پرسش و پاسخ

سوالات امور اداری خود را در زمینه های زیر در قسمت دیدگاهها مطرح نمایید.

 • حقوق و مزایا و حکم

 • انتقال

 • مرخصی

 • ماموریت

 • تک کارت

 • تقليل ساعت تدريس

  باتوجه به اینکه کلیه افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی تواننددرصورت داشتن شرایط استفاده ازتقلیل ساعت به جای ۲۴ساعت ،۲۰ساعت درهفته تدریس نمایندلذادراین قسمت شرایط استفاده ازتقلیل ساعت رابیان می دارم .

  ملاک تقلیل ساعت کارموظف برابردستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی داشتن یکی از۲شرط ذیل می باشد

  ۱- داشتن ۲۰سال تدریس تمام وقت یامدیریت ومعاونت مدارس

  ۲- رسیدن به ۵۰سالگی

  بنابراین سوابق،ماموریت تحصیلی ،خدمت وظیفه ،تحصیل ،…دراحتساب ۲۰سال سابقه تجربه قابل محاسبه نمی باشد.

  البته افرادی که به استنادبخشنامه۲۳۰درپستهای مصوب اداری مشغول خدمت می باشندمستثنی می باشندلذاسابقه خدمت درپستهای اداری جزء سابقه تجربی محسوب می شود.

  باتوجه به اینکه فقط افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندلذامدیران ،معاونان ،سرپرستان شب،…که به امرتدریس اشتغال ندارندنمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندوهرزمان که  به امرتدریس اشتغال یابندمی توانندازمزایای تقلیل ساعت بهره مندشوند.

  نکته مهم

  همکارانی که دارای هریک ازشرایط فوق الذکرمی باشندلازم است به کارشناسی اموراداری محل خدمت خودمراجعه ودرخواست خودرابرای استفاده ازتقلیل ساعت ارائه تاابلاغ مربوطه صادرگردد.  

  سنوات ارفاقی

  با سلام وعرض ادب خدمت همکاران محترم

  سنوات ارفاقی همکاران استثنایی از تاریخ ۶۹/۹/۲۱ لغایت ۸۷/۱۲/۲۹

  ازتاریخ ۸۸/۰۱/۰۱ تاتاريخ ۹۱/۱۰/۱۲ قطع .

  واز تاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ تاهم اکنون ادامه دارد .

  هر پنج سال یک سال ارفاقی و هرسال ۷۲روز وهرماه ۶ روز می باشد

   

  امتیاز حق شاغل

 • پرسش: امتیاز حق شاغل بر چه اساس محاسبه می گردد:پاسخ:

  امتیاز حق شاغل بر اساس عوامل( تحصیلات، سنوات خدمت، تجربه، دوره های آموزشی(ضمن خدمت)) و مهارتها و توانایی های فردی تعیین می شود که هرکدام از این عوامل بازهم امتیاز و ضریب خاص خودش را دارد. تحصیلات دیپلم۱۲۰۰ امتیاز ، فوق دیپلم ۱۴۰۰ امتیاز ، لیسانس ۱۷۰۰ امتیاز، فوق لیسانس ۲۰۰۰امتیاز و دکترا۲۳۰۰امتیاز و سنوات دیپلم ضربدر۲۵،فوق دیپلم ضربدر۳۲، لیسانس ضربدر ۳۹، فوق لیسانس ضربدر۴۶ و دکترا ضربدر ۵۳ محاسبه می شودو دوره های آموزشی هر ساعت نیم امتیاز و حد اکثر تا ۵۰۰ امتیاز می باشد.امتیاز مهارت ها دیپلم ۲۵۰، فوق دیپلم۳۰۰، لیسانس۴۰۰، فوق لیسانس۶۰۰و دکترا۸۰۰امتیاز محاسبه می گردد. این عوامل با توجه به نگارش و ضریب سال اعمال می گردد.

 •  حق شاغل همکاران فرهنگی حداکثر ۷۵ درصد حق شغل می باشد

   

  رتبه . طبقه شغلی

  جدول شرایط احراز ارتقاء طبقه شغلی کارکنان از لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق تجربی

  طبقه

  مدرک

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
  ابتدایی سنوات ۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴
  سیکل سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  فوق دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  فوق لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای حرفه ای سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای تخصصی سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰ ۲۴

   

  مدت تجربه قابل قبول برای ارتقاء رتبه های شغلی متصدیان شاغل تا سطح  کاردانی و کارشناسی و بالاتر

  رتبه

  مدت تجربه

  مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کاردانی ۰  8 سال ۲۰ سال
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کارشناسی و بالاتر ۰ ۶ سال ۱۲ سال ۱۸ سال ۲۴ سال

  لازم به توضیح اینکه در ارتقاء رتبه و طبقه موارد ذیل طبق بخشنامه های قبلی اعمال می گردد.( اصلاح جدول فوق به استناد بخشنامه وزارتی به شماره ۲۰۲۰۳۶/۷۱۰- ۲۵/۹/۱۳۹۱ و بخشنامه اداره کل استان کرمانشاه به شماره ۷۱۰/۵۰۳۹۱۹۱۳۹۹۹۶/۵۶۱ – ۳۰/۹/۱۳۹۱ در تعیین رتبه شغلی کارکنان مدرک تحصیلی ملاک عمل نمی باشد.و با توجه به بند ۷ بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ – ۲۰/۱۰/۹۰ مستخدمین شاغل در مشاغل کارشناسی و متصدیان مشاغل آموزشی( آموزگاران،دبیران،هنرآموزان،مدیرو معاون واحدآموزشی و…) موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان ، با رعایت سایر مقررات از قبیل تجربه ، سنوات، تکمیل فرم ارزشیابی، تجربیات مدون شده و …) می تواند حداکثر تا رتبه عالی و در سایر مشاغل حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء یابند.

  * جهت ارتقاء رتبه شغلی از مقدماتی تا عالی با ضمن کسب امتیاز لازم از نمره ارشیابی سالانه باارائه تحقیق تجربیات مدون شده ، اقدام پژوهی و گذراندن دوره های ضمن خدمت در طول سالهای خدمت تجربی ارائه نمایند. ساعت ضمن خدمت به شرح ذیل می باشد.پ

  * رتبه مقدماتی به پایه ۳۰۰ ساعت و کسب ۶۰درصد از نمره ارشیابی- رتبه پایه به ارشد ۲۵۰ ساعت کسب ۷۰ درصد از نمره ارشیابی- رتبه ارشد به خبره ۲۰۰ ساعت و کسب ۸۰ درصد از نمره ارزشیابی و رتبه خبره به عالی ۱۵۰ ساعت ضمن خدمت و کسب ۹۰ درصد از نمره ارزشیابی-  که تاریخ دوره ضمن خدمت از  ۱۳۷۹به بعد می باشد که ملاک تاریخ اجرای دوره در برگه های ضمن خدمت قابل قبول است نه تاریخ صدور که باید بعد از تآیید به دایره کارگزینی ارائه گردد.

  * تعجیل در ارتقاء طبقه ورتبه به خاطر خدمت در مناطق کمتر توسعه روستایی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد به ازای هریک سال به مدت یک سال از مدت تجربه درج شده در جدول کسر خواهد شد.  به عنوان مثال فردی که ۱/۱/۸۸ تا ۱/۷/۸۸ خدمت روستا دارد با سنوات ۱۷ سال و ۶ ماه از رتبه خبره برخوردار خواهد شد. و اگر فردی از ۱/۷ /۸۸ لغایت ۱/۷/۸۹ خدمت در روستا داشته باشد با ۱۷ سال سنوات از رتبه شغلی خبره برخوردار می گردد. یا پرسنلی که از ۱/۱/۸۸ لغایت ۱/۷/ ۹۰ خدمت در روستا داشته باشند با سنوات ۱۵ سال و ۶ ماه از رتبه شغلی خبره برخوردار خواهند بود.

  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟

  پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

  پرسش: سختی کار بر چه مبنایی پرداخت می شود؟

  پاسخ: سختی کار بر مبنای پست و رشته شغلی و رشته تحصیلی می باشد. کلیه دبیران و آموزگاران علوم انسانی ۲۴۰ – دبیران رشته های کامپیوتر ، فیزیک ، شیمی امتیاز ۳۰۰ – دبیران رشته های مهندسی معماری و عمران امتیاز ۳۶۰- دبیران تربیت بدنی متوسطه و راهنمایی امتیاز ۴۲۰ – پستهای مدیریت و معاونت  مدارس عادی امتیاز ۱۲۰ – مدیریت و معاونت هنرستانها امتیاز ۲۴۰ تعلق می گیرد.

  پرسش : 
  آيا براي اضافه كار تفاوت تطبيق هم محاسبه مي شوديا خير؟
  پاسخ : 
  خير

   

  پرسش : آیا سابقه سالهای حق التدریس برای کارکنانی که به استخدام پیمانی درآمده اند قابل احتساب است یا بستگی به قانون سازمان تامین اجتماعی دارد؟

  پاسخ : به استناد ماده ۱۴ قانون استخدام كشوري و بر اساس مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون فوق الذكر احتساب سوابق خدمت غير رسمي منوط به انجام خدمت تمام وقت در مقابل دريافت حقوق از اعتبارات دولتي مي باشد بنا به مراتب فوق احتساب سنوات خدمت معلمان حق التدريس پاره وقت و مشمولين مصوب ۷/۷/۸۳ مجلس محترم شوراي اسلامي مورد محاسبه قرار نمي گيرد
  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

 • پرسش : 
  گروههاي تشويقي وارفاقي نظام قبلي دراحكام جديد موثر بوده يا فقط تفاوت تطبيق انجام گرفته؟
  پاسخ : 
  مؤثر است و در جدول حق شغل آخرين گروه در نظر گرفته شده است.

  پرسش : 
  دليل اختلاف مبلغ مناطق كمتر توسعه يافته درافرادي كه داراي گروه مشابه و پست مشابه و مزاياي مشابه بوده اند چيست؟
  پاسخ : 
  مبالغ ريالي فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته عبارت است از مجموع فوق العاده محروميت از تسيهيلات زندگي، فوق العاده نوار مرزي ، جذب مناطق محروم در صورت دريافت. ضمنا به كاركناني تعلق مي گيرد كه در دهستان خدمت مي نمايد.

  پرسش : 
  اگر درفرم ۵۰۲ سابقه تجربي اشتباه باشد:مثلاً ۴سال اضافه باشد يا ۴سال كم باشد:درچه تاثيردارد؟
  پاسخ : 
  هر مورد اشتباهي قابل اصلاح خواهد بود.

  پرسش : 
  كساني كه مثلاً ۱۰/۱/۸۸ گروه استحقاقي مي خواستند دريافت كنند وبدليل قانون خدمات كشوري اعمال نشد چگونه اعمال خواهدشد.
  پاسخ : 
  در قانون مديريت خدمات كشوري كه از ۱/۱/۸۸ اجرا شده است گروه حذف شد. به عنوان طبقه اعمال گردیده است. مثلا گروه ۱۰ بعد از خدمات کشوری طبقه ۶ است.

   

   

About the Author

has written 6 stories on this site.

۸۳۵ Comments on “پرسش و پاسخ”

 • فرشته پرسته wrote on ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۵۵

  باسلام درسال ۹۸ باز نشسته می شم اداره میفرماید سابقه نهضت سواداموزی سابقه حساب نمی شه چرا//

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۵:۲۵

  علت را از اداره بپرسید
  سپس اعلام فرمایید تا در خصوص درستی علت پاسخ داده شود

  View Comment
 • محمد wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۳:۵۷

  باسلام وخسته نباشید .الان که قسمت درباره ما را به عنوان نوعی خدا حافظی خواندم بیشتر دلم گرفت چون متاسفانه در جامعه ما روزنه های نوری که پیدا بود به طرف خاموشی سوق پیدا کرده وماکورمال کورمال درکوچه های سرگردانی بخشنامه ها و بد اخلاقی بعضی از همکاران کارگزینی که خودرا خدا پنداشته وبا چشم حقارت به دیگران می نگرند نه اینکه شایستگی پست اموراداری راداشته باشند مثل سایر پستهای حکومتی روش تعیین پست مبنی برشایستگی نیست …………اینجا تنها جایی بوده که با حوصله وافر و سعه صدر وسیع دربرابر ناملایمتهای همکاران باز هم با صبر و دقیق جواب همکاران را داده ایدواز شما بسیار سپاسگزارم و به عنوان یک معلم جامعه از شما درخواست دارم درصورت امکان صفحه را نبسته وجدااز دلخوریهای احتمالی پیش آمده از دست همکاران ان را مصداق تونیکی کن ودردجله انداز قرار داده ودر اطلاع رسانی و جواب همکاران ثابت قدم بمانید چون بسیاری از افراد قطعا فقط با راهنمایی شما توانسته اند به حق خود برسند وگرنه شاید اصلا نمی دانستند درخصوص مواردی اصلاحقی هم داشته اند .باتشکر از تمام زحماتتان و گزاردن وقت برای دیگران درصورت امکان متن خداحافظی را پاک کنید .

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۴:۳۵

  سلام
  مطمئنا در شرایط حاکم بر کارگزینی ها کمترین نقش را کارکنان این بخش دارند.
  گستردگی ،تعدد و در برخی موارد عدم شفافیت قوانین باعث ایجاد این وضعیت شده است.
  از طرفی کارگزین با حجم بالای کار که تخصصی می باشد روبرو بوده که حتی کوچکترین اشتباه باعث خسارت به کارکنان می گردد.
  به امید روزی که با شفافیت و کاهش قوانین همکاران در رسیدن به حقوق مسلم خود با هیچ مشکلی مواجه نباشند.

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۳:۵۱

  سلام.من تاالان ۱۴سال۶ماه سابقه دارم ازمهر۸۸تامهر۹۱روستابودم امسال خبره میشم؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۰۴

  شما ۳سال تعجیل دارید
  وبا۱۵ سال سابقه از خبره می توانید بهره مند شوید.

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۹:۵۰

  سلام.پس ضمن خدمت وارزشیابی هم تاثیرنداره؟ارزشیابی ابن چندسالم بالای ۸۵بوده وضمن خدمتم تاالان۱۵۸۰ساعته

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۰:۰۴

  سایر شرایط را باید داشته باشید

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۲:۵۰

  سلام.ببخشید سایرمنظورتون چیه متوجه نشدم.بازببخشید.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۴:۰۷

  ضمن خدمت
  و ارزشیابی

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۴:۱۶

  ممنونم ازراهنمایی هاتون .من هم ضمن خدمتم میرسه هم ارزشیابیم .خداکنه زودتراز۱۵سال بسم.

  View Comment
 • فرهنگی wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۵:۳۲

  باسلام و عرض ادب
  لطفا” مرا راهنمائی بفرمائید برای تصحیح حق شاغل چه باید کرد؟
  کارگزینی می فرمایند روی سیستم برای ما عدد ۱۵۰ ساعت را نشان می دهد و ملاک
  ما همین است.در صورتی که اینجانب ۸۵۰ ساعت ضمن خدمت دارم و در سامانه ضمن
  خدمت همین عدد تایید شده.امور اداری منطقه به من گفتند سیستم برای ما از سال ۹۲
  به بعد برای ثبت ضمن خدمت بسته است ما چه کنیم به ضمن خدمت و فن آوری مربوط
  است .ضمن خدمت اداره کل می فرماید به منطقه مربوط است و شما یک پرینت از
  ضمن خدمت خود بگیرید و مسئول مربوطه مهر و امضا کنند و به امور اداری منطقه 
  تحویل دهید.الان هم منطقه می فرمایند پرینت مهر شده را چه کار کنیم ما در سیستم
  نمی توانیم اطلاعات ضمن خدمت شما را وارد کنیم.به فن آوری منطقه هم مراجعه و 
  فرمودند پیگیری می کنیم و خبری شد اطلاع می دهیم .الان من باید چه کاری انجام 
  دهم؟باور کنید سال گذشته هم فرمودند اطلاعات روی سیستم می نشیند و نگرانی 
  نداشته باشید ولیکن نتیجه حق شاغل با اختلاف وحشتناکی دو سال است که نادرست 
  درج می شود .لطفا” یاری ام نمائید.
  باسپاس و تواضع

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۷:۵۱

  درمرحله اول کتبا به اداره نامه بنویسید

  View Comment
 • فرهنگی wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۸:۵۲

  باسلام مجدد و سپاس
  یعنی خطاب به مسئول امور اداری(کارگزینی منطقه) متن درخواستم را مکتوب نمایم؟
  یا اینکه خطاب به مسئول فن آوری یا اینکه مخاطبم باید رئیس اداره باشد؟
  با عرض پوزش به جهت ناآگاهی از طی روال اداری.
  با احترام

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۲۹

  مخاطب باید اداره باشد

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۶:۲۰

  سلام.خسته نباشید من فروردین ۸۸مرخصی بودم تا مهر۸۸ازمهرروستابودم تامهر۹۱الانم ۱۴سال۶ماه سابفه دارم امسال خبره نمیشم؟باتشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۰:۱۸

  احتمالا شما ۳سال تعجیل دارید
  یعنی ۱۵ سال خبره

  View Comment
 • سامان wrote on ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۹:۵۰

  سلام من معلم پایه دبیرستانم به دلایل محروم کردن چندتا از دانش آموزان بی انضباط به مدت ۵ جلسه از کلاس درس ، رییس اداره به مدیر مدرسه گفتنه که برای من نامه تخلف بنویسه
  خاستم بینم نتیجش چیه؟!

  View Comment
 • سامان wrote on ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۹:۵۱

  یعنی نامه تخلف که برا من نوشتنه چه تاثیری بر شغل من داره

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۰۲

  در بدترین شرایط به هیات تخلفات معرفی می شوید و احیانا با توبیخ کتبی روبرو خواهید شد چنانچه در ده سال پایانی خدمت باشید محکومیت در هیات تخلفات منجر به کاهش یکسال از پاداش پایان خدمت خواهد شد
  سعی کنید از طریق مدیر مدرسه و رایزنی وی با دانش آموزان یا اولیاء شان (درصورت شکایت آنان) و اداره مشکل را رفع نمایید.

  View Comment
 • حسن wrote on ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۰:۱۸

  حسن
  با عرض سلام و احترام و خسته نباشید
  در خصوص بخشنامه کمک هزینه مهد کودک به کارگزینی محل خدمت مراجعه نمودیم که فرمودند شما انتقال موقت هستید و باید به محل خدمت خودتان بروید. با توجه به اینکه ما ۳ سال است در خراسان شمالی موقت هسیم و محل خدمت ما سیستان و بلوچستان است و امکان رفتن به آنجا برایمان وجود ندارد آیا امکان ثبت نام در خراسان شمال برایمان وجود ندارد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۷:۵۷

  سلام
  طی نامه ای (فاکس) مراتب را به محل خدمت اصلی اعلام فرمایید

  View Comment
 • علی اکبر حسن زاده wrote on ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۸:۳۶

  عرض سلام و ادب بنده ۲۷ سال سابقه خدمت دارم و امسال دچار بیماری خاص شده ام جراحی کردم و شیمی درمان شده و در حال حاضر رادیو تراپی انجام می دهم با توجه به تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان در سال ۹۶ بنده می توانم درخواست بازنشتگی بدهم ؟ا راهنمایی بفرمایید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۰:۳۸

  فعلا بخشنامه ای ابلاغ نشده است

  View Comment
 • علی wrote on ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۰:۳۰

  با سلام. چند ماه پیش هیات دولت تصویب کرد که تبدیل وضعیت معلمان پیمانی به رسمی- ازمایشی بلامانع است. ولی فکر می کنم اموزش و پرورش هیچ علاقه ای به این امر ندارد!!! تکلیف ما چیست که پس از گذشت ۱۰ سال هنوز بلاتکلیف هستیم؟؟؟

  View Comment
 • فرهنگی wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۹:۰۴

  باسلام و درود و خسته نباشید خدمت شما بزرگوار،
  لطفا” می فرمائید آیا سیستم کارگزینی از سال ۹۲ برای ثبت ساعات ضمن خدمت
  توسط  کارشناسان کارگزینی ادارات و مناطق،بسته و امکان ثبت وجود ندارد؟این سخن 
  صحیح است؟رئیس کارگزینی هم همین طور؟پس چه قسمتی این دسترسی را دارد؟
  مگر آنچه در فرم خلاصه سابقه پرسنلی ثبت شده، توسط کارگزینی انجام نشده؟
  ببخشید که این قدر سوال می پرسم و خاطر شما را مکدر می نمایم.باور کنید پاسخ
  سوالاتم را نمی دانم و فقط پاسخ شما برایم معتبر است.
  طبق توصیه ی شما کارشناس محترم باید خطاب به اداره نامه می نوشتم که این کار را
  انجام دادم ولیکن دیروز به من گفتند باید صبر کنم تا فن آوری پاسخ را بگویند و منتظر 
  باشم.حالا به نظر شما،من منتظر بمانم یا نامه ی کتبی را تحویل و پیگیری نمایم تا به 
  نتیجه برسم؟لطفا” ناآگاهی ام را که مسبب ناراحتی شما می شود به بزرگ منشی خود
  ببخشائید و سوال هایم را بدون پاسخ نگذارید.
  با سپاس و نهایت قدردانی

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۰:۱۶

  منتظر پاسخ باشید
  درصورت عدم پاسخ می بایست به مراجع بالاتر (اداره کل و..) نامه بنویسید

  View Comment
 • امین wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۴:۱۹

  باسلام
  بنده یکسال(سال۸۱) مدیر دروس بوده‌ام، جزء سوابق جهت تقلیل ساعات تدریس محسوب می‌شود؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۱۶

  مدیر دروس جز مشاغل آموزشی می باشد

  View Comment
 • سامان wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۳:۳۵

  سلام و خسته نباشید
  من نیروی دبیری و رسمی هستم. سال ۹۰ اولین بار در منطقه ای که درس میدادم ۴ ماه در مدرسه تدریس کردم و بعد به علت اعتراض دانش آموزان به نحوه تدریس من یه معلم دیگه که تازه به اونجا منتقل شده بود بجا من آوردن و از دی ماه ۹۰ به من ابلاغ های دستنویس دادن بهمن رفتم توی یه مدرسه بعد یک ماه که رفتم معلم سابقه دار که براشون اومد از اداره بلز ابلغ دستنویس دادن گفتن برو یه مدرسه دیگه اسفند هم اونجا بودن بعد گفتن دیگه نمیخاییم
  بعد عید ابلاغ دستنویس دادن بهم برا یه مدرسه دیگه که دیگه سال تحصیلیو اونجا ختم کردم!
  حدود ۱۲ ساعت درس خودمو تدریس میکردم باقیش کار دفتری بود.
  من از ابلاغ کامپیوتری اطلاعی نداشتم سال بعد فهمیدم که سال ۹۰_۹۱
  ابلاغ کامپیوتری ندادنه پارسال رفتم دنبالش ابلاغای دستی۹۰_۹۱ را داشتم گفتم توی اتوماسیون ثبت کنید گفتن نمیشه دیگه ثبت کرد همون سال باید ثبت میشده که کارگزینی اشتباه کرده! ابلاغ های دستی که داشتم کپیش توی پروندم نبود
  اما خودم داشتمشون یکیشو کمی کردن گذاشتن توی پروندم اما ثبت کامپیوتر نکردن
  توی فرم ۵۰۲ برام یکی از مدرسه ها ثبت شده اما ابلاغ کامپیوتری توی اتوماسیون نیست
  خاستم ببینم واقعن دیگه نمیشه ثبتش کرد هرچی اسرار کردن گفتن نمیشه دیگه توی سیستم ثبت کرد
  با تشکر فراوان

  View Comment
 • سامان wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۳:۴۲

  چون اونسال ابلاغ برام ثبت نیست ممکنه به یه منطقه دیگه منتقل شدم اونسالو برام امتیاز حساب نکنن

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۲۴

  امتیاز سابقه برابر حکم قابل محاسبه است
  در فرم۵۰۲ نیز ابلاغ درج نمی گردد

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۵:۱۷

  سلام.به هرحال کدام دستورالعمل اجرامیشه ۶تا۱۲درصدیامنتظرجواب استفساریه بمانیم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۸:۵۲

  باید منتظر باشیم

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۲۲:۰۲

  با سلام لطفا در مورد بخشنامه ۹۱/۳۰۱۲۷/۷۱تفاوت تطبیق مدیریت یه سوال داشتم.کسی که از سال ۸۰تا۸۷مدیر بوده وسپس یکسال مرخصی زایمان بوده ومجددا تا سال ۹۱معاون بوده شامل بخشنامه مذکور می گردد؟ممنونم راهنمایی کنید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۱۶

  همکارانی که در ۸۸/۱/۱ حق مدیریت در حکم داشته باشند تفاوت تطبیق مدیریت در حکم دارند

  View Comment
 • امین wrote on ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۰:۴۳

  سلام
  ضمن تشکر از پاسخ شما، پیرو سؤال قبلی که مدیر دروس از مشاغل آموزشی است. کارگزین محل خدمت بنده چنین نظری ندارد و معتقد است که جزء سابقهٔ شما جهت تقلیل ساعات محسوب نمی‌شود. جهت اقناع ایشان چه کنم؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۷:۵۴

  نامه بنویسید تا استعلام بگیرند
  حتی بخواهید اداره کل از وزارتخانه استعلام بگیرد

  View Comment
 • حسن wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۰:۱۷

  حسن
  با عرض سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
  در خصوص هزینه مهد کودک به کارگزینی محل خدمت مراجعه نمودم که فرمودند شما انتقال موقت هستید و باید به محل خدمت اصلی مراجعه کنید. با توجه به فاصله ۲۰۰۰ کیلومتری (بجنود تا شهرستان راسک سیستان و بلوچستان) امکان مراجهع حضوری میسر نبود و به تلفن هم جواب ندادند تا زمانی که موفق به صحبت شدم که فرمودند مهلت تا ۲۴/۲/۹۶ بوده و به اتمام رسیده خواهشمند است راهنمایی بفرمایید چهکار کنیم که حقمان ضایع نگردد. متشکرم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۱۹

  چون جمع آوری آمار بوده است لذا منطقه ای که در آن به صورت موقت خدمت می کنید می توانستند اطلاعات شما را نیز ارسال نمایند
  از مبدا بخواهید اطلاعات تکمیلی شما را ارسال نمایند
  همچنین می تئانید با اداره کل استان نیز تماس بگیرید

  View Comment
 • امین wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۲:۴۶

  سلام
  امور اداری بزرگوار
  لطفا در مورد سؤال پیش‌گفته راهنمایی فرمایید.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۲:۵۳

  منتظر باشید

  View Comment
 • عباس wrote on ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۴:۱۶

  با سلام و عرض خسته نباشید و تشکر بابت پاسخگویی به سوالات همکاران
  بنده در منطقه کمتر توسعه یافته خدمت میکنم و از آنجایی که مدت زمان تحصیل در کسب رتبه و طبقه در این مناطق محاسبه نمیشود، آیا بعد از گذشت ۷_۸ سال که وارد منطقه غیر کمتر توسعه یافته میشوم این مدت زمان تحصیل برای کسب رتبه و طبقه قابل استفاده است؟
  و سوال دیگر اینکه رتبه مقدماتی به پایه و اعمال مدرک ارشد (طبقه ۵) چقدر به حقوق اضافه میگردد؟ (با توجه به ضریب ریالی قبل)
  با سپاس

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۴:۲۸

  همکار عزیز
  برای ارتقاء به رتبه پایه ۳سال تجربه ، ارشد ۶سال تجربه، خبره۹سال و عالی ۱۲ سال سوابق تجربی نیاز است.
  بدون کمتر توسعه یافته حدود۱۵۰(رتبه)
  بدون کمتر توسعه یافته حدود ۱۴۰

  View Comment
 • اشکان wrote on ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱:۱۶

  با سلام خسته نباشید.برای برخورداری از مزایای ضمن خدمت در حکم باید شخصا به امور اداری مراجعه کرد یا بصورت خودکار صورت میگیره.با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۸:۲۰

  به صورت خودکار انجام می شود
  برای اطلاع از مجموع ضمن خدمت محاسبه شده می توانید از امور اداری بپرسید

  View Comment
 • محمد wrote on ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۹:۲۱

  سلام
  در مورد نحوه ی تسویه حساب نیروهای پیمانی برای خروج از آموزش و پرورش توضیح می فرمایید؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۱:۱۲

  کارمند پیمانی هر زمان که بخواهد می تواند استعفا داده و از سیستم خارج گردد

  View Comment
 • محمد wrote on ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۱۹:۵۱

  با سلام
  در مدرسه کاردانش اگه یک رشته دوسال پشت سرهم تشکیل نشه آیا اون مدرسه دیگه نمیتونه اون رشته رو تشکیل بده و حذف میشه؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ خرداد, ۱۳۹۷, ۸:۳۴

  راه اندازی مجدد یک رشته مستلزم طی کردن روند اخذ آن از سوی اداره و تایید اداره کل آموزش و پرورش استان می باشد.

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۸ مرداد, ۱۳۹۷, ۱۸:۲۸

  با سلام و خسته نباشید
  چه موقع سابقه کاری بعنوان تجربه در حکم کارگزینی درج میشه و جزو سنوات محاسبه نمیشه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ مرداد, ۱۳۹۷, ۱۲:۱۲

  تجربه غیر دولتی

  View Comment
 • زارع wrote on ۶ شهریور, ۱۳۹۷, ۱۶:۵۰

  باسلام
  بنده چطور میتوانم از اموزگاری به کار در اداره بروم؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۹ شهریور, ۱۳۹۷, ۱۰:۱۸

  صرفا رایزنی با اداره می تواند به شما کمک کند

  View Comment
 • رضایی س م wrote on ۷ شهریور, ۱۳۹۷, ۳:۳۶

  سلام در سال گذشته این سوال را داشتم که برای بازنشستگی جانباز حالت اشتغال قبل تکمیل ۳۰ سال سابقه چه باید کرد که فرمودید با سن ۵۰ سال میتوانند اقدام کنند. و اداره کل استان مازندران هم در مراجعه حضوری همین جواب را داد که به اطلاع شما هم رساندم. ولی الان که سن بنده به ۵۰ سال رسید دوستان اداری استان جوابشان تغییر کرده و میگویند چون جانباز حالت اشتغال هستید حتما باید ۳۰ سال سابقه را کامل کنید و سن ۵۰ سال شامل حال حالت استغالیها نمیشود. در صورتی که هم بنده در سوال شما و مراجعه حضوری به حالت اشتغال بودن خودم اشاره کردم و هم این اقایان مطلع بودند. در نهایت ایا جواب فعلی دوستان درست هست؟ یا خیر و راه حل قانوتی برای بازنشستگی وجود دارد؟چون بازنشستگی در دو سه سال اخیر برایم مهم شده و درخواست بازخریدی هم دادم که متاسفانه موافقت نمیکنند. لطفا راهنمایی بفرمایید و درصورت امکان بخشنامه مربوطه را بارگذاری بفرمایید. پیشاپیش قدردان زحمات حضرتعالی هستم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۹ شهریور, ۱۳۹۷, ۱۰:۱۷

  می توانید به بنیاد شهید و همچنین سازمان بازنشستگی استان جهت اطلاع دقیق از مفاد بخشنامه مراجعه نمایید

  View Comment
 • ایرج wrote on ۸ شهریور, ۱۳۹۷, ۱۷:۰۵

  بخشنامه راهبران آموزشی سال ۹۵ رو برای تحقیق میخواستم از کجا بدست بیارم ممنون

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۹ شهریور, ۱۳۹۷, ۲:۴۲

  سلام.آیا ماموریت تحصیلی فرزندان جانباز حدف شده؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۹ شهریور, ۱۳۹۷, ۱۰:۰۱

  دیوان رای مبنی بر حذف داده است ولی تا کنون ابلاغ نشده است

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۱ شهریور, ۱۳۹۷, ۸:۵۹

  باسلام.متاسفانه قانون تقلیل کاراستان یزد ومدرسه ما اجرا نمیشه سه ساله که ابلاغ بیست ساعت تدریس دارم ولی ۲۴ساعت تدریس میکنم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۳ شهریور, ۱۳۹۷, ۱۴:۱۱

  ادارات ملزمه به اجرای بخشنامه تقلیل می باشند

  View Comment
 • صفا wrote on ۱۱ شهریور, ۱۳۹۷, ۱۰:۲۱

  با سلام
  واحترام
  اینجانب کارمند دولت هستم و طبق قانون خدمات کشوری بایستی در پایان ۲۴ سال خدمت به رده عالی در طبقه شغلی مربوطه ارتقت یابم ولی متاسفانه اداره امور کارکنان سازمان متبوعه ام بدلیل اینکه در کارت پایان خدمت بنده ۱۶ ماه کسرخدمت َ( گواهی جبهه وجود دارد ) به آن شانزده ماه سابقه تجربه را محسوب نمی نمایند سوال بنده این است که آیا در کل به دوسال خدمت سربازی سابقه تجربه لحاظ میگردد و آیا اگر سابقه تعلق می گردد چرا به سابقه جبهه تعلق نمیگیرد

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۳ شهریور, ۱۳۹۷, ۱۴:۱۰

  سربازی به عنوان تجربه قابل قبول نمی باشد

  View Comment
 • یاسین wrote on ۱۱ شهریور, ۱۳۹۷, ۲۲:۲۶

  سلام اینکه میگن اختلاف نمره پایانی و مستمر نباید بیشتر از ۷ نمره باشه درسته
  معاونه مدرسه گفت ممکنه از اداره باز خواستت کنن!
  چون من از ۳۰ دانش اموز یک کلاس ۲۰ نفر نمره پایانی وکلاسی اختلاف ۱۰ یا ۱۵ نمره ای داشتن.
  چنین بخشنامه ای داریم؟
  متشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۳ شهریور, ۱۳۹۷, ۱۴:۰۹

  قانونا اختلاف نمره اشکالی ندارد
  ولی در بازدیدها گاها علت اتلاف زیاد خواسته می شود

  View Comment
 • حسین wrote on ۱۲ شهریور, ۱۳۹۷, ۱۵:۵۰

  با سلام. ابطال ماده (۹) آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر در خصوص اعطای مجوز مأموریت آموزشی به فرزندان جانباز بالای ۲۵% ، از زمان صدور رای لازم الاجراست؟ این رای چه زمانی قرار است به ادارات آموزش و پرورش ابلاغ شود؟
  با توجه به نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی جدید ، لطفا پیگیری بفرمایید که قبول شدگان در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا از سردرگمی در بیایند.
  با سپاس

  View Comment
 • محسن wrote on ۱۹ شهریور, ۱۳۹۷, ۱۱:۱۸

  با سلام و احترام
  بنده سال سوم خدمتم هست و میخوام برم قسمت اداری مشغول به خدمت بشم. چقد به حقوقم اضافه میشه؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ شهریور, ۱۳۹۷, ۹:۲۵

  سلام
  حدود۴۰۰

  View Comment
 • سعید wrote on ۱۹ شهریور, ۱۳۹۷, ۲۰:۵۲

  با سلام.
  میگن امسال معاونت مدارس ابتدایی با مدرک فوق دیپلم براش حکم انتصاب نمیخوره.
  این خبر درسته؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ شهریور, ۱۳۹۷, ۹:۲۷

  سلام
  در نگارش جدید سیستم پرسنلی آمده است:
  عدم امکان صدور حکم انتصاب مدیران ومعاونین جدیدالانتصاب (واحد های آموزشی) که مدرک پائین تر از لیسانس دارند

  View Comment
تمام حقوق این سایت برای © 2018 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی