت مشمولین بند «الف» ذیل ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و در صورت نیاز به خدمات آنان با رعایت ضوابط و مقررات و نظر کمیته برنامه ریزی استان بلامانع می باشد.

۲-۵- ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می باشند، با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، می توانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند.

حسین فرزانه- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

لینک دانلود بخشنامه

درباره نویسنده

500مطلب نوشته است .

۱۰۴ Comments on “بخشنامه تفویض اختیار از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردید(ماموریت،نقل و انتقال، تغییر سمت و بازنشستگی)”

 • حسینی wrote on 16 می, 2017, 15:01

  با سلام، انتقال معلمین به دانشگاه های وابسته به وزارت علوم در پست هیت علمی امکان پذیره؟

 • اموراداری wrote on 16 می, 2017, 17:26

  انتقال محدودیتی ندارد ولی عضو هیات علمی منوط به پذیرش دانشگاه می باشد

 • سعید wrote on 16 می, 2017, 17:07

  باسلام لطفا اگر مقدور هست بفرمایید که چرا حقوق اردیبهشت ماه ما خدماتیها کمتر از قبل و بدون حتی ان افزایش ۵درصد واریز شده.اخه چرا دارن اینگونه به ما قشر له شده فرهنگی که حتی به حساب هم نمی اییم فشار بیش از پیش وارد میکنند .یعنی هیچ مسئولی نیست که صدای مارا بشنود و چاره ای بیندیشد؟ممنون از شما که همیشه در هر حال کنار ما هستین و بیانش در اینجا نشان از گوش شنوایی دارد که جنابعالی را محرم اسرار این قشر دانسته و اطمینان داریم که هر گونه کاری از دستتان براید انجام خواهید داد .ممنون از شما برادر عزیز

 • اموراداری wrote on 16 می, 2017, 17:37

  همکار محترم
  چنانچه در حقوق واریزی و فیش حقوقی با حکم حقوقی ۹۶/۱/۱ اختلافی مشاهده می فرمایید به اداره محل خدمت خود مراجعه نمایید
  با توجه به اینکه حقوق نیروهای خدماتی نسبت به سایر پرسنل تفاوت فاحشی پیدا کرده است که باید منتظر تصمیمات وزارتخانه در این خصوص بود

 • رضا .ش wrote on 16 می, 2017, 17:37

  سلام خسته نباشی این خبر صحت داره که ضریب حقوق نیروهای اموزش وپرورش عشایر کشور دوبرابر میشه ؟ایا افزایش بیست درصدی داریم یا سر کار هستیم تا انتخابات تمام بشه؟

 • اموراداری wrote on 17 می, 2017, 8:32

  فعلا هیچ خبری نیست

 • همکار خدماتی wrote on 16 می, 2017, 18:06

  سلام
  تو این بخشنامه صحبت از تغییر سمت شده
  آیا شامل نیروهای خدماتی می شود یا خیر؟
  دوما آیا نیروهای خدماتی میتوانند انتقال به سایر دستگاه ها بگیرند یا خیر؟ راهنمایی بفرمایید
  اینجا واضحا گفته است تغییر سمت اشکالی ندارد

 • اموراداری wrote on 16 می, 2017, 22:18

  بله شرایط تغییر سمت نیز در این بخشنامه اشاره شده است
  تغییر سمت به آموزشی منوط به گذراندن دوره شده است
  انتقال به سایر دستگاه ها مشروط به موافقت دستگاه مبدا و مقصد می باشد

 • سرایدار خدماتی wrote on 16 می, 2017, 22:37

  سلام ۲ سالی میشه که ما منتظریم به جای زیاد کردن حقوق ۱۰ درصد حق شغل ما کم شده ما هم مثل دیگر کارمندان دارای خانواده و مسئولیت هستیم پاسخگوی انتظارات آنها نیستیم لطفا کاری برای ما انجام دهید له شدیم به قرآن، خدماتی های ادارات دیگر سختی کار مارو ندارن ولی کن بیشتر از ما حقوق دریافت میکنند لطفا پاسخ دهید ممنون میشم این در دل تمام نیروهای خدماتی هستش

 • مرتضی wrote on 17 می, 2017, 8:52

  سلام  و خسته نباشید  به شما دوست عزیز. بالاخره افزایش ۲۰ درصدی اعمال خواهد شد یا خیر؟اگه نه که چرا شایعه پراکنی میکنند ..

 • فرهنگی wrote on 17 می, 2017, 9:10

  باسلام و احترام، بنده با مدرک لیسانس و به صورت پیمانی (طرح مهرآفرین) در رسته اداری، در یکی از کارشناسی های اداراه آموزش و پرورش شهرستان مشغول به کار هستم ، با وجود این بخشنامه من باید چه طوری در دوره ها شرکت کنم که بتوانم تغییر رسته بدهم و بتوانم در پست معاونت مدارس فعالیت کنم. آیا این بخشنامه به ادارات ابلاغ شده است.

 • اموراداری wrote on 17 می, 2017, 9:21

  پس از موافقت ادارات محل خدمت با تغییر سمت افراد بر اساس این بخشنامه می بایست دوره یکساله معلمی را طی نمایند

 • فرهنگی wrote on 17 می, 2017, 9:52

  بسیار سپاسگزارم از پاسخگویی به موقع شما. انشاء اله همیشه سلامت و پاینده باشین.

 • اموراداری wrote on 17 می, 2017, 9:56

  موفق و سربلند باشید.

 • ناشناس wrote on 17 می, 2017, 10:31

  سلام احکام مربوط به افزایش طبقه ورودی کی زده میشود

 • اموراداری wrote on 17 می, 2017, 10:38

  نگارش پرسنلی به مناطق ارسال نشده است

 • رضا .ش wrote on 17 می, 2017, 23:05

  سلام افزایش بیست درصد برا فرهنگیان نیست برا از ما بهترونه .. برا اونایی هست که قبل از عید ترمیم حقوق از چهارصد تا هفتصد داشتن علاوه بر ده درصد .  برا اونایی هست که دوبار دوتا ده درصد بهشون اضاف شده و یک ونیم برابر حکم پاداش گرفتن برا اونایی هست که به چشم مصرفی بهشون نگاه نمیشه برا کارمندانی هست که از سرویس ایاب و زهاب و غذا و هتل و پرواز و پول موبایل و غیره دریافت میکنن نه برای ما فرهنگیانی که تا بخوان ده ریال اضاف کنن جون به لبمون میکنن بعد هم مبلغ ناچیزی اضاف میکنن که بعداز مدتی به دلایل مختلف سروتهش رو میزنن و اب میره …. خدا به داد فرهنگیان محروم و مظلوم برسه .. بنظرم باید معلمی بعنوان شغل سوم و چهارم باشه 

 • رضا wrote on 23 می, 2017, 10:01

  با سلام و ممنون از پاسخ گویی شما همکار گرامی. سوال بنده این است که : بنده ۱۹ سال سابقه دارم به فرض اگه استخدام قوه قضائیه شوم در صورتی که بخوام از این وزارتخانه برم آیا آموزش و پرورش با انتقال اینجانیب موافقت می کنه ؟ اگه موافقت کنه چقدر از سوابق من انتقال پیدا می کنه ؟ اگه موافقت نکنه من چه راهکار دارم تا سوابق من از بین نره؟ ممنون از پاسخ گویی جنابعالی.

 • اموراداری wrote on 23 می, 2017, 12:20

  شما چنانچه استخدام آموزش و پرورش باشید نمی توانید مجددا در دستگاه دیگری استخدام شوید و می توانید صرفا انتقال بگیرید و سوابق دولتی شما قابل انتقال بوده و سوابق تجربی قابل بررسی می باشد

 • احسان wrote on 23 می, 2017, 13:39

  سلام
  طبق این بخشنامه متعهدین خدمت میتوانند تقاضای انتقال دهند؟؟ برون استانی

 • اموراداری wrote on 23 می, 2017, 13:49

  سلام
  خیر

 • علی wrote on 23 می, 2017, 21:58

  سلام

  .آیا همچنان انتقال به تهران ممنوع است؟؟

 • اموراداری wrote on 23 می, 2017, 22:14

  انتقال به کلان شهرها در برنامه پنجم توسعه‌ که پایان یافت ممنوع بود

 • مصطفی wrote on 25 می, 2017, 23:09

  سلام نیروی خدماتی هستم.فوق دیپلم حسابداری ایا بااین بخشنامه تفویض اختیاربه ادارات میتوانم تغییررسته به آموزشی بدم الان هنرآموزیا استادکاراداره نیازداره.امکان داره لطفا راهنمایی بفرمائید

 • اموراداری wrote on 25 می, 2017, 23:19

  این بخشنامه شرایط را سخت تر کرده است

 • خدمات wrote on 26 می, 2017, 15:37

  سلام: نیروی خدماتی و پیمانی هستم با مدرک لیسانس آموزش ابتدایی از دانشگاه های آزاد برای تبدیل به رسته آموزش آیا با این بخشنامه باز هم باید در دانشگاه فرهنگیان دوره ببینم یا نه ؟

 • اموراداری wrote on 26 می, 2017, 22:27

  به نظر می آید شما احتیاج به دوره ندارید
  اما با توجه به اینکه بخشنامه تازه ابلاغ شده است باید منتظر باشیم

 • رحمت wrote on 16 ژوئن, 2017, 4:29

  سلام.بخشنامه سازماندهی نیروی انسانی امسال رو قرار دهید

 • اموراداری wrote on 16 ژوئن, 2017, 10:27

  امسال باتوجه به بخشنامه تفویض اختیار بخشنامه ساماندهی صادر نشده است

 • محمد wrote on 20 ژوئن, 2017, 13:20

  سلام
  برای درخواست انتقالی از آموزش و پرورش به سایر دستگاه ها، از کجا باید شروع کنم؟

 • اموراداری wrote on 20 ژوئن, 2017, 19:29

  پیشنهاد از دستگاه مقصد

 • محمد wrote on 20 ژوئن, 2017, 23:41

  با سپاس از پاسخ شما

 • محمد wrote on 24 ژوئن, 2017, 16:35

  سلام
  من رفتم دستگاه مقصد (دانشگاه علوم پزشکی) و درخواست دادم میگن پیشنهاد و نامه از دستگاه مبدا باید باشه، درخواست شخصی جواب نمیدییم (با مدیر منابع انسانی صحبت کردم)
  میرم آموزش و پرورش جواب شما رو میدن میگن پیشنهاد از دستگاه مقصد (کلی نمونه درخواست هم نشونم دادن)
  خلاصه گیر کردیم این وسط
  شما بخشنامه ای چیزی نداری که به وضوح درباره ی این موضوع توضیح داده باشه؟
  با سپاس

 • اموراداری wrote on 24 ژوئن, 2017, 18:58

  علوم پزشکی چنانچه به شما واقعا نیاز داشته باشد نامه پیشنهادی را باید بدهد

 • محمد wrote on 24 ژوئن, 2017, 20:34

  خیلی ممنون که با حوصله جواب میدهید

 • اموراداری wrote on 25 ژوئن, 2017, 8:56

  معلمان شریف ترین افراد جامعه هستند و بالاترین افتخار خدمت به آنان می باشد

 • حمیده wrote on 28 ژوئن, 2017, 13:00

  سلام نیروی خدماتی قراردادی بامدرک لیسانس آموزش ابتدایی از دانشگاه آزاد هستم ولی مدرک ما  خدماتی قراردای ها  دیپلم اعمال شده چرا مدارک ما اعمال نمیشه؟؟، تبدیل رسته من به آموزشی امکان داره یا باید حتما اول پیمانی بشیم،؟؟ وبعد با وجود این بخشنامه باید دوره یکساله را بگذرونیم؟؟، خیلی ممنون میشم پاسخ بدین

 • اموراداری wrote on 28 ژوئن, 2017, 13:41

  ۱- منتظر لایحه خدمات کشوری و روشن شدن وضعیت نیروهای قراردادی باشید

 • حسن wrote on 1 جولای, 2017, 13:35

  باسلام و خسته نباشید ، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی آموزش و پرورش به کجا رسید؟؟امیدی هست تا مهر ۹۶ پیمانی بشیم؟؟باتشکر بخاطر پاسخگویی

 • اموراداری wrote on 3 جولای, 2017, 8:48

  تا کنون لایحه دولت به مجلس ارسال نشده است

 • حسن wrote on 2 جولای, 2017, 18:31

  باسلام از تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی آموزش و پرورش خبری نشد؟امیدی هست تا مهر تبدیل بشن؟؟ ممنون اگه پاسخ بدین

 • احمد wrote on 4 جولای, 2017, 5:46

  با سلام
  نیروی قرارداد مستقیم شرکت ملی گاز هستم و بعنوان کارمند با حدود ۱۰ سال سابقه کاری میباشم
  آیا امکان انتقال به آموزش و پرورش را دارم ؟
  اگر جواب مثبت هست ، از کجا شروع کنم
  ممنون از راهنمایی شما بزرگوار

 • اموراداری wrote on 4 جولای, 2017, 9:09

  نیروهای قراردادی امکان پذیر نیست
  ولی می توانید به یکی از ادارات آموزش و پرورش مراجعه نموده ودرخواست دهید

 • تورج wrote on 14 جولای, 2017, 14:15

  با عرض سلام وخسته نباشید
  درصورت تغییر سمت از اداری به خدماتی سنوات ،طبقه و رتبه
  آیا کاهش می یابد .مثلا من دوازده سال سابقه دارم و طبقه هشت ورتبه ارشد. پس از تغییر سمت سابقه من صفر ،گروه چهار ورتبه مقدماتی شده وحقوقم حدود هفتصد هزار تومان کاهش داشته آیا درست محاسبه شده است.

 • اموراداری wrote on 15 جولای, 2017, 8:53

  پست را ذکر نمایید

 • تورج wrote on 15 جولای, 2017, 16:57

  سلام
  ممنون از توجه شما
  پست کارشناس امور مالی ورسته اداری ومالی که به رسته آموزشی وفرهنگی با پست هنر آموز تبدیل شده ام .

 • اموراداری wrote on 16 جولای, 2017, 8:11

  روند طبقه و رتبه را باید از پایین ترین سطح آغاز نمایید

 • تورج wrote on 16 جولای, 2017, 9:16

  سلام بر اساس کدام قانون یا آیین نامه
  درقانون خدمات کشوری نیست قانون نظام هماهنگ هم نصف سنوات را در ابتدا قابل قبول دانسته اگه امکان دارد راهنماییم کنید ۰

 • اموراداری wrote on 16 جولای, 2017, 10:48

  سوابق تجربی مشاغل معلمان با پست های اداری نه مشابه و نه مربوط می باشد

 • حیدری wrote on 16 جولای, 2017, 18:35

  باسلام.باتوجه به بندچ ماده۸۷مصوبه مجلس درخصوص اعاده بکارجانبازان تاتکمیل۳۵سال خدمت جانباز۱۰درصدبازنشسته اموزش وپرورش هستم تقاضای اعاده بکارداده ام دوبارازاداره کل استان باوزارت مربوطه مکاتبه شده متاسفانه امروزوفردامیکنندخواهشاراهنمایی لازم ارایه فرمایید.

 • اموراداری wrote on 17 جولای, 2017, 15:10

  لینک دانلود

 • حسن wrote on 17 جولای, 2017, 14:17

  باسلام، مرخصی فصلی یک ماهه نیروهای قراردادی تاثیری توی پاداش بازنشستگی پایان خدمت آنان دارد یانه، بهتره استفاده کنیم یانه؟ خواهشا جواب بدید

 • اموراداری wrote on 17 جولای, 2017, 15:20

  خیر تاثیری ندارد
  استفاده نمایید

 • حسن wrote on 18 جولای, 2017, 16:27

  سلام، ولی میگن نیروهای قراردادی سعی کنن مرخصی فصلی رو ۱۵روز بیشتر استفاده نکنن تا چه حد درسته، پارسال تقاضای یکماه مرخصی فصلی کردم ولی با ۱۲روزش موافقت شد، واقعا ما هم نیاز داریم ک حداقل یه ماه تو سال از این مرخصی استفاده کنیم بدون هیچگونه استرس ، ک تاثیر داره نداره….. 

 • حسین @ wrote on 18 جولای, 2017, 18:51

  باسلام واحترام فرزند جانباز و ازاده هستم اعمال مدرک وپست متناسب بامدرک تحصیلی ایثارگران و پست من الان انباردار لیسانس من اعمال نمیشه  در این مورد بخشنامه نیست ممنون میشم ازشما

 • اموراداری wrote on 19 جولای, 2017, 9:52

  علت عدم اعمال را چه چیزی اعلام کرده اند؟

 • حسین @ wrote on 19 جولای, 2017, 19:15

  میگن شما طرح مهر افرین هستید تغییرسمت انجام نمیشه تا تغییرسمت انجام نشه مدرک اعمال نمیشه یک سال شد مدرک گرفتم من الان دانشجو ارشد هستم.میشه مامور به تحصیل بشی اعمال مدرک انجام نشه

 • حسین @ wrote on 19 جولای, 2017, 19:17

  میگن بخشنامه اومدکه اعمال مدرک ایثارگران وفرزندان شهدا همانند بقیه همکاران

 • اموراداری wrote on 20 جولای, 2017, 11:20

  ییگیری و رایزنی مشکل شما را حل خواهد کرد

 • حسین @ wrote on 22 جولای, 2017, 20:56

  پیگیری از کجاانجام بدم

 • اموراداری wrote on 23 جولای, 2017, 8:28

  اداره و اداره کل محل خدمت

 • حسین @ wrote on 23 جولای, 2017, 13:34

  از اونجا پیگیری کردم جوابی نگرفتم

 • امید wrote on 27 جولای, 2017, 16:59

  سلام ، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی بالاخره به کجا رسید؟؟ممنون از صبر و شکیبایی شما

 • اموراداری wrote on 29 جولای, 2017, 8:07

  باید منتظر زمانی که لایحه خدمات کشوری به مجلس ارسال می شود بود.

 • نرگس wrote on 29 جولای, 2017, 12:58

  سلام من کارمند پیمانی مسکن و شهرسازی هستم در اهواز بدلیل مشکلات میخوام انتقالی بگیرم آموزش و پرورش دزفول .در واقع میخوام دبیر بشم.آیا امکانش هست؟

 • اموراداری wrote on 29 جولای, 2017, 13:45

  امکان پذیر است
  برای اطلاع بیشتر و ارائه مدارک و درخواست با کارگزینی دزفول تماس بگیرید.

 • ناشناس wrote on 20 آگوست, 2017, 11:20

  با سلام بنده کارمند رسمی استانداری با ۳ سال سابقه کار و۳۶ سالمه وبا توجه به این بخشنامه ایا فقط تا ۳۵ سال حق انتقال هست ومن نمیتونم انتقال به اموزش وپرورش بشم

 • اموراداری wrote on 20 آگوست, 2017, 11:52

  با این بخشنامه امکان پذیر نیست
  ولی می توانید درخواست خود را به یکی از ادارات ارائه نمایید

 • محمد wrote on 20 آگوست, 2017, 13:14

  سلام
  برای انتقال از آموزشی به درمانگاه فرهنگیان چه باید کرد ؟

 • اموراداری wrote on 20 آگوست, 2017, 14:56

  فعالیت در درمانگاهها از اختیارات ادارات و ادارت کل است
  معمولا در درمانگاهها ابلاغ مستقیم صادر نمی شود.

 • محمد wrote on 21 آگوست, 2017, 11:31

  خلاصه سوابق خدمتی را از کجا میتونم بگیرم؟

 • اموراداری wrote on 21 آگوست, 2017, 14:09

  کارگزینی ادارات
  برخی مناطق سایت

 • محمد wrote on 21 آگوست, 2017, 15:27

  آدرس سایت رو لطف میکنید

 • اموراداری wrote on 21 آگوست, 2017, 19:22

  معدود مناطقی اطلاعات را در سایت قرار داده اند
  مثلا استان قم
  سایت هر استان ویژه همان استان می باشد با امور اداری تماس بگیرید که آیا سایت دارند؟

 • محمد wrote on 21 آگوست, 2017, 22:06

  با سپاس از شما
  شما خیلی خوب هستید

 • علی wrote on 29 آگوست, 2017, 16:49

  سلام
  از نتایج برون استانی تهران خبری نشد؟
  چرا اعلام نمیکنن؟!
  تا کی مهلت داره؟

 • متقاضی انتقال به دستگاه دیگر wrote on 19 سپتامبر, 2017, 1:13

  سلام. اگر معلمی از آموزش و پرورش یک استان به دانشگاه دواتی در همان استان به عنوان کارمند نه هیات علمی منتقل شود(دایم) آیا نیاز است فرم ها ی۱و۲ وی به تایید وزارت آموزش و پرورش هم برسد یا با توجه به تفویض اختیار نیازی به این کار نیست و دانشگاه مقصد که ردیف بودجه مستقل دارد باید به سازمان برنامه بودجه نامه بزند تا ردیف حقوقی وی جابه جا شود و به دانشگاه (مقصد) منتقل گردد.

 • اموراداری wrote on 19 سپتامبر, 2017, 14:04

  با توجه به اینکه معمولا دانشگاهها ردیف بودجه مستقل دارند بستگی به دانشگاه جهت انتقال ردیف بودجه دارد

 • همکار شما در آوپ wrote on 26 سپتامبر, 2017, 21:07

  سلام اگر یک معلم با رتبه ارشد یا عالی از آموزش و پرورش به یک دانشگاه دولتی به عنوان کارمند منتقل شود دانشگاه حکم وی را بر مبنای چه رتبه ای صادر می کند؟  رتبه ای که در آوپ داشته و با آن منتقل دایم شده است یا رتبه مقدماتی ؟

 • اموراداری wrote on 27 سپتامبر, 2017, 9:31

  بر اساس آیین نامه مشاغل می بایست رتبه بر اساس تجربه تخصیص یابد
  معمولا رعایت نمی شود

 • علی wrote on 26 دسامبر, 2017, 1:20

  باعرض سلام و احترام .آیا جانبازان زیر ۲۵ درصد می توانند از سنوات ارفاقی استفاده کنند و پیش از موعد بازنشته شوند؟آیا بنده که ایثارگر هستم و ۲۷ سال سابقه دارم با ۳۰ روز حقوق می توانم ؟

 • اموراداری wrote on 26 دسامبر, 2017, 18:54

  می توانید بازنشسته شوید ولی با سنوات واقعی

 • فاطمه wrote on 3 فوریه, 2018, 21:22

  ایا برای انتقال به سازمان دیگر از اموزش و پرورش زمان مهم است مثلا میشود بهمن منتقل شد ؟

 • اموراداری wrote on 4 فوریه, 2018, 12:12

  معمولا زمان ندارد

 • ناشناس wrote on 15 آوریل, 2018, 11:00

  من کارمند م یکبار درخواست دادم برای اموزس و پرورش ودر مصاحبه تخصصی رد شدم ایا دوباره میتونم درخواست بدم ؟؟

 • اموراداری wrote on 15 آوریل, 2018, 12:27

  بله
  منعی ندارد

 • عزیز wrote on 6 ژانویه, 2019, 7:57

  با سلام.آیا دستورالعمل تغییر سمت در سال۹۷.۹۸اتفاق میافته.

 • اموراداری wrote on 6 ژانویه, 2019, 8:39

  تغییر سمت همه سال به صورت محدود انجام می شود

 • ناشناس wrote on 12 ژانویه, 2019, 18:48

  باسلام ایا نیروی خدماتی با مدرک فوق دیپلم تربیت بدنی میتواند تغییر سمت دهد البته برادر شهید

 • اموراداری wrote on 13 ژانویه, 2019, 8:32

  بخشنامه های اخیر حداقل مدرک برای پستهای آموزشی را لیسانس تعیین نموده است

 • رضا wrote on 22 فوریه, 2019, 16:49

  سلام و خسته نباشید. بنده نیروی خدماتی رسمی با ۹ سال سابقه و مدرک کارشناسی حسابداری هستم. برای تبدیل رسته چطور اقدام کنم. اصلا امیدی هست؟

 • اموراداری wrote on 23 فوریه, 2019, 8:05

  در زمان تبدیل وضعیت درخواست بدهید.
  امید هست ولی شاید زمانبر باشد.

 • رضا wrote on 23 فوریه, 2019, 11:43

  ممنون از جوابتون. ولی زمانش کی مشخص میشه؟ مثلا بخشنامه میکنند؟

 • اموراداری wrote on 23 فوریه, 2019, 13:35

  تصمیم گیری بر عهده استانهاست.

 • فاطمه wrote on 18 آوریل, 2019, 23:24

  با سلام من از بدو استخدام رشته شغلی ام در حکم کارگزینی به جای مربی اشتباها آموزگاری ثبت شده و با توجه به رشته شغلی در لیسانس مرتبط با ان ادامه تحصیل دادم سه سال به دلیل عدم شرایط احراز پست مربی تقاضای تغییر سمت دادم و بعد از هفت سال بدون اطلاع اینجانب حکم را اصلاحیه زده ورشته شغلی را عوض کردند ایا الان شرایط احراز این پست را دارا هستم یا خیر ومی توانم از مربی تغییر سمت دهم

 • اموراداری wrote on 20 آوریل, 2019, 9:01

  سلام
  می توانید پیگیری نمایید.
  چون اشتباه اداره باعث ایجاد مشکل برای شما شده است.

 • Ali wrote on 2 می, 2019, 13:58

  سلام
  نیروهای قراردادی که خدماتی هستند و مدرک کارشناسی دارند چطوری می توانند تغییر سمت از خدماتی به آموزشی شوند
  با تشکر

 • اموراداری wrote on 4 می, 2019, 8:09

  سلام
  درخواست ، موافقت محل خدمت و اداره کل متبوع

 • سید مهدی wrote on 22 ژوئن, 2019, 10:52

  سلام علیکم
  با توجه به اینکه تفویض اختیار به استانها داده شده در مورد تغییر سمت
  ایا نیروهای قراردادی هم شامل این مجوز قرار میگیرند که از طریق اداره کل تغییر سمت این افراد امکان پذیر باشد
  متشکرم

 • اموراداری wrote on 23 ژوئن, 2019, 11:30

  سلام علیکم
  در تفویض اختیار اشاره ای نشده است.

 • سید علی wrote on 24 ژوئن, 2019, 22:06

  با سلام
  ایا امیدی به تغییر سمت نیروهای قراردادی از خدماتی به آموزشی هست
  لطفا یک پاسخ امیدوارکننده بدهید

  با تشکر از شما

 • اموراداری wrote on 26 ژوئن, 2019, 12:53

  فعلا خیر
  آینده ان شاءالله….

 • سید علی wrote on 7 جولای, 2019, 15:46

  با سلام و خسته نباشید
  لحاظ شدن مدارک تحصیلی کارکنان قراردادی، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۷ مورخ
  ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۳ و رعایت شرایط احراز مشاغل مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل، صرفا در قرارداد کاری بعدی با تشخیص دستگاه می تواند لحاظ شود
  ایا با این مجوز
  نیروهای قراردی که مدرک تحصیلی اونها کارشناسی است اعمال نمیشود
  منظورم تغییر سمت از خدماتی به آموزشی انجام بشه

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2019, 9:20

  تغییر سمت در اختیار استانها می باشد
  که معمولا برای نیروهای قراردادی انجام نمی دهند.

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2019 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی