چگونگی محاسبه فوق العاده شغل

چگونگی محاسبه فوق العاده شغل

۱- قانون

بند (۵) ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می شود. این فوق‌العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت است.

۲- مصوبه هیئت وزیران

هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۵ (ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری-مصوب ۱۳۸۶- و بند(الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد؛ فوق العاده شغل کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل تعیین شود.

بر این اساس دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای تابع و وابسته که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه از فوق العاده موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون یاد شده برخوردار نشده اند مجازند با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروهای انسانی نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل تا سطح کاردانی (۷۰۰ امتیاز)، مشاغل همسطح کارشناسی (۱۵۰۰امتیاز)، و مشاغل بالاتر (۲۰۰۰ امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت کنند.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 

۳- وضعیت فوق العاده شغل در احکام حقوقی آموزش و پرورش

فوق العاده شغل مبلغی است که براساس شغل و پست تعریف می شود و به سایر مولفه ها مانند مدرک تحصیلی و غیره ارتباطی ندارد.
فوق العاده شغل مشاغل تا سطح کاردانی شامل خدمتگزار، انباردار،بایگان، مسئول دبیرخانه،راننده و … حداکثر ۷۰۰ امتیاز می باشد.
فوق العاده شغل مشاغل کارشناسی که شامل کلیه مشاغل کارشناسی و آموزگاران و دبیران و …  حداکثر ۱۵۰۰ امتیاز می باشد که در حال حاضر به آموزگاران ۱۵۰۰ امتیاز و به دبیران  و سایر مشاغل هم سطح ۱۳۰۰ امتیاز پرداخت می گردید. که با صدور احکام ۹۵/۱/۱ دبیران هم همانند کلیه کارشناسان دستگاهها اجرائی از ۱۵۰۰ امتیاز بهره مند گردیدند.
امتیاز مدیران مدارس در احکام ۱۵۰۰ می باشد که چنانچه پست مدیران مدارس بالاتر از کارشناس سنجیده شود امتیاز فوق العاده شغل تا ۲۰۰۰ منطقی به نظر می رسد.

 

درباره نویسنده

536مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی