پرسش و پاسخ

سوالات امور اداری خود را در زمینه های زیر در قسمت دیدگاهها مطرح نمایید.

 • حقوق و مزایا و حکم

 • انتقال

 • مرخصی

 • ماموریت

 • تک کارت

 • تقليل ساعت تدريس

  باتوجه به اینکه کلیه افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی تواننددرصورت داشتن شرایط استفاده ازتقلیل ساعت به جای ۲۴ساعت ،۲۰ساعت درهفته تدریس نمایندلذادراین قسمت شرایط استفاده ازتقلیل ساعت رابیان می دارم .

  ملاک تقلیل ساعت کارموظف برابردستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی داشتن یکی از۲شرط ذیل می باشد

  ۱- داشتن ۲۰سال تدریس تمام وقت یامدیریت ومعاونت مدارس

  ۲- رسیدن به ۵۰سالگی

  بنابراین سوابق،ماموریت تحصیلی ،خدمت وظیفه ،تحصیل ،…دراحتساب ۲۰سال سابقه تجربه قابل محاسبه نمی باشد.

  البته افرادی که به استنادبخشنامه۲۳۰درپستهای مصوب اداری مشغول خدمت می باشندمستثنی می باشندلذاسابقه خدمت درپستهای اداری جزء سابقه تجربی محسوب می شود.

  باتوجه به اینکه فقط افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندلذامدیران ،معاونان ،سرپرستان شب،…که به امرتدریس اشتغال ندارندنمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندوهرزمان که  به امرتدریس اشتغال یابندمی توانندازمزایای تقلیل ساعت بهره مندشوند.

  نکته مهم

  همکارانی که دارای هریک ازشرایط فوق الذکرمی باشندلازم است به کارشناسی اموراداری محل خدمت خودمراجعه ودرخواست خودرابرای استفاده ازتقلیل ساعت ارائه تاابلاغ مربوطه صادرگردد.  

  سنوات ارفاقی

  با سلام وعرض ادب خدمت همکاران محترم

  سنوات ارفاقی همکاران استثنایی از تاریخ ۶۹/۹/۲۱ لغایت ۸۷/۱۲/۲۹

  ازتاریخ ۸۸/۰۱/۰۱ تاتاريخ ۹۱/۱۰/۱۲ قطع .

  واز تاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ تاهم اکنون ادامه دارد .

  هر پنج سال یک سال ارفاقی و هرسال ۷۲روز وهرماه ۶ روز می باشد

   

  امتیاز حق شاغل

 • پرسش: امتیاز حق شاغل بر چه اساس محاسبه می گردد:

  پاسخ:

  امتیاز حق شاغل بر اساس عوامل( تحصیلات، سنوات خدمت، تجربه، دوره های آموزشی(ضمن خدمت)) و مهارتها و توانایی های فردی تعیین می شود که هرکدام از این عوامل بازهم امتیاز و ضریب خاص خودش را دارد. تحصیلات دیپلم۱۲۰۰ امتیاز ، فوق دیپلم ۱۴۰۰ امتیاز ، لیسانس ۱۷۰۰ امتیاز، فوق لیسانس ۲۰۰۰امتیاز و دکترا۲۳۰۰امتیاز و سنوات دیپلم ضربدر۲۵،فوق دیپلم ضربدر۳۲، لیسانس ضربدر ۳۹، فوق لیسانس ضربدر۴۶ و دکترا ضربدر ۵۳ محاسبه می شودو دوره های آموزشی هر ساعت نیم امتیاز و حد اکثر تا ۵۰۰ امتیاز می باشد.امتیاز مهارت ها دیپلم ۲۵۰، فوق دیپلم۳۰۰، لیسانس۴۰۰، فوق لیسانس۶۰۰و دکترا۸۰۰امتیاز محاسبه می گردد. این عوامل با توجه به نگارش و ضریب سال اعمال می گردد.

 •  

  حق شاغل همکاران فرهنگی حداکثر ۷۵ درصد حق شغل می باشد

   

  رتبه . طبقه شغلی

  جدول شرایط احراز ارتقاء طبقه شغلی کارکنان از لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق تجربی

  طبقه

  مدرک

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
  ابتدایی سنوات ۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴
  سیکل سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  فوق دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  فوق لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای حرفه ای سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای تخصصی سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰ ۲۴

   

  مدت تجربه قابل قبول برای ارتقاء رتبه های شغلی متصدیان شاغل تا سطح  کاردانی و کارشناسی و بالاتر

  رتبه

  مدت تجربه

  مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کاردانی ۰  ۸ سال ۲۰ سال
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کارشناسی و بالاتر ۰ ۶ سال ۱۲ سال ۱۸ سال ۲۴ سال

  لازم به توضیح اینکه در ارتقاء رتبه و طبقه موارد ذیل طبق بخشنامه های قبلی اعمال می گردد.( اصلاح جدول فوق به استناد بخشنامه وزارتی به شماره ۲۰۲۰۳۶/۷۱۰- ۲۵/۹/۱۳۹۱ و بخشنامه اداره کل استان کرمانشاه به شماره ۷۱۰/۵۰۳۹۱۹۱۳۹۹۹۶/۵۶۱ – ۳۰/۹/۱۳۹۱ در تعیین رتبه شغلی کارکنان مدرک تحصیلی ملاک عمل نمی باشد.و با توجه به بند ۷ بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ – ۲۰/۱۰/۹۰ مستخدمین شاغل در مشاغل کارشناسی و متصدیان مشاغل آموزشی( آموزگاران،دبیران،هنرآموزان،مدیرو معاون واحدآموزشی و…) موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان ، با رعایت سایر مقررات از قبیل تجربه ، سنوات، تکمیل فرم ارزشیابی، تجربیات مدون شده و …) می تواند حداکثر تا رتبه عالی و در سایر مشاغل حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء یابند.

  * جهت ارتقاء رتبه شغلی از مقدماتی تا عالی با ضمن کسب امتیاز لازم از نمره ارشیابی سالانه باارائه تحقیق تجربیات مدون شده ، اقدام پژوهی و گذراندن دوره های ضمن خدمت در طول سالهای خدمت تجربی ارائه نمایند. ساعت ضمن خدمت به شرح ذیل می باشد.پ

  * رتبه مقدماتی به پایه ۳۰۰ ساعت و کسب ۶۰درصد از نمره ارشیابی- رتبه پایه به ارشد ۲۵۰ ساعت کسب ۷۰ درصد از نمره ارشیابی- رتبه ارشد به خبره ۲۰۰ ساعت و کسب ۸۰ درصد از نمره ارزشیابی و رتبه خبره به عالی ۱۵۰ ساعت ضمن خدمت و کسب ۹۰ درصد از نمره ارزشیابی-  که تاریخ دوره ضمن خدمت از  ۱۳۷۹به بعد می باشد که ملاک تاریخ اجرای دوره در برگه های ضمن خدمت قابل قبول است نه تاریخ صدور که باید بعد از تآیید به دایره کارگزینی ارائه گردد.

  * تعجیل در ارتقاء طبقه ورتبه به خاطر خدمت در مناطق کمتر توسعه روستایی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد به ازای هریک سال به مدت یک سال از مدت تجربه درج شده در جدول کسر خواهد شد.  به عنوان مثال فردی که ۱/۱/۸۸ تا ۱/۷/۸۸ خدمت روستا دارد با سنوات ۱۷ سال و ۶ ماه از رتبه خبره برخوردار خواهد شد. و اگر فردی از ۱/۷ /۸۸ لغایت ۱/۷/۸۹ خدمت در روستا داشته باشد با ۱۷ سال سنوات از رتبه شغلی خبره برخوردار می گردد. یا پرسنلی که از ۱/۱/۸۸ لغایت ۱/۷/ ۹۰ خدمت در روستا داشته باشند با سنوات ۱۵ سال و ۶ ماه از رتبه شغلی خبره برخوردار خواهند بود.

  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟

  پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

  پرسش: سختی کار بر چه مبنایی پرداخت می شود؟

  پاسخ: سختی کار بر مبنای پست و رشته شغلی و رشته تحصیلی می باشد. کلیه دبیران و آموزگاران علوم انسانی ۲۴۰ – دبیران رشته های کامپیوتر ، فیزیک ، شیمی امتیاز ۳۰۰ – دبیران رشته های مهندسی معماری و عمران امتیاز ۳۶۰- دبیران تربیت بدنی متوسطه و راهنمایی امتیاز ۴۲۰ – پستهای مدیریت و معاونت  مدارس عادی امتیاز ۱۲۰ – مدیریت و معاونت هنرستانها امتیاز ۲۴۰ تعلق می گیرد.

  پرسش : 
  آيا براي اضافه كار تفاوت تطبيق هم محاسبه مي شوديا خير؟
  پاسخ : 
  خير

   

  پرسش : آیا سابقه سالهای حق التدریس برای کارکنانی که به استخدام پیمانی درآمده اند قابل احتساب است یا بستگی به قانون سازمان تامین اجتماعی دارد؟

  پاسخ : به استناد ماده ۱۴ قانون استخدام كشوري و بر اساس مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون فوق الذكر احتساب سوابق خدمت غير رسمي منوط به انجام خدمت تمام وقت در مقابل دريافت حقوق از اعتبارات دولتي مي باشد بنا به مراتب فوق احتساب سنوات خدمت معلمان حق التدريس پاره وقت و مشمولين مصوب ۷/۷/۸۳ مجلس محترم شوراي اسلامي مورد محاسبه قرار نمي گيرد
  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

 • پرسش : 
  گروههاي تشويقي وارفاقي نظام قبلي دراحكام جديد موثر بوده يا فقط تفاوت تطبيق انجام گرفته؟
  پاسخ : 
  مؤثر است و در جدول حق شغل آخرين گروه در نظر گرفته شده است.

  پرسش : 
  دليل اختلاف مبلغ مناطق كمتر توسعه يافته درافرادي كه داراي گروه مشابه و پست مشابه و مزاياي مشابه بوده اند چيست؟
  پاسخ : 
  مبالغ ريالي فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته عبارت است از مجموع فوق العاده محروميت از تسيهيلات زندگي، فوق العاده نوار مرزي ، جذب مناطق محروم در صورت دريافت. ضمنا به كاركناني تعلق مي گيرد كه در دهستان خدمت مي نمايد.

  پرسش : 
  اگر درفرم ۵۰۲ سابقه تجربي اشتباه باشد:مثلاً ۴سال اضافه باشد يا ۴سال كم باشد:درچه تاثيردارد؟
  پاسخ : 
  هر مورد اشتباهي قابل اصلاح خواهد بود.

  پرسش : 
  كساني كه مثلاً ۱۰/۱/۸۸ گروه استحقاقي مي خواستند دريافت كنند وبدليل قانون خدمات كشوري اعمال نشد چگونه اعمال خواهدشد.
  پاسخ : 
  در قانون مديريت خدمات كشوري كه از ۱/۱/۸۸ اجرا شده است گروه حذف شد. به عنوان طبقه اعمال گردیده است. مثلا گروه ۱۰ بعد از خدمات کشوری طبقه ۶ است.

   

   

About the Author

has written 6 stories on this site.

815 دیدگاه

 • با سلام. برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که از مهر امسال وارد آموزش و پرورش میشن نظریه گزینش برای صدور احکام قطعی اومده یا نه ؟؟ یعنی بلافاصله بعد از گرفتن فرم ۷ احکام صادر میشه یا نه یه ۵ ماهم باید منتظر نظریه گزینش باشیم

  View Comment
  • نویسنده

   مثال
   برای رتبه عالی ۲۴ سال سابقه نیاز است که حتما ۱۲ سال آن باید سنوات تجربی باشد
   اگر فردی در ابتدا خدمتگزار باشد و در سال پانزدهم خدمت تبدیل وضعیت به آموزگاری بدهد جهت اخذ رتبه عالی باید ۱۲ سال تدریس کند یعنی در سال بیست وهفتم می تواند رتبه عالی را کسب نماید

   View Comment
 • سلام, وقتتون بخیر
  من دانشجو ورودی سال ۹۱ دانشگاه فرهنگیان هستم و یه سالی هس مشغول تدریس هستم, و با ۴٫۵ سابقه حکمم ۱۳۳۲ هس
  سوال اول:اگه الان بخام برم اداره و پست کارگزینی اداره رو بگیرم حکمم چقد میشه؟؟
  سوال دوم:در دراز مدت و بعد گذشت مثلا پنج سال حکم معلمی که در روستا خدمت کرده بیشتر هس یا خدمت در اداره؟؟
  با تشکر

  View Comment
  • نویسنده

   انتصاب در پست اداری که فوق العاده ویژه دریافت می کند حقوق شما را با افزایشی حدود۴۰۰ روبرو خواهد کرد البته اگر فوق العاده کمتر توسعه یافته در حکم دارید رقم افزایش کمتر خواهد بود.
   در بلند مدت خدمت در روستا با بخشنامه فعلی تعجیل مناسب تر است.

   View Comment
  • نویسنده

   اعم امور حسابداری:
   ۱- صدور اسناد مالی(کنترل فاکتورها وصدور چک و …)
   ۲- حقوق( ارسال فایل حقوق،کسورات و….)
   ۳- امین اموال(نظارت بر اموال و…. )
   هیچ استرسی نداشته باشید
   به مرور به کار مسلط خواهید شد

   View Comment
  • نویسنده

   وظایف کارگزینی که در بخشنامه شرح وظایف کارگزینی آمده است:
   – تلاش در جهت حسن اجراي ضوابط ودستورالعملهاي ابلاغي درزمينه شغل مربوط.-
   گزارش نارساييهادر برنامه ها به مسئولين مربوط واهتمام لازم جهت رفع آن . –
   مطاله وارزيابي فعاليتها ،سيستمهاوروشهاي موجودوارايه پيشنهادوطرحهاي اصلاحي درجهت نيل به اهداف وزارت آموزش و پرورش.-
   تلاش براي استفاده بهينه ازسيستمهاي رايانه اي موجود –
   مطالعه وارزيابي فعالتهاي سيستمهاي موجودوارايه پيشنهادات لازم جهت نيل به اهداف سازماني
   – اجراي برنامه هاي ابلاغي از اداره كل آموزش وپرورش استان .
   – امانت داري دراطلاعاتي كه در رابطه با افراد در كامپيوتر موجود مي باشد .
   – انجام دبيري جلسات كميته مستند سازي دستورالعملها و بخشنامه هاي صادره از سوي اداره كل آموزش و پرورش و تلاش براي بروز نمودن اطلاعات با استفاده از سيستم هاي رايانه اي
   – نظارت بر تهيه فرم هاي اداري و اظهار نظر در خصوص نحوه استفاده از فضاهاي موجود
   – ابلاغ شرح وظايف كاركنان واحدهاي اداري وآموزشي.- نظارت بر انتصابات اداري و بررسي شرايط احراز پست ها
   – بررسي و تاييد احكام صادره براي متصديان پست هاي اداري به منظور رعايت شماره وعنوان دقيق پستهاي سازماني برابر ضوابط ابلاغي
   – تهيه برنامه هاي لازم جهت تسريع وتسهيل كارهاي اداري.- ارايه طرحهاي لازم جهت بهبود روشهاي اداري
   – تهيه گزارشات ماهانه وساليانه جهت ارايه به مسئول مافوق.
   – بررسي سازمان واحدهاي آموزشي و كوشش در تطبيق آنها با ضوابط و درجه بندي مصوب و تهيه گزارش هاي لازم در اين زمينه .
   – بازديد از واحدهاي آموزشي به منظور بررسي پستها و ساختار سازماني با نظر مسئول مافوق
   – شركت درجلسات وكميسيونهاي مربوط بانظر مقام مافوق
   – بررسي ،مطالعه ،تحقيق و پژوهش به منظور كسب مهارتهاي لازم و ارتقاء علمي جهت ارائه ي راهكارهاي مناسب در زمينه ي شغل مورد تصدي
   – تهيه وتنظيم بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ابلاغ به واحدهاي ذيربط ودقت لازم جهت حسن اجراي آنها
   – تهيه پيش نويس مكاتبات وگزارشهاي لازم
   – پاسخگويي مناسب به تماس هاي تلفني وسوالات حضوري مراجعان در چارچوب وظايف مربوط به پست مورد تصدي
   – استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و اتوماسيون اداري در زمينه شغل و وظايف محوله
   – انجام همه امورمربوط به تحول اداري (نظام پيشنهادها- بهره وري و…)
   – انجام سايرامورارجاعي مربوط در صورت لزوم .-انجام امورمربوط به ابلاغ و اجرای آرای هیات های بدوی –تجدید نظر – دیوان عدالت اداری

   View Comment
 • سلام سختی شرایط کار مدیر آموزگاران عشایری لرستان از ۱۲۰ به ۴۰هزار تومان کاهش یافته .مسولین محترم قول پیگیری دادن چندماه میگذره ولی هنوز درست نشده چرا؟باتشکر مرادی

  View Comment
 • با عرض سلام خسته نباشید بنده ۵ سال سابقه دارم که ۳ سال در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت کردم ولی هنوزم رتبه م همون مقدماتیه برای ارتقا رتبه جه کاری باید انجام بدم و اگر ارتقا رتبه داشته باشم چقدر در حقوق تاثیر داره و آیا معوقه هم میدن یا نه ممنون میشم اگر پاسخگو باشید

  View Comment
 • سلام
  دانشجومعلم فارغ التحصیل هستم که مهر ماه در دوره ابتدایی مشغول به کار میشم
  از مزایای خدمت در روستا تعجیل در رتبه و طبقه و فوق العاده کمتر توسعه یافته رو میدونم
  میخواستم ببینم ایا شهر هم مزیتی نسبت به روستا داره؟ نه فقط از لحاظ مالی بلکه هر مزیتی
  چون من میخوام تو این حرفه پیشرفت کنم و تلاش هام دیده بشن.احساس میکنم شاید روستا اینطور نباشه

  ممنون میشم راهنمایی کنید

  View Comment
  • نویسنده

   تدریس در دوره ابتدائی مخصوصا روستا بسیار خاطره انگیز و شیرین است.
   با توجه به انرژی و نیروی جوانی چنانچه به سختی زیادی نمی افتید کار را از روستا آغاز کنید.همچنین
   از ادامه تحصیل غافل نشوید.
   فرد توانمند دیده می شود و حتما پیشرفت خواهد کرد.

   View Comment
 • سلام
  معلم دوره ابتدایی هستم و حدود سه سال سابقه دارم و رتبه مقدماتی
  ماندن در همین رسته آموزشی به عنوان معلم یا معاون و مدیر مدرسه و یا تبدیل وضعیت به اداری ، کدام یک حقوق بیشتری دارد؟
  کلا کدوم یکی از لحاظ مالی بهتره در دراز مدت

  View Comment
  • نویسنده

   هیچ معلمی در پست های اداری تبدیل وضعیت نمی شود بلکه صرفا منصوب می شود
   با شرایط شما انتصاب در پست اداری از نظر مالی (فوق العاده ویژه و اضافه کار)مطلوب می باشد

   View Comment
 • با سلام

  من نیروی پیمانی اموزش و پرورش هستم .قبل از استخدام در اموزش و پرورش چند سال در کمیته امداد نیروی تمام وقت اداری بوده ام سنواتم لحاظ شده است
  سوالم این است آیا به سنوات گذشته من مزایایی تعلق می گیرد یا نه ؟مثل افزایش حقوق یا تعجیل در طبقه و گروه؟ ممنون از جواب شما

  View Comment
 • باسلام
  در مورد امتياز شاغل قراردادى 

  اينكه در دفترچه آزمون استخدامى سال ٩٥ وزارت آموزش و پرورش آمده است” امتياز شاغل قراردادى با توجه به شرح وظايف براى وزارت آموزش و پرورش محاسبه نمى گردد ” يعنى چه؟

   سابقه خدمتى  شاغل قراردادى به حداكثر سن داوطلب اضافه مى شود؟

  View Comment
 • سلام.دخترم دربدواستخدام وزارت بهداشت است باحتمال قریب به یقین در ازمون ارشد پذیرفته میشود امکان ادامه تحصیل دارد.با ماموریت اموزشی ایثارگران (فزند۴۰ددرصد)یا مرخصی بدون حقوق لطفا راهنمایی بفرمایید چون خودم ددر همین شرایط اشتغال را رها کرده بودم دچار نگرانی واسترس شدیم ضمنا گروه ورودی را بجای۵ برابربخشنامه جدید همان۴ زدند ایا دروزارت بهداشت اعمال نشد

  View Comment
 • با سلام و تشكر از زحماتي كه متقبل شده و همكاران را راهنمايي و اطلاع رساني مناسب انجام مي دهيد. در رابطه با شرايط خودم سوالي دارم ؟ لطف كرده راهنمايي فرماييد؛ اينجانب در حال حاضر با مدرك فوق ديپلم و در رسته: اداري مالي رشته شغلي: مسئول خدمات مالي طبقه شغلي: ۶ و رتبه شغلي: ارشد و با سابقه ۲۷ سال و ۱ ماه در پست انبارداربخش هنرستان مشغول كار هستم. اخيرا” مدرك كارشناسي خود را اخذ كرده ام. با مراجعه به كارگزيني محل كار گفتند كه تغيير رسته شغلي با توجه به سابقه كم تا بازنشستگي تاثيري در حقوق و مزايا اينجانب دارد.

  لطف كرده راهنمايي فرماييد؟

  View Comment
 • با سلام بنده از نیروهای خدماتی اموزش و پرورش و پیمانی با ده سال سلبقه کار هستم و دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم اموزش ابتدایی از دانشگاه ازاد هستم ایا میتوانم جهت ادامه تحصیل در دانشکاه فرهنگیان ثبت نام کنم و ایا امکان تبدیل وضعیت اینجانب جهت معلم ابتدایی وجود دارد

  View Comment
 • با سلام با توجه به سوال قبلی که جواب دادید فرم معلم را از کجا باید تهیه کنم و ایاجهت نیروهای خدماتی فرم معلم داده میشود یا نه ایا بخشنامه ای مبنی بر ادامه تحصیل نیروهای خدماتی وجود دارد

  View Comment
 • با سلام فرم معلم را باید از کجا تهیه نماییم جهت ادامه تحصیل نیروهای پیمانی خدماتی و ایا بخشنامه ای مبنی بر ادامه نیروهای خدماتی در دانشگاه فرهنگیان وجود دارد خواهشمندم در صورت امکان دقیق تر توضیح دهید

  View Comment
 • با عرض سلام
  ۱-آیا در مناطق محرم جهت ارتقا رتبه الزاما می بایست ۳ سال توقف در رتبه قبلی داشت یا بعد از یک سال و نیم (منظورم تعجیل در رتبه و طبقه مناطق محروم هست)این ارتقا صورت میگیرد؟من رتبه ارشد حرفه ای رو در تاریخ ۱/۷/۹۴ گرفتم و در مناطق کمتر توسعه یافته هم هستم رتبه بعدی من کی خواهد بود؟
  ۲-آیا پس از پرداخت کسورات مربوط به نظام وظیفه ،تغییری در رتبه یا طبقه ایجاد میشود؟من ۱۸ ماه خدمت سربازی داشتم و کسورات رو پرداخت کردم ،اداره ما میگه فقط جز سنوات حساب میشه و تاثیری در رتبه و طبقه ندارد.

  View Comment
  • نویسنده

   ۳سال ضروری است البته حتی در مناطق کمترتوسعه یافته هم خدمت کرده باشید زودتر از ۳سال ممکن نیست.
   سربازی سنوات دولتی می باشد و در رتبه و طبقه موثر است البته تجربه نیست و با توجه به اینکه در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت می کنید شما نیاز به تجربه دارید

   View Comment
 • سلام لطفا در مورد سهام بانک سرمایه فرهنگیان از آقای بطحایی سوال کنید عاقبت این سهام و ارزش سهم چقدره من که به عنوان یه فرهنگی چندین بار به بورس مراجعه حضوری داشتم وخواستم بفروشم که نشد گفتند خرید و فروش نمیشه

  View Comment
 • با سلام اینجانب در تاریخ ۹۳/۴/۲ رتبه ارشد گرفتم یعنی قبل از شروع رتبه بندی که در مهر ۹۴ انجام شد حالا سوالم اینه که آیا باید در تاریخ ۹۶/۴/۲ به رتبه خبره ارتقا پیدا میکردم؟(یعنی آیا این، ۳سال توقف در رتبه به حساب میاد؟)با توجه به اینکه در مناطق کمتر توسعه یافته هم هستیم ۱۸ سال سابقه هم دارم.

  View Comment
 • با سلام
  من در سال ۸۵ بورسیه رشته تربیت دبیر خوانده ام و چهار سال طول دوره لیسانسم است. جهت دریافت کارت پایان خدمت باید کی اقدام حکنم؟الان ۷سال سابقه تدریس دارم و با دوره دانشجویی ۱۱ سال

  View Comment
 • به نام خدا ، با اهدای سلام و احترام اینجانب شاغل در آموزش و پرورش استثنائی می باشم ، که در مورخه ۹۶/۷/۱ بازنشست خواهم شد با ۲۵ سال خدمت و ۵ سال سنوات ارفاقی با حکم ۳۰ سال . اما متاسفانه امروز با مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش باید مبلغ بیشتر از ۱۰ ملیون تومان بابت ۵ سال سنوات ارفاقی پرداخت نمایم که البته درصورت اعتبار عودت داده خواهد شد و این درحالیست که همکاران ما در دی ۹۵ بازنشست شده و این مبلغ از سوی خود آموزش و پرورش پرداخت گردیده و علاوه بر این پاداش پایان خدمت خود را نیز یک جا دریافت نموده اند .
  خدمتتان میخواستم عرض کنم با توجه به شرایط سخت مالی اینجانب آیا امکان هماهنگی با اداره آموزش و پرورش استثنائی استان وجود دارد که دستورالعمل یا بخشنامه ای صادر شده تا طبق سنوات قبل این مبلغ از ناحیه خود آموزش و پرورش پرداخت گردد ؟ بسیار سپاس گذارم – فاطمه میرزایی – زاهدان – استان سیستان و بلوچستان

  View Comment
 • باعرض سلام وخسته نباشیدتورابه خداوند متعال فکری  برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وقراردادی بکنید حق مادردستگاهای اجرایی خیلی ضایع شده  حتماکاری برای ما میشهباتشکر

  View Comment
  • نویسنده

   تا حالا می توانسته اند
   اما در قانون برنامه ششم با تغییراتی روبرو شده است که کارکنان رسمی صرفا می بایست عضو صندوق بازنشستگی کشوری باشند
   در هر حال ازاطلاعات دقیق ار طریق این سایت اطلاع رسانی خواهد شد

   View Comment
 • سلام
  دوره ۴ ساله تربیت معلم رو گذروندم و مهر مشغول به کار میشم و فکر میکنم از مهر از آزمایشی به رسمی تبدیل میشم
  شنیدم اولین حقوق رو به خزانه میریزن . آیا اینطور هست؟
  و اگه هست اولین حقوق استخدام آزمایشی که چند سال پیش بوده رو نگرفتم و یا استخدام قطعی که مهر ماه هست رو نمیگیرم؟
  سپاس

  View Comment
 • بنده ۵ سال از سال ۸۵ تا ۹۰ دانشجوی دبیری بودم

  الانم،از سال ۹۰ تا الانم تجربی کار کردم و در مجموع ۱۱ سال سابقه دارم و وارد ۱۲ سال میشم الان طبقه ۸ و رتبه م هم ارشد حرفه ای هست و در تاریخ بهمن ۹۴ ارشد حرفه ای وارد حکمم شد،مدرک لیسانس.میخواستم ببینم الان باید طبقه چند و رتبه چی باید باشم. در ضمن منطقه محروم هم هستم>کهگیلویه

  View Comment
 • سلام

  . در فرمهای ارزشیابی در قسمت تقدیر نامه : بعنوان مثال ارزشیابی معلم ، تنها تقدیر نامه مورد اشاره مدیر واحد آموزشی هست و رئیس اداره ، سوال : حال اگر همکاری تقدیرنامه مدیر کل یا معاونان مدیر کل را داشته باشد تکلیف چیست ؟ آیا میتواند از امتیازات آن استفاده کند ؟ ممنونم اگر سریعتر پاسخ دهید .

  View Comment
 • سلام. با توجه به کمبود نیرو در منطقه ما بنده قراره به روستایی برم که مدیر اموزگار شم. حالا با آموزگاری مشکلی ندارم ولی چون دومین سال تدریسمه هیچی از وظایف مدیریت تو روستا نمیدونم. لطف میکنید راهنمایی و وظایف مدیرآموزگار رو شرح دهید. ممنون

  View Comment
  • نویسنده

   اصلا نگران نباشید
   به مرور با کارها آشنا می شوید
   معلم راهنما کمک خوبی است
   در حین کارها از مدیر آموزگار سایر مدارس حتما سوال بپرسید و کمک بگیرید.
   می توانید در بسیاری از کارها از اینترنت و شبکه های مجازی نیز یاری بگیرید

   View Comment
 • باسلام خدمت همکاران عزیز.ماعده ی کثیری از فرهنگیان درحال ادامه ی تحصیل ودانش افزایی در رشته ی خودمان هستیم وزارت آموزش وپرورش ازما دفاع کند تا ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک مقطع برای فرهنگیان برداشته شود.مشکل دوستانی که از۹۴/۷/۱شروع به تحصیل نمودند حل شد ولی ما که۹۴/۱۱/۱یعنی ترم دو شروع کردیم حل نشد .آیا امیدی به رایزنی امور اداری با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی برای لغو بخشنامه هست؟

  View Comment
 • با سلام بنده آمورگار ابتدایی هستم دارای دو فرزند دانشجو در شهر تهران میباشم همسرم بخاطر آنها میخواهد به تهران نقل مکان نماید و بنده تنها میمانم آیا میتوانم در نقل و انتقالات اضطراری شرکت نمایم؟نقل و انتقال اضطراری برون استانی از کی شروع میشود؟ممنون…

  View Comment
 • سلام. اول مهر قراره بعنوان اولین سال تدریس کنیم و تا الان دانشجو معلم بودیم. سوالم اینه کی مشخص میشه چه پایه ای تدریس کنیم؟ کی ابلاغ به ما نیروهای جدید میدن؟ تشکر

  View Comment
  • نویسنده

   پایه معمولا در روز اول در مدرسه مشخص می شود
   پس از اینکه منطقه خدمتی شما توسط اداره کل مشخص گردید منطقه برای نیروهای جدید زمان سازماندهی اعلام می نماید

   View Comment
تمام حقوق این سایت برای © 2018 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی