پرسش و پاسخ

سوالات امور اداری خود را در زمینه های زیر در قسمت دیدگاهها مطرح نمایید.

 • حقوق و مزایا و حکم

 • انتقال

 • مرخصی

 • ماموریت

 • تک کارت

 • تقليل ساعت تدريس

  باتوجه به اینکه کلیه افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی تواننددرصورت داشتن شرایط استفاده ازتقلیل ساعت به جای ۲۴ساعت ،۲۰ساعت درهفته تدریس نمایندلذادراین قسمت شرایط استفاده ازتقلیل ساعت رابیان می دارم .

  ملاک تقلیل ساعت کارموظف برابردستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی داشتن یکی از۲شرط ذیل می باشد

  ۱- داشتن ۲۰سال تدریس تمام وقت یامدیریت ومعاونت مدارس

  ۲- رسیدن به ۵۰سالگی

  بنابراین سوابق،ماموریت تحصیلی ،خدمت وظیفه ،تحصیل ،…دراحتساب ۲۰سال سابقه تجربه قابل محاسبه نمی باشد.

  البته افرادی که به استنادبخشنامه۲۳۰درپستهای مصوب اداری مشغول خدمت می باشندمستثنی می باشندلذاسابقه خدمت درپستهای اداری جزء سابقه تجربی محسوب می شود.

  باتوجه به اینکه فقط افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندلذامدیران ،معاونان ،سرپرستان شب،…که به امرتدریس اشتغال ندارندنمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندوهرزمان که  به امرتدریس اشتغال یابندمی توانندازمزایای تقلیل ساعت بهره مندشوند.

  نکته مهم

  همکارانی که دارای هریک ازشرایط فوق الذکرمی باشندلازم است به کارشناسی اموراداری محل خدمت خودمراجعه ودرخواست خودرابرای استفاده ازتقلیل ساعت ارائه تاابلاغ مربوطه صادرگردد.  

  سنوات ارفاقی

  با سلام وعرض ادب خدمت همکاران محترم

  سنوات ارفاقی همکاران استثنایی از تاریخ ۶۹/۹/۲۱ لغایت ۸۷/۱۲/۲۹

  ازتاریخ ۸۸/۰۱/۰۱ تاتاريخ ۹۱/۱۰/۱۲ قطع .

  واز تاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ تاهم اکنون ادامه دارد .

  هر پنج سال یک سال ارفاقی و هرسال ۷۲روز وهرماه ۶ روز می باشد

   

  امتیاز حق شاغل

 • پرسش: امتیاز حق شاغل بر چه اساس محاسبه می گردد:

  پاسخ:

  امتیاز حق شاغل بر اساس عوامل( تحصیلات، سنوات خدمت، تجربه، دوره های آموزشی(ضمن خدمت)) و مهارتها و توانایی های فردی تعیین می شود که هرکدام از این عوامل بازهم امتیاز و ضریب خاص خودش را دارد. تحصیلات دیپلم۱۲۰۰ امتیاز ، فوق دیپلم ۱۴۰۰ امتیاز ، لیسانس ۱۷۰۰ امتیاز، فوق لیسانس ۲۰۰۰امتیاز و دکترا۲۳۰۰امتیاز و سنوات دیپلم ضربدر۲۵،فوق دیپلم ضربدر۳۲، لیسانس ضربدر ۳۹، فوق لیسانس ضربدر۴۶ و دکترا ضربدر ۵۳ محاسبه می شودو دوره های آموزشی هر ساعت نیم امتیاز و حد اکثر تا ۵۰۰ امتیاز می باشد.امتیاز مهارت ها دیپلم ۲۵۰، فوق دیپلم۳۰۰، لیسانس۴۰۰، فوق لیسانس۶۰۰و دکترا۸۰۰امتیاز محاسبه می گردد. این عوامل با توجه به نگارش و ضریب سال اعمال می گردد.

 •  

  حق شاغل همکاران فرهنگی حداکثر ۷۵ درصد حق شغل می باشد

   

  رتبه . طبقه شغلی

  جدول شرایط احراز ارتقاء طبقه شغلی کارکنان از لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق تجربی

  طبقه

  مدرک

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
  ابتدایی سنوات ۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴
  سیکل سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  فوق دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  فوق لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای حرفه ای سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای تخصصی سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰ ۲۴

   

  مدت تجربه قابل قبول برای ارتقاء رتبه های شغلی متصدیان شاغل تا سطح  کاردانی و کارشناسی و بالاتر

  رتبه

  مدت تجربه

  مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کاردانی ۰  ۸ سال ۲۰ سال
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کارشناسی و بالاتر ۰ ۶ سال ۱۲ سال ۱۸ سال ۲۴ سال

  لازم به توضیح اینکه در ارتقاء رتبه و طبقه موارد ذیل طبق بخشنامه های قبلی اعمال می گردد.( اصلاح جدول فوق به استناد بخشنامه وزارتی به شماره ۲۰۲۰۳۶/۷۱۰- ۲۵/۹/۱۳۹۱ و بخشنامه اداره کل استان کرمانشاه به شماره ۷۱۰/۵۰۳۹۱۹۱۳۹۹۹۶/۵۶۱ – ۳۰/۹/۱۳۹۱ در تعیین رتبه شغلی کارکنان مدرک تحصیلی ملاک عمل نمی باشد.و با توجه به بند ۷ بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ – ۲۰/۱۰/۹۰ مستخدمین شاغل در مشاغل کارشناسی و متصدیان مشاغل آموزشی( آموزگاران،دبیران،هنرآموزان،مدیرو معاون واحدآموزشی و…) موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان ، با رعایت سایر مقررات از قبیل تجربه ، سنوات، تکمیل فرم ارزشیابی، تجربیات مدون شده و …) می تواند حداکثر تا رتبه عالی و در سایر مشاغل حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء یابند.

  * جهت ارتقاء رتبه شغلی از مقدماتی تا عالی با ضمن کسب امتیاز لازم از نمره ارشیابی سالانه باارائه تحقیق تجربیات مدون شده ، اقدام پژوهی و گذراندن دوره های ضمن خدمت در طول سالهای خدمت تجربی ارائه نمایند. ساعت ضمن خدمت به شرح ذیل می باشد.پ

  * رتبه مقدماتی به پایه ۳۰۰ ساعت و کسب ۶۰درصد از نمره ارشیابی- رتبه پایه به ارشد ۲۵۰ ساعت کسب ۷۰ درصد از نمره ارشیابی- رتبه ارشد به خبره ۲۰۰ ساعت و کسب ۸۰ درصد از نمره ارزشیابی و رتبه خبره به عالی ۱۵۰ ساعت ضمن خدمت و کسب ۹۰ درصد از نمره ارزشیابی-  که تاریخ دوره ضمن خدمت از  ۱۳۷۹به بعد می باشد که ملاک تاریخ اجرای دوره در برگه های ضمن خدمت قابل قبول است نه تاریخ صدور که باید بعد از تآیید به دایره کارگزینی ارائه گردد.

  * تعجیل در ارتقاء طبقه ورتبه به خاطر خدمت در مناطق کمتر توسعه روستایی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد به ازای هریک سال به مدت یک سال از مدت تجربه درج شده در جدول کسر خواهد شد.  به عنوان مثال فردی که ۱/۱/۸۸ تا ۱/۷/۸۸ خدمت روستا دارد با سنوات ۱۷ سال و ۶ ماه از رتبه خبره برخوردار خواهد شد. و اگر فردی از ۱/۷ /۸۸ لغایت ۱/۷/۸۹ خدمت در روستا داشته باشد با ۱۷ سال سنوات از رتبه شغلی خبره برخوردار می گردد. یا پرسنلی که از ۱/۱/۸۸ لغایت ۱/۷/ ۹۰ خدمت در روستا داشته باشند با سنوات ۱۵ سال و ۶ ماه از رتبه شغلی خبره برخوردار خواهند بود.

  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟

  پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

  پرسش: سختی کار بر چه مبنایی پرداخت می شود؟

  پاسخ: سختی کار بر مبنای پست و رشته شغلی و رشته تحصیلی می باشد. کلیه دبیران و آموزگاران علوم انسانی ۲۴۰ – دبیران رشته های کامپیوتر ، فیزیک ، شیمی امتیاز ۳۰۰ – دبیران رشته های مهندسی معماری و عمران امتیاز ۳۶۰- دبیران تربیت بدنی متوسطه و راهنمایی امتیاز ۴۲۰ – پستهای مدیریت و معاونت  مدارس عادی امتیاز ۱۲۰ – مدیریت و معاونت هنرستانها امتیاز ۲۴۰ تعلق می گیرد.

  پرسش : 
  آيا براي اضافه كار تفاوت تطبيق هم محاسبه مي شوديا خير؟
  پاسخ : 
  خير

   

  پرسش : آیا سابقه سالهای حق التدریس برای کارکنانی که به استخدام پیمانی درآمده اند قابل احتساب است یا بستگی به قانون سازمان تامین اجتماعی دارد؟

  پاسخ : به استناد ماده ۱۴ قانون استخدام كشوري و بر اساس مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون فوق الذكر احتساب سوابق خدمت غير رسمي منوط به انجام خدمت تمام وقت در مقابل دريافت حقوق از اعتبارات دولتي مي باشد بنا به مراتب فوق احتساب سنوات خدمت معلمان حق التدريس پاره وقت و مشمولين مصوب ۷/۷/۸۳ مجلس محترم شوراي اسلامي مورد محاسبه قرار نمي گيرد
  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

 • پرسش : 
  گروههاي تشويقي وارفاقي نظام قبلي دراحكام جديد موثر بوده يا فقط تفاوت تطبيق انجام گرفته؟
  پاسخ : 
  مؤثر است و در جدول حق شغل آخرين گروه در نظر گرفته شده است.

  پرسش : 
  دليل اختلاف مبلغ مناطق كمتر توسعه يافته درافرادي كه داراي گروه مشابه و پست مشابه و مزاياي مشابه بوده اند چيست؟
  پاسخ : 
  مبالغ ريالي فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته عبارت است از مجموع فوق العاده محروميت از تسيهيلات زندگي، فوق العاده نوار مرزي ، جذب مناطق محروم در صورت دريافت. ضمنا به كاركناني تعلق مي گيرد كه در دهستان خدمت مي نمايد.

  پرسش : 
  اگر درفرم ۵۰۲ سابقه تجربي اشتباه باشد:مثلاً ۴سال اضافه باشد يا ۴سال كم باشد:درچه تاثيردارد؟
  پاسخ : 
  هر مورد اشتباهي قابل اصلاح خواهد بود.

  پرسش : 
  كساني كه مثلاً ۱۰/۱/۸۸ گروه استحقاقي مي خواستند دريافت كنند وبدليل قانون خدمات كشوري اعمال نشد چگونه اعمال خواهدشد.
  پاسخ : 
  در قانون مديريت خدمات كشوري كه از ۱/۱/۸۸ اجرا شده است گروه حذف شد. به عنوان طبقه اعمال گردیده است. مثلا گروه ۱۰ بعد از خدمات کشوری طبقه ۶ است.

   

   

About the Author

has written 6 stories on this site.

۶۸۵ Comments on “پرسش و پاسخ”

 • همکار فرهنگی wrote on ۱۰ تیر, ۱۳۹۵, ۱۶:۳۸

  در خصوص  برقراری فوق‌العاده ویژه  امکان داره  توضیح بدید.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ تیر, ۱۳۹۵, ۱۹:۳۰

  فوق‌العاده ویژه که در در قانون مدیریت خدمات کشوری به آن تصریح شده است برای کارکنان دولت پیش بینی شده است. تقریبا تمامی دستگاهها در حال حاضر فوق‌العاده ویژه را به پست های کارشناسی و بالاتر پرداخت می کنند. آموزش و پرورش این فوق‌العاده را از تاریخ ۹۵/۱/۱ جهت پستهای کارشناسی اداری برقرار کرده است. و معلمانی که در ادارات مشغول به خدمت می باشند را مخیر به انتخاب حق شغل حرفه ای یا فوق العاده ویژه کرده است. در حال حاضر معلمان به دلیل استفاده از حق شغل حرفه ای از فوق العاده ویژه برخوردار نمی باشند که به نظر می رسد با پیگیری آموزش و پرورش در آینده برقراری فوق العاده ویژه دور از ذهن به نظر نمی رسد.
  فوق العاده ویژه پرداختی به کارشناسان آموزش و پرورش ۲۸درصد مجموع حق شغل و شاغل وتطبیق و فوق العاده شغل و سختی کار و مدیریت می باشد.

  View Comment
 • رنجبر wrote on ۲۸ شهریور, ۱۳۹۵, ۱۱:۰۴

  با سلام کارشناس تازه وارد آمور اداری ما با صدور یک حکم برای من از قبل از نظام هماهنگ باعث شد تفاوت تطبیقم صفر بشه.بعد از آن که چند سال هم میگذرد هرچه اعتراض کردم گفتند سیستم تفاوت تطبیق برای شما محاسبه نمیکند درصورتیکه قبل از صدور آن حکم تفاوت تطبیق داشتم .لطفا ضمن توضیح بفرمایید اگر اطلاعاتم ارسال کنم میتوانید برایم محاسبه کنید ؟؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۸ شهریور, ۱۳۹۵, ۱۱:۴۸

  تصاویر آخرین حکم ۸۷ و حکم ۸۸/۱/۱ را به omoreedary@ در تلگرام ارسال فرمایید

  View Comment
 • افشین wrote on ۸ آبان, ۱۳۹۵, ۲۱:۵۴

  سلام وقت بخیر ،باعرض معذرت ، یک سوال داشتم ، برای دریافت رتبه پایه من قبلا حق التدریس بودم وسنوات ۸۸ به بعد تعجیل خورده و باید در خرداد ۹۲ برام حکم صادر بشه ، ولی اولین ارزشیابی من در شهریور ۹۲صادر شده ، ایا در گرفتن رتبه پایه دچار توقف میشم و از شهریور باید صادر بشه یا در همون خرداد ، خیلی لطف می کنید اگر جواب بدین ، ضمنا تاریخ استخدامی ۲۲/۱۱/۹۱

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۹ آبان, ۱۳۹۵, ۱۲:۲۶

  باسلام
  جهت رتبه جدید لزوما می بایست ۳سال از ارتقاء رتبه قبلی گذشته باشد وجهت ارتقاء رتبه چنانچه ارزشیابی مد نظر باشد، پس ازپایان دوره ارزشیابی رتبه را می توان صادر نمود.

  View Comment
 • محمحدجواد wrote on ۲۶ فروردین, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۷

  باسلام اینجانب محمدجوادشیرازی بازنشسته مهرماه سال۱۳۸۸میباشم دوسال بعددرتاریخ۹۱/۱۲/۰۱حکمی به شماره۳۸۹۹۸که شما ازسطح خبره به عالی ارتقامی یابید ولی تاکنون تغییردرحکم حاصل نشده لذا خواهشمنداست  ما دراین امرارشاد ویاری نمایید باسپاس وتشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۶ فروردین, ۱۳۹۶, ۱۴:۵۸

  چنانچه پس از صدور اولین حکم حقوقی بازنشستگی حکمی تحت عنوان تطبیق با قانون خدمات کشوری برای شما صادر شده باشد دیگر حکم ارتقا رتبه که مبلغ آن در حدود۶۶هزارتومان می باشد اثری در حقوق بازنشستگی شما نخواهد داشت زیرا حکم رتبه مربوط به شش ماه از زمان شاغلی بوده و یک چهارم آن یعنی ۱۶۵۰۰تومان در حقوق میانگین دو سال بازنشستگی موثر میباشد که احیانا به علت حکم تطبیق صادره از سوی سازمان بازنشستگی حکم رتبه برای شما جز محاسبه پاداش اثر دیگری ندارد.

  View Comment
 • رضا wrote on ۲۸ فروردین, ۱۳۹۶, ۲۱:۱۶

  با عرض سلام اگر امکان دارد حقوق کارکنان خدماتي پيماني اذربايجانشرقي را افزايش دهيد ما قشر زحمتکش مدارس بوي افزايش را حس کنيم با تشکر

  View Comment
 • علی بازنشسته wrote on ۲۹ فروردین, ۱۳۹۶, ۱۵:۱۸

  با سلام لطفا در مورد بازنشسته ها که در حکم انان حق شغل و حق شاغل و … درج نمی شود چگونه ای ضریب ریالی (۱۶۹۵ ) محاسبه می شود اگر امکان دارد توضیح دهید با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ فروردین, ۱۳۹۶, ۱۶:۳۰

  سلام
  ضریب در صدور احکام شاغلین کاربرد دارد.
  احکام بازنشستگان بر اساس درصد صادر می شود.
  درصداعلامی امسال جهت بازنشستگان ده درصد می باشد که این درصد برای حقوق های زیر دو میلیون تومان تا۲۷درصد به صورت پلکانی احکام صادر خواهد شد.

  View Comment
 • بهنام wrote on ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۶:۵۸

  باسلام خواهشا منو درمحاسبه بتند حق شاغل خودم باتوجه به توضیحاتم کمک کنید.
  تاریخ استخدام۸۶/۷/۱ از طریق تربیت معلم -تاریخ اعمال مدرک فوق دیپلم ۸۸/۷/۱- تاریخ اعمال مدرک کارشناسی ۹۱/۷/۱ -دوره ضمن خدمت تا تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰ به مدت ۴۹۰ ساعت
  با توجه به جدولی که در مورد حق شاغل هست محاسبه کردم با حکم کارگزینیم درست درنمیاد بردم کارگزینی گفتن چون ناپیوسته خوندی اون جدول به صورت نسبتی اعمال میشه من خودم فک میکنم حداقل در محاسبه دوره ضمن خدمتم دارن اشتباه میکنن خواهشا کمکم کنین اگه نیاز به توضیح اضافی دارین بازم درخدمتم

  View Comment
 • بهنام wrote on ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۸:۳۳

  بابت پاسخگوییتون ممنون.میشه یه توضیح مختصر در مورد اینکه این ارقام رو چجوری محاسبه کردین بدین

  View Comment
 • بهنام wrote on ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۰:۱۰

  بابت تمام پاسخهاتون که سریع وبموقع و واضح بود ممنون.چند وقتیه بین همکاران بحثی رد وبدل میشه که میخوان تفاوت تطبیق رو حذف کنن و بجاش یه طبقه استحقاقی بدن درسایت هم این بخشنامه رو دیدم میشه بگین جریان ازچه قراره؟ ومطلب دوم این که در مورد بحثی که مربوط به افزایش ۵۰درصدی بود شایعه بود یا واسه بقیه ارگانها منظور شده

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۸:۵۳

  بر اساس رای دیوان می بایست تفاوت تطبیق استخدامین بعد از فروردین ۸۸ حذف گردد که البته برخی دستگاهها آن را حذف کرده اند اما خوشبختانه آموزش و پرورش تا کنون اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
  افزایش تا ۵۰ درست بر اساس قانون ۵سال پنجم بوده که برخی از دستگاهها مانند وزارت کشور، سازمان دامپزشکی و وزارت نیرو و قوه قضائیه و … در سالهای قبل نسبت به برقرای آن اقدام نموده اند.
  سازمان بهزیستی در اسفند ماه ۹۵ حکم ۵۰ درصد را صادر نموده که پس از بخشنامه مجدد سازمان امور اداری احکام را لغو نموده است.

  View Comment
 • رازقی wrote on ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۸:۱۷

  با سلام آیا امکان استفاده بیش تر از ۴ ماه مرخصی استعلاجی قبل از زایمان طبق نظر پزشک وجود دارد مخصوصا اگر بارداری فرزند دو قلو باشد .

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۷:۲۰

  سلام
  سقف مرخص استعلاجی در یک سال ۴ ماه می باشد و برابر آیین نامه مرخصی ها بیش از ۴ماه چنانچه بیماری صعب العلاج باشد می توان از مرخصی استعلاجی استفاده نمود.

  View Comment
 • عباس wrote on ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۲۲:۴۱

  با سلام و خسته نباشید. آیا برای کسب رتبه مدت زمان تحصیل در دانشگاه فرهنگیان ، از انجا که در حکم جزو سابقه حساب شده است؛ مدنطر قرار میگیرد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۷:۰۶

  سلام
  جهت ارتقا به هر رتبه می بایست نصف سنوات مورد نیاز تجربه باشد یعنی برای اخذ رتبه پایه به ۶ سال سابقه احتیاج می باشد که حداقل به ۳ سال سنوات تجربی نیاز است.

  View Comment
 • ع wrote on ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۲۱:۱۵

  سلام
  جهت تعجیل در ارتقاء طبقه و رتبه به خاطر خدمت در مناطق کمتر توسعه، چگونه می توان متوجه شد که منطقه خدمت ما جزو مناطق کمتر توسعه یافته است تا مشمول آن شویم؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۹:۰۰

  سلام
  چنانچه در احکام خود فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته را دریافت می نمایید محل خدمت شما کمتر توسعه یافته می باشد.

  View Comment
 • عباس wrote on ۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۳:۰۷

  با سلام و تشکر بابت پاسخگوییتان.
  یک سوال داشتم خواهشا راهنمایی بفرمایید. بنده از مهر ۹۵ با مدرک کارشناسی مشغول بکار شده و با مدت زمان تحصیل در دانشگاه دارای ۴ سال و ۲ ماه سابقه میباشم. از انجا که در منطقه محروم خدمت میکنیم. زمان کسب رتبه جدید خواهشمندم محاسبه فرمایید.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۶:۳۵

  سلام
  برای کسب رتبه پایه به حداقل ۳سال سابقه تجربی نیاز است.مهرماه۹۸

  View Comment
 • شه بخش wrote on ۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۷:۱۲

  بخشنامه های اموزش و پرورش فقط به درد لبو موشها و سبزی فروشها میخوره و هیچ وجاهت قانونی و سندیت نداره وتماما دروغهای تکراری وبی پایه واساس است و فرهنگیان پشیزی به ان اهمیت نمیدهند .پس ادای قانونمند بودن در نیاورید که حنای شما رنگی ندارد.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۹:۵۰

  همکارعزیز فعالیت این سایت از روی علاقه شخصی بوده و هیچ ارتباط کاری و اداری با وزارت آموزش و پرورش ندارد. از آنجایی که سایت جهت اطلاع رسانی به همکاران گرامی فعالیت می کند چنانچه نظر راهگشایی دارید ارایه فرموده تا استفاده ببریم.

  View Comment
 • محمد wrote on ۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۴:۴۰

  سلام. زمان اعمال نگارش جدید.وابلاغ آن به ادارات چه زمانی است

  View Comment
 • رضا wrote on ۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۳

  با سلام و خسته نباشید آیا امسال امکان انتقال از شهرستانهای کوچک به تهران مقدور می باشد.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۱:۰۰

  با پایان یافتن برنامه پنجم توسعه انتقال به کلانشهرها ممنوعیتی ندارد.

  View Comment
 • hadi wrote on ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۸:۱۵

  سلام من دو سال سابقه خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته دارم 
  رتبه پایه رو با دو سال تاخیر بجای  ۶ سال بعد ۸ سال گرفتم چون ضمن خدمت کم داشتم
  حالا رتبه ارشد رو چون دو سال کمتر توسعه یافته دارم باید بجای ۱۲ سال با ۱۰ سال بگیرم درسته؟ یا چون گفتن فاصله ی بین دو رتبه حداقل سه سال هست و من قبلی رو بعد ۸ سال گرفتم رتبه ارشدم بعد از ۱۱ سال بم میدن؟  

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۸:۱۹

  فاصله اخذ بین دو رتبه حداقل باید سه سال باشد

  View Comment
 • حمید wrote on ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۸:۵۳

  آیا در بخشنامه فوق الذکر تفاوت تطبیق ورودی های سال ۸۸ به بعد حذف می شود؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۹:۳۷

  در بخشنامه آموزش و پرورش اشاره ای نشده است.

  View Comment
 • محمد wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۲۰:۲۷

  با سلام افرادی که در سال ۸۹ استخدام پیمانی شده اند چه زمانی رسمی میشوند؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۲۱:۰۶

  مشخص نمی باشد

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۱۴:۵۷

  سلام
  امتیاز فوق العاده مدیریت برای معاون اجرایی چگونه محاسبه میشود؟
  آیا عددی ثابت است؟ مقدار آن چند است

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶, ۸:۰۸

  لینک فایل فوق العاده مدیریت

  View Comment
 • ع wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۵:۵۷

  با سلام. حق عائله مندی به چه کسانی تعلق میگیرد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۲:۲۳

  همکاران مرد متاهل و همکاران زن مجرد یا معیل

  View Comment
 • مصطفی wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۹:۳۹

  سلام نیروی خدماتی دراداره اموزش وپرورش عشایری هستم فوق دیپلم حسابداری معاون آموزش اعلام نیازکرده استادکارنیازداریم اما معاون پشتیبانی که نیروهای خدماتی زیرنظرایشان است میکه تابخشنامه نیادنمیشه عدم نیاز کرد؟اداره کل رفتم میکن تفویض اختیاربه ادارات دادن اگربخواهندمیتوانندشما را ازادبکنن تا ازخدماتی به آموزس فرهنگی تغییرسمت بدین لطفا راهنمایی بکنید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۲۹

  با اداره محل خدمت رایزنی نمایید
  که چنانچه به شما در اداره نیاز دارند با تبدیل وضعبت مشروط (مثلا تعهد خدمت۳ساله اداره)موافقت کنند

  View Comment
 • سعیدی wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۲۷

  با سلام و عرض ادب، لطفاً راجع به افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حق شغل که شامل بقیه ادارات شده و قرار بود قبل از انتخابات برا فرهنگیان اعمال بشه توضیح بفرمایین.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۵۱

  دولت در روزهای پایان اسفند از ظرفیت قانون برنامه پنجم در جهت ترمیم حقوق و همچنین کمک به هماهنگ تر کردن حقوق کارکنان دستگاه های مختلف استفاده نمود مصوبه حق شغل تا ۵۰ درصد را ابلاغ کرد البته چند روز بعد سازمان اداری و استخدامی کشور اجرای مصوبه را منوط به اخذ مجوز نمود
  در این بین خبرهایی در سایتها از قول برخی از افراد مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق فرهنگیان درج گردید که از سوی مسئولین آموزش و پرورش نه تایید و نه تکذیب شد
  برخی از دستگاهها مانند بهزیستی احکام ۵۰ درصد را صادر کرده که با نامه دوم احکام را توزیع نکرده لغو نمودند

  View Comment
 • سعیدی wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۲۹

  سلام خسته نباشید. چه بندهایی از حکم در بازنشستگی موثر هستش آیا حق نوار مرزی، بدی آب و هوا و بند مناطق کمتر توسعه یافته در حکم بازنشستگی خواهد بود یا خیر؟ سپاس فراوان

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۴

  ۱- حق شغل ۲-حق شاغل ۳-مدیریت ۴-فوق العاده شغل ۵- حق شغل حرفه ای ۶- سختی کار ۷- تفاوت تطبیق ۸- فوق العاده ایثارگری ۹- فوق العاده ویژه اداری
  موارد فوق مشمول کسور بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری و محاسبه پاداش پایان خدمت می باشد.
  البته تامین اجتماعی کمی متفاوت است

  View Comment
 • خالد wrote on ۱۳ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۵:۵۱

  سلام و قت بخیر و تشکر بابت پاسخگویی به موقع و بجای شما
  توی کانال های تلگرامی یه مبحثی راجع به کمک هزینه مهد کودک برا مادران فرهنگی که از سال ۸۶ به بعد بچه دار شدند، هستش. گفتن طی بخشنامه شماره ۹۱۰-۹۱۱ مورخ ۸۹/۴/۲۸ به کارگزینی ها ابلاغ شده است.
  شما چقدر ازین بخشنامه اطلاع دارید؟
  میشه راهنمایی بفرمایید
  سپاسگزارم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ خرداد, ۱۳۹۶, ۱:۵۴

  ۱_بخشنامه های مهدکودک مربوط به بخش پشتیبانی و رفاه معلم می باشد
  ۲_ معمولا با توجه به تخصیص اعتبارات در سالهای اخیر حتی در صورت بودن بخشنامه وضعیت کمکهای رفاهی اصلا مناسب نیست.
  ۳_ سالهای خیلی دور کمک هزینه هایی به مادران شاغل در ادارات با ۴۴ساعت کار در هفته انجام می شد

  View Comment
 • کورش wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۲

  سلام من ورودی تربیت معلم ۸۵/۷/۱ هستم و فوق دیپلم دارم و درتاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ خبره گرفتم و با توجه به این که در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت می کنم می خواستم ببینم رتبه عالی رو هم میتونم کسب کنم چون شما در مطلب بالا نوشتین مشاغل تا سطح کاردانی  فقط تا رتبه ارشد ارتقا پیدا می کنند ولی من که الان فوق دیپلمم رتیه خبره رو هم گرفتم.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۵:۵۸

  همکار عزیز مشاغل تا سطح کاردانی به سطح پست اشاره دارد نه مدرک تحصیلی افراد
  پست های آموزشی از قبیل آموزگار,دبیر و… جز مشاغل کارشناسی هستند شما تا رتبه عالی ارتقا پیدا خواهید کرد

  View Comment
 • ناصر اسماعیل پور wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶, ۹:۴۱

  سلام آیا همسر م که معاون اجرایی هستش میتواند به تبعیت از انتفال من که کارمند دولت هستم به تهران انتقال یابد ( البته نظر مبدا مثبت هستش )
  در ضمن چطوره اکثر مناطق دو رقمی تهران کمبود معاون اجرایی دارند ولی در سایت این کمبود لحاظ نشده است.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۱۳

  با موافقت مبداء ان شاء الله با مشکلی مواجه نخواهید شد

  View Comment
 • یک تازه معلم :) wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۲:۰۱

  با سلام

  من میخوام به دیوان عدالت اداری نسبت به تبعیض های موجود شکایت کنم.
  مثلا حق ایاب و ذهاب و حق غذا ک در قانون آماه اما برای ما اجرا نمیشود و کارمندان دیگر از ان بهره مند اند.
  لطفا مرا راهنمایی کنید موارد دیگری را هم ک میتوانم در این شکواییه مطرح نمایم را ب من بگویید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۹:۴۸

  معمولامزایای رفاهی در بخشنامه ها برای کارکنان دولت پیش بینی می شود که معمولا منوط به تامین اعتبار می باشد

  View Comment
 • معلم فیزیک wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۳:۱۵

  با سلام
  این متنی ک در قانون اومده ضریب ۱٫۱ برا معلمان چیه داستانش ممنون میشم س توضیحی بدید

  .” امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی ۸تبصره )محاسبه می ۶/۶(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب گردد. “

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۹:۵۳

  در قانون برای هر طبقه امتیازی در نظر گرفته شده است
  مثلا برای طبقه ۴ رتبه مقدماتی برای کارکنان دولت امتیاز ۳۲۰۰ می باشد که این امتیاز با ضریب ۱/۱ برای معلمان ۳۵۲۰ امتیاز می باشد که ۳۲۰ امتیاز از سایر کارکنان بالاتر می باشد

  View Comment
 • معلم فیزیک wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۳:۱۹

  من تهعد خدمتی بودم و از طریق دانشگاه فرهنگیان سال ۹۱ جذب آموزش پرورش شدم
  سال ۹۱ مارو با مدرک دیپلم استخدام ازمایشی کردن و درسمون ک تموم شد حکم استخدام قطعی زدن با مدرک کارشناسی. سوالم اینه قانونی ک فقط یک مدرک تحصیلی بالاتر از ما قبول میکنه ایا برای ما کارشناسی مدرک بالاتر حساب میشه یا ارشد؟ ممنون میشم جواب بدید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۹:۵۵

  به نظر لیسانس مدرک اول شما می باشد

  View Comment
 • دبیر شاغل در معاونت اجرایی wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۵:۵۸

  با سلام، ممنون از پاسخ به سوالات قبلی. من دبیر ریاضی متوسطه دوم و شاغل در پست معاونت اجرایی در این مقطع هستم. من قصد انتقال از یک استان به تهران به تبعیت از همسر را دارم. الآن چون معاون اجرایی هستم، چطور پیگیری کنم که پس از انتقال به تهران هم بتوانم در معاونت بمانم؟ و چه شهرستانهایی نیازمند معاون اجرایی هستند؟
  و همینطور میخواستم بدانم اگر کسی تا پایان خرداد و یا حتی تیر شرایط ثبت نام در سامانه انتقال را نداشته باشد، در بقیه ماههای سال چطور باید این کار را انجام دهد؟
  با تشکر از پاسخگویی شما

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۰۲

  چون دبیر هستید انتقال با پست معاون اجرایی ممکن نیست
  در هر حال می توانید در سایت پست معاون اجرایی را برای انتقال انتخاب کنید
  معمولا انتصاب معاونین مدارس با پیشنهاد مدیر مدرسه و موافقت اداره می باشد

  View Comment
 • رضا wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۶:۱۰

  با سلام وخسته نباشید، می خواستم بدونم که قانون ممنوعیت تحصیل بیش از یک مقطع شامل ورودی های مهر ۹۴ میشه، چون خود امورداری وزارت اینا رو استثنا کرده بود، آیا این قضیه درسته، در ضمن مدرک فوق دیپلم وکارشناسی وارشد همگی مرتبطند – 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۱۶

  این محدودیت حذف خواهد شد

  View Comment
 • معلم wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۱۴

  باسلام
  اینجناب باتوجه به اینکه فوق لیسانسم چهارسال مازاد برسی سال خدمت دارم که طی سالهای۹۳-۹۲
  و۹۴-۹۳ مقرری ماه اول ازبنده پس ازافزایش سالانه کسر ننموددند ولی سالهای۹۵-۹۴و۹۶-۹۵مقرری ماه اول
  کسرنموده ا ند.حال سوال این است که آیاافزایش ۲/۵درصد ی که برای هرسال مازادبرسی سال خدمت دربازنشستگی لحاظ می کنند شامل اینجانب می شود یا خیر؟سپاسگزارم اگر ارشاد فرمایید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۲۷

  مشکلی در۲/۵ درصد نخواهید داشت

  View Comment
 • علی اجاق قلیزاده wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۳۰

  باسلام وعرض ادب
  اینجانب درباره پست کارشناسی به شعبه بایگانی خبری هست یانه
  ودرباره حکم کارگزینی اینجانب نیزمدت بیست وهفت سال خدمت می باشم که درحال حاضرزیر حکم بنده مبلغ ۱۷۵۵۳۱۲۹۵ ریال می باشد بامدرک فوق دیپلم درشعبه بایگانی ناحیه یک اردبیل
  فوالعاده شغل ۷۰۰ فوق العاده سختی کار ۱۸۰۰ حق شغل ۴۶۰۰۰ حق شاغل ۲۷۶۵۰ تفاوت تدبیق ۷۷۱۹۱۸ وتفاوت تطبیق سال ۹۰ ۳۹۲۴۲۲ لطفا بررسی فرمائید. فوق العاده ویژه نیز به اینجانب تعلق نگرفته الان هفت سال است اداره شعبه بایگانی می باشم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۳۱

  تا کنون پست بایگانی ادارات مورد توجه واقع نشده است
  تا زمانی که سطح پست به کارشناس ارتقا پیدا نکند فوق العاده ویژه و… تعلق نخواهد گرفت

  View Comment
 • شجاع فر wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۷:۰۸

  سلام
  من برای همسرم درخواست انتقال تکمیل کردم اما متاسفانه موقع چاپ,چاپ نشد وشماره پیگیری را هم یاد داشت نکردم چکارکنم…

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۴۰

  به کارگزینی محل خدمت مراجعه نمایید تا درخواست شما را با انصراف متقاضی تایید نمایند تا دوباره بتوانید درخواست را ثبت نمایید.

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۰:۴۶

  سلام
  من لیسانس فیزیک دارم
  برا ارشد میخوام نرم افزار بخونم
  آیا آموزش پرورش بهم اجازه میده؟
  یا باید حتما فیزیک بخونم؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۲ خرداد, ۱۳۹۶, ۸:۰۶

  ادامه تحصیل در هر رشته ای نیاز به اجازه ندارد مگر در دانشگاههای دولتی (چنانچه در زمان ثبت نام قید فرمایید که کارمند دولت می باشید دانشگاه موافقت نامه دستگاه از شما اخذ می نماید که به نظر می آید عدم اعلام کارمند بودن بهتر بوده البته شاید از سهمیه های احتمالی نتوانید استفاده کنید)

  مهم اعمال مدرک پس از فارغ التحصیلی می باشد که اعمال مدرک جدید منوط به تدریس در رشته مربوطه می باشد

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۲ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۰۰

  من تعهد خدمت دارم ب مدت ۷ سال
  ایا میتونم دوباره کنکور سراسری بدم برا کارشناسی؟
  این تهعد خدمت مشکل سازه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۲ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۲۶

  پس از تعهد اول برای یکبار تعهد مجدد مجاز است

  View Comment
 • مومنی wrote on ۲۲ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۵

  شرایط خریدن تعهد خدمت چطوری هست؟
  میشه توضح بدید؟
  ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ خرداد, ۱۳۹۶, ۸:۳۲

  با توجه به مدت باقیمانده تعهد و هزینه ای که دولت در مدت ایام تحصیل انجام داده است رقم خرید تعهد محاسبه می شود.

  View Comment
 • نگین wrote on ۲۳ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۷:۲۹

  سلام ببخشید چطور میشه حکم کارگزینیمو دریافت کنم؟؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۴ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۰۷

  برخی استانها از طریق اینترنت و کارتابل معلم امکان پذیر است
  استان آذربایجان شرقی در اینترنت یافت نشد
  در هرحال از امور اداری محل خدمتتان بپرسید

  View Comment
 • نادری wrote on ۲۶ خرداد, ۱۳۹۶, ۷:۱۰

  با سلام فوق لیسانس شیمی هستم با سابقه خدمت ۲۷ سال که امسال در پست معاون اجرایی ابتدایی مشغول به خدمت سال ۹۱ فوق لیسانسم را گرفته که اعمال شده است آیا با شرکت در آزمون جامع امکان اعمال یک مدرک بالاتر برایم وجود دارد؟ چگونه در آزمون شرکت کنم ؟ اگر بخواهم در آزمون دکتری به غیر از رشته شیمی شرکت کنم در چه رشته هایی امکان پذیر است ؟ متشکرم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۶ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۵:۵۲

  قطعا برابر بخشنامه شما با محدودیت مدرک دوم و رشته مرتبط مواجه هستید
  اما به نظر شخصی نگارنده ادامه تحصیل در رشته‌هایی مانند روانشناسی یا برنامه ریزی درسی وعناوین مشابه دیگر یا رشته‌هایی درسی که در آینده امکان تبدیل وضعیت داشته باشد بهتر است
  البته چنانچه رشته هایی مانند آموزش شیمی وجود داشته باشد نیز مناسب به نظر می رسد

  View Comment
 • حامد wrote on ۲۷ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۹

    با سلام 
  میخواستم  از شما بپرسم تبدیل وضعیت  نیروهای پیمانی  سال  ۸۹ کی صورت میگیره  
  طبق قانون  باید بعد از سه سال  ما رو تبدیل  به  رسمی ازمایشی تبدیل میکردند 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۷ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۳۶

  در خصوص تبدیل وضعیت پیمانی ها پس از ۳ سال در قانون خدمات کشوری پیش بینی نشده است
  باید منتظر لایحه خدمات کشوری جدیدی که توسط دولت در حال ارسال به مجلس می باشد بود

  View Comment
 • بهروز wrote on ۲۹ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۹

  چرا در دوره دولت آقای احمدی نژاد مقرری ماه اول کسر نمی شد؟ ولی در این دوره دوباره این کار انجام گرفت؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۱۰

  با اجرای قانون خدمات کشوری در سال ۸۸ مقرری ماه اول به علت سکوت قانون مذکور کسر نگردید .
  بعدها سازمان بازنشستگی با پیگیری توانست مجددا کسر مقرری را برقرار کند.

  View Comment
 • بهروز wrote on ۲۹ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۵۸

  چرا به یک خانم مجرد حق عائله مندی می دهید؟ یعنی یک خانم مجرد که فقط خودش است و خودش با یک مردی که مسئولیت یک خانواده به دوشش است و باید همسر و چند فرزند را اداره کند باید همانند هم یک مزایایی را بگیرند؟ آخه از اسمش هم مشخصه که حق عائله مندیه! یک خانم مجرد کجا عائله منده؟ این چه قانون و حکمیه؟ فکر نمی کنید این کار باعث یک نوع انگیزه و دلیل هرچند کوچک برای مجرد موندن خانم های مجرد بشه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۸

  مطلب شما کاملا صحیح می باشد
  به نظر می رسد در لایحه جدید خدمات کشوری این مورد رفع گردد
  البته زمانی مبلغی تحت هر عنوان به بخشی از کارمندان پرداخت شود حذف آن نیز تبعاتی به دنبال خواهد داشت

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۸

  مطلب شما کاملا صحیح می باشد
  به نظر می رسد در لایحه جدید خدمات کشوری این مورد رفع گردد
  البته زمانی مبلغی به تحت هر عنوان به بخشی از کارمندان پرداخت شود حذف آن نیز تبعاتی به دنبال خواهد داشت

  View Comment
 • محمد wrote on ۳۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۰۲

  باسلام وخسته نباشید کارشناس محترم اموراداری بنده یک سوال داشتم خدمتتان راهنماییم کنید بسیار سپاسگزارخواهم بود.بنده باسابقه ۱۲سال خدمت کلا معاون پرورشی بوده ام ولی علاقه ای به این کارندارم می خواهم معاون اجرایی باشم الان تاحدودی موافقت مدیراداره جلب شده که بادرخواست بنده موافقت کند .حالا سوال با توجه به مازادنیروی پرورشی درمنطقه امکان دارد که تامدت زمانی معاون اجرایی باشم بعددوباره مرا به زوربه پرورشی برگردانندومعاون پرورشی را ازدست بدم وفقط مربی پرورشی شوم چون تا جایی که بنده اطلاع دارم همه مدارس اینجا معاون پرورشی دارن .مدرکم ارشد برنامه ریزی درسی هستم .اصلااین کاربه صلاح است یا متضررخواهم شد ؟جواب دقیق راازکدام بخش اداره جویا شوم ؟خواهشمندم کمکم کنید اجرکم عندالله

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۴۱

  سلام
  به نظر می آید رشته شغلی شما مربی امورتربیتی باشد و پست شما لزوما باید مربی پرورشی یا معاون پرورشی باشد
  بکارگیری شما در معاون اجرایی هیچ ممنوعیتی ندارد و پس از بکارگیری مادامی که مدیر مدرسه و اداره موافقت داشته باشند شما می توانید در پست مزبور فعالیت نمایید
  اما هر زمانی که اداره بخواهد می تواند شما را برگرداند
  چنانچه محل خدمت با تبدیل وضعیت شما (که دور از ذهن است) به معاونت اجرایی موافقت کند مشکل شما رفع خواهد شد
  البته حجم کار وبخشنامه های مربوط به معاونت پرورشی بسیار زیاد می باشد
  نکته آخر
  اگر چنانچه بخشنامه تفویض اختیار اجرا شود معاونت مدارس دستخوش تغییراتی در جهت کاهش خواهدشد

  View Comment
 • محمد wrote on ۳۰ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۱:۴۰

  باسلام از پاسخگویی شما بسیارسپاسگزارم اگرامکان دارد درخصوص ایجمله که فرمودید”اگر چنانچه بخشنامه تفویض اختیار اجرا شود معاونت مدارس دستخوش تغییراتی در جهت کاهش خواهدشد: کمی بیشترتوضیح بدهید .یعنی مدارس معاون اجرایی ویا پرورشی نخواهندداشت ؟بسیارمتشکرم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۹:۰۸

  به طور مثال معاونین مدارس منطقه نباید از ۱۵ درصد کل معلمان منطقه بیشتر باشند این محدودیت سبب می شود که مدیران مدارس از بین معاون پرورشی و آموزشی یکی را انتخاب کنند

  البته این صرفا یک مثال است

  View Comment
 • محمد wrote on ۳۱ خرداد, ۱۳۹۶, ۲۲:۰۳

  ببخشید دوباره سوال پرسیدم منظورم این است با توجه به این بخشنامه درکدام مقطع کارکنیم درپست معاونت شانس بیشتری داریم؟ومعاون اجرایی نیزدرکدام مقطع بیشترنیازاست ؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۲۷

  هر منطقه از نظر شاخص نیروی انسانی با منطقه دیگر متفاوت است

  View Comment
 • هادی wrote on ۱ تیر, ۱۳۹۶, ۱:۵۸

  باسمه تعالی

  باسلام بالاخره تکلیف تک کارت چیشد؟ خبری نیست ؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۲۲

  تک کارت برخی استانها در روزهای پایانی اسفند توزیع شده و سایر استانها نیز توسط حراست در حال توزیع می باشد

  View Comment
 • هادی wrote on ۱ تیر, ۱۳۹۶, ۲:۰۱

  باسمه تعالی
  باسلام چرا دوران تحصیل ورودی های ۸۸ تربیت معلم با گذشت ۵ سال از تاریخ استخدامی هنوز هم در احکام محاسبه نمیشود ؟ درصورتی که این افراد در لایحه سال ۹۱ جزمشمولین قانون متعهدین خدمت محسوب شدند و استخدام شدند؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۲۱

  ۱- حکم آزمایشی و تعهد محضری خدمت نداشته اند

  View Comment
 • محمد wrote on ۱ تیر, ۱۳۹۶, ۱۱:۵۱

  بسیار ممنونم از راهنمایها وپاسخگویی دقیقتان خدا قوت .

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۳ تیر, ۱۳۹۶, ۰:۱۴

  سلام من دبیر فیزیک هستم
  تعهد خدمت دارم و مدرکم رو بهم ندادن…
  مبخوام ارشد بخونم و رشته ام رو ب کامپیوتر تغییر بدم
  آیا آموزش پرورش این اجازه رو بهم میده؟
  ریز نمرات و مدرکم رو جهت ارایه ب دانشگاه برای ارشد میده؟
  آیا مدرکم رو بعنوان مدرک بالاتر قبول میکنن؟!
  اگر ن راهی هست؟(مثلا در یکسال در هنرستان کامپیوتر تدریس کنم)؟
  بخشنامه مشخصی وجود دارد؟
  ممنون ميشم راهنماييم کنید
  میخوام بیخیال راحت وقت و هزینه بزارم برا ارشد خوندن
  تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۳۷

  شما با دو مشکل مواجه هستید
  ۱- ریز نمرات و مدرک ۲- ادامه تحصیل در رشته غیر مرتبط
  معمولا ریزنمرات و مدرک با تعهد مجدد و برای رشته های مرتبط داده می شود
  پس از فارغ التحصیلی با تبدیل وضعیت یا تدریس درس کامپیوتر می توانند مدرک جدید شما را اعمال نمایند

  View Comment
 • احسان ریگی wrote on ۶ تیر, ۱۳۹۶, ۱۵:۱۶

  با سلام من نیروی کار اداره کل راه شهرسازی ایرانشهر هستم از سال ۱/۱/۸۹ مشغول به کار هستم با حداقل حقوق معین شده وزارت کار وبا قراردادی با عنوان مشاغل کارگری که به زور به ما تحمیل شد و در سال جدید هیج حقوقي دریافت نکردم لازم به ذکر است کل نیروی کار این اداره که تعداد ما نزدیک به ۴۰۰نفر می باشد با همین وضعيت رو به رو هستیم حالا می خوام بدونم این بخشنامه شامل حال ما میشه تبدیل وضعیت میشیم و اینکه کامل توضیح بدین ممنون میشم. 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۲۳

  باید منتظر لایحه جدید خدمات کشوری باشید

  View Comment
 • روشنك wrote on ۷ تیر, ۱۳۹۶, ۱۱:۵۴

  با عرض سلام و وقت بخير

  من ميخوام از پست آموزگاری به پست معاونت اجرایی مدرسه برم ( در مقطع) ابتدایی
  میخواستم ببینم چه تغییری در حقوق و مزایا حکمم ایجاد میشه؟ و اینکه آیا با این تغییر برای گرفتن رتبه سوابق قبلی بنده هم در پست آموزگاری به حساب می آید ؟ یا ساعات ضمن خدمتم که در ارتباط با آموز گاری بوده برای ارتقا رتبه بعدی مورد قبول است ؟
  بنده تیر ۹۶ رتبه پایه گرفتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ تیر, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۵

  حدود ۳۸۰ هزار تومان افزایش دارید
  هیچ خللی در ارتقاء رتبه و طبقه نخواهید داشت

  View Comment
 • عرفان wrote on ۷ تیر, ۱۳۹۶, ۲۱:۱۷

  سلام.بنده ازنیروهای پیمانکاری شاغل در طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی وزارت نیرو هستم مدرک کارشناسی ارشد در قالب نیروی پیمانکاری در شرکت آب منطقه ای مشغول بکارهستم سال فقط پیمانکار عوض می شود وقرارداد ما هم هر سال تمدید می شود آیا ما جزو نیروهای شرکتی محسوب میشویم یا جزو نیروهای قراردادی. در ضمن این بخشنامه شامل حال ما می شود؟ ممنون میشم پاسخ بدید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ تیر, ۱۳۹۶, ۹:۵۹

  به نظر شما نیروی شرکتی می باشید

  View Comment
 • طاهر wrote on ۹ تیر, ۱۳۹۶, ۹:۲۳

  سلام .بنده دبیر بودم جالا رفتم امور اداری کارشناس شدم از حقوقم کم شده جای تعجب است و لطفا راهنمایی کنید.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۴۲

  چنانچه رتبه شما عالی باشد احتمال کاهش در حکم وجود دارد

  View Comment
 • محمد wrote on ۹ تیر, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۹

  با سلام و خسته نباشید
  میخاستم بپرسم برای اعمال مدرک از لیسانس به فوق لیسانس فقط امتیاز مربوط به حق شاغل که ۵۰۰ امتیاز (۸۵ هزار تومن) به حکم اضافه میشه یا اینکه در سایر بندها هم امتیاز افزایش پیدا میکنه
  مثلا یک طبقه بالاتر به عنوان طبقه مدرک فوق لیسانس هم میدن

  یا اینکه توضیح دهید در صورت ارایه مدرک فوق لیسانس به صورت کلی چقدر به حکم اضافه میشود
  سپاس

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ تیر, ۱۳۹۶, ۹:۰۸

  علاوه بر امتیاز حق شاغل یک طبقه نیز می گیرید.
  البته درصد بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافته نیز افزایش می یابد

  View Comment
 • رضا یی م س wrote on ۱۰ تیر, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۹

  سلام ضمن قدردانی از زحمات شما.از انجاییکه جانباز حالت اشتغال امکان ادامه خدمت بیش از ۳۰سال را ندارد.برای برخورداری از افزایش۲/۵%در زمان بازنشستگی میتواند با درخواست شخصی کسورات بازنشستگی را خودش هم واریز کند چون کسورات فعلیش را دولت واریز میکند با واریز دوبرابری مشمول دوونیم درصد اضافه سالانه خواهد شد

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۲ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۴۷

  جانباز حالت اشتغال لیسانس می تواند تا ۳۵ سال خدمت کند
  امکان واریز از طرف فرد وجود ندارد

  View Comment
 • مهدی wrote on ۱۰ تیر, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۱

  با سلام واحترام، آیا تبدیل وضعیت شامل نیروهای قرارداد کار معین با سابقه کار ۷ سال و مدرک کارشناسی ارشد در مراکز رفاهی آموزش و پرورش که تحت نظر آموزش و پرورش میباشند ، می شود؟

  View Comment
 • م wrote on ۱۰ تیر, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۵

  سلام . راجع به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی ، چرا قسمت کامنت گذاشتن آن فعال نیست. لطفا فعال نمایید تا سوالاتمان را از شما بپرسیم. خیلی متشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۲ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۳۹

  خبر جدیدی در خصوص تبدیل وضعیت از سوی دولت اعلام نشده است
  چنانچه مستقیما با آموزش و پرورش قرارداد داشته باشید منتظر لایحه جدید باید باشید

  View Comment
 • م.مهدی wrote on ۱۰ تیر, ۱۳۹۶, ۱۹:۵۵

  سلام. لطفا بفرمایید نیروهای قراردادکار معین واحدهای رفاهی آموزش و پرورش (درمانگاه فرهنگیان/خانه معلم/و…) که قریب به ۶ سال است بصورت قرارداد کار معین طبق بخشنامه ریاست جمهوری در سال ۹۱ از حالت نیروهای شرکتی به قرارداد معین تبدیل وضعیت شده اند و زیر نظر آموزش و پرورش می باشند و مدارک و اطلاعات این نیروها در حراست اموزش پرورش استانها است و تمام امورات توسط اداره کل هر استان انجام میگیرد.شامل تبدیل وضعیت به پیمانی می شوند؟متشکر

  View Comment
 • م.مهدی wrote on ۱۱ تیر, ۱۳۹۶, ۱۷:۲۱

  سلام. لطفا بفرمایید نیروهای قرارداد کار معین واحدهای رفاهی آموزش و پرورش (درمانگاه فرهنگیان/خانه معلم/و…) که قریب به ۶ سال است بصورت قرارداد کار معین طبق بخشنامه ریاست جمهوری در سال ۹۱ از حالت نیروهای شرکتی به قرارداد معین تبدیل وضعیت شده اند و زیر نظر آموزش و پرورش می باشند و برخی با مدارک تحصیلی فوق لیسانس که مرتبط با لیسانس میباشد و سابقه آموزشی هستند که مدارک و اطلاعات این نیروها در حراست اموزش پرورش استانها است و تمام امورات توسط اداره کل هر استان انجام میگیرد.شامل تبدیل وضعیت به پیمانی می شوند؟متشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۲ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۳۳

  چنانچه مستقیما با اداره قرارداد داشته باشید می توانید منتظر لایحه خدمات کشوری باشید

  View Comment
 • م.مهدی wrote on ۱۱ تیر, ۱۳۹۶, ۱۸:۴۰

  سلام. لطفا بفرمایید نیروهای قرارداد کار معین واحدهای رفاهی آموزش و پرورش (درمانگاه فرهنگیان/خانه معلم/و…) که قریب به ۶ سال است بصورت قرارداد کار معین طبق بخشنامه ریاست جمهوری در سال ۹۱ از حالت نیروهای شرکتی به قرارداد معین تبدیل وضعیت شده اند و زیر نظر آموزش و پرورش می باشند و برخی با مدارک تحصیلی فوق لیسانس که مرتبط با لیسانس میباشد و سابقه آموزشی هستند که مدارک و اطلاعات این نیروها در حراست اموزش پرورش استانها است و تمام امورات توسط اداره کل هر استان انجام میگیرد.شامل تبدیل وضعیت به پیمانی می شوند؟متشکر . ممنون می شویم پاسخ بدهید.

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۲ تیر, ۱۳۹۶, ۱:۳۳

  ایاشامل رانندگان شرکتی اموزش وپرورش میباشد

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۲ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۵۳

  سخنگوی دولت اشاره ای به استخدام نیروهای شرکتی نکرده است
  اما برخی نمایندگان مجلس خبرهایی از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی داده اند
  باید منتظر لایحه جدید خدمات کشوری باشید

  View Comment
 • رضا یی م س wrote on ۱۳ تیر, ۱۳۹۶, ۱:۳۴

  باسلام ببخشید مجددا مزاحم شدم برای بازنشستگی به اداره کل مراجعه کردم فرمودند جانباز حالت اشتغال نمیتواند از سنوات ارفاقی استفاده کند باید تا پایان شرابط عمومی بخدمت ادامه دهد یعنی سی سال.در حالیکه چهارسال قبل بکی ازدوستانم مطابق جواب قبلی شما باسنوات ارفاقی بازنشست شد.ایا باید به ماده۱۶ دادخواست بدم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۳ تیر, ۱۳۹۶, ۱۴:۴۵

  نظر امور اداری اداره کل شما صائب است
  البته چنانچه سن شما بیش از ۵۰ باشد شاید راهی باشد

  View Comment
 • جمشیدی wrote on ۱۳ تیر, ۱۳۹۶, ۱۶:۰۴

  سلام . با توجه به اتمام زمان ثبت انتقال برون استانی ، ممکنه که سایت مجددا برای ثبت درخواست فعال بشه ؟؟؟
  ضمنا در صورت فعال نشدن سایت چه راهی برای انتقال موقت برون استانی وجود داره ؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۱۰

  نقل و انتقال برون استان روز ۱۰ تیر برای یک همان روز ثبت درخواست امکان پذیر شده ومجدد بسته شد
  با کارشناس نقل وانتقال استان محل خدمت جهت تماس با وزارتخانه می توانید صحبت کنید

  View Comment
 • رضایی م س wrote on ۱۴ تیر, ۱۳۹۶, ۲:۱۵

  سلام واقعا از مراحمت شرمنده ام.ایا مقصودشما از امکان بازنشستگی با۵۰سال سن برخورداری از ۲۵روزحقوق{برابرسابقه}وبدون سنوا ت ارفاقی است مطابق م۱۰۳ یا برابر ق نحوه بازنشستگی جانبازان ومعلولین و با احتساب سنوات ارفاقی و ۳۰روزحقوق

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۱۲

  بازنشستگی جانبازان باسنوات ارفاقی با رقم آخرین حکم شاغلی می باشد

  View Comment
 • حامد wrote on ۱۴ تیر, ۱۳۹۶, ۲۲:۰۸

  سلام  
  میخواستم  از جنابعالی   به عنوان یک فرد مطلع  سوال کنم  
  که نیروهای  پیمانی  سال ۸۹ کی تبدیل  وضعبت  می شوند  
  ایا تا اخر امسال  این تبدیل وضعیت  صورت میگیره 
  قبلا از لطف شما کمال تشکر را دارم 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۵ تیر, ۱۳۹۶, ۱۱:۰۶

  در حال حاضر باید منتظر لایحه جدید خدمات کشوری که توسط دولت تهیه شده و در حال ارسال به مجلس می باشد بود

  View Comment
 • علی wrote on ۱۶ تیر, ۱۳۹۶, ۱۲:۴۵

  با عرض سلام، ادب و احترام. خواهشمندم در این دو مورد پاسخ فرمایید: ۱٫ در صورتی که بنده بتوانم دکتری تخصصی را دریافت نمایم، چگونه می توانم از آموزش و پرورش به دانشگاه آزاد و یا دانشگاههای دولتی تابع وزارت علوم انتقال دائم یابم؟ ۲٫ در صورت امکان نحوه ی دریافت آخرین حکم کارگزینی به صورت آنلاین برای معلمان شاغل در اداره آموزش و پرورش شهر تهران، منطقه ۵ را اعلام فرمایید. با تشکر فراوان.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۵۵

  ۱_ دانشگاه آزاد بخش غیر دولتی می باشد و پس از جذب باید از آموزش و پرورش استعفا دهید.
  ۲- جهت جذب در دانشگاههای دولتی یا می بایست با پیشنهاد دانشگاه مقصد و انتقال از آموزش و پرورش اقدام نمایید و یا روند جذب را در هیات علمی یکی از دانشگاهها طی نموده و سپس از آموزش و پرورش استعفا دهید.

  View Comment
 • علی wrote on ۱۶ تیر, ۱۳۹۶, ۱۲:۵۴

  ضمن عرض سلام و ادب و احترام دوباره. یادآور می شوم که بنده استخدام رسمی آموزش و پرورش بوده و یکی از دبیران منطقه ۵ هستم که در حال حاضر دارای کارشناسی ارشد بوده و برای ادامه در مقطع دکترا مشغول به مطالعه می باشم. با تشکر فراوان.

  View Comment
 • مسعود wrote on ۱۷ تیر, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۹

  با سلام و اهدای درود.
  ایا تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی در ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی استان اردبیل اجرا میشود.ما که مطمئن نیستیم .

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ تیر, ۱۳۹۶, ۹:۰۰

  باید منتظر لایحه جدید خدمات کشوری بود

  View Comment
 • d wrote on ۱۷ تیر, ۱۳۹۶, ۲۰:۳۱

  با سلام. “کارکنان غیررسمی تعیین وضعیت می‌شوند ، شامل تمام نیروهای شاغل در بدنه اموزش وپرورش میشود. لطفا توضیح دهید یعنی چه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۵۳

  نیروهای قراردادی

  View Comment
 • رضایی م س wrote on ۱۷ تیر, ۱۳۹۶, ۲۳:۴۱

  سلام ایا با بخشنامه ارتقا طبقه ورودی که امسال اضافه شد به سقف طبقه هم افزوده شد؟ ایا بخشنامه سقف کارشناسی ارشد را از۱۵ به۱۶ افزود ؟ ایا بنده میتوانم به ۱۶ ارتقا پیدا کنم ؟(سال۹۵ باید میگرفتم که ظاهرا محدودیت سقف داشت) و توقف ۴ساله از زمان ارتقا قبلی محاسبه میگردد یا از بخشنامه اخیر؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۵۱

  چنانچه طبقه تشویقی داشته اید صرفا طبقات جابجا شده است و ارتقا در طبقه نخواهید داشت
  اما اگر طبقه تشویقی نداشته اید مشمول ارتقا طبقه می شوید

  View Comment
 • رضایی م س wrote on ۱۷ تیر, ۱۳۹۶, ۲۳:۴۳

  باپوزش ضمنا سابقه ام از۲۴گذشت رتبه عالی ندادند باید بابت هردو مورد درخواست کنم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۵۱

  با شرایط ذکر شده مشمول رتبه عالی می باشید

  View Comment
 • مهران wrote on ۱۸ تیر, ۱۳۹۶, ۹:۵۵

  سلام بنده ۴ سال سابقه تربیت معلم دارم. از طرفی با مدرک لیسانس هر ۴ سال یه بار ارتقا صورت می گیرد.آیا ارتقا طبقه صورت می گیرد یا نه؟ ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ تیر, ۱۳۹۶, ۱۱:۳۷

  پس از دو سال سنوات تجربی (تدریس) از طبقه و پس از ۳ سال از رتبه بهره مند می شوید

  View Comment
 • علی wrote on ۱۸ تیر, ۱۳۹۶, ۹:۵۶

  با سلام اینجانب یکی از نیروهای شرکتی در آب منطقه ای اصفهان و جز کادر دفتر ی می باشم می خواستم بدانم با بیش از ده سال سابقه کاری که هر دوره قول تبدیل وضعیت به ما داده میشد آیا واقعا می توانیم این دوره خوشحال باشیم و شامل حال ما می شود که از نیروی شرکتی تبدیل به قراردادی یا رسمی شویم واین تبعیضهای ناعادلانه برطرف می شود

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ تیر, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۸

  باید منتظر لایحه جدید خدمات کشوری باشید
  چون در این لایحه نیروهای قراردادی تعیین تکلیف خواهند شد

  View Comment
 • محمد مهدی wrote on ۱۸ تیر, ۱۳۹۶, ۱۰:۵۲

  با سلام وتشکر ایا بخشنامه منع اعمال مدرک تحصیلی فرهنگیان لغو شده ومدرک ما اعمال میشود؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ تیر, ۱۳۹۶, ۱۱:۳۴

  هنوز لغو نشده است

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۸ تیر, ۱۳۹۶, ۲۲:۲۹

  سلام امکان انتقال از مدارس متوسطه منطقه ۵ تهران به وزارتخانه اموزش و پرورش وجود دارد ؟ چه زمانی سایت باز می شود ؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۱۰

  بله
  ولی معمولا باید از بخشی که وزارتخانه به شما اعلام نیاز می دهد شروع نمایید

  View Comment
 • نادری wrote on ۲۰ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۵۶

  باعرض ادب و احترام فوق لیسانس شیمی هستم و در حال حاضر معاون اجرایی و ۲۷ سال سابقه خدمت درصورتیکه تمایل داشته باشم تا ۳۵ سال خدمت کنم حقوق بازنشستگی بنده بر اساس سال ۲۹ و ۳۰ خدمتم یا ۳۴ و۳۵ پایانی محاسبه خواهد شد.
  سوال دیگر اینکه چگونه باید در آزمون جامع جهت اعمال مدرک بالاتر شرکت کنم .

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ تیر, ۱۳۹۶, ۱۱:۱۶

  ۲سال آخر(۳۴و۳۵)

  View Comment
 • علی wrote on ۲۰ تیر, ۱۳۹۶, ۱۲:۳۴

  با سلام و تشکر فراوان از شما آیا امیدی به حذف بخشنامه منع اعمال مدرک فرهنگیان هست …ما فرهنگیان واقعا از این بخشنامه بی انگیزه شدیم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ تیر, ۱۳۹۶, ۱۳:۰۵

  به نظر می آید ممنوعیت اعمال مدرک دوم لغو شود

  View Comment
 • رضایی م س wrote on ۲۱ تیر, ۱۳۹۶, ۲۱:۵۵

  باسلام جون پیگیر بازخرید شدم مزاحم شدم که همچنان۶۰روز محاسبه میشود. یا بابت خرید خدمت هم وجهی دارد. ضمنا بند سایر تفاوت تطبیق است یا حذف میشود

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۴ تیر, ۱۳۹۶, ۱۲:۵۶

  بازخرید نیروی مازاد با ۴۵ روز می باشد
  بند سایر فیش حقوقی محاسبه نمی شود

  View Comment
 • نادری wrote on ۲۴ تیر, ۱۳۹۶, ۱۰:۰۸

  با سلام و احترام و تشکر از پاسخ های دقیق شما .چگونه می توانم در آزمون جامع جهت اعمال مدرک بالاتر شرکت کنم ( در حال حاضر فوق لیسانس شیمی و معاون اجرایی هستم مدرک فوق لیسانسم سال ۹۰ اعمال شده است.)

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۴ تیر, ۱۳۹۶, ۱۲:۳۶

  آزمون های جامع از طریق سازمان سنجش برگزار می شده است و در سالهای اخیر این آزمون برگزار نشده است
  از طریق سایت سازمان سنجش پیگیری فرمایید

  View Comment
 • م.ع wrote on ۲۴ تیر, ۱۳۹۶, ۱۴:۵۰

  با سلام .اینجانب در آزمون استخدام ادواری در دهه ۸۰ شرکت نموده و قبول شده ام و الان ۷ سال است که در مراکز رفاهی اموزش و پرورش به صورت قرارداد معین مشغول بکار می باشم و به امور اداری آموزش و پرورش محل کارم جهت پیمانی شدن مراجعه نمودم. در پاسخ به من گفتند که شرایط اموزش و پرورش با دیگر ارگانها متفاوت است و نمی شود/ در صورتیکه سازمان های دیگر تبدیل وضعیت را با قبولی در ازمون ادواری انجام داده اند. لطفا راهنمایی نمایید. ممنونم.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۱۵

  چنانچه مستقیما با آموزش و پرورش قرارداد داشته باشید می توانید امیدوار باشید

  View Comment
 • ل.م.د wrote on ۲۴ تیر, ۱۳۹۶, ۱۵:۰۵

  سلام.لایحه جدید شامل تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی بدون شناسه (بدون کد پرسنلی)میشود؟ متشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۱۳

  نیروهای قراردادی آموزش و پرورش همگی کد دارند
  و لازمه تبدیل وضع استخدامی داشتن برگ قرارداد مستقیم با اداره می باشد

  View Comment
 • محمد wrote on ۲۴ تیر, ۱۳۹۶, ۱۵:۲۷

  سلام. ایا نیرو های قراردادی معین با مدرک دیپلم و پایینتر هم تبدیل وضعیت می شوند/ و اینکه اصلا مدرک در این مورد مهم است یا نه؟ با تشکر.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۱۲

  هیچ جزئیاتی اعلام نشده است

  View Comment
 • میعاد wrote on ۲۵ تیر, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۵

  با سلام .برای اعمال مدرک تحصیلی بالاتر که غیر مرتبط با رشته تدریس باشد تاریج اجرای حکم از زمان فارغ التحصیلی است یا از زمانی که ابلاغ تدریس متناسب با رشته جدید تغییر یابد؟ در بخشنامه ، تاریخ فارغ التحصیلی برای اعمال مدرک قید شده اما در اداره ما می گویند هر وقت حداقل ۶ ساعت ابلاغ تدریس در دروسی که مرتبط با رشته جدید است داشته باشید مدرک جدید اعمال خواهد شد.چنین چیزی درست است؟ متشکرم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ تیر, ۱۳۹۶, ۱۳:۰۲

  تصمیم امور اداری برابر بخشنامه می باشد
  ولی چنانچه قبل از بخشنامه جدید اعمال مدرک شروع به تحصیل نموده باشید جای بررسی دارد

  View Comment
 • میعاد wrote on ۲۵ تیر, ۱۳۹۶, ۱۴:۴۸

  با تشکر سوال دیگری دارم . بعضی با سابقه و مدرک یکسان ، طبقه متفاوت دارند.مثلا هر دو مدرک فوق لیسانس و هر دو ۲۸ سال سابقه اما یکی طبقه ۱۲ و دیگری طبقه ۱۳ است. دلیل این تفاوت چیست؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ تیر, ۱۳۹۶, ۱۴:۵۰

  گروههای تشویقی و گروههای ارفاقی که قبل از سال۸۸ به افراد اعطا می شده است

  View Comment
 • زهرا wrote on ۲۵ تیر, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۵

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما . ما که نیروهای قرارداد معین در مراکز رفاهی اموزش پرورش هستیم،جزو کدام نیروهای اموزش و پرور ش به حساب میاییم .آخه این مراکز بصورت دولتی یا نیمه دولتی است. حقوق ما ازبودجه دولتی تامین می شود، برای تبدیل وضعیت چه باید بکنیم خواهشا یه فکری واسه ما بشود . ممنون و متشکر .

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۶ تیر, ۱۳۹۶, ۱۳:۴۸

  اگر حقوق شما از منابع درآمدی مرکز رفاهی می باشد بعید است از تبدیل وضعیت بتوانید استفاده نمایید

  View Comment
 • سعید wrote on ۲۶ تیر, ۱۳۹۶, ۱۱:۳۳

  سلام. بعد از کسب رتبه عالی حرفه ای امکان ارتقا طبقه وجود دارد؟ در چه صورت؟ متشکرم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۶ تیر, ۱۳۹۶, ۱۳:۴۱

  معمولا همکاری که دارای مدرک لیسانس و بالاتر باشد و رتبه عالی را دریافت نموده مطمئنا طبقه آخر را نیز دارد

  View Comment
 • مهناز wrote on ۲۶ تیر, ۱۳۹۶, ۱۷:۱۷

  همکاران محترم با استناد به اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدامی کشوری مستخدمینی که ازتاریخ ۱۳۴۵/۳/۳۱ به بعد  استخدام رسمی می شوند مبنای کسور بازنشستگی انان اولین  حقوق دریافتی خواهد بود لطفا این مورد را به گوش نمایندگان محترم برسانید تا مصوبه سنوات را بر مبنای اصلاحیه قوانین مجلس  مصوب۶۸/۱۲/۱۳ اصلاح فرمایند اگر این اتفاق تحقق یابد حتی اگر به  دلیل پافشاری نمایندگان محترم  ملزم به پرداخت حق بیمه دولت هم باشیم حداکثر باید یک میلیون تومان بپردازیم.درسته؟؟؟؟

  View Comment
 • میعاد wrote on ۲۷ تیر, ۱۳۹۶, ۱۴:۵۰

  سلام . سنوات خدمت در روستا چه تاثیری در حکم کارگزینی یا سایر مسائل استخدامی ما دارد؟ با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۸ تیر, ۱۳۹۶, ۹:۴۸

  خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته باعث تعجیل در رتبه وطبقه می شود

  View Comment
 • محبوب wrote on ۲۷ تیر, ۱۳۹۶, ۱۶:۲۳

  سلام..
  لطفا در خصوص مرخصی یک ماهه تابستانی مدیران و معاونان توضیح بفرمایید..
  ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۸ تیر, ۱۳۹۶, ۹:۵۶

  مدیران و کادر اداری مدارس همانند تمامی کارکنان دولت مشمول ۳۰ روز مرخصی استحقاق هستند.
  این مرخصی به عنوان مرخصی فصلی در ماههای تیر و مرداد به آنان اعطا می شود که صرفا در روزهای دوشنبه و چهارشنبه در مدرسه حاضر هستند.
  در سالهای اخیر همچنین به آنان اجازه داده شده که در یکی از ماههای تیر یا مرداد به صورت کامل از مرخصی استفاده نمایند.

  View Comment
 • زهرا wrote on ۲۸ تیر, ۱۳۹۶, ۱۲:۳۴

  با سلام و احترام
  اینجانب دارای ۱۳ سال و ۶ ماه سابقه خدمت هستم که ابتدا در نهضت سواد آموزی خراسان رضوی استخدام شدم و کد پرسنلی ام از آموزش و پرورش خراسان رضوی است و به علت اشتغال همسرم در استان سیستان و بلوچستان به این استان منتقل شدم . در سال ۱۳۹۰ طی بخشنامه ای استخدام رسمی آموزش و پرورش شدم و تعهد ۵ ساله گرفتند تا سال ۹۴ مدت ۴ سال از تعهدم سپری شد که در این سال به علت مشکلاتی که برای شوهرم بوجود آمد به خراسان شمالی منتقل شد و با انتقال موقت من نیز تا امسال موافقت گردید ولی امسال مخالفت نمودند. و اکنون ۲ سوال دارم
  ۱- با توجه به اینکه ابتدا در خراسان رضوی استخدام و کد پرسنلی دریافت کردم باید تعهد به خراسان می دادم یا به سیستان و بلوچستان
  ۲- با توجه به اینکه همسرم در بجنورد است و امکان برگشت من به سیستان و بلوچستان مقدور نیست آیا راهی برای تمدید انتقال موقتم وجود دارد. ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۸ تیر, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۰

  ۱- تعهد خدمتی ابتدای استخدام مهم است نه کد پرسنلی
  ۲- رایزنی فرمایید ان شاالله نتیجه می گیرد

  View Comment
 • مریم wrote on ۲۹ تیر, ۱۳۹۶, ۱۱:۰۸

  سلام بسیار ممنون از اینکه با حوصله به سوالات همکاران پاسخ می دهید

  View Comment
 • موسی wrote on ۲۹ تیر, ۱۳۹۶, ۱۴:۵۶

  سلام شامل نیروی شرکتی مرکز تحقیقات کشاورزی میشه

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۱ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۳۸

  باید منتظر لایحه خدمات کشوری بود

  View Comment
 • میعاد wrote on ۳۰ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۲۶

  با عرض سلام. شرایط بهره مندی از ماموریت تحصیلی برای معلمان چیست؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۱ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۴۱

  صرفا برای ایثارگران(فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و فرزندان شهدا و رزمندگان و جانبازان و خواهر و برادر و شهید)

  View Comment
 • مریم wrote on ۳۰ تیر, ۱۳۹۶, ۱۸:۵۲

  در ادامه کامنت قبلی ام ، سوالم این است که با توجه به اینکه در حال حاضر دانشجوی دکتری می باشم و سال دیگر دفاع از تزم خواهم کرد چگونه می توان به این مرکز مطالعات و پژوهشی خودم را منتقل نمایم؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۱ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۳۱

  لزوما می بایست به آن مرکز مراجعه فرمایید

  View Comment
 • علیرصا wrote on ۳۱ تیر, ۱۳۹۶, ۸:۵۰

  سلام و تشکر آیا این خبر صحت داره که مدرک معلمان ورودی ۹۴ به دانشگاه اعمال میشه

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۱ تیر, ۱۳۹۶, ۹:۰۰

  فعلا بخشنامه قبلی به قوت خود باقی است
  تصمیم استانها نیز موثراست

  View Comment
 • محمد مهدی wrote on ۳۱ تیر, ۱۳۹۶, ۱۳:۲۶

  خدا انشاا… اجرتون بده که جهت تنویر افکار فرهنگیان زحمت میکشید خیلی ممنون

  View Comment
 • علی wrote on ۳۱ تیر, ۱۳۹۶, ۱۶:۴۱

  سلام لطفا در مورد افزایش حقوق نیروهای خدماتی آیا اطلاعاتی دارید خیلی ممنون 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۲۷

  فعلا هیچ خبری نیست

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۳۱ تیر, ۱۳۹۶, ۲۱:۳۴

  ایا ۴ سالی که در تربیت دبیر بودیم و جز سابقه مون هست جز اون ۶ رتبه اول میشه؟
  منظورم اینه ایا بعد از ۲ سال کار و ۴ سال تربیت دبیر رتبه میگیریم یا بعد از ۶ سال کار؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۲۱

  رتبه به حداقل ۳سال سوابق تجربی (تدریس) نیاز دارد

  View Comment
 • مسعود کریمی wrote on ۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۰:۱۸

  سلام خواستم بدونم کارمندان قرار داد کارمعین که زیر ۵ سال سابقه دارن به چه صورتی میشه ممکن هست تعدیل نیرو بزنن. اونوقت کارمندان قرارداد کارگری در این طرح به چه صورت میشن

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۲۹

  فعلا باید منتظر لایحه جدید خدمات کشوری بود که قرار است دولت به مجلس ارسال کند

  View Comment
 • علی wrote on ۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۴۶

  با سلام من سرایدار هستم با مدرک دیپلم کامپیوتر امکان دارد من تبدیل وضعیت بشم 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۵۹

  تبدیل وضعیت دیپلم بعید است

  View Comment
 • احسان wrote on ۲ مرداد, ۱۳۹۶, ۵:۱۲

  سلام
  همانطور که مستحضرید ، دانشجومعلمان در حال حاضر به صورت آزمایشی استخدام هستند ، آیا بعد از فارغ التحصیل شدن ، تبدیل به رسمی می شوند یا باز هم باید آزمایشی بمانند؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲ مرداد, ۱۳۹۶, ۹:۴۸

  با شروع به کار استخدام قطعی می شوند

  View Comment
 • مریم wrote on ۳ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۴۱

  سلام برای کارت صدرا اموزش و پرورش و بانک سرمایه از هر فرهنگی ۷۰۰ هزارتومان اضافه گرفته چه کار کنیم ؟ ایا به دیوان عدالت کشوری مراجعه کنیم یا نه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۸

  اطلاعی از کارت صدرا ندارم.

  View Comment
 • زهرا wrote on ۳ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۸:۱۶

  با سلام . در رابطه با سوال قبلی در مورد مراکز رفاهی ، این مراکز دولتی است و ما حقوق را زمانی میگیریم که به تایید مدیر کل محترم اداره اموزش و پرورش استان برسد / همه مراحل سیر دولتی بودن را طی میکندو این مرکز دولتی است ، قاعدتا پرسنل آن هم از پرسنل دولت باید باشند از لطف شما ممنونم که پیگیری کنید تا تبدیل وضعیت شامل حال ما بشود / ما از حداقل حقوق و مزایا برخورداریم. ممنون و متشکر.

  View Comment
 • زهرا۶۴ wrote on ۴ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۰۸

  باسلام؛میخواستم بدونم این تبدیل وضعیت شامل نیروهای شرکتی که برای مثال در یک اداره دولتی کار میکنن اما قراردادشون با سازمان زیرمجموعه شون نیست با یک شرکت هست اما ما در اداره دولتی کار میکنیم هم میشه؟ممنون میشم پاسخ بدید باتشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۳۵

  به نظر فعلا نیروهای قراردادی مدنظر باشند

  View Comment
 • م.ر wrote on ۴ مرداد, ۱۳۹۶, ۲۱:۴۲

  سلام
  من دارای مدرک فوق لیسانس شیمی فیزیک هستم اما چون در آزمون سال ۹۴ ارشد نخواستند من با مدرک لیسانس شیمی شرکت کردم الان که میخوام اعمال کنم میگن چون زمان دریافت مدرکم قبل از استخدامه نمیشه. لطفا راهنمایی کنید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۴۶

  در سایر شهرستانها نیز برای افراد مشابه شما مدرک اعمال نشده است.

  View Comment
 • مسعود wrote on ۶ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۶:۱۴

  سلام. بنده فرهنگی هستم و جهت ارتقا به رتبه پایه نوشته ۳۰۰ ساعت ضمن خدمت و جهت پایه حرفه ای همون رتبه بندی نوشته ۱۸۰ ساعت. سوال اینم ۱۸۰ ساعت باید ویژگی خاصی داشته باشد مثلا ۱۸۰ ساعت تخصصی؟؟ ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۰۶

  در بخشنامه رتبه بندی قید تخصصی آمده است.که بعضا رعایت نمی شود.

  View Comment
 • اکبر wrote on ۶ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۶:۱۷

  با سلام. بنده دانشجو معلم هستم و در دوره های ضمن خدمت شرکت میکنم و در سامانه ltms نیز ثبت میشه. میخواستم بدونم جهت ارتقا رتبه برای بعدا نمیگن این دوره هایی که گذروندی قبل مشغول به کار بودن( سابقه تجربی ) بوده؟؟؟ آیا تفاوت قائل میشن برای دوره هایی که دوران دانشجویی گذروندیم؟ تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۰۳

  در بخشنامه اشاره شده که مدت دوره های بین دو رتبه ملاک می باشد.

  View Comment
 • محمدحسن wrote on ۶ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۵۸

  سلام،نیروی شرکتی بانک هستم آیا تبدیل وضعیت شامل من هم می شود؟؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۴۷

  اولویت فعلی قراردادی ها هستند

  View Comment
 • م.جواد wrote on ۸ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۵۶

  با سلام و عرض ادب . نیروهای با سابقه کاری بالا یعنی قبل از سال۹۰ که در واحدهای رفاهی مراکز دولتی مانند مراکز اموزشی درمانی فرهنگیان بصورت قراردادی هستند و سالها چشم براه تبدیل وضعیت مباشند ، از شما خواستار پیگیری و به ثمر رسیدن آن میباشیم . انشالله . با تشکر.

  View Comment
 • بابک wrote on ۸ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۸:۵۲

  سلام. اینجانب از نیروهای شرکتی گشت و بازرسی آب منطقه ای همدان هستم که با مدرک ارشد و سابقه دو سال مشغول به کار می باشم . قانون تبدیل وضعیت شامل ما هم میشه؟‌ ما به عنوان کارشناس گشت و بازرسی در یک شرکت خدماتی که فقط حقوق ما از اونجا پرداخت میشود ما بغی کار ها همه با شرکت آب منطقه ای هست . 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۹ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۴۴

  جزئیات لایحه جدید خدمات کشوری که در خصوص تبدیل وضعیت نیز می باشد تا کنون اعلام نشده است. باید منتظر باشید.

  View Comment
 • م.الف wrote on ۹ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۲۷

  سلام
  من معاون اجرایی هستم ورسته ام آموزشی نیست و از اول اداری بود الان به تبعیت از همسر درخواست انتقال به تهران داشتم که مبدا موافقت کرده است با توجه به این که در سایت آمده که فقط به آموزگار زن نیاز است آیا اداره کل تهران با درخواستم موافقت میکند.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۹ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۴۰

  به نظر موافقت شود

  View Comment
 • غ.حق شناس wrote on ۹ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۰۷

  سلام
  به نظر می رسد قانون اعطای طبقۀ شغلی باید اصلاح شود. بنده با ۲۲ سال سابقه، به کارگزینی ادارۀ محل خدمت مراجعه کردم تا از کم و کیف طبقۀ بعدی سئوال کنم که جواب دادند: شما در سابقۀ ۱۹ سال، طبقۀ ۱۲ را احراز کرده اید و دیگر طبقه ای به شما تعلق نمی گیرد. حال سئوال اینجاست که، امثال بنده، سنوات بعدی کار را با چه انگیزه ای سپری کنیم؟ هرچند اعطای طبقه هم در میزان حقوق و مزایا تغییری ایجاد نمی کرد، اما خود نوعی انگیزه بود. این در حالی است که افرادی که فوق لیسانس دارند می توانند تا ۳۵ سالگی خدمتشان را تمدید کنند و فکر می کنم سپری کردن ۱۶ سال بدون ارتقا چندان جالب نباشد.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۹ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۲۶

  همکار عزیز
  در حال حاضر اگر همکاری از ابتدای خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت کند با مدرک لیسانس می تواند پس از ۱۲ سال رتبه و طبقه آخر خود را دریافت نماید یعنی از سال دوازدهم سابقه همانند حقوق فردی که ۲۴ سال سابقه دارد دریافت می کند و این در حالی است که فردی با ۲۴ سال سابقه تنها ۶ سال حقوق بالا گرفته و ولی همکاری که ۱۲ سال در مناطق کمتر توسعه یافته بوده در ۱۸ سال از حقوق سطح بالا برخوردار بوده است.

  View Comment
 • محمد علی wrote on ۹ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۵:۴۳

  سلام میشه بفرمائید مناطق محروم شامل کدام استانها می شود 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۲۶

  لینک دانلود فهرست مناطق کمتر توسعه یافته

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۹ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۷

  با سلام و خسته نباشید. من دانشجوی فارغ التحصیل سال ۹۲ دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان هستم. قرار است در شهرستان مشغول به کار شوم ولی شوهرم اهل اصفهان هستند و محل کار و زندگی ایشون اصفهانه و بیمار هم هستند.آیا با در خواست انتقالی بنده موافقت می شود؟شهرستانی که باید برم به محل زندگیمون خیلی دوره هیچ کسی رو هم ندارم اونجا.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۲۷

  داخل استان تصمیم به صورت کامل در اختیار اداره کل می باشد

  View Comment
 • مهران wrote on ۱۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۲

  با سلام شهرستان نوراباد لرستان خود مرکز شهر نیز محروم می باشد و طبق همون فایل بالا شما ضریب ۶ دارد ولی کارگزینی اعمال نمیکنه. دلیل چیه؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۶

  مراکزشهرستانها شامل نمی شوند.

  View Comment
 • میعاد wrote on ۱۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۱

  در پی شکایت تعدادی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی به خواسته‌ی ابطال بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص احتساب فقط یک مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی خود را صادر و درخواست ابطال را رد کرد. لینک خبر :
  http://shenasname.ir/subjects/entry/madrak/4100-369-372.html

  View Comment
 • هومان wrote on ۱۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۶

  با سلام ممنون خواهم شد به پرسشهاي من پاسخ دهيد:
  ۱- آيا درصورتيكه سنوات تجربي فردي پس از ارائه اسناد و مدارك مثبته از ۱۵ سال به ۲۵ سال تغيير يابد امكان ارتقاي طبقه‌ي شغلي از ۷ به ۱۱ امكانپذير است؟
  ۲- حداكثر طبقه‌ي شغلي براي فردي با مدرك ليسانس و دارا بودن ۲۶ سال سنوات خدمت تجربي و ايثارگري ميشود ۱۳ باشد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۴۷

  سوال یک مبهم است. افزایش ده سال سابقه با ارتقا ۲ طبقه همراه است نه ۴ طبقه.
  سوال ۲ نیز اطلاعات اعلامی ناقص است. در هرحال جانباز یا فرزند شهید لیسانس حداکثر طبقه استحقاقی ۱۲است. بدون احتساب گروههای تشویقی

  View Comment
 • هومان wrote on ۱۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۹

  با سلام
  با توجه به اينكه حق عائله مندي به خانمهاي مجرد و معيل تعلق ميگيرد امكان اينكه بفرمائيد براساس كدام قانون و يا بخشنامه اي اين انجام ميشود؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۴۱

  دانلود بخشنامه

  View Comment
 • غ.حق شناس wrote on ۱۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۹:۰۳

  با سلام
  آیا کارمندان دولت که عضو شورای اسلامی شهرها هستند، می توانند در ساعات کاری اداری از مأموریت روزانه یا ساعتی برای حضور در شورای شهر استفاده کنند؟ طبق کدام قانون و کدام ماده و تبصره و بند؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۹:۲۵

  دستورالعمل نحوه ماموریت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر،شهرک ،بخش و روستا درآمده اند

  ۱٫ آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شوراهای اسلامی انتخاب می شوند و به وجود تمام وقت یا پاره وقت آنان نیاز می باشد می توانند به عنوان مامور به خدمت در شورا انجام وظیفه نمایند .

  تبصره- ماموریت کارکنان این بند حسب مورد از طرف شورا به استاندار ارائه خواهد گردید تا نسبت به درخواست ماموریت وی از دستگاه محل خدمت مستخدم اقدام گردد .

  ۲٫ دستگاه های اجرایی موظفند پس از وصول تقاضای ماموریت تمام وقت یا پاره وقت کارمند از ناحیه استاندار نسبت به صدور حکم ماموریت اقدام نمایند .

  ۳٫ مدت مامورت تمام وقت این قبیل کارکنان جزو سوابق خدمت مربوط آنان تلقی و حقوق مزایای آنان برابر آخرین حکم استخدامی یا برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خویش مقرر می دارد ، از محل اعتبارات شورا پرداخت خواهد گردید .

  تبصره- ساعات موظف کارکنان موضوع این بند در شورا به میزان ساعات کار هفتگی کارمندان و کارگران موضوع لایحه قانونی یکسان نبودن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسرکشور مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

  ۴٫ ماموریت پاره وقت،حداقل یک روز و حداکثر دو روز در هفته و ماموریت نیمه وقت ۳ روز در هفته می باشد و حقوق و مزایای این قبیل کارکنان برابر آخرین حکم استخدامی پرداخت خواهد گردید .

  تبصره۱- شورا موظف است گواهی انجام کار اعضا مامور به خدمت را به صورت ماهانه به دستگاه متبوع مستخدم ارسال نماید .

  تبصره ۲- چنانچه به خدمات عضو بیش از ۳ روز در هفته نیاز باشد ، شورا باید درخواست مامور به خدمت شدن تمام وقت وی را بنماید .

  ۵٫ شورا می تواند در مواقع ضروری و در صورت نیاز به خدمات عضو به غیر از موارد فوق الذکر از دستگاه اجرایی متبوع وی در خواست ماموریت اداری عضو را که حداکثر از ۱۶ ساعت در ماه تجاوز نخواهد نمود بنماید.دستگاه های اجرایی موظفند همکاری لازم را در این موارد معمول نمایند .

  View Comment
 • محمد علی wrote on ۱۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۴۵

  سلام لطف بفرمایید که سرایداران اضافه کاری بهشون تعلق میگیرد خیلی ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۳۰

  بخشنامه اضافه کار را پیش بینی کرده است. ولی به علت اعتبار نبود چند سالیست اضافه کارپرداخت نشده است.

  View Comment
 • محمد wrote on ۱۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۸:۰۶

  باسلام وخسته نباشید
  .شرمنده بخشنامه تفویض اختیار و کاهش معاونین مدارس ابلاغ شد ؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۲۷

  برای هر استان برابردستورالعمل ساماندهی همان استان می باشد. یعنی بر اساس نیروی موجود و نیاز معاون قابل تخصیص است.

  View Comment
 • م.ر wrote on ۱۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۸:۵۲

  من دارای مدرک فوق لیسانس شیمی فیزیک هستم اما چون در آزمون سال ۹۴ ارشد نخواستند من با مدرک لیسانس شیمی شرکت کردم الان که میخوام اعمال کنم میگن چون زمان دریافت مدرکم قبل از استخدامه نمیشه.
  لطفا بفرمایید۱٫ برای ادامه تحصیل راهی هست؟
  ۲٫ برای اعمال مدرک راهی هست؟
  ۳٫ امکان داره در سالهای بعد مدرکم اعمال بشه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۸

  راه ادامه تحصیل بسته نیست
  به نظر درخواستی بنویسید تا از طریق اداره و اداره کل محل خدمت از وزارتخانه استعلام بگیرند

  View Comment
 • یوسف wrote on ۱۲ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۵

  با درود ،در ماموریت آموزشی تمام وقت جانبازان فرهنگی ،برخی از بند های حکم حقوقی کم میشود یا تماما بندهای حکم پرداخت میشود ،باسپاس

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۳۹

  فوق العاده های سختی کار،بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافته قطع می گردد.

  View Comment
 • سعید wrote on ۱۲ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۱۴

  با سلام .سوالم این است اگر یک معلم در اداره بخواهد مشغول شود اولاً چقدر حقوقش چقدر تغییر می کند؟ و ثانیاً همچنان در رسته آموزشی محسوب می شود یا رسته اداری؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۱۷

  بستگی به رتبه فرد دارد
  رتبه های پایین از حدود۳۵۰هزار تومان افزایش دارند
  البته رتبه عالی تقریبا تفاوتی با مدرسه ندارد

  View Comment
 • همکار فرهنگی wrote on ۱۲ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۵:۳۶

  با سلام و احترام،قبل از پیمانی شدن ،سنواتی که بعنوان نیروی شرکتی در اموزش و پرورش خدمت کردیم در حکم همه همکارانی که اینچنین بودند لحاظ نشده است،البته چندین سال بعنوان شرکتی در مدارس و ادارات فعالیت داشتیم،آیا راهکاریی وجوددارد تا این چندین سال خدمت بر سنوات ما اضافه گردد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۲۴

  با قوانین فعلی امکان پذیر نیست
  خدمت دولتی محاسبه می شود که
  ۱- تمام وقت باشد
  ۲- مستقیما از بودجه دولتی حقوق دریافت کرده باشد

  View Comment
 • رضا wrote on ۱۲ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۷:۱۴

  چرانیروهای خدماتی که درسال۹۲به آ موزشی آ مده اندودارای مدرک لیسانس هستندن نسبت به سایر همکاران مبلغ یک میلیون وپانصد کمتر میگیرند

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۴

  به خاط سطح پست می باشد

  View Comment
 • رسول wrote on ۱۲ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۹

  با سلام. برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که از مهر امسال وارد آموزش و پرورش میشن نظریه گزینش برای صدور احکام قطعی اومده یا نه ؟؟ یعنی بلافاصله بعد از گرفتن فرم ۷ احکام صادر میشه یا نه یه ۵ ماهم باید منتظر نظریه گزینش باشیم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۲

  معمولا وقفه ایجاد نمی شود
  در بدترین شرایط ۲ ماه

  View Comment
 • محمد مهدی wrote on ۱۲ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۸:۴۵

  سلام ببخشید ایا واقعا دیگه امیدی به اعمال مدرک ما وجود ندارد اخه ما ورودی های ۹۴ اطلاع کافی نداشتیم .

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۲۶

  به نظر نگارنده این بخشنامه لغو می گردد

  View Comment
 • محمد مهدی wrote on ۱۲ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۸:۵۶

  ممنونم از پاسخگویی شما این سوال رو با توجه به رای جدید دیوان پرسیدم .

  View Comment
 • محمد مهدی wrote on ۱۲ مرداد, ۱۳۹۶, ۲۲:۱۷

  ببخشید کامنت ها رو درست نخوندم ظاهرا جواب منو فرمودید مجدد از پاسخگویی دقیق ودلسوزانه شما ممنونم وبراتون دعا میکنیم.

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۳ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۲۴

  سلام
  کسی ک مامور به خدمت میشه آیا اون سوابق هم جز سوابق تجربی اش حساب میشه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ مرداد, ۱۳۹۶, ۵:۵۷

  جز سنوات تجربی محاسبه نمی شود

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۴ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۳۹

  ببخشید باز سوال پرسیدم
  سنوات تجربی کجا بدرد میخوره؟
  چ فرقی با سنوات معمولی داره؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۵ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۰۹

  مثال
  برای رتبه عالی ۲۴ سال سابقه نیاز است که حتما ۱۲ سال آن باید سنوات تجربی باشد
  اگر فردی در ابتدا خدمتگزار باشد و در سال پانزدهم خدمت تبدیل وضعیت به آموزگاری بدهد جهت اخذ رتبه عالی باید ۱۲ سال تدریس کند یعنی در سال بیست وهفتم می تواند رتبه عالی را کسب نماید

  View Comment
 • محمد wrote on ۱۴ مرداد, ۱۳۹۶, ۲۲:۱۳

  سلام, وقتتون بخیر
  من دانشجو ورودی سال ۹۱ دانشگاه فرهنگیان هستم و یه سالی هس مشغول تدریس هستم, و با ۴٫۵ سابقه حکمم ۱۳۳۲ هس
  سوال اول:اگه الان بخام برم اداره و پست کارگزینی اداره رو بگیرم حکمم چقد میشه؟؟
  سوال دوم:در دراز مدت و بعد گذشت مثلا پنج سال حکم معلمی که در روستا خدمت کرده بیشتر هس یا خدمت در اداره؟؟
  با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۵ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۲۱

  انتصاب در پست اداری که فوق العاده ویژه دریافت می کند حقوق شما را با افزایشی حدود۴۰۰ روبرو خواهد کرد البته اگر فوق العاده کمتر توسعه یافته در حکم دارید رقم افزایش کمتر خواهد بود.
  در بلند مدت خدمت در روستا با بخشنامه فعلی تعجیل مناسب تر است.

  View Comment
 • امیری wrote on ۱۵ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۱۵

  با سلام و احترام سختی کارمعلمین عشایری لرستان کم شده آیا درست میشه ؟ باتشکراز شما

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۵ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۰

  عنوان پست ابلاغ شما در سامانه ضمن خدمت چیست؟

  View Comment
 • روشنك wrote on ۱۷ مرداد, ۱۳۹۶, ۵:۲۶

  سلام وقت بخیر حق الزحمه اضافه کاری چطور حساب میشه . برای یک آموز گار که ۲۴ ساعت کامل اضافه کاری بر میداره

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۴۶

  نیروی رسمی پیمانی هستید یا نیروی حق التدریس؟

  View Comment
 • اکبر wrote on ۱۷ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۶:۰۴

  سلام. میخوام حسابدار اداره شم اول بگم به کامپیوتر مسلطم ولی کمی استرس دارم. میشه لطف کنی وظایف حسابدار اداره آموزش و پرورش رو توضیح دهید؟ ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۲۹

  اعم امور حسابداری:
  ۱- صدور اسناد مالی(کنترل فاکتورها وصدور چک و …)
  ۲- حقوق( ارسال فایل حقوق،کسورات و….)
  ۳- امین اموال(نظارت بر اموال و…. )
  هیچ استرسی نداشته باشید
  به مرور به کار مسلط خواهید شد

  View Comment
 • مسعود wrote on ۱۷ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۶:۰۵

  سلام. وظایف کارمند کارگزینی چیه؟ ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۱۹

  وظایف کارگزینی که در بخشنامه شرح وظایف کارگزینی آمده است:
  – تلاش در جهت حسن اجراي ضوابط ودستورالعملهاي ابلاغي درزمينه شغل مربوط.-
  گزارش نارساييهادر برنامه ها به مسئولين مربوط واهتمام لازم جهت رفع آن . –
  مطاله وارزيابي فعاليتها ،سيستمهاوروشهاي موجودوارايه پيشنهادوطرحهاي اصلاحي درجهت نيل به اهداف وزارت آموزش و پرورش.-
  تلاش براي استفاده بهينه ازسيستمهاي رايانه اي موجود –
  مطالعه وارزيابي فعالتهاي سيستمهاي موجودوارايه پيشنهادات لازم جهت نيل به اهداف سازماني
  – اجراي برنامه هاي ابلاغي از اداره كل آموزش وپرورش استان .
  – امانت داري دراطلاعاتي كه در رابطه با افراد در كامپيوتر موجود مي باشد .
  – انجام دبيري جلسات كميته مستند سازي دستورالعملها و بخشنامه هاي صادره از سوي اداره كل آموزش و پرورش و تلاش براي بروز نمودن اطلاعات با استفاده از سيستم هاي رايانه اي
  – نظارت بر تهيه فرم هاي اداري و اظهار نظر در خصوص نحوه استفاده از فضاهاي موجود
  – ابلاغ شرح وظايف كاركنان واحدهاي اداري وآموزشي.- نظارت بر انتصابات اداري و بررسي شرايط احراز پست ها
  – بررسي و تاييد احكام صادره براي متصديان پست هاي اداري به منظور رعايت شماره وعنوان دقيق پستهاي سازماني برابر ضوابط ابلاغي
  – تهيه برنامه هاي لازم جهت تسريع وتسهيل كارهاي اداري.- ارايه طرحهاي لازم جهت بهبود روشهاي اداري
  – تهيه گزارشات ماهانه وساليانه جهت ارايه به مسئول مافوق.
  – بررسي سازمان واحدهاي آموزشي و كوشش در تطبيق آنها با ضوابط و درجه بندي مصوب و تهيه گزارش هاي لازم در اين زمينه .
  – بازديد از واحدهاي آموزشي به منظور بررسي پستها و ساختار سازماني با نظر مسئول مافوق
  – شركت درجلسات وكميسيونهاي مربوط بانظر مقام مافوق
  – بررسي ،مطالعه ،تحقيق و پژوهش به منظور كسب مهارتهاي لازم و ارتقاء علمي جهت ارائه ي راهكارهاي مناسب در زمينه ي شغل مورد تصدي
  – تهيه وتنظيم بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ابلاغ به واحدهاي ذيربط ودقت لازم جهت حسن اجراي آنها
  – تهيه پيش نويس مكاتبات وگزارشهاي لازم
  – پاسخگويي مناسب به تماس هاي تلفني وسوالات حضوري مراجعان در چارچوب وظايف مربوط به پست مورد تصدي
  – استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و اتوماسيون اداري در زمينه شغل و وظايف محوله
  – انجام همه امورمربوط به تحول اداري (نظام پيشنهادها- بهره وري و…)
  – انجام سايرامورارجاعي مربوط در صورت لزوم .-انجام امورمربوط به ابلاغ و اجرای آرای هیات های بدوی –تجدید نظر – دیوان عدالت اداری

  View Comment
 • امیری wrote on ۱۸ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۸:۳۴

  با سلام و احترام وتشکرازشما تمامی مدیرآموزگاران عشایری لرستان سختی کارشون کم شده درواقع پست سازمانی ما مدیرآموزگار میباشد.باتشکر

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۸ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۵

  سلام سختی شرایط کار مدیر آموزگاران عشایری لرستان از ۱۲۰ به ۴۰هزار تومان کاهش یافته .مسولین محترم قول پیگیری دادن چندماه میگذره ولی هنوز درست نشده چرا؟باتشکر مرادی

  View Comment
 • محمد خانی wrote on ۱۹ مرداد, ۱۳۹۶, ۰:۵۲

  با عرض سلام خد مت مسئولین محترم  سوالی داشتم آیا افزایش ۲۰ درصد مهرماه اجرا  میگردد یا اینکه کلا تکذیب گردید با تشکر 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۴۵

  هیچ خبری از افزایش نیست

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۹ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۲۴

  با سلام بخشنامه یک مقطع بالاتر برای رزمندگان کی اجرایی میشود

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۲۹

  پس از تامین اعتبار اجرا خواهد شد
  با۱۲ماه جبهه حذف مالیات اجرایی شده است

  View Comment
 • نرگس wrote on ۲۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۱:۵۸

  با عرض سلام خسته نباشید بنده ۵ سال سابقه دارم که ۳ سال در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت کردم ولی هنوزم رتبه م همون مقدماتیه برای ارتقا رتبه جه کاری باید انجام بدم و اگر ارتقا رتبه داشته باشم چقدر در حقوق تاثیر داره و آیا معوقه هم میدن یا نه ممنون میشم اگر پاسخگو باشید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۵۳

  سال استخدام و سالهای خدمت در مناطق محروم را اعلام فرمایید

  View Comment
 • احسا ن wrote on ۲۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۴:۱۲

  سلام
  دانشجومعلم فارغ التحصیل هستم که مهر ماه در دوره ابتدایی مشغول به کار میشم
  از مزایای خدمت در روستا تعجیل در رتبه و طبقه و فوق العاده کمتر توسعه یافته رو میدونم
  میخواستم ببینم ایا شهر هم مزیتی نسبت به روستا داره؟ نه فقط از لحاظ مالی بلکه هر مزیتی
  چون من میخوام تو این حرفه پیشرفت کنم و تلاش هام دیده بشن.احساس میکنم شاید روستا اینطور نباشه

  ممنون میشم راهنمایی کنید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۶

  تدریس در دوره ابتدائی مخصوصا روستا بسیار خاطره انگیز و شیرین است.
  با توجه به انرژی و نیروی جوانی چنانچه به سختی زیادی نمی افتید کار را از روستا آغاز کنید.همچنین
  از ادامه تحصیل غافل نشوید.
  فرد توانمند دیده می شود و حتما پیشرفت خواهد کرد.

  View Comment
 • حامد wrote on ۲۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۶:۱۶

  سلام
  معلم دوره ابتدایی هستم و حدود سه سال سابقه دارم و رتبه مقدماتی
  ماندن در همین رسته آموزشی به عنوان معلم یا معاون و مدیر مدرسه و یا تبدیل وضعیت به اداری ، کدام یک حقوق بیشتری دارد؟
  کلا کدوم یکی از لحاظ مالی بهتره در دراز مدت

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۲ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۱۸

  هیچ معلمی در پست های اداری تبدیل وضعیت نمی شود بلکه صرفا منصوب می شود
  با شرایط شما انتصاب در پست اداری از نظر مالی (فوق العاده ویژه و اضافه کار)مطلوب می باشد

  View Comment
 • مصطفی wrote on ۲۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۲۳:۰۱

  با سلام

  من نیروی پیمانی اموزش و پرورش هستم .قبل از استخدام در اموزش و پرورش چند سال در کمیته امداد نیروی تمام وقت اداری بوده ام سنواتم لحاظ شده است
  سوالم این است آیا به سنوات گذشته من مزایایی تعلق می گیرد یا نه ؟مثل افزایش حقوق یا تعجیل در طبقه و گروه؟ ممنون از جواب شما

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۲ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۰۵

  سوابق قبلی شما در صورت پذیرش به عنوان سنوات دولتی در طبقه و رتبه شما موثر است

  View Comment
 • همکارفرهنگی wrote on ۲۲ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۴۱

  با سلام اینجانب باچهارده سال سابقه در مدارس مناطق محروم عشایری با مدرک لیسانس باید دارای چه رتبه ای وطبقه چندباشم؟ باتشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۰۰

  پاسخ دادن با اطلاعات ناقص صحیح نیست
  ول به هر حال رتبه خبره

  View Comment
 • امین wrote on ۲۲ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۱۹

  سلام ایا در اولین سال خدمت تجربی میتوان از مرخصی بدون حقوق استفاده کرد؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۰:۳۹

  نیاز به موافقت اداره دارد.

  View Comment
 • محمد فضلى wrote on ۲۳ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۳۸

  باسلام
  در مورد امتياز شاغل قراردادى 

  اينكه در دفترچه آزمون استخدامى سال ٩٥ وزارت آموزش و پرورش آمده است” امتياز شاغل قراردادى با توجه به شرح وظايف براى وزارت آموزش و پرورش محاسبه نمى گردد ” يعنى چه؟

   سابقه خدمتى  شاغل قراردادى به حداكثر سن داوطلب اضافه مى شود؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۷

  سلام.سابقه تحت شرایطی در سن موثر است.
  اما امتیاز آن محاسبه نمیگردد مگر در صورت قراردادی دارای شناسه ثبت شده

  View Comment
 • محمد فضلى wrote on ۲۳ مرداد, ۱۳۹۶, ۲۰:۵۴

  سلام 

  پيرو سئوال قبلى سابقه تحت چه شرايطى در سن موثر است؟ لطف كنيد شرايطش رو هم بفرماييد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ مرداد, ۱۳۹۶, ۲۱:۲۴

  با قسمت استخدام امور اداری وزارتخانه تماس بگیرید

  View Comment
 • رضا یی م س wrote on ۲۴ مرداد, ۱۳۹۶, ۲۲:۴۳

  سلام.دخترم دربدواستخدام وزارت بهداشت است باحتمال قریب به یقین در ازمون ارشد پذیرفته میشود امکان ادامه تحصیل دارد.با ماموریت اموزشی ایثارگران (فزند۴۰ددرصد)یا مرخصی بدون حقوق لطفا راهنمایی بفرمایید چون خودم ددر همین شرایط اشتغال را رها کرده بودم دچار نگرانی واسترس شدیم ضمنا گروه ورودی را بجای۵ برابربخشنامه جدید همان۴ زدند ایا دروزارت بهداشت اعمال نشد

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۴۹

  اطلاعی از وضعیت قوانین در وزارت بهداشت نداریم.
  در هر حال ارجح شغل است

  View Comment
 • رضا wrote on ۲۵ مرداد, ۱۳۹۶, ۹:۱۷

  با سلام و تشكر از زحماتي كه متقبل شده و همكاران را راهنمايي و اطلاع رساني مناسب انجام مي دهيد. در رابطه با شرايط خودم سوالي دارم ؟ لطف كرده راهنمايي فرماييد؛ اينجانب در حال حاضر با مدرك فوق ديپلم و در رسته: اداري مالي رشته شغلي: مسئول خدمات مالي طبقه شغلي: ۶ و رتبه شغلي: ارشد و با سابقه ۲۷ سال و ۱ ماه در پست انبارداربخش هنرستان مشغول كار هستم. اخيرا” مدرك كارشناسي خود را اخذ كرده ام. با مراجعه به كارگزيني محل كار گفتند كه تغيير رسته شغلي با توجه به سابقه كم تا بازنشستگي تاثيري در حقوق و مزايا اينجانب دارد.

  لطف كرده راهنمايي فرماييد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۲:۱۳

  به نظر امکان اعمال مدرک لیسانس برای پست انباردار وجود دارد
  تبدیل وضعیت و تغییر رسته چندان مناسب نیست

  View Comment
 • اسماعیل wrote on ۲۷ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۷:۰۷

  با سلام بنده از نیروهای خدماتی اموزش و پرورش و پیمانی با ده سال سلبقه کار هستم و دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم اموزش ابتدایی از دانشگاه ازاد هستم ایا میتوانم جهت ادامه تحصیل در دانشکاه فرهنگیان ثبت نام کنم و ایا امکان تبدیل وضعیت اینجانب جهت معلم ابتدایی وجود دارد

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۸ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۰۶

  ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان نیاز به فرم معلم دارد.

  View Comment
 • اسماعیل wrote on ۲۸ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۱

  با سلام با توجه به سوال قبلی که جواب دادید فرم معلم را از کجا باید تهیه کنم و ایاجهت نیروهای خدماتی فرم معلم داده میشود یا نه ایا بخشنامه ای مبنی بر ادامه تحصیل نیروهای خدماتی وجود دارد

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۸ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۱۴

  کارگزینی ادارات و صرفا به معلمان داده می شود.

  View Comment
 • اسماعیل wrote on ۲۸ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۴

  با سلام فرم معلم را باید از کجا تهیه نماییم جهت ادامه تحصیل نیروهای پیمانی خدماتی و ایا بخشنامه ای مبنی بر ادامه نیروهای خدماتی در دانشگاه فرهنگیان وجود دارد خواهشمندم در صورت امکان دقیق تر توضیح دهید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۸ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۱۴

  کارگزینی ادارات و صرفا به معلمان داده می شود.

  View Comment
 • حسن wrote on ۲۹ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۳

  با عرض سلام
  اگر از زمان اعلام نقل و انتقال برون استانی اطلاع دارید لطفا تاریخ آن را ذکر نمایید ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۸:۲۰

  مشخص نیست
  احتمالا با تعیین وزیر وضعیت روشن شود

  View Comment
 • علی wrote on ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۳

  با عرض سلام
  ۱-آیا در مناطق محرم جهت ارتقا رتبه الزاما می بایست ۳ سال توقف در رتبه قبلی داشت یا بعد از یک سال و نیم (منظورم تعجیل در رتبه و طبقه مناطق محروم هست)این ارتقا صورت میگیرد؟من رتبه ارشد حرفه ای رو در تاریخ ۱/۷/۹۴ گرفتم و در مناطق کمتر توسعه یافته هم هستم رتبه بعدی من کی خواهد بود؟
  ۲-آیا پس از پرداخت کسورات مربوط به نظام وظیفه ،تغییری در رتبه یا طبقه ایجاد میشود؟من ۱۸ ماه خدمت سربازی داشتم و کسورات رو پرداخت کردم ،اداره ما میگه فقط جز سنوات حساب میشه و تاثیری در رتبه و طبقه ندارد.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۸

  ۳سال ضروری است البته حتی در مناطق کمترتوسعه یافته هم خدمت کرده باشید زودتر از ۳سال ممکن نیست.
  سربازی سنوات دولتی می باشد و در رتبه و طبقه موثر است البته تجربه نیست و با توجه به اینکه در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت می کنید شما نیاز به تجربه دارید

  View Comment
 • شهرام wrote on ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۴:۰۲

  سلام لطفا در مورد سهام بانک سرمایه فرهنگیان از آقای بطحایی سوال کنید عاقبت این سهام و ارزش سهم چقدره من که به عنوان یه فرهنگی چندین بار به بورس مراجعه حضوری داشتم وخواستم بفروشم که نشد گفتند خرید و فروش نمیشه

  View Comment
 • رضا wrote on ۳۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۹:۵۱

  با سلام اینجانب در تاریخ ۹۳/۴/۲ رتبه ارشد گرفتم یعنی قبل از شروع رتبه بندی که در مهر ۹۴ انجام شد حالا سوالم اینه که آیا باید در تاریخ ۹۶/۴/۲ به رتبه خبره ارتقا پیدا میکردم؟(یعنی آیا این، ۳سال توقف در رتبه به حساب میاد؟)با توجه به اینکه در مناطق کمتر توسعه یافته هم هستیم ۱۸ سال سابقه هم دارم.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۱ مرداد, ۱۳۹۶, ۱۳:۰۰

  ۳سال باید سپری شود

  View Comment
 • مهدی wrote on ۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۶:۱۵

  با سلام
  من در سال ۸۵ بورسیه رشته تربیت دبیر خوانده ام و چهار سال طول دوره لیسانسم است. جهت دریافت کارت پایان خدمت باید کی اقدام حکنم؟الان ۷سال سابقه تدریس دارم و با دوره دانشجویی ۱۱ سال

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۶

  بستگی به مدت تعهد شما دارد که معمولا ۸ سال است

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۹:۴۳

  با سلام

  آيا ضمن خدمت بعد از استخدام در حكم اعمال مي شود يا تمام ساعات موجود در سيستم اعمال مي شود؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۲:۳۰

  سوال واضح نیست
  ضمن خدمت پس از استخدام قابل اعمال است

  View Comment
 • همکار فرهنگی wrote on ۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۳:۳۹

  سلام..بنده ۱۸ سال سابقه دارم، رتبه ارشدم رو در فروردین ۹۳ گرفتم،لطفا واضح بفرمایید رتبه خبره رو در چه تاریخی باید بگیرم؟ 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲ شهریور, ۱۳۹۶, ۶:۵۷

  دقیقااز چه تاریخی تا چه تاریخی در مناطق کمتر توسعه یافته مشغول خدمت بوده اید؟
  سابقه شما تا ۹۶۰۱۰۱ چقدر است؟

  View Comment
 • فاطمه میرزایی wrote on ۲ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۰

  به نام خدا ، با اهدای سلام و احترام اینجانب شاغل در آموزش و پرورش استثنائی می باشم ، که در مورخه ۹۶/۷/۱ بازنشست خواهم شد با ۲۵ سال خدمت و ۵ سال سنوات ارفاقی با حکم ۳۰ سال . اما متاسفانه امروز با مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش باید مبلغ بیشتر از ۱۰ ملیون تومان بابت ۵ سال سنوات ارفاقی پرداخت نمایم که البته درصورت اعتبار عودت داده خواهد شد و این درحالیست که همکاران ما در دی ۹۵ بازنشست شده و این مبلغ از سوی خود آموزش و پرورش پرداخت گردیده و علاوه بر این پاداش پایان خدمت خود را نیز یک جا دریافت نموده اند .
  خدمتتان میخواستم عرض کنم با توجه به شرایط سخت مالی اینجانب آیا امکان هماهنگی با اداره آموزش و پرورش استثنائی استان وجود دارد که دستورالعمل یا بخشنامه ای صادر شده تا طبق سنوات قبل این مبلغ از ناحیه خود آموزش و پرورش پرداخت گردد ؟ بسیار سپاس گذارم – فاطمه میرزایی – زاهدان – استان سیستان و بلوچستان

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۴

  واریز کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی می بایست از سوی آموزش و پرورش انجام شود

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۹:۲۶

  آيا ضمن خدمت دوره نهضت در حكم تاثير دارد

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۹

  ضمن خدمت چنانچه به تایید آموزش و پرورش رسیده باشد در حکم موثر است

  View Comment
 • رسول wrote on ۲ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۹:۵۸

  باعرض سلام وخسته نباشیدتورابه خداوند متعال فکری  برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وقراردادی بکنید حق مادردستگاهای اجرایی خیلی ضایع شده  حتماکاری برای ما میشهباتشکر

  View Comment
 • مهران wrote on ۲ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۲:۵۵

  سلام آیا کارمندان رسمی می توانند دفترچه تامین اجتماعی داشته باشن؟ یعنی جز صندوق بازنشستگی کشوری نباشن؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۹:۲۲

  تا حالا می توانسته اند
  اما در قانون برنامه ششم با تغییراتی روبرو شده است که کارکنان رسمی صرفا می بایست عضو صندوق بازنشستگی کشوری باشند
  در هر حال ازاطلاعات دقیق ار طریق این سایت اطلاع رسانی خواهد شد

  View Comment
 • آشنا wrote on ۳ شهریور, ۱۳۹۶, ۲:۵۶

  سلام
  دوره ۴ ساله تربیت معلم رو گذروندم و مهر مشغول به کار میشم و فکر میکنم از مهر از آزمایشی به رسمی تبدیل میشم
  شنیدم اولین حقوق رو به خزانه میریزن . آیا اینطور هست؟
  و اگه هست اولین حقوق استخدام آزمایشی که چند سال پیش بوده رو نگرفتم و یا استخدام قطعی که مهر ماه هست رو نمیگیرم؟
  سپاس

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۰

  اولین حکم استخدام قطعی

  View Comment
 • مسعود ساداتی wrote on ۴ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۲:۱۸

  بنده ۵ سال از سال ۸۵ تا ۹۰ دانشجوی دبیری بودم

  الانم،از سال ۹۰ تا الانم تجربی کار کردم و در مجموع ۱۱ سال سابقه دارم و وارد ۱۲ سال میشم الان طبقه ۸ و رتبه م هم ارشد حرفه ای هست و در تاریخ بهمن ۹۴ ارشد حرفه ای وارد حکمم شد،مدرک لیسانس.میخواستم ببینم الان باید طبقه چند و رتبه چی باید باشم. در ضمن منطقه محروم هم هستم>کهگیلویه

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۱۲

  چنانچه در ۹۰/۷/۱ مشغول به تدریس شده باشید ارتقاء به رتبه ارشد شما نباید زودتر از۹۶/۷/۱ باشد.

  View Comment
 • محمد بهرامی wrote on ۵ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۰:۱۹

  سلام

  . در فرمهای ارزشیابی در قسمت تقدیر نامه : بعنوان مثال ارزشیابی معلم ، تنها تقدیر نامه مورد اشاره مدیر واحد آموزشی هست و رئیس اداره ، سوال : حال اگر همکاری تقدیرنامه مدیر کل یا معاونان مدیر کل را داشته باشد تکلیف چیست ؟ آیا میتواند از امتیازات آن استفاده کند ؟ ممنونم اگر سریعتر پاسخ دهید .

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۱:۵۳

  همکار مدرسه صرفا مدیر مدرسه و اداره

  View Comment
 • رضا wrote on ۵ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۸

  سلام لطف میفرمایید که:
  اگه ۴/۹۳ رتبه ارشد گرفته باشی آیا بایستی ۴/۹۶ رتبه خبره رو بگیرم؟(بله ۱۸ سال سابقه دارم).ممنونم ازتون که وقت میذارید.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۱:۵۴

  حداقل بین دو رتبه باید ۳ سال فاصله باشد

  View Comment
 • کاووس wrote on ۵ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۲:۳۳

  سلام. با توجه به کمبود نیرو در منطقه ما بنده قراره به روستایی برم که مدیر اموزگار شم. حالا با آموزگاری مشکلی ندارم ولی چون دومین سال تدریسمه هیچی از وظایف مدیریت تو روستا نمیدونم. لطف میکنید راهنمایی و وظایف مدیرآموزگار رو شرح دهید. ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۲:۴۴

  اصلا نگران نباشید
  به مرور با کارها آشنا می شوید
  معلم راهنما کمک خوبی است
  در حین کارها از مدیر آموزگار سایر مدارس حتما سوال بپرسید و کمک بگیرید.
  می توانید در بسیاری از کارها از اینترنت و شبکه های مجازی نیز یاری بگیرید

  View Comment
 • محمد wrote on ۶ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۸:۴۰

  باسلام خدمت همکاران عزیز.ماعده ی کثیری از فرهنگیان درحال ادامه ی تحصیل ودانش افزایی در رشته ی خودمان هستیم وزارت آموزش وپرورش ازما دفاع کند تا ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک مقطع برای فرهنگیان برداشته شود.مشکل دوستانی که از۹۴/۷/۱شروع به تحصیل نمودند حل شد ولی ما که۹۴/۱۱/۱یعنی ترم دو شروع کردیم حل نشد .آیا امیدی به رایزنی امور اداری با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی برای لغو بخشنامه هست؟

  View Comment
 • مسعود ساداتی wrote on ۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۰:۴۶

  سلام.
  در مناطق محروم بین دو رتبه سه سال میشه یک سال و نیم چون محروم هست و از سال ۸۸ به بعد هر سال دوسال در رتبه و طبقه لحاظ میشه

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۳۰

  حداقل سابقه مورد نیاز بین دو رتبه ۳سال می باشد

  View Comment
 • آتوسا wrote on ۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۷:۲۳

  با سلام بنده آمورگار ابتدایی هستم دارای دو فرزند دانشجو در شهر تهران میباشم همسرم بخاطر آنها میخواهد به تهران نقل مکان نماید و بنده تنها میمانم آیا میتوانم در نقل و انتقالات اضطراری شرکت نمایم؟نقل و انتقال اضطراری برون استانی از کی شروع میشود؟ممنون…

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۷:۴۸

  اگه اضطرار بیاید امکان پذیر است

  View Comment
 • مریم wrote on ۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۲:۲۲

  باسلام. میخواستم بدون برای انتقال فرهنگیان همسر نظامی بخشنامه ای وجود داره. به چه صورت وازچه طریق باید اقدام کنیم.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۷:۵۳

  باید رایزنی نمایید

  View Comment
 • مریم wrote on ۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۰:۰۶

  برای انتقال همسرنظامی که همسر انتقال شده.رایزنی با اداره منظورتون مبدا هست .بخشنامه ای وجود نداره؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۱

  مهم مبداهم اداره هم اداره کل

  View Comment
 • مهری wrote on ۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۴:۰۵

  سلام. اول مهر قراره بعنوان اولین سال تدریس کنیم و تا الان دانشجو معلم بودیم. سوالم اینه کی مشخص میشه چه پایه ای تدریس کنیم؟ کی ابلاغ به ما نیروهای جدید میدن؟ تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۴:۰۸

  پایه معمولا در روز اول در مدرسه مشخص می شود
  پس از اینکه منطقه خدمتی شما توسط اداره کل مشخص گردید منطقه برای نیروهای جدید زمان سازماندهی اعلام می نماید

  View Comment
 • محمد تاجران wrote on ۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۱

   سلام  اینجانب  فرهنگی بازنشسته و جانباز متولد ۴۹  با ۲۵سال کار و ۳۰ماه پاداش در سال ۸۸ بازنشسته  شدم با توجه به مصوبه دولت و مجلس محترم و خدمات ارائه شده به ایثار گران در برنامه ششم توسعه که جانبازان بازنشسته پیش از موعد می توانند اعاده خدمت نمایند  در تاریخ ۹۶/۳/۷ از طریق استان درخواست بازگشت بکار دادم و مدارک مربوط طی نامه به وزارت متبوع جهت ارشاد و اجرا ارسال شد ولی باتوجه. به شروع سال تحصیلی تاکنون اقدامی نگردید  خواهشمند است ارشاد و اقدام قانونی را مبذول فرمایید.  
    با تشکر 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۴

  فعلا کار از طریق وزارتخانه متوقف شده است
  و باید منتظر باشید

  View Comment
 • آتوسا wrote on ۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۰:۳۶

  خیلی ممنون از جوابتون ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم میخواستم بپرسم که انتقال اضطراری برون استانی از چه تاریخی شروع میشود؟ با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۳:۱۰

  مشخص نیست

  View Comment
 • اسفندیاری wrote on ۱۰ شهریور, ۱۳۹۶, ۰:۰۲

  سلام تا کی باید منتظر انتقال اضطراری باشیم. بخدا تابستون برامون زهر مار شده!از بس منتظر نتایج بودیم. چرا اینقدر لفتش میدن؟

  View Comment
 • اسفندیاری wrote on ۱۰ شهریور, ۱۳۹۶, ۰:۰۶

  بنده همسرم نظامی هست. پس چرا قبول نکرده اداره مبدأ؟ باید چکار کنیم دیگه؟ خدایا خودت به داد این قشر مظلوم برس… 😢

  View Comment
 • خدمتی wrote on ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۱:۰۰

  باسلام .بنده در راستای مصوبه دولت وقت مبنی بر خروج کارکنان دولت از کلانشهر از شهرری به شهرستان بروجرد منتقل شدم اما متاسفانه هیچ یک از مزایای قید شده در بخشنامه را به بنده ندادند وهنوز هم درحال پیگیری هستم وکسی جوابگو نیست .از سال ۹۱ تا الان مشغول تدریس هستم .لطفا بنده را راهنمایی کنید .ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۳۸

  چه سالی منتقل شده اید
  به منتقلین از شهر ری در مدت کوتاهی مزایا داده اند

  View Comment
 • سحر فروتن wrote on ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۱:۵۸

  سلام وقت بخیر
  چنانچه فردی بخواهد در مقطع کارشناسی ارشد رشته مرتبط با رشته کارشناسی خود بخواند، آیا باز هم باید بخشنامه ادامه تحصیل در رشته های خاصی ک آموزش و پرورش با توجه ب پست اعلام کرده را رعایت کند؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۵:۱۸

  ارتباط بر اساس پست فرد می باشد

  View Comment
 • الله یاری wrote on ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۰

  سلام اگه کسی همسرش نظامی باشه و دو سال هم انتقالی موقت گرفته آیا اداره مبدا میتونه بگه چون همسر شما بخاطری که تابستان امسال خروجی این منطقه نیست انتقالی شامل بنده نمیشه. پس گزینه نظامی چی میشه؟ حالا در این مدت کوتاه چکار میشه کرد. همش تابستون به امید انتقال اضطراری دلخوش بودم که الان کارگزینی منطقه میگه شامل من نمیشه. تورو خدا بگید چکار کنم؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۵:۲۱

  صرفا با رایزنی می توانید پیگیری نمایید

  View Comment
 • مهدویان wrote on ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۶:۲۰

  با سلام اینجانب در سال ۹۲ با بخشنامه خروج کلانشهر از شهر تهران منتقل شدم با توجه به عدم تعهد دولت در اجرای این بخشنامه و همچنین بازگشت شوهرم ( که ایشان هم طبق همین بخشنامه منتقل شده بودند) به شهر تهران آیا می توانم از انتقال انصراف دهم و دوباره به منطقه خود در شهر تهران برگردم؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۹:۰۵

  انصراف بعید است
  درخواست انتقال بدهبد

  View Comment
 • معروف wrote on ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۹:۵۰

  سلام چند وقت پیش سوال کردم کسی که چهار سال سابقه تربیت معلم داره بعد از چند سال طبقه و رتبه شاملش میشه که فرمودین واسه طبقه دو سال سابقه تجربی و واسه رتبه سه سال سابقه تجربی. حالا سوالم اینه بعد از چند سال رتبه بندی حرفه ای شامل حال ما میشه؟ همین رتبه بندی که سال ۹۴ بوجود آمد. ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۵۴

  رتبه به رتبه بندی حرفه ای تبدیل شده است
  یعنی بعد از ۶ سال سوابق دولتی و ۳ سال تجربی به رتبه پایه حرفه ای ارتقا می یابید

  View Comment
 • مهدویان wrote on ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶, ۰:۴۱

  سلام
  درخواست انتقال دادم ولی با وجود موافقت مبدا و حتی اداره کل مبدا بازم مقصد مخالفت نموده. چکار باید بکنم؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۴۹

  رایزنی با مقصد

  View Comment
 • محمد هادی wrote on ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶, ۷:۳۹

  با سلام بنده دانشجوی تعهد دبیری ورودی سال ۸۶دانشگاه هستم و ۹۰فارغ التحصیل شدم و از ۹۰شروع به کار کردم
  توی تعهد ما نوشته دو برابر میزان تحصیل که حداقل آن کمتر از ۵سال نخواهد بود، الان من ۶سال کار کردم که دو سالش هم منطقه محروم بوده، بعضی دوستان میگفتند بعد ۵سال نامه معافیت اط خدمت رو بت میدن میخواستم بدونم صحت داره یا خیر؟ 
  کاری به ۸سال کار کردن ندارم فقط بحث سربازیش رو میخوام بدونم اونم باید ۸سال تموم شه یا بعد ۵سال قابل پیگیری هست ؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۴۹

  لزوما ۸ سال نیاز است

  View Comment
 • محمد wrote on ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۳:۰۵

  سلام
  دوره های ضمن خدمت به غیر از زمان تغییر رتبه، تأثیری روی حقوق دارد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۳ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۲۶

  در حق شاغل تا ۱۰۰۰ ساعت موثر است
  هر ۲ ساعت ضمن خدمت ۱ امتیاز به حق شاغل اضافه می گردد

  View Comment
 • مریم wrote on ۱۳ شهریور, ۱۳۹۶, ۹:۲۶

  سلام و ممنونم از سایت بسیاااار عالیتون.من از سال ۹۰ استخدام شدم با رسته و شغل آموزگاری و ۵ سال در مناطق کمتر توسعه یافته در روستا.ولی از آنجا که رشته ی تدریس من فوق لیسانس کامپیوتر بود در پست هنر اموز تدریس میکردم این ۵ سال رو .و بعد از ۵ سال برا تهران انتقالی گرفتم و الان دو ساله که مجبورم در رسته اصلی استخدامم که اموزگاری هس مشغول شوم آیا راهی هس که بتونم به هنر اموزی برگردم چون واقعا تخصص من در رشته ی کامپیوتر هس و حیفم میاد با فوق لیسانس این رشته برم اول ابتدایی درس بدم.ممنون میشم راهنمایی کنین

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۳ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۰:۲۹

  فقط راه تبدیل وضعیت است
  که البته درتهران با توجه به نیاز شدید در ابتدایی کار سخت است

  View Comment
 • عفت wrote on ۱۴ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۵:۰۸

  ازسال ۶۷تا سال ۷۶ بصورت حق التدریسی در آموزش و پرورش کارکردم سال ۷۶ رسمی شدم سنوات خدمتم رو ۵سال و پنج ماه حساب کردند و جزسنوات محاسبه شد اکنون که جهت بازنسستگی رفته ام میگویند باید بیمه سنوات حقالتدریسی رو به نرخ امروز پرداخت کنم آیا این صحت دارد و آیا ما که جزنیروهای قدیمی هستیم و چیزی در این مورد به ما نگفته اند نه باید به نرخ ۹ در شد قدیم باشد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۵:۲۴

  متاسفانه صحت دارد
  ان شاالله با پیگیری همکاران لغو گردد

  View Comment
 • مصطفی wrote on ۱۵ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۰:۵۱

  با عرض سلام

  . شرایط نقل و انتقال اضطراری چیست ؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۵ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۱:۱۳

  شرط خاصی ندارد

  View Comment
 • رسول wrote on ۱۵ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۱:۰۴

  سلام. ببخشید دبیران مدارس تیزهوشان حقوق بالاتری نسبت به مدارس عادی دریافت میکنند؟؟ اگه دریافت میکنن حدودا چقدر دریافتی بالاتری دارند؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۵ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۱:۱۳

  حقوق بالاتری دریافت نمی کنند
  البته مدرسه مبالغی می تواند پرداخت کند

  View Comment
 • مستانه ابوترابیان wrote on ۱۵ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۰:۳۸

  با سلام
  بنده در سال ۶۱ به مدت سه ماه در مراکز تبیت معلم به صورت تمام وقت خدمت کرده ام و قراداد مربوطه را نگه داشته ام وقتی در سال ۷۱ به قسمت اداری برای گرفتن سابقه ام کردم مدیر امور مالی میزان پرداخت حقوق ماهانه را ااز قسمت مالی استعلام کردند. با توجه به اینکه در اوایل انقلاب که بعضی از کارها نظم لازم را نداشت، در دفاتر انها به صورت پرداخت حقوق جمعی از کارکنان تربیت معلم درج شده بود و نام افراد را به تفکیک ذکر نکرده بودند و گواهی دریافت حقوق را به من ندادند.حال که در آستانه بازنشستگی هستم ایا راهی هست که بتوانم این سابقه خدمت خود را احیاء کنم؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۴:۰۵

  با داشتن قرارداد می توانید پیگیر سابقه تان باشید
  نبود مدارک مشکل شما نیست
  امور مالی باید تایید کند

  View Comment
 • مستانه ابوترابیان wrote on ۱۵ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۰:۴۶

  با سلام و احترام
  آیاسابقه تدریس شش ماهه دوازده ساعت در هفته — و سه ماهه هجده ساعت در هفته —و یک ساله هشت ساعت در هفته قابل محاسبه است؟ چقدر حساب می شود؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۸

  حدود ۸ ماه

  View Comment
 • آتوسا wrote on ۱۶ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۲:۵۵

  با سلام میخواستیم بپرسیم که اگر انتقال اضطرار ثبت سیستم شده باشد امکان انصراف وجود دارد یا خیر؟چون ما به تهران منتقل شدیم اما مشکل مسکن و پاره ای از مشکلات دیگر از جمله نبود وقت کافی شاید منجر به انصراف گردد.اگر امکان انصراف است لطفا راهنمایی کنید…باتشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۶:۵۲

  انصراف امکان پذیر است

  View Comment
 • همکار فرهنگی wrote on ۱۶ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۶:۱۳

  باسلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و تشکر ویژه از جوابهای به موقع و راهنمایی شما.
  آیا از نظر دریافت حقوق با سوابق کاملا برابر و در روستا،تفاوتی بین آموزگار ابتدایی و هنرآموز هنرستان وجود دارد؟اگر تفاوتی هست حدودا برای ۱۰سال سابقه چه مقدار میباشد؟
  تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۶ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۶:۵۷

  مقایسه دو نفر به این صورت درست نیست
  چون مواردی چون ضمن خدمت ، سابقه مدیریت قبلی نیز در حقوق موثر است
  به هر حال حقوق این دو پست در روستا هیچ تفاوتی ندارد
  در برخی رشته های تدریس هستی کار هنر آموز کمی بالاتر می باشد

  View Comment
 • امید wrote on ۱۶ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۵

  با سلام.چهار سال بصورت حق التدریس با ۱۸،۱۸،۱۸و ۱۸ساعت در هفته تدریس نموده ام با توجه به قانون جدید احتساب سنوات حق التدریسی چه مدت به سنواتم اضافه میشه و چقدر باید پرداخت نمایم؟ ممنونم از لطف شما.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۶:۵۱

  ۲سال و حدود ۵ میلیون

  View Comment
 • ستايش wrote on ۱۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۷:۱۶

  باسلام و تشكر از پاسخگويي شما. به علت عدم موافقت با انتقالي ام، مجبور به مرخصي بدون حقوق يكسال شده ام. خواهمشندم مرا راهنمايي بفرماييد روند كار چگونه است و چه نكاتي رو بايد توجه كنم كه بعد از بازگشت ضرر نكنم مثل بيمه و..! در ضمن ايا در بهمن ماه با حل مشكلم ميتونم به كار برگردم يا تا اول مهر سال بعد نميتونم؟ تشكر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۴:۰۴

  ۱- می توانید کسور بازنشستگی ماههای مرخصی را به سازمان بازنشستگی پرداخت نمایید.
  ۲- بازگشت شما در بهمن ماه منع قانونی ندارد.

  View Comment
 • محسن wrote on ۱۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۲:۰۳

  سلام و وقتتون بخیر
  بنده آموزگار ابتدایی هستم و در یکی از شهرستان های استان بوشهر تدریس میکنم، با احتساب دو سال دوره تربیت معلم ده سال سابقه خدمت دارم، سوالی که از خدمتتون دارم اینه که آیا دو سال دوره تربیت معلم تاثیری در گرفتن رتبه و طبقه داره یا خیر؟ چون امور اداری منطقه ما میگه که این دو سال سابقه تجربی نیست و هیچ تاثیری در رتبه و طبقه نداره! در حال حاضر بنده طبقه ۸ هستم(همیشه در مناطق محروم تدریس میکردم) اما سایر همکلاسی های دوره تربیت معلم که با هم شروع به کار کردیم و اونها در سایر مناطق استان مشغول به کار هستند طبقه ۹ و همیشه من یک طبقه از اونها عقب هستم! در صورتی که همه ما لیسانس هستیم و شرایط یکسان!
  ممنون میشم اگه بنده رو راهنمایی بفرمایید..

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۴:۱۲

  اول مهر باید طبقه۹ باشید
  چون طبقه ۹ به ۸ سال سنوات تجربی نیاز دارد
  شاید برخی مناطق دقت کافی را نکرده اند
  البته دوگانگی آن هم در یک استان پذیرفتنی نیست

  View Comment
 • آتوسا wrote on ۱۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۱

  ببخشید برای انصراف به تهران مراجعه کنیم یا استان خودمان؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۳۴

  انصراف باید در مقصد باشد
  ولی مبدا هم می تواند درخواست انصراف را ارسال نماید

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۰ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۰:۱۶

  حسن
  با عرض سلام و احترام
  اینجانب سال قبل درخواست انتقال دادم که موافقت نشد و به علت مشکلاتی که داشتم نتوانستم یک ماه به محل خدمت بروم و از اول آبان انتقالم درست شد. سوالم این است که آیا می توانم کسورات بازنشستگی آن یک ماه را پرداخت کنم و جزوه سابقه محسوب گردد ؟ اگر جواب مثبت است چه مراحلی باید انجام دهم؟ ممنون از صبر و حوصلتان اجرتان با خداوند متعال

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۰:۲۲

  چه سالی؟

  View Comment
 • حسن wrote on ۲۰ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۱

  حسن
  با سلام و احترام
  اینجانب سال قبل (۱۳۹۵) درخواست انتقال دادم که موافقت نشد و به علت مشکلاتی که داشتم یک ماه نتوانستم به محل خدمت بروم و از اول آبان ماه انتقالم درست شد. سوالم این است که آیا می توانم کسورات بازنشستگی آن یک ماه را پرداخت کنم و جزوه سابقه محسوب گردد؟ اگر جواب مثبت است چه مراحلی باید انجام دهم؟ ممنون از صبر و حوصلتان اجرتان با خداوند متعال

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۱:۵۲

  چنانچه مشترک صندوق بازنشستگی باشید می توانید با مراجعه به نمایندگی استان جهت خویش فرمایی اقدام نمایید
  ولی یک ماه ارزشی جهت پرداخت ندارد

  View Comment
 • امید👬 wrote on ۲۳ شهریور, ۱۳۹۶, ۲:۴۶

  با سلام.پنج سال بصورت حق التدریس با ساعات هفتگی ۱۷،۱۸،۱۷،۱۸،۱۷ تدریس نموده ام.مبلغی که برایم تعیین کردند۷ میلیون و ۶۰۰ تومان است.آیا امکان تخفیف یا اختصاص تسهیلات وجود دارد؟با تشکر

  View Comment
 • نقی زاده wrote on ۲۴ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۶:۵۹

  سلام .اگر بخواهیم یکسال بجای ۲۴ ساعت تدریس .۱۲ ساعت پاره وقت ساعت برداریم آیا در سنوات هم برای تقلیل ساعت بعد از بیست سال و هم برای بازنشستگی مشکلی ندارد؟ یعنی فقط حقوق و مزایا نصف میشه یا ممکنه سال بعد بگن چون پارسال پاره وقت بودی امسال تقلیل ساعت بهت تعلق نمیگیره ؟ ممنون اگه درمورد پاره وقت همکار رسمی توضیح بدین.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۵۶

  ۶ماه قابل محاسبه است

  View Comment
 • سعید wrote on ۲۵ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۲:۱۷

  با سلام لطفا به این سوال جواب دهید. بنده قرار است مربی کارگاه و آزمایشگاه تیزهوشان شوم و بصورت تمام وقت ۳۶ ساعت است. آیا به مربی کارگاه و آزمایشگاه مانند معاونت فناوری حق معاونت تعلق میگیرد؟؟؟؟ در ضمن بنده ۲۵ سال سابقه و دارای مدرک دکترا هستم. با سپاس

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۵۴

  حق معاونت تعلق نمی گیرد

  View Comment
 • میرزایی wrote on ۲۶ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۰:۲۵

  با سلام و عرض ادب.یه سوالی داشتم امتیاز دوره های ضمن خدمت قبل از ۸۸/۱/۱ در کدام بخش از حکم کارگزینی محاسبه شده است؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۱۷

  حق شاغل

  View Comment
 • علی wrote on ۲۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۱:۳۱

  چرا احکام رزمندگان بالای شش ماه صادر نمی شود

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۲۴

  نبود اعتبار

  View Comment
 • علی wrote on ۲۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۰

  باسلام حدود ۱۰ ماه سنوات تامین اجتماعی دارم تمام مراحل انتقال از تامین اجتماعی را انجام داده ام نمایند استانداری هم تائید کرده که زمانی که اینجانب در کارخانه شیر گرگان مشغول بودم کارخانه دولتی بوده ولی سازمان بازنشستگی شهر گرگان اسرار دارند که حتما نامه ادار کل با تائید تهران باشد . اداره کل آموزش وپرورش گلستان هم می گوید وزارت خانه به ما گفته است که فقط با نمایند استانداری مکاتبه نمائید . با توجه به اینکه بنده دوسال دیگر بازنشسته می شوم لطفا راهنمای فرمائید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۲۳

  چنانچه تامین اجتماعی تایید نماید که بیمه واریزی دولتی بوده شاید برای شما راهگشا باشد

  View Comment
 • میر سلیمان موسوی wrote on ۲۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۳:۰۳

  با سلام دو تا سوال داشتم ۱-تک کارت چی شد؟ ۲- تحصیل در تربیت معلم اگر با حکم استخدام آزمایشی یکی باشد جزو سابقه برای تقلیل حساب می شود یا نه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۲۲

  تک کارت توسط حراست در دست توزیع است.
  تربیت معلم جز تجربه نیست.

  View Comment
 • حسن wrote on ۲۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۸:۱۶

  با سلام و عرض ارادت
  از وضعیت سازمان دهی یکی از شهرستانها می خواستم مطالبی را محرمانه ذکر کنم اگر ممکنه سایت آن را معرفی کنید. با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۷

  به سامانه شکایات آموزش و پرورش مراجعه فرمایید

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۸ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۱:۴۲

  باسلام و عرض خسته نباشید سوال اینکه معاون اجرایی جزء پست های حساس دولتی است اگر بخشنامه دراین خصوص موجود لطفا بگذارید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۸:۱۳

  خیر

  View Comment
 • معروف wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۱۵:۴۷

  سلام. قبلا سوال داشتم که ۴ سال سابقه تربیت معلم دارم برای ارتقا فرمودین ۲ سال سابقه تجربی برای ارتقا طبقه و ۳ سال سابقه تجربی برای ارتقا رتبه که کاملا صحیح است. حال سوال من اینه با توجه به اینکه به روستا افتادم از اولین سال خدمتم این سابقه پا برجاست یا کمتر باشه

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۴:۳۶

  تعجیل تجربه را کسر نمی کندو همان ۲ سال و ۳سال نیاز است

  View Comment
 • ندا wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۶, ۲۱:۱۹

  با سلام
  اینجانب با سمت هنرآموزی استخدام شدم بعد از۶سال سابقه به دلیل اینکه انتقال محل خدمت از یک شهرستان تهران به یک شهرستان دیگر در تهران در شهریور بعد از تحویل مدارک انتقالی گفتم برم ابتدایی آیا سال بعد میتوانند دوباره مرا به ابتدایی بفرستن؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۱ شهریور, ۱۳۹۶, ۴:۳۳

  اگر رشته شغلی شما تغییر نکند امکان پذیر است

  View Comment
 • نوید wrote on ۱ مهر, ۱۳۹۶, ۲۱:۱۱

  در چه صورت یه منطقه میتواند نیروی دبیرستان خود را در ابتدایی نگه دارد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲ مهر, ۱۳۹۶, ۱۴:۰۴

  اجبارا نمی تواند نگه دارد

  View Comment
 • زارعی wrote on ۱ مهر, ۱۳۹۶, ۲۳:۱۰

  سلام و وقت بخیر.آیا سنوات سالهای مامور به تحصیل(تمام وقت) در اخذ رتبه و طبقه قابل محاسبه هست؟چون اینجانب ۲ سال در مقطع کارشناسی ارشد مامور به تحصیل بودم و یک رتبه کمتر زدن و گفتن به خاطر اینکه سالهای مامور به تحصیل حساب نمیشه.با تشکر.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲ مهر, ۱۳۹۶, ۱۳:۴۹

  به عنوان سوابق دولتی قابل محاسبه است اما تجربی خیر.

  View Comment
 • مصطفی wrote on ۲ مهر, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۲

  بنده با توجه به مازاد بودن در رشته ی دبیری درخواست انتقال به شهر خود را دادم و در خواست من به صورت موقت یکساله به شرط آموزگاری مورد پذیرش قرار گرفت و تصمیم آموزش ابتدایی منطقه ی مقصد بع کارگیری من در پست کارشناسی آموزش ابتدایی در اداره است . ولی کارگزینی مخالفت مینماید . آیا از نظر قانونی صحیح هست یا خیر ؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۴ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۴۲

  عدم موافقت کارگزینی درست می باشد
  البته قابل حل می باشد

  View Comment
 • مرضیه wrote on ۲ مهر, ۱۳۹۶, ۱۸:۵۵

  باسلام و وقت بخیر پرسشی درباره نقل وانتقالات داشتم اگر جواب بدید ممنون میشم بنده از استان اردبیل ۴سال بود که انتقال موقت میگیرفتم بخاطرتعهدخدمت دائم نمیدادن امسال انتقال دائم دادن الانم ۲مهر مشکلی برایم پیش اومده که برگردم به یکی از شهرهای استان اردبیل به غیر از محل مبدا انتقالیم آیا الان امکانش هست الان انتقال بدهند ؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۴ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۴۳

  امکان پذیر می باشد

  View Comment
 • ناصر wrote on ۴ مهر, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۶

   باسلام واحترام.بنده فرهنگی رسمی هستم،دبیر زبان انگلیسی متوسطه اول.من سال ۸۷ با مدرک کاردانی رشته آموزش زبان انگلیسی از تربیت معلم فارغ التحصیل شده ام الآن مدرک کارشناسی غیرمرتبط (کارشناسی ناپیوسته پودمانی رشته مدیریت خانواده از دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی؛ازاول مهر۹۳ تا پایان شهریور۹۵) گرفته ام،حال چند سوال برایم پیش آمده که امیدوارم جنابعالی برایم پاسخ دهید؛
  آیا مدرک کارشناسی ناپیوسته مدیریت خانواده بنده اعمال میشود یا نه؟
  اگر پاسخ سوال منفی است برای ادامه تحصیل چکار کنم؟ آیا باید دوباره کارشناسی مرتبط با کاردانیم را اخذ کنم؟یا کارشناسی ارشد مرتبط با کاردانی را بخوانم؟
  عجالتاً بابت وقتگذاری و پاسخگویی اتان سپاسگزارم.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۲۱

  ۱- مدرک باید مرتبط با رشته تحصیلی داشته باشد
  ۲- هنوز محدویت اعمال یکبار مدرک تحصیلی نیز لغو نشده است

  View Comment
 • رضا یی م س wrote on ۵ مهر, ۱۳۹۶, ۱۸:۵۳

  باسلام وتسلیت ایام محرم.لطفا بفرمایید که ایا برای ابطال رای دیوان عدالت پیرامون حذف طبقه تشویقی میتوان دادخواست دادچون برابر م ۱۲۷ظاهرا. منوارد مخالف ملغی میباشد.چون طبقه تشویقی در قوانین قبلی وجودداشت و در خ کشوری نیز مسکوت ماندلذا مخالفتی با ق م خ کشوری ندارد. مثل از کارافتادگی که مسکوت ماند لذا برابرقانون قبلی قابل اعطا بود و مخالفتی با ق م خ کشوری هم ندارد.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ مهر, ۱۳۹۶, ۱۳:۴۹

  دیوان عدالت طبقه تشویقی را به علت نبود آن در قانون با شکابت دیوان محاسبات لغو نموده است

  View Comment
 • مهریز wrote on ۶ مهر, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۰

  سلام. با توجه به اینکه عیدی سال آینده ۹۳۲ هزار مد نظره از تقسیم ۹۳۲۰۰۰ بر امتیاز عیدی یعنی ۵۰۰۰ عدد ۱۸۶۴ بدست میاد که همون ضریب ریالی سال آیندس که نسبت به ضریب امسال یعنی ۱۶۹۵ ما شاهد افزایش ۱۰ درصدی در سال اینده هستیم پس چطور میگن ۵ درصد؟؟ ممنون میشم جواب بدین

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ مهر, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۵

  عیدی پایان سال ۹۶ از ضرب عدد ۱۶۹۵ در ۵۰۰۰ بدست می آید که رقم ۸,۴۷۵,۰۰۰ ریال می شود

  View Comment
 • مفید wrote on ۷ مهر, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۵

  باسلام و تشکر ویژه از لطف شما. بنده بنا به عدم موافقت با انتقالی ام مجبور به گرفتن یکسال مرخصی بدون حقوق شدم و مدیریت اداره شهرمان نیز امضا و موافقت استان گرفته شد و به شهر محل اقامتم برگشتم و اکنون بعد از دو هفنه مدیریت اداره با من تماس گرفته به علت عدم توانایی در جذب معلم کارامد و فشار خانواده ها به بازگشت شما، قصد ارسال نامه لغو مرخصی شما به استان را دارم…….. از جنابعالی خواهشمندم بفرمایید ایا ایشان میتوانند این کار را انجام دهند؟ چه باید کنم؟ ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ مهر, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۳

  چنانچه حکم صادر نشده باشد ویا کتبا به شما اعلام نکرده باشند می توانند وعده شفاهی خود را عملی ننمایند و خلف وعده نمایند

  View Comment
 • مهریز wrote on ۷ مهر, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۷

  سلام. میدونم عیدی امسال ۸۴۷۵۰۰ می باشد. میگم با توجه به اعلام عیدی سال آینده یعنی سال ۹۷ که گفتن ۹۳۲۰۰۰ هستش افزایش حقوق سال میشه ده درصد. پس چرا میگن ۵ درصد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۳۳

  فعلا پیش بینی بودجه نود و هفت می باشد که به نظر افزایش سال ۹۷ ده درصد می باشد
  البته فقط پیش بینی و باید منتظر لایحه بودجه بود

  View Comment
 • مفيد wrote on ۷ مهر, ۱۳۹۶, ۱۷:۱۱

  باعرض سلام مجدد. بله حكم صادر شده و من يك عدد كپي از نامه موافقت ايشان را دارم. ايا با اين وجود باز هم قادر به انجام اين كار مي باشند؟ تشكر بسيار از لطفتون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۳۲

  در صورتی که حکم در اختیار شما باشد بازگشت به کار منوط به موافقت شما می باشد

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۸ مهر, ۱۳۹۶, ۸:۳۵

  سلام ببخشید آیا نیروهای متوسطه اول و دوم فرقی ندارند نمیتوانند بجای هم استفاده شوند منظورم تو پست بندی هست?

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۳۰

  فرقی ندارند و ادارات می توانند سازماندهی یکجا نیز انجام دهند

  View Comment
 • مهرسا wrote on ۸ مهر, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۵

  با سلام و خسته نباشید
  من دبیر فیزیک هستم که امسال به شرط آموزگاری منتقل شدم . ساعت کاری من چند روز می شود؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۲۸

  همانند سایر آموزگاران

  View Comment
 • ناصر wrote on ۹ مهر, ۱۳۹۶, ۰:۲۸

  با سلام و عرض ادب.
  آیا مدرک معادل برای آموزش و پرورش قابل اعمال است؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۲۶

  قابل اعمال است

  View Comment
 • مروان wrote on ۱۰ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۰۹

  سلام افزایش حقوق سال آینده چند درصد می باشد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۱ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۰۷

  هنوز مشخص نیست

  View Comment
 • نقی زاده wrote on ۲۰ مهر, ۱۳۹۶, ۱:۰۷

  چرا اداره محل خدمت بنده با تقاضای مرخصی بدون حقوق موافقت نکرد و گفت چون نیرو نیازداریم نمیشه .درحالیکه من نیروی متوسطه دوم هستم ولی گفتن راهنمایی و ابتدایی نیرو لازم داره .ایکاش یک نفر بود به تخلفات و پارتی بازیها و خلاف این اداره رسیدگی میکرد

  View Comment
 • دانی wrote on ۲۱ مهر, ۱۳۹۶, ۱۱:۱۳

  باسلام وخسته نباشید شرمنده یک سوال داشتم خدمتتان در آذربایجان غربی ابلاغ معاونین اجرایی را ۳۶ساعت برای یک مدرسه بالای ۴۰۰نفرزده اند ولی می گویند که ابلاغ صوری است ودراصل ۱۸ساعت است و باتوجه به دونوبته بودن تمام مدارس اینجا می گویند باید کلید دردفترنوبت دوم را که اغلب دخترانه هستندهم باید داشته باشد و۱۸ساعت هم انجا کارکنیدوحق ندارید درنوبت آنها درمدرسه حضورداشته باشید وحق هم ندارید درهیچجا اسم خودتان را بنویسید وفقط به جای معاون اجرایی باید نام مدیر مدرسه را درشیف مخالف بنویسید وتمام کارهایی که آنها برایتان می نویسند راباید انجام دهید یعنی ۱۲۰۰دانش آموز و یک معاون اجرایی درحالی که درهمین مدارس ۲معاون پرورشی ومربی پرورشی وبهداشت حضوردارندوتهدید کرده اند اگر اعتراض کنید باید بروید و آموزگاربشید چون اصلا پست معاون اجرایی تعریف نشده درحالی که حکم اصلی ما معاون اجرایی است .لطفا راهنمایی بفرمایید و درصورت اعتراض باید چکارکنیم .وایا ایا همه جای ایران اینطوراست .

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ مهر, ۱۳۹۶, ۱۸:۲۷

  شما ملزم به حضور در یک مدرسه هستید

  View Comment
 • بهنام wrote on ۲۳ مهر, ۱۳۹۶, ۱۵:۲۲

  سلام اخباریا بخشنامه جدیدی درموردادامه تحصیل فرهنگیان و اعمال مدرک یک مرتبه بالاترصادر نشده؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ مهر, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۸

  فعلا بخشنامه قبلی به قوت خود باقی است

  View Comment
 • کوروش wrote on ۲۳ مهر, ۱۳۹۶, ۱۸:۲۵

  سلام ببخشید یک سوال داشتم…. با توجه به اینکه گواهی موقت مدرک کارشناسی پیام نور ۲ تا ۴ ماه طول میکشه تا حاضر بشه و اصل مدر ک خیلی طول میکشه تا بهمون بدهند میخواستم بدونم با گواهی موقت هم آموزش و پرورش شهرستان مدرک کارشناسی رو اعمال میکنه یا نه باید اصل مدرک باشه؟   ممنون 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ مهر, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۷

  گواهی موقت پایان تحصیلات قابل اعمال است

  View Comment
 • یک آموزگار wrote on ۲۴ مهر, ۱۳۹۶, ۲۰:۵۷

  با سلام .اینجانب از سایر ارگانها به آموزش وپرورش انتقال گرفته ام وهم اکنون مدت سه سال است که در مناطق کمتر توسعه یافته به عنوان آموزگار تدریس میکنم .با این سه سال دارای سابقه رسمی ۱۹سال و۶ماه میباشم .ولی با احتساب سنوات غیر تجربی وتعجیل رتبه در مناطق کمتر توسعه یافته هنوز در رتبه پایه میباشم آیا زمان اخذ رتبه ارشد  نشده است ؟ضمنا دوره های ضمن خدمت وارزشیابی از حد نصاب هم گذشته است لطف کنید راهنمایی فرمایید با تشکر وافر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ مهر, ۱۳۹۶, ۱۱:۳۱

  با توجه به اینکه شما به سنوات تجربی نیاز دارید خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته تاثیری ندارد

  View Comment
 • محمد wrote on ۲۵ مهر, ۱۳۹۶, ۱۶:۳۶

  با عرض سلام و خسته نباشید به مدیریت سایت امور داری

  میخواستم در مورد نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه کاری توضیحاتی بدید

  ممنون از سایت مفید و بسیار آموزنده شما

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۶ مهر, ۱۳۹۶, ۱۴:۵۷

  مجموع حق شغل و حق شاغل و مدیریت تقسیم بر ۱۷۶ مساوی یک ساعت اضافه کار
  مجموع حق شغل و حق شاغل تقسیم بر۱۰۰ مساوی یک ساعت حق التدریس
  حق شغل حرفه ای در محاسبه نمی آید

  View Comment
 • علی wrote on ۲۶ مهر, ۱۳۹۶, ۸:۱۹

  با سلام . من مدیر مدرسه ای هستم با ۶نفر تقلیلی که دو روز معلم جانشین ( در اختیار دارم ) لطفا راهنمایی بفرمایید با داشتن یک معاون آموزشی و۳۲۵نفر دانش آموز و این همه گرفتاری طرحها و برنامه های دست و پا گیر مثل تدبیر و تعالی مدیریت مدرسه جگونه می توانم به ۶نفر تقلیلی هر هفته یک روز تقلیل دهم ؟ و معانم هم سر کلاس باشد ؟ آیا نباید هر هفته هر نفر تقلیل دار ۲ساعت از تقلیلیش استفاده نماید یا یک هفته در میان یکروز کامل نیاید ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید چون واقعا مشکل بزرگیست و اداره می گوید ۶ ضربدر ۲ ساعت می شود ۱۲ساعت و دوروز معلم جانشین می دهد و آنوقت ۶نفر تقلیلی می خواهند هرهفته یکروز تقلیل استفاده نمایند . با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۶ مهر, ۱۳۹۶, ۱۴:۴۴

  مدیر الزامی به برنامه ریزی تقلیل در یک روز ندارد
  ولی تا آنجایی که می توانید با آموزگاران زحمتکش ابتدائی همکاری فرمایید

  View Comment
 • احسان wrote on ۲۶ مهر, ۱۳۹۶, ۹:۵۱

  با سلام ما تعدادی نیروهای خدماتی در تاریخ ۹۱/۷/۱ بعنوان نیروی قراردادی در آموزش وپرورش مشغول بکار شدیم ودر تاریخ ۹۱/۱۱/۱۱ بعنوان پیمانی تبدیل شدیم ولی چند ماهی که قرار دادی بودیم نه بیمه برامون واریز شد نه حقوقق بهمون دادن نه جز سابقه مان محسوب شد خواهشمندیم برای احقاق حقمان راهنمایی بفرمایید خیلی ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۶ مهر, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۷

  چنانچه برگ قراداد داشته باشید قابل پیگیری خواهد بود

  View Comment
 • فاطمه wrote on ۳۰ مهر, ۱۳۹۶, ۰:۴۴

  سلام
  از نیرو های مردمی هستم که در یکی از مدارس به نظافت مدرسه و ابدارچی مشغول هستم و حقوقم از کمک اولیا به مدیر مدرسه تامین میشه.
  ۶ یا ۷ سال هست در مدرسه که حدود ۱۵۰ دانش اموز دارد مشغول به این کار هستم.
  سوالی که دارم این است که میتوانم با شکایت از اموزش و پرورش منطقه حق خود را در این چن سال بگیرم؟؟

  منظورم از حق , محاسبه بیمه و سابقه کار در سازمان تامین اجتماعی هس
  با تشکر از سایت مفید و اموزنده شما

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ مهر, ۱۳۹۶, ۸:۵۹

  چون حقوقتان را از اولیا دریافت می کنید پس عملا آموزش و پرورش هیچ ارتباط مالی با شما ندارد
  البته مراجعی مانند اداره کار بازرسانی در این خصوص دارند که می توانید پیگیری نمایید
  ضمنا به محض مطرح نمودن شکایت و یا حتی نامه نگاری احتمالا کار خود را از دست بدهید

  View Comment
 • محمد wrote on ۳۰ مهر, ۱۳۹۶, ۰:۴۶

  سلام
  فرمودید در محاسبه حق التدرس ,حق شغل حرفه ای محاسبه نمیشود.
  لطفا در مورد حق شغل حرفه ای توضیح بدید
  تو حکم حق شغل حرفه ای نیست
  با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ مهر, ۱۳۹۶, ۸:۵۳

  حق شغل حرفه ای در فیش حقوقی درج شده است
  معمولا در حکم یا در بند حق شغل آمده و یا در بند سایر می آید.

  View Comment
 • طاهرخانی wrote on ۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۰:۲۶

  با عرض سلام دستورالعمل نتقال بین ارگان چه شرایطی دره؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ آبان, ۱۳۹۶, ۸:۵۹

  شرط اصلی پیشنهاد دستگاه پذیرنده و موافقت دستگاه انتقال دهنده
  برای ورود به آموزش و پرورش سن نباید از ۳۵ بالاتر باشد و همچنین رشته تحصیلی جز رشته های مورد نیاز باشد مثلا رشته حقوق شانش بسیار کمی برای انتقال دارد

  View Comment
 • حسن wrote on ۳ آبان, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۱

  با سلام م احترام
  اینجانب دبیر بودم که امسال انتقال موقت شدم و به اجبار به مقطع ابتدایی فرستادند . با توجه به اینکه اکنون در مقطع ابتدایی تدریس می کنم آیا حق آموزگاری به من تعلق نمی گیرد؟ ممنون از حمات بی دریغتان

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ آبان, ۱۳۹۶, ۸:۵۲

  حقوق آموزگاران و دبیران در حال حاضر هیچ تفاوتی ندارد.

  View Comment
 • آسمان wrote on ۴ آبان, ۱۳۹۶, ۱۱:۰۵

  باعرض سلام من ۱۵سال سابقه کاردارم امسال سیستم نقل وانتقالات برای ورودبه مقصدموردنظرازطرف ادارکل استان بسته شده بودوبه ماکدداده نشدامااکنون درآخرمهرماه بیش از۲۰نفرازهمکاران به شکل غیرقانونی منتقل شده اندچگونه میتوانم به حق خودبرسم لطفاراهنمایی کتیدباتشک

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ آبان, ۱۳۹۶, ۸:۴۱

  بازرسی

  View Comment
 • محمد wrote on ۴ آبان, ۱۳۹۶, ۱۵:۵۴

  با سلام و خسته نباشید .لطف بفرمایید در صورت بازنشستگی کدام یک از بند های احکام حذف خواهد شد و به صورت عمومی چقدر کاهش حکم خواهیم داشت .

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ آبان, ۱۳۹۶, ۸:۴۰

  بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافته و بند سایر فیش حقوقی
  غائله مندی و اولاد از حکم حذف می شود و پرداخت آن در فیش خواهد بود.
  حدود ۲۵۰

  View Comment
 • مهریز wrote on ۸ آبان, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۴

  سلام. ۳ سال و ۵ ماه سابقه دولتی دانشگاه فرهنگیان دارم ولی تجربی نیست. الان امسال اومدم سر کار. امتیاز حق شاغل ما رو در بدو استخدام با لیسانس باید چند بزنن؟ ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۴:۱۲

  حداقل۲۱۰۰

  View Comment
 • شیرین wrote on ۹ آبان, ۱۳۹۶, ۱۱:۲۰

  سلام. کسی که ۳ سال آخر خدمت خود را در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت کند آیا برای بازنشستگی تاثیری در افزایش حقوق یا پاداش خواهد داشت ؟

  دیگر اینکه حکم بازنشستگی چه جوری محاسبه میشه ؟ آیا یک سی ام متوسط حقوق ضربدر سنوات پرداخت بیمه فرمول درستی برای محاسبه ی حقوق فرهنگیان است؟ از پاسخگویی شما متشکرم.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۳

  خیر تاثیری ندارد
  میانگین دوسال با ضریب آخرین سال

  View Comment
 • شیرین wrote on ۹ آبان, ۱۳۹۶, ۱۱:۲۴

  سؤال دیگه اینکه مشکلی برای مدیر مدرسه پیش اومده (تصادف) و به من پیشنهاد مدیریت شده که احتمالا جواب مثبت میدم. میخوام بدونم با مدرک لیسانس و ۲۶ سال سابقه حقوقم چقدر افزایش داره؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۵

  ۴۰۰

  View Comment
 • همکار فرهنگی wrote on ۹ آبان, ۱۳۹۶, ۱۷:۲۲

  سلام
  سوالی داشتم : پست هنرآموزی به شرط تدریس تمام وقت به چه معناست؟
  (یعنی ۲۴ساعت موظف در هفته؟)

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۴:۰۷

  سوال مفهوم نیست
  هنرآموز تمام وقت است

  View Comment
 • همکار فرهنگی wrote on ۱۰ آبان, ۱۳۹۶, ۱۹:۲۳

  سلام
  بنده تبدیل وضعیت شدم بعد متوجه شدم که شماره پست در حکمم با عنوان پست و رشته شغلی مغایرت دارد،آیا مشکلی پیش نمی آید؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۹

  شماره پست صرفا برای پستهای ادارات می باشد
  چنانچه آموزشی هستید کارگزینی باید شماره را حذف نماید

  View Comment
 • مرتضی wrote on ۱۶ آبان, ۱۳۹۶, ۱۸:۳۰

  سلام
  سرپرست بخش هنرستان های فنی چند ساعت در ماه مرخصی دارند؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۲:۴۴

  صرفا مرخصی فصلی تابستان دارند

  View Comment
 • آرام wrote on ۱۹ آبان, ۱۳۹۶, ۲۳:۴۳

  با سلام .شرمنده سوالی داشتم بنده کاردانی ریاضی را از تربیت معلم گرفته ام بعد کارشناسی راهم دررشته خودم دردانشگاه فرهنگیان گرفته ام قبل ۹۰آیا الان بخواهم ارشد بخوانم برایم محاسبه می شود یا خیر ؟ وآیا راه حلی وجود دارد ؟ متشکرم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۴:۱۰

  فعلا توقف یکبار مدرک اعمال نمی شود

  View Comment
 • کوروش wrote on ۲۰ آبان, ۱۳۹۶, ۱۵:۲۶

  سلام من قبلا یک سوال پرسیدم که متاسفانه حذفش کردید و پاسخ ندادین….. من کاردانی ادبیات دارم و دبیر متوسطه اول هستم با ۱۱ سال سابقه…. میخواستم بدونم چون رشته من کادانی و کارشناسی توی شهر مت وجود نداره میتونم کاردانی به کارشناسی دینی و عربی بخونم….۱ – آیا مدرکم اعمال خواهد شد چون کار گزینی منطقه میگه نه برای خودت میخوای بخون ولی مدرکت اعمال نمیشه چون از ۹۴/۷/۱ بخشنامه اومده باید رشته های مطلوب کاردانی رو ادامه بدی و مرتبط باشه؟ ۲- دانشگاه آزاد فرم معلم میخواد یانه؟ ممنون میشم به این دو سوال من جواب بدین تا تکلیفم مشخص بشه….

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۲:۲۰

  چنانچه پس از اخذ مدرک، ابلاغ تدریس دروس دینی و عربی داشته باشید اعمال مدرک امکان پذیر است
  دانشگاه آزاد هیچ فرمی نمی خواهد

  View Comment
 • پرویز wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۱۵:۱۵

  سلام .. معلم رسمی آموزش و پرورش هستم .. بنده از مهرماه سال۸۶ به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان مامور شدم وتا شهریور ماه سال۹۵ به مدت ۹سال دراتحادیه با حقوق مبدا مامور بودم بعداز پایان ماموریت در شهریور ۹۵ به آموزش وپرورش که مراجعه کردم ذخیره مرخصی مدت ۹ سال را که بصورت اداری و تمام وقت در اتحادیه خدمت کردم را برایم حساب نکردند . در حالی که اتحادیه انجمن اسلامی با زحمت زیادی تمام وقت بودیم و تمام کارهایمان با آموزش و پرورش بود ولی ذخیر ه مرخصی را برایمان حساب نکردند …بنده هم اکنون در پست کارشناسی ادراه کل مشغول به خدمت می باشم….لطفا مرا راهنمایی نمایید ..متشکرم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۲ آبان, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۹

  اتحادیه ملزم به اعلام مانده مرخصی شما به آموزش و پرورش است
  اگر ممکن گردید از طریق محل خدمت فعلی مانده مرخصی استعلام گردد

  View Comment
 • فرزاد wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۲۰:۳۲

  سلام
  بنده طی سالهای ۸۹ تا ۹۱ سرباز معلم بودم تقریبا سال اخر رو حق التدریس بودم . الان ک طرح استخدام حق التدریس ها مطرحه شامل منم میشه . ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۲ آبان, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۷

  خیر

  View Comment
 • کوروش wrote on ۲۱ آبان, ۱۳۹۶, ۲۰:۵۷

  سلام ببخشید مجج مزاحم شدم…. با توجه به پاسخ شما به سوال قبلی من خوب به نظر شما اگه دینی و عربی بخونم و مدرک رو بگیرم اداره ابلاغ تدریس این درس رو به من میده؟ چون الان که میگن نمیشه…همینجوری دوست داری بخون….

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۲ آبان, ۱۳۹۶, ۱۱:۵۱

  برخی ادارات ابلاغ می دهند
  الزامی برای ادارات نیست

  View Comment
 • علی wrote on ۲۲ آبان, ۱۳۹۶, ۱۶:۴۳

  با سلام و خسته نباشید

  لطفا بفرمایید افزایش حقوق از فوق دیپلم به لیسانس چقدر و یا چطور میباشد?
  با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ آبان, ۱۳۹۶, ۱۵:۰۷

  حدود۱۸۰

  View Comment
 • فرشاد m wrote on ۲۲ آبان, ۱۳۹۶, ۲۰:۱۸

  سلام یک سوال درباره فرم ارزیابی کارکنان داشتم
  بند ی ۲ در فرم ارزیابی به عنوان کارمند نمونه دستگاه مربوط به معلم نمونه استانی میشود یا باید فقط در سطح کشوری باشد به عنوان کارمند نمونه شد
  اگه در سطح استان معلم نمونه باشیم میتوانیم از امتیاز این بند استفاده کرد

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ آبان, ۱۳۹۶, ۱۵:۱۵

  در فرمهای جدیدی کارمندنمونه امتیازی ندارد

  View Comment
 • علی wrote on ۲۳ آبان, ۱۳۹۶, ۱۵:۱۳

  با سلام بنده از مهر ۹۰ در منطقه کمتر توسعه یافته خدمت میکنم و با توجه به اینکه ۴ سال سابقه تربیت معلم هم دارم یعنی ۱۰ سال سنوات ، الان باید طبقه شغلیم چند باشه؟ و رتبه ارشد رو باید کی میگرفتم؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۴ آبان, ۱۳۹۶, ۹:۲۳

  طبقه۷از ۹۶/۷/۱
  رتبه ارشد از ۹۶/۷/۱

  View Comment
 • مرتضی wrote on ۲۳ آبان, ۱۳۹۶, ۲۰:۵۸

  سلام در جواب سوالم در رابطه با میزان مرخصی سرپرستان بخش هنرستان فرمودید سرپرستان صرفا مرخصی فصلی تابستانی دارند
  در رابطه با مرخصی فصلی ومیزان آن توضیح دهید.
  همچنین بفرمایید آیا بغیر از تابستان هم حق استفاده از مرخصی دارم یا خیر؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۴ آبان, ۱۳۹۶, ۸:۵۴

  مرخصی فصلی تابستان صرفا در ماههای تیر و مرداد قابل استفاده می باشد که همکار می تواند یک ماه به طور کامل از مرخصی استفاده نماید.
  مرخصی فصلی قابل ذخیره نمی باشد.

  View Comment
 • مهریز wrote on ۲۳ آبان, ۱۳۹۶, ۲۱:۳۰

  با سلام. افزایش حقوق از لیسانس به فوق لیسانس چقده؟ ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۴ آبان, ۱۳۹۶, ۸:۵۲

  حدود۱۵۰

  View Comment
 • رضایی م س wrote on ۲۴ آبان, ۱۳۹۶, ۱۶:۱۰

  سلام باعرض تسلیت بمناسبت غم بزرگ زلزله غرب و اکراد عزیز. ایا حضرتعالی کانال تلگرامی ندارید ویا امکان ایجادش وجود دارد؟چون کانالهای دیگه متاسفانه در قالب اشتباهات و…گیرافتادن وظاهرا سودجویی و…هدف اصلیشون شد با اخبار غلط ضدونقیض و تبادلات نابجا

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ آبان, ۱۳۹۶, ۱۰:۱۶

  سلام
  کانال تلگرام سایت موجود اما غیر فعال می باشد
  شاید فعال سازی کانال ما را هم به ورطه افزایش عضو به هر طریق بکشاند

  View Comment
 • علی wrote on ۲۴ آبان, ۱۳۹۶, ۲۲:۵۸

  سنوات تربیت معلم حساب نمیشه برای طبقه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ آبان, ۱۳۹۶, ۹:۴۴

  قابل احتساب است
  البته شرط آن سنوات تجربی است

  View Comment
 • مهدي wrote on ۲۵ آبان, ۱۳۹۶, ۰:۲۵

  با سلام
  سوالي در زمينه ارتقاي طبقه داشتم
  . تا آبان ۹۶ سابقه خدمتم با مدرك ارشد ۳ سال و ۹ بوده كه طبقه شغليم ۶ هست.نزديك ۱۰ ماه در سازمان ديگه سابقه داشتم كه تازه جور شده و حكم جديد براي احتساب سابقه ام زدن..اين حكم جديد سابقه ام شده ۴ سال ۷ ماه و طبقه شغليم ۷… و تاريخ اجراي حكمم از آبان ۹۶…سوالم اينه كه مگر نبايد اجراي حكمم (با توجه به اضاف شدن ۱۰ ماه سابق ام) از ايتداي فروردين ۹۶ بشه كه حايز شرايط طبقه شغلي جديد ميشم؟
  لطفا راهنمايي ام كنيد

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ آبان, ۱۳۹۶, ۹:۴۳

  چنانچه سوابق تجربی لازم را داشته اید و سوابق دولتی به ۴ سال رسیده باشد می بایست در زمان احتساب سابقه طبقه ۷ را به شما بدهند.

  View Comment
 • مهدی wrote on ۲۵ آبان, ۱۳۹۶, ۱۲:۲۲

  ضمن عرض تشکر از پاسخگویی، طبقه ۷ را به من داده اند ولی سوالم اینه که از آبان ماه که ۴ سال و ۷ ماه خدمت هستم حکم جدیدم که شامل احتساب سابقه هست را اجرا کرده اند ولی بنظرم می رسه از همون ۴ سالگی خدمتم که (فروردین ماه ۹۶ میشه) حکمم جدیدم را اجرا بکنند. با این شیوه حکمی که زدند انگار مزایای ۷ ماه طبقه جدیدم را پرداخت نمی کنند.
  خواهشمند است راهنمایی کنید آیا نظر من درست هست؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ آبان, ۱۳۹۶, ۱۳:۲۰

  معمولا احتساب سابقه را از زمان ارائه انجام می دهند.

  View Comment
 • سعید wrote on ۲۵ آبان, ۱۳۹۶, ۱۹:۳۱

  سلام بنده ورودی تربیت معلم ۸۶ هستم بامدرک کاردانی وسال ۹۳ لیسانس گرفتم درمنطقه کمتر توسعه یافته خدمت میکنم توی حکم طبقه ۸ هستم ایا طبقه ۸ درسته یانه

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۷ آبان, ۱۳۹۶, ۱۲:۳۷

  درست است

  View Comment
 • علی wrote on ۲۶ آبان, ۱۳۹۶, ۹:۵۸

  تحصیل تو تربیت معلم دقیقا چطوری تو طبقه میتونه موثر باشه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۷ آبان, ۱۳۹۶, ۱۲:۳۵

  به عنوان سنوات دولتی موثر است
  تجربه نیست

  View Comment
 • همکار فرهنگی wrote on ۲۶ آبان, ۱۳۹۶, ۱۷:۵۴

  با سلام
  آیا سنواتی که از طریق خدمت سربازی روی حکم می آید ، این سنوات برای طبقه و رتبه قابل اجرا میباشد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۷ آبان, ۱۳۹۶, ۱۲:۲۸

  سربازی قابل احتساب است اما به عنوان تجربه خیر.

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲۷ آبان, ۱۳۹۶, ۱۴:۱۳

  سلام خبری از ازمون خارج از کشور نیست اگر امسال ازمون برگزار میشه لطفا بگید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۸ آبان, ۱۳۹۶, ۲۰:۳۰

  احتمالا امسال بخشنامه بیاید.

  View Comment
 • محمد wrote on ۲۹ آبان, ۱۳۹۶, ۱۶:۳۳

  باسلام وخسته نباشید خدمت شما .یه سوال داشتم ما ۴ سال تربیت معلم بودیم آیا این سالها برای رتبه و طبقه شغلی محاسبه می شود؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ آبان, ۱۳۹۶, ۹:۲۸

  به عنوان سابقه دولتی قابل احتساب است
  ولی سنوات تجربی خیر
  برای هر طبقه و رتبه نصف سنوات مورد نیاز باید سنوات تجربی باشد
  مثلا برای رتبه پایه ۶ سال سنوات دولتی نیاز است که الزاما باید ۳ سال تجربی باشد

  View Comment
 • حسین wrote on ۳۰ آبان, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۲

  با سلام
  برای ارتقا طبقه و رتبه در مناطق کمتر توسعه یافته باید تمام سنوات تجربی باشد یا نصف آنها؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ آذر, ۱۳۹۶, ۱۰:۱۸

  برای هر طبقه(لیسانس) ۲ سال تجربه نیاز است

  View Comment
 • متقی wrote on ۳۰ آبان, ۱۳۹۶, ۲۱:۴۸

  سلام حقوق از سیکل تبدیل شده به دیپلم   چقدر افزایش داره ممنونم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ آذر, ۱۳۹۶, ۱۰:۱۶

  ۶۰

  View Comment
 • bahman wrote on ۱ آذر, ۱۳۹۶, ۸:۵۰

  با سلام و وقت بخیر.یه سوال داشتم:آیا دوره توجیهی-الزامی(۲۹۴ساعت)آموزگاران ابتدایی در امتیاز حق شاغل قابل محاسبه هست؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ آذر, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۷

  قابل محاسبه نیست
  ولی برخی ادارات محاسبه کرده اند

  View Comment
 • پرویز wrote on ۱ آذر, ۱۳۹۶, ۱۵:۴۳

  سلام .خدمت حضرتعالی .. ببخشید دوباره مزاحم شدم …. معلم رسمی آموزش و پرورش هستم .. بنده از مهرماه سال۸۶ به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان مامور شدم وتا شهریور ماه سال۹۵ به مدت ۹سال دراتحادیه با حقوق مبدا مامور بودم بعداز پایان ماموریت در شهریور ۹۵ به آموزش وپرورش که مراجعه کردم ذخیره مرخصی مدت ۹ سال را که بصورت اداری و تمام وقت در اتحادیه خدمت کردم را برایم حساب نکردند . در حالی که اتحادیه انجمن اسلامی با زحمت زیادی تمام وقت بودیم و تمام کارهایمان با آموزش و پرورش بود // علیرغم اینکه اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان طی یک نامه رسمی میزان مرخصی بنده را در سالهای حضور در اتحادیه به اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام نمودند ولی اداره کل آ.پ استان از اعمال ذخیر ه مرخصی برای بنده خود داری نمودند ودلیل قانع کنند ه هم برایم بیان نکردند …بنده هم اکنون در پست کارشناسی ادراه کل مشغول به خدمت می باشم….لطفا مرا راهنمایی نمایید که در وزارت آ.پ با چه کسی صحبت کنم که مشکلم را حل کند ..بسیار متشکرم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۱۴

  با اداره کل محل خدمت رایزنی نموده تا در خصوص ذخیره و یا عدم ذخیره مرخصی مدت مذکور از اداره کل امور اداری وزارت استعلام نمایند.

  View Comment
 • نقابی wrote on ۱ آذر, ۱۳۹۶, ۱۶:۱۲

  سلام و عرض ادب.یک سوال از خدمتتون داشتم.اینجانب در مورخه ۸۵/۷/۱ استخدام شده ام و از مورخه ۸۶/۷/۱ الی ۸۸/۷/۱ د رمقطع کارشناسی ارشد مامور به تحصیل بودم و از مهر ۸۸ دوباره شروع بکار نموده ام.در سال ۹۰/۱۰/۱ رتبه پایه گرفته ام آیا با این سابقه تارخ اخذ رتبه پایه اینجانب صحیح هست؟در ضمن منطقه محل خدمت از سال ۸۸ جزو مناطق کمتر توسعه یافته است.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۲۰

  با اطلاعات ذکر شده رتبه پایه را می بایست از ۹۰/۷/۱ دریافت می کردید.
  چون تجریه ۳سال مورد نیاز رتبه پایه را دارید و تنها از یکسال تعجیل کمتر توسعه یافته می توانید استفاده نمایید.

  View Comment
 • محمد احمدی wrote on ۱ آذر, ۱۳۹۶, ۲۰:۲۵

  ببخشید اگر همکاری استخدامش برتی پرورشی باشد ایا میتواند متقاضی پست مدیریت مدارس باشد؟اگرجواب خیر است چرامنع قانونی چی هست؟ایاراه حلی هست؟ممنون اگه راهنمایی کنید.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۱۲

  انتصاب مربی پرورشی (رسمی یا پیمانی) در پست مدیر مدارس هیچ منعی ندارد.

  View Comment
 • مهندس wrote on ۲ آذر, ۱۳۹۶, ۳:۳۸

  سلام بنده در سال ۹۵ از پست خدماتی به آموزشی تبدیل شدم و ۱ طبقه ورتبه ازم کم شد درحالی که از همکاران با شرایط مشابه به من کم نشد حال بنده با سنوات حکمی ۱۱سال ومدرک لیسانس رتبه مقدماتی وطبقه ۷ برایم حکم صادر کردند لطفا راهنمایی بفرمائید چکار کنم؟؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۱۱

  برای شما برابر آیین نامه عمل شده است البته در طبقه ارفاق کرده اند
  پس از تبدیل وضعیت رتبه و طبقه فرد در پایین ترین سطح قرار می گیرد.

  View Comment
 • نقابی wrote on ۲ آذر, ۱۳۹۶, ۱۹:۴۳

  با تشکر از پاسخگویی شما.آیا الان می تونم پیگیر باشم تا تاریخ اخذ رتبه رو اصلاح کنند؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳ آذر, ۱۳۹۶, ۱۶:۰۵

  با کارگزینی رایزنی کنید تا حداقل رتبه های اخیر شما را به موقع صادر کنند یعنی فاصله ۳ ساله را از ۷.۱ در نظر بگیرند

  View Comment
 • کارشناس اداری wrote on ۳ آذر, ۱۳۹۶, ۲۱:۲۲

  سلام ضمن تشکر وقدردانی از شمابابت اینکه به سوالات همکاران فرهنکی ارجمند با حوصله جواب می دهید لطفا بفرمایید:نیروهای خدماتی که با مدرک ارشد در سال۹۱ که به آموزگاری تبدیل وضعیت شده اند سنوات گذشته قراردادی آنها باسمت خدمتگزار رتبه وطبقه ای تعلق می گیرد یعنی ضوابطی وجود دارد ؟یا خیر سپاسگزارم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۴ آذر, ۱۳۹۶, ۱۰:۲۷

  سابقه قراردادی نیروهای خدماتی به عنوان سابقه دولتی قابل محاسبه می باشد
  اما از نظر سنوات تجربی قابل احتساب نیست.
  مثلا برای اخذ طبقه ۷ با مدرک فوق لیسانس نیاز به ۴ سال سابقه دولتی می باشد که می بایست حداقل نصف آن(۲سال) سوابق تجربی(تدریس..) باشد

  View Comment
 • جلیل wrote on ۵ آذر, ۱۳۹۶, ۰:۵۰

  با سلام. دانشجو معلمانی که از اول مهر مشغول بکار شدن ایا حقوق ماه اولشون شامل مقرری ماه اول میشه یا نه؟ ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۱۴

  استخدام قطعی مشمول مقرری ماه اول است.

  View Comment
 • بنده خدا wrote on ۶ آذر, ۱۳۹۶, ۳:۰۳

  س نتیجه این افزایش امتیازات فصل دهم چی شد و کی اجرایی می شود

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۶ آذر, ۱۳۹۶, ۱۳:۲۱

  فعلاهیچ خبری نیست
  و به نظر نمی آید در کوتاه مدت اتفاق خاصی بیافتد

  View Comment
 • محمد مهدی wrote on ۶ آذر, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۲

  با سلام وتشکر مدارک را برای اعمال مدرک اداره از طریق اتوماسیون فرستاد وترتیب اثر داده شد ایا نیازی هست مدارک اسکن شده دستی به اداره کل ارسال شوند؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۱۵

  نیازی نیست

  View Comment
 • سامان wrote on ۹ آذر, ۱۳۹۶, ۲۳:۰۵

  با سلام من رشته دبیری فیزیک ورودی سال ۸۴بودم تحصیلاتم بیشتر از ۴ سال شد یعنی حدود ۲۳ اسفند ۸۸ کارای فارق التحصیلی را انجام دادم ولی فقط طبق قانون ۴ سال تحصیلات در سنوات حکمم حساب شد.۱۷ فروردین ۸۹ ابلاغ برای مدرسه گرفتم و حکمم از همین تاریخ ثبت شده و چون تا ۳۱ شهریور این مدت کمتر از ۶ ماه است در امتیاز بندی من برای انتقالی محسوب نمیشود آیا راهی وجود دارد که ۱تا۱۶ فروردین جز سابقم حساب بیاد خیلی متشکرم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ آذر, ۱۳۹۶, ۱۰:۵۹

  فعلا امکان پذیر نیست

  View Comment
 • همکار فرهنگی wrote on ۱۳ آذر, ۱۳۹۶, ۱۶:۱۵

  حقیر آموزگار هستم ومدرک فوق دیپلمم حقوق ودر رشته آموزش ابتدایی مشغول تدریسم والان که لیسانس حقوق را تمام کردم امور اداری میگه مدرکت اعمال میشه ولی باید در اداره بازرسی یا حراست وروایط عمومی یا قسمت حقوقی پست بگیری تا مدرکت اعمال بشه لطفا اگه راهی برای اعمال مدرکم هست کمکم کنیدسپاسگزارم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۵ آذر, ۱۳۹۶, ۳:۴۹

  چنانچه قبل از مهر ۹۷ شروع به تحصیل نموده اید می توانند راهکاری برای اعمال مدرک شما بیابند
  در غیر این صورت باید تغییر پست حداقل به صورت موقت بدهید

  View Comment
 • مقصود احمدی wrote on ۱۶ آذر, ۱۳۹۶, ۲۲:۱۸

  با سلام آیا سوابق حق التدریس تمام وقت نیروهای شرکتی که درست ۸۸-۸۹ سابقه تدریس دارند قابل محاسبه است یا نه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ آذر, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۴

  شرکتی خیر
  باید مستقیما از اداره حقوق دریافت کرده باشید

  View Comment
 • فرهنگ دوست wrote on ۱۶ آذر, ۱۳۹۶, ۲۳:۵۶

  با سلام و عرض ادب و خسته نباشید
  بنده از تاریخ۲۳/۱۱/۹۱ تا۳۱/۶/۹۵ (یعنی ۳سال و ۷ماه و ۸روز) در دانشگاه فرهنگیان مشغول تحصیل بوده ام و از ۱/۷/۹۵ تا کنون در مناطق محروم کمتر توسعه یافته مشغول تدریس هستم.
  لطفا بفرمایید در چه تاریخی مشمول دریافت رتبه پایه می شوم؟؟
  با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ آذر, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۳

  به ۲ سال تجربه پس از استخدام رسمی نیاز است

  View Comment
 • جلیل wrote on ۱۷ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۵۱

  با سلام. بخشنامه های زیادی در مورد بدی و آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته وجود داره. گفتم ببینم کدوم صحیح است و اجرا میشه؟ ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ آذر, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۱

  سوال مبهم است
  از ۵ درصد شروع میشه

  View Comment
 • مهدی wrote on ۱۷ آذر, ۱۳۹۶, ۱۰:۵۰

  با سلام
  ممنون از پاسخ گویی شما
  طبق قانون چند درصد از درآمد کلاس های تقویتی سهم معلم است؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ آذر, ۱۳۹۶, ۱۷:۳۱

  اطلاعی نداریم
  مربوط به حیطه آموزش می باشد

  View Comment
 • سامان wrote on ۲۰ آذر, ۱۳۹۶, ۱۷:۱۲

  سلام ببخشید میشه شماره حسابی که حقوقمون بهش واریز میشه را تغییر داد

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۳ آذر, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۴

  امکان پذیر است

  View Comment
 • کورش wrote on ۲۵ آذر, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۰

  سلام آخرین طبقه ای که با مدرک کاردانی گرفته می شود چنده؟
  مدرک کارشناسی چنده؟
  ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۵ آذر, ۱۳۹۶, ۱۳:۱۹

  کاردانی۹ استحقاق
  کارشناسی ۱۱استحقاق

  View Comment
 • مروان wrote on ۲۷ آذر, ۱۳۹۶, ۱۶:۲۲

  با سلام سقف ساعات ضمن خدمت در سال چقده؟ بعد چند درصد عمومی و چند درصد تخصصی باید باشه؟  ممنون میشم به هردو سوال جواب بدین

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۸ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۴۹

  سقفی که ltms ثبت می نماید ۲۰۰ می باشد

  View Comment
 • رضایی م س wrote on ۲۷ آذر, ۱۳۹۶, ۱۹:۵۹

  سلام برای اجرای م۴۸(جایگزینی فرزند) در امارگیری دوسال قبل شرکت کردم تحصیلات فرزندم به پایان رسید ایا باید شخصا پیگیر مجوزها باشم یا وزارت بنوبت اقدام میکند چچون هیچ اطلاع رسانی نمیکنند مزاحم شما شدم. ایا باید با معرفی نامه بنیاد به وزارتخانه مراجعه کنم. چون ازمون جدیدی در راه است

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۸ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۵۲

  شنیده ها حاکیست حدود ۸ هزار نفر مشمول ماده ۴۸ می باشند
  چنانچه رشته فرزندتان در آزمون مورد نیاز بود حتما شرکت نماید

  View Comment
 • اکبری wrote on ۲۷ آذر, ۱۳۹۶, ۲۳:۵۴

  با سلام یک سال متصدی سایت مدرسه بودم و اکنون معلم هستم آیا آن یک سال برای تقلیل ساعت آموزشی محاسبه می شود با تشکر .

  View Comment
 • نقیبی wrote on ۳۰ آذر, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۶

  با سلام خدمت کارشناس محترم.۲ سوال از خدمتتون داشتم:سوال ۱)اینجانب با مدرک کارشناسی ارشد و سابقه ۱۲ سال طبقه ۱۱ هستم آیا در سالهای بعد طبقه به اینجانب تعلق خواهد گرفت؟

  سوال ۲) امتیاز دوره های ضمن خدمت اینجانب که قبل از ۸۸/۱/۱ گذرانده بودم (۴۴۲ساعت)در حکم اینجانب در بند حق شاغل اعمال نکرده اند و به من گفتند که اینها دیگر برای شما قابل محاسبه نیست و از سال ۸۸ به بعد فقط ۵۵۸ ساعت را محاسبه کرده اند آیا راهی وجود ندارد تا آن امتیاز آن دوره ها را در بند حق شاغل محاسبه کنند.د رصورتی که بعد از ۸۸ اینجانب ۱۰۰۰ ساعت دوره ضمن خدمت گذارنده ام.با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲ دی, ۱۳۹۶, ۹:۲۸

  آخرین طبقه کارشناسی ارشد ۱۲ می باشد.
  چنانچه بعد ۸۸ ضمن خدمت۱۰۰۰ ساعت دارید مطمئنا از مزایای ۱۰۰۰ ساعت در حق شاغل بهره مند می باشید. و اگر محاسبه نشده به امور اداری مراجعه فرمایید.
  اما اگر ضمن خدمت قبل ۸۸ برای شما محاسبه شود از تفاوت تطبیق شما کسر می شود که در حال حاضر مجموعا به نفع شما نیست.

  View Comment
 • نقیبی wrote on ۲ دی, ۱۳۹۶, ۱۹:۵۴

  با تشکر از راهنمایی ارزنده تان.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲ دی, ۱۳۹۶, ۲۱:۳۲

  ان شاالله به نتیجه برسید

  View Comment
 • نقیبی wrote on ۲ دی, ۱۳۹۶, ۲۰:۱۹

  با تشکر از راهنمایی ارزنده تان.اما مشکل اینجانب این هست که کارگزینی قبول نمی کنه دوره های بعد از ۸۸ رو حساب کنه.میگه ۴۴۲ ساعت باید قبل از ۸۸ محاسبه میشد.من فقط مابقی دوره ها که ۵۵۸ ساعت هست امتیازش رو می زنم(فقط ۲۷۹ امتیاز).آیا می توانم ا ز اداره کل پی گیری نماییم.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲ دی, ۱۳۹۶, ۲۱:۲۸

  کتبا پی گیری فرمایید

  View Comment
 • زهرا wrote on ۳ دی, ۱۳۹۶, ۱۹:۳۰

  با سلام و عرض ادب.اینجانب می خواهم تقاضای تغییر سمت از آموزگار استثنایی به مشاوره استثنایی بدم.سوالم اینست آیا با تغییر سمت ،حکم اینجانب کاهش پیدا می کنه؟همچنین با فوق لیسانس رواشناسی تربیتی می توان به مشاوره تغییر سمت داد یا نه؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۴ دی, ۱۳۹۶, ۹:۲۵

  چنانچه انتصاب شما در پستهای اداری مدارس استثنایی نباشد تغییری نخواهید داشت

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۴ دی, ۱۳۹۶, ۲۲:۵۲

  در رتبه ارشد با ارتقا طبقه به ۱۲ آیا مبلغی به حقوق اضافه میشود؟ این مبلغ چثرر است؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ دی, ۱۳۹۶, ۱۰:۰۲

  حدود۵۰

  View Comment
 • محمد wrote on ۹ دی, ۱۳۹۶, ۱۰:۰۲

  سلام این متن رو یکی از همکاران کارگزینی برام فرستاده. میخواستم ببینم درسته یا نه؟
  رتبه همکاران فارغ التحصيل دانشگاه فرهنگیان ( ورودی جدید)
  با توجه به اینکه برای رتبه ۶ سال سنوات لارم است و از این حداقل باید ۳سال سنوات تجربی باشد لذا این همکاران بعد از سه سال تدریس مشمول رتبه می شوند .
  طبق بخشنامه حتی اگر در روستا باشند باز هم بعد از سه سال تدریس مشمول رتبه میشوند
  بنابراین خدمت روستای این همکاران در رتبه های بعدی تاثیر می گذارد

  ممنون از پاسخ گویی شما

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۹ دی, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۴

  مطلب درست است

  View Comment
 • کورش wrote on ۱۰ دی, ۱۳۹۶, ۱۳:۰۷

  سلام…افزایش ۱۰ درصدی حقوق شامل کدام بندهای حکم کارگزینی می شود؟ ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۰ دی, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۰

  به جز تطبیق و سایرفیش حقوقی، بقیه بندها شامل می شود

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۸ دی, ۱۳۹۶, ۰:۳۳

  آیاتالیفات در افزایش حقوق تأثیر دارد

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ دی, ۱۳۹۶, ۱۴:۴۹

  فعلا خیر

  View Comment
 • همکار فرهنگی wrote on ۱۸ دی, ۱۳۹۶, ۱۵:۴۳

  با سلام
  می خواستم بدونم که طبق قوانین مرخصی همکاران آموزشی چگونه هست و اگر یک نفر اقوام نزدیکش فوت بکنه مث مادربزرگ یا پدربزرگش می تونه سه روز مرخصی بگیره

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ دی, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۴

  حداکثر سه روز با موافقت مدیر اداره
  معمولا پدر بزرگ به نظر بیش از یک روز موافقت نکنند

  View Comment
 • همکار فرهنگی wrote on ۱۸ دی, ۱۳۹۶, ۱۸:۴۶

  مرخصی استعلاجی در طول سال تحصیلی چند روز هست

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ دی, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۱

  بیمار صعب العلاج نباشد ۴ماه

  View Comment
 • سیف الله حیاتی wrote on ۲۰ دی, ۱۳۹۶, ۳:۴۳

  سلام خسته نباشید بنده کارشناس حسابدار حرفه ی در سال ۹۳/۱۱/۲۳فراغت از تحصیل شدم مردمم بنابه مشکلات معیشتی و مریض بودن فرزندم مدرک را بگیرم الان که ۹۶/۹/۹ صادر شده کارگزینی حکم ام را ار تاریخ صدور محاسبه کرده لطفا راهنمایی نمایید تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ دی, ۱۳۹۶, ۱۳:۴۹

  آموزش و پرورش از ابتدای سال عمل می کند
  ولی برخی دستگاهها برابر نظر سازمان اداری از تازیخ صدور صادر می کنند

  View Comment
 • علی wrote on ۲۰ دی, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۲

  با سلام.تاریخ ارتقای رتبه از ارشد به خبره اینجانب ۳۰اذرماه ۹۶ بود.وقتی به کارگزینی مراجعه نمودم گفت تا حکم بزنم دوسه ماه زمان می بره چون باید محوز تغییررتبه از اداره کل بیاد.این مجوز برای چی هست.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ دی, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۰

  لیست هایی است که در آن ضمن خدمت و امتیاز ارزیابی و … درج شده و جهت تایید به ادارات کل ارسال می گردد.

  View Comment
 • سیف الله حیاتی wrote on ۲۰ دی, ۱۳۹۶, ۱۵:۴۹

  سلام خسته نباشید
  بنده مدرک لیسانس حسابداری حرفه ی با ۲۸سال پنج ماه خدمت هستم چون در شهرستان ما مدرک ورسته و رشته و تخصص ملاک نیست حدود دوسال است بلاجبار پست راهنمایی تعلیماتی نهضت سواد آموزی سارماندهی کردن بعنوان مسئول سواد اموز مجتمع خودتان خوب میدونید اکثر بیسوادان در روستاها متمرکز هستند ولی از مهر امسال کارگزینی همان ابلاغ برامون ولی به شکل دیگر کد دادن ولی کارهای ما همان سالهای قبل روستا است مجتمع ها هم سر جای خودش شهر هم کلاس نداریم میگه شما ابلاغ شهر می خوریم ولی از روستاها بازدید مبلغ ۵۰۰هزارتومان حق روستا بدی اب و هوا کم کردن یعنی درواقع سه سال افزایشمان در یک دقیقه با این تورم که هیچ کم کردن درصورت راهنمایی تعلیماتی آموزش وپرورش حق مسولیت دادن میخواستم از حضرتعالی راهنمایی و فرق بخشنامه نهضت واموزش وپرورش رابدونم آیا این عدالت است بازدید روستاها باشه ابلاغ شهری…ارادتمند شما سیف الله حیاتی.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ دی, ۱۳۹۶, ۲۲:۵۲

  متاسفانه پست مذکور در سامانه ابلاغ حذف گردیده است

  View Comment
 • سیف الله حیاتی wrote on ۲۱ دی, ۱۳۹۶, ۱۷:۵۷

  با سلام ودعای خیر هرتک تک مجموعه کارکنان اداره کل اموز اداری وزارت آموزش وپرورش بالاخص مدیرکل امور اداری که عنایت نموده این سایت را فعال نموده که بسیاری از مشکلات و سوالات ابهامات کارکنان آموزش وپرورش را برطرف مینماید ولی خیلی متاسفم از مسئولین امور اداری استان اردبیل وشهزستان گرمی آقای مدیر کل امور اداری که در سفر اخیر خود به استان اردبیل براشون خیلی تاکید نموده بود که به بخشنامه های اداری سریع رسیدگی کنند که اصلا جواب نمیدن و بخشنامه وزارت که ۱۳۹۴/۶/۱۷~۷۱۰/۱۱را در رابطه با اعمال مدرک مد نظر قرار نمیدن اکتفا میکنند به بخشنامه ۱۳۹۰/۰۸/۳۰~۷۱۰/۶۵بند۳امور اداری اعمال میکنند درصورتی که بخشنامه فوق تمام بخشنامه های ما قبل را بلا اثر نموده پاسخی که۹۶/۱۰/۱۹عنایت نمودید که گفته بودید آموزش وپرورش از ابتدایی سال عمل میکند ولی سایر سازمان تاریخ صدور مد نظر قرارمیدن بنده پاسخ حضرتعالی را نشان دادم اصلا قبول نکردن که هیچ تهدید کردن کاری نکن مدرکی که زدیم پس بگیریم اینم جواب کارگزینی ما ….در آخر بنده دست هر تک تکتان را میبوسم اگه به حقمان هم نرسیم با پاسخ شماها ارام میگیرم.
  با احترام سیف الله حیاتی

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ دی, ۱۳۹۶, ۲۲:۵۰

  همکار عزیز
  فعالیت این سایت هیچ ارتباطی به آموزش و پرورش و اداره کل امور اداری ندارد
  صرفا جهت راهنمایی و همراهی با همکاران فعالیت می نماید
  پیگیری فرمایید ان شاالله نتیجه بگیرید

  View Comment
 • حسین مرادی wrote on ۲۱ دی, ۱۳۹۶, ۱۹:۳۷

  با سلام آیا با ۲۹سال سنوات خدمت می توانم درخواست بازنشستگی پیش از موعد بدهم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ دی, ۱۳۹۶, ۲۲:۱۴

  فعلا خیر

  View Comment
 • حسین wrote on ۲۴ دی, ۱۳۹۶, ۱۰:۱۱

  با سلام و احترام
  «دفترچه اعزام فرهنگیان به خارج» رو میخواستم. اگر لطف کنید ممنون میشم
  اینترنت رو گشتم چیز خاصی در مورد چگونگی شرکت در آزمون و مراحلش در سال های اخیر نداشت

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۴ دی, ۱۳۹۶, ۱۲:۴۱

  دفترچه اعزام به خارج

  View Comment
 • فریدون wrote on ۲۵ دی, ۱۳۹۶, ۱۰:۵۶

  باسلام وتشکر ، ۱۳۶۶/۷/۱ وارد تربیت معلم شدم و در ۹۶/۷/۱ باهمان مدرک فوق دیپلم وطبقه شغلی۱۰ده بازنشست شدم.درسال ۸۵یک گروه تشویقی و در سال ۹۱یک طبقه تشویقی گرفته ام.آیا طبقه شغلی اینجانب را درست محاسبه نموده اند؟ ۲_ سوابق معلمین راهنما اداری محسوب میشه یا آموزشی .اگه اداریه برایپاداش پایان خدمت(مرخصی استفاده نشده )محاسبه میکنن؟ممنون میشم اگه جواب بدید.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۶ دی, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۷

  طبقه ۱۰ صحیح است
  معلم راهنما آموزشی محسوب میشه

  View Comment
 • حسین wrote on ۲۷ دی, ۱۳۹۶, ۸:۳۱

  سلام
  ۱. نحوه ی محاسبه نمره سالانه در متوسطه اول چگونه است؟
  ۲. قوانین مربوط به تبصره در متوسطه اول به چه صورت است؟
  ۳. آیا برگه امتحانات نوبت اول در مقطع متوسطه اول سند حساب میشود؟
  ۴. آیا الزامی است که برگه امتحانات نوبت اول در دوره متوسطه اول در مدرسه برای بررسی بازرس مربوطه بایگانی شود؟
  ۵. آیا باید نمره ی مربوط به نوبت اول که معلم در لیست نمرات وارد میکند با نمرات برگه امتحانی نوبت اول همخوانی داشته باشد یا خیر؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۷ دی, ۱۳۹۶, ۱۱:۰۹

  هر دانش آموز از اول سال تحصیلی تا آخر سال تحصیلی ۴ نمره برای هر درس در کارنامه ثبت می شود و هر کدام دارای ضریب می باشند که عبارت است از:

  ۱- نمره مستمر اول : ضریب ۱

  ۲- نمره پایانی اول( امتحانات دی ماه) : ضریب ۲

  ۳- نمره مستمر دوم : ضریب ۱

  ۴- نمره پایانی دوم ( امتحانات خردادماه ) : ضریب ۶

  در آخر سال این نمرات با هم جمع می شود و تقسیم بر ۱۰ می شوند و نمره حاصله به عنوان نمره نهایی آن درس در کارنامه ثبت می شود و این نمره قبولی و یا تجدیدی فرد را در آن درس مشخص می کند.

  برای مثال : نمرات درس ریاضی یک دانش آموز در طول سال تحصیلی و شیوه محاسبه آن را عنوان می کنیم:

  نمره مستمر اول : ۱۷ : ۱۷=۱×۱۷

  نمره پایانی اول(دی ماه): ۱۶ : ۳۲=۲×۱۶

  نمره مستمر دوم: ۱۸ : ۱۸=۱×۱۸

  نمره پایانی دوم(خرداد ماه): ۱۴ : ۸۴=۶×۱۴

  نمره پایانی:

  ۱۵۱ =۸۴+۱۸+۱۶+۱۷

  که بر ۱۰ (جمع کل ضرایب) تقسیم می کنیم و نمره پایانی(سالانه) ۱۵ می شود

  مرحله دوم: محاسبه معدل

  در دوره دبیرستان هر درس بر اساس واحد مشخص شده است به عنوان مثال در اول دبیرستان ریاضی ۴ واحد و ادبیات فارسی ۲ واحد می باشد. نمره بدست آمده(مرحله اول ) را در تعداد واحد ضرب کنید. فرض کنید نمره ریاضی ۱۵ شد در ۴ واحد ضرب که نمره ۶۰ بدست می اید در نهایت بر تعداد واحد سال تحصیلی که در پایین کارنامه نوشته شده تقسیم کنید و معدل کل بدست می اید

  برگه نوبت اول هیچ سندیتی ندارد
  و اختیار تام با دبیر است

  View Comment
 • معاون wrote on ۲۷ دی, ۱۳۹۶, ۱۴:۴۲

  سلام

  . میزان افزایش حقوق از کارشناسی به کارشناسی ارشد و از کارشناسی ارشد به دکترا چقدر است؟؟؟
  آیا این افزایش در مناطق مختلف یکسان است یا تفاوت دارد؟؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۷ دی, ۱۳۹۶, ۲۲:۰۹

  بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافته متفاوت است
  رتبه نیز موثر است
  کارکنان اداری ادارات نیز متفاوت است

  View Comment
 • حسین wrote on ۲۷ دی, ۱۳۹۶, ۱۵:۱۵

  خیلی ممنون از پاسخ سریع و دقیقتون

  View Comment
 • اسحاق wrote on ۲۷ دی, ۱۳۹۶, ۱۸:۱۰

  با سلام
  بند “سایر” در حکم مربوط به چیست؟ 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۷ دی, ۱۳۹۶, ۲۱:۵۸

  چون ردیف های حکم محدودیت دارد لذا بندهایی از حقوق که در حکم جانمایی نشده است آن بندها تحت عنوان سایر در حکم قرار می گیرد
  معمولا در سایر حکم تفاوت تطببق سال ۹۰نیز به تنهایی یا با بندهای دیگر آمده است که در فیش حقوقی تفاوت تطببق سال ۹۰ با عنوان سایر درج گردیده است
  توضیح کوتاه این که رقم محاسبه شده بر اساس اختلاف ایجاد شده بین بدی آب و هوا سال ۹۰و۹۱ به افرادتعلق گرفته است
  حق شغل حرفه ای نیز گاهی اوقات در سایر می آید

  View Comment
 • مینا wrote on ۲۸ دی, ۱۳۹۶, ۲۲:۲۰

    سلام ا ز وزیر محترم خواهشمندیم با این پنج سال ارفاقی  موافقت کنند وفرهنگیان بالای ۲۵سال بازنشسته شوند ونیرو ی تازه نفس وجوان استخدام کنند هم تحصیل کرده ها استخدام می شوند هم کسانی که توانایی تدریس ندا رند بازنشسته می شوند

  View Comment
 • روح الله wrote on ۲۹ دی, ۱۳۹۶, ۱۳:۴۷

  باسلام من نیروی خدماتی دادگستری استان تهران هستم اول یک سال قراردادبنده با قوه قضائیه بوده ولی امسال قرارداد مارو بهم زدن وجزء نیروهای شرکتی شدیم دستمان هم کوتاه ازهمجاهست هیچ کس هم به داد ما بیچاره ها نمیرسه الان هم که از حق مزایای مارو دیگه مثل قبل نمیدن ایا ما هم شامل تبدیل وضعیت می شویم یا خیر ممنون 

  View Comment
 • سید wrote on ۲۹ دی, ۱۳۹۶, ۲۲:۱۰

  با سلام اینجانب فارغ التحصیل دانشرای تربیت معلم بعداز سال۷۰ هستم .آیا باید حتما بازنشستگی آن چهار سال را پرداخت نمایم ؟چون دقیقا یادم هست که آن زمان از ما کسر شده است وبه ما هیچ مدرکی داده نشده چون حسابدار آن زمان یکی از آن برگه ها را داد وگفت در اینده بدردتان خواهد خود ولی چون نا آشنا بودیم آنرا حفظ نکردم حالا چیکار کنیم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ دی, ۱۳۹۶, ۹:۴۶

  حتما وضعیت آن را روشن نمایید

  View Comment
 • کورش wrote on ۳۰ دی, ۱۳۹۶, ۱۱:۳۲

  با سلام… من که ورودی ۸۵ تربیت معلم بودم و از سال ۸۷ شروع به خدمت رو شروع کردم هم باید برای سالهای ۸۵ و ۸۶ که تربیت معلم بودم باید بازنشستگی رو پرداخت کنم یا نه؟ چون توی حکم که سنوات برای ما از مهر ۸۵ محاسبه شده…. ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ دی, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۲

  احیانا شما در دوران تربیت معلم حکم آزمایشی داشته اید
  و مشمول کسور بازنشستگی نمی باشید

  View Comment
 • مرتضوی wrote on ۳۰ دی, ۱۳۹۶, ۱۴:۱۶

  با سلام خدمت کارشناس محترم.سابقه سالهای مامور به تحصیل تمام وقت چگونه محاسبه می شود؟آیا در ارتقای طبقه یا رتبه موثر هست یا نه؟مثلا من وقتی از مقدماتی به پایه تغییر رتبه داشتم بعد از ۸ سال سابقه اعمال کردن و گفتن اون ۲ سال محاسبه نمیشه.آیا در زمینه سابقه سالهای مامور به تحصیل بخشنامه ای هست؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۱:۴۹

  سالهای مامور به تحصیل جز سنوات تجربی نمی باشد

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۷

  با سلام این بخشنامه نمره ارزیابی ۷۰درصد خواهش تصویب نشه به ضرر معلمان است

  View Comment
 • محمد جواد سبزی زاده wrote on ۲ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۳:۲۶

  سلام…ایا دوران تربیت معلم جز سنوات بازنشستگی است

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۱

  فعلا لایحه به مجلس ارسال شده و باید منتظر باید بود

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۲ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۸:۰۲

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من۱۴سال سابقه معاونت مدرسه دارم فوق دیپلم هستم و در حال ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی
  اداره محل خدمت گفته که باید سال آینده ابلاغ تدریس بگیری آیا راهی برای اینکه سال آینده را نیز معاون باشم تا مدرک لیسانس خود را ارائه دهم وجود دارد؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳ بهمن, ۱۳۹۶, ۸:۵۹

  در حال حاضر علت انتصاب معاونین با مدرک کمتر از لیسانس از طریق وزارتخانه پیگیری می شود
  ادارات نیز باید علت انتصاب این دسته از همکاران را مستندا پاسخ دهند

  View Comment
 • حسین wrote on ۵ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۰:۰۱

  سلام قوانین تبصره توی دوره متوسطه اول (راهنمایی) چگونه است؟؟
  و دانش آموزان چند درس را میتوانند تبصره کنند؟ و با چه نمراتی؟؟

  و قوانین تعطیلی مدارس در امتحانات ترم اول چگونه است؟ آیا مدارس میتوانند تعطیل نکنند؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۵ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۳:۲۱

  شرایط قبولی در متوسطه اول
  ماده ۱۴- دانش آموزی در خردادماه قبول شناخته می شود که دارای شرایط زیر باشد :

  الف – معدل کل وی کمتر از ۱۰ نباشد .

  ب – نمره امتحانی نوبت دوم او در هیچ یک از مواد درسی بدون ضریب کمتر از ۱۰ نباشد.

  ج – نمرات سالیانه وی در هیچ یک از مواد درسی کمتر از ۳۰ نباشد .

  تبصره ۱- نمره سالیانه هر درس حاصل جمع نمره نوبت اول و دو برابر نمره نوبت دوم خواهد بود.

  تبصره ۲- معدل کل دانش آموز عبارت است از مجموع نمرات سالیانه همه دروس (به جز نمره انضباط) تقسیم بر سه برابر تعداد مواد درسی آن پایه.

  ماده ۱۵- دانش آموزی که معدل کل وی پس از امتحانات نوبت دوم کمتر از ۷ باشد مردود شناخته می شود.

  ماده ۱۶- دانش آموزی که معدل کل او پس از امتحانات خردادماه حداقل ۷ باشد ولی نمره امتحان نوبت دوم یا نمره سالیانه وی در درس یا دروسی به حد نصاب قبولی نرسیده باشد تجدید شناخته می شود و باید در شهریور ماه در امتحان آن درس یا دروس شرکت کند.

  ماده ۱۸- دانش آموزی که معدل کل وی در خرداد یا شهریور ماه حداقل ده (۱۰) باشد ولی در یک درس نمره کمتر از ۱۰ و یا معدل کل وی حداقل دوازده (۱۲) باشد ولی در دو درس نمرۀ کمتر از ۱۰ کسب نماید ، مشروط بر آنکه نمرات وی در دروس ریاضیات (دوره ابتدایی) املا ، انشا ، قرائت و دستور زبان فارسی (دوره های ابتدایی و متوسطه اول) کمتر از ۷ نباشد ، قبول شناخته می شود.

  تبصره ۱- استفاده دانش آموز از مفاد این ماده در خرداد ماه به شرط احراز بند ج ماده ۱۴بلامانع است.

  تبصره ۲- دانش آموز می تواند در یک دوره تحصیلی در هر درس دو (۲) بار از مفاد این ماده استفاده نماید.
  آیین نامه ذیل شاید تغییر کرده باشد
  دوره راهنمايي:
  ۱- براساس بند”الف” ماده “سه” آيين نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دوره راهنمايي، ارزشيابي نوبت اول لغايت دي ماه قابل اجرا مي باشد. ۲-به استناد تبصره”يک” ماده”سه” آيين نامه دوره راهنمايي، کلاس هاي درس در ايام ارزشيابي پاياني نوبت اول دايرخواهدبود; ولي مدارس مي توانند با اخذمجوز از کميسيون خاص منطقه حداکثر به ميزان دوهفته متوالي کلاس درس را تعطيل نمايند. در اين صورت مدير مدرسه موظف است مراتب را به صورت مکتوب به اطلاع اوليا» دانش آموزان برساند.

  View Comment
 • راحیل wrote on ۵ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۶:۴۵

  باعرض سلام وتشکر فراوان از کار فرهنگی شما که قابل تقدیر و تشکر است چه بسا بسیاری از مارا به حق و حقوقی که از آن بی خبر بودیم رسانید من که همیشه سوال وجواب همکاران را خودم میخوانم واشکالات خودم نیز برطرف میگردد سه سوال خدمت شما بزرگوار دا رم .۱/آیا همسر جانباز قطع نخاع گردنی میتواند از ارفاق بازنشستگی پیش از موعد استفاده کند ۲/آیا کسی که مدرک ارشد بعد از مدرک کارشناسی که با آن استخدام شده را ارایه داده و اکنون دانشجوی دکتری میباشد رشته مرتبط با آموزش و پرورش نمی‌تواند مدرک دکتری را لحاظ نماید حتی در حکم کارگزینی به صورت مدرک نه جهت ارتقا حقوق و….۳/من ۶سال از ۷سال حق التدریسی را توی روستایی درجه ۳بوده ام هیچ رتبه برای من لحاظ نشده این باید در کدام قسمت وبه چه میزان اضافه گرددآیا چون هنوز بیمه ها تکلیف پرداخت سفرهای حق التدریسی را معین نکرده آند یا نه د رصورتی که سابقه در حکم خورده است ولی در صندوق نخورده است باسپاس فراوان ازشما اجرتان با خدا واقعا ازشما کمال تشکر را داریم خدا شما را حفظ کند

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ بهمن, ۱۳۹۶, ۸:۵۸

  سلام
  ۱- بله برابر ماده ۲۴ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر می توانند از بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند :

  ۲۴- همسران شاهد،همسران جانباز ۵۰% و بالاتر،شیمیایی و اعصاب و روان(متوفی یا در قید حیات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده اند،درصورت شاغل بودن می توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل بهره مند گردند.

  تبصره۱-همسران شاغل جانبازان زیر ۵۰% و آزادگان با سنوات کمتر از پنج سال بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد بنیاد به تصویب هیات وزیران می رسد از یک تا پنج سال سنوات ارفاقی بازنشستگی بهره مند می گردند.

  تبصره۲-کلیه همسران شاهد شاغل،همانند همسران جانبازان از کاهش ساعات کاری برخوردار می گردند.

  تبصره۳-رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جانبازان الزامی نمی باشد.

  ۲- چنانچه رشته شما مرتبط باشد امکان اعمال میسر می باشد

  ۳- تکلیف پرداخت کسور حق التدریس روشن شده است چنانچه حق التدریس تمام وقت بوده اید سنوات حق التدریس در حکم محاسبه شده و در رتبه و طبقه نیز موثر است

  View Comment
 • روح الله wrote on ۶ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۲:۲۴

  با سلام من نیروی خدماتی دادگستری تهران هستم و نیروهایی هستیم که هم آزمون دادیم و هم گزینش شدیم. اول،یک سال قرارداد بنده با قوه قضائیه بود. اما امسال قرار دادو بهم زدن و ما جزء نیروهای شرکتی شدیم.دستمان هم از همه جا کوتاه است و هیچ کس به داد ما بیچاره ها نمیرسه. الان هم دیگه حق مزایای مارو دیگه مثل قبل نمیدن و حقوقمان را هم دیر میدهند.ایا ما هم شامل تبدیل وضعیت میشویم و شرکت های خصوصی جمع میشون یا خیر؟خواهشاً جواب بدید من دومین باره که ایمیل میدم. سه نفر سوال کردن یه جواب دادید معلوم نیست به کدومشون جواب دادید.جواب کامل بدید لطفاً…..
  ممنون…………….

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ بهمن, ۱۳۹۶, ۹:۰۷

  دوست عزیز فعالیت این سایت در راستا مسائل مربوط به امور اداری آموزش و پرورش می باشد

  View Comment
 • روح الله فتحی wrote on ۶ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۴:۵۴

  سلام بنده با پست معاون اموزشی دبستان با رسته اموزگاری مشغلول به خدمت هستم و استخدام سال ۸۹ ودر رشته کارشناسی ارشد مدیرت دولتی سال ۸۸ پذیرفته شدم و به دلایلی حالا میخام دفاع نمایم ایا مدرک ارشد مدیریت دولتی در حکم بنده اعمال می شود.
  سپاسگزارم.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۷ بهمن, ۱۳۹۶, ۸:۳۰

  رشته شما در بخشنامه نیامده است
  با توجه به اینکه ورودی۸۸ می باشید احتمال اعمال مدرک شما بالاست

  View Comment
 • .. wrote on ۹ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۳

  سلام،با توجه به لایحه جدید ،معلمانی که سال ۹۷استخدام پیمانی میشوند مشمول کدام صندوق خواهند بود؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۹ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۸:۵۰

  چنانچه لایحه تصویب شود
  بازنشستگی کشوری

  View Comment
 • فرهنگی wrote on ۱۰ بهمن, ۱۳۹۶, ۲۰:۵۵

  با سلام،عرض ادب و احترام
  استدعا دارم محبت فرموده و به جهت تنویر ذهن اینجانب،حق شغل و حق شاغل را برایم
  با وسعت اطلاعات و درایت و تجربه ی خاصتان،محاسبه فرمائید.چراکه عدد منظور شده 
  در حکم به نظرم با موارد مشابهی که فرموده بودید،مطابقت ندارد.
  مدرک کارشناسی ناپیوسته
  سابقه : ۱۱ سال و ۴ ماه سابقه در حکم(تجربی هم همین می باشد)
  طبقه ۷
  رتبه پایه حرفه ای
  ضمن خدمت ۷۵۰ ساعت(بدون بدو خدمت ۵۷۸ ساعت)
  آیا حق شغل ۴۸۷۰ 
  و حق شاغل ۲۵۶۳،
  صحیح می باشد؟
  این سوال از آن جا برایم پیش آمد که خیلی اتفاقی متوجه شدم با همین شرایط یکسان
  و مشابه،حق شغل و شاغل همکارم در منطقه ای دیگر،بسیار با بنده تفاوت دارد.
  می توانم تقاضا نمایم وقت گرانبهایتان را برایم قرار داده و این موارد را بررسی
  فرمائید؟
  پیشاپیش از عنایت و حسن توجه شما فرهیخته ی بزرگوار قدردانی می نمایم.
  نمی دانید با پاسخ دقیقتان چقدر بنده را راهنمائی خواهید نمود چرا که هم در لحاظ
  طبقه و هم رتبه ،دو بار تاخیر عزیزان باعث تضییع حق و رفتن به دیون گشت.
  با تجدید احترام

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۱ بهمن, ۱۳۹۶, ۸:۴۸

  در امتیاز حق شغل اشتباهی رخ نمی دهد مگر این که رتبه یا طبقه شما صحیح نباشد.
  حق شاغل
  ۱- هرسال بالیسانس ۳۹ امتیاز
  ۲- هر دو ساعت ضمن خدمت ۱ امتیاز
  ۳- مدرک لیسانس۲۱۰۰ امتیاز
  سابقه مدیریت نیز موثر است

  View Comment
 • جواد wrote on ۱۱ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۲:۳۲

  با سلام .تغییر سمت به مشاور بدهیم بعد امکان پست مدیرآموزگاری هست؟ ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۱ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۸

  انتصاب از سایر پستهای آموزشی در پست مدیرآموزگار منع قانونی ندارد ولی اولویت با آموزگاران می باشد

  View Comment
 • بهنام اذری wrote on ۱۱ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۵:۰۰

  با سلام
  من طبق قانون یکبار از مزایای مدرک در مقطع کارشناسی ناپیوسته استفاده کردم مهر ۹۶ از دانشگاه دولتی مقطع ارشد روزانه پذیرفته شدم از طرف دانشگاه برای ترم دوم به این بهانه که فرم موافقت با ادامه تحصیل فرهنگیان تو پرونده ام ناقص هس نمیذارن انتخاب واحد بکنم رفتم کارگزینی ادارمون اونام میگن چون در فرم موافقت نامه ادامه تحصیل قید شده که بعد از فارغ التحصیلی میتونم از مزایای مدرک استفاده کنم و منم چون قبلا در مقطع کارشناسی از مزایای مدرکم استفاده کردم واسه همین اون فرم رو بهم نمیدن . من اصلا نمیخوام از مزایای ارشد استفاده کنم و واسه دل خودم میخوام ادامه تحصیل بدم خواهشا منو راهنمایی کنید چطوری این فرم رو از اداره بگیرم آیا راهی داره ؟؟

  View Comment
 • بهنام اذری wrote on ۱۱ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۵:۱۷

  در ضمن آیا متن این خبر درست میباشد یا خیر؟
  وکیل ملت: کارگزینی وزارت آموزش و پرورش آخرین بخشنامه در رابطه با ادامه تحصیل فرهنگیان را ابلاغ کرد.

  در ارتباط با ارائه فرم های ادامه تحصیل، براساس بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ وزارت متبوع اعلام می دارد بعد از مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ افرادی که قصد ادامه تحصیل دارند در صورت دو شرط:
  ۱ – اعمال نشدن یک مدرک بالاتر نسبت به مدرک تحصیلی بدو استخدام

  ۲- مدرک تحصیلی جدید در جدول شرایط احراز طبق بخشنامه وجود داشته باشد
  می توانند فرم یک را تکمیل و امور اداری ضمن بررسی کلیه جوانب بالاخص دو مورد فوق در صورت داشتن شرایط نسبت به تکمیل فرم شماره دو اقدام می نماید . همچنین باستناد بخشنامه ۷۱۰/۱۱ و نامه شماره ۷۱۰/۱۰۵۲۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت متبوع ادارات حق دادن فرم شماره سه را به افراد ندارند.

  View Comment
 • بهنام اذری wrote on ۱۱ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۹

  خواهشا به سوالم در مورد ادامه تحصیل فرهنگیان و نحوه دریافت فرم موافقت با ادامه تحصیل یه توضیح بدید منتظرم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۲ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۰:۱۷

  همکار عزیز شما در هنگام ثبت نام نباید اعلام می کردید که کارمند دولت هستید
  منع اعلام شده از سوی محل خدمتتان برابر بخشنامه می باشد
  در هرحال
  اگر اداره با شما همکاری کند و صرفا با ادامه تحصیل شما موافقت کنند و حتی می تواننددر نامه قید نمایند که مدرک شما اعمال نمی گردد و نامه صادره هیچ مجوزی برای اعمال مدرک شما نمی باشد. البته شما هم در درخواست خود مطلب فوق را قید نمایید.
  البته اداره کل شاید بتوانند به شما کمک کنند

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۱ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۹

  با سلام سوالی داشتم خدمت شما من ۱۴ سال سنوات دارم و ۴ سال و شش ماه سنوات حق التدریسی بنده بوده که در حکمم محاسبه شده و بیمه تامین اجتماعی هستم و حال برای سنوات بازنشستگی برای این ۴ سال و شش ماه کارگزینی اداره گفتند باید حدودا ۱۷ میلیون واریز کنم واقعا الان نمی دونم چکار کنم؟ چرا همون سالها نگفتن تا ما پرداخت کنیم؟لطفا راهنمایی بفرمایید راهی برای کمتر پرداخت کردن هست؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۲ بهمن, ۱۳۹۶, ۹:۳۷

  تامین اجتماعی همیشه واریز بیمه را در حین اشتغال می پذیرد.
  قانون اخیر تا اردیبهشت۹۷ این فرصت را ایجاد کرده تا بیمه را واریز نمایید
  با توجه به شرایط فردی و سن حین بازنشستگی واریز یا عدم واریز بیمه را انجام دهید
  البته واریز به صورت اقساط می باشد

  View Comment
 • .. wrote on ۱۱ بهمن, ۱۳۹۶, ۲۰:۳۱

  با تشکر از پاسخگوییتان.من از پذیرفته شدگان سال ۹۶اموزش وپرورش هستم،سال ۹۷شروع کار خواهد بو،باتوجه به لایح جدید صندوق برا ما هم کشوری هست؟در این صورت شش سال سابقه تامین اجتماعی در بخش خصوصی رو چطور به این صندوق میتوان انتقال داد؟ایا شدنی  هس؟منون از لطفتان

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۲ بهمن, ۱۳۹۶, ۹:۱۲

  فعلا لایحه تصویب نشده است
  آیین نامه ها بعد از تصویب لایحه تهیه می شود.

  View Comment
 • محسن wrote on ۱۲ بهمن, ۱۳۹۶, ۶:۵۳

  با سلام
  سال دوم هست که به عنوان دبیر توی آموزش و پرورش مشغول هستم. میخواستم ببینم از سال سوم اگر برم اداره کار کنم از نظر مالی بصرفه تره یا همون دبیر باشم؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۲ بهمن, ۱۳۹۶, ۹:۱۴

  به شرط اشتغال در پستهایی که فوق العاده ویژه دارند، از نظر حقوق شرایط برای شما مناسب تر است

  View Comment
 • مهدی wrote on ۱۲ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۳:۱۴

  با سلام
  آیا کسی که از طرف هیئت رسیدگی به تخلفات محکوم به انفصال موقت میشود کلیه حقوقش در طول دوران انفصال قطع میشه یا مبلغی رو برای گذران زندگی بهش ماهانه پرداخت میکنن؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۲ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۴:۰۴

  سلام
  کلا قطع می شود

  View Comment
 • امیران wrote on ۱۲ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۶:۱۹

  سلام خواهش میکنم پاسخگوی اینجانب باشد من صندوق بازنشستگیم تامین اجتماعی هست ۴ سال و نیم حق التدریس بودم برای محاسبه سنوات بازنشستگی به اداره مراجعه کردم گفتند باید ۱۷ میلیون پرداخت کنم البته ۱۴ سال سنوات خدمت دارم اطفا راهنمایی بفرمایید راهی برای پرداخت بیمه با شرایط همان سالهای حق التدریسی هست؟لطفا لطفا لطفا پاسخ دهید

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۸

  تامین اجتماعی فعلا خیر

  View Comment
 • ماهان ازگلستان wrote on ۱۳ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۹:۴۷

  باسلام بنده سی ودومین سال خدمتم دراموزش وپرورش است .الان معاون مدرسه هستم بامدرک کارشناسی ارشد .سوالم این است اگر سال دیگه بازنشست بشم پاداش من حدودا چقدر می شود؟
  کل حقوقمم درحال حاضر ۴۸۰۰/۰۰۰م است .وبه ازاء سی سال مازد خدمتم مبلغی تعلق می گیرد یانه؟باتشکر ازشما همکار عزیزم.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۱

  محاسبه پاداش پایان خدمت رقم جمع حکم منهای عائله مندی و اولاد ، بدی آب وهوا و کمتر توسعه یافته و سایر فیش (نه حکم) ضربدر سنوات(حداکثر۳۰)
  به ازای هرسال مازاد ۲٫۵ درصد به حقوق بازنشستگی اضافه می گردد.

  View Comment
 • سید حسن سجادی wrote on ۱۴ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۳:۲۸

  با سلام واحترام بنده ورودی ۱۳۸۶/۷/۱ تربیت معلم می باشم(به مدت ۲ سال) و از ۱۳۸۸/۷/۱ وارد کار در آموزش وپرروش شده ام ( دارای ۱۰ سال و ۴ ماه سابقه در حکم کارگزینی هستم) و تمام از مهرماه ۸۸ در منطقه کمتر توسعه یافته بوده ام با این اوصاف زمان دریافت رتبه خبره بنده چه زمانی می باشد؟ممنونم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۳:۳۲

  ۹۷/۱/۷
  یعنی با ۹ سال تجربه و ۹ سال تعجیل

  View Comment
 • سید حسن سجادی wrote on ۱۴ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۱

  آیاطبق قانون ۲ سال تربیت معلم بنده برای دریافت رتبه خبره لحاظ می شود یا خیر؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۴ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۴:۰۳

  سنوات قابل احتساب است
  تجربه محسوب نمی شود
  برای رتبه خبره نیاز به۱۸ سال سنوات می باشد که الزاما باید۹ سال آن سنوات تجربی باشد
  تربیت معلم به عنوان سنوات تجربی قابل احتساب نیست

  View Comment
 • فرهنگی wrote on ۱۴ بهمن, ۱۳۹۶, ۲۲:۱۹

  با سلام و عرض ادب خدمت سرورگرانقدر و خبره ی امور کارگزینی،
  ابتدا صمیمانه از لطفتان در پاسخگویی به سوال قبلی ام،سپاسگزاری می نمایم 
  وبعد یک سوال و مزاحمت مجدد،
  اگر در حکم کارگزینی سابقه مان ۱۱ سال و ۲ماه قید شده باشد 
  و صندوق بیمه ای هم از ابتدا که حق التدریس و قراردادی بوده ایم ،تامین اجتماعی 
  بوده باشد 
  و در تبدیل وضعیت هم بر همان صندوق باقی مانده باشیم 
  و با مراجعه به شعبه و دریافت پرینت سوابق تجمیع شده بر اساس روز و ماه و سال
  ۱۰ سال و ۱۰ ماه قید شده باشد،نشانگر این است که بیمه تامین اجتماعی  اعلام
  داشته ۱۰ سال  و ۱۰ ماه سابقه برای بازنشستگی منظور شده؟
  یا اینکه منظور فقط بیمه پردازی بوده ؟
  با تجدید احترام

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۲:۱۱

  بیمه پردازی و سنوات بازنشستگی شما ۱۰ سال و ۱۰ ماه می باشد
  ملاک در تامین اجتماعی برای بازنشستگی، سوابق پرداخت بیمه می باشد.
  با همکاری اداره و در صورت تمایل می توانید اختلاف سوابق دولتی و بیمه را با بخشنامه اخیر تامین اجتماعی تا فروردین ۹۶ پرداخت نمایید

  View Comment
 • رضایی م س wrote on ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶, ۰:۲۳

  سلام در جواب یکی از همکاران و در محاسبه پاداش پایان خدمت موارد حذفی را بیان فرمودید منتهی در مورد بند سایر فرمودی مندرج در فیش نه حکم . چه تفاوتی دارد

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۵

  سایر در حکم شامل بندهایی می شود که در حکم جانمایی نشده است
  مثلا در برخی احکام حق شغل حرفه ای را در سایر آورده اند

  View Comment
 • سید حسن سجادی wrote on ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۲:۱۴

  برای دریافت خبره باید ۱۸ سال سنوات و ۹ سال تجربی داشت با فرض کمتر توسعه یافته خب سنوات می شود ۹ سال پس تجربی می شود چندسال؟ چرا سنوات نصف می شود ولی تجربه نصف نمی شود؟

  View Comment
 • سید حسن سجادی wrote on ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۲:۳۱

  برای دریافت خبره در مناطق کمتر توسعه یافته باید چند سال سنوات وچند سال سنوات تجربی داشت؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۳:۱۵

  سنوات۱۸
  سنوات تجربی۹

  View Comment
 • سید حسن سجادی wrote on ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۳:۵۷

  خب برای کمتر توسعه یافته چی؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۶ بهمن, ۱۳۹۶, ۹:۵۰

  رتبه خبره با هر شرایطی به حداقل ۹ سال تجربه(تدریس) نیاز دارد

  View Comment
 • محسن wrote on ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۹:۳۳

  سلام
  امین اموال توی حکمش فوق العاده ویژه داره یا نه؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۶ بهمن, ۱۳۹۶, ۹:۲۲

  کارشناس امور مالی و امین اموال مشمول دریافت فوق العاده ویژه می باشد.

  View Comment
 • فرهنگی wrote on ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶, ۲۰:۵۱

  سلام ،درود و سپاس فراوان بر پاسخگوی مجرب و فرهیخته،
  عذرخواهم که با سوال جدیدی مزاحمت ایجاد می نمایم.
  لطفا” می فرمائید دقیقا” چه کاری باید صورت پذیرد؟
  درخواست کتبی اداری نوشته شود و عنوان نمایم که می خواهم از بخشنامه ی اخیر
  استفاده نمایم؟
  مسئول محترم کارگزینی باید نامه را با چه عنوان یا متنی به بنده بدهند که به تامین اجتماعی ببرم؟
  خدا شاهد است من راضی هستم در دهان اژدها بروم ولیکن مسئول مربوطه را نخواهم
  توجیه نمایم که لازم نیست من برای حتی این ده سال و ده ماه درخواست احتساب
  سابقه نمایم چرا که ده سال و ده ماه سابقه ی قابل قبول بنده است که در تامین
  اجتماعی موجود و به صورت پرینت ممهور به مهر قسمت درآمدها قابل ارائه یا به
  فرموده ی معاونت سازمان تامین اجتماعی با یک نامه ی درخواست کارگزینی، 
  جداگانه نیز می تواند استعلام شودولیکن ایشان می فرمایند نخیر روال این است که
  شما درخواست به من بدهی بعد بروی فرم سابقه را پر کنی سپس از هرجا حکم و ابلاغ داری به هرکدام از آن منطقه ها بروی و یا نامه بزنیم بعد تایید سابقه ات را بیاوری بعد من برایت حساب کنم چقدر واریز کنی !!! آن وقت شما سرور گرانقدر می فرمائید همکاری؟؟ایشان به من می گویند قاشق را دور سرم بچرخانم و بعد آن
  را به دهان ببرم….!!
  لازم به ذکر است نامه ی وزارتخانه مبنی بر سابقه قابل قبول اینجانب که در هنگام 
  زدن اولین حکم بعد از تبدیل وضعیت به منطقه ام ارسال شد که سابقه ی ۰ روز 
  ۰ ماه و ۰ سال بعد از آن تبدیل به ۵ سال و ۴ ماه شد.آن وقت می فرمایند دوباره 
  من درخواست احتساب همان سابقه را بدهم وقتی که می دانم کسوراتم طبق نظر تامین اجتماعی که دیروزتایید شده که پرداخت ده سال و ده ماه است.
  حالا می فرمائید من باید چه کنم و چه گلی به سر بگیرم؟
  به نظر شما بروم و از کارگزینی درخواست کنم یک نامه برای بیمه تامین اجتماعی مبنی
  بر درخواست عدد ماه و سال و روز بیمه پردازی و پرداخت کسورات بازنشستگی بنده
  بدهند و آن را ببرم و پاسخ آن را برای مسئول کارگزینی بیاورم؟و اگر باز حرف قبلی
  را تکرار کردند چه باید کرد؟
  باور کنید ما برای هر کار ساده ای باید دست به دامان اداره کل شویم تا مسئول 
  مربوطه را توجیه نمایند!!فکر کنید برای رتبه بندی ما چه عذابی کشیدیم که آن را هم 
  امور اداری اداره کل راسا اقدام نمودند!
  سپاسگزار می شوم که بفرمائید چه روالی صحیح می باشد؟
  بی نهایت از لطف و بزرگ منشی شما در آگاهی بخشی به اینجانب و همکاران شبیه به
  خود،قدر دانی می نمایم.
  با نهایت فروتنی،
  یک مستاصل و درمانده

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۶ بهمن, ۱۳۹۶, ۹:۱۱

  سابقه بیمه را می توانید از طریق دفاتر کارگزاری و یا سایت تهیه فرمایید
  فرم درخواست که ضمیمه بخشنامه تامین اجتماعی می باشد را به اداره ارائه و پس از ارجاع و شماره عینا به تامین اجتماعی ارائه شود
  اداره می تواند برابر لیست بیمه، ماههایی که بیمه واریز نشده را تا برابر شدن سابقه حکم و بیمه فرم مربوطه را تکمیل نماید
  البته اگر نخواهد این کار را انجام دهد می تواند علت کار خود را توجیه نماید
  در منطقه ما این روند در حال اجراست
  و همکاران با توجه به رقم بالا بیمه جز ۲نفر استقبال نکرده اند
  بعضا معتقدند چون باید بیمه را آموزش و پرورش واریز می کرده است با شکایت در دیوان عدالت پیگیر حقوق خود خواهیم بود

  View Comment
 • هامون wrote on ۱۶ بهمن, ۱۳۹۶, ۲۲:۰۱

  سلام
  آیا دانشجو معلمانی که از مهر امسال رسمی شدن ، عیدی ۸۴۷۵۰۰ رو دریافت میکنن؟ یا کمتر میگیرن و یا اصلا نمیگیرن.
  ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۳:۰۲

  عیدی به نسبت کارکرد
  دانشجومعلمان عیدی ندارند

  View Comment
 • ناشناس wrote on ۱۷ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۵:۰۹

  با سلام
  همکار محترم ارتقاء از رتبه ارشد به خبره مستخدمی که حق شغلش ۱۱۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد چه مقدار می شود لطفا نحوه محاسبه و مبلغ مکتسبه را اعلام فرمائید .از صبر و حوصله آن جناب سپاسگزارم

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۳

  حدود۲۰۰

  View Comment
 • منصور wrote on ۱۷ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۶:۴۳

  همکار محترم با سلام

  با توجه به بخشنامه ۲۳۰ ایا سابقه مستخدمین انتقالی از سایر دستگاه ها به آموزش و پرورش که در پست های اداری سازمان سابق انجام وظیفه نموده اند مثلا مدیریتی ؛ جزء سوابق تجربی آنان قابل محاسبه می باشد یا خیر ؟ زیرا پست های مصوب بخشنامه ۲۳۰ با پست های ادارات و سازمان های دیگر مشاهبت دارد

  با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۷ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۶

  سلام
  بخشنامه ۲۳۰ صرفا برای معلمانی است که در پست های اداری آموزش و پرورش منصوب بوده و یا هستند

  View Comment
 • حسن ایزدی wrote on ۱۷ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۸:۳۰

  سلام و عرض خسته نباشید . در خصوص قوانین ایثارگران می خواستم سوال کنم .

  با توجه به اینکه نهاد ریاست جمهوری و سازمان امور اداری استخدامی کشور دستور اجرا ماده ۸۷ تبصره ۲ قانون برنامه توسعه ششم کشوری در خصوص ایثارگران را به همه وزارت خانه ها و سازمانها داده است چرا وزارت اموزش پرورش این قانون بسیار شفاف را اجرا نمیکند ؟
  چرا اموزش پرورش یک برنامه نگارشی جدیدی برای قانون همترازی و قانون یک مدرک بالاتر تا الان نگارش نکرده است ؟ نگارش یک برنامه کار ساده ای است که مهندسان نرم افزار براحتی در طول یک روز یا یک هفته قادر به طراحی ان هستند .

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۴:۲۲

  همکار عزیز مشکل نگارش سیستم نیست
  به نظر مشکل تامین اعتبار است

  View Comment
 • احسان wrote on ۱۷ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۹:۲۳

  سلام
  آیا دانشجو معلمانی که از مهر امسال رسمی شدن ، عیدی ۸۴۷۵۰۰ رو دریافت میکنن؟ یا کمتر میگیرن و یا اصلا نمیگیرن.
  ممنون

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۸ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۷:۴۲

  منتظر پاسخ باشید

  View Comment
 • Hadi wrote on ۱۹ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۹

  سلام
  یه سوال داشتم، مدرک دکترای رشته مهندسی که دکترای تخصصی محسوب میشه ارائه بدیم نسبت به ارشد، یک طبقه افزایش طبقه پیدا میکنیم یا دوتا؟
  تو جدول طبقات یه دکترای حرفه ای زده یه تخصصی
  با تشکر

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۱۹ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۳:۱۱

  تخصصی بودن یا حرفه ای بودن دکترا در مدرک مشخص شده است
  دکترا تخصصی ۲طبقه

  View Comment
 • سعیددرویشی wrote on ۱۹ بهمن, ۱۳۹۶, ۲۰:۳۰

  با سلام وخسته نباشید من دارای ۱۵ سال سابقه هستم که ۲ سال پیش مدرک فوق لیسانس را تحویل کارگزینی داده ام حال برای محاسبه امتیاز حق شاغل بند امتیاز مهارت و تجربه در هرسال عدد ۱۵ را در امتیاز مدرک فوق لیسانس حساب می کنند ویا نه ۱۳ را در امتیاز مدرک لیسانس و عدد ۲ را در امتیاز مدرک فوق لیسانس .

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۳:۲۱

  ۱۳ سال با لیسانس
  و ۲ سال با فوق لیسانس قابل محاسبه است.

  View Comment
 • علی آقا wrote on ۱۹ بهمن, ۱۳۹۶, ۲۲:۴۷

  با سلام. بنده کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه تهران را دارم. با توجه به اینکه رزمنده با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه را دارم. با توجه به اینکه قرار است یک مقطع بالاتر لحاظ گردد، با این حال دکترای تخصصی محاسبه میشود و دو طبقه لحاظ میشود؟ یا اینکه یک طبقه اضافه میشود؟ ممنونم از شما.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۰ بهمن, ۱۳۹۶, ۰:۰۰

  در موارد مشابه (فررندان شهید فوق لیسانس)نظر وزارتخانه دکترای حرفه ای است
  ولی برخی استانها دکترای تخصصی عمل می نمایند

  View Comment
 • فرهنگی wrote on ۲۰ بهمن, ۱۳۹۶, ۳:۳۸

  سلام وخسته نباشید خدمت همکار گرامی
  آیا در تلگرام کانال دارید؟ 

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۱ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۳:۲۰

  سلام
  کانال فعال نیست

  View Comment
 • کورش wrote on ۲۷ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۵:۴۲

  با سلام…. بخشنامه در شهرستان محل خدمت ما صادر شده برای اعمال مدرک که قید شده : گواهی نامه موقت مدرک تحصیلی پس از اخذ تاییدیه تحصیلی قابل اعمال است… میخواستم بدونم اخذ تاییدیه از دانشگاه پیام نور چند وقت طول میکشه؟؟؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۷ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۶:۱۶

  پاسخ بستگی به دانشگاه محل تحصیل دارد
  برخی اوقات پیام نور جهت صدور تاییدیه مبلغی را دریافت می کند
  جهت تسریع با دانشگاه تماس داشته باشید

  View Comment
 • راحیل wrote on ۲۷ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۶:۵۰

  باسلام واحترام بنده با مدرک لیسانس استخدام شدم آیا مدرک دکتری را نمیتوانم لحاظ کنم چون کارگزینی میگوید یک مدرک ارشد شما قابل ارایه بوده ودکترا منظور نمی شود آیا این موضوع صحت در د با اینکه رشته من مرتبط با آموزش و پرورش میباشد رشته مدیریت آموزشی ۲/پرداخت بیمه خدمات حق التدریس یسی ها درست شد ومبلغ آنها با ۹درصد محاسبه شد ولی ما که بی خبر از. زمان استخدام خود آموزش و پرورش ما را بیمه تامین اجتماعی کرده باید الان سنوات حق التدریسی خود را با ۳۰درصد پرداخت کنیم وهیچ کس هم ‌پاسخگ‌و نیست تکلیف ما چیست

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۸ بهمن, ۱۳۹۶, ۸:۳۲

  برابر بخشنامه صرفا اعمال یک مدرک پس از استخدام مجاز است. البته برخی ادارات کل مدرک دوم را می پذیرند
  فعلا مشمولین تامین اجتماعی جز پرداخت راهی ندارند

  View Comment
 • راحیل wrote on ۲۷ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۶:۵۸

  با سلام واحترام آیا مدرک دانشگاه دولتی که کلمه پردیس در آن است در .آموزش و پرورش قابل قبول می باشد با تشکر فراوان

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۸ بهمن, ۱۳۹۶, ۸:۳۳

  در حال حاضر مشکلی نیست

  View Comment
 • راحیل wrote on ۲۷ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۷:۰۷

  باسلام من دو کتاب تالیفی با موضوعات آموزشی دا رم آیا قابل ارایه جهت ارتقا یا طبقه یا رتبه استفاده در حکمم است وآیا مدرک دانشگاهی پردیس در آموزش وپرورش قابل ارایه می باشد با سپاس

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۲۸ بهمن, ۱۳۹۶, ۸:۲۵

  فعلا در رتبه و طبقه اثری ندارد
  کتب توسط واحد تحقیقات اداره کل قابل ارزیابی و امتیاز دهی می باشد

  View Comment
 • امین عشایری wrote on ۲۹ بهمن, ۱۳۹۶, ۲۰:۱۴

  با سلام. بنده از ۷۹ تا ۸۴ حق التدریس بودم. ۸۴ رسمی شدم . در سال ۹۱ اداره مربوطه سنوات حق التدریسی را تعین بدیهی کرده و مبلغ بازنشستگی را پرداخت نمودم و سنوات به حکمم اضافه شد . حالا کارگزینی میگه بلاجبار دوباره باید تعیین بدیهی نماید. ایا چنین چیزی ممکن است که دوبارتعیین بدیهی کنم و باز مبلغ بازنشستگی را بپردازم ؟

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ بهمن, ۱۳۹۶, ۹:۳۱

  تعیین بدهی مجدد مفهوم ندارد
  علت مشکل را بپرسید

  View Comment
 • علی wrote on ۳۰ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۲:۱۰

  سلام . پرسنل آموزشی سنواتی را با مدرک دیپلم یا فوق دیپلم بوده هنگامی که مدرک لیسانس ارائه دهد نحوه محاسبه طبقه چگونه خواهد بود آیا از ابتدای خدمت براساس لیسانس محاسبه می شود یا خیر.لطفا توضیح دهید.

  View Comment
 • اموراداری wrote on ۳۰ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۲:۵۵

  از ابتدا لیسانس محاسبه می شود

  View Comment

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی