پرسش و پاسخ

سوالات امور اداری خود را در زمینه های زیر در قسمت دیدگاهها مطرح نمایید.

 • حقوق و مزایا و حکم

 • انتقال

 • مرخصی

 • ماموریت

 • تک کارت

 • تقلیل ساعت تدریس

  باتوجه به اینکه کلیه افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی تواننددرصورت داشتن شرایط استفاده ازتقلیل ساعت به جای ۲۴ساعت ،۲۰ساعت درهفته تدریس نمایندلذادراین قسمت شرایط استفاده ازتقلیل ساعت رابیان می دارم .

  ملاک تقلیل ساعت کارموظف برابردستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی داشتن یکی از۲شرط ذیل می باشد

  ۱- داشتن ۲۰سال تدریس تمام وقت یامدیریت ومعاونت مدارس

  ۲- رسیدن به ۵۰سالگی

  بنابراین سوابق،ماموریت تحصیلی ،خدمت وظیفه ،تحصیل ،…دراحتساب ۲۰سال سابقه تجربه قابل محاسبه نمی باشد.

  البته افرادی که به استنادبخشنامه۲۳۰درپستهای مصوب اداری مشغول خدمت می باشندمستثنی می باشندلذاسابقه خدمت درپستهای اداری جزء سابقه تجربی محسوب می شود.

  باتوجه به اینکه فقط افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندلذامدیران ،معاونان ،سرپرستان شب،…که به امرتدریس اشتغال ندارندنمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندوهرزمان که  به امرتدریس اشتغال یابندمی توانندازمزایای تقلیل ساعت بهره مندشوند.

  نکته مهم

  همکارانی که دارای هریک ازشرایط فوق الذکرمی باشندلازم است به کارشناسی اموراداری محل خدمت خودمراجعه ودرخواست خودرابرای استفاده ازتقلیل ساعت ارائه تاابلاغ مربوطه صادرگردد.  

  سنوات ارفاقی

  با سلام وعرض ادب خدمت همکاران محترم

  سنوات ارفاقی همکاران استثنایی از تاریخ ۶۹/۹/۲۱ لغایت ۸۷/۱۲/۲۹

  ازتاریخ ۸۸/۰۱/۰۱ تاتاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ قطع .

  واز تاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ تاهم اکنون ادامه دارد .

  هر پنج سال یک سال ارفاقی و هرسال ۷۲روز وهرماه ۶ روز می باشد

   

  امتیاز حق شاغل

 • پرسش: امتیاز حق شاغل بر چه اساس محاسبه می گردد:

  پاسخ:

  امتیاز حق شاغل بر اساس عوامل( تحصیلات، سنوات خدمت، تجربه، دوره های آموزشی(ضمن خدمت)) و مهارتها و توانایی های فردی تعیین می شود که هرکدام از این عوامل بازهم امتیاز و ضریب خاص خودش را دارد. تحصیلات دیپلم۱۲۰۰ امتیاز ، فوق دیپلم ۱۴۰۰ امتیاز ، لیسانس ۱۷۰۰ امتیاز، فوق لیسانس ۲۰۰۰امتیاز و دکترا۲۳۰۰امتیاز و سنوات دیپلم ضربدر۲۵،فوق دیپلم ضربدر۳۲، لیسانس ضربدر ۳۹، فوق لیسانس ضربدر۴۶ و دکترا ضربدر ۵۳ محاسبه می شودو دوره های آموزشی هر ساعت نیم امتیاز و حد اکثر تا ۵۰۰ امتیاز می باشد.امتیاز مهارت ها دیپلم ۲۵۰، فوق دیپلم۳۰۰، لیسانس۴۰۰، فوق لیسانس۶۰۰و دکترا۸۰۰امتیاز محاسبه می گردد. این عوامل با توجه به نگارش و ضریب سال اعمال می گردد.

 •  

  حق شاغل همکاران فرهنگی حداکثر ۷۵ درصد حق شغل می باشد

   

  رتبه . طبقه شغلی

  جدول شرایط احراز ارتقاء طبقه شغلی کارکنان از لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق تجربی

  طبقه

  مدرک

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
  ابتدایی سنوات ۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴
  سیکل سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  فوق دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  فوق لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای حرفه ای سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای تخصصی سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰ ۲۴

   

  مدت تجربه قابل قبول برای ارتقاء رتبه های شغلی متصدیان شاغل تا سطح  کاردانی و کارشناسی و بالاتر

  رتبه

  مدت تجربه

  مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کاردانی ۰  ۸ سال ۲۰ سال
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کارشناسی و بالاتر ۰ ۶ سال ۱۲ سال ۱۸ سال ۲۴ سال

  لازم به توضیح اینکه در ارتقاء رتبه و طبقه موارد ذیل طبق بخشنامه های قبلی اعمال می گردد.( اصلاح جدول فوق به استناد بخشنامه وزارتی به شماره ۲۰۲۰۳۶/۷۱۰- ۲۵/۹/۱۳۹۱ و بخشنامه اداره کل استان کرمانشاه به شماره ۷۱۰/۵۰۳۹۱۹۱۳۹۹۹۶/۵۶۱ – ۳۰/۹/۱۳۹۱ در تعیین رتبه شغلی کارکنان مدرک تحصیلی ملاک عمل نمی باشد.و با توجه به بند ۷ بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ – ۲۰/۱۰/۹۰ مستخدمین شاغل در مشاغل کارشناسی و متصدیان مشاغل آموزشی( آموزگاران،دبیران،هنرآموزان،مدیرو معاون واحدآموزشی و…) موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان ، با رعایت سایر مقررات از قبیل تجربه ، سنوات، تکمیل فرم ارزشیابی، تجربیات مدون شده و …) می تواند حداکثر تا رتبه عالی و در سایر مشاغل حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء یابند.

  * جهت ارتقاء رتبه شغلی از مقدماتی تا عالی با ضمن کسب امتیاز لازم از نمره ارشیابی سالانه باارائه تحقیق تجربیات مدون شده ، اقدام پژوهی و گذراندن دوره های ضمن خدمت در طول سالهای خدمت تجربی ارائه نمایند. ساعت ضمن خدمت به شرح ذیل می باشد.پ

  * رتبه مقدماتی به پایه ۳۰۰ ساعت و کسب ۶۰درصد از نمره ارشیابی- رتبه پایه به ارشد ۲۵۰ ساعت کسب ۷۰ درصد از نمره ارشیابی- رتبه ارشد به خبره ۲۰۰ ساعت و کسب ۸۰ درصد از نمره ارزشیابی و رتبه خبره به عالی ۱۵۰ ساعت ضمن خدمت و کسب ۹۰ درصد از نمره ارزشیابی-  که تاریخ دوره ضمن خدمت از  ۱۳۷۹به بعد می باشد که ملاک تاریخ اجرای دوره در برگه های ضمن خدمت قابل قبول است نه تاریخ صدور که باید بعد از تآیید به دایره کارگزینی ارائه گردد.

  * تعجیل در ارتقاء طبقه ورتبه به خاطر خدمت در مناطق کمتر توسعه روستایی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد به ازای هریک سال به مدت یک سال از مدت تجربه درج شده در جدول کسر خواهد شد.  به عنوان مثال فردی که ۱/۱/۸۸ تا ۱/۷/۸۸ خدمت روستا دارد با سنوات ۱۷ سال و ۶ ماه از رتبه خبره برخوردار خواهد شد. و اگر فردی از ۱/۷ /۸۸ لغایت ۱/۷/۸۹ خدمت در روستا داشته باشد با ۱۷ سال سنوات از رتبه شغلی خبره برخوردار می گردد. یا پرسنلی که از ۱/۱/۸۸ لغایت ۱/۷/ ۹۰ خدمت در روستا داشته باشند با سنوات ۱۵ سال و ۶ ماه از رتبه شغلی خبره برخوردار خواهند بود.

  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟

  پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

  پرسش: سختی کار بر چه مبنایی پرداخت می شود؟

  پاسخ: سختی کار بر مبنای پست و رشته شغلی و رشته تحصیلی می باشد. کلیه دبیران و آموزگاران علوم انسانی ۲۴۰ – دبیران رشته های کامپیوتر ، فیزیک ، شیمی امتیاز ۳۰۰ – دبیران رشته های مهندسی معماری و عمران امتیاز ۳۶۰- دبیران تربیت بدنی متوسطه و راهنمایی امتیاز ۴۲۰ – پستهای مدیریت و معاونت  مدارس عادی امتیاز ۱۲۰ – مدیریت و معاونت هنرستانها امتیاز ۲۴۰ تعلق می گیرد.

  پرسش : 
  آیا برای اضافه کار تفاوت تطبیق هم محاسبه می شودیا خیر؟
  پاسخ : 
  خیر

   

  پرسش : آیا سابقه سالهای حق التدریس برای کارکنانی که به استخدام پیمانی درآمده اند قابل احتساب است یا بستگی به قانون سازمان تامین اجتماعی دارد؟

  پاسخ : به استناد ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و بر اساس مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون فوق الذکر احتساب سوابق خدمت غیر رسمی منوط به انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت حقوق از اعتبارات دولتی می باشد بنا به مراتب فوق احتساب سنوات خدمت معلمان حق التدریس پاره وقت و مشمولین مصوب ۷/۷/۸۳ مجلس محترم شورای اسلامی مورد محاسبه قرار نمی گیرد
  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

 • پرسش : 
  گروههای تشویقی وارفاقی نظام قبلی دراحکام جدید موثر بوده یا فقط تفاوت تطبیق انجام گرفته؟
  پاسخ : 
  مؤثر است و در جدول حق شغل آخرین گروه در نظر گرفته شده است.

  پرسش : 
  دلیل اختلاف مبلغ مناطق کمتر توسعه یافته درافرادی که دارای گروه مشابه و پست مشابه و مزایای مشابه بوده اند چیست؟
  پاسخ : 
  مبالغ ریالی فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته عبارت است از مجموع فوق العاده محرومیت از تسیهیلات زندگی، فوق العاده نوار مرزی ، جذب مناطق محروم در صورت دریافت. ضمنا به کارکنانی تعلق می گیرد که در دهستان خدمت می نماید.

  پرسش : 
  اگر درفرم ۵۰۲ سابقه تجربی اشتباه باشد:مثلاً ۴سال اضافه باشد یا ۴سال کم باشد:درچه تاثیردارد؟
  پاسخ : 
  هر مورد اشتباهی قابل اصلاح خواهد بود.

  پرسش : 
  کسانی که مثلاً ۱۰/۱/۸۸ گروه استحقاقی می خواستند دریافت کنند وبدلیل قانون خدمات کشوری اعمال نشد چگونه اعمال خواهدشد.
  پاسخ : 
  در قانون مدیریت خدمات کشوری که از ۱/۱/۸۸ اجرا شده است گروه حذف شد. به عنوان طبقه اعمال گردیده است. مثلا گروه ۱۰ بعد از خدمات کشوری طبقه ۶ است.

   

   

About the Author

has written 7 stories on this site.

۸۸۵ Comments on “پرسش و پاسخ”

 • فرشته پرسته wrote on ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۵۵

  باسلام درسال ۹۸ باز نشسته می شم اداره میفرماید سابقه نهضت سواداموزی سابقه حساب نمی شه چرا//

 • اموراداری wrote on ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۵:۲۵

  علت را از اداره بپرسید
  سپس اعلام فرمایید تا در خصوص درستی علت پاسخ داده شود

 • محمد wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۳:۵۷

  باسلام وخسته نباشید .الان که قسمت درباره ما را به عنوان نوعی خدا حافظی خواندم بیشتر دلم گرفت چون متاسفانه در جامعه ما روزنه های نوری که پیدا بود به طرف خاموشی سوق پیدا کرده وماکورمال کورمال درکوچه های سرگردانی بخشنامه ها و بد اخلاقی بعضی از همکاران کارگزینی که خودرا خدا پنداشته وبا چشم حقارت به دیگران می نگرند نه اینکه شایستگی پست اموراداری راداشته باشند مثل سایر پستهای حکومتی روش تعیین پست مبنی برشایستگی نیست …………اینجا تنها جایی بوده که با حوصله وافر و سعه صدر وسیع دربرابر ناملایمتهای همکاران باز هم با صبر و دقیق جواب همکاران را داده ایدواز شما بسیار سپاسگزارم و به عنوان یک معلم جامعه از شما درخواست دارم درصورت امکان صفحه را نبسته وجدااز دلخوریهای احتمالی پیش آمده از دست همکاران ان را مصداق تونیکی کن ودردجله انداز قرار داده ودر اطلاع رسانی و جواب همکاران ثابت قدم بمانید چون بسیاری از افراد قطعا فقط با راهنمایی شما توانسته اند به حق خود برسند وگرنه شاید اصلا نمی دانستند درخصوص مواردی اصلاحقی هم داشته اند .باتشکر از تمام زحماتتان و گزاردن وقت برای دیگران درصورت امکان متن خداحافظی را پاک کنید .

 • اموراداری wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۴:۳۵

  سلام
  مطمئنا در شرایط حاکم بر کارگزینی ها کمترین نقش را کارکنان این بخش دارند.
  گستردگی ،تعدد و در برخی موارد عدم شفافیت قوانین باعث ایجاد این وضعیت شده است.
  از طرفی کارگزین با حجم بالای کار که تخصصی می باشد روبرو بوده که حتی کوچکترین اشتباه باعث خسارت به کارکنان می گردد.
  به امید روزی که با شفافیت و کاهش قوانین همکاران در رسیدن به حقوق مسلم خود با هیچ مشکلی مواجه نباشند.

 • ناشناس wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۳:۵۱

  سلام.من تاالان ۱۴سال۶ماه سابقه دارم ازمهر۸۸تامهر۹۱روستابودم امسال خبره میشم؟

 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۰۴

  شما ۳سال تعجیل دارید
  وبا۱۵ سال سابقه از خبره می توانید بهره مند شوید.

 • ناشناس wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۹:۵۰

  سلام.پس ضمن خدمت وارزشیابی هم تاثیرنداره؟ارزشیابی ابن چندسالم بالای ۸۵بوده وضمن خدمتم تاالان۱۵۸۰ساعته

 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۰:۰۴

  سایر شرایط را باید داشته باشید

 • ناشناس wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۲:۵۰

  سلام.ببخشید سایرمنظورتون چیه متوجه نشدم.بازببخشید.

 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۴:۰۷

  ضمن خدمت
  و ارزشیابی

 • ناشناس wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۴:۱۶

  ممنونم ازراهنمایی هاتون .من هم ضمن خدمتم میرسه هم ارزشیابیم .خداکنه زودتراز۱۵سال بسم.

 • فرهنگی wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۵:۳۲

  باسلام و عرض ادب
  لطفا” مرا راهنمائی بفرمائید برای تصحیح حق شاغل چه باید کرد؟
  کارگزینی می فرمایند روی سیستم برای ما عدد ۱۵۰ ساعت را نشان می دهد و ملاک
  ما همین است.در صورتی که اینجانب ۸۵۰ ساعت ضمن خدمت دارم و در سامانه ضمن
  خدمت همین عدد تایید شده.امور اداری منطقه به من گفتند سیستم برای ما از سال ۹۲
  به بعد برای ثبت ضمن خدمت بسته است ما چه کنیم به ضمن خدمت و فن آوری مربوط
  است .ضمن خدمت اداره کل می فرماید به منطقه مربوط است و شما یک پرینت از
  ضمن خدمت خود بگیرید و مسئول مربوطه مهر و امضا کنند و به امور اداری منطقه 
  تحویل دهید.الان هم منطقه می فرمایند پرینت مهر شده را چه کار کنیم ما در سیستم
  نمی توانیم اطلاعات ضمن خدمت شما را وارد کنیم.به فن آوری منطقه هم مراجعه و 
  فرمودند پیگیری می کنیم و خبری شد اطلاع می دهیم .الان من باید چه کاری انجام 
  دهم؟باور کنید سال گذشته هم فرمودند اطلاعات روی سیستم می نشیند و نگرانی 
  نداشته باشید ولیکن نتیجه حق شاغل با اختلاف وحشتناکی دو سال است که نادرست 
  درج می شود .لطفا” یاری ام نمائید.
  باسپاس و تواضع

 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۷:۵۱

  درمرحله اول کتبا به اداره نامه بنویسید

 • فرهنگی wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۸:۵۲

  باسلام مجدد و سپاس
  یعنی خطاب به مسئول امور اداری(کارگزینی منطقه) متن درخواستم را مکتوب نمایم؟
  یا اینکه خطاب به مسئول فن آوری یا اینکه مخاطبم باید رئیس اداره باشد؟
  با عرض پوزش به جهت ناآگاهی از طی روال اداری.
  با احترام

 • اموراداری wrote on ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۲۹

  مخاطب باید اداره باشد

 • ناشناس wrote on ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۶:۲۰

  سلام.خسته نباشید من فروردین ۸۸مرخصی بودم تا مهر۸۸ازمهرروستابودم تامهر۹۱الانم ۱۴سال۶ماه سابفه دارم امسال خبره نمیشم؟باتشکر

 • اموراداری wrote on ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۰:۱۸

  احتمالا شما ۳سال تعجیل دارید
  یعنی ۱۵ سال خبره

 • سامان wrote on ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۹:۵۰

  سلام من معلم پایه دبیرستانم به دلایل محروم کردن چندتا از دانش آموزان بی انضباط به مدت ۵ جلسه از کلاس درس ، رییس اداره به مدیر مدرسه گفتنه که برای من نامه تخلف بنویسه
  خاستم بینم نتیجش چیه؟!

 • سامان wrote on ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۹:۵۱

  یعنی نامه تخلف که برا من نوشتنه چه تاثیری بر شغل من داره

 • اموراداری wrote on ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۰۲

  در بدترین شرایط به هیات تخلفات معرفی می شوید و احیانا با توبیخ کتبی روبرو خواهید شد چنانچه در ده سال پایانی خدمت باشید محکومیت در هیات تخلفات منجر به کاهش یکسال از پاداش پایان خدمت خواهد شد
  سعی کنید از طریق مدیر مدرسه و رایزنی وی با دانش آموزان یا اولیاء شان (درصورت شکایت آنان) و اداره مشکل را رفع نمایید.

 • حسن wrote on ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۰:۱۸

  حسن
  با عرض سلام و احترام و خسته نباشید
  در خصوص بخشنامه کمک هزینه مهد کودک به کارگزینی محل خدمت مراجعه نمودیم که فرمودند شما انتقال موقت هستید و باید به محل خدمت خودتان بروید. با توجه به اینکه ما ۳ سال است در خراسان شمالی موقت هسیم و محل خدمت ما سیستان و بلوچستان است و امکان رفتن به آنجا برایمان وجود ندارد آیا امکان ثبت نام در خراسان شمال برایمان وجود ندارد؟

 • اموراداری wrote on ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۷:۵۷

  سلام
  طی نامه ای (فاکس) مراتب را به محل خدمت اصلی اعلام فرمایید

 • علی اکبر حسن زاده wrote on ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۸:۳۶

  عرض سلام و ادب بنده ۲۷ سال سابقه خدمت دارم و امسال دچار بیماری خاص شده ام جراحی کردم و شیمی درمان شده و در حال حاضر رادیو تراپی انجام می دهم با توجه به تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان در سال ۹۶ بنده می توانم درخواست بازنشتگی بدهم ؟ا راهنمایی بفرمایید

 • اموراداری wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۰:۳۸

  فعلا بخشنامه ای ابلاغ نشده است

 • علی wrote on ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۰:۳۰

  با سلام. چند ماه پیش هیات دولت تصویب کرد که تبدیل وضعیت معلمان پیمانی به رسمی- ازمایشی بلامانع است. ولی فکر می کنم اموزش و پرورش هیچ علاقه ای به این امر ندارد!!! تکلیف ما چیست که پس از گذشت ۱۰ سال هنوز بلاتکلیف هستیم؟؟؟

 • فرهنگی wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۹:۰۴

  باسلام و درود و خسته نباشید خدمت شما بزرگوار،
  لطفا” می فرمائید آیا سیستم کارگزینی از سال ۹۲ برای ثبت ساعات ضمن خدمت
  توسط  کارشناسان کارگزینی ادارات و مناطق،بسته و امکان ثبت وجود ندارد؟این سخن 
  صحیح است؟رئیس کارگزینی هم همین طور؟پس چه قسمتی این دسترسی را دارد؟
  مگر آنچه در فرم خلاصه سابقه پرسنلی ثبت شده، توسط کارگزینی انجام نشده؟
  ببخشید که این قدر سوال می پرسم و خاطر شما را مکدر می نمایم.باور کنید پاسخ
  سوالاتم را نمی دانم و فقط پاسخ شما برایم معتبر است.
  طبق توصیه ی شما کارشناس محترم باید خطاب به اداره نامه می نوشتم که این کار را
  انجام دادم ولیکن دیروز به من گفتند باید صبر کنم تا فن آوری پاسخ را بگویند و منتظر 
  باشم.حالا به نظر شما،من منتظر بمانم یا نامه ی کتبی را تحویل و پیگیری نمایم تا به 
  نتیجه برسم؟لطفا” ناآگاهی ام را که مسبب ناراحتی شما می شود به بزرگ منشی خود
  ببخشائید و سوال هایم را بدون پاسخ نگذارید.
  با سپاس و نهایت قدردانی

 • اموراداری wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۰:۱۶

  منتظر پاسخ باشید
  درصورت عدم پاسخ می بایست به مراجع بالاتر (اداره کل و..) نامه بنویسید

 • امین wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۴:۱۹

  باسلام
  بنده یکسال(سال۸۱) مدیر دروس بوده‌ام، جزء سوابق جهت تقلیل ساعات تدریس محسوب می‌شود؟

 • اموراداری wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۱۶

  مدیر دروس جز مشاغل آموزشی می باشد

 • سامان wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۳:۳۵

  سلام و خسته نباشید
  من نیروی دبیری و رسمی هستم. سال ۹۰ اولین بار در منطقه ای که درس میدادم ۴ ماه در مدرسه تدریس کردم و بعد به علت اعتراض دانش آموزان به نحوه تدریس من یه معلم دیگه که تازه به اونجا منتقل شده بود بجا من آوردن و از دی ماه ۹۰ به من ابلاغ های دستنویس دادن بهمن رفتم توی یه مدرسه بعد یک ماه که رفتم معلم سابقه دار که براشون اومد از اداره بلز ابلغ دستنویس دادن گفتن برو یه مدرسه دیگه اسفند هم اونجا بودن بعد گفتن دیگه نمیخاییم
  بعد عید ابلاغ دستنویس دادن بهم برا یه مدرسه دیگه که دیگه سال تحصیلیو اونجا ختم کردم!
  حدود ۱۲ ساعت درس خودمو تدریس میکردم باقیش کار دفتری بود.
  من از ابلاغ کامپیوتری اطلاعی نداشتم سال بعد فهمیدم که سال ۹۰_۹۱
  ابلاغ کامپیوتری ندادنه پارسال رفتم دنبالش ابلاغای دستی۹۰_۹۱ را داشتم گفتم توی اتوماسیون ثبت کنید گفتن نمیشه دیگه ثبت کرد همون سال باید ثبت میشده که کارگزینی اشتباه کرده! ابلاغ های دستی که داشتم کپیش توی پروندم نبود
  اما خودم داشتمشون یکیشو کمی کردن گذاشتن توی پروندم اما ثبت کامپیوتر نکردن
  توی فرم ۵۰۲ برام یکی از مدرسه ها ثبت شده اما ابلاغ کامپیوتری توی اتوماسیون نیست
  خاستم ببینم واقعن دیگه نمیشه ثبتش کرد هرچی اسرار کردن گفتن نمیشه دیگه توی سیستم ثبت کرد
  با تشکر فراوان

 • سامان wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۳:۴۲

  چون اونسال ابلاغ برام ثبت نیست ممکنه به یه منطقه دیگه منتقل شدم اونسالو برام امتیاز حساب نکنن

 • اموراداری wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۲۴

  امتیاز سابقه برابر حکم قابل محاسبه است
  در فرم۵۰۲ نیز ابلاغ درج نمی گردد

 • ناشناس wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۵:۱۷

  سلام.به هرحال کدام دستورالعمل اجرامیشه ۶تا۱۲درصدیامنتظرجواب استفساریه بمانیم

 • اموراداری wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۸:۵۲

  باید منتظر باشیم

 • ناشناس wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۲:۰۲

  با سلام لطفا در مورد بخشنامه ۹۱/۳۰۱۲۷/۷۱تفاوت تطبیق مدیریت یه سوال داشتم.کسی که از سال ۸۰تا۸۷مدیر بوده وسپس یکسال مرخصی زایمان بوده ومجددا تا سال ۹۱معاون بوده شامل بخشنامه مذکور می گردد؟ممنونم راهنمایی کنید

 • اموراداری wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۱۶

  همکارانی که در ۸۸/۱/۱ حق مدیریت در حکم داشته باشند تفاوت تطبیق مدیریت در حکم دارند

 • امین wrote on ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۰:۴۳

  سلام
  ضمن تشکر از پاسخ شما، پیرو سؤال قبلی که مدیر دروس از مشاغل آموزشی است. کارگزین محل خدمت بنده چنین نظری ندارد و معتقد است که جزء سابقهٔ شما جهت تقلیل ساعات محسوب نمی‌شود. جهت اقناع ایشان چه کنم؟

 • اموراداری wrote on ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۷:۵۴

  نامه بنویسید تا استعلام بگیرند
  حتی بخواهید اداره کل از وزارتخانه استعلام بگیرد

 • حسن wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۰:۱۷

  حسن
  با عرض سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
  در خصوص هزینه مهد کودک به کارگزینی محل خدمت مراجعه نمودم که فرمودند شما انتقال موقت هستید و باید به محل خدمت اصلی مراجعه کنید. با توجه به فاصله ۲۰۰۰ کیلومتری (بجنود تا شهرستان راسک سیستان و بلوچستان) امکان مراجهع حضوری میسر نبود و به تلفن هم جواب ندادند تا زمانی که موفق به صحبت شدم که فرمودند مهلت تا ۲۴/۲/۹۶ بوده و به اتمام رسیده خواهشمند است راهنمایی بفرمایید چهکار کنیم که حقمان ضایع نگردد. متشکرم

 • اموراداری wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۱۹

  چون جمع آوری آمار بوده است لذا منطقه ای که در آن به صورت موقت خدمت می کنید می توانستند اطلاعات شما را نیز ارسال نمایند
  از مبدا بخواهید اطلاعات تکمیلی شما را ارسال نمایند
  همچنین می تئانید با اداره کل استان نیز تماس بگیرید

 • امین wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۲:۴۶

  سلام
  امور اداری بزرگوار
  لطفا در مورد سؤال پیش‌گفته راهنمایی فرمایید.

 • اموراداری wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۲:۵۳

  منتظر باشید

 • عباس wrote on ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۴:۱۶

  با سلام و عرض خسته نباشید و تشکر بابت پاسخگویی به سوالات همکاران
  بنده در منطقه کمتر توسعه یافته خدمت میکنم و از آنجایی که مدت زمان تحصیل در کسب رتبه و طبقه در این مناطق محاسبه نمیشود، آیا بعد از گذشت ۷_۸ سال که وارد منطقه غیر کمتر توسعه یافته میشوم این مدت زمان تحصیل برای کسب رتبه و طبقه قابل استفاده است؟
  و سوال دیگر اینکه رتبه مقدماتی به پایه و اعمال مدرک ارشد (طبقه ۵) چقدر به حقوق اضافه میگردد؟ (با توجه به ضریب ریالی قبل)
  با سپاس

 • اموراداری wrote on ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۴:۲۸

  همکار عزیز
  برای ارتقاء به رتبه پایه ۳سال تجربه ، ارشد ۶سال تجربه، خبره۹سال و عالی ۱۲ سال سوابق تجربی نیاز است.
  بدون کمتر توسعه یافته حدود۱۵۰(رتبه)
  بدون کمتر توسعه یافته حدود ۱۴۰

 • اشکان wrote on ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱:۱۶

  با سلام خسته نباشید.برای برخورداری از مزایای ضمن خدمت در حکم باید شخصا به امور اداری مراجعه کرد یا بصورت خودکار صورت میگیره.با تشکر

 • اموراداری wrote on ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۲۰

  به صورت خودکار انجام می شود
  برای اطلاع از مجموع ضمن خدمت محاسبه شده می توانید از امور اداری بپرسید

 • محمد wrote on ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۹:۲۱

  سلام
  در مورد نحوه ی تسویه حساب نیروهای پیمانی برای خروج از آموزش و پرورش توضیح می فرمایید؟

 • اموراداری wrote on ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۱۲

  کارمند پیمانی هر زمان که بخواهد می تواند استعفا داده و از سیستم خارج گردد

 • محمد wrote on ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۹:۵۱

  با سلام
  در مدرسه کاردانش اگه یک رشته دوسال پشت سرهم تشکیل نشه آیا اون مدرسه دیگه نمیتونه اون رشته رو تشکیل بده و حذف میشه؟؟

 • اموراداری wrote on ۱ خرداد, ۱۳۹۷, ۸:۳۴

  راه اندازی مجدد یک رشته مستلزم طی کردن روند اخذ آن از سوی اداره و تایید اداره کل آموزش و پرورش استان می باشد.

 • جهانگیر wrote on ۱۹ دی, ۱۳۹۷, ۲۳:۰۵

  با احترام به استحضار می رساند که اینجانب از مشاورین ناحیه سه کرمانشاه که در مورخه ۱/۷/۶۸ جذب دانشسرای دوره دوساله شدم واکنون ۳۰ سال سابقه خدمت دارم که درمردادماه ۱۳۸۱از مرکز مدیریت دولتی کرمانشاه مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با ارزش استخدامی اخذ نموده ام ودر تیرماه ۱۳۹۷ موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزادواحد کرمانشاه شدم ونیز علاقمند به رشته شغلی خود می باشم لذا از مقام محترم خواهشمندم که مدرک جدیدم جایگزین مدرک قبلی شود ودر حکم اصلاح شود تا امکان ادامه خدمت تا ۳۵ سال را داشته باشم

 • اموراداری wrote on ۲۰ دی, ۱۳۹۷, ۹:۰۲

  همکار گرامی
  درخواست خود را از طریق اداره و مراجع بالاتر پیگیری فرمایید.
  ان شاء الله نتیجه بگیرید.

 • رضا wrote on ۲۰ دی, ۱۳۹۷, ۲۲:۵۲

  با سلام و خدا قوت
  اینجانب با ۲۲ سال سابقه در اداره با مدرک کارشناسی آموزش ابتدایی و رسته اداری متقاضی تغییر رسته به آموزشی بدون حذف تجربیات شغلی و از دست دادن طبقات شغلی خود می باشم . امکان این کار وجود دارد یا نه.
  می توانم در قسمت معاون اجرایی مدارس(دفتردار قدیم) انجام وظیفه نمایم.
  از اینکه بدون دردسر ما به جواب سوالاتمان می رسیم بی نهایت از شما سپاس گزارم

 • اموراداری wrote on ۲۱ دی, ۱۳۹۷, ۱۶:۲۵

  تغییر سمت با بخشنامه های فعلی به نفع شما نیست.
  چون حتی پست معاون اجرایی نیز جز مشاغل معلمان می باشد.
  مگر با اغماض با شما عمل کنند

 • مینا wrote on ۲۲ دی, ۱۳۹۷, ۱۰:۵۰

  سلام خسته نباشید. من دکتر برام یک ماه استعلاجی نوشته است مدارک پزشکی و برگه استعلاجی را بردم اداره محل کار گفتن ۲۰ هزار به حساب پزشک اداره بریزید و باید چند روز دیگه بیایید کمسیون که تایید کنه
  یعنی قانون عوض شده؟؟؟ چون بیشتر از ۲۱ روز قبلن نیاز به تایید پزشک اداره نبود و کمسیون لازم نداشت و کلینیک اموزش و پرورش مرکز استان باید تایید میکرد

 • اموراداری wrote on ۲۲ دی, ۱۳۹۷, ۱۱:۳۱

  قانون تغییری نداشته است.
  ولی اداره در برخی موارد(مثلاعدم تایید گواهی توسط پزشک معتمد) می تواند گواهی را به کمیسیون ارجاع نماید.

 • هادی wrote on ۲۲ دی, ۱۳۹۷, ۱۴:۰۹

  آیا ضریب حقوق یک عضو پیمانی با رسمی متفاوت است؟

 • اموراداری wrote on ۲۳ دی, ۱۳۹۷, ۸:۲۷

  حقوق کارکنان پیمانی و رسمی تفاوتی ندارد

 • هادی-ماده 28 wrote on ۲۳ دی, ۱۳۹۷, ۱۰:۴۸

  بنده تازه استخدام شدم و پیمانی هستم و همکارام تازه فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان است ولی ضریب ریلی حکم او ۱۹۷۲ و من ۱۷۵۲ است چرا؟ گروه و طبقه و مدرکمون یکسان است. او ۴ سال سابقه تجربی داره من ۲ سال غیر مرتبط که نباید تو ضریب ریالی اثر داشته باشه.

 • اموراداری wrote on ۲۳ دی, ۱۳۹۷, ۱۱:۵۶

  ضریب امسال ۱۷۹۷ می باشد(کف ضریب)
  اختلاف ضریب به علت اعمال افزایش حقوق پلکانی که از ۹۷/۱/۱ اجرا شده است می باشد.

 • هادی-ماده 28 wrote on ۲۳ دی, ۱۳۹۷, ۱۷:۰۲

  با سلام خوب سوال من هم همین است چرا پلکانی برای من که حقوق کمتری دارم ضریب ریالی کمتری دارد؟ مگر نباید افزایش پلکانی به نفع حقوق های کمتر باشد. حکم من ۱۴۰۰۰۰۰ است. چرا من که کف ضریب حقوق رادارم کف ضریب هم اعمال شده است؟

 • اموراداری wrote on ۲۴ دی, ۱۳۹۷, ۷:۵۲

  روش پلکانی با توجه به حقوق سال قبل قابل محاسبه است.

 • احمد صفری wrote on ۲۴ دی, ۱۳۹۷, ۲۳:۳۸

  با سلام
  بالای صفحه نوشته فعالیت این سایت هیچ ارتباط کاری و اداری با آموزش وپرورش ندارد یعنی چه ؟
  میبخشید پس این اطلاعات درست از کجا میذارید بروی سایت؟

 • اموراداری wrote on ۲۵ دی, ۱۳۹۷, ۸:۱۳

  سلام
  چند سالی در امور اداری یکی از مناطق در خدمت همکاران بوده ام.
  هدف صرفا تبادل تجربیات می باشد.

 • صمدى wrote on ۱ بهمن, ۱۳۹۷, ۱۹:۴۰

  باسلام.مبلغ سختى کار آموزگاران استثنایى در سال ٩٧ چقدر باید باشد؟

 • اموراداری wrote on ۲ بهمن, ۱۳۹۷, ۷:۵۴

  ۱۰۰۰ امتیاز می باشد که امتیاز در ضریب سال ضرب می شود.

 • ناشناس wrote on ۶ بهمن, ۱۳۹۷, ۱۱:۳۰

  با سلام و احترام

  ….آیا بخشنامه اعمال مدرک تحصیلی برای فرزندان ایثارگران(رزمندگان بالای ۶ ماه) به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است؟ …..آیا دستگاههای اجرایی میتوانند از انجام بخشنامه سربازنند؟ یا مثلا بگوین اگر کسی تا فلان تاریخ مدرک گرفته بیاد اعمال مدرک میشه ؟

  لطفا ممنون میشم اگر جواب بدین…خواهش میکنم با تشکر

 • اموراداری wrote on ۶ بهمن, ۱۳۹۷, ۱۳:۲۱

  در حال حاضرفرزندان رزمندگان بالای ۶ ماه صرفا از مزایای تبدیل وضع استخدامی (پیمانی به رسمی) بهره مند می شوند.

 • حبیب wrote on ۱۳ بهمن, ۱۳۹۷, ۱:۲۵

  حق الزحمه مدیران و معاونین مجتمع های ورزشی وابسته به آموزش و پرورش چگونه پرداخت می شود
  اگر بخشنامه ای در این ارتباط وجود دارد مهربانی بفرمایید بارگزاری کنید

 • اموراداری wrote on ۱۳ بهمن, ۱۳۹۷, ۱۶:۳۴

  حق مدیربت بر اساس حکم است.
  مزایای جانبی بر اساس درآمد سالن و توافق با اداره می باشد.

 • هنرآموز wrote on ۱۵ بهمن, ۱۳۹۷, ۱۲:۰۸

  سلام آیا میزان افزایش حقوق بابت اعمال مدرک تحصیلی با توچه به رشته تحصیلی متفاوت است؟ مثلا مهندسی با علوم انسانی؟

 • اموراداری wrote on ۱۵ بهمن, ۱۳۹۷, ۱۴:۲۱

  خیر تفاوتی ندارید

 • هاشمی wrote on ۱۵ بهمن, ۱۳۹۷, ۱۴:۵۲

  سلام
  بازنشستگان آموزش و پرورش می‌توانند ضامن افراد بغیر از بستگان درجه یک خود بشوند؟ با تشکر

 • اموراداری wrote on ۱۵ بهمن, ۱۳۹۷, ۱۷:۰۹

  این مساله بستگی به تصمیم منطقه محل دریافت حقوق دارد.
  از نظر قانونی منعی ندارد

 • علی wrote on ۱۶ بهمن, ۱۳۹۷, ۱۴:۲۵

  سلام درمورد تفاوت سختی کار اموزگاران ورزش و دبیران ورزش سوال داشتم چرا مال اموزگاران کمتر می باشد

 • اموراداری wrote on ۱۶ بهمن, ۱۳۹۷, ۱۷:۳۸

  برای آموزگاران تربیت بدنی سختی کار در حد آموزگاران پیش بینی شده که به نظر نیاز به اصلاح می باشد.

 • نسیم wrote on ۲۷ بهمن, ۱۳۹۷, ۲۰:۱۵

  با سلام وخسته نباشید.من امسال استخدام پیمانی شده ام.در اموزش وپرورش.در یک مرکز خصوصی ۶سال سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی دارم.تکلیف این ۶سال در اموزش وپرورش چگونه خواهد بود؟ومن باید چه اقدامی انجام دهم؟لازم به ذکر هس محل کارم ربطی به اموزش وپرورش نداشت.ممنون میشم جوابمو بدین

 • اموراداری wrote on ۲۸ بهمن, ۱۳۹۷, ۱۰:۲۵

  سلام
  باقوانینی فعلی سابقه موصوف قابل محاسبه در حکم نیست.
  البته چنانچه در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی می باشید در حقوق بازنشستگی شما موثر است.

 • مینا wrote on ۷ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۱:۲۲

  سلام. دکتر زنان برای من استعلاجی یک ماهه نوشته به علت مشکلاتم حین بارداری ، دکتر اداره محل کار ان را تایید نکرده و گفته باید مراجعه حضوری کنم در حالی که محل زندگی من از محل کارم ۱۷۰ کیلومتره و من نمیتونم حضورن برم بخاطر همین مشکلاتم در بارداری
  حالا چکار کنم؟ ایا برام غیبت رد میشه؟

 • اموراداری wrote on ۷ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۲:۴۰

  سلام
  معمولا غیبت بیش از ۲۰ روز را کمیسیون یا شورای پزشکی برای کارمندان رسمی تایید می کند که معمولا هم در موارد حاد با ارائه مدارک گواهی مورد بررسی قرار می گیرد.
  درهرحال سعی کنید به صورت تلفنی با پزشک معتمد تماس داشته باشیدو مشکلتان را با وی در میا بگذارید.

 • نجمه wrote on ۹ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۱:۰۹

  سلام و خسته نباشید ببخشید من یه سوال پرسیدم آیا خودتون حذفش کردین که دیگه نپرسم
  سوالم این بود: من از ۲۵ بهمن تا ۲۶ اسفند دکتر برام استعلاجی استراحت بارداری نوشته و مدارک تحویل اداره داده شد و روزی که دکتر اداره مدارکو بررسی میکرد من بخاطر خطر زایمان زود رس و دوری مسیر ۱۷۰ کیلومتر نتونستم خودم مراجعه حضوری کنم و دکتر اداره استعلاجی منو تایید نکرد
  حالا از کارگزینی زنگ زدن که ماه اسفند برات حقوق رد نمیشه
  ایا من میتونم اعتراض بزنم؟

 • اموراداری wrote on ۱۰ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۹:۲۶

  چنانچه پزشک تایید نکرد از اداره بخواهید جهت بررسی مجدد گواهی به کمیسیون پزشکی و یا شورای پزشکی ارسال گردد.

 • نجمه wrote on ۹ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۲:۳۹

  سلام من مینا هستم
  میشه به سوالم جواب بدید
  وقتی استلاجی ۳۵ روزه مت تایید نشده و حقوق اسفند گفتن پرداخت نمیشه پس این یک ماه یعنی برا من مرخصی بدون حقوق رد میشه؟

 • اموراداری wrote on ۱۰ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۹:۲۲

  درخواست بدون حقوق به اداره ارائه نمایید

 • محمدرضا wrote on ۱۸ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۷:۴۷

  با عرض سلام .می خواستم بپرسم کسانی که بعد از ۳۰ سال با درخواست خود استمرار خدمت دارند آیا همچنان مالیات از حقوقشان کسر می شود؟ یا این که مالیات هم مانند صندوق بازنشستگی باید قطع شود؟

 • اموراداری wrote on ۱۹ اسفند, ۱۳۹۷, ۸:۱۶

  سلام
  مالیات کماکان کسر می گردد.
  فقط در سالی که بازنشسته می شوند می توانند مالیات آن سال را پس بگیرند.

 • محسن wrote on ۲۲ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۷:۵۳

  با سلام و عرض ادب، دبیر فوق لیسانس با ۲۷ سال سابقه خدمت هستم. قبلا از ۴ سال تعجیل ضمن خدمت ۱۷۶ ساعت استفاده کردم و قبل از سال ۸۸ یک گروه تشویقی و سال ۹۱ هم یک گروه تشویقی دیگر گرفتم که گروه تشویقی اخیر طبق بخشنامه وزارتی خذف و به طبقه ورودی اضافه گردد. لطفا بفرمایید با این شرایط الان باید طبقه بنده چند باشد؟

 • اموراداری wrote on ۲۲ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۹:۰۳

  سلام
  طبقه ۱۳

 • محسن wrote on ۲۲ اسفند, ۱۳۹۷, ۲۱:۰۰

  تشکر از پاسخ شما

 • سارا wrote on ۲۳ اسفند, ۱۳۹۷, ۹:۳۰

  سلام ببخشید
  به ازای هرروز غیبت غیر مجاز چقدر از حقوق کم میشه
  مثلن چه درصدی از حکم

 • اموراداری wrote on ۲۳ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۰:۱۳

  سلام
  یک روز معادل حقوق مندرج در حکم تقسیم بر۳۰

 • جعفر wrote on ۲۴ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۳:۴۸

  با سلام
  من ۶۱۸ ساعت ضمم خدمت دارم که فقط۲۵۰ ساعت آن اعمال شده است و سال قبل هیچ ساعتی اعمال نشد و الان ۳۶۸ ساعت بلا تکلیف میماند آیا کارگزینی به صورت دستی میتواند ساعات رو وارد کند؟

 • اموراداری wrote on ۲۴ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۴:۱۶

  سلام
  امتیاز حق شاغل به صورت دستی قابل افزایش است.

 • جعفر wrote on ۲۴ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۶:۵۲

  بسیار متشکرم.

 • داود wrote on ۲۵ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۲:۴۲

  باسلام وخسته نباشین 
  میخواستم بدونم ایا سنوات دوره تحصیل فرهنگیان در ارتقا رتبه وطبقه تاثیر داره وبه حکم مبلغی اضافه میشه یانه.چونکه سنوات دوره دانشجوییم ازتاریخ ۱/۷/۸۸لغایت۱/۹/۹۱بارای دیوان تازه حساب شده وبه سنواتم اضافه شده.باتشکر اگه راهنمایی کنین وپاسخ بدین ممنون میشم

 • اموراداری wrote on ۲۵ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۳:۲۳

  سلام
  چنانچه از ۹۱/۹/۱ در روستا خدمت نکرده باشید موثر است.

 • جعفر wrote on ۲۵ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۵:۱۸

  با سلام
  از کجا میتوان فهمید که چند ساعت ضمن خدمت در حق شاغل اعمال شده است؟

 • اموراداری wrote on ۲۶ اسفند, ۱۳۹۷, ۷:۵۷

  سلام
  از امور اداری منطقه باید بپرسید.

 • محمدرضا wrote on ۲۵ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۷:۵۰

  با عرض سلام و تشکر از پاسخگویی شما . می خواستم بپرسم برای رفتن به دستگاه دیگر انتقال موقت بهتر است یا ماموریت؟ کدام از نظر اداری نفع بیشتری دارد؟

 • اموراداری wrote on ۲۶ اسفند, ۱۳۹۷, ۸:۰۲

  سلام
  انتقال موقت و ماموریت تقریبا مثل هم می باشند.
  چون هر دو تاریخ پایان و برگشت دارند.

 • حسین wrote on ۲۵ اسفند, ۱۳۹۷, ۲۰:۴۱

  با سلام
  آیا تفاوت تطبیق شامل ورودی های سال ۹۱ دانشگاه فرهنگیان، که از مهر ۹۵ مشغول به کار شدند نمیشود؟

 • اموراداری wrote on ۲۶ اسفند, ۱۳۹۷, ۷:۵۲

  سلام
  خیر

 • مسعود wrote on ۲۸ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۸:۰۷

  با سلام خدمت شما
  بنده معلم رسمی و با سابقه ۱۱ سال طبقه ۱۰ و رتبه ارشد هستم.در ازمون استخدامی پیمانی یکی از سازمانهای دولتی قبول شدم.لطفا با توجه به موارد زیر مرا راهنمایی کنید:
  ۱)ایا سوابق ۱۱ ساله و رتبه های اخذ شده بنده از جهت دریافت حقوق و مزایا قابل احتساب است؟ یعنی در سازمان جدید مثل کارمند تازه استخدام حقوق میگیرم یا کارمند با ۱۱ سال سابقه(صندوق بازنشستگی هر دو ارگان کشوری است)
  ۲)اگر غیر از این که در بالا ذکر شد است(مثل کارمند تازه استخدام حقوق بگیرم) ارتقا طبقه و رتبه در سازمان جدید به چه صورت است؟
  ضمنا الان در اپ رسته من اموزشی فرهنگی و در سازمان جدید رسته اداری خواهم داشت
  ۳)با توجه به پیمانی شدن در سازمان جدید انتقالی بگیرم بهتر است یا استعفا در اپ و شروع به کار در محل کار جدیدم؟
  پیشاپیش بسیار بسیار سپاسگزارم از راهنمایی شما

 • اموراداری wrote on ۵ فروردین, ۱۳۹۸, ۱۰:۱۵

  سلام
  قبل از انتقال با امور اداری دستگاه مقصد مذاکره نمایید.

 • منصور wrote on ۷ فروردین, ۱۳۹۸, ۲:۲۱

  با سلام و تبریک سال نو
  من دی۹۷ سی سال خدمتم تکمیل شده ولی بنابر نیاز منطقه تا پایان سال تحصیلی هستم سوالم اینه که پاداش و حقوق بازنشستگی حکم ۹۸ محاسبه میشود یا همان حکم دی۹۷ محاسبه خواهد شد
  از پاسخ‌گویی شما سپاسگزارم

 • اموراداری wrote on ۷ فروردین, ۱۳۹۸, ۱۲:۱۸

  سلام
  ضمن عرض تبریک، پاداش شما با آخرین حکم محاسبه می شود.

 • منصور wrote on ۷ فروردین, ۱۳۹۸, ۱۶:۵۹

  با سلام و تشکر از شما
  لطفاً در مورد حقوق بازنشستگی بفرمایید میانگین حقوق محاسبه شده از شهریور۹۶ لغایت شهریور ۹۸ برای بنده محاسبه خواهد شد با توجه به تکمیل سی سال سابقه در دی ۹۷
  ممنون

 • اموراداری wrote on ۸ فروردین, ۱۳۹۸, ۷:۲۴

  سلام
  میانگین دو سال آخر مد نظر است یعنی برای شما تا ابتدای مهر۹۸

 • منصور wrote on ۸ فروردین, ۱۳۹۸, ۱۲:۱۲

  با سپاس از شما برایتان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم

 • اموراداری wrote on ۱۰ فروردین, ۱۳۹۸, ۱۲:۱۴

  ان شاء الله شما هم پیروز و سرافراز باشید.

 • کامران wrote on ۱۳ فروردین, ۱۳۹۸, ۱۳:۵۵

  باعرض سلام وخسته نباشید
  من دانشجومعلم رشته آموزش ابتدایی ام.
  باتوجه به مصوبه مجلس مبنی بر افزایش حقوق کارکنان دولت یعنی کسانیکه از دولت حقوق میگیرند (رسمی ،پیمانی،قراردادی، وشرکتی ….) آیا (۴۰۰۰۰۰+%۱۰)
  شامل دانشجو معلم میگردد.
  دانشجو معلم کارمند رسمی-ازمایشی وزارت آ.پ هست.
  در غیر اینصورت چه افزایشی در حکم آنان اعمال میگردد.
  پیشاپیش از همکاری شما سپاس گزارم.

 • اموراداری wrote on ۱۷ فروردین, ۱۳۹۸, ۱۲:۳۷

  سلام
  باید منتظر مصوبه هیات وزیران بود.

 • رضا wrote on ۱۷ فروردین, ۱۳۹۸, ۱:۰۴

  سلام خدمت شما
  قبلا فرم افزایش درصد واریز برای صندوق ذخیره فرهنگیان پر کرده و درصد خود را افزایش دادم. اما حالا از این افزایش پشیمان هستم و از مسئول اداره پرسیدم که دوباره خواهان کاهش درصد ان هستم، که فرموند امکان پذیر نیست و نمیشود.
  سوالم این است که ایا راه حلی ندارد و باید انصراف بدهم؟

 • اموراداری wrote on ۱۷ فروردین, ۱۳۹۸, ۱۲:۴۶

  سلام
  به نظر کاهش ممکن است.
  موضوع را کتبا از اداره درخواست نمایید.
  در صورت پاسخ منفی بخشنامه را درخواست نمایید.
  به سایت صندوق ذخیره نیز سر بزنید.

 • اداری wrote on ۲۰ فروردین, ۱۳۹۸, ۱۲:۰۱

  با سلام.در احتساب سنوات تجربی دوره تحصیل دانشگاه فرهنگیان چگونه محاسبه می شود

 • اموراداری wrote on ۲۱ فروردین, ۱۳۹۸, ۱۱:۴۲

  سنوات تحصیل تجربه نیست.

 • علی wrote on ۲۵ فروردین, ۱۳۹۸, ۱:۴۵

  با سلام.
  ایا شرکت در جلسات، کارگاه ها، انجمن هایی که اداره برگزار میکند الزام قانونی دارد؟ از انجایی که این جلسات در خارج از ساعت اداری و اموزشی، بعدازطهر ها و اخر هفته ها برگزار می شود؟
  با تشکر

 • اموراداری wrote on ۲۵ فروردین, ۱۳۹۸, ۹:۱۵

  سلام
  الزام قانونی ندارد.
  ولی شرکت مطمئنا موثر می باشد.

 • علی wrote on ۲۶ فروردین, ۱۳۹۸, ۱۴:۴۴

  با سلام و تشکر از پاسخگویتان
  بخاطر عدم شرکت برخی از همکاران به مدارس نامه زدن و از همکاران توضیح به همراه مستندات خواستن!
  چنین نامه هایی در وضعیت کاری ما تاثیر دارد، در صورت عدم پاسخ.

 • اموراداری wrote on ۲۶ فروردین, ۱۳۹۸, ۱۹:۰۵

  سلام
  سعی در تعامل با اداره داشته باشید.
  با توجه به اینکه جهت اجرای یک برنامه وقت و هزینه صرف می شود در صورت امکان شرکت فرمایید.
  مثلا می توانند در انتصاب مد نظر قرار بدهند.

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2019 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی