پرسش و پاسخ

سوالات امور اداری خود را در زمینه های زیر در قسمت دیدگاهها مطرح نمایید.

 • حقوق و مزایا و حکم

 • انتقال

 • مرخصی

 • ماموریت

 • تک کارت

 • تقلیل ساعت تدریس

  باتوجه به اینکه کلیه افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی تواننددرصورت داشتن شرایط استفاده ازتقلیل ساعت به جای ۲۴ساعت ،۲۰ساعت درهفته تدریس نمایندلذادراین قسمت شرایط استفاده ازتقلیل ساعت رابیان می دارم .

  ملاک تقلیل ساعت کارموظف برابردستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی داشتن یکی از۲شرط ذیل می باشد

  ۱- داشتن ۲۰سال تدریس تمام وقت یامدیریت ومعاونت مدارس

  ۲- رسیدن به ۵۰سالگی

  بنابراین سوابق،ماموریت تحصیلی ،خدمت وظیفه ،تحصیل ،…دراحتساب ۲۰سال سابقه تجربه قابل محاسبه نمی باشد.

  البته افرادی که به استنادبخشنامه۲۳۰درپستهای مصوب اداری مشغول خدمت می باشندمستثنی می باشندلذاسابقه خدمت درپستهای اداری جزء سابقه تجربی محسوب می شود.

  باتوجه به اینکه فقط افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندلذامدیران ،معاونان ،سرپرستان شب،…که به امرتدریس اشتغال ندارندنمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندوهرزمان که  به امرتدریس اشتغال یابندمی توانندازمزایای تقلیل ساعت بهره مندشوند.

  نکته مهم

  همکارانی که دارای هریک ازشرایط فوق الذکرمی باشندلازم است به کارشناسی اموراداری محل خدمت خودمراجعه ودرخواست خودرابرای استفاده ازتقلیل ساعت ارائه تاابلاغ مربوطه صادرگردد.  

  سنوات ارفاقی

  با سلام وعرض ادب خدمت همکاران محترم

  سنوات ارفاقی همکاران استثنایی از تاریخ ۶۹/۹/۲۱ لغایت ۸۷/۱۲/۲۹

  ازتاریخ ۸۸/۰۱/۰۱ تاتاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ قطع .

  واز تاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ تاهم اکنون ادامه دارد .

  هر پنج سال یک سال ارفاقی و هرسال ۷۲روز وهرماه ۶ روز می باشد

   

  امتیاز حق شاغل

 • پرسش: امتیاز حق شاغل بر چه اساس محاسبه می گردد:

  پاسخ:

  امتیاز حق شاغل بر اساس عوامل( تحصیلات، سنوات خدمت، تجربه، دوره های آموزشی(ضمن خدمت)) و مهارتها و توانایی های فردی تعیین می شود که هرکدام از این عوامل بازهم امتیاز و ضریب خاص خودش را دارد. تحصیلات دیپلم۱۲۰۰ امتیاز ، فوق دیپلم ۱۴۰۰ امتیاز ، لیسانس ۱۷۰۰ امتیاز، فوق لیسانس ۲۰۰۰امتیاز و دکترا۲۳۰۰امتیاز و سنوات دیپلم ضربدر۲۵،فوق دیپلم ضربدر۳۲، لیسانس ضربدر ۳۹، فوق لیسانس ضربدر۴۶ و دکترا ضربدر ۵۳ محاسبه می شودو دوره های آموزشی هر ساعت نیم امتیاز و حد اکثر تا ۵۰۰ امتیاز می باشد.امتیاز مهارت ها دیپلم ۲۵۰، فوق دیپلم۳۰۰، لیسانس۴۰۰، فوق لیسانس۶۰۰و دکترا۸۰۰امتیاز محاسبه می گردد. این عوامل با توجه به نگارش و ضریب سال اعمال می گردد.

 •  

  حق شاغل همکاران فرهنگی حداکثر ۷۵ درصد حق شغل می باشد

   

  رتبه . طبقه شغلی

  جدول شرایط احراز ارتقاء طبقه شغلی کارکنان از لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق تجربی

  طبقه

  مدرک

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
  ابتدایی سنوات ۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴
  سیکل سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  فوق دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  فوق لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای حرفه ای سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای تخصصی سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰ ۲۴

   

  مدت تجربه قابل قبول برای ارتقاء رتبه های شغلی متصدیان شاغل تا سطح  کاردانی و کارشناسی و بالاتر

  رتبه

  مدت تجربه

  مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کاردانی ۰  ۸ سال ۲۰ سال
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کارشناسی و بالاتر ۰ ۶ سال ۱۲ سال ۱۸ سال ۲۴ سال

  لازم به توضیح اینکه در ارتقاء رتبه و طبقه موارد ذیل طبق بخشنامه های قبلی اعمال می گردد.( اصلاح جدول فوق به استناد بخشنامه وزارتی به شماره ۲۰۲۰۳۶/۷۱۰- ۲۵/۹/۱۳۹۱ و بخشنامه اداره کل استان کرمانشاه به شماره ۷۱۰/۵۰۳۹۱۹۱۳۹۹۹۶/۵۶۱ – ۳۰/۹/۱۳۹۱ در تعیین رتبه شغلی کارکنان مدرک تحصیلی ملاک عمل نمی باشد.و با توجه به بند ۷ بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ – ۲۰/۱۰/۹۰ مستخدمین شاغل در مشاغل کارشناسی و متصدیان مشاغل آموزشی( آموزگاران،دبیران،هنرآموزان،مدیرو معاون واحدآموزشی و…) موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان ، با رعایت سایر مقررات از قبیل تجربه ، سنوات، تکمیل فرم ارزشیابی، تجربیات مدون شده و …) می تواند حداکثر تا رتبه عالی و در سایر مشاغل حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء یابند.

  * جهت ارتقاء رتبه شغلی از مقدماتی تا عالی با ضمن کسب امتیاز لازم از نمره ارشیابی سالانه باارائه تحقیق تجربیات مدون شده ، اقدام پژوهی و گذراندن دوره های ضمن خدمت در طول سالهای خدمت تجربی ارائه نمایند. ساعت ضمن خدمت به شرح ذیل می باشد.پ

  * رتبه مقدماتی به پایه ۳۰۰ ساعت و کسب ۶۰درصد از نمره ارشیابی- رتبه پایه به ارشد ۲۵۰ ساعت کسب ۷۰ درصد از نمره ارشیابی- رتبه ارشد به خبره ۲۰۰ ساعت و کسب ۸۰ درصد از نمره ارزشیابی و رتبه خبره به عالی ۱۵۰ ساعت ضمن خدمت و کسب ۹۰ درصد از نمره ارزشیابی-  که تاریخ دوره ضمن خدمت از  ۱۳۷۹به بعد می باشد که ملاک تاریخ اجرای دوره در برگه های ضمن خدمت قابل قبول است نه تاریخ صدور که باید بعد از تآیید به دایره کارگزینی ارائه گردد.

  * تعجیل در ارتقاء طبقه ورتبه به خاطر خدمت در مناطق کمتر توسعه روستایی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد به ازای هریک سال به مدت یک سال از مدت تجربه درج شده در جدول کسر خواهد شد.  به عنوان مثال فردی که ۱/۱/۸۸ تا ۱/۷/۸۸ خدمت روستا دارد با سنوات ۱۷ سال و ۶ ماه از رتبه خبره برخوردار خواهد شد. و اگر فردی از ۱/۷ /۸۸ لغایت ۱/۷/۸۹ خدمت در روستا داشته باشد با ۱۷ سال سنوات از رتبه شغلی خبره برخوردار می گردد. یا پرسنلی که از ۱/۱/۸۸ لغایت ۱/۷/ ۹۰ خدمت در روستا داشته باشند با سنوات ۱۵ سال و ۶ ماه از رتبه شغلی خبره برخوردار خواهند بود.

  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟

  پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

  پرسش: سختی کار بر چه مبنایی پرداخت می شود؟

  پاسخ: سختی کار بر مبنای پست و رشته شغلی و رشته تحصیلی می باشد. کلیه دبیران و آموزگاران علوم انسانی ۲۴۰ – دبیران رشته های کامپیوتر ، فیزیک ، شیمی امتیاز ۳۰۰ – دبیران رشته های مهندسی معماری و عمران امتیاز ۳۶۰- دبیران تربیت بدنی متوسطه و راهنمایی امتیاز ۴۲۰ – پستهای مدیریت و معاونت  مدارس عادی امتیاز ۱۲۰ – مدیریت و معاونت هنرستانها امتیاز ۲۴۰ تعلق می گیرد.

  پرسش : 
  آیا برای اضافه کار تفاوت تطبیق هم محاسبه می شودیا خیر؟
  پاسخ : 
  خیر

   

  پرسش : آیا سابقه سالهای حق التدریس برای کارکنانی که به استخدام پیمانی درآمده اند قابل احتساب است یا بستگی به قانون سازمان تامین اجتماعی دارد؟

  پاسخ : به استناد ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و بر اساس مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون فوق الذکر احتساب سوابق خدمت غیر رسمی منوط به انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت حقوق از اعتبارات دولتی می باشد بنا به مراتب فوق احتساب سنوات خدمت معلمان حق التدریس پاره وقت و مشمولین مصوب ۷/۷/۸۳ مجلس محترم شورای اسلامی مورد محاسبه قرار نمی گیرد
  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

 • پرسش : 
  گروههای تشویقی وارفاقی نظام قبلی دراحکام جدید موثر بوده یا فقط تفاوت تطبیق انجام گرفته؟
  پاسخ : 
  مؤثر است و در جدول حق شغل آخرین گروه در نظر گرفته شده است.

  پرسش : 
  دلیل اختلاف مبلغ مناطق کمتر توسعه یافته درافرادی که دارای گروه مشابه و پست مشابه و مزایای مشابه بوده اند چیست؟
  پاسخ : 
  مبالغ ریالی فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته عبارت است از مجموع فوق العاده محرومیت از تسیهیلات زندگی، فوق العاده نوار مرزی ، جذب مناطق محروم در صورت دریافت. ضمنا به کارکنانی تعلق می گیرد که در دهستان خدمت می نماید.

  پرسش : 
  اگر درفرم ۵۰۲ سابقه تجربی اشتباه باشد:مثلاً ۴سال اضافه باشد یا ۴سال کم باشد:درچه تاثیردارد؟
  پاسخ : 
  هر مورد اشتباهی قابل اصلاح خواهد بود.

  پرسش : 
  کسانی که مثلاً ۱۰/۱/۸۸ گروه استحقاقی می خواستند دریافت کنند وبدلیل قانون خدمات کشوری اعمال نشد چگونه اعمال خواهدشد.
  پاسخ : 
  در قانون مدیریت خدمات کشوری که از ۱/۱/۸۸ اجرا شده است گروه حذف شد. به عنوان طبقه اعمال گردیده است. مثلا گروه ۱۰ بعد از خدمات کشوری طبقه ۶ است.

   

   

About the Author

has written 7 stories on this site.

907 دیدگاه

  • نویسنده

   فوق‌العاده ویژه که در در قانون مدیریت خدمات کشوری به آن تصریح شده است برای کارکنان دولت پیش بینی شده است. تقریبا تمامی دستگاهها در حال حاضر فوق‌العاده ویژه را به پست های کارشناسی و بالاتر پرداخت می کنند. آموزش و پرورش این فوق‌العاده را از تاریخ ۹۵/۱/۱ جهت پستهای کارشناسی اداری برقرار کرده است. و معلمانی که در ادارات مشغول به خدمت می باشند را مخیر به انتخاب حق شغل حرفه ای یا فوق العاده ویژه کرده است. در حال حاضر معلمان به دلیل استفاده از حق شغل حرفه ای از فوق العاده ویژه برخوردار نمی باشند که به نظر می رسد با پیگیری آموزش و پرورش در آینده برقراری فوق العاده ویژه دور از ذهن به نظر نمی رسد.
   فوق العاده ویژه پرداختی به کارشناسان آموزش و پرورش ۲۸درصد مجموع حق شغل و شاغل وتطبیق و فوق العاده شغل و سختی کار و مدیریت می باشد.

 • با سلام کارشناس تازه وارد آمور اداری ما با صدور یک حکم برای من از قبل از نظام هماهنگ باعث شد تفاوت تطبیقم صفر بشه.بعد از آن که چند سال هم میگذرد هرچه اعتراض کردم گفتند سیستم تفاوت تطبیق برای شما محاسبه نمیکند درصورتیکه قبل از صدور آن حکم تفاوت تطبیق داشتم .لطفا ضمن توضیح بفرمایید اگر اطلاعاتم ارسال کنم میتوانید برایم محاسبه کنید ؟؟؟

 • سلام وقت بخیر ،باعرض معذرت ، یک سوال داشتم ، برای دریافت رتبه پایه من قبلا حق التدریس بودم وسنوات ۸۸ به بعد تعجیل خورده و باید در خرداد ۹۲ برام حکم صادر بشه ، ولی اولین ارزشیابی من در شهریور ۹۲صادر شده ، ایا در گرفتن رتبه پایه دچار توقف میشم و از شهریور باید صادر بشه یا در همون خرداد ، خیلی لطف می کنید اگر جواب بدین ، ضمنا تاریخ استخدامی ۲۲/۱۱/۹۱

  • نویسنده

   باسلام
   جهت رتبه جدید لزوما می بایست ۳سال از ارتقاء رتبه قبلی گذشته باشد وجهت ارتقاء رتبه چنانچه ارزشیابی مد نظر باشد، پس ازپایان دوره ارزشیابی رتبه را می توان صادر نمود.

 • باسلام اینجانب محمدجوادشیرازی بازنشسته مهرماه سال۱۳۸۸میباشم دوسال بعددرتاریخ۹۱/۱۲/۰۱حکمی به شماره۳۸۹۹۸که شما ازسطح خبره به عالی ارتقامی یابید ولی تاکنون تغییردرحکم حاصل نشده لذا خواهشمنداست  ما دراین امرارشاد ویاری نمایید باسپاس وتشکر

  • نویسنده

   چنانچه پس از صدور اولین حکم حقوقی بازنشستگی حکمی تحت عنوان تطبیق با قانون خدمات کشوری برای شما صادر شده باشد دیگر حکم ارتقا رتبه که مبلغ آن در حدود۶۶هزارتومان می باشد اثری در حقوق بازنشستگی شما نخواهد داشت زیرا حکم رتبه مربوط به شش ماه از زمان شاغلی بوده و یک چهارم آن یعنی ۱۶۵۰۰تومان در حقوق میانگین دو سال بازنشستگی موثر میباشد که احیانا به علت حکم تطبیق صادره از سوی سازمان بازنشستگی حکم رتبه برای شما جز محاسبه پاداش اثر دیگری ندارد.

 • با عرض سلام اگر امکان دارد حقوق کارکنان خدماتی پیمانی اذربایجانشرقی را افزایش دهید ما قشر زحمتکش مدارس بوی افزایش را حس کنیم با تشکر

 • با سلام لطفا در مورد بازنشسته ها که در حکم انان حق شغل و حق شاغل و … درج نمی شود چگونه ای ضریب ریالی (۱۶۹۵ ) محاسبه می شود اگر امکان دارد توضیح دهید با تشکر

  • نویسنده

   سلام
   ضریب در صدور احکام شاغلین کاربرد دارد.
   احکام بازنشستگان بر اساس درصد صادر می شود.
   درصداعلامی امسال جهت بازنشستگان ده درصد می باشد که این درصد برای حقوق های زیر دو میلیون تومان تا۲۷درصد به صورت پلکانی احکام صادر خواهد شد.

 • باسلام خواهشا منو درمحاسبه بتند حق شاغل خودم باتوجه به توضیحاتم کمک کنید.
  تاریخ استخدام۸۶/۷/۱ از طریق تربیت معلم -تاریخ اعمال مدرک فوق دیپلم ۸۸/۷/۱- تاریخ اعمال مدرک کارشناسی ۹۱/۷/۱ -دوره ضمن خدمت تا تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰ به مدت ۴۹۰ ساعت
  با توجه به جدولی که در مورد حق شاغل هست محاسبه کردم با حکم کارگزینیم درست درنمیاد بردم کارگزینی گفتن چون ناپیوسته خوندی اون جدول به صورت نسبتی اعمال میشه من خودم فک میکنم حداقل در محاسبه دوره ضمن خدمتم دارن اشتباه میکنن خواهشا کمکم کنین اگه نیاز به توضیح اضافی دارین بازم درخدمتم

 • بابت تمام پاسخهاتون که سریع وبموقع و واضح بود ممنون.چند وقتیه بین همکاران بحثی رد وبدل میشه که میخوان تفاوت تطبیق رو حذف کنن و بجاش یه طبقه استحقاقی بدن درسایت هم این بخشنامه رو دیدم میشه بگین جریان ازچه قراره؟ ومطلب دوم این که در مورد بحثی که مربوط به افزایش ۵۰درصدی بود شایعه بود یا واسه بقیه ارگانها منظور شده

  • نویسنده

   بر اساس رای دیوان می بایست تفاوت تطبیق استخدامین بعد از فروردین ۸۸ حذف گردد که البته برخی دستگاهها آن را حذف کرده اند اما خوشبختانه آموزش و پرورش تا کنون اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
   افزایش تا ۵۰ درست بر اساس قانون ۵سال پنجم بوده که برخی از دستگاهها مانند وزارت کشور، سازمان دامپزشکی و وزارت نیرو و قوه قضائیه و … در سالهای قبل نسبت به برقرای آن اقدام نموده اند.
   سازمان بهزیستی در اسفند ماه ۹۵ حکم ۵۰ درصد را صادر نموده که پس از بخشنامه مجدد سازمان امور اداری احکام را لغو نموده است.

 • با سلام آیا امکان استفاده بیش تر از ۴ ماه مرخصی استعلاجی قبل از زایمان طبق نظر پزشک وجود دارد مخصوصا اگر بارداری فرزند دو قلو باشد .

  • نویسنده

   سلام
   سقف مرخص استعلاجی در یک سال ۴ ماه می باشد و برابر آیین نامه مرخصی ها بیش از ۴ماه چنانچه بیماری صعب العلاج باشد می توان از مرخصی استعلاجی استفاده نمود.

 • با سلام و خسته نباشید. آیا برای کسب رتبه مدت زمان تحصیل در دانشگاه فرهنگیان ، از انجا که در حکم جزو سابقه حساب شده است؛ مدنطر قرار میگیرد؟

  • نویسنده

   سلام
   جهت ارتقا به هر رتبه می بایست نصف سنوات مورد نیاز تجربه باشد یعنی برای اخذ رتبه پایه به ۶ سال سابقه احتیاج می باشد که حداقل به ۳ سال سنوات تجربی نیاز است.

 • سلام
  جهت تعجیل در ارتقاء طبقه و رتبه به خاطر خدمت در مناطق کمتر توسعه، چگونه می توان متوجه شد که منطقه خدمت ما جزو مناطق کمتر توسعه یافته است تا مشمول آن شویم؟

  • نویسنده

   سلام
   چنانچه در احکام خود فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته را دریافت می نمایید محل خدمت شما کمتر توسعه یافته می باشد.

 • با سلام و تشکر بابت پاسخگوییتان.
  یک سوال داشتم خواهشا راهنمایی بفرمایید. بنده از مهر ۹۵ با مدرک کارشناسی مشغول بکار شده و با مدت زمان تحصیل در دانشگاه دارای ۴ سال و ۲ ماه سابقه میباشم. از انجا که در منطقه محروم خدمت میکنیم. زمان کسب رتبه جدید خواهشمندم محاسبه فرمایید.

 • بخشنامه های اموزش و پرورش فقط به درد لبو موشها و سبزی فروشها میخوره و هیچ وجاهت قانونی و سندیت نداره وتماما دروغهای تکراری وبی پایه واساس است و فرهنگیان پشیزی به ان اهمیت نمیدهند .پس ادای قانونمند بودن در نیاورید که حنای شما رنگی ندارد.

  • نویسنده

   همکارعزیز فعالیت این سایت از روی علاقه شخصی بوده و هیچ ارتباط کاری و اداری با وزارت آموزش و پرورش ندارد. از آنجایی که سایت جهت اطلاع رسانی به همکاران گرامی فعالیت می کند چنانچه نظر راهگشایی دارید ارایه فرموده تا استفاده ببریم.

 • سلام من دو سال سابقه خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته دارم 
  رتبه پایه رو با دو سال تاخیر بجای  ۶ سال بعد ۸ سال گرفتم چون ضمن خدمت کم داشتم
  حالا رتبه ارشد رو چون دو سال کمتر توسعه یافته دارم باید بجای ۱۲ سال با ۱۰ سال بگیرم درسته؟ یا چون گفتن فاصله ی بین دو رتبه حداقل سه سال هست و من قبلی رو بعد ۸ سال گرفتم رتبه ارشدم بعد از ۱۱ سال بم میدن؟  

 • سلام نیروی خدماتی دراداره اموزش وپرورش عشایری هستم فوق دیپلم حسابداری معاون آموزش اعلام نیازکرده استادکارنیازداریم اما معاون پشتیبانی که نیروهای خدماتی زیرنظرایشان است میکه تابخشنامه نیادنمیشه عدم نیاز کرد؟اداره کل رفتم میکن تفویض اختیاربه ادارات دادن اگربخواهندمیتوانندشما را ازادبکنن تا ازخدماتی به آموزس فرهنگی تغییرسمت بدین لطفا راهنمایی بکنید

  • نویسنده

   با اداره محل خدمت رایزنی نمایید
   که چنانچه به شما در اداره نیاز دارند با تبدیل وضعبت مشروط (مثلا تعهد خدمت۳ساله اداره)موافقت کنند

 • با سلام و عرض ادب، لطفاً راجع به افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حق شغل که شامل بقیه ادارات شده و قرار بود قبل از انتخابات برا فرهنگیان اعمال بشه توضیح بفرمایین.

  • نویسنده

   دولت در روزهای پایان اسفند از ظرفیت قانون برنامه پنجم در جهت ترمیم حقوق و همچنین کمک به هماهنگ تر کردن حقوق کارکنان دستگاه های مختلف استفاده نمود مصوبه حق شغل تا ۵۰ درصد را ابلاغ کرد البته چند روز بعد سازمان اداری و استخدامی کشور اجرای مصوبه را منوط به اخذ مجوز نمود
   در این بین خبرهایی در سایتها از قول برخی از افراد مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق فرهنگیان درج گردید که از سوی مسئولین آموزش و پرورش نه تایید و نه تکذیب شد
   برخی از دستگاهها مانند بهزیستی احکام ۵۰ درصد را صادر کرده که با نامه دوم احکام را توزیع نکرده لغو نمودند

 • سلام خسته نباشید. چه بندهایی از حکم در بازنشستگی موثر هستش آیا حق نوار مرزی، بدی آب و هوا و بند مناطق کمتر توسعه یافته در حکم بازنشستگی خواهد بود یا خیر؟ سپاس فراوان

  • نویسنده

   ۱- حق شغل ۲-حق شاغل ۳-مدیریت ۴-فوق العاده شغل ۵- حق شغل حرفه ای ۶- سختی کار ۷- تفاوت تطبیق ۸- فوق العاده ایثارگری ۹- فوق العاده ویژه اداری
   موارد فوق مشمول کسور بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری و محاسبه پاداش پایان خدمت می باشد.
   البته تامین اجتماعی کمی متفاوت است

 • سلام و قت بخیر و تشکر بابت پاسخگویی به موقع و بجای شما
  توی کانال های تلگرامی یه مبحثی راجع به کمک هزینه مهد کودک برا مادران فرهنگی که از سال ۸۶ به بعد بچه دار شدند، هستش. گفتن طی بخشنامه شماره ۹۱۰-۹۱۱ مورخ ۸۹/۴/۲۸ به کارگزینی ها ابلاغ شده است.
  شما چقدر ازین بخشنامه اطلاع دارید؟
  میشه راهنمایی بفرمایید
  سپاسگزارم

  • نویسنده

   ۱_بخشنامه های مهدکودک مربوط به بخش پشتیبانی و رفاه معلم می باشد
   ۲_ معمولا با توجه به تخصیص اعتبارات در سالهای اخیر حتی در صورت بودن بخشنامه وضعیت کمکهای رفاهی اصلا مناسب نیست.
   ۳_ سالهای خیلی دور کمک هزینه هایی به مادران شاغل در ادارات با ۴۴ساعت کار در هفته انجام می شد

 • سلام من ورودی تربیت معلم ۸۵/۷/۱ هستم و فوق دیپلم دارم و درتاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ خبره گرفتم و با توجه به این که در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت می کنم می خواستم ببینم رتبه عالی رو هم میتونم کسب کنم چون شما در مطلب بالا نوشتین مشاغل تا سطح کاردانی  فقط تا رتبه ارشد ارتقا پیدا می کنند ولی من که الان فوق دیپلمم رتیه خبره رو هم گرفتم.

  • نویسنده

   همکار عزیز مشاغل تا سطح کاردانی به سطح پست اشاره دارد نه مدرک تحصیلی افراد
   پست های آموزشی از قبیل آموزگار,دبیر و… جز مشاغل کارشناسی هستند شما تا رتبه عالی ارتقا پیدا خواهید کرد

 • سلام آیا همسر م که معاون اجرایی هستش میتواند به تبعیت از انتفال من که کارمند دولت هستم به تهران انتقال یابد ( البته نظر مبدا مثبت هستش )
  در ضمن چطوره اکثر مناطق دو رقمی تهران کمبود معاون اجرایی دارند ولی در سایت این کمبود لحاظ نشده است.

 • با سلام

  من میخوام به دیوان عدالت اداری نسبت به تبعیض های موجود شکایت کنم.
  مثلا حق ایاب و ذهاب و حق غذا ک در قانون آماه اما برای ما اجرا نمیشود و کارمندان دیگر از ان بهره مند اند.
  لطفا مرا راهنمایی کنید موارد دیگری را هم ک میتوانم در این شکواییه مطرح نمایم را ب من بگویید

  • نویسنده

   معمولامزایای رفاهی در بخشنامه ها برای کارکنان دولت پیش بینی می شود که معمولا منوط به تامین اعتبار می باشد

 • با سلام
  این متنی ک در قانون اومده ضریب ۱٫۱ برا معلمان چیه داستانش ممنون میشم س توضیحی بدید

  .” امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی ۸تبصره )محاسبه می ۶/۶(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب گردد. “

  • نویسنده

   در قانون برای هر طبقه امتیازی در نظر گرفته شده است
   مثلا برای طبقه ۴ رتبه مقدماتی برای کارکنان دولت امتیاز ۳۲۰۰ می باشد که این امتیاز با ضریب ۱/۱ برای معلمان ۳۵۲۰ امتیاز می باشد که ۳۲۰ امتیاز از سایر کارکنان بالاتر می باشد

 • من تهعد خدمتی بودم و از طریق دانشگاه فرهنگیان سال ۹۱ جذب آموزش پرورش شدم
  سال ۹۱ مارو با مدرک دیپلم استخدام ازمایشی کردن و درسمون ک تموم شد حکم استخدام قطعی زدن با مدرک کارشناسی. سوالم اینه قانونی ک فقط یک مدرک تحصیلی بالاتر از ما قبول میکنه ایا برای ما کارشناسی مدرک بالاتر حساب میشه یا ارشد؟ ممنون میشم جواب بدید

 • با سلام، ممنون از پاسخ به سوالات قبلی. من دبیر ریاضی متوسطه دوم و شاغل در پست معاونت اجرایی در این مقطع هستم. من قصد انتقال از یک استان به تهران به تبعیت از همسر را دارم. الآن چون معاون اجرایی هستم، چطور پیگیری کنم که پس از انتقال به تهران هم بتوانم در معاونت بمانم؟ و چه شهرستانهایی نیازمند معاون اجرایی هستند؟
  و همینطور میخواستم بدانم اگر کسی تا پایان خرداد و یا حتی تیر شرایط ثبت نام در سامانه انتقال را نداشته باشد، در بقیه ماههای سال چطور باید این کار را انجام دهد؟
  با تشکر از پاسخگویی شما

  • نویسنده

   چون دبیر هستید انتقال با پست معاون اجرایی ممکن نیست
   در هر حال می توانید در سایت پست معاون اجرایی را برای انتقال انتخاب کنید
   معمولا انتصاب معاونین مدارس با پیشنهاد مدیر مدرسه و موافقت اداره می باشد

 • با سلام وخسته نباشید، می خواستم بدونم که قانون ممنوعیت تحصیل بیش از یک مقطع شامل ورودی های مهر ۹۴ میشه، چون خود امورداری وزارت اینا رو استثنا کرده بود، آیا این قضیه درسته، در ضمن مدرک فوق دیپلم وکارشناسی وارشد همگی مرتبطند – 

 • باسلام
  اینجناب باتوجه به اینکه فوق لیسانسم چهارسال مازاد برسی سال خدمت دارم که طی سالهای۹۳-۹۲
  و۹۴-۹۳ مقرری ماه اول ازبنده پس ازافزایش سالانه کسر ننموددند ولی سالهای۹۵-۹۴و۹۶-۹۵مقرری ماه اول
  کسرنموده ا ند.حال سوال این است که آیاافزایش ۲/۵درصد ی که برای هرسال مازادبرسی سال خدمت دربازنشستگی لحاظ می کنند شامل اینجانب می شود یا خیر؟سپاسگزارم اگر ارشاد فرمایید

 • باسلام وعرض ادب
  اینجانب درباره پست کارشناسی به شعبه بایگانی خبری هست یانه
  ودرباره حکم کارگزینی اینجانب نیزمدت بیست وهفت سال خدمت می باشم که درحال حاضرزیر حکم بنده مبلغ ۱۷۵۵۳۱۲۹۵ ریال می باشد بامدرک فوق دیپلم درشعبه بایگانی ناحیه یک اردبیل
  فوالعاده شغل ۷۰۰ فوق العاده سختی کار ۱۸۰۰ حق شغل ۴۶۰۰۰ حق شاغل ۲۷۶۵۰ تفاوت تدبیق ۷۷۱۹۱۸ وتفاوت تطبیق سال ۹۰ ۳۹۲۴۲۲ لطفا بررسی فرمائید. فوق العاده ویژه نیز به اینجانب تعلق نگرفته الان هفت سال است اداره شعبه بایگانی می باشم

  • نویسنده

   تا کنون پست بایگانی ادارات مورد توجه واقع نشده است
   تا زمانی که سطح پست به کارشناس ارتقا پیدا نکند فوق العاده ویژه و… تعلق نخواهد گرفت

 • سلام
  من برای همسرم درخواست انتقال تکمیل کردم اما متاسفانه موقع چاپ,چاپ نشد وشماره پیگیری را هم یاد داشت نکردم چکارکنم…

  • نویسنده

   به کارگزینی محل خدمت مراجعه نمایید تا درخواست شما را با انصراف متقاضی تایید نمایند تا دوباره بتوانید درخواست را ثبت نمایید.

 • سلام
  من لیسانس فیزیک دارم
  برا ارشد میخوام نرم افزار بخونم
  آیا آموزش پرورش بهم اجازه میده؟
  یا باید حتما فیزیک بخونم؟

  • نویسنده

   ادامه تحصیل در هر رشته ای نیاز به اجازه ندارد مگر در دانشگاههای دولتی (چنانچه در زمان ثبت نام قید فرمایید که کارمند دولت می باشید دانشگاه موافقت نامه دستگاه از شما اخذ می نماید که به نظر می آید عدم اعلام کارمند بودن بهتر بوده البته شاید از سهمیه های احتمالی نتوانید استفاده کنید)

   مهم اعمال مدرک پس از فارغ التحصیلی می باشد که اعمال مدرک جدید منوط به تدریس در رشته مربوطه می باشد

  • نویسنده

   با توجه به مدت باقیمانده تعهد و هزینه ای که دولت در مدت ایام تحصیل انجام داده است رقم خرید تعهد محاسبه می شود.

  • نویسنده

   برخی استانها از طریق اینترنت و کارتابل معلم امکان پذیر است
   استان آذربایجان شرقی در اینترنت یافت نشد
   در هرحال از امور اداری محل خدمتتان بپرسید

 • با سلام فوق لیسانس شیمی هستم با سابقه خدمت ۲۷ سال که امسال در پست معاون اجرایی ابتدایی مشغول به خدمت سال ۹۱ فوق لیسانسم را گرفته که اعمال شده است آیا با شرکت در آزمون جامع امکان اعمال یک مدرک بالاتر برایم وجود دارد؟ چگونه در آزمون شرکت کنم ؟ اگر بخواهم در آزمون دکتری به غیر از رشته شیمی شرکت کنم در چه رشته هایی امکان پذیر است ؟ متشکرم

  • نویسنده

   قطعا برابر بخشنامه شما با محدودیت مدرک دوم و رشته مرتبط مواجه هستید
   اما به نظر شخصی نگارنده ادامه تحصیل در رشته‌هایی مانند روانشناسی یا برنامه ریزی درسی وعناوین مشابه دیگر یا رشته‌هایی درسی که در آینده امکان تبدیل وضعیت داشته باشد بهتر است
   البته چنانچه رشته هایی مانند آموزش شیمی وجود داشته باشد نیز مناسب به نظر می رسد

 •   با سلام 
  میخواستم  از شما بپرسم تبدیل وضعیت  نیروهای پیمانی  سال  ۸۹ کی صورت میگیره  
  طبق قانون  باید بعد از سه سال  ما رو تبدیل  به  رسمی ازمایشی تبدیل میکردند 

  • نویسنده

   در خصوص تبدیل وضعیت پیمانی ها پس از ۳ سال در قانون خدمات کشوری پیش بینی نشده است
   باید منتظر لایحه خدمات کشوری جدیدی که توسط دولت در حال ارسال به مجلس می باشد بود

  • نویسنده

   با اجرای قانون خدمات کشوری در سال ۸۸ مقرری ماه اول به علت سکوت قانون مذکور کسر نگردید .
   بعدها سازمان بازنشستگی با پیگیری توانست مجددا کسر مقرری را برقرار کند.

 • چرا به یک خانم مجرد حق عائله مندی می دهید؟ یعنی یک خانم مجرد که فقط خودش است و خودش با یک مردی که مسئولیت یک خانواده به دوشش است و باید همسر و چند فرزند را اداره کند باید همانند هم یک مزایایی را بگیرند؟ آخه از اسمش هم مشخصه که حق عائله مندیه! یک خانم مجرد کجا عائله منده؟ این چه قانون و حکمیه؟ فکر نمی کنید این کار باعث یک نوع انگیزه و دلیل هرچند کوچک برای مجرد موندن خانم های مجرد بشه؟

  • نویسنده

   مطلب شما کاملا صحیح می باشد
   به نظر می رسد در لایحه جدید خدمات کشوری این مورد رفع گردد
   البته زمانی مبلغی به تحت هر عنوان به بخشی از کارمندان پرداخت شود حذف آن نیز تبعاتی به دنبال خواهد داشت

  • نویسنده

   مطلب شما کاملا صحیح می باشد
   به نظر می رسد در لایحه جدید خدمات کشوری این مورد رفع گردد
   البته زمانی مبلغی تحت هر عنوان به بخشی از کارمندان پرداخت شود حذف آن نیز تبعاتی به دنبال خواهد داشت

 • باسلام وخسته نباشید کارشناس محترم اموراداری بنده یک سوال داشتم خدمتتان راهنماییم کنید بسیار سپاسگزارخواهم بود.بنده باسابقه ۱۲سال خدمت کلا معاون پرورشی بوده ام ولی علاقه ای به این کارندارم می خواهم معاون اجرایی باشم الان تاحدودی موافقت مدیراداره جلب شده که بادرخواست بنده موافقت کند .حالا سوال با توجه به مازادنیروی پرورشی درمنطقه امکان دارد که تامدت زمانی معاون اجرایی باشم بعددوباره مرا به زوربه پرورشی برگردانندومعاون پرورشی را ازدست بدم وفقط مربی پرورشی شوم چون تا جایی که بنده اطلاع دارم همه مدارس اینجا معاون پرورشی دارن .مدرکم ارشد برنامه ریزی درسی هستم .اصلااین کاربه صلاح است یا متضررخواهم شد ؟جواب دقیق راازکدام بخش اداره جویا شوم ؟خواهشمندم کمکم کنید اجرکم عندالله

  • نویسنده

   سلام
   به نظر می آید رشته شغلی شما مربی امورتربیتی باشد و پست شما لزوما باید مربی پرورشی یا معاون پرورشی باشد
   بکارگیری شما در معاون اجرایی هیچ ممنوعیتی ندارد و پس از بکارگیری مادامی که مدیر مدرسه و اداره موافقت داشته باشند شما می توانید در پست مزبور فعالیت نمایید
   اما هر زمانی که اداره بخواهد می تواند شما را برگرداند
   چنانچه محل خدمت با تبدیل وضعیت شما (که دور از ذهن است) به معاونت اجرایی موافقت کند مشکل شما رفع خواهد شد
   البته حجم کار وبخشنامه های مربوط به معاونت پرورشی بسیار زیاد می باشد
   نکته آخر
   اگر چنانچه بخشنامه تفویض اختیار اجرا شود معاونت مدارس دستخوش تغییراتی در جهت کاهش خواهدشد

 • باسلام از پاسخگویی شما بسیارسپاسگزارم اگرامکان دارد درخصوص ایجمله که فرمودید”اگر چنانچه بخشنامه تفویض اختیار اجرا شود معاونت مدارس دستخوش تغییراتی در جهت کاهش خواهدشد: کمی بیشترتوضیح بدهید .یعنی مدارس معاون اجرایی ویا پرورشی نخواهندداشت ؟بسیارمتشکرم

  • نویسنده

   به طور مثال معاونین مدارس منطقه نباید از ۱۵ درصد کل معلمان منطقه بیشتر باشند این محدودیت سبب می شود که مدیران مدارس از بین معاون پرورشی و آموزشی یکی را انتخاب کنند

   البته این صرفا یک مثال است

 • ببخشید دوباره سوال پرسیدم منظورم این است با توجه به این بخشنامه درکدام مقطع کارکنیم درپست معاونت شانس بیشتری داریم؟ومعاون اجرایی نیزدرکدام مقطع بیشترنیازاست ؟

  • نویسنده

   تک کارت برخی استانها در روزهای پایانی اسفند توزیع شده و سایر استانها نیز توسط حراست در حال توزیع می باشد

 • باسمه تعالی
  باسلام چرا دوران تحصیل ورودی های ۸۸ تربیت معلم با گذشت ۵ سال از تاریخ استخدامی هنوز هم در احکام محاسبه نمیشود ؟ درصورتی که این افراد در لایحه سال ۹۱ جزمشمولین قانون متعهدین خدمت محسوب شدند و استخدام شدند؟

 • سلام من دبیر فیزیک هستم
  تعهد خدمت دارم و مدرکم رو بهم ندادن…
  مبخوام ارشد بخونم و رشته ام رو ب کامپیوتر تغییر بدم
  آیا آموزش پرورش این اجازه رو بهم میده؟
  ریز نمرات و مدرکم رو جهت ارایه ب دانشگاه برای ارشد میده؟
  آیا مدرکم رو بعنوان مدرک بالاتر قبول میکنن؟!
  اگر ن راهی هست؟(مثلا در یکسال در هنرستان کامپیوتر تدریس کنم)؟
  بخشنامه مشخصی وجود دارد؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید
  میخوام بیخیال راحت وقت و هزینه بزارم برا ارشد خوندن
  تشکر

  • نویسنده

   شما با دو مشکل مواجه هستید
   ۱- ریز نمرات و مدرک ۲- ادامه تحصیل در رشته غیر مرتبط
   معمولا ریزنمرات و مدرک با تعهد مجدد و برای رشته های مرتبط داده می شود
   پس از فارغ التحصیلی با تبدیل وضعیت یا تدریس درس کامپیوتر می توانند مدرک جدید شما را اعمال نمایند

 • با سلام من نیروی کار اداره کل راه شهرسازی ایرانشهر هستم از سال ۱/۱/۸۹ مشغول به کار هستم با حداقل حقوق معین شده وزارت کار وبا قراردادی با عنوان مشاغل کارگری که به زور به ما تحمیل شد و در سال جدید هیج حقوقی دریافت نکردم لازم به ذکر است کل نیروی کار این اداره که تعداد ما نزدیک به ۴۰۰نفر می باشد با همین وضعیت رو به رو هستیم حالا می خوام بدونم این بخشنامه شامل حال ما میشه تبدیل وضعیت میشیم و اینکه کامل توضیح بدین ممنون میشم. 

 • با عرض سلام و وقت بخیر

  من میخوام از پست آموزگاری به پست معاونت اجرایی مدرسه برم ( در مقطع) ابتدایی
  میخواستم ببینم چه تغییری در حقوق و مزایا حکمم ایجاد میشه؟ و اینکه آیا با این تغییر برای گرفتن رتبه سوابق قبلی بنده هم در پست آموزگاری به حساب می آید ؟ یا ساعات ضمن خدمتم که در ارتباط با آموز گاری بوده برای ارتقا رتبه بعدی مورد قبول است ؟
  بنده تیر ۹۶ رتبه پایه گرفتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 • سلام.بنده ازنیروهای پیمانکاری شاغل در طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی وزارت نیرو هستم مدرک کارشناسی ارشد در قالب نیروی پیمانکاری در شرکت آب منطقه ای مشغول بکارهستم سال فقط پیمانکار عوض می شود وقرارداد ما هم هر سال تمدید می شود آیا ما جزو نیروهای شرکتی محسوب میشویم یا جزو نیروهای قراردادی. در ضمن این بخشنامه شامل حال ما می شود؟ ممنون میشم پاسخ بدید

 • با سلام و خسته نباشید
  میخاستم بپرسم برای اعمال مدرک از لیسانس به فوق لیسانس فقط امتیاز مربوط به حق شاغل که ۵۰۰ امتیاز (۸۵ هزار تومن) به حکم اضافه میشه یا اینکه در سایر بندها هم امتیاز افزایش پیدا میکنه
  مثلا یک طبقه بالاتر به عنوان طبقه مدرک فوق لیسانس هم میدن

  یا اینکه توضیح دهید در صورت ارایه مدرک فوق لیسانس به صورت کلی چقدر به حکم اضافه میشود
  سپاس

  • نویسنده

   علاوه بر امتیاز حق شاغل یک طبقه نیز می گیرید.
   البته درصد بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافته نیز افزایش می یابد

 • سلام ضمن قدردانی از زحمات شما.از انجاییکه جانباز حالت اشتغال امکان ادامه خدمت بیش از ۳۰سال را ندارد.برای برخورداری از افزایش۲/۵%در زمان بازنشستگی میتواند با درخواست شخصی کسورات بازنشستگی را خودش هم واریز کند چون کسورات فعلیش را دولت واریز میکند با واریز دوبرابری مشمول دوونیم درصد اضافه سالانه خواهد شد

 • با سلام واحترام، آیا تبدیل وضعیت شامل نیروهای قرارداد کار معین با سابقه کار ۷ سال و مدرک کارشناسی ارشد در مراکز رفاهی آموزش و پرورش که تحت نظر آموزش و پرورش میباشند ، می شود؟

 • سلام . راجع به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی ، چرا قسمت کامنت گذاشتن آن فعال نیست. لطفا فعال نمایید تا سوالاتمان را از شما بپرسیم. خیلی متشکر

  • نویسنده

   خبر جدیدی در خصوص تبدیل وضعیت از سوی دولت اعلام نشده است
   چنانچه مستقیما با آموزش و پرورش قرارداد داشته باشید منتظر لایحه جدید باید باشید

 • سلام. لطفا بفرمایید نیروهای قراردادکار معین واحدهای رفاهی آموزش و پرورش (درمانگاه فرهنگیان/خانه معلم/و…) که قریب به ۶ سال است بصورت قرارداد کار معین طبق بخشنامه ریاست جمهوری در سال ۹۱ از حالت نیروهای شرکتی به قرارداد معین تبدیل وضعیت شده اند و زیر نظر آموزش و پرورش می باشند و مدارک و اطلاعات این نیروها در حراست اموزش پرورش استانها است و تمام امورات توسط اداره کل هر استان انجام میگیرد.شامل تبدیل وضعیت به پیمانی می شوند؟متشکر

 • سلام. لطفا بفرمایید نیروهای قرارداد کار معین واحدهای رفاهی آموزش و پرورش (درمانگاه فرهنگیان/خانه معلم/و…) که قریب به ۶ سال است بصورت قرارداد کار معین طبق بخشنامه ریاست جمهوری در سال ۹۱ از حالت نیروهای شرکتی به قرارداد معین تبدیل وضعیت شده اند و زیر نظر آموزش و پرورش می باشند و برخی با مدارک تحصیلی فوق لیسانس که مرتبط با لیسانس میباشد و سابقه آموزشی هستند که مدارک و اطلاعات این نیروها در حراست اموزش پرورش استانها است و تمام امورات توسط اداره کل هر استان انجام میگیرد.شامل تبدیل وضعیت به پیمانی می شوند؟متشکر

 • سلام. لطفا بفرمایید نیروهای قرارداد کار معین واحدهای رفاهی آموزش و پرورش (درمانگاه فرهنگیان/خانه معلم/و…) که قریب به ۶ سال است بصورت قرارداد کار معین طبق بخشنامه ریاست جمهوری در سال ۹۱ از حالت نیروهای شرکتی به قرارداد معین تبدیل وضعیت شده اند و زیر نظر آموزش و پرورش می باشند و برخی با مدارک تحصیلی فوق لیسانس که مرتبط با لیسانس میباشد و سابقه آموزشی هستند که مدارک و اطلاعات این نیروها در حراست اموزش پرورش استانها است و تمام امورات توسط اداره کل هر استان انجام میگیرد.شامل تبدیل وضعیت به پیمانی می شوند؟متشکر . ممنون می شویم پاسخ بدهید.

  • نویسنده

   سخنگوی دولت اشاره ای به استخدام نیروهای شرکتی نکرده است
   اما برخی نمایندگان مجلس خبرهایی از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی داده اند
   باید منتظر لایحه جدید خدمات کشوری باشید

 • باسلام ببخشید مجددا مزاحم شدم برای بازنشستگی به اداره کل مراجعه کردم فرمودند جانباز حالت اشتغال نمیتواند از سنوات ارفاقی استفاده کند باید تا پایان شرابط عمومی بخدمت ادامه دهد یعنی سی سال.در حالیکه چهارسال قبل بکی ازدوستانم مطابق جواب قبلی شما باسنوات ارفاقی بازنشست شد.ایا باید به ماده۱۶ دادخواست بدم

 • سلام . با توجه به اتمام زمان ثبت انتقال برون استانی ، ممکنه که سایت مجددا برای ثبت درخواست فعال بشه ؟؟؟
  ضمنا در صورت فعال نشدن سایت چه راهی برای انتقال موقت برون استانی وجود داره ؟؟

  • نویسنده

   نقل و انتقال برون استان روز ۱۰ تیر برای یک همان روز ثبت درخواست امکان پذیر شده ومجدد بسته شد
   با کارشناس نقل وانتقال استان محل خدمت جهت تماس با وزارتخانه می توانید صحبت کنید

 • سلام واقعا از مراحمت شرمنده ام.ایا مقصودشما از امکان بازنشستگی با۵۰سال سن برخورداری از ۲۵روزحقوق{برابرسابقه}وبدون سنوا ت ارفاقی است مطابق م۱۰۳ یا برابر ق نحوه بازنشستگی جانبازان ومعلولین و با احتساب سنوات ارفاقی و ۳۰روزحقوق

 • سلام  
  میخواستم  از جنابعالی   به عنوان یک فرد مطلع  سوال کنم  
  که نیروهای  پیمانی  سال ۸۹ کی تبدیل  وضعبت  می شوند  
  ایا تا اخر امسال  این تبدیل وضعیت  صورت میگیره 
  قبلا از لطف شما کمال تشکر را دارم 

 • با عرض سلام، ادب و احترام. خواهشمندم در این دو مورد پاسخ فرمایید: ۱٫ در صورتی که بنده بتوانم دکتری تخصصی را دریافت نمایم، چگونه می توانم از آموزش و پرورش به دانشگاه آزاد و یا دانشگاههای دولتی تابع وزارت علوم انتقال دائم یابم؟ ۲٫ در صورت امکان نحوه ی دریافت آخرین حکم کارگزینی به صورت آنلاین برای معلمان شاغل در اداره آموزش و پرورش شهر تهران، منطقه ۵ را اعلام فرمایید. با تشکر فراوان.

  • نویسنده

   ۱_ دانشگاه آزاد بخش غیر دولتی می باشد و پس از جذب باید از آموزش و پرورش استعفا دهید.
   ۲- جهت جذب در دانشگاههای دولتی یا می بایست با پیشنهاد دانشگاه مقصد و انتقال از آموزش و پرورش اقدام نمایید و یا روند جذب را در هیات علمی یکی از دانشگاهها طی نموده و سپس از آموزش و پرورش استعفا دهید.

 • ضمن عرض سلام و ادب و احترام دوباره. یادآور می شوم که بنده استخدام رسمی آموزش و پرورش بوده و یکی از دبیران منطقه ۵ هستم که در حال حاضر دارای کارشناسی ارشد بوده و برای ادامه در مقطع دکترا مشغول به مطالعه می باشم. با تشکر فراوان.

 • با سلام و اهدای درود.
  ایا تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی در ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی استان اردبیل اجرا میشود.ما که مطمئن نیستیم .

 • با سلام. “کارکنان غیررسمی تعیین وضعیت می‌شوند ، شامل تمام نیروهای شاغل در بدنه اموزش وپرورش میشود. لطفا توضیح دهید یعنی چه؟

 • سلام ایا با بخشنامه ارتقا طبقه ورودی که امسال اضافه شد به سقف طبقه هم افزوده شد؟ ایا بخشنامه سقف کارشناسی ارشد را از۱۵ به۱۶ افزود ؟ ایا بنده میتوانم به ۱۶ ارتقا پیدا کنم ؟(سال۹۵ باید میگرفتم که ظاهرا محدودیت سقف داشت) و توقف ۴ساله از زمان ارتقا قبلی محاسبه میگردد یا از بخشنامه اخیر؟

  • نویسنده

   چنانچه طبقه تشویقی داشته اید صرفا طبقات جابجا شده است و ارتقا در طبقه نخواهید داشت
   اما اگر طبقه تشویقی نداشته اید مشمول ارتقا طبقه می شوید

 • سلام بنده ۴ سال سابقه تربیت معلم دارم. از طرفی با مدرک لیسانس هر ۴ سال یه بار ارتقا صورت می گیرد.آیا ارتقا طبقه صورت می گیرد یا نه؟ ممنون

 • با سلام اینجانب یکی از نیروهای شرکتی در آب منطقه ای اصفهان و جز کادر دفتر ی می باشم می خواستم بدانم با بیش از ده سال سابقه کاری که هر دوره قول تبدیل وضعیت به ما داده میشد آیا واقعا می توانیم این دوره خوشحال باشیم و شامل حال ما می شود که از نیروی شرکتی تبدیل به قراردادی یا رسمی شویم واین تبعیضهای ناعادلانه برطرف می شود

1 3 4 5
تمام حقوق این سایت برای © 2019 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی