پرسش و پاسخ

سوالات امور اداری خود را در زمینه های زیر در قسمت دیدگاهها مطرح نمایید.

 • حقوق و مزایا و حکم

 • انتقال

 • مرخصی

 • ماموریت

 • تک کارت

 • تقليل ساعت تدريس

  باتوجه به اینکه کلیه افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی تواننددرصورت داشتن شرایط استفاده ازتقلیل ساعت به جای ۲۴ساعت ،۲۰ساعت درهفته تدریس نمایندلذادراین قسمت شرایط استفاده ازتقلیل ساعت رابیان می دارم .

  ملاک تقلیل ساعت کارموظف برابردستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی داشتن یکی از۲شرط ذیل می باشد

  ۱- داشتن ۲۰سال تدریس تمام وقت یامدیریت ومعاونت مدارس

  ۲- رسیدن به ۵۰سالگی

  بنابراین سوابق،ماموریت تحصیلی ،خدمت وظیفه ،تحصیل ،…دراحتساب ۲۰سال سابقه تجربه قابل محاسبه نمی باشد.

  البته افرادی که به استنادبخشنامه۲۳۰درپستهای مصوب اداری مشغول خدمت می باشندمستثنی می باشندلذاسابقه خدمت درپستهای اداری جزء سابقه تجربی محسوب می شود.

  باتوجه به اینکه فقط افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندلذامدیران ،معاونان ،سرپرستان شب،…که به امرتدریس اشتغال ندارندنمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندوهرزمان که  به امرتدریس اشتغال یابندمی توانندازمزایای تقلیل ساعت بهره مندشوند.

  نکته مهم

  همکارانی که دارای هریک ازشرایط فوق الذکرمی باشندلازم است به کارشناسی اموراداری محل خدمت خودمراجعه ودرخواست خودرابرای استفاده ازتقلیل ساعت ارائه تاابلاغ مربوطه صادرگردد.  

  سنوات ارفاقی

  با سلام وعرض ادب خدمت همکاران محترم

  سنوات ارفاقی همکاران استثنایی از تاریخ ۶۹/۹/۲۱ لغایت ۸۷/۱۲/۲۹

  ازتاریخ ۸۸/۰۱/۰۱ تاتاريخ ۹۱/۱۰/۱۲ قطع .

  واز تاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ تاهم اکنون ادامه دارد .

  هر پنج سال یک سال ارفاقی و هرسال ۷۲روز وهرماه ۶ روز می باشد

   

  امتیاز حق شاغل

 • پرسش: امتیاز حق شاغل بر چه اساس محاسبه می گردد:

  پاسخ:

  امتیاز حق شاغل بر اساس عوامل( تحصیلات، سنوات خدمت، تجربه، دوره های آموزشی(ضمن خدمت)) و مهارتها و توانایی های فردی تعیین می شود که هرکدام از این عوامل بازهم امتیاز و ضریب خاص خودش را دارد. تحصیلات دیپلم۱۲۰۰ امتیاز ، فوق دیپلم ۱۴۰۰ امتیاز ، لیسانس ۱۷۰۰ امتیاز، فوق لیسانس ۲۰۰۰امتیاز و دکترا۲۳۰۰امتیاز و سنوات دیپلم ضربدر۲۵،فوق دیپلم ضربدر۳۲، لیسانس ضربدر ۳۹، فوق لیسانس ضربدر۴۶ و دکترا ضربدر ۵۳ محاسبه می شودو دوره های آموزشی هر ساعت نیم امتیاز و حد اکثر تا ۵۰۰ امتیاز می باشد.امتیاز مهارت ها دیپلم ۲۵۰، فوق دیپلم۳۰۰، لیسانس۴۰۰، فوق لیسانس۶۰۰و دکترا۸۰۰امتیاز محاسبه می گردد. این عوامل با توجه به نگارش و ضریب سال اعمال می گردد.

 •  

  حق شاغل همکاران فرهنگی حداکثر ۷۵ درصد حق شغل می باشد

   

  رتبه . طبقه شغلی

  جدول شرایط احراز ارتقاء طبقه شغلی کارکنان از لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق تجربی

  طبقه

  مدرک

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
  ابتدایی سنوات ۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴
  سیکل سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  فوق دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  فوق لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای حرفه ای سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای تخصصی سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰ ۲۴

   

  مدت تجربه قابل قبول برای ارتقاء رتبه های شغلی متصدیان شاغل تا سطح  کاردانی و کارشناسی و بالاتر

  رتبه

  مدت تجربه

  مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کاردانی ۰  ۸ سال ۲۰ سال
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کارشناسی و بالاتر ۰ ۶ سال ۱۲ سال ۱۸ سال ۲۴ سال

  لازم به توضیح اینکه در ارتقاء رتبه و طبقه موارد ذیل طبق بخشنامه های قبلی اعمال می گردد.( اصلاح جدول فوق به استناد بخشنامه وزارتی به شماره ۲۰۲۰۳۶/۷۱۰- ۲۵/۹/۱۳۹۱ و بخشنامه اداره کل استان کرمانشاه به شماره ۷۱۰/۵۰۳۹۱۹۱۳۹۹۹۶/۵۶۱ – ۳۰/۹/۱۳۹۱ در تعیین رتبه شغلی کارکنان مدرک تحصیلی ملاک عمل نمی باشد.و با توجه به بند ۷ بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ – ۲۰/۱۰/۹۰ مستخدمین شاغل در مشاغل کارشناسی و متصدیان مشاغل آموزشی( آموزگاران،دبیران،هنرآموزان،مدیرو معاون واحدآموزشی و…) موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان ، با رعایت سایر مقررات از قبیل تجربه ، سنوات، تکمیل فرم ارزشیابی، تجربیات مدون شده و …) می تواند حداکثر تا رتبه عالی و در سایر مشاغل حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء یابند.

  * جهت ارتقاء رتبه شغلی از مقدماتی تا عالی با ضمن کسب امتیاز لازم از نمره ارشیابی سالانه باارائه تحقیق تجربیات مدون شده ، اقدام پژوهی و گذراندن دوره های ضمن خدمت در طول سالهای خدمت تجربی ارائه نمایند. ساعت ضمن خدمت به شرح ذیل می باشد.پ

  * رتبه مقدماتی به پایه ۳۰۰ ساعت و کسب ۶۰درصد از نمره ارشیابی- رتبه پایه به ارشد ۲۵۰ ساعت کسب ۷۰ درصد از نمره ارشیابی- رتبه ارشد به خبره ۲۰۰ ساعت و کسب ۸۰ درصد از نمره ارزشیابی و رتبه خبره به عالی ۱۵۰ ساعت ضمن خدمت و کسب ۹۰ درصد از نمره ارزشیابی-  که تاریخ دوره ضمن خدمت از  ۱۳۷۹به بعد می باشد که ملاک تاریخ اجرای دوره در برگه های ضمن خدمت قابل قبول است نه تاریخ صدور که باید بعد از تآیید به دایره کارگزینی ارائه گردد.

  * تعجیل در ارتقاء طبقه ورتبه به خاطر خدمت در مناطق کمتر توسعه روستایی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد به ازای هریک سال به مدت یک سال از مدت تجربه درج شده در جدول کسر خواهد شد.  به عنوان مثال فردی که ۱/۱/۸۸ تا ۱/۷/۸۸ خدمت روستا دارد با سنوات ۱۷ سال و ۶ ماه از رتبه خبره برخوردار خواهد شد. و اگر فردی از ۱/۷ /۸۸ لغایت ۱/۷/۸۹ خدمت در روستا داشته باشد با ۱۷ سال سنوات از رتبه شغلی خبره برخوردار می گردد. یا پرسنلی که از ۱/۱/۸۸ لغایت ۱/۷/ ۹۰ خدمت در روستا داشته باشند با سنوات ۱۵ سال و ۶ ماه از رتبه شغلی خبره برخوردار خواهند بود.

  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟

  پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

  پرسش: سختی کار بر چه مبنایی پرداخت می شود؟

  پاسخ: سختی کار بر مبنای پست و رشته شغلی و رشته تحصیلی می باشد. کلیه دبیران و آموزگاران علوم انسانی ۲۴۰ – دبیران رشته های کامپیوتر ، فیزیک ، شیمی امتیاز ۳۰۰ – دبیران رشته های مهندسی معماری و عمران امتیاز ۳۶۰- دبیران تربیت بدنی متوسطه و راهنمایی امتیاز ۴۲۰ – پستهای مدیریت و معاونت  مدارس عادی امتیاز ۱۲۰ – مدیریت و معاونت هنرستانها امتیاز ۲۴۰ تعلق می گیرد.

  پرسش : 
  آيا براي اضافه كار تفاوت تطبيق هم محاسبه مي شوديا خير؟
  پاسخ : 
  خير

   

  پرسش : آیا سابقه سالهای حق التدریس برای کارکنانی که به استخدام پیمانی درآمده اند قابل احتساب است یا بستگی به قانون سازمان تامین اجتماعی دارد؟

  پاسخ : به استناد ماده ۱۴ قانون استخدام كشوري و بر اساس مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون فوق الذكر احتساب سوابق خدمت غير رسمي منوط به انجام خدمت تمام وقت در مقابل دريافت حقوق از اعتبارات دولتي مي باشد بنا به مراتب فوق احتساب سنوات خدمت معلمان حق التدريس پاره وقت و مشمولين مصوب ۷/۷/۸۳ مجلس محترم شوراي اسلامي مورد محاسبه قرار نمي گيرد
  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

 • پرسش : 
  گروههاي تشويقي وارفاقي نظام قبلي دراحكام جديد موثر بوده يا فقط تفاوت تطبيق انجام گرفته؟
  پاسخ : 
  مؤثر است و در جدول حق شغل آخرين گروه در نظر گرفته شده است.

  پرسش : 
  دليل اختلاف مبلغ مناطق كمتر توسعه يافته درافرادي كه داراي گروه مشابه و پست مشابه و مزاياي مشابه بوده اند چيست؟
  پاسخ : 
  مبالغ ريالي فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته عبارت است از مجموع فوق العاده محروميت از تسيهيلات زندگي، فوق العاده نوار مرزي ، جذب مناطق محروم در صورت دريافت. ضمنا به كاركناني تعلق مي گيرد كه در دهستان خدمت مي نمايد.

  پرسش : 
  اگر درفرم ۵۰۲ سابقه تجربي اشتباه باشد:مثلاً ۴سال اضافه باشد يا ۴سال كم باشد:درچه تاثيردارد؟
  پاسخ : 
  هر مورد اشتباهي قابل اصلاح خواهد بود.

  پرسش : 
  كساني كه مثلاً ۱۰/۱/۸۸ گروه استحقاقي مي خواستند دريافت كنند وبدليل قانون خدمات كشوري اعمال نشد چگونه اعمال خواهدشد.
  پاسخ : 
  در قانون مديريت خدمات كشوري كه از ۱/۱/۸۸ اجرا شده است گروه حذف شد. به عنوان طبقه اعمال گردیده است. مثلا گروه ۱۰ بعد از خدمات کشوری طبقه ۶ است.

   

   

About the Author

has written 6 stories on this site.

۷۶۱ Comments on “پرسش و پاسخ”

 • همکار فرهنگی wrote on ۱۰ تیر, ۱۳۹۵, ۱۶:۳۸

  در خصوص  برقراری فوق‌العاده ویژه  امکان داره  توضیح بدید.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ تیر, ۱۳۹۵, ۱۹:۳۰

  فوق‌العاده ویژه که در در قانون مدیریت خدمات کشوری به آن تصریح شده است برای کارکنان دولت پیش بینی شده است. تقریبا تمامی دستگاهها در حال حاضر فوق‌العاده ویژه را به پست های کارشناسی و بالاتر پرداخت می کنند. آموزش و پرورش این فوق‌العاده را از تاریخ ۹۵/۱/۱ جهت پستهای کارشناسی اداری برقرار کرده است. و معلمانی که در ادارات مشغول به خدمت می باشند را مخیر به انتخاب حق شغل حرفه ای یا فوق العاده ویژه کرده است. در حال حاضر معلمان به دلیل استفاده از حق شغل حرفه ای از فوق العاده ویژه برخوردار نمی باشند که به نظر می رسد با پیگیری آموزش و پرورش در آینده برقراری فوق العاده ویژه دور از ذهن به نظر نمی رسد.
  فوق العاده ویژه پرداختی به کارشناسان آموزش و پرورش ۲۸درصد مجموع حق شغل و شاغل وتطبیق و فوق العاده شغل و سختی کار و مدیریت می باشد.

  View Comment
 • رنجبر wrote on ۲۸ شهریور, ۱۳۹۵, ۱۱:۰۴

  با سلام کارشناس تازه وارد آمور اداری ما با صدور یک حکم برای من از قبل از نظام هماهنگ باعث شد تفاوت تطبیقم صفر بشه.بعد از آن که چند سال هم میگذرد هرچه اعتراض کردم گفتند سیستم تفاوت تطبیق برای شما محاسبه نمیکند درصورتیکه قبل از صدور آن حکم تفاوت تطبیق داشتم .لطفا ضمن توضیح بفرمایید اگر اطلاعاتم ارسال کنم میتوانید برایم محاسبه کنید ؟؟؟

  View Comment
 • افشین wrote on ۸ آبان, ۱۳۹۵, ۲۱:۵۴

  سلام وقت بخیر ،باعرض معذرت ، یک سوال داشتم ، برای دریافت رتبه پایه من قبلا حق التدریس بودم وسنوات ۸۸ به بعد تعجیل خورده و باید در خرداد ۹۲ برام حکم صادر بشه ، ولی اولین ارزشیابی من در شهریور ۹۲صادر شده ، ایا در گرفتن رتبه پایه دچار توقف میشم و از شهریور باید صادر بشه یا در همون خرداد ، خیلی لطف می کنید اگر جواب بدین ، ضمنا تاریخ استخدامی ۲۲/۱۱/۹۱

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۹ آبان, ۱۳۹۵, ۱۲:۲۶

  باسلام
  جهت رتبه جدید لزوما می بایست ۳سال از ارتقاء رتبه قبلی گذشته باشد وجهت ارتقاء رتبه چنانچه ارزشیابی مد نظر باشد، پس ازپایان دوره ارزشیابی رتبه را می توان صادر نمود.

  View Comment
 • محمحدجواد wrote on ۲۶ فروردین, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۷

  باسلام اینجانب محمدجوادشیرازی بازنشسته مهرماه سال۱۳۸۸میباشم دوسال بعددرتاریخ۹۱/۱۲/۰۱حکمی به شماره۳۸۹۹۸که شما ازسطح خبره به عالی ارتقامی یابید ولی تاکنون تغییردرحکم حاصل نشده لذا خواهشمنداست  ما دراین امرارشاد ویاری نمایید باسپاس وتشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۶ فروردین, ۱۳۹۶, ۱۴:۵۸

  چنانچه پس از صدور اولین حکم حقوقی بازنشستگی حکمی تحت عنوان تطبیق با قانون خدمات کشوری برای شما صادر شده باشد دیگر حکم ارتقا رتبه که مبلغ آن در حدود۶۶هزارتومان می باشد اثری در حقوق بازنشستگی شما نخواهد داشت زیرا حکم رتبه مربوط به شش ماه از زمان شاغلی بوده و یک چهارم آن یعنی ۱۶۵۰۰تومان در حقوق میانگین دو سال بازنشستگی موثر میباشد که احیانا به علت حکم تطبیق صادره از سوی سازمان بازنشستگی حکم رتبه برای شما جز محاسبه پاداش اثر دیگری ندارد.

  View Comment
 • رضا wrote on ۲۸ فروردین, ۱۳۹۶, ۲۱:۱۶

  با عرض سلام اگر امکان دارد حقوق کارکنان خدماتي پيماني اذربايجانشرقي را افزايش دهيد ما قشر زحمتکش مدارس بوي افزايش را حس کنيم با تشکر

  View Comment
 • علی بازنشسته wrote on ۲۹ فروردین, ۱۳۹۶, ۱۵:۱۸

  با سلام لطفا در مورد بازنشسته ها که در حکم انان حق شغل و حق شاغل و … درج نمی شود چگونه ای ضریب ریالی (۱۶۹۵ ) محاسبه می شود اگر امکان دارد توضیح دهید با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ فروردین, ۱۳۹۶, ۱۶:۳۰

  سلام
  ضریب در صدور احکام شاغلین کاربرد دارد.
  احکام بازنشستگان بر اساس درصد صادر می شود.
  درصداعلامی امسال جهت بازنشستگان ده درصد می باشد که این درصد برای حقوق های زیر دو میلیون تومان تا۲۷درصد به صورت پلکانی احکام صادر خواهد شد.

  View Comment
 • بهنام wrote on ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۶:۵۸

  باسلام خواهشا منو درمحاسبه بتند حق شاغل خودم باتوجه به توضیحاتم کمک کنید.
  تاریخ استخدام۸۶/۷/۱ از طریق تربیت معلم -تاریخ اعمال مدرک فوق دیپلم ۸۸/۷/۱- تاریخ اعمال مدرک کارشناسی ۹۱/۷/۱ -دوره ضمن خدمت تا تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰ به مدت ۴۹۰ ساعت
  با توجه به جدولی که در مورد حق شاغل هست محاسبه کردم با حکم کارگزینیم درست درنمیاد بردم کارگزینی گفتن چون ناپیوسته خوندی اون جدول به صورت نسبتی اعمال میشه من خودم فک میکنم حداقل در محاسبه دوره ضمن خدمتم دارن اشتباه میکنن خواهشا کمکم کنین اگه نیاز به توضیح اضافی دارین بازم درخدمتم

  View Comment
 • بهنام wrote on ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۸:۳۳

  بابت پاسخگوییتون ممنون.میشه یه توضیح مختصر در مورد اینکه این ارقام رو چجوری محاسبه کردین بدین

  View Comment
 • بهنام wrote on ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۰:۱۰

  بابت تمام پاسخهاتون که سریع وبموقع و واضح بود ممنون.چند وقتیه بین همکاران بحثی رد وبدل میشه که میخوان تفاوت تطبیق رو حذف کنن و بجاش یه طبقه استحقاقی بدن درسایت هم این بخشنامه رو دیدم میشه بگین جریان ازچه قراره؟ ومطلب دوم این که در مورد بحثی که مربوط به افزایش ۵۰درصدی بود شایعه بود یا واسه بقیه ارگانها منظور شده

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۸:۵۳

  بر اساس رای دیوان می بایست تفاوت تطبیق استخدامین بعد از فروردین ۸۸ حذف گردد که البته برخی دستگاهها آن را حذف کرده اند اما خوشبختانه آموزش و پرورش تا کنون اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
  افزایش تا ۵۰ درست بر اساس قانون ۵سال پنجم بوده که برخی از دستگاهها مانند وزارت کشور، سازمان دامپزشکی و وزارت نیرو و قوه قضائیه و … در سالهای قبل نسبت به برقرای آن اقدام نموده اند.
  سازمان بهزیستی در اسفند ماه ۹۵ حکم ۵۰ درصد را صادر نموده که پس از بخشنامه مجدد سازمان امور اداری احکام را لغو نموده است.

  View Comment
 • رازقی wrote on ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۸:۱۷

  با سلام آیا امکان استفاده بیش تر از ۴ ماه مرخصی استعلاجی قبل از زایمان طبق نظر پزشک وجود دارد مخصوصا اگر بارداری فرزند دو قلو باشد .

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۷:۲۰

  سلام
  سقف مرخص استعلاجی در یک سال ۴ ماه می باشد و برابر آیین نامه مرخصی ها بیش از ۴ماه چنانچه بیماری صعب العلاج باشد می توان از مرخصی استعلاجی استفاده نمود.

  View Comment
 • عباس wrote on ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۲۲:۴۱

  با سلام و خسته نباشید. آیا برای کسب رتبه مدت زمان تحصیل در دانشگاه فرهنگیان ، از انجا که در حکم جزو سابقه حساب شده است؛ مدنطر قرار میگیرد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۷:۰۶

  سلام
  جهت ارتقا به هر رتبه می بایست نصف سنوات مورد نیاز تجربه باشد یعنی برای اخذ رتبه پایه به ۶ سال سابقه احتیاج می باشد که حداقل به ۳ سال سنوات تجربی نیاز است.

  View Comment
 • ع wrote on ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۲۱:۱۵

  سلام
  جهت تعجیل در ارتقاء طبقه و رتبه به خاطر خدمت در مناطق کمتر توسعه، چگونه می توان متوجه شد که منطقه خدمت ما جزو مناطق کمتر توسعه یافته است تا مشمول آن شویم؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۹:۰۰

  سلام
  چنانچه در احکام خود فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته را دریافت می نمایید محل خدمت شما کمتر توسعه یافته می باشد.

  View Comment
 • عباس wrote on ۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۳:۰۷

  با سلام و تشکر بابت پاسخگوییتان.
  یک سوال داشتم خواهشا راهنمایی بفرمایید. بنده از مهر ۹۵ با مدرک کارشناسی مشغول بکار شده و با مدت زمان تحصیل در دانشگاه دارای ۴ سال و ۲ ماه سابقه میباشم. از انجا که در منطقه محروم خدمت میکنیم. زمان کسب رتبه جدید خواهشمندم محاسبه فرمایید.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۶:۳۵

  سلام
  برای کسب رتبه پایه به حداقل ۳سال سابقه تجربی نیاز است.مهرماه۹۸

  View Comment
 • شه بخش wrote on ۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۷:۱۲

  بخشنامه های اموزش و پرورش فقط به درد لبو موشها و سبزی فروشها میخوره و هیچ وجاهت قانونی و سندیت نداره وتماما دروغهای تکراری وبی پایه واساس است و فرهنگیان پشیزی به ان اهمیت نمیدهند .پس ادای قانونمند بودن در نیاورید که حنای شما رنگی ندارد.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۹:۵۰

  همکارعزیز فعالیت این سایت از روی علاقه شخصی بوده و هیچ ارتباط کاری و اداری با وزارت آموزش و پرورش ندارد. از آنجایی که سایت جهت اطلاع رسانی به همکاران گرامی فعالیت می کند چنانچه نظر راهگشایی دارید ارایه فرموده تا استفاده ببریم.

  View Comment
 • محمد wrote on ۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۴:۴۰

  سلام. زمان اعمال نگارش جدید.وابلاغ آن به ادارات چه زمانی است

  View Comment
 • رضا wrote on ۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۳

  با سلام و خسته نباشید آیا امسال امکان انتقال از شهرستانهای کوچک به تهران مقدور می باشد.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۱:۰۰

  با پایان یافتن برنامه پنجم توسعه انتقال به کلانشهرها ممنوعیتی ندارد.

  View Comment
 • hadi wrote on ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۸:۱۵

  سلام من دو سال سابقه خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته دارم 
  رتبه پایه رو با دو سال تاخیر بجای  ۶ سال بعد ۸ سال گرفتم چون ضمن خدمت کم داشتم
  حالا رتبه ارشد رو چون دو سال کمتر توسعه یافته دارم باید بجای ۱۲ سال با ۱۰ سال بگیرم درسته؟ یا چون گفتن فاصله ی بین دو رتبه حداقل سه سال هست و من قبلی رو بعد ۸ سال گرفتم رتبه ارشدم بعد از ۱۱ سال بم میدن؟  

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۸:۱۹

  فاصله اخذ بین دو رتبه حداقل باید سه سال باشد

  View Comment
 • حمید wrote on ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۸:۵۳

  آیا در بخشنامه فوق الذکر تفاوت تطبیق ورودی های سال ۸۸ به بعد حذف می شود؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۹:۳۷

  در بخشنامه آموزش و پرورش اشاره ای نشده است.

  View Comment
 • محمد wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۲۰:۲۷

  با سلام افرادی که در سال ۸۹ استخدام پیمانی شده اند چه زمانی رسمی میشوند؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۲۱:۰۶

  مشخص نمی باشد

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۴:۵۷

  سلام
  امتیاز فوق العاده مدیریت برای معاون اجرایی چگونه محاسبه میشود؟
  آیا عددی ثابت است؟ مقدار آن چند است

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۸:۰۸

  لینک فایل فوق العاده مدیریت

  View Comment
 • ع wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۵:۵۷

  با سلام. حق عائله مندی به چه کسانی تعلق میگیرد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۲:۲۳

  همکاران مرد متاهل و همکاران زن مجرد یا معیل

  View Comment
 • مصطفی wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۹:۳۹

  سلام نیروی خدماتی دراداره اموزش وپرورش عشایری هستم فوق دیپلم حسابداری معاون آموزش اعلام نیازکرده استادکارنیازداریم اما معاون پشتیبانی که نیروهای خدماتی زیرنظرایشان است میکه تابخشنامه نیادنمیشه عدم نیاز کرد؟اداره کل رفتم میکن تفویض اختیاربه ادارات دادن اگربخواهندمیتوانندشما را ازادبکنن تا ازخدماتی به آموزس فرهنگی تغییرسمت بدین لطفا راهنمایی بکنید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۲۹

  با اداره محل خدمت رایزنی نمایید
  که چنانچه به شما در اداره نیاز دارند با تبدیل وضعبت مشروط (مثلا تعهد خدمت۳ساله اداره)موافقت کنند

  View Comment
 • سعیدی wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۲۷

  با سلام و عرض ادب، لطفاً راجع به افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حق شغل که شامل بقیه ادارات شده و قرار بود قبل از انتخابات برا فرهنگیان اعمال بشه توضیح بفرمایین.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۵۱

  دولت در روزهای پایان اسفند از ظرفیت قانون برنامه پنجم در جهت ترمیم حقوق و همچنین کمک به هماهنگ تر کردن حقوق کارکنان دستگاه های مختلف استفاده نمود مصوبه حق شغل تا ۵۰ درصد را ابلاغ کرد البته چند روز بعد سازمان اداری و استخدامی کشور اجرای مصوبه را منوط به اخذ مجوز نمود
  در این بین خبرهایی در سایتها از قول برخی از افراد مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق فرهنگیان درج گردید که از سوی مسئولین آموزش و پرورش نه تایید و نه تکذیب شد
  برخی از دستگاهها مانند بهزیستی احکام ۵۰ درصد را صادر کرده که با نامه دوم احکام را توزیع نکرده لغو نمودند

  View Comment
 • سعیدی wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۲۹

  سلام خسته نباشید. چه بندهایی از حکم در بازنشستگی موثر هستش آیا حق نوار مرزی، بدی آب و هوا و بند مناطق کمتر توسعه یافته در حکم بازنشستگی خواهد بود یا خیر؟ سپاس فراوان

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۴

  ۱- حق شغل ۲-حق شاغل ۳-مدیریت ۴-فوق العاده شغل ۵- حق شغل حرفه ای ۶- سختی کار ۷- تفاوت تطبیق ۸- فوق العاده ایثارگری ۹- فوق العاده ویژه اداری
  موارد فوق مشمول کسور بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری و محاسبه پاداش پایان خدمت می باشد.
  البته تامین اجتماعی کمی متفاوت است

  View Comment
 • خالد wrote on ۱۳ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۵:۵۱

  سلام و قت بخیر و تشکر بابت پاسخگویی به موقع و بجای شما
  توی کانال های تلگرامی یه مبحثی راجع به کمک هزینه مهد کودک برا مادران فرهنگی که از سال ۸۶ به بعد بچه دار شدند، هستش. گفتن طی بخشنامه شماره ۹۱۰-۹۱۱ مورخ ۸۹/۴/۲۸ به کارگزینی ها ابلاغ شده است.
  شما چقدر ازین بخشنامه اطلاع دارید؟
  میشه راهنمایی بفرمایید
  سپاسگزارم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ خرداد, ۱۳۹۶, ۱:۵۴

  ۱_بخشنامه های مهدکودک مربوط به بخش پشتیبانی و رفاه معلم می باشد
  ۲_ معمولا با توجه به تخصیص اعتبارات در سالهای اخیر حتی در صورت بودن بخشنامه وضعیت کمکهای رفاهی اصلا مناسب نیست.
  ۳_ سالهای خیلی دور کمک هزینه هایی به مادران شاغل در ادارات با ۴۴ساعت کار در هفته انجام می شد

  View Comment
 • کورش wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۲

  سلام من ورودی تربیت معلم ۸۵/۷/۱ هستم و فوق دیپلم دارم و درتاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ خبره گرفتم و با توجه به این که در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت می کنم می خواستم ببینم رتبه عالی رو هم میتونم کسب کنم چون شما در مطلب بالا نوشتین مشاغل تا سطح کاردانی  فقط تا رتبه ارشد ارتقا پیدا می کنند ولی من که الان فوق دیپلمم رتیه خبره رو هم گرفتم.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۵:۵۸

  همکار عزیز مشاغل تا سطح کاردانی به سطح پست اشاره دارد نه مدرک تحصیلی افراد
  پست های آموزشی از قبیل آموزگار,دبیر و… جز مشاغل کارشناسی هستند شما تا رتبه عالی ارتقا پیدا خواهید کرد

  View Comment
 • ناصر اسماعیل پور wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶, ۹:۴۱

  سلام آیا همسر م که معاون اجرایی هستش میتواند به تبعیت از انتفال من که کارمند دولت هستم به تهران انتقال یابد ( البته نظر مبدا مثبت هستش )
  در ضمن چطوره اکثر مناطق دو رقمی تهران کمبود معاون اجرایی دارند ولی در سایت این کمبود لحاظ نشده است.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۱۳

  با موافقت مبداء ان شاء الله با مشکلی مواجه نخواهید شد

  View Comment
 • یک تازه معلم :) wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۲:۰۱

  با سلام

  من میخوام به دیوان عدالت اداری نسبت به تبعیض های موجود شکایت کنم.
  مثلا حق ایاب و ذهاب و حق غذا ک در قانون آماه اما برای ما اجرا نمیشود و کارمندان دیگر از ان بهره مند اند.
  لطفا مرا راهنمایی کنید موارد دیگری را هم ک میتوانم در این شکواییه مطرح نمایم را ب من بگویید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۹:۴۸

  معمولامزایای رفاهی در بخشنامه ها برای کارکنان دولت پیش بینی می شود که معمولا منوط به تامین اعتبار می باشد

  View Comment
 • معلم فیزیک wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۳:۱۵

  با سلام
  این متنی ک در قانون اومده ضریب ۱٫۱ برا معلمان چیه داستانش ممنون میشم س توضیحی بدید

  .” امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی ۸تبصره )محاسبه می ۶/۶(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب گردد. “

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۹:۵۳

  در قانون برای هر طبقه امتیازی در نظر گرفته شده است
  مثلا برای طبقه ۴ رتبه مقدماتی برای کارکنان دولت امتیاز ۳۲۰۰ می باشد که این امتیاز با ضریب ۱/۱ برای معلمان ۳۵۲۰ امتیاز می باشد که ۳۲۰ امتیاز از سایر کارکنان بالاتر می باشد

  View Comment
 • معلم فیزیک wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۳:۱۹

  من تهعد خدمتی بودم و از طریق دانشگاه فرهنگیان سال ۹۱ جذب آموزش پرورش شدم
  سال ۹۱ مارو با مدرک دیپلم استخدام ازمایشی کردن و درسمون ک تموم شد حکم استخدام قطعی زدن با مدرک کارشناسی. سوالم اینه قانونی ک فقط یک مدرک تحصیلی بالاتر از ما قبول میکنه ایا برای ما کارشناسی مدرک بالاتر حساب میشه یا ارشد؟ ممنون میشم جواب بدید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۹:۵۵

  به نظر لیسانس مدرک اول شما می باشد

  View Comment
 • دبیر شاغل در معاونت اجرایی wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۵:۵۸

  با سلام، ممنون از پاسخ به سوالات قبلی. من دبیر ریاضی متوسطه دوم و شاغل در پست معاونت اجرایی در این مقطع هستم. من قصد انتقال از یک استان به تهران به تبعیت از همسر را دارم. الآن چون معاون اجرایی هستم، چطور پیگیری کنم که پس از انتقال به تهران هم بتوانم در معاونت بمانم؟ و چه شهرستانهایی نیازمند معاون اجرایی هستند؟
  و همینطور میخواستم بدانم اگر کسی تا پایان خرداد و یا حتی تیر شرایط ثبت نام در سامانه انتقال را نداشته باشد، در بقیه ماههای سال چطور باید این کار را انجام دهد؟
  با تشکر از پاسخگویی شما

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۰۲

  چون دبیر هستید انتقال با پست معاون اجرایی ممکن نیست
  در هر حال می توانید در سایت پست معاون اجرایی را برای انتقال انتخاب کنید
  معمولا انتصاب معاونین مدارس با پیشنهاد مدیر مدرسه و موافقت اداره می باشد

  View Comment
 • رضا wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۶:۱۰

  با سلام وخسته نباشید، می خواستم بدونم که قانون ممنوعیت تحصیل بیش از یک مقطع شامل ورودی های مهر ۹۴ میشه، چون خود امورداری وزارت اینا رو استثنا کرده بود، آیا این قضیه درسته، در ضمن مدرک فوق دیپلم وکارشناسی وارشد همگی مرتبطند – 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۱۶

  این محدودیت حذف خواهد شد

  View Comment
 • معلم wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۱۴

  باسلام
  اینجناب باتوجه به اینکه فوق لیسانسم چهارسال مازاد برسی سال خدمت دارم که طی سالهای۹۳-۹۲
  و۹۴-۹۳ مقرری ماه اول ازبنده پس ازافزایش سالانه کسر ننموددند ولی سالهای۹۵-۹۴و۹۶-۹۵مقرری ماه اول
  کسرنموده ا ند.حال سوال این است که آیاافزایش ۲/۵درصد ی که برای هرسال مازادبرسی سال خدمت دربازنشستگی لحاظ می کنند شامل اینجانب می شود یا خیر؟سپاسگزارم اگر ارشاد فرمایید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۲۷

  مشکلی در۲/۵ درصد نخواهید داشت

  View Comment
 • علی اجاق قلیزاده wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۳۰

  باسلام وعرض ادب
  اینجانب درباره پست کارشناسی به شعبه بایگانی خبری هست یانه
  ودرباره حکم کارگزینی اینجانب نیزمدت بیست وهفت سال خدمت می باشم که درحال حاضرزیر حکم بنده مبلغ ۱۷۵۵۳۱۲۹۵ ریال می باشد بامدرک فوق دیپلم درشعبه بایگانی ناحیه یک اردبیل
  فوالعاده شغل ۷۰۰ فوق العاده سختی کار ۱۸۰۰ حق شغل ۴۶۰۰۰ حق شاغل ۲۷۶۵۰ تفاوت تدبیق ۷۷۱۹۱۸ وتفاوت تطبیق سال ۹۰ ۳۹۲۴۲۲ لطفا بررسی فرمائید. فوق العاده ویژه نیز به اینجانب تعلق نگرفته الان هفت سال است اداره شعبه بایگانی می باشم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۳۱

  تا کنون پست بایگانی ادارات مورد توجه واقع نشده است
  تا زمانی که سطح پست به کارشناس ارتقا پیدا نکند فوق العاده ویژه و… تعلق نخواهد گرفت

  View Comment
 • شجاع فر wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۷:۰۸

  سلام
  من برای همسرم درخواست انتقال تکمیل کردم اما متاسفانه موقع چاپ,چاپ نشد وشماره پیگیری را هم یاد داشت نکردم چکارکنم…

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۴۰

  به کارگزینی محل خدمت مراجعه نمایید تا درخواست شما را با انصراف متقاضی تایید نمایند تا دوباره بتوانید درخواست را ثبت نمایید.

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۰:۴۶

  سلام
  من لیسانس فیزیک دارم
  برا ارشد میخوام نرم افزار بخونم
  آیا آموزش پرورش بهم اجازه میده؟
  یا باید حتما فیزیک بخونم؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۲ خرداد, ۱۳۹۶, ۸:۰۶

  ادامه تحصیل در هر رشته ای نیاز به اجازه ندارد مگر در دانشگاههای دولتی (چنانچه در زمان ثبت نام قید فرمایید که کارمند دولت می باشید دانشگاه موافقت نامه دستگاه از شما اخذ می نماید که به نظر می آید عدم اعلام کارمند بودن بهتر بوده البته شاید از سهمیه های احتمالی نتوانید استفاده کنید)

  مهم اعمال مدرک پس از فارغ التحصیلی می باشد که اعمال مدرک جدید منوط به تدریس در رشته مربوطه می باشد

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۲ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۰۰

  من تعهد خدمت دارم ب مدت ۷ سال
  ایا میتونم دوباره کنکور سراسری بدم برا کارشناسی؟
  این تهعد خدمت مشکل سازه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۲ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۲۶

  پس از تعهد اول برای یکبار تعهد مجدد مجاز است

  View Comment
 • مومنی wrote on ۲۲ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۵

  شرایط خریدن تعهد خدمت چطوری هست؟
  میشه توضح بدید؟
  ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ خرداد, ۱۳۹۶, ۸:۳۲

  با توجه به مدت باقیمانده تعهد و هزینه ای که دولت در مدت ایام تحصیل انجام داده است رقم خرید تعهد محاسبه می شود.

  View Comment
 • نگین wrote on ۲۳ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۷:۲۹

  سلام ببخشید چطور میشه حکم کارگزینیمو دریافت کنم؟؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۴ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۰۷

  برخی استانها از طریق اینترنت و کارتابل معلم امکان پذیر است
  استان آذربایجان شرقی در اینترنت یافت نشد
  در هرحال از امور اداری محل خدمتتان بپرسید

  View Comment
 • نادری wrote on ۲۶ خرداد, ۱۳۹۶, ۷:۱۰

  با سلام فوق لیسانس شیمی هستم با سابقه خدمت ۲۷ سال که امسال در پست معاون اجرایی ابتدایی مشغول به خدمت سال ۹۱ فوق لیسانسم را گرفته که اعمال شده است آیا با شرکت در آزمون جامع امکان اعمال یک مدرک بالاتر برایم وجود دارد؟ چگونه در آزمون شرکت کنم ؟ اگر بخواهم در آزمون دکتری به غیر از رشته شیمی شرکت کنم در چه رشته هایی امکان پذیر است ؟ متشکرم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۶ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۵:۵۲

  قطعا برابر بخشنامه شما با محدودیت مدرک دوم و رشته مرتبط مواجه هستید
  اما به نظر شخصی نگارنده ادامه تحصیل در رشته‌هایی مانند روانشناسی یا برنامه ریزی درسی وعناوین مشابه دیگر یا رشته‌هایی درسی که در آینده امکان تبدیل وضعیت داشته باشد بهتر است
  البته چنانچه رشته هایی مانند آموزش شیمی وجود داشته باشد نیز مناسب به نظر می رسد

  View Comment
 • حامد wrote on ۲۷ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۹

    با سلام 
  میخواستم  از شما بپرسم تبدیل وضعیت  نیروهای پیمانی  سال  ۸۹ کی صورت میگیره  
  طبق قانون  باید بعد از سه سال  ما رو تبدیل  به  رسمی ازمایشی تبدیل میکردند 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۷ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۳۶

  در خصوص تبدیل وضعیت پیمانی ها پس از ۳ سال در قانون خدمات کشوری پیش بینی نشده است
  باید منتظر لایحه خدمات کشوری جدیدی که توسط دولت در حال ارسال به مجلس می باشد بود

  View Comment
 • بهروز wrote on ۲۹ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۹

  چرا در دوره دولت آقای احمدی نژاد مقرری ماه اول کسر نمی شد؟ ولی در این دوره دوباره این کار انجام گرفت؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۱۰

  با اجرای قانون خدمات کشوری در سال ۸۸ مقرری ماه اول به علت سکوت قانون مذکور کسر نگردید .
  بعدها سازمان بازنشستگی با پیگیری توانست مجددا کسر مقرری را برقرار کند.

  View Comment
 • بهروز wrote on ۲۹ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۵۸

  چرا به یک خانم مجرد حق عائله مندی می دهید؟ یعنی یک خانم مجرد که فقط خودش است و خودش با یک مردی که مسئولیت یک خانواده به دوشش است و باید همسر و چند فرزند را اداره کند باید همانند هم یک مزایایی را بگیرند؟ آخه از اسمش هم مشخصه که حق عائله مندیه! یک خانم مجرد کجا عائله منده؟ این چه قانون و حکمیه؟ فکر نمی کنید این کار باعث یک نوع انگیزه و دلیل هرچند کوچک برای مجرد موندن خانم های مجرد بشه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۸

  مطلب شما کاملا صحیح می باشد
  به نظر می رسد در لایحه جدید خدمات کشوری این مورد رفع گردد
  البته زمانی مبلغی تحت هر عنوان به بخشی از کارمندان پرداخت شود حذف آن نیز تبعاتی به دنبال خواهد داشت

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۸

  مطلب شما کاملا صحیح می باشد
  به نظر می رسد در لایحه جدید خدمات کشوری این مورد رفع گردد
  البته زمانی مبلغی به تحت هر عنوان به بخشی از کارمندان پرداخت شود حذف آن نیز تبعاتی به دنبال خواهد داشت

  View Comment
 • محمد wrote on ۳۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۰۲

  باسلام وخسته نباشید کارشناس محترم اموراداری بنده یک سوال داشتم خدمتتان راهنماییم کنید بسیار سپاسگزارخواهم بود.بنده باسابقه ۱۲سال خدمت کلا معاون پرورشی بوده ام ولی علاقه ای به این کارندارم می خواهم معاون اجرایی باشم الان تاحدودی موافقت مدیراداره جلب شده که بادرخواست بنده موافقت کند .حالا سوال با توجه به مازادنیروی پرورشی درمنطقه امکان دارد که تامدت زمانی معاون اجرایی باشم بعددوباره مرا به زوربه پرورشی برگردانندومعاون پرورشی را ازدست بدم وفقط مربی پرورشی شوم چون تا جایی که بنده اطلاع دارم همه مدارس اینجا معاون پرورشی دارن .مدرکم ارشد برنامه ریزی درسی هستم .اصلااین کاربه صلاح است یا متضررخواهم شد ؟جواب دقیق راازکدام بخش اداره جویا شوم ؟خواهشمندم کمکم کنید اجرکم عندالله

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۴۱

  سلام
  به نظر می آید رشته شغلی شما مربی امورتربیتی باشد و پست شما لزوما باید مربی پرورشی یا معاون پرورشی باشد
  بکارگیری شما در معاون اجرایی هیچ ممنوعیتی ندارد و پس از بکارگیری مادامی که مدیر مدرسه و اداره موافقت داشته باشند شما می توانید در پست مزبور فعالیت نمایید
  اما هر زمانی که اداره بخواهد می تواند شما را برگرداند
  چنانچه محل خدمت با تبدیل وضعیت شما (که دور از ذهن است) به معاونت اجرایی موافقت کند مشکل شما رفع خواهد شد
  البته حجم کار وبخشنامه های مربوط به معاونت پرورشی بسیار زیاد می باشد
  نکته آخر
  اگر چنانچه بخشنامه تفویض اختیار اجرا شود معاونت مدارس دستخوش تغییراتی در جهت کاهش خواهدشد

  View Comment
 • محمد wrote on ۳۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۱:۴۰

  باسلام از پاسخگویی شما بسیارسپاسگزارم اگرامکان دارد درخصوص ایجمله که فرمودید”اگر چنانچه بخشنامه تفویض اختیار اجرا شود معاونت مدارس دستخوش تغییراتی در جهت کاهش خواهدشد: کمی بیشترتوضیح بدهید .یعنی مدارس معاون اجرایی ویا پرورشی نخواهندداشت ؟بسیارمتشکرم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۹:۰۸

  به طور مثال معاونین مدارس منطقه نباید از ۱۵ درصد کل معلمان منطقه بیشتر باشند این محدودیت سبب می شود که مدیران مدارس از بین معاون پرورشی و آموزشی یکی را انتخاب کنند

  البته این صرفا یک مثال است

  View Comment
 • محمد wrote on ۳۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۲:۰۳

  ببخشید دوباره سوال پرسیدم منظورم این است با توجه به این بخشنامه درکدام مقطع کارکنیم درپست معاونت شانس بیشتری داریم؟ومعاون اجرایی نیزدرکدام مقطع بیشترنیازاست ؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۲۷

  هر منطقه از نظر شاخص نیروی انسانی با منطقه دیگر متفاوت است

  View Comment
 • هادی wrote on ۱ تیر, ۱۳۹۶, ۱:۵۸

  باسمه تعالی

  باسلام بالاخره تکلیف تک کارت چیشد؟ خبری نیست ؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۲۲

  تک کارت برخی استانها در روزهای پایانی اسفند توزیع شده و سایر استانها نیز توسط حراست در حال توزیع می باشد

  View Comment
 • هادی wrote on ۱ تیر, ۱۳۹۶, ۲:۰۱

  باسمه تعالی
  باسلام چرا دوران تحصیل ورودی های ۸۸ تربیت معلم با گذشت ۵ سال از تاریخ استخدامی هنوز هم در احکام محاسبه نمیشود ؟ درصورتی که این افراد در لایحه سال ۹۱ جزمشمولین قانون متعهدین خدمت محسوب شدند و استخدام شدند؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۲۱

  ۱- حکم آزمایشی و تعهد محضری خدمت نداشته اند

  View Comment
 • محمد wrote on ۱ تیر, ۱۳۹۶, ۱۱:۵۱

  بسیار ممنونم از راهنمایها وپاسخگویی دقیقتان خدا قوت .

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۳ تیر, ۱۳۹۶, ۰:۱۴

  سلام من دبیر فیزیک هستم
  تعهد خدمت دارم و مدرکم رو بهم ندادن…
  مبخوام ارشد بخونم و رشته ام رو ب کامپیوتر تغییر بدم
  آیا آموزش پرورش این اجازه رو بهم میده؟
  ریز نمرات و مدرکم رو جهت ارایه ب دانشگاه برای ارشد میده؟
  آیا مدرکم رو بعنوان مدرک بالاتر قبول میکنن؟!
  اگر ن راهی هست؟(مثلا در یکسال در هنرستان کامپیوتر تدریس کنم)؟
  بخشنامه مشخصی وجود دارد؟
  ممنون ميشم راهنماييم کنید
  میخوام بیخیال راحت وقت و هزینه بزارم برا ارشد خوندن
  تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۳۷

  شما با دو مشکل مواجه هستید
  ۱- ریز نمرات و مدرک ۲- ادامه تحصیل در رشته غیر مرتبط
  معمولا ریزنمرات و مدرک با تعهد مجدد و برای رشته های مرتبط داده می شود
  پس از فارغ التحصیلی با تبدیل وضعیت یا تدریس درس کامپیوتر می توانند مدرک جدید شما را اعمال نمایند

  View Comment

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی