پرسش و پاسخ

سوالات امور اداری خود را در زمینه های زیر در قسمت دیدگاهها مطرح نمایید.

 • حقوق و مزایا و حکم

 • انتقال

 • مرخصی

 • ماموریت

 • تک کارت

 • تقلیل ساعت تدریس

  باتوجه به اینکه کلیه افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی تواننددرصورت داشتن شرایط استفاده ازتقلیل ساعت به جای ۲۴ساعت ،۲۰ساعت درهفته تدریس نمایندلذادراین قسمت شرایط استفاده ازتقلیل ساعت رابیان می دارم .

  ملاک تقلیل ساعت کارموظف برابردستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی داشتن یکی از۲شرط ذیل می باشد

  ۱- داشتن ۲۰سال تدریس تمام وقت یامدیریت ومعاونت مدارس

  ۲- رسیدن به ۵۰سالگی

  بنابراین سوابق،ماموریت تحصیلی ،خدمت وظیفه ،تحصیل ،…دراحتساب ۲۰سال سابقه تجربه قابل محاسبه نمی باشد.

  البته افرادی که به استنادبخشنامه۲۳۰درپستهای مصوب اداری مشغول خدمت می باشندمستثنی می باشندلذاسابقه خدمت درپستهای اداری جزء سابقه تجربی محسوب می شود.

  باتوجه به اینکه فقط افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندلذامدیران ،معاونان ،سرپرستان شب،…که به امرتدریس اشتغال ندارندنمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندوهرزمان که  به امرتدریس اشتغال یابندمی توانندازمزایای تقلیل ساعت بهره مندشوند.

  نکته مهم

  همکارانی که دارای هریک ازشرایط فوق الذکرمی باشندلازم است به کارشناسی اموراداری محل خدمت خودمراجعه ودرخواست خودرابرای استفاده ازتقلیل ساعت ارائه تاابلاغ مربوطه صادرگردد.  

  سنوات ارفاقی

  با سلام وعرض ادب خدمت همکاران محترم

  سنوات ارفاقی همکاران استثنایی از تاریخ ۶۹/۹/۲۱ لغایت ۸۷/۱۲/۲۹

  ازتاریخ ۸۸/۰۱/۰۱ تاتاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ قطع .

  واز تاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ تاهم اکنون ادامه دارد .

  هر پنج سال یک سال ارفاقی و هرسال ۷۲روز وهرماه ۶ روز می باشد

   

  امتیاز حق شاغل

 • پرسش: امتیاز حق شاغل بر چه اساس محاسبه می گردد:پاسخ:

  امتیاز حق شاغل بر اساس عوامل( تحصیلات، سنوات خدمت، تجربه، دوره های آموزشی(ضمن خدمت)) و مهارتها و توانایی های فردی تعیین می شود که هرکدام از این عوامل بازهم امتیاز و ضریب خاص خودش را دارد. تحصیلات دیپلم۱۲۰۰ امتیاز ، فوق دیپلم ۱۴۰۰ امتیاز ، لیسانس ۱۷۰۰ امتیاز، فوق لیسانس ۲۰۰۰امتیاز و دکترا۲۳۰۰امتیاز و سنوات دیپلم ضربدر۲۵،فوق دیپلم ضربدر۳۲، لیسانس ضربدر ۳۹، فوق لیسانس ضربدر۴۶ و دکترا ضربدر ۵۳ محاسبه می شودو دوره های آموزشی هر ساعت نیم امتیاز و حد اکثر تا ۵۰۰ امتیاز می باشد.امتیاز مهارت ها دیپلم ۲۵۰، فوق دیپلم۳۰۰، لیسانس۴۰۰، فوق لیسانس۶۰۰و دکترا۸۰۰امتیاز محاسبه می گردد. این عوامل با توجه به نگارش و ضریب سال اعمال می گردد.

 •  حق شاغل همکاران فرهنگی حداکثر ۷۵ درصد حق شغل می باشد

   

  رتبه . طبقه شغلی

  جدول شرایط احراز ارتقاء طبقه شغلی کارکنان از لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق تجربی

  طبقه

  مدرک

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
  ابتدایی سنوات ۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴
  سیکل سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  فوق دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  فوق لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای حرفه ای سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای تخصصی سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰ ۲۴

   

  مدت تجربه قابل قبول برای ارتقاء رتبه های شغلی متصدیان شاغل تا سطح  کاردانی و کارشناسی و بالاتر

  رتبه

  مدت تجربه

  مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کاردانی ۰  8 سال ۲۰ سال
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کارشناسی و بالاتر ۰ ۶ سال ۱۲ سال ۱۸ سال ۲۴ سال

  لازم به توضیح اینکه در ارتقاء رتبه و طبقه موارد ذیل طبق بخشنامه های قبلی اعمال می گردد.( اصلاح جدول فوق به استناد بخشنامه وزارتی به شماره ۲۰۲۰۳۶/۷۱۰- ۲۵/۹/۱۳۹۱ و بخشنامه اداره کل استان کرمانشاه به شماره ۷۱۰/۵۰۳۹۱۹۱۳۹۹۹۶/۵۶۱ – ۳۰/۹/۱۳۹۱ در تعیین رتبه شغلی کارکنان مدرک تحصیلی ملاک عمل نمی باشد.و با توجه به بند ۷ بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ – ۲۰/۱۰/۹۰ مستخدمین شاغل در مشاغل کارشناسی و متصدیان مشاغل آموزشی( آموزگاران،دبیران،هنرآموزان،مدیرو معاون واحدآموزشی و…) موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان ، با رعایت سایر مقررات از قبیل تجربه ، سنوات، تکمیل فرم ارزشیابی، تجربیات مدون شده و …) می تواند حداکثر تا رتبه عالی و در سایر مشاغل حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء یابند.

  * جهت ارتقاء رتبه شغلی از مقدماتی تا عالی با ضمن کسب امتیاز لازم از نمره ارشیابی سالانه باارائه تحقیق تجربیات مدون شده ، اقدام پژوهی و گذراندن دوره های ضمن خدمت در طول سالهای خدمت تجربی ارائه نمایند. ساعت ضمن خدمت به شرح ذیل می باشد.پ

  * رتبه مقدماتی به پایه ۳۰۰ ساعت و کسب ۶۰درصد از نمره ارشیابی- رتبه پایه به ارشد ۲۵۰ ساعت کسب ۷۰ درصد از نمره ارشیابی- رتبه ارشد به خبره ۲۰۰ ساعت و کسب ۸۰ درصد از نمره ارزشیابی و رتبه خبره به عالی ۱۵۰ ساعت ضمن خدمت و کسب ۹۰ درصد از نمره ارزشیابی-  که تاریخ دوره ضمن خدمت از  ۱۳۷۹به بعد می باشد که ملاک تاریخ اجرای دوره در برگه های ضمن خدمت قابل قبول است نه تاریخ صدور که باید بعد از تآیید به دایره کارگزینی ارائه گردد.

  * تعجیل در ارتقاء طبقه ورتبه به خاطر خدمت در مناطق کمتر توسعه روستایی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد به ازای هریک سال به مدت یک سال از مدت تجربه درج شده در جدول کسر خواهد شد.  به عنوان مثال فردی که ۱/۱/۸۸ تا ۱/۷/۸۸ خدمت روستا دارد با سنوات ۱۷ سال و ۶ ماه از رتبه خبره برخوردار خواهد شد. و اگر فردی از ۱/۷ /۸۸ لغایت ۱/۷/۸۹ خدمت در روستا داشته باشد با ۱۷ سال سنوات از رتبه شغلی خبره برخوردار می گردد. یا پرسنلی که از ۱/۱/۸۸ لغایت ۱/۷/ ۹۰ خدمت در روستا داشته باشند با سنوات ۱۵ سال و ۶ ماه از رتبه شغلی خبره برخوردار خواهند بود.

  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟

  پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

  پرسش: سختی کار بر چه مبنایی پرداخت می شود؟

  پاسخ: سختی کار بر مبنای پست و رشته شغلی و رشته تحصیلی می باشد. کلیه دبیران و آموزگاران علوم انسانی ۲۴۰ – دبیران رشته های کامپیوتر ، فیزیک ، شیمی امتیاز ۳۰۰ – دبیران رشته های مهندسی معماری و عمران امتیاز ۳۶۰- دبیران تربیت بدنی متوسطه و راهنمایی امتیاز ۴۲۰ – پستهای مدیریت و معاونت  مدارس عادی امتیاز ۱۲۰ – مدیریت و معاونت هنرستانها امتیاز ۲۴۰ تعلق می گیرد.

  پرسش : 
  آیا برای اضافه کار تفاوت تطبیق هم محاسبه می شودیا خیر؟
  پاسخ : 
  خیر

   

  پرسش : آیا سابقه سالهای حق التدریس برای کارکنانی که به استخدام پیمانی درآمده اند قابل احتساب است یا بستگی به قانون سازمان تامین اجتماعی دارد؟

  پاسخ : به استناد ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و بر اساس مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون فوق الذکر احتساب سوابق خدمت غیر رسمی منوط به انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت حقوق از اعتبارات دولتی می باشد بنا به مراتب فوق احتساب سنوات خدمت معلمان حق التدریس پاره وقت و مشمولین مصوب ۷/۷/۸۳ مجلس محترم شورای اسلامی مورد محاسبه قرار نمی گیرد
  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

 • پرسش : 
  گروههای تشویقی وارفاقی نظام قبلی دراحکام جدید موثر بوده یا فقط تفاوت تطبیق انجام گرفته؟
  پاسخ : 
  مؤثر است و در جدول حق شغل آخرین گروه در نظر گرفته شده است.

  پرسش : 
  دلیل اختلاف مبلغ مناطق کمتر توسعه یافته درافرادی که دارای گروه مشابه و پست مشابه و مزایای مشابه بوده اند چیست؟
  پاسخ : 
  مبالغ ریالی فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته عبارت است از مجموع فوق العاده محرومیت از تسیهیلات زندگی، فوق العاده نوار مرزی ، جذب مناطق محروم در صورت دریافت. ضمنا به کارکنانی تعلق می گیرد که در دهستان خدمت می نماید.

  پرسش : 
  اگر درفرم ۵۰۲ سابقه تجربی اشتباه باشد:مثلاً ۴سال اضافه باشد یا ۴سال کم باشد:درچه تاثیردارد؟
  پاسخ : 
  هر مورد اشتباهی قابل اصلاح خواهد بود.

  پرسش : 
  کسانی که مثلاً ۱۰/۱/۸۸ گروه استحقاقی می خواستند دریافت کنند وبدلیل قانون خدمات کشوری اعمال نشد چگونه اعمال خواهدشد.
  پاسخ : 
  در قانون مدیریت خدمات کشوری که از ۱/۱/۸۸ اجرا شده است گروه حذف شد. به عنوان طبقه اعمال گردیده است. مثلا گروه ۱۰ بعد از خدمات کشوری طبقه ۶ است.

   

   

About the Author

has written 7 stories on this site.

۱,۰۱۰ Comments on “پرسش و پاسخ”

 • فریدون رضایی wrote on 5 جولای, 2019, 18:18

  سلام . بنده ۲۰سال و ۹ ماه سابقه خدمت دارم که یک سال و نه ماه آن را بصورت سرباز معلم تدریس کرده ام آیا خدمت سربازی بصورت سربازمعلم که در کلاسها تدریس می نماید جز سابقه آموزشی محسوب می شود ؟وتقلیل ساعت شامل من هم می شود یا نه؟

 • اموراداری wrote on 6 جولای, 2019, 10:32

  سلام
  قابل احتساب است

 • ملیحه wrote on 6 جولای, 2019, 10:00

  با سلام
  شرط سنی که برای ازمونهای استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) در نظر گرفته میشود به طور مثال برای کارشناسی ۳۵ سال و برای ارشد۴۰ سال ،ایا به این معنی است که فردی که چند ماه است از تولد ۳۵ سالگی یا ۴۰ سالگی اش عبور کرده مجاز به شرکت در ازمون هست؟ یا اینکه تا ۳۴ سال و ۱۱ ماه و۲۹ روز-۳۹ سال و۱۱ ماه و ۲۹ روز مجاز است؟؟ این مساله باعث ابهام تعدادی از شرکت کنندگان شده است.لطفا پاسخ دهید. با تشکر

 • اموراداری wrote on 6 جولای, 2019, 10:28

  سلام
  مثلا فردی که متولد ۶۳/۴/۱۵ می باشد و اطلاعیه استخدام در روز ۹۸/۴/۱۵ صادر شده باشد با مدرک لیسانس می تواند در آزمون شرکت نماید.

 • فریدون رضایی wrote on 6 جولای, 2019, 15:52

  سلام سابقه سربازمعلمی را که در کلاسها تدریس کرده ایم اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل بعنوان سابقه تجربی قبول نمی کند چیکار کنیم لطفا راهنمایی فرمایید .باتشکر

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2019, 9:16

  قابل احتساب است.

 • محمد wrote on 7 جولای, 2019, 22:04

  مجموع کسور شامل چه مواردی می شود؟
  تشکر

 • اموراداری wrote on 8 جولای, 2019, 7:58

  حق شغل، شغل حرفه ای، شاغل، تطبیق،مدیریت،سختی کار،فوق العاده شغل،فوق العاده ایثارگری،بند۱،جزء ی و فوق العاده ویژه

 • ناشناس wrote on 8 جولای, 2019, 9:03

  باسلام .حداکثرامتیازحق شاغل برای فردی که درطبقه شانزده(بالاترین طبقه شغلی)می باشد،چه عددی است؟باتشکر

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2019, 8:57

  حق شاغل براساس سابقه ومدرک و …. محاسبه می شود که می تواند تا ۷۵ درصد حق شغل باشد.

 • فریدون رضایی wrote on 8 جولای, 2019, 9:50

  باسلام و خسته نباشید بنده ۲۰ سال و ۹ ماه سابقه خدمت دارم البته با احتساب ۱سال و ۹ماه خدمت سربازی را که بصورت سرباز معلم در کلاسها تدریس کرده ام آیا تقلیل ساعات تدریس الان شامل من می شود ؟اگه شامل من می شود لطفا شماره بخشنامه و… رالطف نمایید.باتشکر

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2019, 9:07

  سلام
  برابر دستورالعمل تجربه آموزشی لینک دانلود

 • ناشناس wrote on 8 جولای, 2019, 10:09

  آیاامتیازحق شغل حرفه ای درامتیازحق شاغل اثر دارد؟باتشکر

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2019, 8:51

  در محاسبه اثری ندارد.

 • محمد علی عامری wrote on 8 جولای, 2019, 17:14

  ایا اعاده بکار جانبازان اجرایی میشود؟

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2019, 9:00

  فعلا به علت حجم بالای متقاضی در دست بررسی می باشد.

 • فاطمه wrote on 8 جولای, 2019, 17:55

  بنده شانزده سال سابقه خدمت دارم که چهار سال تحصیل در دانشگاه جزء سابقه محسوب نشده بود
  با رای دیوان عدالت اداری دهم تیرماه حکم جدید برام صادر شده
  و بیست سال سابقه محسوب شده ولی تعییری در حقوق صورت نگرفته گفته شده
  که طبق قانون سال نود و نه که احکام افزایش حقوق برای همه صادر میشه
  از اونموقع حقوق شما هم اعمال میشه ایا همچی قانونی واقعا هست؟

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2019, 8:59

  سلام
  احتساب امتیاز حق شاغل می تواند از فروردین ۹۹ محاسبه شود.
  البته طبقه و رتبه قابل بررسی است.

 • محمد wrote on 16 جولای, 2019, 11:49

  سلام علیکم خسته نباشید اگر بخام برای ایام اربعین ۹۸ به کربلا مدت ده روز برم از چه نوع مرخصی باید استفاده کنم

 • اموراداری wrote on 18 جولای, 2019, 12:28

  سلام
  مرخصی میسر نیست.
  از اداره محل خدمت راهکار بخواهید.

 • ناشناس wrote on 17 جولای, 2019, 8:49

  با سلام چه جوری میشود در پیش دبستانیهای دولتی استخدام شد؟ایا طرح خرید خدمات فقط برای مدارس غیر انتفاعی هست یا مدارس دولتی هم خرید خدمات دارند؟با تشکر

 • اموراداری wrote on 18 جولای, 2019, 12:27

  سلام
  درحال حاضر پیش دبستانی دولتی نداریم.
  صرفا خرید خدمت در مدارس دولتی(سال۸۸) مشمول هستند.

 • سعید wrote on 17 جولای, 2019, 12:00

  سلام. آیا طرح تدریس سی ساعت در هفته شامل مربی پرورشی می‌شود.؟ ممنون

 • اموراداری wrote on 18 جولای, 2019, 12:26

  سلام
  فعلا دبیر و هنرآموز

 • مهدی wrote on 6 آگوست, 2019, 16:12

  چرا از تبدیل وضعیت پیمانی به آزمایشی و رسمی خبری نشد با تشکر

 • علیرضا wrote on 7 آگوست, 2019, 2:07

  سلام نحوه محاسبه حق التدریس نیروهای رسمی چطور محاسبه می شود
  آیافوق العاده مدیریت هم جزو فرمول محاسبه می شود یافقط حق شغل وشاغل تقسیم برصد می باشد باتشکر

 • اموراداری wrote on 7 آگوست, 2019, 8:58

  حق شغل و شغل حرفه ای و شاغل تقسیم بر۱۰۰= یک ساعت حق التدریس

 • محمد wrote on 7 آگوست, 2019, 23:37

  با سلام
  من پارسال رتبه خبره رو گرفتم.. و سه سال سابقه تدریس داشتم.. اگه این سابقه رو اعمال کنم شامل رتبه عالی میشم..یا حتی بعد اعمال باید سه سال از رخبه قبلیم گذشته باشه؟؟
  تشکر بابت پاسخگویتون

 • اموراداری wrote on 8 آگوست, 2019, 12:09

  سلام
  نظر اداره کل امور اداری مبنی رعایت حداقل سه سال بین دو رتبه می باشد.

 • بداقی wrote on 8 آگوست, 2019, 15:23

  سلام. بنده لیسانس فیزیک نظری دارم جهت ادامه تحصیل متقاضی شرکت در رشته مهندسی مواد هستم آیا کارگزینی مدرک مهندسی موادرادر حکم کارگزینی اعمال مکند یا نه

 • اموراداری wrote on 11 آگوست, 2019, 8:46

  سلام
  رشته تحصیلی باید با پست فعلی شما مرتبط باشد.

 • احمد wrote on 8 آگوست, 2019, 23:32

  سلام .لطفا بخشنامه ادامه تحصیل معلمان در مقطع ارشد را ذر سایت قرار دهید. ممنون

 • اموراداری wrote on 11 آگوست, 2019, 8:55

  سلام
  لینک دانلود بخشنامه اعمال مدرک سال ۹۴

 • مهدوی wrote on 10 آگوست, 2019, 10:22

  سلام
  قبلا این سوال رو پرسیده بودم اما نتونستم پیداش کنم.میبتشید که مجدد سوال میکنم.
  بنده آموزگار هستم (فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان) و الان ۵ سال و۷ ماه سابقه دارم.
  رتبه مقدماتی و طبقه ۵ و حکم ۲ میلیون.

  اگر در کارشناسی قرآن مشغول به کار شوم چه میزان تفاوت حقوق و مزایا دارد؟

 • اموراداری wrote on 11 آگوست, 2019, 8:43

  حدود۵۰۰

 • فریدون رضایی wrote on 10 آگوست, 2019, 10:46

  سلام اداره کل آموزش و پرورش اردبیل سابقه سربازمعلمی را که در کلاسها تدریس کرده ایم بعنوان سابقه تجربی قبول میکند اما در تقلیل ساعات آموزشی قبول نمیکند و میگوید طبق جوابیه امور اداری وزارت سابقه سرباز معلمی فقط در سنوات تجربی و گروه و طبقه تاثیر دارد اما در تقلیل ساعات آموزشی تاثیر ندارد لطفا راهنمایی فرمایید.باتشکر

 • اموراداری wrote on 11 آگوست, 2019, 8:39

  سلام
  جوابیه اداره کل امور اداری وزارت را از آنان بخواهید.

 • خدیجه wrote on 11 آگوست, 2019, 15:42

  با سلام؛
  بنده آموزگار ابتدایی استخدام پیمانی ۹۷ هستم، ۴سالسابقه تدریس در دانشگاه پیام نور بعنوان استاد مدعو (حقالتدریس) رو دارم، آیا بعنوان سابقه در آ.پ قابل محاسبه است؟

 • اموراداری wrote on 14 آگوست, 2019, 8:30

  چنانچه تمام وقت باشد قابل احتساب است.

 • زهره wrote on 13 آگوست, 2019, 14:19

  سلام نقل و انتقال اضطراری چه تاریخی است

 • اموراداری wrote on 14 آگوست, 2019, 8:19

  سلام
  سالهای قبل خارج استان اواسط شهریور اعلام می گردید.

 • زهره wrote on 17 آگوست, 2019, 2:07

  آیا باید مثل روند عادی نقل و انتقالات برون استانی در سامانه ثبت نام کرد و چند روز برای ثبت درخواست و دریافت نتیجه وقت داریم

 • اموراداری wrote on 18 آگوست, 2019, 11:03

  معمولا ثبت انتقال اضطرار در اختیار ادارات منطقه یا ادارات کل قرار داده خواهدشد.

 • سارا wrote on 28 آگوست, 2019, 15:10

  با سلام من دارای مدرک کارشناسی و ۱۹ سال و ۹ ماه سابقه افزایش حکم ۹۸ ام ۲۷۹ هزار تومان می باشد ممکنه بفرمایید چطوری می تونم خودم افزایش درست حکم ۹۸ ام رو حساب کنم؟ از لطفتون ممنونم.

 • اموراداری wrote on 29 آگوست, 2019, 12:05

  با توجه به پیچیدگی قوانین تقریبا برای شما امکان محاسبه صحیح وجود ندارد/

 • محمد wrote on 14 نوامبر, 2019, 6:47

  با سلام
  -بنده ۱۳۹۸/۷/۵ با مدرک لیسانس وباسمت معاون مدرسه بازنشسته شدم کارگزینی ادراه محل خدمتم به من گفت که رتبه بندی شامل حال شما می شود لطفا چگونگی آن را بیان فرمایید. در صورتی که بنده فقط ۴روز از مهر ۹۸راشاعل بودم اگر رتبه بندی شامل حال بشود چندروز یا چند ماه …
  با نهایت ادب واحترام

 • اموراداری wrote on 14 نوامبر, 2019, 7:47

  سلام
  چنانچه رتبه بندی اجرایی شود اثر بسیار ناچیزی در حقوق شما خواهد داشت.
  تنها در پاداش شما موثر خواهد بود.

 • سینا wrote on 14 نوامبر, 2019, 12:16

  با سلام
  ایا سرگروه اموزشی در استان نمیتواند معلم تمام وقت بشود؟

 • اموراداری wrote on 24 نوامبر, 2019, 9:47

  معلم تمام وقت شامل پست های دبیر وهنرآموز می گردد.

 • زهره wrote on 30 نوامبر, 2019, 11:45

  برای اشتغال در مدارس آموزش و پرورش خارج از کشور چه اقداماتی باید انجام داد؟

 • اموراداری wrote on 30 نوامبر, 2019, 13:18

  باید در زمانی که اعلام می شود چنانچه شرایط داشتیددر آزمون شرکت نمایید.

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2019 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی