پرسش و پاسخ

سوالات امور اداری خود را در زمینه های زیر در قسمت دیدگاهها مطرح نمایید.

 • حقوق و مزایا و حکم

 • انتقال

 • مرخصی

 • ماموریت

 • تک کارت

 • تقلیل ساعت تدریس

  باتوجه به اینکه کلیه افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی تواننددرصورت داشتن شرایط استفاده ازتقلیل ساعت به جای ۲۴ساعت ،۲۰ساعت درهفته تدریس نمایندلذادراین قسمت شرایط استفاده ازتقلیل ساعت رابیان می دارم .

  ملاک تقلیل ساعت کارموظف برابردستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی داشتن یکی از۲شرط ذیل می باشد

  ۱- داشتن ۲۰سال تدریس تمام وقت یامدیریت ومعاونت مدارس

  ۲- رسیدن به ۵۰سالگی

  بنابراین سوابق،ماموریت تحصیلی ،خدمت وظیفه ،تحصیل ،…دراحتساب ۲۰سال سابقه تجربه قابل محاسبه نمی باشد.

  البته افرادی که به استنادبخشنامه۲۳۰درپستهای مصوب اداری مشغول خدمت می باشندمستثنی می باشندلذاسابقه خدمت درپستهای اداری جزء سابقه تجربی محسوب می شود.

  باتوجه به اینکه فقط افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندلذامدیران ،معاونان ،سرپرستان شب،…که به امرتدریس اشتغال ندارندنمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندوهرزمان که  به امرتدریس اشتغال یابندمی توانندازمزایای تقلیل ساعت بهره مندشوند.

  نکته مهم

  همکارانی که دارای هریک ازشرایط فوق الذکرمی باشندلازم است به کارشناسی اموراداری محل خدمت خودمراجعه ودرخواست خودرابرای استفاده ازتقلیل ساعت ارائه تاابلاغ مربوطه صادرگردد.  

  سنوات ارفاقی

  با سلام وعرض ادب خدمت همکاران محترم

  سنوات ارفاقی همکاران استثنایی از تاریخ ۶۹/۹/۲۱ لغایت ۸۷/۱۲/۲۹

  ازتاریخ ۸۸/۰۱/۰۱ تاتاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ قطع .

  واز تاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ تاهم اکنون ادامه دارد .

  هر پنج سال یک سال ارفاقی و هرسال ۷۲روز وهرماه ۶ روز می باشد

   

  امتیاز حق شاغل

 • پرسش: امتیاز حق شاغل بر چه اساس محاسبه می گردد:

  پاسخ:

  امتیاز حق شاغل بر اساس عوامل( تحصیلات، سنوات خدمت، تجربه، دوره های آموزشی(ضمن خدمت)) و مهارتها و توانایی های فردی تعیین می شود که هرکدام از این عوامل بازهم امتیاز و ضریب خاص خودش را دارد. تحصیلات دیپلم۱۲۰۰ امتیاز ، فوق دیپلم ۱۴۰۰ امتیاز ، لیسانس ۱۷۰۰ امتیاز، فوق لیسانس ۲۰۰۰امتیاز و دکترا۲۳۰۰امتیاز و سنوات دیپلم ضربدر۲۵،فوق دیپلم ضربدر۳۲، لیسانس ضربدر ۳۹، فوق لیسانس ضربدر۴۶ و دکترا ضربدر ۵۳ محاسبه می شودو دوره های آموزشی هر ساعت نیم امتیاز و حد اکثر تا ۵۰۰ امتیاز می باشد.امتیاز مهارت ها دیپلم ۲۵۰، فوق دیپلم۳۰۰، لیسانس۴۰۰، فوق لیسانس۶۰۰و دکترا۸۰۰امتیاز محاسبه می گردد. این عوامل با توجه به نگارش و ضریب سال اعمال می گردد.

 •  

  حق شاغل همکاران فرهنگی حداکثر ۷۵ درصد حق شغل می باشد

   

  رتبه . طبقه شغلی

  جدول شرایط احراز ارتقاء طبقه شغلی کارکنان از لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق تجربی

  طبقه

  مدرک

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
  ابتدایی سنوات ۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴
  سیکل سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  فوق دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  فوق لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای حرفه ای سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای تخصصی سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰ ۲۴

   

  مدت تجربه قابل قبول برای ارتقاء رتبه های شغلی متصدیان شاغل تا سطح  کاردانی و کارشناسی و بالاتر

  رتبه

  مدت تجربه

  مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کاردانی ۰  ۸ سال ۲۰ سال
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کارشناسی و بالاتر ۰ ۶ سال ۱۲ سال ۱۸ سال ۲۴ سال

  لازم به توضیح اینکه در ارتقاء رتبه و طبقه موارد ذیل طبق بخشنامه های قبلی اعمال می گردد.( اصلاح جدول فوق به استناد بخشنامه وزارتی به شماره ۲۰۲۰۳۶/۷۱۰- ۲۵/۹/۱۳۹۱ و بخشنامه اداره کل استان کرمانشاه به شماره ۷۱۰/۵۰۳۹۱۹۱۳۹۹۹۶/۵۶۱ – ۳۰/۹/۱۳۹۱ در تعیین رتبه شغلی کارکنان مدرک تحصیلی ملاک عمل نمی باشد.و با توجه به بند ۷ بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ – ۲۰/۱۰/۹۰ مستخدمین شاغل در مشاغل کارشناسی و متصدیان مشاغل آموزشی( آموزگاران،دبیران،هنرآموزان،مدیرو معاون واحدآموزشی و…) موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان ، با رعایت سایر مقررات از قبیل تجربه ، سنوات، تکمیل فرم ارزشیابی، تجربیات مدون شده و …) می تواند حداکثر تا رتبه عالی و در سایر مشاغل حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء یابند.

  * جهت ارتقاء رتبه شغلی از مقدماتی تا عالی با ضمن کسب امتیاز لازم از نمره ارشیابی سالانه باارائه تحقیق تجربیات مدون شده ، اقدام پژوهی و گذراندن دوره های ضمن خدمت در طول سالهای خدمت تجربی ارائه نمایند. ساعت ضمن خدمت به شرح ذیل می باشد.پ

  * رتبه مقدماتی به پایه ۳۰۰ ساعت و کسب ۶۰درصد از نمره ارشیابی- رتبه پایه به ارشد ۲۵۰ ساعت کسب ۷۰ درصد از نمره ارشیابی- رتبه ارشد به خبره ۲۰۰ ساعت و کسب ۸۰ درصد از نمره ارزشیابی و رتبه خبره به عالی ۱۵۰ ساعت ضمن خدمت و کسب ۹۰ درصد از نمره ارزشیابی-  که تاریخ دوره ضمن خدمت از  ۱۳۷۹به بعد می باشد که ملاک تاریخ اجرای دوره در برگه های ضمن خدمت قابل قبول است نه تاریخ صدور که باید بعد از تآیید به دایره کارگزینی ارائه گردد.

  * تعجیل در ارتقاء طبقه ورتبه به خاطر خدمت در مناطق کمتر توسعه روستایی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد به ازای هریک سال به مدت یک سال از مدت تجربه درج شده در جدول کسر خواهد شد.  به عنوان مثال فردی که ۱/۱/۸۸ تا ۱/۷/۸۸ خدمت روستا دارد با سنوات ۱۷ سال و ۶ ماه از رتبه خبره برخوردار خواهد شد. و اگر فردی از ۱/۷ /۸۸ لغایت ۱/۷/۸۹ خدمت در روستا داشته باشد با ۱۷ سال سنوات از رتبه شغلی خبره برخوردار می گردد. یا پرسنلی که از ۱/۱/۸۸ لغایت ۱/۷/ ۹۰ خدمت در روستا داشته باشند با سنوات ۱۵ سال و ۶ ماه از رتبه شغلی خبره برخوردار خواهند بود.

  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟

  پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

  پرسش: سختی کار بر چه مبنایی پرداخت می شود؟

  پاسخ: سختی کار بر مبنای پست و رشته شغلی و رشته تحصیلی می باشد. کلیه دبیران و آموزگاران علوم انسانی ۲۴۰ – دبیران رشته های کامپیوتر ، فیزیک ، شیمی امتیاز ۳۰۰ – دبیران رشته های مهندسی معماری و عمران امتیاز ۳۶۰- دبیران تربیت بدنی متوسطه و راهنمایی امتیاز ۴۲۰ – پستهای مدیریت و معاونت  مدارس عادی امتیاز ۱۲۰ – مدیریت و معاونت هنرستانها امتیاز ۲۴۰ تعلق می گیرد.

  پرسش : 
  آیا برای اضافه کار تفاوت تطبیق هم محاسبه می شودیا خیر؟
  پاسخ : 
  خیر

   

  پرسش : آیا سابقه سالهای حق التدریس برای کارکنانی که به استخدام پیمانی درآمده اند قابل احتساب است یا بستگی به قانون سازمان تامین اجتماعی دارد؟

  پاسخ : به استناد ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و بر اساس مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون فوق الذکر احتساب سوابق خدمت غیر رسمی منوط به انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت حقوق از اعتبارات دولتی می باشد بنا به مراتب فوق احتساب سنوات خدمت معلمان حق التدریس پاره وقت و مشمولین مصوب ۷/۷/۸۳ مجلس محترم شورای اسلامی مورد محاسبه قرار نمی گیرد
  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

 • پرسش : 
  گروههای تشویقی وارفاقی نظام قبلی دراحکام جدید موثر بوده یا فقط تفاوت تطبیق انجام گرفته؟
  پاسخ : 
  مؤثر است و در جدول حق شغل آخرین گروه در نظر گرفته شده است.

  پرسش : 
  دلیل اختلاف مبلغ مناطق کمتر توسعه یافته درافرادی که دارای گروه مشابه و پست مشابه و مزایای مشابه بوده اند چیست؟
  پاسخ : 
  مبالغ ریالی فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته عبارت است از مجموع فوق العاده محرومیت از تسیهیلات زندگی، فوق العاده نوار مرزی ، جذب مناطق محروم در صورت دریافت. ضمنا به کارکنانی تعلق می گیرد که در دهستان خدمت می نماید.

  پرسش : 
  اگر درفرم ۵۰۲ سابقه تجربی اشتباه باشد:مثلاً ۴سال اضافه باشد یا ۴سال کم باشد:درچه تاثیردارد؟
  پاسخ : 
  هر مورد اشتباهی قابل اصلاح خواهد بود.

  پرسش : 
  کسانی که مثلاً ۱۰/۱/۸۸ گروه استحقاقی می خواستند دریافت کنند وبدلیل قانون خدمات کشوری اعمال نشد چگونه اعمال خواهدشد.
  پاسخ : 
  در قانون مدیریت خدمات کشوری که از ۱/۱/۸۸ اجرا شده است گروه حذف شد. به عنوان طبقه اعمال گردیده است. مثلا گروه ۱۰ بعد از خدمات کشوری طبقه ۶ است.

   

   

About the Author

has written 7 stories on this site.

۸۲۹ Comments on “پرسش و پاسخ”

 • پرویز wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۵:۱۵

  سلام .. معلم رسمی آموزش و پرورش هستم .. بنده از مهرماه سال۸۶ به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان مامور شدم وتا شهریور ماه سال۹۵ به مدت ۹سال دراتحادیه با حقوق مبدا مامور بودم بعداز پایان ماموریت در شهریور ۹۵ به آموزش وپرورش که مراجعه کردم ذخیره مرخصی مدت ۹ سال را که بصورت اداری و تمام وقت در اتحادیه خدمت کردم را برایم حساب نکردند . در حالی که اتحادیه انجمن اسلامی با زحمت زیادی تمام وقت بودیم و تمام کارهایمان با آموزش و پرورش بود ولی ذخیر ه مرخصی را برایمان حساب نکردند …بنده هم اکنون در پست کارشناسی ادراه کل مشغول به خدمت می باشم….لطفا مرا راهنمایی نمایید ..متشکرم

 • اموراداری wrote on ۲۲ آبان, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۹

  اتحادیه ملزم به اعلام مانده مرخصی شما به آموزش و پرورش است
  اگر ممکن گردید از طریق محل خدمت فعلی مانده مرخصی استعلام گردد

 • فرزاد wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۲۰:۳۲

  سلام
  بنده طی سالهای ۸۹ تا ۹۱ سرباز معلم بودم تقریبا سال اخر رو حق التدریس بودم . الان ک طرح استخدام حق التدریس ها مطرحه شامل منم میشه . ممنون

 • اموراداری wrote on ۲۲ آبان, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۷

  خیر

 • کوروش wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۲۰:۵۷

  سلام ببخشید مجج مزاحم شدم…. با توجه به پاسخ شما به سوال قبلی من خوب به نظر شما اگه دینی و عربی بخونم و مدرک رو بگیرم اداره ابلاغ تدریس این درس رو به من میده؟ چون الان که میگن نمیشه…همینجوری دوست داری بخون….

 • اموراداری wrote on ۲۲ آبان, ۱۳۹۶, ۱۱:۵۱

  برخی ادارات ابلاغ می دهند
  الزامی برای ادارات نیست

 • علی wrote on ۲۲ آبان, ۱۳۹۶, ۱۶:۴۳

  با سلام و خسته نباشید

  لطفا بفرمایید افزایش حقوق از فوق دیپلم به لیسانس چقدر و یا چطور میباشد?
  با تشکر

 • اموراداری wrote on ۲۳ آبان, ۱۳۹۶, ۱۵:۰۷

  حدود۱۸۰

 • فرشاد m wrote on ۲۲ آبان, ۱۳۹۶, ۲۰:۱۸

  سلام یک سوال درباره فرم ارزیابی کارکنان داشتم
  بند ی ۲ در فرم ارزیابی به عنوان کارمند نمونه دستگاه مربوط به معلم نمونه استانی میشود یا باید فقط در سطح کشوری باشد به عنوان کارمند نمونه شد
  اگه در سطح استان معلم نمونه باشیم میتوانیم از امتیاز این بند استفاده کرد

 • اموراداری wrote on ۲۳ آبان, ۱۳۹۶, ۱۵:۱۵

  در فرمهای جدیدی کارمندنمونه امتیازی ندارد

 • علی wrote on ۲۳ آبان, ۱۳۹۶, ۱۵:۱۳

  با سلام بنده از مهر ۹۰ در منطقه کمتر توسعه یافته خدمت میکنم و با توجه به اینکه ۴ سال سابقه تربیت معلم هم دارم یعنی ۱۰ سال سنوات ، الان باید طبقه شغلیم چند باشه؟ و رتبه ارشد رو باید کی میگرفتم؟

 • اموراداری wrote on ۲۴ آبان, ۱۳۹۶, ۹:۲۳

  طبقه۷از ۹۶/۷/۱
  رتبه ارشد از ۹۶/۷/۱

 • مرتضی wrote on ۲۳ آبان, ۱۳۹۶, ۲۰:۵۸

  سلام در جواب سوالم در رابطه با میزان مرخصی سرپرستان بخش هنرستان فرمودید سرپرستان صرفا مرخصی فصلی تابستانی دارند
  در رابطه با مرخصی فصلی ومیزان آن توضیح دهید.
  همچنین بفرمایید آیا بغیر از تابستان هم حق استفاده از مرخصی دارم یا خیر؟

 • اموراداری wrote on ۲۴ آبان, ۱۳۹۶, ۸:۵۴

  مرخصی فصلی تابستان صرفا در ماههای تیر و مرداد قابل استفاده می باشد که همکار می تواند یک ماه به طور کامل از مرخصی استفاده نماید.
  مرخصی فصلی قابل ذخیره نمی باشد.

 • مهریز wrote on ۲۳ آبان, ۱۳۹۶, ۲۱:۳۰

  با سلام. افزایش حقوق از لیسانس به فوق لیسانس چقده؟ ممنون

 • اموراداری wrote on ۲۴ آبان, ۱۳۹۶, ۸:۵۲

  حدود۱۵۰

 • رضایی م س wrote on ۲۴ آبان, ۱۳۹۶, ۱۶:۱۰

  سلام باعرض تسلیت بمناسبت غم بزرگ زلزله غرب و اکراد عزیز. ایا حضرتعالی کانال تلگرامی ندارید ویا امکان ایجادش وجود دارد؟چون کانالهای دیگه متاسفانه در قالب اشتباهات و…گیرافتادن وظاهرا سودجویی و…هدف اصلیشون شد با اخبار غلط ضدونقیض و تبادلات نابجا

 • اموراداری wrote on ۲۵ آبان, ۱۳۹۶, ۱۰:۱۶

  سلام
  کانال تلگرام سایت موجود اما غیر فعال می باشد
  شاید فعال سازی کانال ما را هم به ورطه افزایش عضو به هر طریق بکشاند

 • علی wrote on ۲۴ آبان, ۱۳۹۶, ۲۲:۵۸

  سنوات تربیت معلم حساب نمیشه برای طبقه؟

 • اموراداری wrote on ۲۵ آبان, ۱۳۹۶, ۹:۴۴

  قابل احتساب است
  البته شرط آن سنوات تجربی است

 • مهدي wrote on ۲۵ آبان, ۱۳۹۶, ۰:۲۵

  با سلام
  سوالی در زمینه ارتقای طبقه داشتم
  . تا آبان ۹۶ سابقه خدمتم با مدرک ارشد ۳ سال و ۹ بوده که طبقه شغلیم ۶ هست.نزدیک ۱۰ ماه در سازمان دیگه سابقه داشتم که تازه جور شده و حکم جدید برای احتساب سابقه ام زدن..این حکم جدید سابقه ام شده ۴ سال ۷ ماه و طبقه شغلیم ۷… و تاریخ اجرای حکمم از آبان ۹۶…سوالم اینه که مگر نباید اجرای حکمم (با توجه به اضاف شدن ۱۰ ماه سابق ام) از ایتدای فروردین ۹۶ بشه که حایز شرایط طبقه شغلی جدید میشم؟
  لطفا راهنمایی ام کنید

 • اموراداری wrote on ۲۵ آبان, ۱۳۹۶, ۹:۴۳

  چنانچه سوابق تجربی لازم را داشته اید و سوابق دولتی به ۴ سال رسیده باشد می بایست در زمان احتساب سابقه طبقه ۷ را به شما بدهند.

 • مهدی wrote on ۲۵ آبان, ۱۳۹۶, ۱۲:۲۲

  ضمن عرض تشکر از پاسخگویی، طبقه ۷ را به من داده اند ولی سوالم اینه که از آبان ماه که ۴ سال و ۷ ماه خدمت هستم حکم جدیدم که شامل احتساب سابقه هست را اجرا کرده اند ولی بنظرم می رسه از همون ۴ سالگی خدمتم که (فروردین ماه ۹۶ میشه) حکمم جدیدم را اجرا بکنند. با این شیوه حکمی که زدند انگار مزایای ۷ ماه طبقه جدیدم را پرداخت نمی کنند.
  خواهشمند است راهنمایی کنید آیا نظر من درست هست؟

 • اموراداری wrote on ۲۵ آبان, ۱۳۹۶, ۱۳:۲۰

  معمولا احتساب سابقه را از زمان ارائه انجام می دهند.

 • سعید wrote on ۲۵ آبان, ۱۳۹۶, ۱۹:۳۱

  سلام بنده ورودی تربیت معلم ۸۶ هستم بامدرک کاردانی وسال ۹۳ لیسانس گرفتم درمنطقه کمتر توسعه یافته خدمت میکنم توی حکم طبقه ۸ هستم ایا طبقه ۸ درسته یانه

 • اموراداری wrote on ۲۷ آبان, ۱۳۹۶, ۱۲:۳۷

  درست است

 • علی wrote on ۲۶ آبان, ۱۳۹۶, ۹:۵۸

  تحصیل تو تربیت معلم دقیقا چطوری تو طبقه میتونه موثر باشه؟

 • اموراداری wrote on ۲۷ آبان, ۱۳۹۶, ۱۲:۳۵

  به عنوان سنوات دولتی موثر است
  تجربه نیست

 • همکار فرهنگی wrote on ۲۶ آبان, ۱۳۹۶, ۱۷:۵۴

  با سلام
  آیا سنواتی که از طریق خدمت سربازی روی حکم می آید ، این سنوات برای طبقه و رتبه قابل اجرا میباشد؟

 • اموراداری wrote on ۲۷ آبان, ۱۳۹۶, ۱۲:۲۸

  سربازی قابل احتساب است اما به عنوان تجربه خیر.

 • ناشناس wrote on ۲۷ آبان, ۱۳۹۶, ۱۴:۱۳

  سلام خبری از ازمون خارج از کشور نیست اگر امسال ازمون برگزار میشه لطفا بگید

 • اموراداری wrote on ۲۸ آبان, ۱۳۹۶, ۲۰:۳۰

  احتمالا امسال بخشنامه بیاید.

 • محمد wrote on ۲۹ آبان, ۱۳۹۶, ۱۶:۳۳

  باسلام وخسته نباشید خدمت شما .یه سوال داشتم ما ۴ سال تربیت معلم بودیم آیا این سالها برای رتبه و طبقه شغلی محاسبه می شود؟

 • اموراداری wrote on ۳۰ آبان, ۱۳۹۶, ۹:۲۸

  به عنوان سابقه دولتی قابل احتساب است
  ولی سنوات تجربی خیر
  برای هر طبقه و رتبه نصف سنوات مورد نیاز باید سنوات تجربی باشد
  مثلا برای رتبه پایه ۶ سال سنوات دولتی نیاز است که الزاما باید ۳ سال تجربی باشد

 • حسین wrote on ۳۰ آبان, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۲

  با سلام
  برای ارتقا طبقه و رتبه در مناطق کمتر توسعه یافته باید تمام سنوات تجربی باشد یا نصف آنها؟

 • اموراداری wrote on ۱ آذر, ۱۳۹۶, ۱۰:۱۸

  برای هر طبقه(لیسانس) ۲ سال تجربه نیاز است

 • متقی wrote on ۳۰ آبان, ۱۳۹۶, ۲۱:۴۸

  سلام حقوق از سیکل تبدیل شده به دیپلم   چقدر افزایش داره ممنونم

 • اموراداری wrote on ۱ آذر, ۱۳۹۶, ۱۰:۱۶

  ۶۰

 • bahman wrote on ۱ آذر, ۱۳۹۶, ۸:۵۰

  با سلام و وقت بخیر.یه سوال داشتم:آیا دوره توجیهی-الزامی(۲۹۴ساعت)آموزگاران ابتدایی در امتیاز حق شاغل قابل محاسبه هست؟

 • اموراداری wrote on ۱ آذر, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۷

  قابل محاسبه نیست
  ولی برخی ادارات محاسبه کرده اند

 • پرویز wrote on ۱ آذر, ۱۳۹۶, ۱۵:۴۳

  سلام .خدمت حضرتعالی .. ببخشید دوباره مزاحم شدم …. معلم رسمی آموزش و پرورش هستم .. بنده از مهرماه سال۸۶ به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان مامور شدم وتا شهریور ماه سال۹۵ به مدت ۹سال دراتحادیه با حقوق مبدا مامور بودم بعداز پایان ماموریت در شهریور ۹۵ به آموزش وپرورش که مراجعه کردم ذخیره مرخصی مدت ۹ سال را که بصورت اداری و تمام وقت در اتحادیه خدمت کردم را برایم حساب نکردند . در حالی که اتحادیه انجمن اسلامی با زحمت زیادی تمام وقت بودیم و تمام کارهایمان با آموزش و پرورش بود // علیرغم اینکه اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان طی یک نامه رسمی میزان مرخصی بنده را در سالهای حضور در اتحادیه به اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام نمودند ولی اداره کل آ.پ استان از اعمال ذخیر ه مرخصی برای بنده خود داری نمودند ودلیل قانع کنند ه هم برایم بیان نکردند …بنده هم اکنون در پست کارشناسی ادراه کل مشغول به خدمت می باشم….لطفا مرا راهنمایی نمایید که در وزارت آ.پ با چه کسی صحبت کنم که مشکلم را حل کند ..بسیار متشکرم

 • اموراداری wrote on ۲ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۱۴

  با اداره کل محل خدمت رایزنی نموده تا در خصوص ذخیره و یا عدم ذخیره مرخصی مدت مذکور از اداره کل امور اداری وزارت استعلام نمایند.

 • نقابی wrote on ۱ آذر, ۱۳۹۶, ۱۶:۱۲

  سلام و عرض ادب.یک سوال از خدمتتون داشتم.اینجانب در مورخه ۸۵/۷/۱ استخدام شده ام و از مورخه ۸۶/۷/۱ الی ۸۸/۷/۱ د رمقطع کارشناسی ارشد مامور به تحصیل بودم و از مهر ۸۸ دوباره شروع بکار نموده ام.در سال ۹۰/۱۰/۱ رتبه پایه گرفته ام آیا با این سابقه تارخ اخذ رتبه پایه اینجانب صحیح هست؟در ضمن منطقه محل خدمت از سال ۸۸ جزو مناطق کمتر توسعه یافته است.

 • اموراداری wrote on ۲ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۲۰

  با اطلاعات ذکر شده رتبه پایه را می بایست از ۹۰/۷/۱ دریافت می کردید.
  چون تجریه ۳سال مورد نیاز رتبه پایه را دارید و تنها از یکسال تعجیل کمتر توسعه یافته می توانید استفاده نمایید.

 • محمد احمدی wrote on ۱ آذر, ۱۳۹۶, ۲۰:۲۵

  ببخشید اگر همکاری استخدامش برتی پرورشی باشد ایا میتواند متقاضی پست مدیریت مدارس باشد؟اگرجواب خیر است چرامنع قانونی چی هست؟ایاراه حلی هست؟ممنون اگه راهنمایی کنید.

 • اموراداری wrote on ۲ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۱۲

  انتصاب مربی پرورشی (رسمی یا پیمانی) در پست مدیر مدارس هیچ منعی ندارد.

 • مهندس wrote on ۲ آذر, ۱۳۹۶, ۳:۳۸

  سلام بنده در سال ۹۵ از پست خدماتی به آموزشی تبدیل شدم و ۱ طبقه ورتبه ازم کم شد درحالی که از همکاران با شرایط مشابه به من کم نشد حال بنده با سنوات حکمی ۱۱سال ومدرک لیسانس رتبه مقدماتی وطبقه ۷ برایم حکم صادر کردند لطفا راهنمایی بفرمائید چکار کنم؟؟؟

 • اموراداری wrote on ۲ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۱۱

  برای شما برابر آیین نامه عمل شده است البته در طبقه ارفاق کرده اند
  پس از تبدیل وضعیت رتبه و طبقه فرد در پایین ترین سطح قرار می گیرد.

 • نقابی wrote on ۲ آذر, ۱۳۹۶, ۱۹:۴۳

  با تشکر از پاسخگویی شما.آیا الان می تونم پیگیر باشم تا تاریخ اخذ رتبه رو اصلاح کنند؟

 • اموراداری wrote on ۳ آذر, ۱۳۹۶, ۱۶:۰۵

  با کارگزینی رایزنی کنید تا حداقل رتبه های اخیر شما را به موقع صادر کنند یعنی فاصله ۳ ساله را از ۷.۱ در نظر بگیرند

 • کارشناس اداری wrote on ۳ آذر, ۱۳۹۶, ۲۱:۲۲

  سلام ضمن تشکر وقدردانی از شمابابت اینکه به سوالات همکاران فرهنکی ارجمند با حوصله جواب می دهید لطفا بفرمایید:نیروهای خدماتی که با مدرک ارشد در سال۹۱ که به آموزگاری تبدیل وضعیت شده اند سنوات گذشته قراردادی آنها باسمت خدمتگزار رتبه وطبقه ای تعلق می گیرد یعنی ضوابطی وجود دارد ؟یا خیر سپاسگزارم

 • اموراداری wrote on ۴ آذر, ۱۳۹۶, ۱۰:۲۷

  سابقه قراردادی نیروهای خدماتی به عنوان سابقه دولتی قابل محاسبه می باشد
  اما از نظر سنوات تجربی قابل احتساب نیست.
  مثلا برای اخذ طبقه ۷ با مدرک فوق لیسانس نیاز به ۴ سال سابقه دولتی می باشد که می بایست حداقل نصف آن(۲سال) سوابق تجربی(تدریس..) باشد

 • جلیل wrote on ۵ آذر, ۱۳۹۶, ۰:۵۰

  با سلام. دانشجو معلمانی که از اول مهر مشغول بکار شدن ایا حقوق ماه اولشون شامل مقرری ماه اول میشه یا نه؟ ممنون

 • اموراداری wrote on ۷ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۱۴

  استخدام قطعی مشمول مقرری ماه اول است.

 • بنده خدا wrote on ۶ آذر, ۱۳۹۶, ۳:۰۳

  س نتیجه این افزایش امتیازات فصل دهم چی شد و کی اجرایی می شود

 • اموراداری wrote on ۶ آذر, ۱۳۹۶, ۱۳:۲۱

  فعلاهیچ خبری نیست
  و به نظر نمی آید در کوتاه مدت اتفاق خاصی بیافتد

 • محمد مهدی wrote on ۶ آذر, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۲

  با سلام وتشکر مدارک را برای اعمال مدرک اداره از طریق اتوماسیون فرستاد وترتیب اثر داده شد ایا نیازی هست مدارک اسکن شده دستی به اداره کل ارسال شوند؟

 • اموراداری wrote on ۷ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۱۵

  نیازی نیست

 • سامان wrote on ۹ آذر, ۱۳۹۶, ۲۳:۰۵

  با سلام من رشته دبیری فیزیک ورودی سال ۸۴بودم تحصیلاتم بیشتر از ۴ سال شد یعنی حدود ۲۳ اسفند ۸۸ کارای فارق التحصیلی را انجام دادم ولی فقط طبق قانون ۴ سال تحصیلات در سنوات حکمم حساب شد.۱۷ فروردین ۸۹ ابلاغ برای مدرسه گرفتم و حکمم از همین تاریخ ثبت شده و چون تا ۳۱ شهریور این مدت کمتر از ۶ ماه است در امتیاز بندی من برای انتقالی محسوب نمیشود آیا راهی وجود دارد که ۱تا۱۶ فروردین جز سابقم حساب بیاد خیلی متشکرم

 • اموراداری wrote on ۱۰ آذر, ۱۳۹۶, ۱۰:۵۹

  فعلا امکان پذیر نیست

 • همکار فرهنگی wrote on ۱۳ آذر, ۱۳۹۶, ۱۶:۱۵

  حقیر آموزگار هستم ومدرک فوق دیپلمم حقوق ودر رشته آموزش ابتدایی مشغول تدریسم والان که لیسانس حقوق را تمام کردم امور اداری میگه مدرکت اعمال میشه ولی باید در اداره بازرسی یا حراست وروایط عمومی یا قسمت حقوقی پست بگیری تا مدرکت اعمال بشه لطفا اگه راهی برای اعمال مدرکم هست کمکم کنیدسپاسگزارم

 • اموراداری wrote on ۱۵ آذر, ۱۳۹۶, ۳:۴۹

  چنانچه قبل از مهر ۹۷ شروع به تحصیل نموده اید می توانند راهکاری برای اعمال مدرک شما بیابند
  در غیر این صورت باید تغییر پست حداقل به صورت موقت بدهید

 • مقصود احمدی wrote on ۱۶ آذر, ۱۳۹۶, ۲۲:۱۸

  با سلام آیا سوابق حق التدریس تمام وقت نیروهای شرکتی که درست ۸۸-۸۹ سابقه تدریس دارند قابل محاسبه است یا نه؟

 • اموراداری wrote on ۱۷ آذر, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۴

  شرکتی خیر
  باید مستقیما از اداره حقوق دریافت کرده باشید

 • فرهنگ دوست wrote on ۱۶ آذر, ۱۳۹۶, ۲۳:۵۶

  با سلام و عرض ادب و خسته نباشید
  بنده از تاریخ۲۳/۱۱/۹۱ تا۳۱/۶/۹۵ (یعنی ۳سال و ۷ماه و ۸روز) در دانشگاه فرهنگیان مشغول تحصیل بوده ام و از ۱/۷/۹۵ تا کنون در مناطق محروم کمتر توسعه یافته مشغول تدریس هستم.
  لطفا بفرمایید در چه تاریخی مشمول دریافت رتبه پایه می شوم؟؟
  با تشکر

 • اموراداری wrote on ۱۷ آذر, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۳

  به ۲ سال تجربه پس از استخدام رسمی نیاز است

 • جلیل wrote on ۱۷ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۵۱

  با سلام. بخشنامه های زیادی در مورد بدی و آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته وجود داره. گفتم ببینم کدوم صحیح است و اجرا میشه؟ ممنون

 • اموراداری wrote on ۱۷ آذر, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۱

  سوال مبهم است
  از ۵ درصد شروع میشه

 • مهدی wrote on ۱۷ آذر, ۱۳۹۶, ۱۰:۵۰

  با سلام
  ممنون از پاسخ گویی شما
  طبق قانون چند درصد از درآمد کلاس های تقویتی سهم معلم است؟

 • اموراداری wrote on ۱۷ آذر, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۱

  اطلاعی نداریم
  مربوط به حیطه آموزش می باشد

 • سامان wrote on ۲۰ آذر, ۱۳۹۶, ۱۷:۱۲

  سلام ببخشید میشه شماره حسابی که حقوقمون بهش واریز میشه را تغییر داد

 • اموراداری wrote on ۲۳ آذر, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۴

  امکان پذیر است

 • کورش wrote on ۲۵ آذر, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۰

  سلام آخرین طبقه ای که با مدرک کاردانی گرفته می شود چنده؟
  مدرک کارشناسی چنده؟
  ممنون

 • اموراداری wrote on ۲۵ آذر, ۱۳۹۶, ۱۳:۱۹

  کاردانی۹ استحقاق
  کارشناسی ۱۱استحقاق

 • مروان wrote on ۲۷ آذر, ۱۳۹۶, ۱۶:۲۲

  با سلام سقف ساعات ضمن خدمت در سال چقده؟ بعد چند درصد عمومی و چند درصد تخصصی باید باشه؟  ممنون میشم به هردو سوال جواب بدین

 • اموراداری wrote on ۲۸ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۴۹

  سقفی که ltms ثبت می نماید ۲۰۰ می باشد

 • رضایی م س wrote on ۲۷ آذر, ۱۳۹۶, ۱۹:۵۹

  سلام برای اجرای م۴۸(جایگزینی فرزند) در امارگیری دوسال قبل شرکت کردم تحصیلات فرزندم به پایان رسید ایا باید شخصا پیگیر مجوزها باشم یا وزارت بنوبت اقدام میکند چچون هیچ اطلاع رسانی نمیکنند مزاحم شما شدم. ایا باید با معرفی نامه بنیاد به وزارتخانه مراجعه کنم. چون ازمون جدیدی در راه است

 • اموراداری wrote on ۲۸ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۵۲

  شنیده ها حاکیست حدود ۸ هزار نفر مشمول ماده ۴۸ می باشند
  چنانچه رشته فرزندتان در آزمون مورد نیاز بود حتما شرکت نماید

 • اکبری wrote on ۲۷ آذر, ۱۳۹۶, ۲۳:۵۴

  با سلام یک سال متصدی سایت مدرسه بودم و اکنون معلم هستم آیا آن یک سال برای تقلیل ساعت آموزشی محاسبه می شود با تشکر .

 • نقیبی wrote on ۳۰ آذر, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۶

  با سلام خدمت کارشناس محترم.۲ سوال از خدمتتون داشتم:سوال ۱)اینجانب با مدرک کارشناسی ارشد و سابقه ۱۲ سال طبقه ۱۱ هستم آیا در سالهای بعد طبقه به اینجانب تعلق خواهد گرفت؟

  سوال ۲) امتیاز دوره های ضمن خدمت اینجانب که قبل از ۸۸/۱/۱ گذرانده بودم (۴۴۲ساعت)در حکم اینجانب در بند حق شاغل اعمال نکرده اند و به من گفتند که اینها دیگر برای شما قابل محاسبه نیست و از سال ۸۸ به بعد فقط ۵۵۸ ساعت را محاسبه کرده اند آیا راهی وجود ندارد تا آن امتیاز آن دوره ها را در بند حق شاغل محاسبه کنند.د رصورتی که بعد از ۸۸ اینجانب ۱۰۰۰ ساعت دوره ضمن خدمت گذارنده ام.با تشکر

 • اموراداری wrote on ۲ دی, ۱۳۹۶, ۹:۲۸

  آخرین طبقه کارشناسی ارشد ۱۲ می باشد.
  چنانچه بعد ۸۸ ضمن خدمت۱۰۰۰ ساعت دارید مطمئنا از مزایای ۱۰۰۰ ساعت در حق شاغل بهره مند می باشید. و اگر محاسبه نشده به امور اداری مراجعه فرمایید.
  اما اگر ضمن خدمت قبل ۸۸ برای شما محاسبه شود از تفاوت تطبیق شما کسر می شود که در حال حاضر مجموعا به نفع شما نیست.

 • نقیبی wrote on ۲ دی, ۱۳۹۶, ۱۹:۵۴

  با تشکر از راهنمایی ارزنده تان.

 • اموراداری wrote on ۲ دی, ۱۳۹۶, ۲۱:۳۲

  ان شاالله به نتیجه برسید

 • نقیبی wrote on ۲ دی, ۱۳۹۶, ۲۰:۱۹

  با تشکر از راهنمایی ارزنده تان.اما مشکل اینجانب این هست که کارگزینی قبول نمی کنه دوره های بعد از ۸۸ رو حساب کنه.میگه ۴۴۲ ساعت باید قبل از ۸۸ محاسبه میشد.من فقط مابقی دوره ها که ۵۵۸ ساعت هست امتیازش رو می زنم(فقط ۲۷۹ امتیاز).آیا می توانم ا ز اداره کل پی گیری نماییم.

 • اموراداری wrote on ۲ دی, ۱۳۹۶, ۲۱:۲۸

  کتبا پی گیری فرمایید

 • زهرا wrote on ۳ دی, ۱۳۹۶, ۱۹:۳۰

  با سلام و عرض ادب.اینجانب می خواهم تقاضای تغییر سمت از آموزگار استثنایی به مشاوره استثنایی بدم.سوالم اینست آیا با تغییر سمت ،حکم اینجانب کاهش پیدا می کنه؟همچنین با فوق لیسانس رواشناسی تربیتی می توان به مشاوره تغییر سمت داد یا نه؟

 • اموراداری wrote on ۴ دی, ۱۳۹۶, ۹:۲۵

  چنانچه انتصاب شما در پستهای اداری مدارس استثنایی نباشد تغییری نخواهید داشت

 • ناشناس wrote on ۴ دی, ۱۳۹۶, ۲۲:۵۲

  در رتبه ارشد با ارتقا طبقه به ۱۲ آیا مبلغی به حقوق اضافه میشود؟ این مبلغ چثرر است؟

 • اموراداری wrote on ۵ دی, ۱۳۹۶, ۱۰:۰۲

  حدود۵۰

 • محمد wrote on ۹ دی, ۱۳۹۶, ۱۰:۰۲

  سلام این متن رو یکی از همکاران کارگزینی برام فرستاده. میخواستم ببینم درسته یا نه؟
  رتبه همکاران فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان ( ورودی جدید)
  با توجه به اینکه برای رتبه ۶ سال سنوات لارم است و از این حداقل باید ۳سال سنوات تجربی باشد لذا این همکاران بعد از سه سال تدریس مشمول رتبه می شوند .
  طبق بخشنامه حتی اگر در روستا باشند باز هم بعد از سه سال تدریس مشمول رتبه میشوند
  بنابراین خدمت روستای این همکاران در رتبه های بعدی تاثیر می گذارد

  ممنون از پاسخ گویی شما

 • اموراداری wrote on ۹ دی, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۴

  مطلب درست است

 • کورش wrote on ۱۰ دی, ۱۳۹۶, ۱۳:۰۷

  سلام…افزایش ۱۰ درصدی حقوق شامل کدام بندهای حکم کارگزینی می شود؟ ممنون

 • اموراداری wrote on ۱۰ دی, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۰

  به جز تطبیق و سایرفیش حقوقی، بقیه بندها شامل می شود

 • ناشناس wrote on ۱۸ دی, ۱۳۹۶, ۰:۳۳

  آیاتالیفات در افزایش حقوق تأثیر دارد

 • اموراداری wrote on ۱۸ دی, ۱۳۹۶, ۱۴:۴۹

  فعلا خیر

 • همکار فرهنگی wrote on ۱۸ دی, ۱۳۹۶, ۱۵:۴۳

  با سلام
  می خواستم بدونم که طبق قوانین مرخصی همکاران آموزشی چگونه هست و اگر یک نفر اقوام نزدیکش فوت بکنه مث مادربزرگ یا پدربزرگش می تونه سه روز مرخصی بگیره

 • اموراداری wrote on ۱۹ دی, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۴

  حداکثر سه روز با موافقت مدیر اداره
  معمولا پدر بزرگ به نظر بیش از یک روز موافقت نکنند

 • همکار فرهنگی wrote on ۱۸ دی, ۱۳۹۶, ۱۸:۴۶

  مرخصی استعلاجی در طول سال تحصیلی چند روز هست

 • اموراداری wrote on ۱۹ دی, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۱

  بیمار صعب العلاج نباشد ۴ماه

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2019 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی