آیا در بخشنامه فوق الذکر تفاوت تطبیق ورودی های سال …

Comment on پرسش و پاسخ by حمید.

آیا در بخشنامه فوق الذکر تفاوت تطبیق ورودی های سال ۸۸ به بعد حذف می شود؟

Recent Comments by حمید

بخشنامه شماره ۷۱۰/۳ مورخ ۹۶/۲/۱۹ وزارت آموزش و پرورش در خصوص ارتقاء طبقه استحقاقی و حذف طبقه تشویقی
آیا با اجرای بخشنامه فوق الذکر تفاوت تطبيق ورودی های سال ۸۸ به بعد مثل سایر ادارات حذف می شود؟


درباره نویسنده

446مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی