پرسش و پاسخ

سوالات امور اداری خود را در زمینه های زیر در قسمت دیدگاهها مطرح نمایید.

 • حقوق و مزایا و حکم

 • انتقال

 • مرخصی

 • ماموریت

 • تک کارت

 • تقليل ساعت تدريس

  باتوجه به اینکه کلیه افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی تواننددرصورت داشتن شرایط استفاده ازتقلیل ساعت به جای ۲۴ساعت ،۲۰ساعت درهفته تدریس نمایندلذادراین قسمت شرایط استفاده ازتقلیل ساعت رابیان می دارم .

  ملاک تقلیل ساعت کارموظف برابردستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی داشتن یکی از۲شرط ذیل می باشد

  ۱- داشتن ۲۰سال تدریس تمام وقت یامدیریت ومعاونت مدارس

  ۲- رسیدن به ۵۰سالگی

  بنابراین سوابق،ماموریت تحصیلی ،خدمت وظیفه ،تحصیل ،…دراحتساب ۲۰سال سابقه تجربه قابل محاسبه نمی باشد.

  البته افرادی که به استنادبخشنامه۲۳۰درپستهای مصوب اداری مشغول خدمت می باشندمستثنی می باشندلذاسابقه خدمت درپستهای اداری جزء سابقه تجربی محسوب می شود.

  باتوجه به اینکه فقط افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندلذامدیران ،معاونان ،سرپرستان شب،…که به امرتدریس اشتغال ندارندنمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندوهرزمان که  به امرتدریس اشتغال یابندمی توانندازمزایای تقلیل ساعت بهره مندشوند.

  نکته مهم

  همکارانی که دارای هریک ازشرایط فوق الذکرمی باشندلازم است به کارشناسی اموراداری محل خدمت خودمراجعه ودرخواست خودرابرای استفاده ازتقلیل ساعت ارائه تاابلاغ مربوطه صادرگردد.  

  سنوات ارفاقی

  با سلام وعرض ادب خدمت همکاران محترم

  سنوات ارفاقی همکاران استثنایی از تاریخ ۶۹/۹/۲۱ لغایت ۸۷/۱۲/۲۹

  ازتاریخ ۸۸/۰۱/۰۱ تاتاريخ ۹۱/۱۰/۱۲ قطع .

  واز تاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ تاهم اکنون ادامه دارد .

  هر پنج سال یک سال ارفاقی و هرسال ۷۲روز وهرماه ۶ روز می باشد

   

  امتیاز حق شاغل

 • پرسش: امتیاز حق شاغل بر چه اساس محاسبه می گردد:پاسخ:

  امتیاز حق شاغل بر اساس عوامل( تحصیلات، سنوات خدمت، تجربه، دوره های آموزشی(ضمن خدمت)) و مهارتها و توانایی های فردی تعیین می شود که هرکدام از این عوامل بازهم امتیاز و ضریب خاص خودش را دارد. تحصیلات دیپلم۱۲۰۰ امتیاز ، فوق دیپلم ۱۴۰۰ امتیاز ، لیسانس ۱۷۰۰ امتیاز، فوق لیسانس ۲۰۰۰امتیاز و دکترا۲۳۰۰امتیاز و سنوات دیپلم ضربدر۲۵،فوق دیپلم ضربدر۳۲، لیسانس ضربدر ۳۹، فوق لیسانس ضربدر۴۶ و دکترا ضربدر ۵۳ محاسبه می شودو دوره های آموزشی هر ساعت نیم امتیاز و حد اکثر تا ۵۰۰ امتیاز می باشد.امتیاز مهارت ها دیپلم ۲۵۰، فوق دیپلم۳۰۰، لیسانس۴۰۰، فوق لیسانس۶۰۰و دکترا۸۰۰امتیاز محاسبه می گردد. این عوامل با توجه به نگارش و ضریب سال اعمال می گردد.

 •  حق شاغل همکاران فرهنگی حداکثر ۷۵ درصد حق شغل می باشد

   

  رتبه . طبقه شغلی

  جدول شرایط احراز ارتقاء طبقه شغلی کارکنان از لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق تجربی

  طبقه

  مدرک

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
  ابتدایی سنوات ۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴
  سیکل سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  فوق دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  فوق لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای حرفه ای سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای تخصصی سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰ ۲۴

   

  مدت تجربه قابل قبول برای ارتقاء رتبه های شغلی متصدیان شاغل تا سطح  کاردانی و کارشناسی و بالاتر

  رتبه

  مدت تجربه

  مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کاردانی ۰  8 سال ۲۰ سال
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کارشناسی و بالاتر ۰ ۶ سال ۱۲ سال ۱۸ سال ۲۴ سال

  لازم به توضیح اینکه در ارتقاء رتبه و طبقه موارد ذیل طبق بخشنامه های قبلی اعمال می گردد.( اصلاح جدول فوق به استناد بخشنامه وزارتی به شماره ۲۰۲۰۳۶/۷۱۰- ۲۵/۹/۱۳۹۱ و بخشنامه اداره کل استان کرمانشاه به شماره ۷۱۰/۵۰۳۹۱۹۱۳۹۹۹۶/۵۶۱ – ۳۰/۹/۱۳۹۱ در تعیین رتبه شغلی کارکنان مدرک تحصیلی ملاک عمل نمی باشد.و با توجه به بند ۷ بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ – ۲۰/۱۰/۹۰ مستخدمین شاغل در مشاغل کارشناسی و متصدیان مشاغل آموزشی( آموزگاران،دبیران،هنرآموزان،مدیرو معاون واحدآموزشی و…) موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان ، با رعایت سایر مقررات از قبیل تجربه ، سنوات، تکمیل فرم ارزشیابی، تجربیات مدون شده و …) می تواند حداکثر تا رتبه عالی و در سایر مشاغل حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء یابند.

  * جهت ارتقاء رتبه شغلی از مقدماتی تا عالی با ضمن کسب امتیاز لازم از نمره ارشیابی سالانه باارائه تحقیق تجربیات مدون شده ، اقدام پژوهی و گذراندن دوره های ضمن خدمت در طول سالهای خدمت تجربی ارائه نمایند. ساعت ضمن خدمت به شرح ذیل می باشد.پ

  * رتبه مقدماتی به پایه ۳۰۰ ساعت و کسب ۶۰درصد از نمره ارشیابی- رتبه پایه به ارشد ۲۵۰ ساعت کسب ۷۰ درصد از نمره ارشیابی- رتبه ارشد به خبره ۲۰۰ ساعت و کسب ۸۰ درصد از نمره ارزشیابی و رتبه خبره به عالی ۱۵۰ ساعت ضمن خدمت و کسب ۹۰ درصد از نمره ارزشیابی-  که تاریخ دوره ضمن خدمت از  ۱۳۷۹به بعد می باشد که ملاک تاریخ اجرای دوره در برگه های ضمن خدمت قابل قبول است نه تاریخ صدور که باید بعد از تآیید به دایره کارگزینی ارائه گردد.

  * تعجیل در ارتقاء طبقه ورتبه به خاطر خدمت در مناطق کمتر توسعه روستایی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد به ازای هریک سال به مدت یک سال از مدت تجربه درج شده در جدول کسر خواهد شد.  به عنوان مثال فردی که ۱/۱/۸۸ تا ۱/۷/۸۸ خدمت روستا دارد با سنوات ۱۷ سال و ۶ ماه از رتبه خبره برخوردار خواهد شد. و اگر فردی از ۱/۷ /۸۸ لغایت ۱/۷/۸۹ خدمت در روستا داشته باشد با ۱۷ سال سنوات از رتبه شغلی خبره برخوردار می گردد. یا پرسنلی که از ۱/۱/۸۸ لغایت ۱/۷/ ۹۰ خدمت در روستا داشته باشند با سنوات ۱۵ سال و ۶ ماه از رتبه شغلی خبره برخوردار خواهند بود.

  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟

  پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

  پرسش: سختی کار بر چه مبنایی پرداخت می شود؟

  پاسخ: سختی کار بر مبنای پست و رشته شغلی و رشته تحصیلی می باشد. کلیه دبیران و آموزگاران علوم انسانی ۲۴۰ – دبیران رشته های کامپیوتر ، فیزیک ، شیمی امتیاز ۳۰۰ – دبیران رشته های مهندسی معماری و عمران امتیاز ۳۶۰- دبیران تربیت بدنی متوسطه و راهنمایی امتیاز ۴۲۰ – پستهای مدیریت و معاونت  مدارس عادی امتیاز ۱۲۰ – مدیریت و معاونت هنرستانها امتیاز ۲۴۰ تعلق می گیرد.

  پرسش : 
  آيا براي اضافه كار تفاوت تطبيق هم محاسبه مي شوديا خير؟
  پاسخ : 
  خير

   

  پرسش : آیا سابقه سالهای حق التدریس برای کارکنانی که به استخدام پیمانی درآمده اند قابل احتساب است یا بستگی به قانون سازمان تامین اجتماعی دارد؟

  پاسخ : به استناد ماده ۱۴ قانون استخدام كشوري و بر اساس مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون فوق الذكر احتساب سوابق خدمت غير رسمي منوط به انجام خدمت تمام وقت در مقابل دريافت حقوق از اعتبارات دولتي مي باشد بنا به مراتب فوق احتساب سنوات خدمت معلمان حق التدريس پاره وقت و مشمولين مصوب ۷/۷/۸۳ مجلس محترم شوراي اسلامي مورد محاسبه قرار نمي گيرد
  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

 • پرسش : 
  گروههاي تشويقي وارفاقي نظام قبلي دراحكام جديد موثر بوده يا فقط تفاوت تطبيق انجام گرفته؟
  پاسخ : 
  مؤثر است و در جدول حق شغل آخرين گروه در نظر گرفته شده است.

  پرسش : 
  دليل اختلاف مبلغ مناطق كمتر توسعه يافته درافرادي كه داراي گروه مشابه و پست مشابه و مزاياي مشابه بوده اند چيست؟
  پاسخ : 
  مبالغ ريالي فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته عبارت است از مجموع فوق العاده محروميت از تسيهيلات زندگي، فوق العاده نوار مرزي ، جذب مناطق محروم در صورت دريافت. ضمنا به كاركناني تعلق مي گيرد كه در دهستان خدمت مي نمايد.

  پرسش : 
  اگر درفرم ۵۰۲ سابقه تجربي اشتباه باشد:مثلاً ۴سال اضافه باشد يا ۴سال كم باشد:درچه تاثيردارد؟
  پاسخ : 
  هر مورد اشتباهي قابل اصلاح خواهد بود.

  پرسش : 
  كساني كه مثلاً ۱۰/۱/۸۸ گروه استحقاقي مي خواستند دريافت كنند وبدليل قانون خدمات كشوري اعمال نشد چگونه اعمال خواهدشد.
  پاسخ : 
  در قانون مديريت خدمات كشوري كه از ۱/۱/۸۸ اجرا شده است گروه حذف شد. به عنوان طبقه اعمال گردیده است. مثلا گروه ۱۰ بعد از خدمات کشوری طبقه ۶ است.

   

   

About the Author

has written 6 stories on this site.

۸۳۵ Comments on “پرسش و پاسخ”

 • آتوسا wrote on ۱۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۱

  ببخشید برای انصراف به تهران مراجعه کنیم یا استان خودمان؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۳۴

  انصراف باید در مقصد باشد
  ولی مبدا هم می تواند درخواست انصراف را ارسال نماید

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۰ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۰:۱۶

  حسن
  با عرض سلام و احترام
  اینجانب سال قبل درخواست انتقال دادم که موافقت نشد و به علت مشکلاتی که داشتم نتوانستم یک ماه به محل خدمت بروم و از اول آبان انتقالم درست شد. سوالم این است که آیا می توانم کسورات بازنشستگی آن یک ماه را پرداخت کنم و جزوه سابقه محسوب گردد ؟ اگر جواب مثبت است چه مراحلی باید انجام دهم؟ ممنون از صبر و حوصلتان اجرتان با خداوند متعال

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۰:۲۲

  چه سالی؟

  View Comment
 • حسن wrote on ۲۰ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۱

  حسن
  با سلام و احترام
  اینجانب سال قبل (۱۳۹۵) درخواست انتقال دادم که موافقت نشد و به علت مشکلاتی که داشتم یک ماه نتوانستم به محل خدمت بروم و از اول آبان ماه انتقالم درست شد. سوالم این است که آیا می توانم کسورات بازنشستگی آن یک ماه را پرداخت کنم و جزوه سابقه محسوب گردد؟ اگر جواب مثبت است چه مراحلی باید انجام دهم؟ ممنون از صبر و حوصلتان اجرتان با خداوند متعال

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۱:۵۲

  چنانچه مشترک صندوق بازنشستگی باشید می توانید با مراجعه به نمایندگی استان جهت خویش فرمایی اقدام نمایید
  ولی یک ماه ارزشی جهت پرداخت ندارد

  View Comment
 • امید👬 wrote on ۲۳ شهریور, ۱۳۹۶, ۲:۴۶

  با سلام.پنج سال بصورت حق التدریس با ساعات هفتگی ۱۷،۱۸،۱۷،۱۸،۱۷ تدریس نموده ام.مبلغی که برایم تعیین کردند۷ میلیون و ۶۰۰ تومان است.آیا امکان تخفیف یا اختصاص تسهیلات وجود دارد؟با تشکر

  View Comment
 • نقی زاده wrote on ۲۴ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۶:۵۹

  سلام .اگر بخواهیم یکسال بجای ۲۴ ساعت تدریس .۱۲ ساعت پاره وقت ساعت برداریم آیا در سنوات هم برای تقلیل ساعت بعد از بیست سال و هم برای بازنشستگی مشکلی ندارد؟ یعنی فقط حقوق و مزایا نصف میشه یا ممکنه سال بعد بگن چون پارسال پاره وقت بودی امسال تقلیل ساعت بهت تعلق نمیگیره ؟ ممنون اگه درمورد پاره وقت همکار رسمی توضیح بدین.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۵۶

  ۶ماه قابل محاسبه است

  View Comment
 • سعید wrote on ۲۵ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۲:۱۷

  با سلام لطفا به این سوال جواب دهید. بنده قرار است مربی کارگاه و آزمایشگاه تیزهوشان شوم و بصورت تمام وقت ۳۶ ساعت است. آیا به مربی کارگاه و آزمایشگاه مانند معاونت فناوری حق معاونت تعلق میگیرد؟؟؟؟ در ضمن بنده ۲۵ سال سابقه و دارای مدرک دکترا هستم. با سپاس

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۵۴

  حق معاونت تعلق نمی گیرد

  View Comment
 • میرزایی wrote on ۲۶ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۰:۲۵

  با سلام و عرض ادب.یه سوالی داشتم امتیاز دوره های ضمن خدمت قبل از ۸۸/۱/۱ در کدام بخش از حکم کارگزینی محاسبه شده است؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۱۷

  حق شاغل

  View Comment
 • علی wrote on ۲۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۱:۳۱

  چرا احکام رزمندگان بالای شش ماه صادر نمی شود

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۲۴

  نبود اعتبار

  View Comment
 • علی wrote on ۲۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۰

  باسلام حدود ۱۰ ماه سنوات تامین اجتماعی دارم تمام مراحل انتقال از تامین اجتماعی را انجام داده ام نمایند استانداری هم تائید کرده که زمانی که اینجانب در کارخانه شیر گرگان مشغول بودم کارخانه دولتی بوده ولی سازمان بازنشستگی شهر گرگان اسرار دارند که حتما نامه ادار کل با تائید تهران باشد . اداره کل آموزش وپرورش گلستان هم می گوید وزارت خانه به ما گفته است که فقط با نمایند استانداری مکاتبه نمائید . با توجه به اینکه بنده دوسال دیگر بازنشسته می شوم لطفا راهنمای فرمائید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۲۳

  چنانچه تامین اجتماعی تایید نماید که بیمه واریزی دولتی بوده شاید برای شما راهگشا باشد

  View Comment
 • میر سلیمان موسوی wrote on ۲۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۳:۰۳

  با سلام دو تا سوال داشتم ۱-تک کارت چی شد؟ ۲- تحصیل در تربیت معلم اگر با حکم استخدام آزمایشی یکی باشد جزو سابقه برای تقلیل حساب می شود یا نه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۲۲

  تک کارت توسط حراست در دست توزیع است.
  تربیت معلم جز تجربه نیست.

  View Comment
 • حسن wrote on ۲۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۸:۱۶

  با سلام و عرض ارادت
  از وضعیت سازمان دهی یکی از شهرستانها می خواستم مطالبی را محرمانه ذکر کنم اگر ممکنه سایت آن را معرفی کنید. با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۷

  به سامانه شکایات آموزش و پرورش مراجعه فرمایید

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۱:۴۲

  باسلام و عرض خسته نباشید سوال اینکه معاون اجرایی جزء پست های حساس دولتی است اگر بخشنامه دراین خصوص موجود لطفا بگذارید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۱۳

  خیر

  View Comment
 • معروف wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۵:۴۷

  سلام. قبلا سوال داشتم که ۴ سال سابقه تربیت معلم دارم برای ارتقا فرمودین ۲ سال سابقه تجربی برای ارتقا طبقه و ۳ سال سابقه تجربی برای ارتقا رتبه که کاملا صحیح است. حال سوال من اینه با توجه به اینکه به روستا افتادم از اولین سال خدمتم این سابقه پا برجاست یا کمتر باشه

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۴:۳۶

  تعجیل تجربه را کسر نمی کندو همان ۲ سال و ۳سال نیاز است

  View Comment
 • ندا wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۱:۱۹

  با سلام
  اینجانب با سمت هنرآموزی استخدام شدم بعد از۶سال سابقه به دلیل اینکه انتقال محل خدمت از یک شهرستان تهران به یک شهرستان دیگر در تهران در شهریور بعد از تحویل مدارک انتقالی گفتم برم ابتدایی آیا سال بعد میتوانند دوباره مرا به ابتدایی بفرستن؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۴:۳۳

  اگر رشته شغلی شما تغییر نکند امکان پذیر است

  View Comment
 • نوید wrote on ۱ مهر, ۱۳۹۶, ۲۱:۱۱

  در چه صورت یه منطقه میتواند نیروی دبیرستان خود را در ابتدایی نگه دارد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲ مهر, ۱۳۹۶, ۱۴:۰۴

  اجبارا نمی تواند نگه دارد

  View Comment
 • زارعی wrote on ۱ مهر, ۱۳۹۶, ۲۳:۱۰

  سلام و وقت بخیر.آیا سنوات سالهای مامور به تحصیل(تمام وقت) در اخذ رتبه و طبقه قابل محاسبه هست؟چون اینجانب ۲ سال در مقطع کارشناسی ارشد مامور به تحصیل بودم و یک رتبه کمتر زدن و گفتن به خاطر اینکه سالهای مامور به تحصیل حساب نمیشه.با تشکر.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲ مهر, ۱۳۹۶, ۱۳:۴۹

  به عنوان سوابق دولتی قابل محاسبه است اما تجربی خیر.

  View Comment
 • مصطفی wrote on ۲ مهر, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۲

  بنده با توجه به مازاد بودن در رشته ی دبیری درخواست انتقال به شهر خود را دادم و در خواست من به صورت موقت یکساله به شرط آموزگاری مورد پذیرش قرار گرفت و تصمیم آموزش ابتدایی منطقه ی مقصد بع کارگیری من در پست کارشناسی آموزش ابتدایی در اداره است . ولی کارگزینی مخالفت مینماید . آیا از نظر قانونی صحیح هست یا خیر ؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۴ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۴۲

  عدم موافقت کارگزینی درست می باشد
  البته قابل حل می باشد

  View Comment
 • مرضیه wrote on ۲ مهر, ۱۳۹۶, ۱۸:۵۵

  باسلام و وقت بخیر پرسشی درباره نقل وانتقالات داشتم اگر جواب بدید ممنون میشم بنده از استان اردبیل ۴سال بود که انتقال موقت میگیرفتم بخاطرتعهدخدمت دائم نمیدادن امسال انتقال دائم دادن الانم ۲مهر مشکلی برایم پیش اومده که برگردم به یکی از شهرهای استان اردبیل به غیر از محل مبدا انتقالیم آیا الان امکانش هست الان انتقال بدهند ؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۴ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۴۳

  امکان پذیر می باشد

  View Comment
 • ناصر wrote on ۴ مهر, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۶

   باسلام واحترام.بنده فرهنگی رسمی هستم،دبیر زبان انگلیسی متوسطه اول.من سال ۸۷ با مدرک کاردانی رشته آموزش زبان انگلیسی از تربیت معلم فارغ التحصیل شده ام الآن مدرک کارشناسی غیرمرتبط (کارشناسی ناپیوسته پودمانی رشته مدیریت خانواده از دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی؛ازاول مهر۹۳ تا پایان شهریور۹۵) گرفته ام،حال چند سوال برایم پیش آمده که امیدوارم جنابعالی برایم پاسخ دهید؛
  آیا مدرک کارشناسی ناپیوسته مدیریت خانواده بنده اعمال میشود یا نه؟
  اگر پاسخ سوال منفی است برای ادامه تحصیل چکار کنم؟ آیا باید دوباره کارشناسی مرتبط با کاردانیم را اخذ کنم؟یا کارشناسی ارشد مرتبط با کاردانی را بخوانم؟
  عجالتاً بابت وقتگذاری و پاسخگویی اتان سپاسگزارم.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۲۱

  ۱- مدرک باید مرتبط با رشته تحصیلی داشته باشد
  ۲- هنوز محدویت اعمال یکبار مدرک تحصیلی نیز لغو نشده است

  View Comment
 • رضا یی م س wrote on ۵ مهر, ۱۳۹۶, ۱۸:۵۳

  باسلام وتسلیت ایام محرم.لطفا بفرمایید که ایا برای ابطال رای دیوان عدالت پیرامون حذف طبقه تشویقی میتوان دادخواست دادچون برابر م ۱۲۷ظاهرا. منوارد مخالف ملغی میباشد.چون طبقه تشویقی در قوانین قبلی وجودداشت و در خ کشوری نیز مسکوت ماندلذا مخالفتی با ق م خ کشوری ندارد. مثل از کارافتادگی که مسکوت ماند لذا برابرقانون قبلی قابل اعطا بود و مخالفتی با ق م خ کشوری هم ندارد.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ مهر, ۱۳۹۶, ۱۳:۴۹

  دیوان عدالت طبقه تشویقی را به علت نبود آن در قانون با شکابت دیوان محاسبات لغو نموده است

  View Comment
 • مهریز wrote on ۶ مهر, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۰

  سلام. با توجه به اینکه عیدی سال آینده ۹۳۲ هزار مد نظره از تقسیم ۹۳۲۰۰۰ بر امتیاز عیدی یعنی ۵۰۰۰ عدد ۱۸۶۴ بدست میاد که همون ضریب ریالی سال آیندس که نسبت به ضریب امسال یعنی ۱۶۹۵ ما شاهد افزایش ۱۰ درصدی در سال اینده هستیم پس چطور میگن ۵ درصد؟؟ ممنون میشم جواب بدین

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ مهر, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۵

  عیدی پایان سال ۹۶ از ضرب عدد ۱۶۹۵ در ۵۰۰۰ بدست می آید که رقم ۸,۴۷۵,۰۰۰ ریال می شود

  View Comment
 • مفید wrote on ۷ مهر, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۵

  باسلام و تشکر ویژه از لطف شما. بنده بنا به عدم موافقت با انتقالی ام مجبور به گرفتن یکسال مرخصی بدون حقوق شدم و مدیریت اداره شهرمان نیز امضا و موافقت استان گرفته شد و به شهر محل اقامتم برگشتم و اکنون بعد از دو هفنه مدیریت اداره با من تماس گرفته به علت عدم توانایی در جذب معلم کارامد و فشار خانواده ها به بازگشت شما، قصد ارسال نامه لغو مرخصی شما به استان را دارم…….. از جنابعالی خواهشمندم بفرمایید ایا ایشان میتوانند این کار را انجام دهند؟ چه باید کنم؟ ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ مهر, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۳

  چنانچه حکم صادر نشده باشد ویا کتبا به شما اعلام نکرده باشند می توانند وعده شفاهی خود را عملی ننمایند و خلف وعده نمایند

  View Comment
 • مهریز wrote on ۷ مهر, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۷

  سلام. میدونم عیدی امسال ۸۴۷۵۰۰ می باشد. میگم با توجه به اعلام عیدی سال آینده یعنی سال ۹۷ که گفتن ۹۳۲۰۰۰ هستش افزایش حقوق سال میشه ده درصد. پس چرا میگن ۵ درصد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۳۳

  فعلا پیش بینی بودجه نود و هفت می باشد که به نظر افزایش سال ۹۷ ده درصد می باشد
  البته فقط پیش بینی و باید منتظر لایحه بودجه بود

  View Comment
 • مفيد wrote on ۷ مهر, ۱۳۹۶, ۱۷:۱۱

  باعرض سلام مجدد. بله حكم صادر شده و من يك عدد كپي از نامه موافقت ايشان را دارم. ايا با اين وجود باز هم قادر به انجام اين كار مي باشند؟ تشكر بسيار از لطفتون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۳۲

  در صورتی که حکم در اختیار شما باشد بازگشت به کار منوط به موافقت شما می باشد

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۸ مهر, ۱۳۹۶, ۸:۳۵

  سلام ببخشید آیا نیروهای متوسطه اول و دوم فرقی ندارند نمیتوانند بجای هم استفاده شوند منظورم تو پست بندی هست?

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۳۰

  فرقی ندارند و ادارات می توانند سازماندهی یکجا نیز انجام دهند

  View Comment
 • مهرسا wrote on ۸ مهر, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۵

  با سلام و خسته نباشید
  من دبیر فیزیک هستم که امسال به شرط آموزگاری منتقل شدم . ساعت کاری من چند روز می شود؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۲۸

  همانند سایر آموزگاران

  View Comment
 • ناصر wrote on ۹ مهر, ۱۳۹۶, ۰:۲۸

  با سلام و عرض ادب.
  آیا مدرک معادل برای آموزش و پرورش قابل اعمال است؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۲۶

  قابل اعمال است

  View Comment
 • مروان wrote on ۱۰ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۰۹

  سلام افزایش حقوق سال آینده چند درصد می باشد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۱ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۰۷

  هنوز مشخص نیست

  View Comment
 • نقی زاده wrote on ۲۰ مهر, ۱۳۹۶, ۱:۰۷

  چرا اداره محل خدمت بنده با تقاضای مرخصی بدون حقوق موافقت نکرد و گفت چون نیرو نیازداریم نمیشه .درحالیکه من نیروی متوسطه دوم هستم ولی گفتن راهنمایی و ابتدایی نیرو لازم داره .ایکاش یک نفر بود به تخلفات و پارتی بازیها و خلاف این اداره رسیدگی میکرد

  View Comment
 • دانی wrote on ۲۱ مهر, ۱۳۹۶, ۱۱:۱۳

  باسلام وخسته نباشید شرمنده یک سوال داشتم خدمتتان در آذربایجان غربی ابلاغ معاونین اجرایی را ۳۶ساعت برای یک مدرسه بالای ۴۰۰نفرزده اند ولی می گویند که ابلاغ صوری است ودراصل ۱۸ساعت است و باتوجه به دونوبته بودن تمام مدارس اینجا می گویند باید کلید دردفترنوبت دوم را که اغلب دخترانه هستندهم باید داشته باشد و۱۸ساعت هم انجا کارکنیدوحق ندارید درنوبت آنها درمدرسه حضورداشته باشید وحق هم ندارید درهیچجا اسم خودتان را بنویسید وفقط به جای معاون اجرایی باید نام مدیر مدرسه را درشیف مخالف بنویسید وتمام کارهایی که آنها برایتان می نویسند راباید انجام دهید یعنی ۱۲۰۰دانش آموز و یک معاون اجرایی درحالی که درهمین مدارس ۲معاون پرورشی ومربی پرورشی وبهداشت حضوردارندوتهدید کرده اند اگر اعتراض کنید باید بروید و آموزگاربشید چون اصلا پست معاون اجرایی تعریف نشده درحالی که حکم اصلی ما معاون اجرایی است .لطفا راهنمایی بفرمایید و درصورت اعتراض باید چکارکنیم .وایا ایا همه جای ایران اینطوراست .

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ مهر, ۱۳۹۶, ۱۸:۲۷

  شما ملزم به حضور در یک مدرسه هستید

  View Comment
 • بهنام wrote on ۲۳ مهر, ۱۳۹۶, ۱۵:۲۲

  سلام اخباریا بخشنامه جدیدی درموردادامه تحصیل فرهنگیان و اعمال مدرک یک مرتبه بالاترصادر نشده؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ مهر, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۸

  فعلا بخشنامه قبلی به قوت خود باقی است

  View Comment
 • کوروش wrote on ۲۳ مهر, ۱۳۹۶, ۱۸:۲۵

  سلام ببخشید یک سوال داشتم…. با توجه به اینکه گواهی موقت مدرک کارشناسی پیام نور ۲ تا ۴ ماه طول میکشه تا حاضر بشه و اصل مدر ک خیلی طول میکشه تا بهمون بدهند میخواستم بدونم با گواهی موقت هم آموزش و پرورش شهرستان مدرک کارشناسی رو اعمال میکنه یا نه باید اصل مدرک باشه؟   ممنون 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ مهر, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۷

  گواهی موقت پایان تحصیلات قابل اعمال است

  View Comment
 • یک آموزگار wrote on ۲۴ مهر, ۱۳۹۶, ۲۰:۵۷

  با سلام .اینجانب از سایر ارگانها به آموزش وپرورش انتقال گرفته ام وهم اکنون مدت سه سال است که در مناطق کمتر توسعه یافته به عنوان آموزگار تدریس میکنم .با این سه سال دارای سابقه رسمی ۱۹سال و۶ماه میباشم .ولی با احتساب سنوات غیر تجربی وتعجیل رتبه در مناطق کمتر توسعه یافته هنوز در رتبه پایه میباشم آیا زمان اخذ رتبه ارشد  نشده است ؟ضمنا دوره های ضمن خدمت وارزشیابی از حد نصاب هم گذشته است لطف کنید راهنمایی فرمایید با تشکر وافر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ مهر, ۱۳۹۶, ۱۱:۳۱

  با توجه به اینکه شما به سنوات تجربی نیاز دارید خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته تاثیری ندارد

  View Comment
 • محمد wrote on ۲۵ مهر, ۱۳۹۶, ۱۶:۳۶

  با عرض سلام و خسته نباشید به مدیریت سایت امور داری

  میخواستم در مورد نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه کاری توضیحاتی بدید

  ممنون از سایت مفید و بسیار آموزنده شما

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۶ مهر, ۱۳۹۶, ۱۴:۵۷

  مجموع حق شغل و حق شاغل و مدیریت تقسیم بر ۱۷۶ مساوی یک ساعت اضافه کار
  مجموع حق شغل و حق شاغل تقسیم بر۱۰۰ مساوی یک ساعت حق التدریس
  حق شغل حرفه ای در محاسبه نمی آید

  View Comment
 • علی wrote on ۲۶ مهر, ۱۳۹۶, ۸:۱۹

  با سلام . من مدیر مدرسه ای هستم با ۶نفر تقلیلی که دو روز معلم جانشین ( در اختیار دارم ) لطفا راهنمایی بفرمایید با داشتن یک معاون آموزشی و۳۲۵نفر دانش آموز و این همه گرفتاری طرحها و برنامه های دست و پا گیر مثل تدبیر و تعالی مدیریت مدرسه جگونه می توانم به ۶نفر تقلیلی هر هفته یک روز تقلیل دهم ؟ و معانم هم سر کلاس باشد ؟ آیا نباید هر هفته هر نفر تقلیل دار ۲ساعت از تقلیلیش استفاده نماید یا یک هفته در میان یکروز کامل نیاید ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید چون واقعا مشکل بزرگیست و اداره می گوید ۶ ضربدر ۲ ساعت می شود ۱۲ساعت و دوروز معلم جانشین می دهد و آنوقت ۶نفر تقلیلی می خواهند هرهفته یکروز تقلیل استفاده نمایند . با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۶ مهر, ۱۳۹۶, ۱۴:۴۴

  مدیر الزامی به برنامه ریزی تقلیل در یک روز ندارد
  ولی تا آنجایی که می توانید با آموزگاران زحمتکش ابتدائی همکاری فرمایید

  View Comment
 • احسان wrote on ۲۶ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۵۱

  با سلام ما تعدادی نیروهای خدماتی در تاریخ ۹۱/۷/۱ بعنوان نیروی قراردادی در آموزش وپرورش مشغول بکار شدیم ودر تاریخ ۹۱/۱۱/۱۱ بعنوان پیمانی تبدیل شدیم ولی چند ماهی که قرار دادی بودیم نه بیمه برامون واریز شد نه حقوقق بهمون دادن نه جز سابقه مان محسوب شد خواهشمندیم برای احقاق حقمان راهنمایی بفرمایید خیلی ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۶ مهر, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۷

  چنانچه برگ قراداد داشته باشید قابل پیگیری خواهد بود

  View Comment
 • فاطمه wrote on ۳۰ مهر, ۱۳۹۶, ۰:۴۴

  سلام
  از نیرو های مردمی هستم که در یکی از مدارس به نظافت مدرسه و ابدارچی مشغول هستم و حقوقم از کمک اولیا به مدیر مدرسه تامین میشه.
  ۶ یا ۷ سال هست در مدرسه که حدود ۱۵۰ دانش اموز دارد مشغول به این کار هستم.
  سوالی که دارم این است که میتوانم با شکایت از اموزش و پرورش منطقه حق خود را در این چن سال بگیرم؟؟

  منظورم از حق , محاسبه بیمه و سابقه کار در سازمان تامین اجتماعی هس
  با تشکر از سایت مفید و اموزنده شما

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ مهر, ۱۳۹۶, ۸:۵۹

  چون حقوقتان را از اولیا دریافت می کنید پس عملا آموزش و پرورش هیچ ارتباط مالی با شما ندارد
  البته مراجعی مانند اداره کار بازرسانی در این خصوص دارند که می توانید پیگیری نمایید
  ضمنا به محض مطرح نمودن شکایت و یا حتی نامه نگاری احتمالا کار خود را از دست بدهید

  View Comment
 • محمد wrote on ۳۰ مهر, ۱۳۹۶, ۰:۴۶

  سلام
  فرمودید در محاسبه حق التدرس ,حق شغل حرفه ای محاسبه نمیشود.
  لطفا در مورد حق شغل حرفه ای توضیح بدید
  تو حکم حق شغل حرفه ای نیست
  با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ مهر, ۱۳۹۶, ۸:۵۳

  حق شغل حرفه ای در فیش حقوقی درج شده است
  معمولا در حکم یا در بند حق شغل آمده و یا در بند سایر می آید.

  View Comment
 • طاهرخانی wrote on ۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۰:۲۶

  با عرض سلام دستورالعمل نتقال بین ارگان چه شرایطی دره؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ آبان, ۱۳۹۶, ۸:۵۹

  شرط اصلی پیشنهاد دستگاه پذیرنده و موافقت دستگاه انتقال دهنده
  برای ورود به آموزش و پرورش سن نباید از ۳۵ بالاتر باشد و همچنین رشته تحصیلی جز رشته های مورد نیاز باشد مثلا رشته حقوق شانش بسیار کمی برای انتقال دارد

  View Comment
 • حسن wrote on ۳ آبان, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۱

  با سلام م احترام
  اینجانب دبیر بودم که امسال انتقال موقت شدم و به اجبار به مقطع ابتدایی فرستادند . با توجه به اینکه اکنون در مقطع ابتدایی تدریس می کنم آیا حق آموزگاری به من تعلق نمی گیرد؟ ممنون از حمات بی دریغتان

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ آبان, ۱۳۹۶, ۸:۵۲

  حقوق آموزگاران و دبیران در حال حاضر هیچ تفاوتی ندارد.

  View Comment
 • آسمان wrote on ۴ آبان, ۱۳۹۶, ۱۱:۰۵

  باعرض سلام من ۱۵سال سابقه کاردارم امسال سیستم نقل وانتقالات برای ورودبه مقصدموردنظرازطرف ادارکل استان بسته شده بودوبه ماکدداده نشدامااکنون درآخرمهرماه بیش از۲۰نفرازهمکاران به شکل غیرقانونی منتقل شده اندچگونه میتوانم به حق خودبرسم لطفاراهنمایی کتیدباتشک

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ آبان, ۱۳۹۶, ۸:۴۱

  بازرسی

  View Comment
 • محمد wrote on ۴ آبان, ۱۳۹۶, ۱۵:۵۴

  با سلام و خسته نباشید .لطف بفرمایید در صورت بازنشستگی کدام یک از بند های احکام حذف خواهد شد و به صورت عمومی چقدر کاهش حکم خواهیم داشت .

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ آبان, ۱۳۹۶, ۸:۴۰

  بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافته و بند سایر فیش حقوقی
  غائله مندی و اولاد از حکم حذف می شود و پرداخت آن در فیش خواهد بود.
  حدود ۲۵۰

  View Comment
 • مهریز wrote on ۸ آبان, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۴

  سلام. ۳ سال و ۵ ماه سابقه دولتی دانشگاه فرهنگیان دارم ولی تجربی نیست. الان امسال اومدم سر کار. امتیاز حق شاغل ما رو در بدو استخدام با لیسانس باید چند بزنن؟ ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۴:۱۲

  حداقل۲۱۰۰

  View Comment
 • شیرین wrote on ۹ آبان, ۱۳۹۶, ۱۱:۲۰

  سلام. کسی که ۳ سال آخر خدمت خود را در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت کند آیا برای بازنشستگی تاثیری در افزایش حقوق یا پاداش خواهد داشت ؟

  دیگر اینکه حکم بازنشستگی چه جوری محاسبه میشه ؟ آیا یک سی ام متوسط حقوق ضربدر سنوات پرداخت بیمه فرمول درستی برای محاسبه ی حقوق فرهنگیان است؟ از پاسخگویی شما متشکرم.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۳

  خیر تاثیری ندارد
  میانگین دوسال با ضریب آخرین سال

  View Comment
 • شیرین wrote on ۹ آبان, ۱۳۹۶, ۱۱:۲۴

  سؤال دیگه اینکه مشکلی برای مدیر مدرسه پیش اومده (تصادف) و به من پیشنهاد مدیریت شده که احتمالا جواب مثبت میدم. میخوام بدونم با مدرک لیسانس و ۲۶ سال سابقه حقوقم چقدر افزایش داره؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۵

  ۴۰۰

  View Comment
 • همکار فرهنگی wrote on ۹ آبان, ۱۳۹۶, ۱۷:۲۲

  سلام
  سوالی داشتم : پست هنرآموزی به شرط تدریس تمام وقت به چه معناست؟
  (یعنی ۲۴ساعت موظف در هفته؟)

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۴:۰۷

  سوال مفهوم نیست
  هنرآموز تمام وقت است

  View Comment
 • همکار فرهنگی wrote on ۱۰ آبان, ۱۳۹۶, ۱۹:۲۳

  سلام
  بنده تبدیل وضعیت شدم بعد متوجه شدم که شماره پست در حکمم با عنوان پست و رشته شغلی مغایرت دارد،آیا مشکلی پیش نمی آید؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۹

  شماره پست صرفا برای پستهای ادارات می باشد
  چنانچه آموزشی هستید کارگزینی باید شماره را حذف نماید

  View Comment
 • مرتضی wrote on ۱۶ آبان, ۱۳۹۶, ۱۸:۳۰

  سلام
  سرپرست بخش هنرستان های فنی چند ساعت در ماه مرخصی دارند؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۲:۴۴

  صرفا مرخصی فصلی تابستان دارند

  View Comment
 • آرام wrote on ۱۹ آبان, ۱۳۹۶, ۲۳:۴۳

  با سلام .شرمنده سوالی داشتم بنده کاردانی ریاضی را از تربیت معلم گرفته ام بعد کارشناسی راهم دررشته خودم دردانشگاه فرهنگیان گرفته ام قبل ۹۰آیا الان بخواهم ارشد بخوانم برایم محاسبه می شود یا خیر ؟ وآیا راه حلی وجود دارد ؟ متشکرم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۴:۱۰

  فعلا توقف یکبار مدرک اعمال نمی شود

  View Comment
 • کوروش wrote on ۲۰ آبان, ۱۳۹۶, ۱۵:۲۶

  سلام من قبلا یک سوال پرسیدم که متاسفانه حذفش کردید و پاسخ ندادین….. من کاردانی ادبیات دارم و دبیر متوسطه اول هستم با ۱۱ سال سابقه…. میخواستم بدونم چون رشته من کادانی و کارشناسی توی شهر مت وجود نداره میتونم کاردانی به کارشناسی دینی و عربی بخونم….۱ – آیا مدرکم اعمال خواهد شد چون کار گزینی منطقه میگه نه برای خودت میخوای بخون ولی مدرکت اعمال نمیشه چون از ۹۴/۷/۱ بخشنامه اومده باید رشته های مطلوب کاردانی رو ادامه بدی و مرتبط باشه؟ ۲- دانشگاه آزاد فرم معلم میخواد یانه؟ ممنون میشم به این دو سوال من جواب بدین تا تکلیفم مشخص بشه….

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۲:۲۰

  چنانچه پس از اخذ مدرک، ابلاغ تدریس دروس دینی و عربی داشته باشید اعمال مدرک امکان پذیر است
  دانشگاه آزاد هیچ فرمی نمی خواهد

  View Comment
تمام حقوق این سایت برای © 2018 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی