آغازثبت نام مرحله دوم دوره آموزشی راهبری هوشمند سازی به شیوه الکترونیکی درسامانه http://ltms.medu.ir

از آنجایی که مرحله دوم دوره آموزشی راهبری هوشمند سازی به شیوه الکترونیکی جهت ثبت نام فعال شده است . لذا در خصوص ثبت نام توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماییم :
۱- با توجه به آنکه این دوره برای همه ی همکاران باید اجرا شود لذا همکارانی که نتوانسته اند ثبت نام نمایند باید منتظر اجرای دوره در مرحله بعد باشند .
۲- با توجه به آنکه سهمیه ی هر استان مشخص شده است . همکاران فقط باید در استان خود ثبت نام نمایند . بدیهی است اگر همکاری در استان دیگر ثبت نام نماید حذف خواهد شد .

۳- محتوای آموزشی و مراحل شرکت در آزمون برای همکارانی که ثبت نام نموده اند از طریق آیکون ” دوره های ثبت نام شده ” و ورود به کلاس و زدن دکمه محتوای دوره بعد از پایان ثبت نام قابل دسترسی خواهد بود .

معاونت برنامه ریزی و آموزش منابع انسانی

جهت ثبت نام  به سایت http://ltms.medu.irبخش ثبت نام دوره ها مراجعه فرمایید.

درباره نویسنده

536مطلب نوشته است .

یک دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی