پرسش و پاسخ

سوالات امور اداری خود را در زمینه های زیر در قسمت دیدگاهها مطرح نمایید.

 • حقوق و مزایا و حکم

 • انتقال

 • مرخصی

 • ماموریت

 • تک کارت

 • تقلیل ساعت تدریس

  باتوجه به اینکه کلیه افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی تواننددرصورت داشتن شرایط استفاده ازتقلیل ساعت به جای ۲۴ساعت ،۲۰ساعت درهفته تدریس نمایندلذادراین قسمت شرایط استفاده ازتقلیل ساعت رابیان می دارم .

  ملاک تقلیل ساعت کارموظف برابردستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی داشتن یکی از۲شرط ذیل می باشد

  ۱- داشتن ۲۰سال تدریس تمام وقت یامدیریت ومعاونت مدارس

  ۲- رسیدن به ۵۰سالگی

  بنابراین سوابق،ماموریت تحصیلی ،خدمت وظیفه ،تحصیل ،…دراحتساب ۲۰سال سابقه تجربه قابل محاسبه نمی باشد.

  البته افرادی که به استنادبخشنامه۲۳۰درپستهای مصوب اداری مشغول خدمت می باشندمستثنی می باشندلذاسابقه خدمت درپستهای اداری جزء سابقه تجربی محسوب می شود.

  باتوجه به اینکه فقط افرادی که به امرتدریس اشتغال دارندمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندلذامدیران ،معاونان ،سرپرستان شب،…که به امرتدریس اشتغال ندارندنمی توانندازتقلیل ساعت استفاده نمایندوهرزمان که  به امرتدریس اشتغال یابندمی توانندازمزایای تقلیل ساعت بهره مندشوند.

  نکته مهم

  همکارانی که دارای هریک ازشرایط فوق الذکرمی باشندلازم است به کارشناسی اموراداری محل خدمت خودمراجعه ودرخواست خودرابرای استفاده ازتقلیل ساعت ارائه تاابلاغ مربوطه صادرگردد.  

  سنوات ارفاقی

  با سلام وعرض ادب خدمت همکاران محترم

  سنوات ارفاقی همکاران استثنایی از تاریخ ۶۹/۹/۲۱ لغایت ۸۷/۱۲/۲۹

  ازتاریخ ۸۸/۰۱/۰۱ تاتاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ قطع .

  واز تاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ تاهم اکنون ادامه دارد .

  هر پنج سال یک سال ارفاقی و هرسال ۷۲روز وهرماه ۶ روز می باشد

   

  امتیاز حق شاغل

 • پرسش: امتیاز حق شاغل بر چه اساس محاسبه می گردد:پاسخ:

  امتیاز حق شاغل بر اساس عوامل( تحصیلات، سنوات خدمت، تجربه، دوره های آموزشی(ضمن خدمت)) و مهارتها و توانایی های فردی تعیین می شود که هرکدام از این عوامل بازهم امتیاز و ضریب خاص خودش را دارد. تحصیلات دیپلم۱۲۰۰ امتیاز ، فوق دیپلم ۱۴۰۰ امتیاز ، لیسانس ۱۷۰۰ امتیاز، فوق لیسانس ۲۰۰۰امتیاز و دکترا۲۳۰۰امتیاز و سنوات دیپلم ضربدر۲۵،فوق دیپلم ضربدر۳۲، لیسانس ضربدر ۳۹، فوق لیسانس ضربدر۴۶ و دکترا ضربدر ۵۳ محاسبه می شودو دوره های آموزشی هر ساعت نیم امتیاز و حد اکثر تا ۵۰۰ امتیاز می باشد.امتیاز مهارت ها دیپلم ۲۵۰، فوق دیپلم۳۰۰، لیسانس۴۰۰، فوق لیسانس۶۰۰و دکترا۸۰۰امتیاز محاسبه می گردد. این عوامل با توجه به نگارش و ضریب سال اعمال می گردد.

 •  حق شاغل همکاران فرهنگی حداکثر ۷۵ درصد حق شغل می باشد

   

  رتبه . طبقه شغلی

  جدول شرایط احراز ارتقاء طبقه شغلی کارکنان از لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق تجربی

  طبقه

  مدرک

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
  ابتدایی سنوات ۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴
  سیکل سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  فوق دیپلم سنوات ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
  لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  فوق لیسانس سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای حرفه ای سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰  ۲۴
  دکترای تخصصی سنوات ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰ ۲۴

   

  مدت تجربه قابل قبول برای ارتقاء رتبه های شغلی متصدیان شاغل تا سطح  کاردانی و کارشناسی و بالاتر

  رتبه

  مدت تجربه

  مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کاردانی ۰  8 سال ۲۰ سال
  مدت تجربه لازم برای مشاغل تاسطح کارشناسی و بالاتر ۰ ۶ سال ۱۲ سال ۱۸ سال ۲۴ سال

  لازم به توضیح اینکه در ارتقاء رتبه و طبقه موارد ذیل طبق بخشنامه های قبلی اعمال می گردد.( اصلاح جدول فوق به استناد بخشنامه وزارتی به شماره ۲۰۲۰۳۶/۷۱۰- ۲۵/۹/۱۳۹۱ و بخشنامه اداره کل استان کرمانشاه به شماره ۷۱۰/۵۰۳۹۱۹۱۳۹۹۹۶/۵۶۱ – ۳۰/۹/۱۳۹۱ در تعیین رتبه شغلی کارکنان مدرک تحصیلی ملاک عمل نمی باشد.و با توجه به بند ۷ بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ – ۲۰/۱۰/۹۰ مستخدمین شاغل در مشاغل کارشناسی و متصدیان مشاغل آموزشی( آموزگاران،دبیران،هنرآموزان،مدیرو معاون واحدآموزشی و…) موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان ، با رعایت سایر مقررات از قبیل تجربه ، سنوات، تکمیل فرم ارزشیابی، تجربیات مدون شده و …) می تواند حداکثر تا رتبه عالی و در سایر مشاغل حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء یابند.

  * جهت ارتقاء رتبه شغلی از مقدماتی تا عالی با ضمن کسب امتیاز لازم از نمره ارشیابی سالانه باارائه تحقیق تجربیات مدون شده ، اقدام پژوهی و گذراندن دوره های ضمن خدمت در طول سالهای خدمت تجربی ارائه نمایند. ساعت ضمن خدمت به شرح ذیل می باشد.پ

  * رتبه مقدماتی به پایه ۳۰۰ ساعت و کسب ۶۰درصد از نمره ارشیابی- رتبه پایه به ارشد ۲۵۰ ساعت کسب ۷۰ درصد از نمره ارشیابی- رتبه ارشد به خبره ۲۰۰ ساعت و کسب ۸۰ درصد از نمره ارزشیابی و رتبه خبره به عالی ۱۵۰ ساعت ضمن خدمت و کسب ۹۰ درصد از نمره ارزشیابی-  که تاریخ دوره ضمن خدمت از  ۱۳۷۹به بعد می باشد که ملاک تاریخ اجرای دوره در برگه های ضمن خدمت قابل قبول است نه تاریخ صدور که باید بعد از تآیید به دایره کارگزینی ارائه گردد.

  * تعجیل در ارتقاء طبقه ورتبه به خاطر خدمت در مناطق کمتر توسعه روستایی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد به ازای هریک سال به مدت یک سال از مدت تجربه درج شده در جدول کسر خواهد شد.  به عنوان مثال فردی که ۱/۱/۸۸ تا ۱/۷/۸۸ خدمت روستا دارد با سنوات ۱۷ سال و ۶ ماه از رتبه خبره برخوردار خواهد شد. و اگر فردی از ۱/۷ /۸۸ لغایت ۱/۷/۸۹ خدمت در روستا داشته باشد با ۱۷ سال سنوات از رتبه شغلی خبره برخوردار می گردد. یا پرسنلی که از ۱/۱/۸۸ لغایت ۱/۷/ ۹۰ خدمت در روستا داشته باشند با سنوات ۱۵ سال و ۶ ماه از رتبه شغلی خبره برخوردار خواهند بود.

  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟

  پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

  پرسش: سختی کار بر چه مبنایی پرداخت می شود؟

  پاسخ: سختی کار بر مبنای پست و رشته شغلی و رشته تحصیلی می باشد. کلیه دبیران و آموزگاران علوم انسانی ۲۴۰ – دبیران رشته های کامپیوتر ، فیزیک ، شیمی امتیاز ۳۰۰ – دبیران رشته های مهندسی معماری و عمران امتیاز ۳۶۰- دبیران تربیت بدنی متوسطه و راهنمایی امتیاز ۴۲۰ – پستهای مدیریت و معاونت  مدارس عادی امتیاز ۱۲۰ – مدیریت و معاونت هنرستانها امتیاز ۲۴۰ تعلق می گیرد.

  پرسش : 
  آیا برای اضافه کار تفاوت تطبیق هم محاسبه می شودیا خیر؟
  پاسخ : 
  خیر

   

  پرسش : آیا سابقه سالهای حق التدریس برای کارکنانی که به استخدام پیمانی درآمده اند قابل احتساب است یا بستگی به قانون سازمان تامین اجتماعی دارد؟

  پاسخ : به استناد ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و بر اساس مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون فوق الذکر احتساب سوابق خدمت غیر رسمی منوط به انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت حقوق از اعتبارات دولتی می باشد بنا به مراتب فوق احتساب سنوات خدمت معلمان حق التدریس پاره وقت و مشمولین مصوب ۷/۷/۸۳ مجلس محترم شورای اسلامی مورد محاسبه قرار نمی گیرد
  پرسش:باعرض سلام در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده ایثارگری همکاران را راهنمایی فرمایید – به عنوان مثال چرا افرادی با شرایط کاملاَ یکسان در برخورداری از فوق العاده یاد شده اختلاف دارند. بعضی دریافت نموده اند و برخی از این فوق العاده برخوردار نشده اند؟پاسخ: ایثارگری مختص همکارانی است که خدمت زیر پرچم نظام وظیفه سربازی می باشد که نحوه محاسبه سه چهارم مدت در جبهه می باشد. به عنوان مثال ۴ماه تقسیم بر ۴ ضربدر ۳ مساوی با ۳ که ۴۰۰ امتیاز در ردیف امتیاز بند (ث) ایثارگری منظور می گردد. که ۴ ماه تا ۸ ماه گواهی جبهه ۴۰۰ امتیاز – ۸ تا ۱۶ ماه ۵۰۰ امتیاز – ۱۶تا ۲۲ ماه ۶۰۰ امتیاز می باشد. اگر کسی ۵۰۰ امتیاز داشته باشد با توجه به ضریب سال ۹۱ مبلغ ۴۰۲۵۰۰ ریال تعلق می گیرد.

 • پرسش : 
  گروههای تشویقی وارفاقی نظام قبلی دراحکام جدید موثر بوده یا فقط تفاوت تطبیق انجام گرفته؟
  پاسخ : 
  مؤثر است و در جدول حق شغل آخرین گروه در نظر گرفته شده است.

  پرسش : 
  دلیل اختلاف مبلغ مناطق کمتر توسعه یافته درافرادی که دارای گروه مشابه و پست مشابه و مزایای مشابه بوده اند چیست؟
  پاسخ : 
  مبالغ ریالی فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته عبارت است از مجموع فوق العاده محرومیت از تسیهیلات زندگی، فوق العاده نوار مرزی ، جذب مناطق محروم در صورت دریافت. ضمنا به کارکنانی تعلق می گیرد که در دهستان خدمت می نماید.

  پرسش : 
  اگر درفرم ۵۰۲ سابقه تجربی اشتباه باشد:مثلاً ۴سال اضافه باشد یا ۴سال کم باشد:درچه تاثیردارد؟
  پاسخ : 
  هر مورد اشتباهی قابل اصلاح خواهد بود.

  پرسش : 
  کسانی که مثلاً ۱۰/۱/۸۸ گروه استحقاقی می خواستند دریافت کنند وبدلیل قانون خدمات کشوری اعمال نشد چگونه اعمال خواهدشد.
  پاسخ : 
  در قانون مدیریت خدمات کشوری که از ۱/۱/۸۸ اجرا شده است گروه حذف شد. به عنوان طبقه اعمال گردیده است. مثلا گروه ۱۰ بعد از خدمات کشوری طبقه ۶ است.

   

   

About the Author

has written 7 stories on this site.

۱,۰۷۲ Comments on “پرسش و پاسخ”

 • همکار فرهنگی wrote on 30 ژوئن, 2016, 16:38

  در خصوص  برقراری فوق‌العاده ویژه  امکان داره  توضیح بدید.

 • اموراداری wrote on 30 ژوئن, 2016, 19:30

  فوق‌العاده ویژه که در در قانون مدیریت خدمات کشوری به آن تصریح شده است برای کارکنان دولت پیش بینی شده است. تقریبا تمامی دستگاهها در حال حاضر فوق‌العاده ویژه را به پست های کارشناسی و بالاتر پرداخت می کنند. آموزش و پرورش این فوق‌العاده را از تاریخ ۹۵/۱/۱ جهت پستهای کارشناسی اداری برقرار کرده است. و معلمانی که در ادارات مشغول به خدمت می باشند را مخیر به انتخاب حق شغل حرفه ای یا فوق العاده ویژه کرده است. در حال حاضر معلمان به دلیل استفاده از حق شغل حرفه ای از فوق العاده ویژه برخوردار نمی باشند که به نظر می رسد با پیگیری آموزش و پرورش در آینده برقراری فوق العاده ویژه دور از ذهن به نظر نمی رسد.
  فوق العاده ویژه پرداختی به کارشناسان آموزش و پرورش ۲۸درصد مجموع حق شغل و شاغل وتطبیق و فوق العاده شغل و سختی کار و مدیریت می باشد.

 • رنجبر wrote on 18 سپتامبر, 2016, 11:04

  با سلام کارشناس تازه وارد آمور اداری ما با صدور یک حکم برای من از قبل از نظام هماهنگ باعث شد تفاوت تطبیقم صفر بشه.بعد از آن که چند سال هم میگذرد هرچه اعتراض کردم گفتند سیستم تفاوت تطبیق برای شما محاسبه نمیکند درصورتیکه قبل از صدور آن حکم تفاوت تطبیق داشتم .لطفا ضمن توضیح بفرمایید اگر اطلاعاتم ارسال کنم میتوانید برایم محاسبه کنید ؟؟؟

 • افشین wrote on 29 اکتبر, 2016, 21:54

  سلام وقت بخیر ،باعرض معذرت ، یک سوال داشتم ، برای دریافت رتبه پایه من قبلا حق التدریس بودم وسنوات ۸۸ به بعد تعجیل خورده و باید در خرداد ۹۲ برام حکم صادر بشه ، ولی اولین ارزشیابی من در شهریور ۹۲صادر شده ، ایا در گرفتن رتبه پایه دچار توقف میشم و از شهریور باید صادر بشه یا در همون خرداد ، خیلی لطف می کنید اگر جواب بدین ، ضمنا تاریخ استخدامی ۲۲/۱۱/۹۱

 • اموراداری wrote on 30 اکتبر, 2016, 12:26

  باسلام
  جهت رتبه جدید لزوما می بایست ۳سال از ارتقاء رتبه قبلی گذشته باشد وجهت ارتقاء رتبه چنانچه ارزشیابی مد نظر باشد، پس ازپایان دوره ارزشیابی رتبه را می توان صادر نمود.

 • محمحدجواد wrote on 15 آوریل, 2017, 14:27

  باسلام اینجانب محمدجوادشیرازی بازنشسته مهرماه سال۱۳۸۸میباشم دوسال بعددرتاریخ۹۱/۱۲/۰۱حکمی به شماره۳۸۹۹۸که شما ازسطح خبره به عالی ارتقامی یابید ولی تاکنون تغییردرحکم حاصل نشده لذا خواهشمنداست  ما دراین امرارشاد ویاری نمایید باسپاس وتشکر

 • اموراداری wrote on 15 آوریل, 2017, 14:58

  چنانچه پس از صدور اولین حکم حقوقی بازنشستگی حکمی تحت عنوان تطبیق با قانون خدمات کشوری برای شما صادر شده باشد دیگر حکم ارتقا رتبه که مبلغ آن در حدود۶۶هزارتومان می باشد اثری در حقوق بازنشستگی شما نخواهد داشت زیرا حکم رتبه مربوط به شش ماه از زمان شاغلی بوده و یک چهارم آن یعنی ۱۶۵۰۰تومان در حقوق میانگین دو سال بازنشستگی موثر میباشد که احیانا به علت حکم تطبیق صادره از سوی سازمان بازنشستگی حکم رتبه برای شما جز محاسبه پاداش اثر دیگری ندارد.

 • رضا wrote on 17 آوریل, 2017, 21:16

  با عرض سلام اگر امکان دارد حقوق کارکنان خدماتی پیمانی اذربایجانشرقی را افزایش دهید ما قشر زحمتکش مدارس بوی افزایش را حس کنیم با تشکر

 • علی بازنشسته wrote on 18 آوریل, 2017, 15:18

  با سلام لطفا در مورد بازنشسته ها که در حکم انان حق شغل و حق شاغل و … درج نمی شود چگونه ای ضریب ریالی (۱۶۹۵ ) محاسبه می شود اگر امکان دارد توضیح دهید با تشکر

 • اموراداری wrote on 18 آوریل, 2017, 16:30

  سلام
  ضریب در صدور احکام شاغلین کاربرد دارد.
  احکام بازنشستگان بر اساس درصد صادر می شود.
  درصداعلامی امسال جهت بازنشستگان ده درصد می باشد که این درصد برای حقوق های زیر دو میلیون تومان تا۲۷درصد به صورت پلکانی احکام صادر خواهد شد.

 • بهنام wrote on 22 آوریل, 2017, 16:58

  باسلام خواهشا منو درمحاسبه بتند حق شاغل خودم باتوجه به توضیحاتم کمک کنید.
  تاریخ استخدام۸۶/۷/۱ از طریق تربیت معلم -تاریخ اعمال مدرک فوق دیپلم ۸۸/۷/۱- تاریخ اعمال مدرک کارشناسی ۹۱/۷/۱ -دوره ضمن خدمت تا تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰ به مدت ۴۹۰ ساعت
  با توجه به جدولی که در مورد حق شاغل هست محاسبه کردم با حکم کارگزینیم درست درنمیاد بردم کارگزینی گفتن چون ناپیوسته خوندی اون جدول به صورت نسبتی اعمال میشه من خودم فک میکنم حداقل در محاسبه دوره ضمن خدمتم دارن اشتباه میکنن خواهشا کمکم کنین اگه نیاز به توضیح اضافی دارین بازم درخدمتم

 • بهنام wrote on 22 آوریل, 2017, 18:33

  بابت پاسخگوییتون ممنون.میشه یه توضیح مختصر در مورد اینکه این ارقام رو چجوری محاسبه کردین بدین

 • بهنام wrote on 23 آوریل, 2017, 0:10

  بابت تمام پاسخهاتون که سریع وبموقع و واضح بود ممنون.چند وقتیه بین همکاران بحثی رد وبدل میشه که میخوان تفاوت تطبیق رو حذف کنن و بجاش یه طبقه استحقاقی بدن درسایت هم این بخشنامه رو دیدم میشه بگین جریان ازچه قراره؟ ومطلب دوم این که در مورد بحثی که مربوط به افزایش ۵۰درصدی بود شایعه بود یا واسه بقیه ارگانها منظور شده

 • اموراداری wrote on 23 آوریل, 2017, 8:53

  بر اساس رای دیوان می بایست تفاوت تطبیق استخدامین بعد از فروردین ۸۸ حذف گردد که البته برخی دستگاهها آن را حذف کرده اند اما خوشبختانه آموزش و پرورش تا کنون اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
  افزایش تا ۵۰ درست بر اساس قانون ۵سال پنجم بوده که برخی از دستگاهها مانند وزارت کشور، سازمان دامپزشکی و وزارت نیرو و قوه قضائیه و … در سالهای قبل نسبت به برقرای آن اقدام نموده اند.
  سازمان بهزیستی در اسفند ماه ۹۵ حکم ۵۰ درصد را صادر نموده که پس از بخشنامه مجدد سازمان امور اداری احکام را لغو نموده است.

 • رازقی wrote on 23 آوریل, 2017, 18:17

  با سلام آیا امکان استفاده بیش تر از ۴ ماه مرخصی استعلاجی قبل از زایمان طبق نظر پزشک وجود دارد مخصوصا اگر بارداری فرزند دو قلو باشد .

 • اموراداری wrote on 24 آوریل, 2017, 7:20

  سلام
  سقف مرخص استعلاجی در یک سال ۴ ماه می باشد و برابر آیین نامه مرخصی ها بیش از ۴ماه چنانچه بیماری صعب العلاج باشد می توان از مرخصی استعلاجی استفاده نمود.

 • عباس wrote on 23 آوریل, 2017, 22:41

  با سلام و خسته نباشید. آیا برای کسب رتبه مدت زمان تحصیل در دانشگاه فرهنگیان ، از انجا که در حکم جزو سابقه حساب شده است؛ مدنطر قرار میگیرد؟

 • اموراداری wrote on 24 آوریل, 2017, 7:06

  سلام
  جهت ارتقا به هر رتبه می بایست نصف سنوات مورد نیاز تجربه باشد یعنی برای اخذ رتبه پایه به ۶ سال سابقه احتیاج می باشد که حداقل به ۳ سال سنوات تجربی نیاز است.

 • ع wrote on 24 آوریل, 2017, 21:15

  سلام
  جهت تعجیل در ارتقاء طبقه و رتبه به خاطر خدمت در مناطق کمتر توسعه، چگونه می توان متوجه شد که منطقه خدمت ما جزو مناطق کمتر توسعه یافته است تا مشمول آن شویم؟

 • اموراداری wrote on 25 آوریل, 2017, 9:00

  سلام
  چنانچه در احکام خود فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته را دریافت می نمایید محل خدمت شما کمتر توسعه یافته می باشد.

 • عباس wrote on 25 آوریل, 2017, 13:07

  با سلام و تشکر بابت پاسخگوییتان.
  یک سوال داشتم خواهشا راهنمایی بفرمایید. بنده از مهر ۹۵ با مدرک کارشناسی مشغول بکار شده و با مدت زمان تحصیل در دانشگاه دارای ۴ سال و ۲ ماه سابقه میباشم. از انجا که در منطقه محروم خدمت میکنیم. زمان کسب رتبه جدید خواهشمندم محاسبه فرمایید.

 • اموراداری wrote on 25 آوریل, 2017, 16:35

  سلام
  برای کسب رتبه پایه به حداقل ۳سال سابقه تجربی نیاز است.مهرماه۹۸

 • شه بخش wrote on 2 می, 2017, 17:12

  بخشنامه های اموزش و پرورش فقط به درد لبو موشها و سبزی فروشها میخوره و هیچ وجاهت قانونی و سندیت نداره وتماما دروغهای تکراری وبی پایه واساس است و فرهنگیان پشیزی به ان اهمیت نمیدهند .پس ادای قانونمند بودن در نیاورید که حنای شما رنگی ندارد.

 • اموراداری wrote on 2 می, 2017, 19:50

  همکارعزیز فعالیت این سایت از روی علاقه شخصی بوده و هیچ ارتباط کاری و اداری با وزارت آموزش و پرورش ندارد. از آنجایی که سایت جهت اطلاع رسانی به همکاران گرامی فعالیت می کند چنانچه نظر راهگشایی دارید ارایه فرموده تا استفاده ببریم.

 • محمد wrote on 4 می, 2017, 14:40

  سلام. زمان اعمال نگارش جدید.وابلاغ آن به ادارات چه زمانی است

 • رضا wrote on 6 می, 2017, 10:43

  با سلام و خسته نباشید آیا امسال امکان انتقال از شهرستانهای کوچک به تهران مقدور می باشد.

 • اموراداری wrote on 6 می, 2017, 11:00

  با پایان یافتن برنامه پنجم توسعه انتقال به کلانشهرها ممنوعیتی ندارد.

 • hadi wrote on 10 می, 2017, 8:15

  سلام من دو سال سابقه خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته دارم 
  رتبه پایه رو با دو سال تاخیر بجای  ۶ سال بعد ۸ سال گرفتم چون ضمن خدمت کم داشتم
  حالا رتبه ارشد رو چون دو سال کمتر توسعه یافته دارم باید بجای ۱۲ سال با ۱۰ سال بگیرم درسته؟ یا چون گفتن فاصله ی بین دو رتبه حداقل سه سال هست و من قبلی رو بعد ۸ سال گرفتم رتبه ارشدم بعد از ۱۱ سال بم میدن؟  

 • اموراداری wrote on 10 می, 2017, 8:19

  فاصله اخذ بین دو رتبه حداقل باید سه سال باشد

 • حمید wrote on 11 می, 2017, 8:53

  آیا در بخشنامه فوق الذکر تفاوت تطبیق ورودی های سال ۸۸ به بعد حذف می شود؟

 • اموراداری wrote on 11 می, 2017, 9:37

  در بخشنامه آموزش و پرورش اشاره ای نشده است.

 • محمد wrote on 13 می, 2017, 20:27

  با سلام افرادی که در سال ۸۹ استخدام پیمانی شده اند چه زمانی رسمی میشوند؟

 • اموراداری wrote on 13 می, 2017, 21:06

  مشخص نمی باشد

 • ناشناس wrote on 14 می, 2017, 14:57

  سلام
  امتیاز فوق العاده مدیریت برای معاون اجرایی چگونه محاسبه میشود؟
  آیا عددی ثابت است؟ مقدار آن چند است

 • اموراداری wrote on 15 می, 2017, 8:08

  لینک فایل فوق العاده مدیریت

 • ع wrote on 26 می, 2017, 15:57

  با سلام. حق عائله مندی به چه کسانی تعلق میگیرد؟

 • اموراداری wrote on 26 می, 2017, 22:23

  همکاران مرد متاهل و همکاران زن مجرد یا معیل

 • مصطفی wrote on 29 می, 2017, 9:39

  سلام نیروی خدماتی دراداره اموزش وپرورش عشایری هستم فوق دیپلم حسابداری معاون آموزش اعلام نیازکرده استادکارنیازداریم اما معاون پشتیبانی که نیروهای خدماتی زیرنظرایشان است میکه تابخشنامه نیادنمیشه عدم نیاز کرد؟اداره کل رفتم میکن تفویض اختیاربه ادارات دادن اگربخواهندمیتوانندشما را ازادبکنن تا ازخدماتی به آموزس فرهنگی تغییرسمت بدین لطفا راهنمایی بکنید

 • اموراداری wrote on 29 می, 2017, 10:29

  با اداره محل خدمت رایزنی نمایید
  که چنانچه به شما در اداره نیاز دارند با تبدیل وضعبت مشروط (مثلا تعهد خدمت۳ساله اداره)موافقت کنند

 • سعیدی wrote on 29 می, 2017, 11:27

  با سلام و عرض ادب، لطفاً راجع به افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حق شغل که شامل بقیه ادارات شده و قرار بود قبل از انتخابات برا فرهنگیان اعمال بشه توضیح بفرمایین.

 • اموراداری wrote on 29 می, 2017, 11:51

  دولت در روزهای پایان اسفند از ظرفیت قانون برنامه پنجم در جهت ترمیم حقوق و همچنین کمک به هماهنگ تر کردن حقوق کارکنان دستگاه های مختلف استفاده نمود مصوبه حق شغل تا ۵۰ درصد را ابلاغ کرد البته چند روز بعد سازمان اداری و استخدامی کشور اجرای مصوبه را منوط به اخذ مجوز نمود
  در این بین خبرهایی در سایتها از قول برخی از افراد مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق فرهنگیان درج گردید که از سوی مسئولین آموزش و پرورش نه تایید و نه تکذیب شد
  برخی از دستگاهها مانند بهزیستی احکام ۵۰ درصد را صادر کرده که با نامه دوم احکام را توزیع نکرده لغو نمودند

 • سعیدی wrote on 29 می, 2017, 11:29

  سلام خسته نباشید. چه بندهایی از حکم در بازنشستگی موثر هستش آیا حق نوار مرزی، بدی آب و هوا و بند مناطق کمتر توسعه یافته در حکم بازنشستگی خواهد بود یا خیر؟ سپاس فراوان

 • اموراداری wrote on 29 می, 2017, 11:44

  ۱- حق شغل ۲-حق شاغل ۳-مدیریت ۴-فوق العاده شغل ۵- حق شغل حرفه ای ۶- سختی کار ۷- تفاوت تطبیق ۸- فوق العاده ایثارگری ۹- فوق العاده ویژه اداری
  موارد فوق مشمول کسور بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری و محاسبه پاداش پایان خدمت می باشد.
  البته تامین اجتماعی کمی متفاوت است

 • خالد wrote on 3 ژوئن, 2017, 15:51

  سلام و قت بخیر و تشکر بابت پاسخگویی به موقع و بجای شما
  توی کانال های تلگرامی یه مبحثی راجع به کمک هزینه مهد کودک برا مادران فرهنگی که از سال ۸۶ به بعد بچه دار شدند، هستش. گفتن طی بخشنامه شماره ۹۱۰-۹۱۱ مورخ ۸۹/۴/۲۸ به کارگزینی ها ابلاغ شده است.
  شما چقدر ازین بخشنامه اطلاع دارید؟
  میشه راهنمایی بفرمایید
  سپاسگزارم

 • اموراداری wrote on 4 ژوئن, 2017, 1:54

  ۱_بخشنامه های مهدکودک مربوط به بخش پشتیبانی و رفاه معلم می باشد
  ۲_ معمولا با توجه به تخصیص اعتبارات در سالهای اخیر حتی در صورت بودن بخشنامه وضعیت کمکهای رفاهی اصلا مناسب نیست.
  ۳_ سالهای خیلی دور کمک هزینه هایی به مادران شاغل در ادارات با ۴۴ساعت کار در هفته انجام می شد

 • کورش wrote on 6 ژوئن, 2017, 13:32

  سلام من ورودی تربیت معلم ۸۵/۷/۱ هستم و فوق دیپلم دارم و درتاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ خبره گرفتم و با توجه به این که در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت می کنم می خواستم ببینم رتبه عالی رو هم میتونم کسب کنم چون شما در مطلب بالا نوشتین مشاغل تا سطح کاردانی  فقط تا رتبه ارشد ارتقا پیدا می کنند ولی من که الان فوق دیپلمم رتیه خبره رو هم گرفتم.

 • اموراداری wrote on 6 ژوئن, 2017, 15:58

  همکار عزیز مشاغل تا سطح کاردانی به سطح پست اشاره دارد نه مدرک تحصیلی افراد
  پست های آموزشی از قبیل آموزگار,دبیر و… جز مشاغل کارشناسی هستند شما تا رتبه عالی ارتقا پیدا خواهید کرد

 • ناصر اسماعیل پور wrote on 7 ژوئن, 2017, 9:41

  سلام آیا همسر م که معاون اجرایی هستش میتواند به تبعیت از انتفال من که کارمند دولت هستم به تهران انتقال یابد ( البته نظر مبدا مثبت هستش )
  در ضمن چطوره اکثر مناطق دو رقمی تهران کمبود معاون اجرایی دارند ولی در سایت این کمبود لحاظ نشده است.

 • اموراداری wrote on 7 ژوئن, 2017, 10:13

  با موافقت مبداء ان شاء الله با مشکلی مواجه نخواهید شد

 • یک تازه معلم :) wrote on 8 ژوئن, 2017, 22:01

  با سلام

  من میخوام به دیوان عدالت اداری نسبت به تبعیض های موجود شکایت کنم.
  مثلا حق ایاب و ذهاب و حق غذا ک در قانون آماه اما برای ما اجرا نمیشود و کارمندان دیگر از ان بهره مند اند.
  لطفا مرا راهنمایی کنید موارد دیگری را هم ک میتوانم در این شکواییه مطرح نمایم را ب من بگویید

 • اموراداری wrote on 10 ژوئن, 2017, 9:48

  معمولامزایای رفاهی در بخشنامه ها برای کارکنان دولت پیش بینی می شود که معمولا منوط به تامین اعتبار می باشد

 • معلم فیزیک wrote on 8 ژوئن, 2017, 23:15

  با سلام
  این متنی ک در قانون اومده ضریب ۱٫۱ برا معلمان چیه داستانش ممنون میشم س توضیحی بدید

  .” امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی ۸تبصره )محاسبه می ۶/۶(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب گردد. “

 • اموراداری wrote on 10 ژوئن, 2017, 9:53

  در قانون برای هر طبقه امتیازی در نظر گرفته شده است
  مثلا برای طبقه ۴ رتبه مقدماتی برای کارکنان دولت امتیاز ۳۲۰۰ می باشد که این امتیاز با ضریب ۱/۱ برای معلمان ۳۵۲۰ امتیاز می باشد که ۳۲۰ امتیاز از سایر کارکنان بالاتر می باشد

 • معلم فیزیک wrote on 8 ژوئن, 2017, 23:19

  من تهعد خدمتی بودم و از طریق دانشگاه فرهنگیان سال ۹۱ جذب آموزش پرورش شدم
  سال ۹۱ مارو با مدرک دیپلم استخدام ازمایشی کردن و درسمون ک تموم شد حکم استخدام قطعی زدن با مدرک کارشناسی. سوالم اینه قانونی ک فقط یک مدرک تحصیلی بالاتر از ما قبول میکنه ایا برای ما کارشناسی مدرک بالاتر حساب میشه یا ارشد؟ ممنون میشم جواب بدید

 • اموراداری wrote on 10 ژوئن, 2017, 9:55

  به نظر لیسانس مدرک اول شما می باشد

 • دبیر شاغل در معاونت اجرایی wrote on 10 ژوئن, 2017, 15:58

  با سلام، ممنون از پاسخ به سوالات قبلی. من دبیر ریاضی متوسطه دوم و شاغل در پست معاونت اجرایی در این مقطع هستم. من قصد انتقال از یک استان به تهران به تبعیت از همسر را دارم. الآن چون معاون اجرایی هستم، چطور پیگیری کنم که پس از انتقال به تهران هم بتوانم در معاونت بمانم؟ و چه شهرستانهایی نیازمند معاون اجرایی هستند؟
  و همینطور میخواستم بدانم اگر کسی تا پایان خرداد و یا حتی تیر شرایط ثبت نام در سامانه انتقال را نداشته باشد، در بقیه ماههای سال چطور باید این کار را انجام دهد؟
  با تشکر از پاسخگویی شما

 • اموراداری wrote on 11 ژوئن, 2017, 10:02

  چون دبیر هستید انتقال با پست معاون اجرایی ممکن نیست
  در هر حال می توانید در سایت پست معاون اجرایی را برای انتقال انتخاب کنید
  معمولا انتصاب معاونین مدارس با پیشنهاد مدیر مدرسه و موافقت اداره می باشد

 • رضا wrote on 10 ژوئن, 2017, 16:10

  با سلام وخسته نباشید، می خواستم بدونم که قانون ممنوعیت تحصیل بیش از یک مقطع شامل ورودی های مهر ۹۴ میشه، چون خود امورداری وزارت اینا رو استثنا کرده بود، آیا این قضیه درسته، در ضمن مدرک فوق دیپلم وکارشناسی وارشد همگی مرتبطند – 

 • اموراداری wrote on 11 ژوئن, 2017, 10:16

  این محدودیت حذف خواهد شد

 • معلم wrote on 11 ژوئن, 2017, 13:14

  باسلام
  اینجناب باتوجه به اینکه فوق لیسانسم چهارسال مازاد برسی سال خدمت دارم که طی سالهای۹۳-۹۲
  و۹۴-۹۳ مقرری ماه اول ازبنده پس ازافزایش سالانه کسر ننموددند ولی سالهای۹۵-۹۴و۹۶-۹۵مقرری ماه اول
  کسرنموده ا ند.حال سوال این است که آیاافزایش ۲/۵درصد ی که برای هرسال مازادبرسی سال خدمت دربازنشستگی لحاظ می کنند شامل اینجانب می شود یا خیر؟سپاسگزارم اگر ارشاد فرمایید

 • اموراداری wrote on 11 ژوئن, 2017, 19:27

  مشکلی در۲/۵ درصد نخواهید داشت

 • علی اجاق قلیزاده wrote on 11 ژوئن, 2017, 14:30

  باسلام وعرض ادب
  اینجانب درباره پست کارشناسی به شعبه بایگانی خبری هست یانه
  ودرباره حکم کارگزینی اینجانب نیزمدت بیست وهفت سال خدمت می باشم که درحال حاضرزیر حکم بنده مبلغ ۱۷۵۵۳۱۲۹۵ ریال می باشد بامدرک فوق دیپلم درشعبه بایگانی ناحیه یک اردبیل
  فوالعاده شغل ۷۰۰ فوق العاده سختی کار ۱۸۰۰ حق شغل ۴۶۰۰۰ حق شاغل ۲۷۶۵۰ تفاوت تدبیق ۷۷۱۹۱۸ وتفاوت تطبیق سال ۹۰ ۳۹۲۴۲۲ لطفا بررسی فرمائید. فوق العاده ویژه نیز به اینجانب تعلق نگرفته الان هفت سال است اداره شعبه بایگانی می باشم

 • اموراداری wrote on 11 ژوئن, 2017, 19:31

  تا کنون پست بایگانی ادارات مورد توجه واقع نشده است
  تا زمانی که سطح پست به کارشناس ارتقا پیدا نکند فوق العاده ویژه و… تعلق نخواهد گرفت

 • شجاع فر wrote on 11 ژوئن, 2017, 17:08

  سلام
  من برای همسرم درخواست انتقال تکمیل کردم اما متاسفانه موقع چاپ,چاپ نشد وشماره پیگیری را هم یاد داشت نکردم چکارکنم…

 • اموراداری wrote on 11 ژوئن, 2017, 19:40

  به کارگزینی محل خدمت مراجعه نمایید تا درخواست شما را با انصراف متقاضی تایید نمایند تا دوباره بتوانید درخواست را ثبت نمایید.

 • ناشناس wrote on 11 ژوئن, 2017, 20:46

  سلام
  من لیسانس فیزیک دارم
  برا ارشد میخوام نرم افزار بخونم
  آیا آموزش پرورش بهم اجازه میده؟
  یا باید حتما فیزیک بخونم؟

 • اموراداری wrote on 12 ژوئن, 2017, 8:06

  ادامه تحصیل در هر رشته ای نیاز به اجازه ندارد مگر در دانشگاههای دولتی (چنانچه در زمان ثبت نام قید فرمایید که کارمند دولت می باشید دانشگاه موافقت نامه دستگاه از شما اخذ می نماید که به نظر می آید عدم اعلام کارمند بودن بهتر بوده البته شاید از سهمیه های احتمالی نتوانید استفاده کنید)

  مهم اعمال مدرک پس از فارغ التحصیلی می باشد که اعمال مدرک جدید منوط به تدریس در رشته مربوطه می باشد

 • ناشناس wrote on 12 ژوئن, 2017, 14:00

  من تعهد خدمت دارم ب مدت ۷ سال
  ایا میتونم دوباره کنکور سراسری بدم برا کارشناسی؟
  این تهعد خدمت مشکل سازه؟

 • اموراداری wrote on 12 ژوئن, 2017, 19:26

  پس از تعهد اول برای یکبار تعهد مجدد مجاز است

 • مومنی wrote on 12 ژوئن, 2017, 14:25

  شرایط خریدن تعهد خدمت چطوری هست؟
  میشه توضح بدید؟
  ممنون

 • اموراداری wrote on 13 ژوئن, 2017, 8:32

  با توجه به مدت باقیمانده تعهد و هزینه ای که دولت در مدت ایام تحصیل انجام داده است رقم خرید تعهد محاسبه می شود.

 • نگین wrote on 13 ژوئن, 2017, 17:29

  سلام ببخشید چطور میشه حکم کارگزینیمو دریافت کنم؟؟؟

 • اموراداری wrote on 14 ژوئن, 2017, 10:07

  برخی استانها از طریق اینترنت و کارتابل معلم امکان پذیر است
  استان آذربایجان شرقی در اینترنت یافت نشد
  در هرحال از امور اداری محل خدمتتان بپرسید

 • نادری wrote on 16 ژوئن, 2017, 7:10

  با سلام فوق لیسانس شیمی هستم با سابقه خدمت ۲۷ سال که امسال در پست معاون اجرایی ابتدایی مشغول به خدمت سال ۹۱ فوق لیسانسم را گرفته که اعمال شده است آیا با شرکت در آزمون جامع امکان اعمال یک مدرک بالاتر برایم وجود دارد؟ چگونه در آزمون شرکت کنم ؟ اگر بخواهم در آزمون دکتری به غیر از رشته شیمی شرکت کنم در چه رشته هایی امکان پذیر است ؟ متشکرم

 • اموراداری wrote on 16 ژوئن, 2017, 15:52

  قطعا برابر بخشنامه شما با محدودیت مدرک دوم و رشته مرتبط مواجه هستید
  اما به نظر شخصی نگارنده ادامه تحصیل در رشته‌هایی مانند روانشناسی یا برنامه ریزی درسی وعناوین مشابه دیگر یا رشته‌هایی درسی که در آینده امکان تبدیل وضعیت داشته باشد بهتر است
  البته چنانچه رشته هایی مانند آموزش شیمی وجود داشته باشد نیز مناسب به نظر می رسد

 • حامد wrote on 17 ژوئن, 2017, 11:49

    با سلام 
  میخواستم  از شما بپرسم تبدیل وضعیت  نیروهای پیمانی  سال  ۸۹ کی صورت میگیره  
  طبق قانون  باید بعد از سه سال  ما رو تبدیل  به  رسمی ازمایشی تبدیل میکردند 

 • اموراداری wrote on 17 ژوئن, 2017, 12:36

  در خصوص تبدیل وضعیت پیمانی ها پس از ۳ سال در قانون خدمات کشوری پیش بینی نشده است
  باید منتظر لایحه خدمات کشوری جدیدی که توسط دولت در حال ارسال به مجلس می باشد بود

 • بهروز wrote on 19 ژوئن, 2017, 10:49

  چرا در دوره دولت آقای احمدی نژاد مقرری ماه اول کسر نمی شد؟ ولی در این دوره دوباره این کار انجام گرفت؟

 • اموراداری wrote on 19 ژوئن, 2017, 12:10

  با اجرای قانون خدمات کشوری در سال ۸۸ مقرری ماه اول به علت سکوت قانون مذکور کسر نگردید .
  بعدها سازمان بازنشستگی با پیگیری توانست مجددا کسر مقرری را برقرار کند.

 • بهروز wrote on 19 ژوئن, 2017, 10:58

  چرا به یک خانم مجرد حق عائله مندی می دهید؟ یعنی یک خانم مجرد که فقط خودش است و خودش با یک مردی که مسئولیت یک خانواده به دوشش است و باید همسر و چند فرزند را اداره کند باید همانند هم یک مزایایی را بگیرند؟ آخه از اسمش هم مشخصه که حق عائله مندیه! یک خانم مجرد کجا عائله منده؟ این چه قانون و حکمیه؟ فکر نمی کنید این کار باعث یک نوع انگیزه و دلیل هرچند کوچک برای مجرد موندن خانم های مجرد بشه؟

 • اموراداری wrote on 19 ژوئن, 2017, 12:08

  مطلب شما کاملا صحیح می باشد
  به نظر می رسد در لایحه جدید خدمات کشوری این مورد رفع گردد
  البته زمانی مبلغی تحت هر عنوان به بخشی از کارمندان پرداخت شود حذف آن نیز تبعاتی به دنبال خواهد داشت

 • اموراداری wrote on 19 ژوئن, 2017, 12:08

  مطلب شما کاملا صحیح می باشد
  به نظر می رسد در لایحه جدید خدمات کشوری این مورد رفع گردد
  البته زمانی مبلغی به تحت هر عنوان به بخشی از کارمندان پرداخت شود حذف آن نیز تبعاتی به دنبال خواهد داشت

 • محمد wrote on 20 ژوئن, 2017, 13:02

  باسلام وخسته نباشید کارشناس محترم اموراداری بنده یک سوال داشتم خدمتتان راهنماییم کنید بسیار سپاسگزارخواهم بود.بنده باسابقه ۱۲سال خدمت کلا معاون پرورشی بوده ام ولی علاقه ای به این کارندارم می خواهم معاون اجرایی باشم الان تاحدودی موافقت مدیراداره جلب شده که بادرخواست بنده موافقت کند .حالا سوال با توجه به مازادنیروی پرورشی درمنطقه امکان دارد که تامدت زمانی معاون اجرایی باشم بعددوباره مرا به زوربه پرورشی برگردانندومعاون پرورشی را ازدست بدم وفقط مربی پرورشی شوم چون تا جایی که بنده اطلاع دارم همه مدارس اینجا معاون پرورشی دارن .مدرکم ارشد برنامه ریزی درسی هستم .اصلااین کاربه صلاح است یا متضررخواهم شد ؟جواب دقیق راازکدام بخش اداره جویا شوم ؟خواهشمندم کمکم کنید اجرکم عندالله

 • اموراداری wrote on 20 ژوئن, 2017, 19:41

  سلام
  به نظر می آید رشته شغلی شما مربی امورتربیتی باشد و پست شما لزوما باید مربی پرورشی یا معاون پرورشی باشد
  بکارگیری شما در معاون اجرایی هیچ ممنوعیتی ندارد و پس از بکارگیری مادامی که مدیر مدرسه و اداره موافقت داشته باشند شما می توانید در پست مزبور فعالیت نمایید
  اما هر زمانی که اداره بخواهد می تواند شما را برگرداند
  چنانچه محل خدمت با تبدیل وضعیت شما (که دور از ذهن است) به معاونت اجرایی موافقت کند مشکل شما رفع خواهد شد
  البته حجم کار وبخشنامه های مربوط به معاونت پرورشی بسیار زیاد می باشد
  نکته آخر
  اگر چنانچه بخشنامه تفویض اختیار اجرا شود معاونت مدارس دستخوش تغییراتی در جهت کاهش خواهدشد

 • محمد wrote on 20 ژوئن, 2017, 21:40

  باسلام از پاسخگویی شما بسیارسپاسگزارم اگرامکان دارد درخصوص ایجمله که فرمودید”اگر چنانچه بخشنامه تفویض اختیار اجرا شود معاونت مدارس دستخوش تغییراتی در جهت کاهش خواهدشد: کمی بیشترتوضیح بدهید .یعنی مدارس معاون اجرایی ویا پرورشی نخواهندداشت ؟بسیارمتشکرم

 • اموراداری wrote on 21 ژوئن, 2017, 9:08

  به طور مثال معاونین مدارس منطقه نباید از ۱۵ درصد کل معلمان منطقه بیشتر باشند این محدودیت سبب می شود که مدیران مدارس از بین معاون پرورشی و آموزشی یکی را انتخاب کنند

  البته این صرفا یک مثال است

 • محمد wrote on 21 ژوئن, 2017, 22:03

  ببخشید دوباره سوال پرسیدم منظورم این است با توجه به این بخشنامه درکدام مقطع کارکنیم درپست معاونت شانس بیشتری داریم؟ومعاون اجرایی نیزدرکدام مقطع بیشترنیازاست ؟

 • اموراداری wrote on 22 ژوئن, 2017, 8:27

  هر منطقه از نظر شاخص نیروی انسانی با منطقه دیگر متفاوت است

 • هادی wrote on 22 ژوئن, 2017, 1:58

  باسمه تعالی

  باسلام بالاخره تکلیف تک کارت چیشد؟ خبری نیست ؟

 • اموراداری wrote on 22 ژوئن, 2017, 8:22

  تک کارت برخی استانها در روزهای پایانی اسفند توزیع شده و سایر استانها نیز توسط حراست در حال توزیع می باشد

 • هادی wrote on 22 ژوئن, 2017, 2:01

  باسمه تعالی
  باسلام چرا دوران تحصیل ورودی های ۸۸ تربیت معلم با گذشت ۵ سال از تاریخ استخدامی هنوز هم در احکام محاسبه نمیشود ؟ درصورتی که این افراد در لایحه سال ۹۱ جزمشمولین قانون متعهدین خدمت محسوب شدند و استخدام شدند؟

 • اموراداری wrote on 22 ژوئن, 2017, 8:21

  ۱- حکم آزمایشی و تعهد محضری خدمت نداشته اند

 • محمد wrote on 22 ژوئن, 2017, 11:51

  بسیار ممنونم از راهنمایها وپاسخگویی دقیقتان خدا قوت .

 • ناشناس wrote on 24 ژوئن, 2017, 0:14

  سلام من دبیر فیزیک هستم
  تعهد خدمت دارم و مدرکم رو بهم ندادن…
  مبخوام ارشد بخونم و رشته ام رو ب کامپیوتر تغییر بدم
  آیا آموزش پرورش این اجازه رو بهم میده؟
  ریز نمرات و مدرکم رو جهت ارایه ب دانشگاه برای ارشد میده؟
  آیا مدرکم رو بعنوان مدرک بالاتر قبول میکنن؟!
  اگر ن راهی هست؟(مثلا در یکسال در هنرستان کامپیوتر تدریس کنم)؟
  بخشنامه مشخصی وجود دارد؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید
  میخوام بیخیال راحت وقت و هزینه بزارم برا ارشد خوندن
  تشکر

 • اموراداری wrote on 24 ژوئن, 2017, 8:37

  شما با دو مشکل مواجه هستید
  ۱- ریز نمرات و مدرک ۲- ادامه تحصیل در رشته غیر مرتبط
  معمولا ریزنمرات و مدرک با تعهد مجدد و برای رشته های مرتبط داده می شود
  پس از فارغ التحصیلی با تبدیل وضعیت یا تدریس درس کامپیوتر می توانند مدرک جدید شما را اعمال نمایند

 • احسان ریگی wrote on 27 ژوئن, 2017, 15:16

  با سلام من نیروی کار اداره کل راه شهرسازی ایرانشهر هستم از سال ۱/۱/۸۹ مشغول به کار هستم با حداقل حقوق معین شده وزارت کار وبا قراردادی با عنوان مشاغل کارگری که به زور به ما تحمیل شد و در سال جدید هیج حقوقی دریافت نکردم لازم به ذکر است کل نیروی کار این اداره که تعداد ما نزدیک به ۴۰۰نفر می باشد با همین وضعیت رو به رو هستیم حالا می خوام بدونم این بخشنامه شامل حال ما میشه تبدیل وضعیت میشیم و اینکه کامل توضیح بدین ممنون میشم. 

 • اموراداری wrote on 28 ژوئن, 2017, 8:23

  باید منتظر لایحه جدید خدمات کشوری باشید

 • روشنك wrote on 28 ژوئن, 2017, 11:54

  با عرض سلام و وقت بخیر

  من میخوام از پست آموزگاری به پست معاونت اجرایی مدرسه برم ( در مقطع) ابتدایی
  میخواستم ببینم چه تغییری در حقوق و مزایا حکمم ایجاد میشه؟ و اینکه آیا با این تغییر برای گرفتن رتبه سوابق قبلی بنده هم در پست آموزگاری به حساب می آید ؟ یا ساعات ضمن خدمتم که در ارتباط با آموز گاری بوده برای ارتقا رتبه بعدی مورد قبول است ؟
  بنده تیر ۹۶ رتبه پایه گرفتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 • اموراداری wrote on 28 ژوئن, 2017, 13:35

  حدود ۳۸۰ هزار تومان افزایش دارید
  هیچ خللی در ارتقاء رتبه و طبقه نخواهید داشت

 • عرفان wrote on 28 ژوئن, 2017, 21:17

  سلام.بنده ازنیروهای پیمانکاری شاغل در طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی وزارت نیرو هستم مدرک کارشناسی ارشد در قالب نیروی پیمانکاری در شرکت آب منطقه ای مشغول بکارهستم سال فقط پیمانکار عوض می شود وقرارداد ما هم هر سال تمدید می شود آیا ما جزو نیروهای شرکتی محسوب میشویم یا جزو نیروهای قراردادی. در ضمن این بخشنامه شامل حال ما می شود؟ ممنون میشم پاسخ بدید

 • اموراداری wrote on 1 جولای, 2017, 9:59

  به نظر شما نیروی شرکتی می باشید

 • طاهر wrote on 30 ژوئن, 2017, 9:23

  سلام .بنده دبیر بودم جالا رفتم امور اداری کارشناس شدم از حقوقم کم شده جای تعجب است و لطفا راهنمایی کنید.

 • اموراداری wrote on 1 جولای, 2017, 8:42

  چنانچه رتبه شما عالی باشد احتمال کاهش در حکم وجود دارد

 • محمد wrote on 30 ژوئن, 2017, 11:49

  با سلام و خسته نباشید
  میخاستم بپرسم برای اعمال مدرک از لیسانس به فوق لیسانس فقط امتیاز مربوط به حق شاغل که ۵۰۰ امتیاز (۸۵ هزار تومن) به حکم اضافه میشه یا اینکه در سایر بندها هم امتیاز افزایش پیدا میکنه
  مثلا یک طبقه بالاتر به عنوان طبقه مدرک فوق لیسانس هم میدن

  یا اینکه توضیح دهید در صورت ارایه مدرک فوق لیسانس به صورت کلی چقدر به حکم اضافه میشود
  سپاس

 • اموراداری wrote on 1 جولای, 2017, 9:08

  علاوه بر امتیاز حق شاغل یک طبقه نیز می گیرید.
  البته درصد بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافته نیز افزایش می یابد

 • رضا یی م س wrote on 1 جولای, 2017, 13:39

  سلام ضمن قدردانی از زحمات شما.از انجاییکه جانباز حالت اشتغال امکان ادامه خدمت بیش از ۳۰سال را ندارد.برای برخورداری از افزایش۲/۵%در زمان بازنشستگی میتواند با درخواست شخصی کسورات بازنشستگی را خودش هم واریز کند چون کسورات فعلیش را دولت واریز میکند با واریز دوبرابری مشمول دوونیم درصد اضافه سالانه خواهد شد

 • اموراداری wrote on 3 جولای, 2017, 8:47

  جانباز حالت اشتغال لیسانس می تواند تا ۳۵ سال خدمت کند
  امکان واریز از طرف فرد وجود ندارد

 • مهدی wrote on 1 جولای, 2017, 17:31

  با سلام واحترام، آیا تبدیل وضعیت شامل نیروهای قرارداد کار معین با سابقه کار ۷ سال و مدرک کارشناسی ارشد در مراکز رفاهی آموزش و پرورش که تحت نظر آموزش و پرورش میباشند ، می شود؟

 • م wrote on 1 جولای, 2017, 17:45

  سلام . راجع به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی ، چرا قسمت کامنت گذاشتن آن فعال نیست. لطفا فعال نمایید تا سوالاتمان را از شما بپرسیم. خیلی متشکر

 • اموراداری wrote on 3 جولای, 2017, 8:39

  خبر جدیدی در خصوص تبدیل وضعیت از سوی دولت اعلام نشده است
  چنانچه مستقیما با آموزش و پرورش قرارداد داشته باشید منتظر لایحه جدید باید باشید

 • م.مهدی wrote on 1 جولای, 2017, 19:55

  سلام. لطفا بفرمایید نیروهای قراردادکار معین واحدهای رفاهی آموزش و پرورش (درمانگاه فرهنگیان/خانه معلم/و…) که قریب به ۶ سال است بصورت قرارداد کار معین طبق بخشنامه ریاست جمهوری در سال ۹۱ از حالت نیروهای شرکتی به قرارداد معین تبدیل وضعیت شده اند و زیر نظر آموزش و پرورش می باشند و مدارک و اطلاعات این نیروها در حراست اموزش پرورش استانها است و تمام امورات توسط اداره کل هر استان انجام میگیرد.شامل تبدیل وضعیت به پیمانی می شوند؟متشکر

 • م.مهدی wrote on 2 جولای, 2017, 17:21

  سلام. لطفا بفرمایید نیروهای قرارداد کار معین واحدهای رفاهی آموزش و پرورش (درمانگاه فرهنگیان/خانه معلم/و…) که قریب به ۶ سال است بصورت قرارداد کار معین طبق بخشنامه ریاست جمهوری در سال ۹۱ از حالت نیروهای شرکتی به قرارداد معین تبدیل وضعیت شده اند و زیر نظر آموزش و پرورش می باشند و برخی با مدارک تحصیلی فوق لیسانس که مرتبط با لیسانس میباشد و سابقه آموزشی هستند که مدارک و اطلاعات این نیروها در حراست اموزش پرورش استانها است و تمام امورات توسط اداره کل هر استان انجام میگیرد.شامل تبدیل وضعیت به پیمانی می شوند؟متشکر

 • اموراداری wrote on 3 جولای, 2017, 8:33

  چنانچه مستقیما با اداره قرارداد داشته باشید می توانید منتظر لایحه خدمات کشوری باشید

 • م.مهدی wrote on 2 جولای, 2017, 18:40

  سلام. لطفا بفرمایید نیروهای قرارداد کار معین واحدهای رفاهی آموزش و پرورش (درمانگاه فرهنگیان/خانه معلم/و…) که قریب به ۶ سال است بصورت قرارداد کار معین طبق بخشنامه ریاست جمهوری در سال ۹۱ از حالت نیروهای شرکتی به قرارداد معین تبدیل وضعیت شده اند و زیر نظر آموزش و پرورش می باشند و برخی با مدارک تحصیلی فوق لیسانس که مرتبط با لیسانس میباشد و سابقه آموزشی هستند که مدارک و اطلاعات این نیروها در حراست اموزش پرورش استانها است و تمام امورات توسط اداره کل هر استان انجام میگیرد.شامل تبدیل وضعیت به پیمانی می شوند؟متشکر . ممنون می شویم پاسخ بدهید.

 • ناشناس wrote on 3 جولای, 2017, 1:33

  ایاشامل رانندگان شرکتی اموزش وپرورش میباشد

 • اموراداری wrote on 3 جولای, 2017, 8:53

  سخنگوی دولت اشاره ای به استخدام نیروهای شرکتی نکرده است
  اما برخی نمایندگان مجلس خبرهایی از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی داده اند
  باید منتظر لایحه جدید خدمات کشوری باشید

 • رضا یی م س wrote on 4 جولای, 2017, 1:34

  باسلام ببخشید مجددا مزاحم شدم برای بازنشستگی به اداره کل مراجعه کردم فرمودند جانباز حالت اشتغال نمیتواند از سنوات ارفاقی استفاده کند باید تا پایان شرابط عمومی بخدمت ادامه دهد یعنی سی سال.در حالیکه چهارسال قبل بکی ازدوستانم مطابق جواب قبلی شما باسنوات ارفاقی بازنشست شد.ایا باید به ماده۱۶ دادخواست بدم

 • اموراداری wrote on 4 جولای, 2017, 14:45

  نظر امور اداری اداره کل شما صائب است
  البته چنانچه سن شما بیش از ۵۰ باشد شاید راهی باشد

 • جمشیدی wrote on 4 جولای, 2017, 16:04

  سلام . با توجه به اتمام زمان ثبت انتقال برون استانی ، ممکنه که سایت مجددا برای ثبت درخواست فعال بشه ؟؟؟
  ضمنا در صورت فعال نشدن سایت چه راهی برای انتقال موقت برون استانی وجود داره ؟؟

 • اموراداری wrote on 5 جولای, 2017, 8:10

  نقل و انتقال برون استان روز ۱۰ تیر برای یک همان روز ثبت درخواست امکان پذیر شده ومجدد بسته شد
  با کارشناس نقل وانتقال استان محل خدمت جهت تماس با وزارتخانه می توانید صحبت کنید

 • رضایی م س wrote on 5 جولای, 2017, 2:15

  سلام واقعا از مراحمت شرمنده ام.ایا مقصودشما از امکان بازنشستگی با۵۰سال سن برخورداری از ۲۵روزحقوق{برابرسابقه}وبدون سنوا ت ارفاقی است مطابق م۱۰۳ یا برابر ق نحوه بازنشستگی جانبازان ومعلولین و با احتساب سنوات ارفاقی و ۳۰روزحقوق

 • اموراداری wrote on 5 جولای, 2017, 8:12

  بازنشستگی جانبازان باسنوات ارفاقی با رقم آخرین حکم شاغلی می باشد

 • حامد wrote on 5 جولای, 2017, 22:08

  سلام  
  میخواستم  از جنابعالی   به عنوان یک فرد مطلع  سوال کنم  
  که نیروهای  پیمانی  سال ۸۹ کی تبدیل  وضعبت  می شوند  
  ایا تا اخر امسال  این تبدیل وضعیت  صورت میگیره 
  قبلا از لطف شما کمال تشکر را دارم 

 • اموراداری wrote on 6 جولای, 2017, 11:06

  در حال حاضر باید منتظر لایحه جدید خدمات کشوری که توسط دولت تهیه شده و در حال ارسال به مجلس می باشد بود

 • علی wrote on 7 جولای, 2017, 12:45

  با عرض سلام، ادب و احترام. خواهشمندم در این دو مورد پاسخ فرمایید: ۱٫ در صورتی که بنده بتوانم دکتری تخصصی را دریافت نمایم، چگونه می توانم از آموزش و پرورش به دانشگاه آزاد و یا دانشگاههای دولتی تابع وزارت علوم انتقال دائم یابم؟ ۲٫ در صورت امکان نحوه ی دریافت آخرین حکم کارگزینی به صورت آنلاین برای معلمان شاغل در اداره آموزش و پرورش شهر تهران، منطقه ۵ را اعلام فرمایید. با تشکر فراوان.

 • اموراداری wrote on 8 جولای, 2017, 8:55

  ۱_ دانشگاه آزاد بخش غیر دولتی می باشد و پس از جذب باید از آموزش و پرورش استعفا دهید.
  ۲- جهت جذب در دانشگاههای دولتی یا می بایست با پیشنهاد دانشگاه مقصد و انتقال از آموزش و پرورش اقدام نمایید و یا روند جذب را در هیات علمی یکی از دانشگاهها طی نموده و سپس از آموزش و پرورش استعفا دهید.

 • علی wrote on 7 جولای, 2017, 12:54

  ضمن عرض سلام و ادب و احترام دوباره. یادآور می شوم که بنده استخدام رسمی آموزش و پرورش بوده و یکی از دبیران منطقه ۵ هستم که در حال حاضر دارای کارشناسی ارشد بوده و برای ادامه در مقطع دکترا مشغول به مطالعه می باشم. با تشکر فراوان.

 • مسعود wrote on 8 جولای, 2017, 19:19

  با سلام و اهدای درود.
  ایا تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی در ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی استان اردبیل اجرا میشود.ما که مطمئن نیستیم .

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2017, 9:00

  باید منتظر لایحه جدید خدمات کشوری بود

 • d wrote on 8 جولای, 2017, 20:31

  با سلام. “کارکنان غیررسمی تعیین وضعیت می‌شوند ، شامل تمام نیروهای شاغل در بدنه اموزش وپرورش میشود. لطفا توضیح دهید یعنی چه؟

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2017, 8:53

  نیروهای قراردادی

 • رضایی م س wrote on 8 جولای, 2017, 23:41

  سلام ایا با بخشنامه ارتقا طبقه ورودی که امسال اضافه شد به سقف طبقه هم افزوده شد؟ ایا بخشنامه سقف کارشناسی ارشد را از۱۵ به۱۶ افزود ؟ ایا بنده میتوانم به ۱۶ ارتقا پیدا کنم ؟(سال۹۵ باید میگرفتم که ظاهرا محدودیت سقف داشت) و توقف ۴ساله از زمان ارتقا قبلی محاسبه میگردد یا از بخشنامه اخیر؟

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2017, 8:51

  چنانچه طبقه تشویقی داشته اید صرفا طبقات جابجا شده است و ارتقا در طبقه نخواهید داشت
  اما اگر طبقه تشویقی نداشته اید مشمول ارتقا طبقه می شوید

 • رضایی م س wrote on 8 جولای, 2017, 23:43

  باپوزش ضمنا سابقه ام از۲۴گذشت رتبه عالی ندادند باید بابت هردو مورد درخواست کنم

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2017, 8:51

  با شرایط ذکر شده مشمول رتبه عالی می باشید

 • مهران wrote on 9 جولای, 2017, 9:55

  سلام بنده ۴ سال سابقه تربیت معلم دارم. از طرفی با مدرک لیسانس هر ۴ سال یه بار ارتقا صورت می گیرد.آیا ارتقا طبقه صورت می گیرد یا نه؟ ممنون

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2017, 11:37

  پس از دو سال سنوات تجربی (تدریس) از طبقه و پس از ۳ سال از رتبه بهره مند می شوید

 • علی wrote on 9 جولای, 2017, 9:56

  با سلام اینجانب یکی از نیروهای شرکتی در آب منطقه ای اصفهان و جز کادر دفتر ی می باشم می خواستم بدانم با بیش از ده سال سابقه کاری که هر دوره قول تبدیل وضعیت به ما داده میشد آیا واقعا می توانیم این دوره خوشحال باشیم و شامل حال ما می شود که از نیروی شرکتی تبدیل به قراردادی یا رسمی شویم واین تبعیضهای ناعادلانه برطرف می شود

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2017, 11:48

  باید منتظر لایحه جدید خدمات کشوری باشید
  چون در این لایحه نیروهای قراردادی تعیین تکلیف خواهند شد

 • محمد مهدی wrote on 9 جولای, 2017, 10:52

  با سلام وتشکر ایا بخشنامه منع اعمال مدرک تحصیلی فرهنگیان لغو شده ومدرک ما اعمال میشود؟

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2017, 11:34

  هنوز لغو نشده است

 • ناشناس wrote on 9 جولای, 2017, 22:29

  سلام امکان انتقال از مدارس متوسطه منطقه ۵ تهران به وزارتخانه اموزش و پرورش وجود دارد ؟ چه زمانی سایت باز می شود ؟

 • اموراداری wrote on 10 جولای, 2017, 8:10

  بله
  ولی معمولا باید از بخشی که وزارتخانه به شما اعلام نیاز می دهد شروع نمایید

 • نادری wrote on 11 جولای, 2017, 8:56

  باعرض ادب و احترام فوق لیسانس شیمی هستم و در حال حاضر معاون اجرایی و ۲۷ سال سابقه خدمت درصورتیکه تمایل داشته باشم تا ۳۵ سال خدمت کنم حقوق بازنشستگی بنده بر اساس سال ۲۹ و ۳۰ خدمتم یا ۳۴ و۳۵ پایانی محاسبه خواهد شد.
  سوال دیگر اینکه چگونه باید در آزمون جامع جهت اعمال مدرک بالاتر شرکت کنم .

 • اموراداری wrote on 11 جولای, 2017, 11:16

  ۲سال آخر(۳۴و۳۵)

 • علی wrote on 11 جولای, 2017, 12:34

  با سلام و تشکر فراوان از شما آیا امیدی به حذف بخشنامه منع اعمال مدرک فرهنگیان هست …ما فرهنگیان واقعا از این بخشنامه بی انگیزه شدیم

 • اموراداری wrote on 11 جولای, 2017, 13:05

  به نظر می آید ممنوعیت اعمال مدرک دوم لغو شود

 • رضایی م س wrote on 12 جولای, 2017, 21:55

  باسلام جون پیگیر بازخرید شدم مزاحم شدم که همچنان۶۰روز محاسبه میشود. یا بابت خرید خدمت هم وجهی دارد. ضمنا بند سایر تفاوت تطبیق است یا حذف میشود

 • اموراداری wrote on 15 جولای, 2017, 12:56

  بازخرید نیروی مازاد با ۴۵ روز می باشد
  بند سایر فیش حقوقی محاسبه نمی شود

 • نادری wrote on 15 جولای, 2017, 10:08

  با سلام و احترام و تشکر از پاسخ های دقیق شما .چگونه می توانم در آزمون جامع جهت اعمال مدرک بالاتر شرکت کنم ( در حال حاضر فوق لیسانس شیمی و معاون اجرایی هستم مدرک فوق لیسانسم سال ۹۰ اعمال شده است.)

 • اموراداری wrote on 15 جولای, 2017, 12:36

  آزمون های جامع از طریق سازمان سنجش برگزار می شده است و در سالهای اخیر این آزمون برگزار نشده است
  از طریق سایت سازمان سنجش پیگیری فرمایید

 • م.ع wrote on 15 جولای, 2017, 14:50

  با سلام .اینجانب در آزمون استخدام ادواری در دهه ۸۰ شرکت نموده و قبول شده ام و الان ۷ سال است که در مراکز رفاهی اموزش و پرورش به صورت قرارداد معین مشغول بکار می باشم و به امور اداری آموزش و پرورش محل کارم جهت پیمانی شدن مراجعه نمودم. در پاسخ به من گفتند که شرایط اموزش و پرورش با دیگر ارگانها متفاوت است و نمی شود/ در صورتیکه سازمان های دیگر تبدیل وضعیت را با قبولی در ازمون ادواری انجام داده اند. لطفا راهنمایی نمایید. ممنونم.

 • اموراداری wrote on 16 جولای, 2017, 8:15

  چنانچه مستقیما با آموزش و پرورش قرارداد داشته باشید می توانید امیدوار باشید

 • ل.م.د wrote on 15 جولای, 2017, 15:05

  سلام.لایحه جدید شامل تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی بدون شناسه (بدون کد پرسنلی)میشود؟ متشکر

 • اموراداری wrote on 16 جولای, 2017, 8:13

  نیروهای قراردادی آموزش و پرورش همگی کد دارند
  و لازمه تبدیل وضع استخدامی داشتن برگ قرارداد مستقیم با اداره می باشد

 • محمد wrote on 15 جولای, 2017, 15:27

  سلام. ایا نیرو های قراردادی معین با مدرک دیپلم و پایینتر هم تبدیل وضعیت می شوند/ و اینکه اصلا مدرک در این مورد مهم است یا نه؟ با تشکر.

 • اموراداری wrote on 16 جولای, 2017, 8:12

  هیچ جزئیاتی اعلام نشده است

 • میعاد wrote on 16 جولای, 2017, 11:45

  با سلام .برای اعمال مدرک تحصیلی بالاتر که غیر مرتبط با رشته تدریس باشد تاریج اجرای حکم از زمان فارغ التحصیلی است یا از زمانی که ابلاغ تدریس متناسب با رشته جدید تغییر یابد؟ در بخشنامه ، تاریخ فارغ التحصیلی برای اعمال مدرک قید شده اما در اداره ما می گویند هر وقت حداقل ۶ ساعت ابلاغ تدریس در دروسی که مرتبط با رشته جدید است داشته باشید مدرک جدید اعمال خواهد شد.چنین چیزی درست است؟ متشکرم

 • اموراداری wrote on 16 جولای, 2017, 13:02

  تصمیم امور اداری برابر بخشنامه می باشد
  ولی چنانچه قبل از بخشنامه جدید اعمال مدرک شروع به تحصیل نموده باشید جای بررسی دارد

 • میعاد wrote on 16 جولای, 2017, 14:48

  با تشکر سوال دیگری دارم . بعضی با سابقه و مدرک یکسان ، طبقه متفاوت دارند.مثلا هر دو مدرک فوق لیسانس و هر دو ۲۸ سال سابقه اما یکی طبقه ۱۲ و دیگری طبقه ۱۳ است. دلیل این تفاوت چیست؟

 • اموراداری wrote on 16 جولای, 2017, 14:50

  گروههای تشویقی و گروههای ارفاقی که قبل از سال۸۸ به افراد اعطا می شده است

 • زهرا wrote on 16 جولای, 2017, 17:35

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما . ما که نیروهای قرارداد معین در مراکز رفاهی اموزش پرورش هستیم،جزو کدام نیروهای اموزش و پرور ش به حساب میاییم .آخه این مراکز بصورت دولتی یا نیمه دولتی است. حقوق ما ازبودجه دولتی تامین می شود، برای تبدیل وضعیت چه باید بکنیم خواهشا یه فکری واسه ما بشود . ممنون و متشکر .

 • اموراداری wrote on 17 جولای, 2017, 13:48

  اگر حقوق شما از منابع درآمدی مرکز رفاهی می باشد بعید است از تبدیل وضعیت بتوانید استفاده نمایید

 • سعید wrote on 17 جولای, 2017, 11:33

  سلام. بعد از کسب رتبه عالی حرفه ای امکان ارتقا طبقه وجود دارد؟ در چه صورت؟ متشکرم

 • اموراداری wrote on 17 جولای, 2017, 13:41

  معمولا همکاری که دارای مدرک لیسانس و بالاتر باشد و رتبه عالی را دریافت نموده مطمئنا طبقه آخر را نیز دارد

 • مهناز wrote on 17 جولای, 2017, 17:17

  همکاران محترم با استناد به اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدامی کشوری مستخدمینی که ازتاریخ ۱۳۴۵/۳/۳۱ به بعد  استخدام رسمی می شوند مبنای کسور بازنشستگی انان اولین  حقوق دریافتی خواهد بود لطفا این مورد را به گوش نمایندگان محترم برسانید تا مصوبه سنوات را بر مبنای اصلاحیه قوانین مجلس  مصوب۶۸/۱۲/۱۳ اصلاح فرمایند اگر این اتفاق تحقق یابد حتی اگر به  دلیل پافشاری نمایندگان محترم  ملزم به پرداخت حق بیمه دولت هم باشیم حداکثر باید یک میلیون تومان بپردازیم.درسته؟؟؟؟

 • میعاد wrote on 18 جولای, 2017, 14:50

  سلام . سنوات خدمت در روستا چه تاثیری در حکم کارگزینی یا سایر مسائل استخدامی ما دارد؟ با تشکر

 • اموراداری wrote on 19 جولای, 2017, 9:48

  خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته باعث تعجیل در رتبه وطبقه می شود

 • محبوب wrote on 18 جولای, 2017, 16:23

  سلام..
  لطفا در خصوص مرخصی یک ماهه تابستانی مدیران و معاونان توضیح بفرمایید..
  ممنون

 • اموراداری wrote on 19 جولای, 2017, 9:56

  مدیران و کادر اداری مدارس همانند تمامی کارکنان دولت مشمول ۳۰ روز مرخصی استحقاق هستند.
  این مرخصی به عنوان مرخصی فصلی در ماههای تیر و مرداد به آنان اعطا می شود که صرفا در روزهای دوشنبه و چهارشنبه در مدرسه حاضر هستند.
  در سالهای اخیر همچنین به آنان اجازه داده شده که در یکی از ماههای تیر یا مرداد به صورت کامل از مرخصی استفاده نمایند.

 • زهرا wrote on 19 جولای, 2017, 12:34

  با سلام و احترام
  اینجانب دارای ۱۳ سال و ۶ ماه سابقه خدمت هستم که ابتدا در نهضت سواد آموزی خراسان رضوی استخدام شدم و کد پرسنلی ام از آموزش و پرورش خراسان رضوی است و به علت اشتغال همسرم در استان سیستان و بلوچستان به این استان منتقل شدم . در سال ۱۳۹۰ طی بخشنامه ای استخدام رسمی آموزش و پرورش شدم و تعهد ۵ ساله گرفتند تا سال ۹۴ مدت ۴ سال از تعهدم سپری شد که در این سال به علت مشکلاتی که برای شوهرم بوجود آمد به خراسان شمالی منتقل شد و با انتقال موقت من نیز تا امسال موافقت گردید ولی امسال مخالفت نمودند. و اکنون ۲ سوال دارم
  ۱- با توجه به اینکه ابتدا در خراسان رضوی استخدام و کد پرسنلی دریافت کردم باید تعهد به خراسان می دادم یا به سیستان و بلوچستان
  ۲- با توجه به اینکه همسرم در بجنورد است و امکان برگشت من به سیستان و بلوچستان مقدور نیست آیا راهی برای تمدید انتقال موقتم وجود دارد. ممنون

 • اموراداری wrote on 19 جولای, 2017, 13:50

  ۱- تعهد خدمتی ابتدای استخدام مهم است نه کد پرسنلی
  ۲- رایزنی فرمایید ان شاالله نتیجه می گیرد

 • مریم wrote on 20 جولای, 2017, 11:08

  سلام بسیار ممنون از اینکه با حوصله به سوالات همکاران پاسخ می دهید

 • موسی wrote on 20 جولای, 2017, 14:56

  سلام شامل نیروی شرکتی مرکز تحقیقات کشاورزی میشه

 • اموراداری wrote on 22 جولای, 2017, 8:38

  باید منتظر لایحه خدمات کشوری بود

 • میعاد wrote on 21 جولای, 2017, 8:26

  با عرض سلام. شرایط بهره مندی از ماموریت تحصیلی برای معلمان چیست؟

 • اموراداری wrote on 22 جولای, 2017, 8:41

  صرفا برای ایثارگران(فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و فرزندان شهدا و رزمندگان و جانبازان و خواهر و برادر و شهید)

 • مریم wrote on 21 جولای, 2017, 18:52

  در ادامه کامنت قبلی ام ، سوالم این است که با توجه به اینکه در حال حاضر دانشجوی دکتری می باشم و سال دیگر دفاع از تزم خواهم کرد چگونه می توان به این مرکز مطالعات و پژوهشی خودم را منتقل نمایم؟

 • اموراداری wrote on 22 جولای, 2017, 8:31

  لزوما می بایست به آن مرکز مراجعه فرمایید

 • علیرصا wrote on 22 جولای, 2017, 8:50

  سلام و تشکر آیا این خبر صحت داره که مدرک معلمان ورودی ۹۴ به دانشگاه اعمال میشه

 • اموراداری wrote on 22 جولای, 2017, 9:00

  فعلا بخشنامه قبلی به قوت خود باقی است
  تصمیم استانها نیز موثراست

 • محمد مهدی wrote on 22 جولای, 2017, 13:26

  خدا انشاا… اجرتون بده که جهت تنویر افکار فرهنگیان زحمت میکشید خیلی ممنون

 • علی wrote on 22 جولای, 2017, 16:41

  سلام لطفا در مورد افزایش حقوق نیروهای خدماتی آیا اطلاعاتی دارید خیلی ممنون 

 • اموراداری wrote on 23 جولای, 2017, 8:27

  فعلا هیچ خبری نیست

 • ناشناس wrote on 22 جولای, 2017, 21:34

  ایا ۴ سالی که در تربیت دبیر بودیم و جز سابقه مون هست جز اون ۶ رتبه اول میشه؟
  منظورم اینه ایا بعد از ۲ سال کار و ۴ سال تربیت دبیر رتبه میگیریم یا بعد از ۶ سال کار؟

 • اموراداری wrote on 23 جولای, 2017, 8:21

  رتبه به حداقل ۳سال سوابق تجربی (تدریس) نیاز دارد

 • مسعود کریمی wrote on 23 جولای, 2017, 0:18

  سلام خواستم بدونم کارمندان قرار داد کارمعین که زیر ۵ سال سابقه دارن به چه صورتی میشه ممکن هست تعدیل نیرو بزنن. اونوقت کارمندان قرارداد کارگری در این طرح به چه صورت میشن

 • اموراداری wrote on 23 جولای, 2017, 8:29

  فعلا باید منتظر لایحه جدید خدمات کشوری بود که قرار است دولت به مجلس ارسال کند

 • علی wrote on 23 جولای, 2017, 19:46

  با سلام من سرایدار هستم با مدرک دیپلم کامپیوتر امکان دارد من تبدیل وضعیت بشم 

 • اموراداری wrote on 24 جولای, 2017, 8:59

  تبدیل وضعیت دیپلم بعید است

 • احسان wrote on 24 جولای, 2017, 5:12

  سلام
  همانطور که مستحضرید ، دانشجومعلمان در حال حاضر به صورت آزمایشی استخدام هستند ، آیا بعد از فارغ التحصیل شدن ، تبدیل به رسمی می شوند یا باز هم باید آزمایشی بمانند؟

 • اموراداری wrote on 24 جولای, 2017, 9:48

  با شروع به کار استخدام قطعی می شوند

 • مریم wrote on 25 جولای, 2017, 12:41

  سلام برای کارت صدرا اموزش و پرورش و بانک سرمایه از هر فرهنگی ۷۰۰ هزارتومان اضافه گرفته چه کار کنیم ؟ ایا به دیوان عدالت کشوری مراجعه کنیم یا نه؟

 • اموراداری wrote on 25 جولای, 2017, 14:28

  اطلاعی از کارت صدرا ندارم.

 • زهرا wrote on 25 جولای, 2017, 18:16

  با سلام . در رابطه با سوال قبلی در مورد مراکز رفاهی ، این مراکز دولتی است و ما حقوق را زمانی میگیریم که به تایید مدیر کل محترم اداره اموزش و پرورش استان برسد / همه مراحل سیر دولتی بودن را طی میکندو این مرکز دولتی است ، قاعدتا پرسنل آن هم از پرسنل دولت باید باشند از لطف شما ممنونم که پیگیری کنید تا تبدیل وضعیت شامل حال ما بشود / ما از حداقل حقوق و مزایا برخورداریم. ممنون و متشکر.

 • زهرا۶۴ wrote on 26 جولای, 2017, 19:08

  باسلام؛میخواستم بدونم این تبدیل وضعیت شامل نیروهای شرکتی که برای مثال در یک اداره دولتی کار میکنن اما قراردادشون با سازمان زیرمجموعه شون نیست با یک شرکت هست اما ما در اداره دولتی کار میکنیم هم میشه؟ممنون میشم پاسخ بدید باتشکر

 • اموراداری wrote on 29 جولای, 2017, 8:35

  به نظر فعلا نیروهای قراردادی مدنظر باشند

 • م.ر wrote on 26 جولای, 2017, 21:42

  سلام
  من دارای مدرک فوق لیسانس شیمی فیزیک هستم اما چون در آزمون سال ۹۴ ارشد نخواستند من با مدرک لیسانس شیمی شرکت کردم الان که میخوام اعمال کنم میگن چون زمان دریافت مدرکم قبل از استخدامه نمیشه. لطفا راهنمایی کنید

 • اموراداری wrote on 29 جولای, 2017, 13:46

  در سایر شهرستانها نیز برای افراد مشابه شما مدرک اعمال نشده است.

 • مسعود wrote on 28 جولای, 2017, 16:14

  سلام. بنده فرهنگی هستم و جهت ارتقا به رتبه پایه نوشته ۳۰۰ ساعت ضمن خدمت و جهت پایه حرفه ای همون رتبه بندی نوشته ۱۸۰ ساعت. سوال اینم ۱۸۰ ساعت باید ویژگی خاصی داشته باشد مثلا ۱۸۰ ساعت تخصصی؟؟ ممنون

 • اموراداری wrote on 29 جولای, 2017, 8:06

  در بخشنامه رتبه بندی قید تخصصی آمده است.که بعضا رعایت نمی شود.

 • اکبر wrote on 28 جولای, 2017, 16:17

  با سلام. بنده دانشجو معلم هستم و در دوره های ضمن خدمت شرکت میکنم و در سامانه ltms نیز ثبت میشه. میخواستم بدونم جهت ارتقا رتبه برای بعدا نمیگن این دوره هایی که گذروندی قبل مشغول به کار بودن( سابقه تجربی ) بوده؟؟؟ آیا تفاوت قائل میشن برای دوره هایی که دوران دانشجویی گذروندیم؟ تشکر

 • اموراداری wrote on 29 جولای, 2017, 8:03

  در بخشنامه اشاره شده که مدت دوره های بین دو رتبه ملاک می باشد.

 • محمدحسن wrote on 28 جولای, 2017, 19:58

  سلام،نیروی شرکتی بانک هستم آیا تبدیل وضعیت شامل من هم می شود؟؟؟

 • اموراداری wrote on 29 جولای, 2017, 13:47

  اولویت فعلی قراردادی ها هستند

 • م.جواد wrote on 30 جولای, 2017, 14:56

  با سلام و عرض ادب . نیروهای با سابقه کاری بالا یعنی قبل از سال۹۰ که در واحدهای رفاهی مراکز دولتی مانند مراکز اموزشی درمانی فرهنگیان بصورت قراردادی هستند و سالها چشم براه تبدیل وضعیت مباشند ، از شما خواستار پیگیری و به ثمر رسیدن آن میباشیم . انشالله . با تشکر.

 • بابک wrote on 30 جولای, 2017, 18:52

  سلام. اینجانب از نیروهای شرکتی گشت و بازرسی آب منطقه ای همدان هستم که با مدرک ارشد و سابقه دو سال مشغول به کار می باشم . قانون تبدیل وضعیت شامل ما هم میشه؟‌ ما به عنوان کارشناس گشت و بازرسی در یک شرکت خدماتی که فقط حقوق ما از اونجا پرداخت میشود ما بغی کار ها همه با شرکت آب منطقه ای هست . 

 • اموراداری wrote on 31 جولای, 2017, 8:44

  جزئیات لایحه جدید خدمات کشوری که در خصوص تبدیل وضعیت نیز می باشد تا کنون اعلام نشده است. باید منتظر باشید.

 • م.الف wrote on 31 جولای, 2017, 8:27

  سلام
  من معاون اجرایی هستم ورسته ام آموزشی نیست و از اول اداری بود الان به تبعیت از همسر درخواست انتقال به تهران داشتم که مبدا موافقت کرده است با توجه به این که در سایت آمده که فقط به آموزگار زن نیاز است آیا اداره کل تهران با درخواستم موافقت میکند.

 • اموراداری wrote on 31 جولای, 2017, 8:40

  به نظر موافقت شود

 • غ.حق شناس wrote on 31 جولای, 2017, 10:07

  سلام
  به نظر می رسد قانون اعطای طبقۀ شغلی باید اصلاح شود. بنده با ۲۲ سال سابقه، به کارگزینی ادارۀ محل خدمت مراجعه کردم تا از کم و کیف طبقۀ بعدی سئوال کنم که جواب دادند: شما در سابقۀ ۱۹ سال، طبقۀ ۱۲ را احراز کرده اید و دیگر طبقه ای به شما تعلق نمی گیرد. حال سئوال اینجاست که، امثال بنده، سنوات بعدی کار را با چه انگیزه ای سپری کنیم؟ هرچند اعطای طبقه هم در میزان حقوق و مزایا تغییری ایجاد نمی کرد، اما خود نوعی انگیزه بود. این در حالی است که افرادی که فوق لیسانس دارند می توانند تا ۳۵ سالگی خدمتشان را تمدید کنند و فکر می کنم سپری کردن ۱۶ سال بدون ارتقا چندان جالب نباشد.

 • اموراداری wrote on 31 جولای, 2017, 12:26

  همکار عزیز
  در حال حاضر اگر همکاری از ابتدای خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت کند با مدرک لیسانس می تواند پس از ۱۲ سال رتبه و طبقه آخر خود را دریافت نماید یعنی از سال دوازدهم سابقه همانند حقوق فردی که ۲۴ سال سابقه دارد دریافت می کند و این در حالی است که فردی با ۲۴ سال سابقه تنها ۶ سال حقوق بالا گرفته و ولی همکاری که ۱۲ سال در مناطق کمتر توسعه یافته بوده در ۱۸ سال از حقوق سطح بالا برخوردار بوده است.

 • محمد علی wrote on 31 جولای, 2017, 15:43

  سلام میشه بفرمائید مناطق محروم شامل کدام استانها می شود 

 • اموراداری wrote on 1 آگوست, 2017, 8:26

  لینک دانلود فهرست مناطق کمتر توسعه یافته

 • ناشناس wrote on 31 جولای, 2017, 17:47

  با سلام و خسته نباشید. من دانشجوی فارغ التحصیل سال ۹۲ دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان هستم. قرار است در شهرستان مشغول به کار شوم ولی شوهرم اهل اصفهان هستند و محل کار و زندگی ایشون اصفهانه و بیمار هم هستند.آیا با در خواست انتقالی بنده موافقت می شود؟شهرستانی که باید برم به محل زندگیمون خیلی دوره هیچ کسی رو هم ندارم اونجا.

 • اموراداری wrote on 1 آگوست, 2017, 8:27

  داخل استان تصمیم به صورت کامل در اختیار اداره کل می باشد

 • مهران wrote on 1 آگوست, 2017, 13:32

  با سلام شهرستان نوراباد لرستان خود مرکز شهر نیز محروم می باشد و طبق همون فایل بالا شما ضریب ۶ دارد ولی کارگزینی اعمال نمیکنه. دلیل چیه؟؟

 • اموراداری wrote on 1 آگوست, 2017, 13:36

  مراکزشهرستانها شامل نمی شوند.

 • میعاد wrote on 1 آگوست, 2017, 17:31

  در پی شکایت تعدادی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی به خواسته‌ی ابطال بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص احتساب فقط یک مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی خود را صادر و درخواست ابطال را رد کرد. لینک خبر :
  http://shenasname.ir/subjects/entry/madrak/4100-369-372.html

 • هومان wrote on 1 آگوست, 2017, 17:36

  با سلام ممنون خواهم شد به پرسشهای من پاسخ دهید:
  ۱- آیا درصورتیکه سنوات تجربی فردی پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته از ۱۵ سال به ۲۵ سال تغییر یابد امکان ارتقای طبقه‌ی شغلی از ۷ به ۱۱ امکانپذیر است؟
  ۲- حداکثر طبقه‌ی شغلی برای فردی با مدرک لیسانس و دارا بودن ۲۶ سال سنوات خدمت تجربی و ایثارگری میشود ۱۳ باشد؟

 • اموراداری wrote on 2 آگوست, 2017, 8:47

  سوال یک مبهم است. افزایش ده سال سابقه با ارتقا ۲ طبقه همراه است نه ۴ طبقه.
  سوال ۲ نیز اطلاعات اعلامی ناقص است. در هرحال جانباز یا فرزند شهید لیسانس حداکثر طبقه استحقاقی ۱۲است. بدون احتساب گروههای تشویقی

 • هومان wrote on 1 آگوست, 2017, 17:39

  با سلام
  با توجه به اینکه حق عائله مندی به خانمهای مجرد و معیل تعلق میگیرد امکان اینکه بفرمائید براساس کدام قانون و یا بخشنامه ای این انجام میشود؟

 • اموراداری wrote on 2 آگوست, 2017, 8:41

  دانلود بخشنامه

 • غ.حق شناس wrote on 2 آگوست, 2017, 9:03

  با سلام
  آیا کارمندان دولت که عضو شورای اسلامی شهرها هستند، می توانند در ساعات کاری اداری از مأموریت روزانه یا ساعتی برای حضور در شورای شهر استفاده کنند؟ طبق کدام قانون و کدام ماده و تبصره و بند؟

 • اموراداری wrote on 2 آگوست, 2017, 9:25

  دستورالعمل نحوه ماموریت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر،شهرک ،بخش و روستا درآمده اند

  ۱٫ آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شوراهای اسلامی انتخاب می شوند و به وجود تمام وقت یا پاره وقت آنان نیاز می باشد می توانند به عنوان مامور به خدمت در شورا انجام وظیفه نمایند .

  تبصره- ماموریت کارکنان این بند حسب مورد از طرف شورا به استاندار ارائه خواهد گردید تا نسبت به درخواست ماموریت وی از دستگاه محل خدمت مستخدم اقدام گردد .

  ۲٫ دستگاه های اجرایی موظفند پس از وصول تقاضای ماموریت تمام وقت یا پاره وقت کارمند از ناحیه استاندار نسبت به صدور حکم ماموریت اقدام نمایند .

  ۳٫ مدت مامورت تمام وقت این قبیل کارکنان جزو سوابق خدمت مربوط آنان تلقی و حقوق مزایای آنان برابر آخرین حکم استخدامی یا برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خویش مقرر می دارد ، از محل اعتبارات شورا پرداخت خواهد گردید .

  تبصره- ساعات موظف کارکنان موضوع این بند در شورا به میزان ساعات کار هفتگی کارمندان و کارگران موضوع لایحه قانونی یکسان نبودن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسرکشور مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

  ۴٫ ماموریت پاره وقت،حداقل یک روز و حداکثر دو روز در هفته و ماموریت نیمه وقت ۳ روز در هفته می باشد و حقوق و مزایای این قبیل کارکنان برابر آخرین حکم استخدامی پرداخت خواهد گردید .

  تبصره۱- شورا موظف است گواهی انجام کار اعضا مامور به خدمت را به صورت ماهانه به دستگاه متبوع مستخدم ارسال نماید .

  تبصره ۲- چنانچه به خدمات عضو بیش از ۳ روز در هفته نیاز باشد ، شورا باید درخواست مامور به خدمت شدن تمام وقت وی را بنماید .

  ۵٫ شورا می تواند در مواقع ضروری و در صورت نیاز به خدمات عضو به غیر از موارد فوق الذکر از دستگاه اجرایی متبوع وی در خواست ماموریت اداری عضو را که حداکثر از ۱۶ ساعت در ماه تجاوز نخواهد نمود بنماید.دستگاه های اجرایی موظفند همکاری لازم را در این موارد معمول نمایند .

 • محمد علی wrote on 2 آگوست, 2017, 13:45

  سلام لطف بفرمایید که سرایداران اضافه کاری بهشون تعلق میگیرد خیلی ممنون

 • اموراداری wrote on 2 آگوست, 2017, 14:30

  بخشنامه اضافه کار را پیش بینی کرده است. ولی به علت اعتبار نبود چند سالیست اضافه کارپرداخت نشده است.

 • محمد wrote on 2 آگوست, 2017, 18:06

  باسلام وخسته نباشید
  .شرمنده بخشنامه تفویض اختیار و کاهش معاونین مدارس ابلاغ شد ؟

 • اموراداری wrote on 5 آگوست, 2017, 8:27

  برای هر استان برابردستورالعمل ساماندهی همان استان می باشد. یعنی بر اساس نیروی موجود و نیاز معاون قابل تخصیص است.

 • م.ر wrote on 2 آگوست, 2017, 18:52

  من دارای مدرک فوق لیسانس شیمی فیزیک هستم اما چون در آزمون سال ۹۴ ارشد نخواستند من با مدرک لیسانس شیمی شرکت کردم الان که میخوام اعمال کنم میگن چون زمان دریافت مدرکم قبل از استخدامه نمیشه.
  لطفا بفرمایید۱٫ برای ادامه تحصیل راهی هست؟
  ۲٫ برای اعمال مدرک راهی هست؟
  ۳٫ امکان داره در سالهای بعد مدرکم اعمال بشه؟

 • اموراداری wrote on 5 آگوست, 2017, 13:58

  راه ادامه تحصیل بسته نیست
  به نظر درخواستی بنویسید تا از طریق اداره و اداره کل محل خدمت از وزارتخانه استعلام بگیرند

 • یوسف wrote on 3 آگوست, 2017, 12:05

  با درود ،در ماموریت آموزشی تمام وقت جانبازان فرهنگی ،برخی از بند های حکم حقوقی کم میشود یا تماما بندهای حکم پرداخت میشود ،باسپاس

 • اموراداری wrote on 5 آگوست, 2017, 8:39

  فوق العاده های سختی کار،بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافته قطع می گردد.

 • سعید wrote on 3 آگوست, 2017, 14:14

  با سلام .سوالم این است اگر یک معلم در اداره بخواهد مشغول شود اولاً چقدر حقوقش چقدر تغییر می کند؟ و ثانیاً همچنان در رسته آموزشی محسوب می شود یا رسته اداری؟

 • اموراداری wrote on 5 آگوست, 2017, 12:17

  بستگی به رتبه فرد دارد
  رتبه های پایین از حدود۳۵۰هزار تومان افزایش دارند
  البته رتبه عالی تقریبا تفاوتی با مدرسه ندارد

 • همکار فرهنگی wrote on 3 آگوست, 2017, 15:36

  با سلام و احترام،قبل از پیمانی شدن ،سنواتی که بعنوان نیروی شرکتی در اموزش و پرورش خدمت کردیم در حکم همه همکارانی که اینچنین بودند لحاظ نشده است،البته چندین سال بعنوان شرکتی در مدارس و ادارات فعالیت داشتیم،آیا راهکاریی وجوددارد تا این چندین سال خدمت بر سنوات ما اضافه گردد؟

 • اموراداری wrote on 5 آگوست, 2017, 12:24

  با قوانین فعلی امکان پذیر نیست
  خدمت دولتی محاسبه می شود که
  ۱- تمام وقت باشد
  ۲- مستقیما از بودجه دولتی حقوق دریافت کرده باشد

 • رضا wrote on 3 آگوست, 2017, 17:14

  چرانیروهای خدماتی که درسال۹۲به آ موزشی آ مده اندودارای مدرک لیسانس هستندن نسبت به سایر همکاران مبلغ یک میلیون وپانصد کمتر میگیرند

 • اموراداری wrote on 5 آگوست, 2017, 13:54

  به خاط سطح پست می باشد

 • رسول wrote on 3 آگوست, 2017, 17:49

  با سلام. برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که از مهر امسال وارد آموزش و پرورش میشن نظریه گزینش برای صدور احکام قطعی اومده یا نه ؟؟ یعنی بلافاصله بعد از گرفتن فرم ۷ احکام صادر میشه یا نه یه ۵ ماهم باید منتظر نظریه گزینش باشیم

 • اموراداری wrote on 5 آگوست, 2017, 13:52

  معمولا وقفه ایجاد نمی شود
  در بدترین شرایط ۲ ماه

 • محمد مهدی wrote on 3 آگوست, 2017, 18:45

  سلام ببخشید ایا واقعا دیگه امیدی به اعمال مدرک ما وجود ندارد اخه ما ورودی های ۹۴ اطلاع کافی نداشتیم .

 • اموراداری wrote on 5 آگوست, 2017, 12:26

  به نظر نگارنده این بخشنامه لغو می گردد

 • محمد مهدی wrote on 3 آگوست, 2017, 18:56

  ممنونم از پاسخگویی شما این سوال رو با توجه به رای جدید دیوان پرسیدم .

 • محمد مهدی wrote on 3 آگوست, 2017, 22:17

  ببخشید کامنت ها رو درست نخوندم ظاهرا جواب منو فرمودید مجدد از پاسخگویی دقیق ودلسوزانه شما ممنونم وبراتون دعا میکنیم.

 • ناشناس wrote on 4 آگوست, 2017, 13:24

  سلام
  کسی ک مامور به خدمت میشه آیا اون سوابق هم جز سوابق تجربی اش حساب میشه؟

 • اموراداری wrote on 5 آگوست, 2017, 5:57

  جز سنوات تجربی محاسبه نمی شود

 • ناشناس wrote on 5 آگوست, 2017, 19:39

  ببخشید باز سوال پرسیدم
  سنوات تجربی کجا بدرد میخوره؟
  چ فرقی با سنوات معمولی داره؟

 • اموراداری wrote on 6 آگوست, 2017, 8:09

  مثال
  برای رتبه عالی ۲۴ سال سابقه نیاز است که حتما ۱۲ سال آن باید سنوات تجربی باشد
  اگر فردی در ابتدا خدمتگزار باشد و در سال پانزدهم خدمت تبدیل وضعیت به آموزگاری بدهد جهت اخذ رتبه عالی باید ۱۲ سال تدریس کند یعنی در سال بیست وهفتم می تواند رتبه عالی را کسب نماید

 • محمد wrote on 5 آگوست, 2017, 22:13

  سلام, وقتتون بخیر
  من دانشجو ورودی سال ۹۱ دانشگاه فرهنگیان هستم و یه سالی هس مشغول تدریس هستم, و با ۴٫۵ سابقه حکمم ۱۳۳۲ هس
  سوال اول:اگه الان بخام برم اداره و پست کارگزینی اداره رو بگیرم حکمم چقد میشه؟؟
  سوال دوم:در دراز مدت و بعد گذشت مثلا پنج سال حکم معلمی که در روستا خدمت کرده بیشتر هس یا خدمت در اداره؟؟
  با تشکر

 • اموراداری wrote on 6 آگوست, 2017, 8:21

  انتصاب در پست اداری که فوق العاده ویژه دریافت می کند حقوق شما را با افزایشی حدود۴۰۰ روبرو خواهد کرد البته اگر فوق العاده کمتر توسعه یافته در حکم دارید رقم افزایش کمتر خواهد بود.
  در بلند مدت خدمت در روستا با بخشنامه فعلی تعجیل مناسب تر است.

 • امیری wrote on 6 آگوست, 2017, 13:15

  با سلام و احترام سختی کارمعلمین عشایری لرستان کم شده آیا درست میشه ؟ باتشکراز شما

 • اموراداری wrote on 6 آگوست, 2017, 13:30

  عنوان پست ابلاغ شما در سامانه ضمن خدمت چیست؟

 • روشنك wrote on 8 آگوست, 2017, 5:26

  سلام وقت بخیر حق الزحمه اضافه کاری چطور حساب میشه . برای یک آموز گار که ۲۴ ساعت کامل اضافه کاری بر میداره

 • اموراداری wrote on 8 آگوست, 2017, 13:46

  نیروی رسمی پیمانی هستید یا نیروی حق التدریس؟

 • اکبر wrote on 8 آگوست, 2017, 16:04

  سلام. میخوام حسابدار اداره شم اول بگم به کامپیوتر مسلطم ولی کمی استرس دارم. میشه لطف کنی وظایف حسابدار اداره آموزش و پرورش رو توضیح دهید؟ ممنون

 • اموراداری wrote on 9 آگوست, 2017, 8:29

  اعم امور حسابداری:
  ۱- صدور اسناد مالی(کنترل فاکتورها وصدور چک و …)
  ۲- حقوق( ارسال فایل حقوق،کسورات و….)
  ۳- امین اموال(نظارت بر اموال و…. )
  هیچ استرسی نداشته باشید
  به مرور به کار مسلط خواهید شد

 • مسعود wrote on 8 آگوست, 2017, 16:05

  سلام. وظایف کارمند کارگزینی چیه؟ ممنون

 • اموراداری wrote on 9 آگوست, 2017, 8:19

  وظایف کارگزینی که در بخشنامه شرح وظایف کارگزینی آمده است:
  – تلاش در جهت حسن اجرای ضوابط ودستورالعملهای ابلاغی درزمینه شغل مربوط.-
  گزارش نارساییهادر برنامه ها به مسئولین مربوط واهتمام لازم جهت رفع آن . –
  مطاله وارزیابی فعالیتها ،سیستمهاوروشهای موجودوارایه پیشنهادوطرحهای اصلاحی درجهت نیل به اهداف وزارت آموزش و پرورش.-
  تلاش برای استفاده بهینه ازسیستمهای رایانه ای موجود –
  مطالعه وارزیابی فعالتهای سیستمهای موجودوارایه پیشنهادات لازم جهت نیل به اهداف سازمانی
  – اجرای برنامه های ابلاغی از اداره کل آموزش وپرورش استان .
  – امانت داری دراطلاعاتی که در رابطه با افراد در کامپیوتر موجود می باشد .
  – انجام دبیری جلسات کمیته مستند سازی دستورالعملها و بخشنامه های صادره از سوی اداره کل آموزش و پرورش و تلاش برای بروز نمودن اطلاعات با استفاده از سیستم های رایانه ای
  – نظارت بر تهیه فرم های اداری و اظهار نظر در خصوص نحوه استفاده از فضاهای موجود
  – ابلاغ شرح وظایف کارکنان واحدهای اداری وآموزشی.- نظارت بر انتصابات اداری و بررسی شرایط احراز پست ها
  – بررسی و تایید احکام صادره برای متصدیان پست های اداری به منظور رعایت شماره وعنوان دقیق پستهای سازمانی برابر ضوابط ابلاغی
  – تهیه برنامه های لازم جهت تسریع وتسهیل کارهای اداری.- ارایه طرحهای لازم جهت بهبود روشهای اداری
  – تهیه گزارشات ماهانه وسالیانه جهت ارایه به مسئول مافوق.
  – بررسی سازمان واحدهای آموزشی و کوشش در تطبیق آنها با ضوابط و درجه بندی مصوب و تهیه گزارش های لازم در این زمینه .
  – بازدید از واحدهای آموزشی به منظور بررسی پستها و ساختار سازمانی با نظر مسئول مافوق
  – شرکت درجلسات وکمیسیونهای مربوط بانظر مقام مافوق
  – بررسی ،مطالعه ،تحقیق و پژوهش به منظور کسب مهارتهای لازم و ارتقاء علمی جهت ارائه ی راهکارهای مناسب در زمینه ی شغل مورد تصدی
  – تهیه وتنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم در زمینه شغل مورد تصدی و ابلاغ به واحدهای ذیربط ودقت لازم جهت حسن اجرای آنها
  – تهیه پیش نویس مکاتبات وگزارشهای لازم
  – پاسخگویی مناسب به تماس های تلفنی وسوالات حضوری مراجعان در چارچوب وظایف مربوط به پست مورد تصدی
  – استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و اتوماسیون اداری در زمینه شغل و وظایف محوله
  – انجام همه امورمربوط به تحول اداری (نظام پیشنهادها- بهره وری و…)
  – انجام سایرامورارجاعی مربوط در صورت لزوم .-انجام امورمربوط به ابلاغ و اجرای آرای هیات های بدوی –تجدید نظر – دیوان عدالت اداری

 • امیری wrote on 9 آگوست, 2017, 18:34

  با سلام و احترام وتشکرازشما تمامی مدیرآموزگاران عشایری لرستان سختی کارشون کم شده درواقع پست سازمانی ما مدیرآموزگار میباشد.باتشکر

 • ناشناس wrote on 9 آگوست, 2017, 19:15

  سلام سختی شرایط کار مدیر آموزگاران عشایری لرستان از ۱۲۰ به ۴۰هزار تومان کاهش یافته .مسولین محترم قول پیگیری دادن چندماه میگذره ولی هنوز درست نشده چرا؟باتشکر مرادی

 • محمد خانی wrote on 10 آگوست, 2017, 0:52

  با عرض سلام خد مت مسئولین محترم  سوالی داشتم آیا افزایش ۲۰ درصد مهرماه اجرا  میگردد یا اینکه کلا تکذیب گردید با تشکر 

 • اموراداری wrote on 12 آگوست, 2017, 12:45

  هیچ خبری از افزایش نیست

 • ناشناس wrote on 10 آگوست, 2017, 11:24

  با سلام بخشنامه یک مقطع بالاتر برای رزمندگان کی اجرایی میشود

 • اموراداری wrote on 12 آگوست, 2017, 12:29

  پس از تامین اعتبار اجرا خواهد شد
  با۱۲ماه جبهه حذف مالیات اجرایی شده است

 • نرگس wrote on 12 آگوست, 2017, 1:58

  با عرض سلام خسته نباشید بنده ۵ سال سابقه دارم که ۳ سال در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت کردم ولی هنوزم رتبه م همون مقدماتیه برای ارتقا رتبه جه کاری باید انجام بدم و اگر ارتقا رتبه داشته باشم چقدر در حقوق تاثیر داره و آیا معوقه هم میدن یا نه ممنون میشم اگر پاسخگو باشید

 • اموراداری wrote on 12 آگوست, 2017, 10:53

  سال استخدام و سالهای خدمت در مناطق محروم را اعلام فرمایید

 • احسا ن wrote on 12 آگوست, 2017, 4:12

  سلام
  دانشجومعلم فارغ التحصیل هستم که مهر ماه در دوره ابتدایی مشغول به کار میشم
  از مزایای خدمت در روستا تعجیل در رتبه و طبقه و فوق العاده کمتر توسعه یافته رو میدونم
  میخواستم ببینم ایا شهر هم مزیتی نسبت به روستا داره؟ نه فقط از لحاظ مالی بلکه هر مزیتی
  چون من میخوام تو این حرفه پیشرفت کنم و تلاش هام دیده بشن.احساس میکنم شاید روستا اینطور نباشه

  ممنون میشم راهنمایی کنید

 • اموراداری wrote on 12 آگوست, 2017, 10:46

  تدریس در دوره ابتدائی مخصوصا روستا بسیار خاطره انگیز و شیرین است.
  با توجه به انرژی و نیروی جوانی چنانچه به سختی زیادی نمی افتید کار را از روستا آغاز کنید.همچنین
  از ادامه تحصیل غافل نشوید.
  فرد توانمند دیده می شود و حتما پیشرفت خواهد کرد.

 • حامد wrote on 12 آگوست, 2017, 16:16

  سلام
  معلم دوره ابتدایی هستم و حدود سه سال سابقه دارم و رتبه مقدماتی
  ماندن در همین رسته آموزشی به عنوان معلم یا معاون و مدیر مدرسه و یا تبدیل وضعیت به اداری ، کدام یک حقوق بیشتری دارد؟
  کلا کدوم یکی از لحاظ مالی بهتره در دراز مدت

 • اموراداری wrote on 13 آگوست, 2017, 8:18

  هیچ معلمی در پست های اداری تبدیل وضعیت نمی شود بلکه صرفا منصوب می شود
  با شرایط شما انتصاب در پست اداری از نظر مالی (فوق العاده ویژه و اضافه کار)مطلوب می باشد

 • مصطفی wrote on 12 آگوست, 2017, 23:01

  با سلام

  من نیروی پیمانی اموزش و پرورش هستم .قبل از استخدام در اموزش و پرورش چند سال در کمیته امداد نیروی تمام وقت اداری بوده ام سنواتم لحاظ شده است
  سوالم این است آیا به سنوات گذشته من مزایایی تعلق می گیرد یا نه ؟مثل افزایش حقوق یا تعجیل در طبقه و گروه؟ ممنون از جواب شما

 • اموراداری wrote on 13 آگوست, 2017, 8:05

  سوابق قبلی شما در صورت پذیرش به عنوان سنوات دولتی در طبقه و رتبه شما موثر است

 • همکارفرهنگی wrote on 13 آگوست, 2017, 12:41

  با سلام اینجانب باچهارده سال سابقه در مدارس مناطق محروم عشایری با مدرک لیسانس باید دارای چه رتبه ای وطبقه چندباشم؟ باتشکر

 • اموراداری wrote on 14 آگوست, 2017, 10:00

  پاسخ دادن با اطلاعات ناقص صحیح نیست
  ول به هر حال رتبه خبره

 • امین wrote on 13 آگوست, 2017, 14:19

  سلام ایا در اولین سال خدمت تجربی میتوان از مرخصی بدون حقوق استفاده کرد؟؟

 • اموراداری wrote on 14 آگوست, 2017, 10:39

  نیاز به موافقت اداره دارد.

 • محمد فضلى wrote on 14 آگوست, 2017, 12:38

  باسلام
  در مورد امتیاز شاغل قراردادى 

  اینکه در دفترچه آزمون استخدامى سال ٩۵ وزارت آموزش و پرورش آمده است” امتیاز شاغل قراردادى با توجه به شرح وظایف براى وزارت آموزش و پرورش محاسبه نمى گردد ” یعنى چه؟

   سابقه خدمتى  شاغل قراردادى به حداکثر سن داوطلب اضافه مى شود؟

 • اموراداری wrote on 14 آگوست, 2017, 17:47

  سلام.سابقه تحت شرایطی در سن موثر است.
  اما امتیاز آن محاسبه نمیگردد مگر در صورت قراردادی دارای شناسه ثبت شده

 • محمد فضلى wrote on 14 آگوست, 2017, 20:54

  سلام 

  پیرو سئوال قبلى سابقه تحت چه شرایطى در سن موثر است؟ لطف کنید شرایطش رو هم بفرمایید؟

 • اموراداری wrote on 14 آگوست, 2017, 21:24

  با قسمت استخدام امور اداری وزارتخانه تماس بگیرید

 • رضا یی م س wrote on 15 آگوست, 2017, 22:43

  سلام.دخترم دربدواستخدام وزارت بهداشت است باحتمال قریب به یقین در ازمون ارشد پذیرفته میشود امکان ادامه تحصیل دارد.با ماموریت اموزشی ایثارگران (فزند۴۰ددرصد)یا مرخصی بدون حقوق لطفا راهنمایی بفرمایید چون خودم ددر همین شرایط اشتغال را رها کرده بودم دچار نگرانی واسترس شدیم ضمنا گروه ورودی را بجای۵ برابربخشنامه جدید همان۴ زدند ایا دروزارت بهداشت اعمال نشد

 • اموراداری wrote on 16 آگوست, 2017, 8:49

  اطلاعی از وضعیت قوانین در وزارت بهداشت نداریم.
  در هر حال ارجح شغل است

 • رضا wrote on 16 آگوست, 2017, 9:17

  با سلام و تشکر از زحماتی که متقبل شده و همکاران را راهنمایی و اطلاع رسانی مناسب انجام می دهید. در رابطه با شرایط خودم سوالی دارم ؟ لطف کرده راهنمایی فرمایید؛ اینجانب در حال حاضر با مدرک فوق دیپلم و در رسته: اداری مالی رشته شغلی: مسئول خدمات مالی طبقه شغلی: ۶ و رتبه شغلی: ارشد و با سابقه ۲۷ سال و ۱ ماه در پست انبارداربخش هنرستان مشغول کار هستم. اخیرا” مدرک کارشناسی خود را اخذ کرده ام. با مراجعه به کارگزینی محل کار گفتند که تغییر رسته شغلی با توجه به سابقه کم تا بازنشستگی تاثیری در حقوق و مزایا اینجانب دارد.

  لطف کرده راهنمایی فرمایید؟

 • اموراداری wrote on 16 آگوست, 2017, 12:13

  به نظر امکان اعمال مدرک لیسانس برای پست انباردار وجود دارد
  تبدیل وضعیت و تغییر رسته چندان مناسب نیست

 • اسماعیل wrote on 18 آگوست, 2017, 17:07

  با سلام بنده از نیروهای خدماتی اموزش و پرورش و پیمانی با ده سال سلبقه کار هستم و دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم اموزش ابتدایی از دانشگاه ازاد هستم ایا میتوانم جهت ادامه تحصیل در دانشکاه فرهنگیان ثبت نام کنم و ایا امکان تبدیل وضعیت اینجانب جهت معلم ابتدایی وجود دارد

 • اموراداری wrote on 19 آگوست, 2017, 8:06

  ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان نیاز به فرم معلم دارد.

 • اسماعیل wrote on 19 آگوست, 2017, 11:41

  با سلام با توجه به سوال قبلی که جواب دادید فرم معلم را از کجا باید تهیه کنم و ایاجهت نیروهای خدماتی فرم معلم داده میشود یا نه ایا بخشنامه ای مبنی بر ادامه تحصیل نیروهای خدماتی وجود دارد

 • اموراداری wrote on 19 آگوست, 2017, 14:14

  کارگزینی ادارات و صرفا به معلمان داده می شود.

 • اسماعیل wrote on 19 آگوست, 2017, 11:44

  با سلام فرم معلم را باید از کجا تهیه نماییم جهت ادامه تحصیل نیروهای پیمانی خدماتی و ایا بخشنامه ای مبنی بر ادامه نیروهای خدماتی در دانشگاه فرهنگیان وجود دارد خواهشمندم در صورت امکان دقیق تر توضیح دهید

 • اموراداری wrote on 19 آگوست, 2017, 14:14

  کارگزینی ادارات و صرفا به معلمان داده می شود.

 • حسن wrote on 20 آگوست, 2017, 19:13

  با عرض سلام
  اگر از زمان اعلام نقل و انتقال برون استانی اطلاع دارید لطفا تاریخ آن را ذکر نمایید ممنون

 • اموراداری wrote on 21 آگوست, 2017, 8:20

  مشخص نیست
  احتمالا با تعیین وزیر وضعیت روشن شود

 • علی wrote on 21 آگوست, 2017, 11:43

  با عرض سلام
  ۱-آیا در مناطق محرم جهت ارتقا رتبه الزاما می بایست ۳ سال توقف در رتبه قبلی داشت یا بعد از یک سال و نیم (منظورم تعجیل در رتبه و طبقه مناطق محروم هست)این ارتقا صورت میگیرد؟من رتبه ارشد حرفه ای رو در تاریخ ۱/۷/۹۴ گرفتم و در مناطق کمتر توسعه یافته هم هستم رتبه بعدی من کی خواهد بود؟
  ۲-آیا پس از پرداخت کسورات مربوط به نظام وظیفه ،تغییری در رتبه یا طبقه ایجاد میشود؟من ۱۸ ماه خدمت سربازی داشتم و کسورات رو پرداخت کردم ،اداره ما میگه فقط جز سنوات حساب میشه و تاثیری در رتبه و طبقه ندارد.

 • اموراداری wrote on 21 آگوست, 2017, 13:58

  ۳سال ضروری است البته حتی در مناطق کمترتوسعه یافته هم خدمت کرده باشید زودتر از ۳سال ممکن نیست.
  سربازی سنوات دولتی می باشد و در رتبه و طبقه موثر است البته تجربه نیست و با توجه به اینکه در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت می کنید شما نیاز به تجربه دارید

 • شهرام wrote on 21 آگوست, 2017, 14:02

  سلام لطفا در مورد سهام بانک سرمایه فرهنگیان از آقای بطحایی سوال کنید عاقبت این سهام و ارزش سهم چقدره من که به عنوان یه فرهنگی چندین بار به بورس مراجعه حضوری داشتم وخواستم بفروشم که نشد گفتند خرید و فروش نمیشه

 • رضا wrote on 22 آگوست, 2017, 9:51

  با سلام اینجانب در تاریخ ۹۳/۴/۲ رتبه ارشد گرفتم یعنی قبل از شروع رتبه بندی که در مهر ۹۴ انجام شد حالا سوالم اینه که آیا باید در تاریخ ۹۶/۴/۲ به رتبه خبره ارتقا پیدا میکردم؟(یعنی آیا این، ۳سال توقف در رتبه به حساب میاد؟)با توجه به اینکه در مناطق کمتر توسعه یافته هم هستیم ۱۸ سال سابقه هم دارم.

 • اموراداری wrote on 22 آگوست, 2017, 13:00

  ۳سال باید سپری شود

 • مهدی wrote on 23 آگوست, 2017, 16:15

  با سلام
  من در سال ۸۵ بورسیه رشته تربیت دبیر خوانده ام و چهار سال طول دوره لیسانسم است. جهت دریافت کارت پایان خدمت باید کی اقدام حکنم؟الان ۷سال سابقه تدریس دارم و با دوره دانشجویی ۱۱ سال

 • اموراداری wrote on 23 آگوست, 2017, 17:46

  بستگی به مدت تعهد شما دارد که معمولا ۸ سال است

 • ناشناس wrote on 23 آگوست, 2017, 19:43

  با سلام

  آیا ضمن خدمت بعد از استخدام در حکم اعمال می شود یا تمام ساعات موجود در سیستم اعمال می شود؟

 • اموراداری wrote on 23 آگوست, 2017, 22:30

  سوال واضح نیست
  ضمن خدمت پس از استخدام قابل اعمال است

 • همکار فرهنگی wrote on 23 آگوست, 2017, 23:39

  سلام..بنده ۱۸ سال سابقه دارم، رتبه ارشدم رو در فروردین ۹۳ گرفتم،لطفا واضح بفرمایید رتبه خبره رو در چه تاریخی باید بگیرم؟ 

 • اموراداری wrote on 24 آگوست, 2017, 6:57

  دقیقااز چه تاریخی تا چه تاریخی در مناطق کمتر توسعه یافته مشغول خدمت بوده اید؟
  سابقه شما تا ۹۶۰۱۰۱ چقدر است؟

 • فاطمه میرزایی wrote on 24 آگوست, 2017, 17:40

  به نام خدا ، با اهدای سلام و احترام اینجانب شاغل در آموزش و پرورش استثنائی می باشم ، که در مورخه ۹۶/۷/۱ بازنشست خواهم شد با ۲۵ سال خدمت و ۵ سال سنوات ارفاقی با حکم ۳۰ سال . اما متاسفانه امروز با مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش باید مبلغ بیشتر از ۱۰ ملیون تومان بابت ۵ سال سنوات ارفاقی پرداخت نمایم که البته درصورت اعتبار عودت داده خواهد شد و این درحالیست که همکاران ما در دی ۹۵ بازنشست شده و این مبلغ از سوی خود آموزش و پرورش پرداخت گردیده و علاوه بر این پاداش پایان خدمت خود را نیز یک جا دریافت نموده اند .
  خدمتتان میخواستم عرض کنم با توجه به شرایط سخت مالی اینجانب آیا امکان هماهنگی با اداره آموزش و پرورش استثنائی استان وجود دارد که دستورالعمل یا بخشنامه ای صادر شده تا طبق سنوات قبل این مبلغ از ناحیه خود آموزش و پرورش پرداخت گردد ؟ بسیار سپاس گذارم – فاطمه میرزایی – زاهدان – استان سیستان و بلوچستان

 • اموراداری wrote on 25 آگوست, 2017, 19:14

  واریز کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی می بایست از سوی آموزش و پرورش انجام شود

 • ناشناس wrote on 24 آگوست, 2017, 19:26

  آیا ضمن خدمت دوره نهضت در حکم تاثیر دارد

 • اموراداری wrote on 25 آگوست, 2017, 19:19

  ضمن خدمت چنانچه به تایید آموزش و پرورش رسیده باشد در حکم موثر است

 • رسول wrote on 24 آگوست, 2017, 19:58

  باعرض سلام وخسته نباشیدتورابه خداوند متعال فکری  برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وقراردادی بکنید حق مادردستگاهای اجرایی خیلی ضایع شده  حتماکاری برای ما میشهباتشکر

 • مهران wrote on 24 آگوست, 2017, 22:55

  سلام آیا کارمندان رسمی می توانند دفترچه تامین اجتماعی داشته باشن؟ یعنی جز صندوق بازنشستگی کشوری نباشن؟

 • اموراداری wrote on 25 آگوست, 2017, 19:22

  تا حالا می توانسته اند
  اما در قانون برنامه ششم با تغییراتی روبرو شده است که کارکنان رسمی صرفا می بایست عضو صندوق بازنشستگی کشوری باشند
  در هر حال ازاطلاعات دقیق ار طریق این سایت اطلاع رسانی خواهد شد

 • آشنا wrote on 25 آگوست, 2017, 2:56

  سلام
  دوره ۴ ساله تربیت معلم رو گذروندم و مهر مشغول به کار میشم و فکر میکنم از مهر از آزمایشی به رسمی تبدیل میشم
  شنیدم اولین حقوق رو به خزانه میریزن . آیا اینطور هست؟
  و اگه هست اولین حقوق استخدام آزمایشی که چند سال پیش بوده رو نگرفتم و یا استخدام قطعی که مهر ماه هست رو نمیگیرم؟
  سپاس

 • اموراداری wrote on 25 آگوست, 2017, 19:10

  اولین حکم استخدام قطعی

 • مسعود ساداتی wrote on 26 آگوست, 2017, 22:18

  بنده ۵ سال از سال ۸۵ تا ۹۰ دانشجوی دبیری بودم

  الانم،از سال ۹۰ تا الانم تجربی کار کردم و در مجموع ۱۱ سال سابقه دارم و وارد ۱۲ سال میشم الان طبقه ۸ و رتبه م هم ارشد حرفه ای هست و در تاریخ بهمن ۹۴ ارشد حرفه ای وارد حکمم شد،مدرک لیسانس.میخواستم ببینم الان باید طبقه چند و رتبه چی باید باشم. در ضمن منطقه محروم هم هستم>کهگیلویه

 • اموراداری wrote on 27 آگوست, 2017, 8:12

  چنانچه در ۹۰/۷/۱ مشغول به تدریس شده باشید ارتقاء به رتبه ارشد شما نباید زودتر از۹۶/۷/۱ باشد.

 • محمد بهرامی wrote on 27 آگوست, 2017, 10:19

  سلام

  . در فرمهای ارزشیابی در قسمت تقدیر نامه : بعنوان مثال ارزشیابی معلم ، تنها تقدیر نامه مورد اشاره مدیر واحد آموزشی هست و رئیس اداره ، سوال : حال اگر همکاری تقدیرنامه مدیر کل یا معاونان مدیر کل را داشته باشد تکلیف چیست ؟ آیا میتواند از امتیازات آن استفاده کند ؟ ممنونم اگر سریعتر پاسخ دهید .

 • اموراداری wrote on 27 آگوست, 2017, 11:53

  همکار مدرسه صرفا مدیر مدرسه و اداره

 • رضا wrote on 27 آگوست, 2017, 10:48

  سلام لطف میفرمایید که:
  اگه ۴/۹۳ رتبه ارشد گرفته باشی آیا بایستی ۴/۹۶ رتبه خبره رو بگیرم؟(بله ۱۸ سال سابقه دارم).ممنونم ازتون که وقت میذارید.

 • اموراداری wrote on 27 آگوست, 2017, 11:54

  حداقل بین دو رتبه باید ۳ سال فاصله باشد

 • کاووس wrote on 27 آگوست, 2017, 12:33

  سلام. با توجه به کمبود نیرو در منطقه ما بنده قراره به روستایی برم که مدیر اموزگار شم. حالا با آموزگاری مشکلی ندارم ولی چون دومین سال تدریسمه هیچی از وظایف مدیریت تو روستا نمیدونم. لطف میکنید راهنمایی و وظایف مدیرآموزگار رو شرح دهید. ممنون

 • اموراداری wrote on 27 آگوست, 2017, 12:44

  اصلا نگران نباشید
  به مرور با کارها آشنا می شوید
  معلم راهنما کمک خوبی است
  در حین کارها از مدیر آموزگار سایر مدارس حتما سوال بپرسید و کمک بگیرید.
  می توانید در بسیاری از کارها از اینترنت و شبکه های مجازی نیز یاری بگیرید

 • محمد wrote on 28 آگوست, 2017, 18:40

  باسلام خدمت همکاران عزیز.ماعده ی کثیری از فرهنگیان درحال ادامه ی تحصیل ودانش افزایی در رشته ی خودمان هستیم وزارت آموزش وپرورش ازما دفاع کند تا ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک مقطع برای فرهنگیان برداشته شود.مشکل دوستانی که از۹۴/۷/۱شروع به تحصیل نمودند حل شد ولی ما که۹۴/۱۱/۱یعنی ترم دو شروع کردیم حل نشد .آیا امیدی به رایزنی امور اداری با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی برای لغو بخشنامه هست؟

 • مسعود ساداتی wrote on 29 آگوست, 2017, 0:46

  سلام.
  در مناطق محروم بین دو رتبه سه سال میشه یک سال و نیم چون محروم هست و از سال ۸۸ به بعد هر سال دوسال در رتبه و طبقه لحاظ میشه

 • اموراداری wrote on 29 آگوست, 2017, 8:30

  حداقل سابقه مورد نیاز بین دو رتبه ۳سال می باشد

 • آتوسا wrote on 29 آگوست, 2017, 17:23

  با سلام بنده آمورگار ابتدایی هستم دارای دو فرزند دانشجو در شهر تهران میباشم همسرم بخاطر آنها میخواهد به تهران نقل مکان نماید و بنده تنها میمانم آیا میتوانم در نقل و انتقالات اضطراری شرکت نمایم؟نقل و انتقال اضطراری برون استانی از کی شروع میشود؟ممنون…

 • اموراداری wrote on 30 آگوست, 2017, 7:48

  اگه اضطرار بیاید امکان پذیر است

 • مریم wrote on 29 آگوست, 2017, 22:22

  باسلام. میخواستم بدون برای انتقال فرهنگیان همسر نظامی بخشنامه ای وجود داره. به چه صورت وازچه طریق باید اقدام کنیم.

 • اموراداری wrote on 30 آگوست, 2017, 7:53

  باید رایزنی نمایید

 • مریم wrote on 30 آگوست, 2017, 10:06

  برای انتقال همسرنظامی که همسر انتقال شده.رایزنی با اداره منظورتون مبدا هست .بخشنامه ای وجود نداره؟

 • اموراداری wrote on 30 آگوست, 2017, 14:21

  مهم مبداهم اداره هم اداره کل

 • مهری wrote on 30 آگوست, 2017, 14:05

  سلام. اول مهر قراره بعنوان اولین سال تدریس کنیم و تا الان دانشجو معلم بودیم. سوالم اینه کی مشخص میشه چه پایه ای تدریس کنیم؟ کی ابلاغ به ما نیروهای جدید میدن؟ تشکر

 • اموراداری wrote on 30 آگوست, 2017, 14:08

  پایه معمولا در روز اول در مدرسه مشخص می شود
  پس از اینکه منطقه خدمتی شما توسط اداره کل مشخص گردید منطقه برای نیروهای جدید زمان سازماندهی اعلام می نماید

 • محمد تاجران wrote on 30 آگوست, 2017, 14:21

   سلام  اینجانب  فرهنگی بازنشسته و جانباز متولد ۴۹  با ۲۵سال کار و ۳۰ماه پاداش در سال ۸۸ بازنشسته  شدم با توجه به مصوبه دولت و مجلس محترم و خدمات ارائه شده به ایثار گران در برنامه ششم توسعه که جانبازان بازنشسته پیش از موعد می توانند اعاده خدمت نمایند  در تاریخ ۹۶/۳/۷ از طریق استان درخواست بازگشت بکار دادم و مدارک مربوط طی نامه به وزارت متبوع جهت ارشاد و اجرا ارسال شد ولی باتوجه. به شروع سال تحصیلی تاکنون اقدامی نگردید  خواهشمند است ارشاد و اقدام قانونی را مبذول فرمایید.  
    با تشکر 

 • اموراداری wrote on 30 آگوست, 2017, 14:24

  فعلا کار از طریق وزارتخانه متوقف شده است
  و باید منتظر باشید

 • آتوسا wrote on 30 آگوست, 2017, 20:36

  خیلی ممنون از جوابتون ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم میخواستم بپرسم که انتقال اضطراری برون استانی از چه تاریخی شروع میشود؟ با تشکر

 • اموراداری wrote on 30 آگوست, 2017, 23:10

  مشخص نیست

 • اسفندیاری wrote on 1 سپتامبر, 2017, 0:02

  سلام تا کی باید منتظر انتقال اضطراری باشیم. بخدا تابستون برامون زهر مار شده!از بس منتظر نتایج بودیم. چرا اینقدر لفتش میدن؟

 • اسفندیاری wrote on 1 سپتامبر, 2017, 0:06

  بنده همسرم نظامی هست. پس چرا قبول نکرده اداره مبدأ؟ باید چکار کنیم دیگه؟ خدایا خودت به داد این قشر مظلوم برس… 😢

 • خدمتی wrote on 2 سپتامبر, 2017, 1:00

  باسلام .بنده در راستای مصوبه دولت وقت مبنی بر خروج کارکنان دولت از کلانشهر از شهرری به شهرستان بروجرد منتقل شدم اما متاسفانه هیچ یک از مزایای قید شده در بخشنامه را به بنده ندادند وهنوز هم درحال پیگیری هستم وکسی جوابگو نیست .از سال ۹۱ تا الان مشغول تدریس هستم .لطفا بنده را راهنمایی کنید .ممنون

 • اموراداری wrote on 2 سپتامبر, 2017, 8:38

  چه سالی منتقل شده اید
  به منتقلین از شهر ری در مدت کوتاهی مزایا داده اند

 • سحر فروتن wrote on 2 سپتامبر, 2017, 11:58

  سلام وقت بخیر
  چنانچه فردی بخواهد در مقطع کارشناسی ارشد رشته مرتبط با رشته کارشناسی خود بخواند، آیا باز هم باید بخشنامه ادامه تحصیل در رشته های خاصی ک آموزش و پرورش با توجه ب پست اعلام کرده را رعایت کند؟

 • اموراداری wrote on 2 سپتامبر, 2017, 15:18

  ارتباط بر اساس پست فرد می باشد

 • الله یاری wrote on 2 سپتامبر, 2017, 12:00

  سلام اگه کسی همسرش نظامی باشه و دو سال هم انتقالی موقت گرفته آیا اداره مبدا میتونه بگه چون همسر شما بخاطری که تابستان امسال خروجی این منطقه نیست انتقالی شامل بنده نمیشه. پس گزینه نظامی چی میشه؟ حالا در این مدت کوتاه چکار میشه کرد. همش تابستون به امید انتقال اضطراری دلخوش بودم که الان کارگزینی منطقه میگه شامل من نمیشه. تورو خدا بگید چکار کنم؟

 • اموراداری wrote on 2 سپتامبر, 2017, 15:21

  صرفا با رایزنی می توانید پیگیری نمایید

 • مهدویان wrote on 2 سپتامبر, 2017, 16:20

  با سلام اینجانب در سال ۹۲ با بخشنامه خروج کلانشهر از شهر تهران منتقل شدم با توجه به عدم تعهد دولت در اجرای این بخشنامه و همچنین بازگشت شوهرم ( که ایشان هم طبق همین بخشنامه منتقل شده بودند) به شهر تهران آیا می توانم از انتقال انصراف دهم و دوباره به منطقه خود در شهر تهران برگردم؟

 • اموراداری wrote on 2 سپتامبر, 2017, 19:05

  انصراف بعید است
  درخواست انتقال بدهبد

 • معروف wrote on 2 سپتامبر, 2017, 19:50

  سلام چند وقت پیش سوال کردم کسی که چهار سال سابقه تربیت معلم داره بعد از چند سال طبقه و رتبه شاملش میشه که فرمودین واسه طبقه دو سال سابقه تجربی و واسه رتبه سه سال سابقه تجربی. حالا سوالم اینه بعد از چند سال رتبه بندی حرفه ای شامل حال ما میشه؟ همین رتبه بندی که سال ۹۴ بوجود آمد. ممنون

 • اموراداری wrote on 3 سپتامبر, 2017, 8:54

  رتبه به رتبه بندی حرفه ای تبدیل شده است
  یعنی بعد از ۶ سال سوابق دولتی و ۳ سال تجربی به رتبه پایه حرفه ای ارتقا می یابید

 • مهدویان wrote on 3 سپتامبر, 2017, 0:41

  سلام
  درخواست انتقال دادم ولی با وجود موافقت مبدا و حتی اداره کل مبدا بازم مقصد مخالفت نموده. چکار باید بکنم؟

 • اموراداری wrote on 3 سپتامبر, 2017, 8:49

  رایزنی با مقصد

 • محمد هادی wrote on 3 سپتامبر, 2017, 7:39

  با سلام بنده دانشجوی تعهد دبیری ورودی سال ۸۶دانشگاه هستم و ۹۰فارغ التحصیل شدم و از ۹۰شروع به کار کردم
  توی تعهد ما نوشته دو برابر میزان تحصیل که حداقل آن کمتر از ۵سال نخواهد بود، الان من ۶سال کار کردم که دو سالش هم منطقه محروم بوده، بعضی دوستان میگفتند بعد ۵سال نامه معافیت اط خدمت رو بت میدن میخواستم بدونم صحت داره یا خیر؟ 
  کاری به ۸سال کار کردن ندارم فقط بحث سربازیش رو میخوام بدونم اونم باید ۸سال تموم شه یا بعد ۵سال قابل پیگیری هست ؟

 • اموراداری wrote on 3 سپتامبر, 2017, 8:49

  لزوما ۸ سال نیاز است

 • محمد wrote on 3 سپتامبر, 2017, 23:05

  سلام
  دوره های ضمن خدمت به غیر از زمان تغییر رتبه، تأثیری روی حقوق دارد؟

 • اموراداری wrote on 4 سپتامبر, 2017, 8:26

  در حق شاغل تا ۱۰۰۰ ساعت موثر است
  هر ۲ ساعت ضمن خدمت ۱ امتیاز به حق شاغل اضافه می گردد

 • مریم wrote on 4 سپتامبر, 2017, 9:26

  سلام و ممنونم از سایت بسیاااار عالیتون.من از سال ۹۰ استخدام شدم با رسته و شغل آموزگاری و ۵ سال در مناطق کمتر توسعه یافته در روستا.ولی از آنجا که رشته ی تدریس من فوق لیسانس کامپیوتر بود در پست هنر اموز تدریس میکردم این ۵ سال رو .و بعد از ۵ سال برا تهران انتقالی گرفتم و الان دو ساله که مجبورم در رسته اصلی استخدامم که اموزگاری هس مشغول شوم آیا راهی هس که بتونم به هنر اموزی برگردم چون واقعا تخصص من در رشته ی کامپیوتر هس و حیفم میاد با فوق لیسانس این رشته برم اول ابتدایی درس بدم.ممنون میشم راهنمایی کنین

 • اموراداری wrote on 4 سپتامبر, 2017, 10:29

  فقط راه تبدیل وضعیت است
  که البته درتهران با توجه به نیاز شدید در ابتدایی کار سخت است

 • عفت wrote on 5 سپتامبر, 2017, 15:08

  ازسال ۶۷تا سال ۷۶ بصورت حق التدریسی در آموزش و پرورش کارکردم سال ۷۶ رسمی شدم سنوات خدمتم رو ۵سال و پنج ماه حساب کردند و جزسنوات محاسبه شد اکنون که جهت بازنسستگی رفته ام میگویند باید بیمه سنوات حقالتدریسی رو به نرخ امروز پرداخت کنم آیا این صحت دارد و آیا ما که جزنیروهای قدیمی هستیم و چیزی در این مورد به ما نگفته اند نه باید به نرخ ۹ در شد قدیم باشد؟

 • اموراداری wrote on 5 سپتامبر, 2017, 15:24

  متاسفانه صحت دارد
  ان شاالله با پیگیری همکاران لغو گردد

 • مصطفی wrote on 6 سپتامبر, 2017, 10:51

  با عرض سلام

  . شرایط نقل و انتقال اضطراری چیست ؟

 • اموراداری wrote on 6 سپتامبر, 2017, 11:13

  شرط خاصی ندارد

 • رسول wrote on 6 سپتامبر, 2017, 11:04

  سلام. ببخشید دبیران مدارس تیزهوشان حقوق بالاتری نسبت به مدارس عادی دریافت میکنند؟؟ اگه دریافت میکنن حدودا چقدر دریافتی بالاتری دارند؟؟

 • اموراداری wrote on 6 سپتامبر, 2017, 11:13

  حقوق بالاتری دریافت نمی کنند
  البته مدرسه مبالغی می تواند پرداخت کند

 • مستانه ابوترابیان wrote on 6 سپتامبر, 2017, 20:38

  با سلام
  بنده در سال ۶۱ به مدت سه ماه در مراکز تبیت معلم به صورت تمام وقت خدمت کرده ام و قراداد مربوطه را نگه داشته ام وقتی در سال ۷۱ به قسمت اداری برای گرفتن سابقه ام کردم مدیر امور مالی میزان پرداخت حقوق ماهانه را ااز قسمت مالی استعلام کردند. با توجه به اینکه در اوایل انقلاب که بعضی از کارها نظم لازم را نداشت، در دفاتر انها به صورت پرداخت حقوق جمعی از کارکنان تربیت معلم درج شده بود و نام افراد را به تفکیک ذکر نکرده بودند و گواهی دریافت حقوق را به من ندادند.حال که در آستانه بازنشستگی هستم ایا راهی هست که بتوانم این سابقه خدمت خود را احیاء کنم؟

 • اموراداری wrote on 10 سپتامبر, 2017, 14:05

  با داشتن قرارداد می توانید پیگیر سابقه تان باشید
  نبود مدارک مشکل شما نیست
  امور مالی باید تایید کند

 • مستانه ابوترابیان wrote on 6 سپتامبر, 2017, 20:46

  با سلام و احترام
  آیاسابقه تدریس شش ماهه دوازده ساعت در هفته — و سه ماهه هجده ساعت در هفته —و یک ساله هشت ساعت در هفته قابل محاسبه است؟ چقدر حساب می شود؟

 • اموراداری wrote on 10 سپتامبر, 2017, 14:28

  حدود ۸ ماه

 • آتوسا wrote on 7 سپتامبر, 2017, 12:55

  با سلام میخواستیم بپرسیم که اگر انتقال اضطرار ثبت سیستم شده باشد امکان انصراف وجود دارد یا خیر؟چون ما به تهران منتقل شدیم اما مشکل مسکن و پاره ای از مشکلات دیگر از جمله نبود وقت کافی شاید منجر به انصراف گردد.اگر امکان انصراف است لطفا راهنمایی کنید…باتشکر

 • اموراداری wrote on 8 سپتامبر, 2017, 16:52

  انصراف امکان پذیر است

 • همکار فرهنگی wrote on 7 سپتامبر, 2017, 16:13

  باسلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و تشکر ویژه از جوابهای به موقع و راهنمایی شما.
  آیا از نظر دریافت حقوق با سوابق کاملا برابر و در روستا،تفاوتی بین آموزگار ابتدایی و هنرآموز هنرستان وجود دارد؟اگر تفاوتی هست حدودا برای ۱۰سال سابقه چه مقدار میباشد؟
  تشکر

 • اموراداری wrote on 7 سپتامبر, 2017, 16:57

  مقایسه دو نفر به این صورت درست نیست
  چون مواردی چون ضمن خدمت ، سابقه مدیریت قبلی نیز در حقوق موثر است
  به هر حال حقوق این دو پست در روستا هیچ تفاوتی ندارد
  در برخی رشته های تدریس هستی کار هنر آموز کمی بالاتر می باشد

 • امید wrote on 7 سپتامبر, 2017, 17:35

  با سلام.چهار سال بصورت حق التدریس با ۱۸،۱۸،۱۸و ۱۸ساعت در هفته تدریس نموده ام با توجه به قانون جدید احتساب سنوات حق التدریسی چه مدت به سنواتم اضافه میشه و چقدر باید پرداخت نمایم؟ ممنونم از لطف شما.

 • اموراداری wrote on 8 سپتامبر, 2017, 16:51

  ۲سال و حدود ۵ میلیون

 • ستايش wrote on 8 سپتامبر, 2017, 17:16

  باسلام و تشکر از پاسخگویی شما. به علت عدم موافقت با انتقالی ام، مجبور به مرخصی بدون حقوق یکسال شده ام. خواهمشندم مرا راهنمایی بفرمایید روند کار چگونه است و چه نکاتی رو باید توجه کنم که بعد از بازگشت ضرر نکنم مثل بیمه و..! در ضمن ایا در بهمن ماه با حل مشکلم میتونم به کار برگردم یا تا اول مهر سال بعد نمیتونم؟ تشکر

 • اموراداری wrote on 10 سپتامبر, 2017, 14:04

  ۱- می توانید کسور بازنشستگی ماههای مرخصی را به سازمان بازنشستگی پرداخت نمایید.
  ۲- بازگشت شما در بهمن ماه منع قانونی ندارد.

 • محسن wrote on 8 سپتامبر, 2017, 22:03

  سلام و وقتتون بخیر
  بنده آموزگار ابتدایی هستم و در یکی از شهرستان های استان بوشهر تدریس میکنم، با احتساب دو سال دوره تربیت معلم ده سال سابقه خدمت دارم، سوالی که از خدمتتون دارم اینه که آیا دو سال دوره تربیت معلم تاثیری در گرفتن رتبه و طبقه داره یا خیر؟ چون امور اداری منطقه ما میگه که این دو سال سابقه تجربی نیست و هیچ تاثیری در رتبه و طبقه نداره! در حال حاضر بنده طبقه ۸ هستم(همیشه در مناطق محروم تدریس میکردم) اما سایر همکلاسی های دوره تربیت معلم که با هم شروع به کار کردیم و اونها در سایر مناطق استان مشغول به کار هستند طبقه ۹ و همیشه من یک طبقه از اونها عقب هستم! در صورتی که همه ما لیسانس هستیم و شرایط یکسان!
  ممنون میشم اگه بنده رو راهنمایی بفرمایید..

 • اموراداری wrote on 10 سپتامبر, 2017, 14:12

  اول مهر باید طبقه۹ باشید
  چون طبقه ۹ به ۸ سال سنوات تجربی نیاز دارد
  شاید برخی مناطق دقت کافی را نکرده اند
  البته دوگانگی آن هم در یک استان پذیرفتنی نیست

 • آتوسا wrote on 9 سپتامبر, 2017, 12:01

  ببخشید برای انصراف به تهران مراجعه کنیم یا استان خودمان؟

 • اموراداری wrote on 10 سپتامبر, 2017, 8:34

  انصراف باید در مقصد باشد
  ولی مبدا هم می تواند درخواست انصراف را ارسال نماید

 • ناشناس wrote on 11 سپتامبر, 2017, 10:16

  حسن
  با عرض سلام و احترام
  اینجانب سال قبل درخواست انتقال دادم که موافقت نشد و به علت مشکلاتی که داشتم نتوانستم یک ماه به محل خدمت بروم و از اول آبان انتقالم درست شد. سوالم این است که آیا می توانم کسورات بازنشستگی آن یک ماه را پرداخت کنم و جزوه سابقه محسوب گردد ؟ اگر جواب مثبت است چه مراحلی باید انجام دهم؟ ممنون از صبر و حوصلتان اجرتان با خداوند متعال

 • اموراداری wrote on 11 سپتامبر, 2017, 10:22

  چه سالی؟

 • حسن wrote on 11 سپتامبر, 2017, 10:41

  حسن
  با سلام و احترام
  اینجانب سال قبل (۱۳۹۵) درخواست انتقال دادم که موافقت نشد و به علت مشکلاتی که داشتم یک ماه نتوانستم به محل خدمت بروم و از اول آبان ماه انتقالم درست شد. سوالم این است که آیا می توانم کسورات بازنشستگی آن یک ماه را پرداخت کنم و جزوه سابقه محسوب گردد؟ اگر جواب مثبت است چه مراحلی باید انجام دهم؟ ممنون از صبر و حوصلتان اجرتان با خداوند متعال

 • اموراداری wrote on 11 سپتامبر, 2017, 11:52

  چنانچه مشترک صندوق بازنشستگی باشید می توانید با مراجعه به نمایندگی استان جهت خویش فرمایی اقدام نمایید
  ولی یک ماه ارزشی جهت پرداخت ندارد

 • امید👬 wrote on 14 سپتامبر, 2017, 2:46

  با سلام.پنج سال بصورت حق التدریس با ساعات هفتگی ۱۷،۱۸،۱۷،۱۸،۱۷ تدریس نموده ام.مبلغی که برایم تعیین کردند۷ میلیون و ۶۰۰ تومان است.آیا امکان تخفیف یا اختصاص تسهیلات وجود دارد؟با تشکر

 • نقی زاده wrote on 15 سپتامبر, 2017, 16:59

  سلام .اگر بخواهیم یکسال بجای ۲۴ ساعت تدریس .۱۲ ساعت پاره وقت ساعت برداریم آیا در سنوات هم برای تقلیل ساعت بعد از بیست سال و هم برای بازنشستگی مشکلی ندارد؟ یعنی فقط حقوق و مزایا نصف میشه یا ممکنه سال بعد بگن چون پارسال پاره وقت بودی امسال تقلیل ساعت بهت تعلق نمیگیره ؟ ممنون اگه درمورد پاره وقت همکار رسمی توضیح بدین.

 • اموراداری wrote on 20 سپتامبر, 2017, 8:56

  ۶ماه قابل محاسبه است

 • سعید wrote on 16 سپتامبر, 2017, 12:17

  با سلام لطفا به این سوال جواب دهید. بنده قرار است مربی کارگاه و آزمایشگاه تیزهوشان شوم و بصورت تمام وقت ۳۶ ساعت است. آیا به مربی کارگاه و آزمایشگاه مانند معاونت فناوری حق معاونت تعلق میگیرد؟؟؟؟ در ضمن بنده ۲۵ سال سابقه و دارای مدرک دکترا هستم. با سپاس

 • اموراداری wrote on 20 سپتامبر, 2017, 8:54

  حق معاونت تعلق نمی گیرد

 • میرزایی wrote on 17 سپتامبر, 2017, 20:25

  با سلام و عرض ادب.یه سوالی داشتم امتیاز دوره های ضمن خدمت قبل از ۸۸/۱/۱ در کدام بخش از حکم کارگزینی محاسبه شده است؟

 • اموراداری wrote on 20 سپتامبر, 2017, 8:17

  حق شاغل

 • علی wrote on 18 سپتامبر, 2017, 11:31

  چرا احکام رزمندگان بالای شش ماه صادر نمی شود

 • اموراداری wrote on 20 سپتامبر, 2017, 8:24

  نبود اعتبار

 • علی wrote on 18 سپتامبر, 2017, 11:40

  باسلام حدود ۱۰ ماه سنوات تامین اجتماعی دارم تمام مراحل انتقال از تامین اجتماعی را انجام داده ام نمایند استانداری هم تائید کرده که زمانی که اینجانب در کارخانه شیر گرگان مشغول بودم کارخانه دولتی بوده ولی سازمان بازنشستگی شهر گرگان اسرار دارند که حتما نامه ادار کل با تائید تهران باشد . اداره کل آموزش وپرورش گلستان هم می گوید وزارت خانه به ما گفته است که فقط با نمایند استانداری مکاتبه نمائید . با توجه به اینکه بنده دوسال دیگر بازنشسته می شوم لطفا راهنمای فرمائید

 • اموراداری wrote on 20 سپتامبر, 2017, 8:23

  چنانچه تامین اجتماعی تایید نماید که بیمه واریزی دولتی بوده شاید برای شما راهگشا باشد

 • میر سلیمان موسوی wrote on 18 سپتامبر, 2017, 13:03

  با سلام دو تا سوال داشتم ۱-تک کارت چی شد؟ ۲- تحصیل در تربیت معلم اگر با حکم استخدام آزمایشی یکی باشد جزو سابقه برای تقلیل حساب می شود یا نه؟

 • اموراداری wrote on 20 سپتامبر, 2017, 8:22

  تک کارت توسط حراست در دست توزیع است.
  تربیت معلم جز تجربه نیست.

 • حسن wrote on 18 سپتامبر, 2017, 18:16

  با سلام و عرض ارادت
  از وضعیت سازمان دهی یکی از شهرستانها می خواستم مطالبی را محرمانه ذکر کنم اگر ممکنه سایت آن را معرفی کنید. با تشکر

 • اموراداری wrote on 19 سپتامبر, 2017, 14:27

  به سامانه شکایات آموزش و پرورش مراجعه فرمایید

 • ناشناس wrote on 19 سپتامبر, 2017, 21:42

  باسلام و عرض خسته نباشید سوال اینکه معاون اجرایی جزء پست های حساس دولتی است اگر بخشنامه دراین خصوص موجود لطفا بگذارید

 • اموراداری wrote on 20 سپتامبر, 2017, 8:13

  خیر

 • معروف wrote on 20 سپتامبر, 2017, 15:47

  سلام. قبلا سوال داشتم که ۴ سال سابقه تربیت معلم دارم برای ارتقا فرمودین ۲ سال سابقه تجربی برای ارتقا طبقه و ۳ سال سابقه تجربی برای ارتقا رتبه که کاملا صحیح است. حال سوال من اینه با توجه به اینکه به روستا افتادم از اولین سال خدمتم این سابقه پا برجاست یا کمتر باشه

 • اموراداری wrote on 22 سپتامبر, 2017, 4:36

  تعجیل تجربه را کسر نمی کندو همان ۲ سال و ۳سال نیاز است

 • ندا wrote on 20 سپتامبر, 2017, 21:19

  با سلام
  اینجانب با سمت هنرآموزی استخدام شدم بعد از۶سال سابقه به دلیل اینکه انتقال محل خدمت از یک شهرستان تهران به یک شهرستان دیگر در تهران در شهریور بعد از تحویل مدارک انتقالی گفتم برم ابتدایی آیا سال بعد میتوانند دوباره مرا به ابتدایی بفرستن؟

 • اموراداری wrote on 22 سپتامبر, 2017, 4:33

  اگر رشته شغلی شما تغییر نکند امکان پذیر است

 • نوید wrote on 23 سپتامبر, 2017, 21:11

  در چه صورت یه منطقه میتواند نیروی دبیرستان خود را در ابتدایی نگه دارد؟

 • اموراداری wrote on 24 سپتامبر, 2017, 14:04

  اجبارا نمی تواند نگه دارد

 • زارعی wrote on 23 سپتامبر, 2017, 23:10

  سلام و وقت بخیر.آیا سنوات سالهای مامور به تحصیل(تمام وقت) در اخذ رتبه و طبقه قابل محاسبه هست؟چون اینجانب ۲ سال در مقطع کارشناسی ارشد مامور به تحصیل بودم و یک رتبه کمتر زدن و گفتن به خاطر اینکه سالهای مامور به تحصیل حساب نمیشه.با تشکر.

 • اموراداری wrote on 24 سپتامبر, 2017, 13:49

  به عنوان سوابق دولتی قابل محاسبه است اما تجربی خیر.

 • مصطفی wrote on 24 سپتامبر, 2017, 17:42

  بنده با توجه به مازاد بودن در رشته ی دبیری درخواست انتقال به شهر خود را دادم و در خواست من به صورت موقت یکساله به شرط آموزگاری مورد پذیرش قرار گرفت و تصمیم آموزش ابتدایی منطقه ی مقصد بع کارگیری من در پست کارشناسی آموزش ابتدایی در اداره است . ولی کارگزینی مخالفت مینماید . آیا از نظر قانونی صحیح هست یا خیر ؟

 • اموراداری wrote on 26 سپتامبر, 2017, 9:42

  عدم موافقت کارگزینی درست می باشد
  البته قابل حل می باشد

 • مرضیه wrote on 24 سپتامبر, 2017, 18:55

  باسلام و وقت بخیر پرسشی درباره نقل وانتقالات داشتم اگر جواب بدید ممنون میشم بنده از استان اردبیل ۴سال بود که انتقال موقت میگیرفتم بخاطرتعهدخدمت دائم نمیدادن امسال انتقال دائم دادن الانم ۲مهر مشکلی برایم پیش اومده که برگردم به یکی از شهرهای استان اردبیل به غیر از محل مبدا انتقالیم آیا الان امکانش هست الان انتقال بدهند ؟

 • اموراداری wrote on 26 سپتامبر, 2017, 9:43

  امکان پذیر می باشد

 • ناصر wrote on 26 سپتامبر, 2017, 14:26

   باسلام واحترام.بنده فرهنگی رسمی هستم،دبیر زبان انگلیسی متوسطه اول.من سال ۸۷ با مدرک کاردانی رشته آموزش زبان انگلیسی از تربیت معلم فارغ التحصیل شده ام الآن مدرک کارشناسی غیرمرتبط (کارشناسی ناپیوسته پودمانی رشته مدیریت خانواده از دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی؛ازاول مهر۹۳ تا پایان شهریور۹۵) گرفته ام،حال چند سوال برایم پیش آمده که امیدوارم جنابعالی برایم پاسخ دهید؛
  آیا مدرک کارشناسی ناپیوسته مدیریت خانواده بنده اعمال میشود یا نه؟
  اگر پاسخ سوال منفی است برای ادامه تحصیل چکار کنم؟ آیا باید دوباره کارشناسی مرتبط با کاردانیم را اخذ کنم؟یا کارشناسی ارشد مرتبط با کاردانی را بخوانم؟
  عجالتاً بابت وقتگذاری و پاسخگویی اتان سپاسگزارم.

 • اموراداری wrote on 27 سپتامبر, 2017, 9:21

  ۱- مدرک باید مرتبط با رشته تحصیلی داشته باشد
  ۲- هنوز محدویت اعمال یکبار مدرک تحصیلی نیز لغو نشده است

 • رضا یی م س wrote on 27 سپتامبر, 2017, 18:53

  باسلام وتسلیت ایام محرم.لطفا بفرمایید که ایا برای ابطال رای دیوان عدالت پیرامون حذف طبقه تشویقی میتوان دادخواست دادچون برابر م ۱۲۷ظاهرا. منوارد مخالف ملغی میباشد.چون طبقه تشویقی در قوانین قبلی وجودداشت و در خ کشوری نیز مسکوت ماندلذا مخالفتی با ق م خ کشوری ندارد. مثل از کارافتادگی که مسکوت ماند لذا برابرقانون قبلی قابل اعطا بود و مخالفتی با ق م خ کشوری هم ندارد.

 • اموراداری wrote on 29 سپتامبر, 2017, 13:49

  دیوان عدالت طبقه تشویقی را به علت نبود آن در قانون با شکابت دیوان محاسبات لغو نموده است

 • مهریز wrote on 28 سپتامبر, 2017, 17:30

  سلام. با توجه به اینکه عیدی سال آینده ۹۳۲ هزار مد نظره از تقسیم ۹۳۲۰۰۰ بر امتیاز عیدی یعنی ۵۰۰۰ عدد ۱۸۶۴ بدست میاد که همون ضریب ریالی سال آیندس که نسبت به ضریب امسال یعنی ۱۶۹۵ ما شاهد افزایش ۱۰ درصدی در سال اینده هستیم پس چطور میگن ۵ درصد؟؟ ممنون میشم جواب بدین

 • اموراداری wrote on 29 سپتامبر, 2017, 13:35

  عیدی پایان سال ۹۶ از ضرب عدد ۱۶۹۵ در ۵۰۰۰ بدست می آید که رقم ۸,۴۷۵,۰۰۰ ریال می شود

 • مفید wrote on 29 سپتامبر, 2017, 11:45

  باسلام و تشکر ویژه از لطف شما. بنده بنا به عدم موافقت با انتقالی ام مجبور به گرفتن یکسال مرخصی بدون حقوق شدم و مدیریت اداره شهرمان نیز امضا و موافقت استان گرفته شد و به شهر محل اقامتم برگشتم و اکنون بعد از دو هفنه مدیریت اداره با من تماس گرفته به علت عدم توانایی در جذب معلم کارامد و فشار خانواده ها به بازگشت شما، قصد ارسال نامه لغو مرخصی شما به استان را دارم…….. از جنابعالی خواهشمندم بفرمایید ایا ایشان میتوانند این کار را انجام دهند؟ چه باید کنم؟ ممنون

 • اموراداری wrote on 29 سپتامبر, 2017, 13:33

  چنانچه حکم صادر نشده باشد ویا کتبا به شما اعلام نکرده باشند می توانند وعده شفاهی خود را عملی ننمایند و خلف وعده نمایند

 • مهریز wrote on 29 سپتامبر, 2017, 14:27

  سلام. میدونم عیدی امسال ۸۴۷۵۰۰ می باشد. میگم با توجه به اعلام عیدی سال آینده یعنی سال ۹۷ که گفتن ۹۳۲۰۰۰ هستش افزایش حقوق سال میشه ده درصد. پس چرا میگن ۵ درصد؟

 • اموراداری wrote on 2 اکتبر, 2017, 9:33

  فعلا پیش بینی بودجه نود و هفت می باشد که به نظر افزایش سال ۹۷ ده درصد می باشد
  البته فقط پیش بینی و باید منتظر لایحه بودجه بود

 • مفيد wrote on 29 سپتامبر, 2017, 17:11

  باعرض سلام مجدد. بله حکم صادر شده و من یک عدد کپی از نامه موافقت ایشان را دارم. ایا با این وجود باز هم قادر به انجام این کار می باشند؟ تشکر بسیار از لطفتون

 • اموراداری wrote on 2 اکتبر, 2017, 9:32

  در صورتی که حکم در اختیار شما باشد بازگشت به کار منوط به موافقت شما می باشد

 • ناشناس wrote on 30 سپتامبر, 2017, 8:35

  سلام ببخشید آیا نیروهای متوسطه اول و دوم فرقی ندارند نمیتوانند بجای هم استفاده شوند منظورم تو پست بندی هست?

 • اموراداری wrote on 2 اکتبر, 2017, 9:30

  فرقی ندارند و ادارات می توانند سازماندهی یکجا نیز انجام دهند

 • مهرسا wrote on 30 سپتامبر, 2017, 12:05

  با سلام و خسته نباشید
  من دبیر فیزیک هستم که امسال به شرط آموزگاری منتقل شدم . ساعت کاری من چند روز می شود؟

 • اموراداری wrote on 2 اکتبر, 2017, 9:28

  همانند سایر آموزگاران

 • ناصر wrote on 1 اکتبر, 2017, 0:28

  با سلام و عرض ادب.
  آیا مدرک معادل برای آموزش و پرورش قابل اعمال است؟

 • اموراداری wrote on 2 اکتبر, 2017, 9:26

  قابل اعمال است

 • مروان wrote on 2 اکتبر, 2017, 9:09

  سلام افزایش حقوق سال آینده چند درصد می باشد؟

 • اموراداری wrote on 3 اکتبر, 2017, 9:07

  هنوز مشخص نیست

 • نقی زاده wrote on 12 اکتبر, 2017, 1:07

  چرا اداره محل خدمت بنده با تقاضای مرخصی بدون حقوق موافقت نکرد و گفت چون نیرو نیازداریم نمیشه .درحالیکه من نیروی متوسطه دوم هستم ولی گفتن راهنمایی و ابتدایی نیرو لازم داره .ایکاش یک نفر بود به تخلفات و پارتی بازیها و خلاف این اداره رسیدگی میکرد

 • دانی wrote on 13 اکتبر, 2017, 11:13

  باسلام وخسته نباشید شرمنده یک سوال داشتم خدمتتان در آذربایجان غربی ابلاغ معاونین اجرایی را ۳۶ساعت برای یک مدرسه بالای ۴۰۰نفرزده اند ولی می گویند که ابلاغ صوری است ودراصل ۱۸ساعت است و باتوجه به دونوبته بودن تمام مدارس اینجا می گویند باید کلید دردفترنوبت دوم را که اغلب دخترانه هستندهم باید داشته باشد و۱۸ساعت هم انجا کارکنیدوحق ندارید درنوبت آنها درمدرسه حضورداشته باشید وحق هم ندارید درهیچجا اسم خودتان را بنویسید وفقط به جای معاون اجرایی باید نام مدیر مدرسه را درشیف مخالف بنویسید وتمام کارهایی که آنها برایتان می نویسند راباید انجام دهید یعنی ۱۲۰۰دانش آموز و یک معاون اجرایی درحالی که درهمین مدارس ۲معاون پرورشی ومربی پرورشی وبهداشت حضوردارندوتهدید کرده اند اگر اعتراض کنید باید بروید و آموزگاربشید چون اصلا پست معاون اجرایی تعریف نشده درحالی که حکم اصلی ما معاون اجرایی است .لطفا راهنمایی بفرمایید و درصورت اعتراض باید چکارکنیم .وایا ایا همه جای ایران اینطوراست .

 • اموراداری wrote on 15 اکتبر, 2017, 18:27

  شما ملزم به حضور در یک مدرسه هستید

 • بهنام wrote on 15 اکتبر, 2017, 15:22

  سلام اخباریا بخشنامه جدیدی درموردادامه تحصیل فرهنگیان و اعمال مدرک یک مرتبه بالاترصادر نشده؟

 • اموراداری wrote on 15 اکتبر, 2017, 19:18

  فعلا بخشنامه قبلی به قوت خود باقی است

 • کوروش wrote on 15 اکتبر, 2017, 18:25

  سلام ببخشید یک سوال داشتم…. با توجه به اینکه گواهی موقت مدرک کارشناسی پیام نور ۲ تا ۴ ماه طول میکشه تا حاضر بشه و اصل مدر ک خیلی طول میکشه تا بهمون بدهند میخواستم بدونم با گواهی موقت هم آموزش و پرورش شهرستان مدرک کارشناسی رو اعمال میکنه یا نه باید اصل مدرک باشه؟   ممنون 

 • اموراداری wrote on 15 اکتبر, 2017, 19:17

  گواهی موقت پایان تحصیلات قابل اعمال است

 • یک آموزگار wrote on 16 اکتبر, 2017, 20:57

  با سلام .اینجانب از سایر ارگانها به آموزش وپرورش انتقال گرفته ام وهم اکنون مدت سه سال است که در مناطق کمتر توسعه یافته به عنوان آموزگار تدریس میکنم .با این سه سال دارای سابقه رسمی ۱۹سال و۶ماه میباشم .ولی با احتساب سنوات غیر تجربی وتعجیل رتبه در مناطق کمتر توسعه یافته هنوز در رتبه پایه میباشم آیا زمان اخذ رتبه ارشد  نشده است ؟ضمنا دوره های ضمن خدمت وارزشیابی از حد نصاب هم گذشته است لطف کنید راهنمایی فرمایید با تشکر وافر

 • اموراداری wrote on 17 اکتبر, 2017, 11:31

  با توجه به اینکه شما به سنوات تجربی نیاز دارید خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته تاثیری ندارد

 • محمد wrote on 17 اکتبر, 2017, 16:36

  با عرض سلام و خسته نباشید به مدیریت سایت امور داری

  میخواستم در مورد نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه کاری توضیحاتی بدید

  ممنون از سایت مفید و بسیار آموزنده شما

 • اموراداری wrote on 18 اکتبر, 2017, 14:57

  مجموع حق شغل و حق شاغل و مدیریت تقسیم بر ۱۷۶ مساوی یک ساعت اضافه کار
  مجموع حق شغل و حق شاغل تقسیم بر۱۰۰ مساوی یک ساعت حق التدریس
  حق شغل حرفه ای در محاسبه نمی آید

 • علی wrote on 18 اکتبر, 2017, 8:19

  با سلام . من مدیر مدرسه ای هستم با ۶نفر تقلیلی که دو روز معلم جانشین ( در اختیار دارم ) لطفا راهنمایی بفرمایید با داشتن یک معاون آموزشی و۳۲۵نفر دانش آموز و این همه گرفتاری طرحها و برنامه های دست و پا گیر مثل تدبیر و تعالی مدیریت مدرسه جگونه می توانم به ۶نفر تقلیلی هر هفته یک روز تقلیل دهم ؟ و معانم هم سر کلاس باشد ؟ آیا نباید هر هفته هر نفر تقلیل دار ۲ساعت از تقلیلیش استفاده نماید یا یک هفته در میان یکروز کامل نیاید ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید چون واقعا مشکل بزرگیست و اداره می گوید ۶ ضربدر ۲ ساعت می شود ۱۲ساعت و دوروز معلم جانشین می دهد و آنوقت ۶نفر تقلیلی می خواهند هرهفته یکروز تقلیل استفاده نمایند . با تشکر

 • اموراداری wrote on 18 اکتبر, 2017, 14:44

  مدیر الزامی به برنامه ریزی تقلیل در یک روز ندارد
  ولی تا آنجایی که می توانید با آموزگاران زحمتکش ابتدائی همکاری فرمایید

 • احسان wrote on 18 اکتبر, 2017, 9:51

  با سلام ما تعدادی نیروهای خدماتی در تاریخ ۹۱/۷/۱ بعنوان نیروی قراردادی در آموزش وپرورش مشغول بکار شدیم ودر تاریخ ۹۱/۱۱/۱۱ بعنوان پیمانی تبدیل شدیم ولی چند ماهی که قرار دادی بودیم نه بیمه برامون واریز شد نه حقوقق بهمون دادن نه جز سابقه مان محسوب شد خواهشمندیم برای احقاق حقمان راهنمایی بفرمایید خیلی ممنون

 • اموراداری wrote on 18 اکتبر, 2017, 19:17

  چنانچه برگ قراداد داشته باشید قابل پیگیری خواهد بود

 • فاطمه wrote on 22 اکتبر, 2017, 0:44

  سلام
  از نیرو های مردمی هستم که در یکی از مدارس به نظافت مدرسه و ابدارچی مشغول هستم و حقوقم از کمک اولیا به مدیر مدرسه تامین میشه.
  ۶ یا ۷ سال هست در مدرسه که حدود ۱۵۰ دانش اموز دارد مشغول به این کار هستم.
  سوالی که دارم این است که میتوانم با شکایت از اموزش و پرورش منطقه حق خود را در این چن سال بگیرم؟؟

  منظورم از حق , محاسبه بیمه و سابقه کار در سازمان تامین اجتماعی هس
  با تشکر از سایت مفید و اموزنده شما

 • اموراداری wrote on 22 اکتبر, 2017, 8:59

  چون حقوقتان را از اولیا دریافت می کنید پس عملا آموزش و پرورش هیچ ارتباط مالی با شما ندارد
  البته مراجعی مانند اداره کار بازرسانی در این خصوص دارند که می توانید پیگیری نمایید
  ضمنا به محض مطرح نمودن شکایت و یا حتی نامه نگاری احتمالا کار خود را از دست بدهید

 • محمد wrote on 22 اکتبر, 2017, 0:46

  سلام
  فرمودید در محاسبه حق التدرس ,حق شغل حرفه ای محاسبه نمیشود.
  لطفا در مورد حق شغل حرفه ای توضیح بدید
  تو حکم حق شغل حرفه ای نیست
  با تشکر

 • اموراداری wrote on 22 اکتبر, 2017, 8:53

  حق شغل حرفه ای در فیش حقوقی درج شده است
  معمولا در حکم یا در بند حق شغل آمده و یا در بند سایر می آید.

 • طاهرخانی wrote on 23 اکتبر, 2017, 10:26

  با عرض سلام دستورالعمل نتقال بین ارگان چه شرایطی دره؟

 • اموراداری wrote on 27 اکتبر, 2017, 8:59

  شرط اصلی پیشنهاد دستگاه پذیرنده و موافقت دستگاه انتقال دهنده
  برای ورود به آموزش و پرورش سن نباید از ۳۵ بالاتر باشد و همچنین رشته تحصیلی جز رشته های مورد نیاز باشد مثلا رشته حقوق شانش بسیار کمی برای انتقال دارد

 • حسن wrote on 25 اکتبر, 2017, 13:51

  با سلام م احترام
  اینجانب دبیر بودم که امسال انتقال موقت شدم و به اجبار به مقطع ابتدایی فرستادند . با توجه به اینکه اکنون در مقطع ابتدایی تدریس می کنم آیا حق آموزگاری به من تعلق نمی گیرد؟ ممنون از حمات بی دریغتان

 • اموراداری wrote on 27 اکتبر, 2017, 8:52

  حقوق آموزگاران و دبیران در حال حاضر هیچ تفاوتی ندارد.

 • آسمان wrote on 26 اکتبر, 2017, 11:05

  باعرض سلام من ۱۵سال سابقه کاردارم امسال سیستم نقل وانتقالات برای ورودبه مقصدموردنظرازطرف ادارکل استان بسته شده بودوبه ماکدداده نشدامااکنون درآخرمهرماه بیش از۲۰نفرازهمکاران به شکل غیرقانونی منتقل شده اندچگونه میتوانم به حق خودبرسم لطفاراهنمایی کتیدباتشک

 • اموراداری wrote on 27 اکتبر, 2017, 8:41

  بازرسی

 • محمد wrote on 26 اکتبر, 2017, 15:54

  با سلام و خسته نباشید .لطف بفرمایید در صورت بازنشستگی کدام یک از بند های احکام حذف خواهد شد و به صورت عمومی چقدر کاهش حکم خواهیم داشت .

 • اموراداری wrote on 27 اکتبر, 2017, 8:40

  بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافته و بند سایر فیش حقوقی
  غائله مندی و اولاد از حکم حذف می شود و پرداخت آن در فیش خواهد بود.
  حدود ۲۵۰

 • مهریز wrote on 30 اکتبر, 2017, 12:04

  سلام. ۳ سال و ۵ ماه سابقه دولتی دانشگاه فرهنگیان دارم ولی تجربی نیست. الان امسال اومدم سر کار. امتیاز حق شاغل ما رو در بدو استخدام با لیسانس باید چند بزنن؟ ممنون

 • اموراداری wrote on 12 نوامبر, 2017, 14:12

  حداقل۲۱۰۰

 • شیرین wrote on 31 اکتبر, 2017, 11:20

  سلام. کسی که ۳ سال آخر خدمت خود را در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت کند آیا برای بازنشستگی تاثیری در افزایش حقوق یا پاداش خواهد داشت ؟

  دیگر اینکه حکم بازنشستگی چه جوری محاسبه میشه ؟ آیا یک سی ام متوسط حقوق ضربدر سنوات پرداخت بیمه فرمول درستی برای محاسبه ی حقوق فرهنگیان است؟ از پاسخگویی شما متشکرم.

 • اموراداری wrote on 12 نوامبر, 2017, 13:53

  خیر تاثیری ندارد
  میانگین دوسال با ضریب آخرین سال

 • شیرین wrote on 31 اکتبر, 2017, 11:24

  سؤال دیگه اینکه مشکلی برای مدیر مدرسه پیش اومده (تصادف) و به من پیشنهاد مدیریت شده که احتمالا جواب مثبت میدم. میخوام بدونم با مدرک لیسانس و ۲۶ سال سابقه حقوقم چقدر افزایش داره؟

 • اموراداری wrote on 12 نوامبر, 2017, 13:55

  ۴۰۰

 • همکار فرهنگی wrote on 31 اکتبر, 2017, 17:22

  سلام
  سوالی داشتم : پست هنرآموزی به شرط تدریس تمام وقت به چه معناست؟
  (یعنی ۲۴ساعت موظف در هفته؟)

 • اموراداری wrote on 12 نوامبر, 2017, 14:07

  سوال مفهوم نیست
  هنرآموز تمام وقت است

 • همکار فرهنگی wrote on 1 نوامبر, 2017, 19:23

  سلام
  بنده تبدیل وضعیت شدم بعد متوجه شدم که شماره پست در حکمم با عنوان پست و رشته شغلی مغایرت دارد،آیا مشکلی پیش نمی آید؟

 • اموراداری wrote on 12 نوامبر, 2017, 13:39

  شماره پست صرفا برای پستهای ادارات می باشد
  چنانچه آموزشی هستید کارگزینی باید شماره را حذف نماید

 • مرتضی wrote on 7 نوامبر, 2017, 18:30

  سلام
  سرپرست بخش هنرستان های فنی چند ساعت در ماه مرخصی دارند؟

 • اموراداری wrote on 12 نوامبر, 2017, 12:44

  صرفا مرخصی فصلی تابستان دارند

 • آرام wrote on 10 نوامبر, 2017, 23:43

  با سلام .شرمنده سوالی داشتم بنده کاردانی ریاضی را از تربیت معلم گرفته ام بعد کارشناسی راهم دررشته خودم دردانشگاه فرهنگیان گرفته ام قبل ۹۰آیا الان بخواهم ارشد بخوانم برایم محاسبه می شود یا خیر ؟ وآیا راه حلی وجود دارد ؟ متشکرم

 • اموراداری wrote on 12 نوامبر, 2017, 14:10

  فعلا توقف یکبار مدرک اعمال نمی شود

 • کوروش wrote on 11 نوامبر, 2017, 15:26

  سلام من قبلا یک سوال پرسیدم که متاسفانه حذفش کردید و پاسخ ندادین….. من کاردانی ادبیات دارم و دبیر متوسطه اول هستم با ۱۱ سال سابقه…. میخواستم بدونم چون رشته من کادانی و کارشناسی توی شهر مت وجود نداره میتونم کاردانی به کارشناسی دینی و عربی بخونم….۱ – آیا مدرکم اعمال خواهد شد چون کار گزینی منطقه میگه نه برای خودت میخوای بخون ولی مدرکت اعمال نمیشه چون از ۹۴/۷/۱ بخشنامه اومده باید رشته های مطلوب کاردانی رو ادامه بدی و مرتبط باشه؟ ۲- دانشگاه آزاد فرم معلم میخواد یانه؟ ممنون میشم به این دو سوال من جواب بدین تا تکلیفم مشخص بشه….

 • اموراداری wrote on 12 نوامبر, 2017, 12:20

  چنانچه پس از اخذ مدرک، ابلاغ تدریس دروس دینی و عربی داشته باشید اعمال مدرک امکان پذیر است
  دانشگاه آزاد هیچ فرمی نمی خواهد

 • پرویز wrote on 12 نوامبر, 2017, 15:15

  سلام .. معلم رسمی آموزش و پرورش هستم .. بنده از مهرماه سال۸۶ به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان مامور شدم وتا شهریور ماه سال۹۵ به مدت ۹سال دراتحادیه با حقوق مبدا مامور بودم بعداز پایان ماموریت در شهریور ۹۵ به آموزش وپرورش که مراجعه کردم ذخیره مرخصی مدت ۹ سال را که بصورت اداری و تمام وقت در اتحادیه خدمت کردم را برایم حساب نکردند . در حالی که اتحادیه انجمن اسلامی با زحمت زیادی تمام وقت بودیم و تمام کارهایمان با آموزش و پرورش بود ولی ذخیر ه مرخصی را برایمان حساب نکردند …بنده هم اکنون در پست کارشناسی ادراه کل مشغول به خدمت می باشم….لطفا مرا راهنمایی نمایید ..متشکرم

 • اموراداری wrote on 13 نوامبر, 2017, 11:49

  اتحادیه ملزم به اعلام مانده مرخصی شما به آموزش و پرورش است
  اگر ممکن گردید از طریق محل خدمت فعلی مانده مرخصی استعلام گردد

 • فرزاد wrote on 12 نوامبر, 2017, 20:32

  سلام
  بنده طی سالهای ۸۹ تا ۹۱ سرباز معلم بودم تقریبا سال اخر رو حق التدریس بودم . الان ک طرح استخدام حق التدریس ها مطرحه شامل منم میشه . ممنون

 • اموراداری wrote on 13 نوامبر, 2017, 11:47

  خیر

 • کوروش wrote on 12 نوامبر, 2017, 20:57

  سلام ببخشید مجج مزاحم شدم…. با توجه به پاسخ شما به سوال قبلی من خوب به نظر شما اگه دینی و عربی بخونم و مدرک رو بگیرم اداره ابلاغ تدریس این درس رو به من میده؟ چون الان که میگن نمیشه…همینجوری دوست داری بخون….

 • اموراداری wrote on 13 نوامبر, 2017, 11:51

  برخی ادارات ابلاغ می دهند
  الزامی برای ادارات نیست

 • علی wrote on 13 نوامبر, 2017, 16:43

  با سلام و خسته نباشید

  لطفا بفرمایید افزایش حقوق از فوق دیپلم به لیسانس چقدر و یا چطور میباشد?
  با تشکر

 • اموراداری wrote on 14 نوامبر, 2017, 15:07

  حدود۱۸۰

 • فرشاد m wrote on 13 نوامبر, 2017, 20:18

  سلام یک سوال درباره فرم ارزیابی کارکنان داشتم
  بند ی ۲ در فرم ارزیابی به عنوان کارمند نمونه دستگاه مربوط به معلم نمونه استانی میشود یا باید فقط در سطح کشوری باشد به عنوان کارمند نمونه شد
  اگه در سطح استان معلم نمونه باشیم میتوانیم از امتیاز این بند استفاده کرد

 • اموراداری wrote on 14 نوامبر, 2017, 15:15

  در فرمهای جدیدی کارمندنمونه امتیازی ندارد

 • علی wrote on 14 نوامبر, 2017, 15:13

  با سلام بنده از مهر ۹۰ در منطقه کمتر توسعه یافته خدمت میکنم و با توجه به اینکه ۴ سال سابقه تربیت معلم هم دارم یعنی ۱۰ سال سنوات ، الان باید طبقه شغلیم چند باشه؟ و رتبه ارشد رو باید کی میگرفتم؟

 • اموراداری wrote on 15 نوامبر, 2017, 9:23

  طبقه۷از ۹۶/۷/۱
  رتبه ارشد از ۹۶/۷/۱

 • مرتضی wrote on 14 نوامبر, 2017, 20:58

  سلام در جواب سوالم در رابطه با میزان مرخصی سرپرستان بخش هنرستان فرمودید سرپرستان صرفا مرخصی فصلی تابستانی دارند
  در رابطه با مرخصی فصلی ومیزان آن توضیح دهید.
  همچنین بفرمایید آیا بغیر از تابستان هم حق استفاده از مرخصی دارم یا خیر؟

 • اموراداری wrote on 15 نوامبر, 2017, 8:54

  مرخصی فصلی تابستان صرفا در ماههای تیر و مرداد قابل استفاده می باشد که همکار می تواند یک ماه به طور کامل از مرخصی استفاده نماید.
  مرخصی فصلی قابل ذخیره نمی باشد.

 • مهریز wrote on 14 نوامبر, 2017, 21:30

  با سلام. افزایش حقوق از لیسانس به فوق لیسانس چقده؟ ممنون

 • اموراداری wrote on 15 نوامبر, 2017, 8:52

  حدود۱۵۰

 • رضایی م س wrote on 15 نوامبر, 2017, 16:10

  سلام باعرض تسلیت بمناسبت غم بزرگ زلزله غرب و اکراد عزیز. ایا حضرتعالی کانال تلگرامی ندارید ویا امکان ایجادش وجود دارد؟چون کانالهای دیگه متاسفانه در قالب اشتباهات و…گیرافتادن وظاهرا سودجویی و…هدف اصلیشون شد با اخبار غلط ضدونقیض و تبادلات نابجا

 • اموراداری wrote on 16 نوامبر, 2017, 10:16

  سلام
  کانال تلگرام سایت موجود اما غیر فعال می باشد
  شاید فعال سازی کانال ما را هم به ورطه افزایش عضو به هر طریق بکشاند

 • علی wrote on 15 نوامبر, 2017, 22:58

  سنوات تربیت معلم حساب نمیشه برای طبقه؟

 • اموراداری wrote on 16 نوامبر, 2017, 9:44

  قابل احتساب است
  البته شرط آن سنوات تجربی است

 • مهدي wrote on 16 نوامبر, 2017, 0:25

  با سلام
  سوالی در زمینه ارتقای طبقه داشتم
  . تا آبان ۹۶ سابقه خدمتم با مدرک ارشد ۳ سال و ۹ بوده که طبقه شغلیم ۶ هست.نزدیک ۱۰ ماه در سازمان دیگه سابقه داشتم که تازه جور شده و حکم جدید برای احتساب سابقه ام زدن..این حکم جدید سابقه ام شده ۴ سال ۷ ماه و طبقه شغلیم ۷… و تاریخ اجرای حکمم از آبان ۹۶…سوالم اینه که مگر نباید اجرای حکمم (با توجه به اضاف شدن ۱۰ ماه سابق ام) از ایتدای فروردین ۹۶ بشه که حایز شرایط طبقه شغلی جدید میشم؟
  لطفا راهنمایی ام کنید

 • اموراداری wrote on 16 نوامبر, 2017, 9:43

  چنانچه سوابق تجربی لازم را داشته اید و سوابق دولتی به ۴ سال رسیده باشد می بایست در زمان احتساب سابقه طبقه ۷ را به شما بدهند.

 • مهدی wrote on 16 نوامبر, 2017, 12:22

  ضمن عرض تشکر از پاسخگویی، طبقه ۷ را به من داده اند ولی سوالم اینه که از آبان ماه که ۴ سال و ۷ ماه خدمت هستم حکم جدیدم که شامل احتساب سابقه هست را اجرا کرده اند ولی بنظرم می رسه از همون ۴ سالگی خدمتم که (فروردین ماه ۹۶ میشه) حکمم جدیدم را اجرا بکنند. با این شیوه حکمی که زدند انگار مزایای ۷ ماه طبقه جدیدم را پرداخت نمی کنند.
  خواهشمند است راهنمایی کنید آیا نظر من درست هست؟

 • اموراداری wrote on 16 نوامبر, 2017, 13:20

  معمولا احتساب سابقه را از زمان ارائه انجام می دهند.

 • سعید wrote on 16 نوامبر, 2017, 19:31

  سلام بنده ورودی تربیت معلم ۸۶ هستم بامدرک کاردانی وسال ۹۳ لیسانس گرفتم درمنطقه کمتر توسعه یافته خدمت میکنم توی حکم طبقه ۸ هستم ایا طبقه ۸ درسته یانه

 • اموراداری wrote on 18 نوامبر, 2017, 12:37

  درست است

 • علی wrote on 17 نوامبر, 2017, 9:58

  تحصیل تو تربیت معلم دقیقا چطوری تو طبقه میتونه موثر باشه؟

 • اموراداری wrote on 18 نوامبر, 2017, 12:35

  به عنوان سنوات دولتی موثر است
  تجربه نیست

 • همکار فرهنگی wrote on 17 نوامبر, 2017, 17:54

  با سلام
  آیا سنواتی که از طریق خدمت سربازی روی حکم می آید ، این سنوات برای طبقه و رتبه قابل اجرا میباشد؟

 • اموراداری wrote on 18 نوامبر, 2017, 12:28

  سربازی قابل احتساب است اما به عنوان تجربه خیر.

 • ناشناس wrote on 18 نوامبر, 2017, 14:13

  سلام خبری از ازمون خارج از کشور نیست اگر امسال ازمون برگزار میشه لطفا بگید

 • اموراداری wrote on 19 نوامبر, 2017, 20:30

  احتمالا امسال بخشنامه بیاید.

 • محمد wrote on 20 نوامبر, 2017, 16:33

  باسلام وخسته نباشید خدمت شما .یه سوال داشتم ما ۴ سال تربیت معلم بودیم آیا این سالها برای رتبه و طبقه شغلی محاسبه می شود؟

 • اموراداری wrote on 21 نوامبر, 2017, 9:28

  به عنوان سابقه دولتی قابل احتساب است
  ولی سنوات تجربی خیر
  برای هر طبقه و رتبه نصف سنوات مورد نیاز باید سنوات تجربی باشد
  مثلا برای رتبه پایه ۶ سال سنوات دولتی نیاز است که الزاما باید ۳ سال تجربی باشد

 • حسین wrote on 21 نوامبر, 2017, 17:42

  با سلام
  برای ارتقا طبقه و رتبه در مناطق کمتر توسعه یافته باید تمام سنوات تجربی باشد یا نصف آنها؟

 • اموراداری wrote on 22 نوامبر, 2017, 10:18

  برای هر طبقه(لیسانس) ۲ سال تجربه نیاز است

 • متقی wrote on 21 نوامبر, 2017, 21:48

  سلام حقوق از سیکل تبدیل شده به دیپلم   چقدر افزایش داره ممنونم

 • اموراداری wrote on 22 نوامبر, 2017, 10:16

  ۶۰

 • bahman wrote on 22 نوامبر, 2017, 8:50

  با سلام و وقت بخیر.یه سوال داشتم:آیا دوره توجیهی-الزامی(۲۹۴ساعت)آموزگاران ابتدایی در امتیاز حق شاغل قابل محاسبه هست؟

 • اموراداری wrote on 22 نوامبر, 2017, 13:37

  قابل محاسبه نیست
  ولی برخی ادارات محاسبه کرده اند

 • پرویز wrote on 22 نوامبر, 2017, 15:43

  سلام .خدمت حضرتعالی .. ببخشید دوباره مزاحم شدم …. معلم رسمی آموزش و پرورش هستم .. بنده از مهرماه سال۸۶ به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان مامور شدم وتا شهریور ماه سال۹۵ به مدت ۹سال دراتحادیه با حقوق مبدا مامور بودم بعداز پایان ماموریت در شهریور ۹۵ به آموزش وپرورش که مراجعه کردم ذخیره مرخصی مدت ۹ سال را که بصورت اداری و تمام وقت در اتحادیه خدمت کردم را برایم حساب نکردند . در حالی که اتحادیه انجمن اسلامی با زحمت زیادی تمام وقت بودیم و تمام کارهایمان با آموزش و پرورش بود // علیرغم اینکه اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان طی یک نامه رسمی میزان مرخصی بنده را در سالهای حضور در اتحادیه به اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام نمودند ولی اداره کل آ.پ استان از اعمال ذخیر ه مرخصی برای بنده خود داری نمودند ودلیل قانع کنند ه هم برایم بیان نکردند …بنده هم اکنون در پست کارشناسی ادراه کل مشغول به خدمت می باشم….لطفا مرا راهنمایی نمایید که در وزارت آ.پ با چه کسی صحبت کنم که مشکلم را حل کند ..بسیار متشکرم

 • اموراداری wrote on 23 نوامبر, 2017, 9:14

  با اداره کل محل خدمت رایزنی نموده تا در خصوص ذخیره و یا عدم ذخیره مرخصی مدت مذکور از اداره کل امور اداری وزارت استعلام نمایند.

 • نقابی wrote on 22 نوامبر, 2017, 16:12

  سلام و عرض ادب.یک سوال از خدمتتون داشتم.اینجانب در مورخه ۸۵/۷/۱ استخدام شده ام و از مورخه ۸۶/۷/۱ الی ۸۸/۷/۱ د رمقطع کارشناسی ارشد مامور به تحصیل بودم و از مهر ۸۸ دوباره شروع بکار نموده ام.در سال ۹۰/۱۰/۱ رتبه پایه گرفته ام آیا با این سابقه تارخ اخذ رتبه پایه اینجانب صحیح هست؟در ضمن منطقه محل خدمت از سال ۸۸ جزو مناطق کمتر توسعه یافته است.

 • اموراداری wrote on 23 نوامبر, 2017, 9:20

  با اطلاعات ذکر شده رتبه پایه را می بایست از ۹۰/۷/۱ دریافت می کردید.
  چون تجریه ۳سال مورد نیاز رتبه پایه را دارید و تنها از یکسال تعجیل کمتر توسعه یافته می توانید استفاده نمایید.

 • محمد احمدی wrote on 22 نوامبر, 2017, 20:25

  ببخشید اگر همکاری استخدامش برتی پرورشی باشد ایا میتواند متقاضی پست مدیریت مدارس باشد؟اگرجواب خیر است چرامنع قانونی چی هست؟ایاراه حلی هست؟ممنون اگه راهنمایی کنید.

 • اموراداری wrote on 23 نوامبر, 2017, 9:12

  انتصاب مربی پرورشی (رسمی یا پیمانی) در پست مدیر مدارس هیچ منعی ندارد.

 • مهندس wrote on 23 نوامبر, 2017, 3:38

  سلام بنده در سال ۹۵ از پست خدماتی به آموزشی تبدیل شدم و ۱ طبقه ورتبه ازم کم شد درحالی که از همکاران با شرایط مشابه به من کم نشد حال بنده با سنوات حکمی ۱۱سال ومدرک لیسانس رتبه مقدماتی وطبقه ۷ برایم حکم صادر کردند لطفا راهنمایی بفرمائید چکار کنم؟؟؟

 • اموراداری wrote on 23 نوامبر, 2017, 9:11

  برای شما برابر آیین نامه عمل شده است البته در طبقه ارفاق کرده اند
  پس از تبدیل وضعیت رتبه و طبقه فرد در پایین ترین سطح قرار می گیرد.

 • نقابی wrote on 23 نوامبر, 2017, 19:43

  با تشکر از پاسخگویی شما.آیا الان می تونم پیگیر باشم تا تاریخ اخذ رتبه رو اصلاح کنند؟

 • اموراداری wrote on 24 نوامبر, 2017, 16:05

  با کارگزینی رایزنی کنید تا حداقل رتبه های اخیر شما را به موقع صادر کنند یعنی فاصله ۳ ساله را از ۷.۱ در نظر بگیرند

 • کارشناس اداری wrote on 24 نوامبر, 2017, 21:22

  سلام ضمن تشکر وقدردانی از شمابابت اینکه به سوالات همکاران فرهنکی ارجمند با حوصله جواب می دهید لطفا بفرمایید:نیروهای خدماتی که با مدرک ارشد در سال۹۱ که به آموزگاری تبدیل وضعیت شده اند سنوات گذشته قراردادی آنها باسمت خدمتگزار رتبه وطبقه ای تعلق می گیرد یعنی ضوابطی وجود دارد ؟یا خیر سپاسگزارم

 • اموراداری wrote on 25 نوامبر, 2017, 10:27

  سابقه قراردادی نیروهای خدماتی به عنوان سابقه دولتی قابل محاسبه می باشد
  اما از نظر سنوات تجربی قابل احتساب نیست.
  مثلا برای اخذ طبقه ۷ با مدرک فوق لیسانس نیاز به ۴ سال سابقه دولتی می باشد که می بایست حداقل نصف آن(۲سال) سوابق تجربی(تدریس..) باشد

 • جلیل wrote on 26 نوامبر, 2017, 0:50

  با سلام. دانشجو معلمانی که از اول مهر مشغول بکار شدن ایا حقوق ماه اولشون شامل مقرری ماه اول میشه یا نه؟ ممنون

 • اموراداری wrote on 28 نوامبر, 2017, 9:14

  استخدام قطعی مشمول مقرری ماه اول است.

 • بنده خدا wrote on 27 نوامبر, 2017, 3:03

  س نتیجه این افزایش امتیازات فصل دهم چی شد و کی اجرایی می شود

 • اموراداری wrote on 27 نوامبر, 2017, 13:21

  فعلاهیچ خبری نیست
  و به نظر نمی آید در کوتاه مدت اتفاق خاصی بیافتد

 • محمد مهدی wrote on 27 نوامبر, 2017, 17:42

  با سلام وتشکر مدارک را برای اعمال مدرک اداره از طریق اتوماسیون فرستاد وترتیب اثر داده شد ایا نیازی هست مدارک اسکن شده دستی به اداره کل ارسال شوند؟

 • اموراداری wrote on 28 نوامبر, 2017, 9:15

  نیازی نیست

 • سامان wrote on 30 نوامبر, 2017, 23:05

  با سلام من رشته دبیری فیزیک ورودی سال ۸۴بودم تحصیلاتم بیشتر از ۴ سال شد یعنی حدود ۲۳ اسفند ۸۸ کارای فارق التحصیلی را انجام دادم ولی فقط طبق قانون ۴ سال تحصیلات در سنوات حکمم حساب شد.۱۷ فروردین ۸۹ ابلاغ برای مدرسه گرفتم و حکمم از همین تاریخ ثبت شده و چون تا ۳۱ شهریور این مدت کمتر از ۶ ماه است در امتیاز بندی من برای انتقالی محسوب نمیشود آیا راهی وجود دارد که ۱تا۱۶ فروردین جز سابقم حساب بیاد خیلی متشکرم

 • اموراداری wrote on 1 دسامبر, 2017, 10:59

  فعلا امکان پذیر نیست

 • همکار فرهنگی wrote on 4 دسامبر, 2017, 16:15

  حقیر آموزگار هستم ومدرک فوق دیپلمم حقوق ودر رشته آموزش ابتدایی مشغول تدریسم والان که لیسانس حقوق را تمام کردم امور اداری میگه مدرکت اعمال میشه ولی باید در اداره بازرسی یا حراست وروایط عمومی یا قسمت حقوقی پست بگیری تا مدرکت اعمال بشه لطفا اگه راهی برای اعمال مدرکم هست کمکم کنیدسپاسگزارم

 • اموراداری wrote on 6 دسامبر, 2017, 3:49

  چنانچه قبل از مهر ۹۷ شروع به تحصیل نموده اید می توانند راهکاری برای اعمال مدرک شما بیابند
  در غیر این صورت باید تغییر پست حداقل به صورت موقت بدهید

 • مقصود احمدی wrote on 7 دسامبر, 2017, 22:18

  با سلام آیا سوابق حق التدریس تمام وقت نیروهای شرکتی که درست ۸۸-۸۹ سابقه تدریس دارند قابل محاسبه است یا نه؟

 • اموراداری wrote on 8 دسامبر, 2017, 17:34

  شرکتی خیر
  باید مستقیما از اداره حقوق دریافت کرده باشید

 • فرهنگ دوست wrote on 7 دسامبر, 2017, 23:56

  با سلام و عرض ادب و خسته نباشید
  بنده از تاریخ۲۳/۱۱/۹۱ تا۳۱/۶/۹۵ (یعنی ۳سال و ۷ماه و ۸روز) در دانشگاه فرهنگیان مشغول تحصیل بوده ام و از ۱/۷/۹۵ تا کنون در مناطق محروم کمتر توسعه یافته مشغول تدریس هستم.
  لطفا بفرمایید در چه تاریخی مشمول دریافت رتبه پایه می شوم؟؟
  با تشکر

 • اموراداری wrote on 8 دسامبر, 2017, 17:33

  به ۲ سال تجربه پس از استخدام رسمی نیاز است

 • جلیل wrote on 8 دسامبر, 2017, 9:51

  با سلام. بخشنامه های زیادی در مورد بدی و آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته وجود داره. گفتم ببینم کدوم صحیح است و اجرا میشه؟ ممنون

 • اموراداری wrote on 8 دسامبر, 2017, 17:41

  سوال مبهم است
  از ۵ درصد شروع میشه

 • مهدی wrote on 8 دسامبر, 2017, 10:50

  با سلام
  ممنون از پاسخ گویی شما
  طبق قانون چند درصد از درآمد کلاس های تقویتی سهم معلم است؟

 • اموراداری wrote on 8 دسامبر, 2017, 17:31

  اطلاعی نداریم
  مربوط به حیطه آموزش می باشد

 • سامان wrote on 11 دسامبر, 2017, 17:12

  سلام ببخشید میشه شماره حسابی که حقوقمون بهش واریز میشه را تغییر داد

 • اموراداری wrote on 14 دسامبر, 2017, 12:04

  امکان پذیر است

 • کورش wrote on 16 دسامبر, 2017, 10:40

  سلام آخرین طبقه ای که با مدرک کاردانی گرفته می شود چنده؟
  مدرک کارشناسی چنده؟
  ممنون

 • اموراداری wrote on 16 دسامبر, 2017, 13:19

  کاردانی۹ استحقاق
  کارشناسی ۱۱استحقاق

 • مروان wrote on 18 دسامبر, 2017, 16:22

  با سلام سقف ساعات ضمن خدمت در سال چقده؟ بعد چند درصد عمومی و چند درصد تخصصی باید باشه؟  ممنون میشم به هردو سوال جواب بدین

 • اموراداری wrote on 19 دسامبر, 2017, 9:49

  سقفی که ltms ثبت می نماید ۲۰۰ می باشد

 • رضایی م س wrote on 18 دسامبر, 2017, 19:59

  سلام برای اجرای م۴۸(جایگزینی فرزند) در امارگیری دوسال قبل شرکت کردم تحصیلات فرزندم به پایان رسید ایا باید شخصا پیگیر مجوزها باشم یا وزارت بنوبت اقدام میکند چچون هیچ اطلاع رسانی نمیکنند مزاحم شما شدم. ایا باید با معرفی نامه بنیاد به وزارتخانه مراجعه کنم. چون ازمون جدیدی در راه است

 • اموراداری wrote on 19 دسامبر, 2017, 9:52

  شنیده ها حاکیست حدود ۸ هزار نفر مشمول ماده ۴۸ می باشند
  چنانچه رشته فرزندتان در آزمون مورد نیاز بود حتما شرکت نماید

 • اکبری wrote on 18 دسامبر, 2017, 23:54

  با سلام یک سال متصدی سایت مدرسه بودم و اکنون معلم هستم آیا آن یک سال برای تقلیل ساعت آموزشی محاسبه می شود با تشکر .

 • نقیبی wrote on 21 دسامبر, 2017, 13:56

  با سلام خدمت کارشناس محترم.۲ سوال از خدمتتون داشتم:سوال ۱)اینجانب با مدرک کارشناسی ارشد و سابقه ۱۲ سال طبقه ۱۱ هستم آیا در سالهای بعد طبقه به اینجانب تعلق خواهد گرفت؟

  سوال ۲) امتیاز دوره های ضمن خدمت اینجانب که قبل از ۸۸/۱/۱ گذرانده بودم (۴۴۲ساعت)در حکم اینجانب در بند حق شاغل اعمال نکرده اند و به من گفتند که اینها دیگر برای شما قابل محاسبه نیست و از سال ۸۸ به بعد فقط ۵۵۸ ساعت را محاسبه کرده اند آیا راهی وجود ندارد تا آن امتیاز آن دوره ها را در بند حق شاغل محاسبه کنند.د رصورتی که بعد از ۸۸ اینجانب ۱۰۰۰ ساعت دوره ضمن خدمت گذارنده ام.با تشکر

 • اموراداری wrote on 23 دسامبر, 2017, 9:28

  آخرین طبقه کارشناسی ارشد ۱۲ می باشد.
  چنانچه بعد ۸۸ ضمن خدمت۱۰۰۰ ساعت دارید مطمئنا از مزایای ۱۰۰۰ ساعت در حق شاغل بهره مند می باشید. و اگر محاسبه نشده به امور اداری مراجعه فرمایید.
  اما اگر ضمن خدمت قبل ۸۸ برای شما محاسبه شود از تفاوت تطبیق شما کسر می شود که در حال حاضر مجموعا به نفع شما نیست.

 • نقیبی wrote on 23 دسامبر, 2017, 19:54

  با تشکر از راهنمایی ارزنده تان.

 • اموراداری wrote on 23 دسامبر, 2017, 21:32

  ان شاالله به نتیجه برسید

 • نقیبی wrote on 23 دسامبر, 2017, 20:19

  با تشکر از راهنمایی ارزنده تان.اما مشکل اینجانب این هست که کارگزینی قبول نمی کنه دوره های بعد از ۸۸ رو حساب کنه.میگه ۴۴۲ ساعت باید قبل از ۸۸ محاسبه میشد.من فقط مابقی دوره ها که ۵۵۸ ساعت هست امتیازش رو می زنم(فقط ۲۷۹ امتیاز).آیا می توانم ا ز اداره کل پی گیری نماییم.

 • اموراداری wrote on 23 دسامبر, 2017, 21:28

  کتبا پی گیری فرمایید

 • زهرا wrote on 24 دسامبر, 2017, 19:30

  با سلام و عرض ادب.اینجانب می خواهم تقاضای تغییر سمت از آموزگار استثنایی به مشاوره استثنایی بدم.سوالم اینست آیا با تغییر سمت ،حکم اینجانب کاهش پیدا می کنه؟همچنین با فوق لیسانس رواشناسی تربیتی می توان به مشاوره تغییر سمت داد یا نه؟

 • اموراداری wrote on 25 دسامبر, 2017, 9:25

  چنانچه انتصاب شما در پستهای اداری مدارس استثنایی نباشد تغییری نخواهید داشت

 • ناشناس wrote on 25 دسامبر, 2017, 22:52

  در رتبه ارشد با ارتقا طبقه به ۱۲ آیا مبلغی به حقوق اضافه میشود؟ این مبلغ چثرر است؟

 • اموراداری wrote on 26 دسامبر, 2017, 10:02

  حدود۵۰

 • محمد wrote on 30 دسامبر, 2017, 10:02

  سلام این متن رو یکی از همکاران کارگزینی برام فرستاده. میخواستم ببینم درسته یا نه؟
  رتبه همکاران فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان ( ورودی جدید)
  با توجه به اینکه برای رتبه ۶ سال سنوات لارم است و از این حداقل باید ۳سال سنوات تجربی باشد لذا این همکاران بعد از سه سال تدریس مشمول رتبه می شوند .
  طبق بخشنامه حتی اگر در روستا باشند باز هم بعد از سه سال تدریس مشمول رتبه میشوند
  بنابراین خدمت روستای این همکاران در رتبه های بعدی تاثیر می گذارد

  ممنون از پاسخ گویی شما

 • اموراداری wrote on 30 دسامبر, 2017, 10:44

  مطلب درست است

 • کورش wrote on 31 دسامبر, 2017, 13:07

  سلام…افزایش ۱۰ درصدی حقوق شامل کدام بندهای حکم کارگزینی می شود؟ ممنون

 • اموراداری wrote on 31 دسامبر, 2017, 13:30

  به جز تطبیق و سایرفیش حقوقی، بقیه بندها شامل می شود

 • ناشناس wrote on 8 ژانویه, 2018, 0:33

  آیاتالیفات در افزایش حقوق تأثیر دارد

 • اموراداری wrote on 8 ژانویه, 2018, 14:49

  فعلا خیر

 • همکار فرهنگی wrote on 8 ژانویه, 2018, 15:43

  با سلام
  می خواستم بدونم که طبق قوانین مرخصی همکاران آموزشی چگونه هست و اگر یک نفر اقوام نزدیکش فوت بکنه مث مادربزرگ یا پدربزرگش می تونه سه روز مرخصی بگیره

 • اموراداری wrote on 9 ژانویه, 2018, 14:24

  حداکثر سه روز با موافقت مدیر اداره
  معمولا پدر بزرگ به نظر بیش از یک روز موافقت نکنند

 • همکار فرهنگی wrote on 8 ژانویه, 2018, 18:46

  مرخصی استعلاجی در طول سال تحصیلی چند روز هست

 • اموراداری wrote on 9 ژانویه, 2018, 14:21

  بیمار صعب العلاج نباشد ۴ماه

 • سیف الله حیاتی wrote on 10 ژانویه, 2018, 3:43

  سلام خسته نباشید بنده کارشناس حسابدار حرفه ی در سال ۹۳/۱۱/۲۳فراغت از تحصیل شدم مردمم بنابه مشکلات معیشتی و مریض بودن فرزندم مدرک را بگیرم الان که ۹۶/۹/۹ صادر شده کارگزینی حکم ام را ار تاریخ صدور محاسبه کرده لطفا راهنمایی نمایید تشکر

 • اموراداری wrote on 10 ژانویه, 2018, 13:49

  آموزش و پرورش از ابتدای سال عمل می کند
  ولی برخی دستگاهها برابر نظر سازمان اداری از تازیخ صدور صادر می کنند

 • علی wrote on 10 ژانویه, 2018, 13:52

  با سلام.تاریخ ارتقای رتبه از ارشد به خبره اینجانب ۳۰اذرماه ۹۶ بود.وقتی به کارگزینی مراجعه نمودم گفت تا حکم بزنم دوسه ماه زمان می بره چون باید محوز تغییررتبه از اداره کل بیاد.این مجوز برای چی هست.

 • اموراداری wrote on 10 ژانویه, 2018, 14:20

  لیست هایی است که در آن ضمن خدمت و امتیاز ارزیابی و … درج شده و جهت تایید به ادارات کل ارسال می گردد.

 • سیف الله حیاتی wrote on 10 ژانویه, 2018, 15:49

  سلام خسته نباشید
  بنده مدرک لیسانس حسابداری حرفه ی با ۲۸سال پنج ماه خدمت هستم چون در شهرستان ما مدرک ورسته و رشته و تخصص ملاک نیست حدود دوسال است بلاجبار پست راهنمایی تعلیماتی نهضت سواد آموزی سارماندهی کردن بعنوان مسئول سواد اموز مجتمع خودتان خوب میدونید اکثر بیسوادان در روستاها متمرکز هستند ولی از مهر امسال کارگزینی همان ابلاغ برامون ولی به شکل دیگر کد دادن ولی کارهای ما همان سالهای قبل روستا است مجتمع ها هم سر جای خودش شهر هم کلاس نداریم میگه شما ابلاغ شهر می خوریم ولی از روستاها بازدید مبلغ ۵۰۰هزارتومان حق روستا بدی اب و هوا کم کردن یعنی درواقع سه سال افزایشمان در یک دقیقه با این تورم که هیچ کم کردن درصورت راهنمایی تعلیماتی آموزش وپرورش حق مسولیت دادن میخواستم از حضرتعالی راهنمایی و فرق بخشنامه نهضت واموزش وپرورش رابدونم آیا این عدالت است بازدید روستاها باشه ابلاغ شهری…ارادتمند شما سیف الله حیاتی.

 • اموراداری wrote on 11 ژانویه, 2018, 22:52

  متاسفانه پست مذکور در سامانه ابلاغ حذف گردیده است

 • سیف الله حیاتی wrote on 11 ژانویه, 2018, 17:57

  با سلام ودعای خیر هرتک تک مجموعه کارکنان اداره کل اموز اداری وزارت آموزش وپرورش بالاخص مدیرکل امور اداری که عنایت نموده این سایت را فعال نموده که بسیاری از مشکلات و سوالات ابهامات کارکنان آموزش وپرورش را برطرف مینماید ولی خیلی متاسفم از مسئولین امور اداری استان اردبیل وشهزستان گرمی آقای مدیر کل امور اداری که در سفر اخیر خود به استان اردبیل براشون خیلی تاکید نموده بود که به بخشنامه های اداری سریع رسیدگی کنند که اصلا جواب نمیدن و بخشنامه وزارت که ۱۳۹۴/۶/۱۷~۷۱۰/۱۱را در رابطه با اعمال مدرک مد نظر قرار نمیدن اکتفا میکنند به بخشنامه ۱۳۹۰/۰۸/۳۰~۷۱۰/۶۵بند۳امور اداری اعمال میکنند درصورتی که بخشنامه فوق تمام بخشنامه های ما قبل را بلا اثر نموده پاسخی که۹۶/۱۰/۱۹عنایت نمودید که گفته بودید آموزش وپرورش از ابتدایی سال عمل میکند ولی سایر سازمان تاریخ صدور مد نظر قرارمیدن بنده پاسخ حضرتعالی را نشان دادم اصلا قبول نکردن که هیچ تهدید کردن کاری نکن مدرکی که زدیم پس بگیریم اینم جواب کارگزینی ما ….در آخر بنده دست هر تک تکتان را میبوسم اگه به حقمان هم نرسیم با پاسخ شماها ارام میگیرم.
  با احترام سیف الله حیاتی

 • اموراداری wrote on 11 ژانویه, 2018, 22:50

  همکار عزیز
  فعالیت این سایت هیچ ارتباطی به آموزش و پرورش و اداره کل امور اداری ندارد
  صرفا جهت راهنمایی و همراهی با همکاران فعالیت می نماید
  پیگیری فرمایید ان شاالله نتیجه بگیرید

 • حسین مرادی wrote on 11 ژانویه, 2018, 19:37

  با سلام آیا با ۲۹سال سنوات خدمت می توانم درخواست بازنشستگی پیش از موعد بدهم

 • اموراداری wrote on 11 ژانویه, 2018, 22:14

  فعلا خیر

 • حسین wrote on 14 ژانویه, 2018, 10:11

  با سلام و احترام
  «دفترچه اعزام فرهنگیان به خارج» رو میخواستم. اگر لطف کنید ممنون میشم
  اینترنت رو گشتم چیز خاصی در مورد چگونگی شرکت در آزمون و مراحلش در سال های اخیر نداشت

 • اموراداری wrote on 14 ژانویه, 2018, 12:41

  دفترچه اعزام به خارج

 • فریدون wrote on 15 ژانویه, 2018, 10:56

  باسلام وتشکر ، ۱۳۶۶/۷/۱ وارد تربیت معلم شدم و در ۹۶/۷/۱ باهمان مدرک فوق دیپلم وطبقه شغلی۱۰ده بازنشست شدم.درسال ۸۵یک گروه تشویقی و در سال ۹۱یک طبقه تشویقی گرفته ام.آیا طبقه شغلی اینجانب را درست محاسبه نموده اند؟ ۲_ سوابق معلمین راهنما اداری محسوب میشه یا آموزشی .اگه اداریه برایپاداش پایان خدمت(مرخصی استفاده نشده )محاسبه میکنن؟ممنون میشم اگه جواب بدید.

 • اموراداری wrote on 16 ژانویه, 2018, 13:57

  طبقه ۱۰ صحیح است
  معلم راهنما آموزشی محسوب میشه

 • حسین wrote on 17 ژانویه, 2018, 8:31

  سلام
  ۱. نحوه ی محاسبه نمره سالانه در متوسطه اول چگونه است؟
  ۲. قوانین مربوط به تبصره در متوسطه اول به چه صورت است؟
  ۳. آیا برگه امتحانات نوبت اول در مقطع متوسطه اول سند حساب میشود؟
  ۴. آیا الزامی است که برگه امتحانات نوبت اول در دوره متوسطه اول در مدرسه برای بررسی بازرس مربوطه بایگانی شود؟
  ۵. آیا باید نمره ی مربوط به نوبت اول که معلم در لیست نمرات وارد میکند با نمرات برگه امتحانی نوبت اول همخوانی داشته باشد یا خیر؟

 • اموراداری wrote on 17 ژانویه, 2018, 11:09

  هر دانش آموز از اول سال تحصیلی تا آخر سال تحصیلی ۴ نمره برای هر درس در کارنامه ثبت می شود و هر کدام دارای ضریب می باشند که عبارت است از:

  ۱- نمره مستمر اول : ضریب ۱

  ۲- نمره پایانی اول( امتحانات دی ماه) : ضریب ۲

  ۳- نمره مستمر دوم : ضریب ۱

  ۴- نمره پایانی دوم ( امتحانات خردادماه ) : ضریب ۶

  در آخر سال این نمرات با هم جمع می شود و تقسیم بر ۱۰ می شوند و نمره حاصله به عنوان نمره نهایی آن درس در کارنامه ثبت می شود و این نمره قبولی و یا تجدیدی فرد را در آن درس مشخص می کند.

  برای مثال : نمرات درس ریاضی یک دانش آموز در طول سال تحصیلی و شیوه محاسبه آن را عنوان می کنیم:

  نمره مستمر اول : ۱۷ : ۱۷=۱×۱۷

  نمره پایانی اول(دی ماه): ۱۶ : ۳۲=۲×۱۶

  نمره مستمر دوم: ۱۸ : ۱۸=۱×۱۸

  نمره پایانی دوم(خرداد ماه): ۱۴ : ۸۴=۶×۱۴

  نمره پایانی:

  ۱۵۱ =۸۴+۱۸+۱۶+۱۷

  که بر ۱۰ (جمع کل ضرایب) تقسیم می کنیم و نمره پایانی(سالانه) ۱۵ می شود

  مرحله دوم: محاسبه معدل

  در دوره دبیرستان هر درس بر اساس واحد مشخص شده است به عنوان مثال در اول دبیرستان ریاضی ۴ واحد و ادبیات فارسی ۲ واحد می باشد. نمره بدست آمده(مرحله اول ) را در تعداد واحد ضرب کنید. فرض کنید نمره ریاضی ۱۵ شد در ۴ واحد ضرب که نمره ۶۰ بدست می اید در نهایت بر تعداد واحد سال تحصیلی که در پایین کارنامه نوشته شده تقسیم کنید و معدل کل بدست می اید

  برگه نوبت اول هیچ سندیتی ندارد
  و اختیار تام با دبیر است

 • معاون wrote on 17 ژانویه, 2018, 14:42

  سلام

  . میزان افزایش حقوق از کارشناسی به کارشناسی ارشد و از کارشناسی ارشد به دکترا چقدر است؟؟؟
  آیا این افزایش در مناطق مختلف یکسان است یا تفاوت دارد؟؟؟

 • اموراداری wrote on 17 ژانویه, 2018, 22:09

  بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافته متفاوت است
  رتبه نیز موثر است
  کارکنان اداری ادارات نیز متفاوت است

 • حسین wrote on 17 ژانویه, 2018, 15:15

  خیلی ممنون از پاسخ سریع و دقیقتون

 • اسحاق wrote on 17 ژانویه, 2018, 18:10

  با سلام
  بند “سایر” در حکم مربوط به چیست؟ 

 • اموراداری wrote on 17 ژانویه, 2018, 21:58

  چون ردیف های حکم محدودیت دارد لذا بندهایی از حقوق که در حکم جانمایی نشده است آن بندها تحت عنوان سایر در حکم قرار می گیرد
  معمولا در سایر حکم تفاوت تطببق سال ۹۰نیز به تنهایی یا با بندهای دیگر آمده است که در فیش حقوقی تفاوت تطببق سال ۹۰ با عنوان سایر درج گردیده است
  توضیح کوتاه این که رقم محاسبه شده بر اساس اختلاف ایجاد شده بین بدی آب و هوا سال ۹۰و۹۱ به افرادتعلق گرفته است
  حق شغل حرفه ای نیز گاهی اوقات در سایر می آید

 • مینا wrote on 18 ژانویه, 2018, 22:20

    سلام ا ز وزیر محترم خواهشمندیم با این پنج سال ارفاقی  موافقت کنند وفرهنگیان بالای ۲۵سال بازنشسته شوند ونیرو ی تازه نفس وجوان استخدام کنند هم تحصیل کرده ها استخدام می شوند هم کسانی که توانایی تدریس ندا رند بازنشسته می شوند

 • روح الله wrote on 19 ژانویه, 2018, 13:47

  باسلام من نیروی خدماتی دادگستری استان تهران هستم اول یک سال قراردادبنده با قوه قضائیه بوده ولی امسال قرارداد مارو بهم زدن وجزء نیروهای شرکتی شدیم دستمان هم کوتاه ازهمجاهست هیچ کس هم به داد ما بیچاره ها نمیرسه الان هم که از حق مزایای مارو دیگه مثل قبل نمیدن ایا ما هم شامل تبدیل وضعیت می شویم یا خیر ممنون 

 • سید wrote on 19 ژانویه, 2018, 22:10

  با سلام اینجانب فارغ التحصیل دانشرای تربیت معلم بعداز سال۷۰ هستم .آیا باید حتما بازنشستگی آن چهار سال را پرداخت نمایم ؟چون دقیقا یادم هست که آن زمان از ما کسر شده است وبه ما هیچ مدرکی داده نشده چون حسابدار آن زمان یکی از آن برگه ها را داد وگفت در اینده بدردتان خواهد خود ولی چون نا آشنا بودیم آنرا حفظ نکردم حالا چیکار کنیم

 • اموراداری wrote on 20 ژانویه, 2018, 9:46

  حتما وضعیت آن را روشن نمایید

 • کورش wrote on 20 ژانویه, 2018, 11:32

  با سلام… من که ورودی ۸۵ تربیت معلم بودم و از سال ۸۷ شروع به خدمت رو شروع کردم هم باید برای سالهای ۸۵ و ۸۶ که تربیت معلم بودم باید بازنشستگی رو پرداخت کنم یا نه؟ چون توی حکم که سنوات برای ما از مهر ۸۵ محاسبه شده…. ممنون

 • اموراداری wrote on 20 ژانویه, 2018, 13:52

  احیانا شما در دوران تربیت معلم حکم آزمایشی داشته اید
  و مشمول کسور بازنشستگی نمی باشید

 • مرتضوی wrote on 20 ژانویه, 2018, 14:16

  با سلام خدمت کارشناس محترم.سابقه سالهای مامور به تحصیل تمام وقت چگونه محاسبه می شود؟آیا در ارتقای طبقه یا رتبه موثر هست یا نه؟مثلا من وقتی از مقدماتی به پایه تغییر رتبه داشتم بعد از ۸ سال سابقه اعمال کردن و گفتن اون ۲ سال محاسبه نمیشه.آیا در زمینه سابقه سالهای مامور به تحصیل بخشنامه ای هست؟

 • اموراداری wrote on 21 ژانویه, 2018, 11:49

  سالهای مامور به تحصیل جز سنوات تجربی نمی باشد

 • ناشناس wrote on 21 ژانویه, 2018, 10:47

  با سلام این بخشنامه نمره ارزیابی ۷۰درصد خواهش تصویب نشه به ضرر معلمان است

 • محمد جواد سبزی زاده wrote on 22 ژانویه, 2018, 13:26

  سلام…ایا دوران تربیت معلم جز سنوات بازنشستگی است

 • اموراداری wrote on 22 ژانویه, 2018, 13:51

  فعلا لایحه به مجلس ارسال شده و باید منتظر باید بود

 • ناشناس wrote on 22 ژانویه, 2018, 18:02

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من۱۴سال سابقه معاونت مدرسه دارم فوق دیپلم هستم و در حال ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی
  اداره محل خدمت گفته که باید سال آینده ابلاغ تدریس بگیری آیا راهی برای اینکه سال آینده را نیز معاون باشم تا مدرک لیسانس خود را ارائه دهم وجود دارد؟

 • اموراداری wrote on 23 ژانویه, 2018, 8:59

  در حال حاضر علت انتصاب معاونین با مدرک کمتر از لیسانس از طریق وزارتخانه پیگیری می شود
  ادارات نیز باید علت انتصاب این دسته از همکاران را مستندا پاسخ دهند

 • حسین wrote on 25 ژانویه, 2018, 10:01

  سلام قوانین تبصره توی دوره متوسطه اول (راهنمایی) چگونه است؟؟
  و دانش آموزان چند درس را میتوانند تبصره کنند؟ و با چه نمراتی؟؟

  و قوانین تعطیلی مدارس در امتحانات ترم اول چگونه است؟ آیا مدارس میتوانند تعطیل نکنند؟

 • اموراداری wrote on 25 ژانویه, 2018, 13:21

  شرایط قبولی در متوسطه اول
  ماده ۱۴- دانش آموزی در خردادماه قبول شناخته می شود که دارای شرایط زیر باشد :

  الف – معدل کل وی کمتر از ۱۰ نباشد .

  ب – نمره امتحانی نوبت دوم او در هیچ یک از مواد درسی بدون ضریب کمتر از ۱۰ نباشد.

  ج – نمرات سالیانه وی در هیچ یک از مواد درسی کمتر از ۳۰ نباشد .

  تبصره ۱- نمره سالیانه هر درس حاصل جمع نمره نوبت اول و دو برابر نمره نوبت دوم خواهد بود.

  تبصره ۲- معدل کل دانش آموز عبارت است از مجموع نمرات سالیانه همه دروس (به جز نمره انضباط) تقسیم بر سه برابر تعداد مواد درسی آن پایه.

  ماده ۱۵- دانش آموزی که معدل کل وی پس از امتحانات نوبت دوم کمتر از ۷ باشد مردود شناخته می شود.

  ماده ۱۶- دانش آموزی که معدل کل او پس از امتحانات خردادماه حداقل ۷ باشد ولی نمره امتحان نوبت دوم یا نمره سالیانه وی در درس یا دروسی به حد نصاب قبولی نرسیده باشد تجدید شناخته می شود و باید در شهریور ماه در امتحان آن درس یا دروس شرکت کند.

  ماده ۱۸- دانش آموزی که معدل کل وی در خرداد یا شهریور ماه حداقل ده (۱۰) باشد ولی در یک درس نمره کمتر از ۱۰ و یا معدل کل وی حداقل دوازده (۱۲) باشد ولی در دو درس نمرۀ کمتر از ۱۰ کسب نماید ، مشروط بر آنکه نمرات وی در دروس ریاضیات (دوره ابتدایی) املا ، انشا ، قرائت و دستور زبان فارسی (دوره های ابتدایی و متوسطه اول) کمتر از ۷ نباشد ، قبول شناخته می شود.

  تبصره ۱- استفاده دانش آموز از مفاد این ماده در خرداد ماه به شرط احراز بند ج ماده ۱۴بلامانع است.

  تبصره ۲- دانش آموز می تواند در یک دوره تحصیلی در هر درس دو (۲) بار از مفاد این ماده استفاده نماید.
  آیین نامه ذیل شاید تغییر کرده باشد
  دوره راهنمایی:
  ۱- براساس بند”الف” ماده “سه” آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی، ارزشیابی نوبت اول لغایت دی ماه قابل اجرا می باشد. ۲-به استناد تبصره”یک” ماده”سه” آیین نامه دوره راهنمایی، کلاس های درس در ایام ارزشیابی پایانی نوبت اول دایرخواهدبود; ولی مدارس می توانند با اخذمجوز از کمیسیون خاص منطقه حداکثر به میزان دوهفته متوالی کلاس درس را تعطیل نمایند. در این صورت مدیر مدرسه موظف است مراتب را به صورت مکتوب به اطلاع اولیا» دانش آموزان برساند.

 • راحیل wrote on 25 ژانویه, 2018, 16:45

  باعرض سلام وتشکر فراوان از کار فرهنگی شما که قابل تقدیر و تشکر است چه بسا بسیاری از مارا به حق و حقوقی که از آن بی خبر بودیم رسانید من که همیشه سوال وجواب همکاران را خودم میخوانم واشکالات خودم نیز برطرف میگردد سه سوال خدمت شما بزرگوار دا رم .۱/آیا همسر جانباز قطع نخاع گردنی میتواند از ارفاق بازنشستگی پیش از موعد استفاده کند ۲/آیا کسی که مدرک ارشد بعد از مدرک کارشناسی که با آن استخدام شده را ارایه داده و اکنون دانشجوی دکتری میباشد رشته مرتبط با آموزش و پرورش نمی‌تواند مدرک دکتری را لحاظ نماید حتی در حکم کارگزینی به صورت مدرک نه جهت ارتقا حقوق و….۳/من ۶سال از ۷سال حق التدریسی را توی روستایی درجه ۳بوده ام هیچ رتبه برای من لحاظ نشده این باید در کدام قسمت وبه چه میزان اضافه گرددآیا چون هنوز بیمه ها تکلیف پرداخت سفرهای حق التدریسی را معین نکرده آند یا نه د رصورتی که سابقه در حکم خورده است ولی در صندوق نخورده است باسپاس فراوان ازشما اجرتان با خدا واقعا ازشما کمال تشکر را داریم خدا شما را حفظ کند

 • اموراداری wrote on 27 ژانویه, 2018, 8:58

  سلام
  ۱- بله برابر ماده ۲۴ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر می توانند از بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند :

  ۲۴- همسران شاهد،همسران جانباز ۵۰% و بالاتر،شیمیایی و اعصاب و روان(متوفی یا در قید حیات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده اند،درصورت شاغل بودن می توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل بهره مند گردند.

  تبصره۱-همسران شاغل جانبازان زیر ۵۰% و آزادگان با سنوات کمتر از پنج سال بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد بنیاد به تصویب هیات وزیران می رسد از یک تا پنج سال سنوات ارفاقی بازنشستگی بهره مند می گردند.

  تبصره۲-کلیه همسران شاهد شاغل،همانند همسران جانبازان از کاهش ساعات کاری برخوردار می گردند.

  تبصره۳-رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جانبازان الزامی نمی باشد.

  ۲- چنانچه رشته شما مرتبط باشد امکان اعمال میسر می باشد

  ۳- تکلیف پرداخت کسور حق التدریس روشن شده است چنانچه حق التدریس تمام وقت بوده اید سنوات حق التدریس در حکم محاسبه شده و در رتبه و طبقه نیز موثر است

 • روح الله wrote on 26 ژانویه, 2018, 12:24

  با سلام من نیروی خدماتی دادگستری تهران هستم و نیروهایی هستیم که هم آزمون دادیم و هم گزینش شدیم. اول،یک سال قرارداد بنده با قوه قضائیه بود. اما امسال قرار دادو بهم زدن و ما جزء نیروهای شرکتی شدیم.دستمان هم از همه جا کوتاه است و هیچ کس به داد ما بیچاره ها نمیرسه. الان هم دیگه حق مزایای مارو دیگه مثل قبل نمیدن و حقوقمان را هم دیر میدهند.ایا ما هم شامل تبدیل وضعیت میشویم و شرکت های خصوصی جمع میشون یا خیر؟خواهشاً جواب بدید من دومین باره که ایمیل میدم. سه نفر سوال کردن یه جواب دادید معلوم نیست به کدومشون جواب دادید.جواب کامل بدید لطفاً…..
  ممنون…………….

 • اموراداری wrote on 27 ژانویه, 2018, 9:07

  دوست عزیز فعالیت این سایت در راستا مسائل مربوط به امور اداری آموزش و پرورش می باشد

 • روح الله فتحی wrote on 26 ژانویه, 2018, 14:54

  سلام بنده با پست معاون اموزشی دبستان با رسته اموزگاری مشغلول به خدمت هستم و استخدام سال ۸۹ ودر رشته کارشناسی ارشد مدیرت دولتی سال ۸۸ پذیرفته شدم و به دلایلی حالا میخام دفاع نمایم ایا مدرک ارشد مدیریت دولتی در حکم بنده اعمال می شود.
  سپاسگزارم.

 • اموراداری wrote on 27 ژانویه, 2018, 8:30

  رشته شما در بخشنامه نیامده است
  با توجه به اینکه ورودی۸۸ می باشید احتمال اعمال مدرک شما بالاست

 • .. wrote on 29 ژانویه, 2018, 14:23

  سلام،با توجه به لایحه جدید ،معلمانی که سال ۹۷استخدام پیمانی میشوند مشمول کدام صندوق خواهند بود؟

 • اموراداری wrote on 29 ژانویه, 2018, 18:50

  چنانچه لایحه تصویب شود
  بازنشستگی کشوری

 • فرهنگی wrote on 30 ژانویه, 2018, 20:55

  با سلام،عرض ادب و احترام
  استدعا دارم محبت فرموده و به جهت تنویر ذهن اینجانب،حق شغل و حق شاغل را برایم
  با وسعت اطلاعات و درایت و تجربه ی خاصتان،محاسبه فرمائید.چراکه عدد منظور شده 
  در حکم به نظرم با موارد مشابهی که فرموده بودید،مطابقت ندارد.
  مدرک کارشناسی ناپیوسته
  سابقه : ۱۱ سال و ۴ ماه سابقه در حکم(تجربی هم همین می باشد)
  طبقه ۷
  رتبه پایه حرفه ای
  ضمن خدمت ۷۵۰ ساعت(بدون بدو خدمت ۵۷۸ ساعت)
  آیا حق شغل ۴۸۷۰ 
  و حق شاغل ۲۵۶۳،
  صحیح می باشد؟
  این سوال از آن جا برایم پیش آمد که خیلی اتفاقی متوجه شدم با همین شرایط یکسان
  و مشابه،حق شغل و شاغل همکارم در منطقه ای دیگر،بسیار با بنده تفاوت دارد.
  می توانم تقاضا نمایم وقت گرانبهایتان را برایم قرار داده و این موارد را بررسی
  فرمائید؟
  پیشاپیش از عنایت و حسن توجه شما فرهیخته ی بزرگوار قدردانی می نمایم.
  نمی دانید با پاسخ دقیقتان چقدر بنده را راهنمائی خواهید نمود چرا که هم در لحاظ
  طبقه و هم رتبه ،دو بار تاخیر عزیزان باعث تضییع حق و رفتن به دیون گشت.
  با تجدید احترام

 • اموراداری wrote on 31 ژانویه, 2018, 8:48

  در امتیاز حق شغل اشتباهی رخ نمی دهد مگر این که رتبه یا طبقه شما صحیح نباشد.
  حق شاغل
  ۱- هرسال بالیسانس ۳۹ امتیاز
  ۲- هر دو ساعت ضمن خدمت ۱ امتیاز
  ۳- مدرک لیسانس۲۱۰۰ امتیاز
  سابقه مدیریت نیز موثر است

 • جواد wrote on 31 ژانویه, 2018, 12:32

  با سلام .تغییر سمت به مشاور بدهیم بعد امکان پست مدیرآموزگاری هست؟ ممنون

 • اموراداری wrote on 31 ژانویه, 2018, 13:38

  انتصاب از سایر پستهای آموزشی در پست مدیرآموزگار منع قانونی ندارد ولی اولویت با آموزگاران می باشد

 • بهنام اذری wrote on 31 ژانویه, 2018, 15:00

  با سلام
  من طبق قانون یکبار از مزایای مدرک در مقطع کارشناسی ناپیوسته استفاده کردم مهر ۹۶ از دانشگاه دولتی مقطع ارشد روزانه پذیرفته شدم از طرف دانشگاه برای ترم دوم به این بهانه که فرم موافقت با ادامه تحصیل فرهنگیان تو پرونده ام ناقص هس نمیذارن انتخاب واحد بکنم رفتم کارگزینی ادارمون اونام میگن چون در فرم موافقت نامه ادامه تحصیل قید شده که بعد از فارغ التحصیلی میتونم از مزایای مدرک استفاده کنم و منم چون قبلا در مقطع کارشناسی از مزایای مدرکم استفاده کردم واسه همین اون فرم رو بهم نمیدن . من اصلا نمیخوام از مزایای ارشد استفاده کنم و واسه دل خودم میخوام ادامه تحصیل بدم خواهشا منو راهنمایی کنید چطوری این فرم رو از اداره بگیرم آیا راهی داره ؟؟

 • بهنام اذری wrote on 31 ژانویه, 2018, 15:17

  در ضمن آیا متن این خبر درست میباشد یا خیر؟
  وکیل ملت: کارگزینی وزارت آموزش و پرورش آخرین بخشنامه در رابطه با ادامه تحصیل فرهنگیان را ابلاغ کرد.

  در ارتباط با ارائه فرم های ادامه تحصیل، براساس بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ وزارت متبوع اعلام می دارد بعد از مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ افرادی که قصد ادامه تحصیل دارند در صورت دو شرط:
  ۱ – اعمال نشدن یک مدرک بالاتر نسبت به مدرک تحصیلی بدو استخدام

  ۲- مدرک تحصیلی جدید در جدول شرایط احراز طبق بخشنامه وجود داشته باشد
  می توانند فرم یک را تکمیل و امور اداری ضمن بررسی کلیه جوانب بالاخص دو مورد فوق در صورت داشتن شرایط نسبت به تکمیل فرم شماره دو اقدام می نماید . همچنین باستناد بخشنامه ۷۱۰/۱۱ و نامه شماره ۷۱۰/۱۰۵۲۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت متبوع ادارات حق دادن فرم شماره سه را به افراد ندارند.

 • بهنام اذری wrote on 31 ژانویه, 2018, 17:49

  خواهشا به سوالم در مورد ادامه تحصیل فرهنگیان و نحوه دریافت فرم موافقت با ادامه تحصیل یه توضیح بدید منتظرم

 • اموراداری wrote on 1 فوریه, 2018, 10:17

  همکار عزیز شما در هنگام ثبت نام نباید اعلام می کردید که کارمند دولت هستید
  منع اعلام شده از سوی محل خدمتتان برابر بخشنامه می باشد
  در هرحال
  اگر اداره با شما همکاری کند و صرفا با ادامه تحصیل شما موافقت کنند و حتی می تواننددر نامه قید نمایند که مدرک شما اعمال نمی گردد و نامه صادره هیچ مجوزی برای اعمال مدرک شما نمی باشد. البته شما هم در درخواست خود مطلب فوق را قید نمایید.
  البته اداره کل شاید بتوانند به شما کمک کنند

 • ناشناس wrote on 31 ژانویه, 2018, 17:49

  با سلام سوالی داشتم خدمت شما من ۱۴ سال سنوات دارم و ۴ سال و شش ماه سنوات حق التدریسی بنده بوده که در حکمم محاسبه شده و بیمه تامین اجتماعی هستم و حال برای سنوات بازنشستگی برای این ۴ سال و شش ماه کارگزینی اداره گفتند باید حدودا ۱۷ میلیون واریز کنم واقعا الان نمی دونم چکار کنم؟ چرا همون سالها نگفتن تا ما پرداخت کنیم؟لطفا راهنمایی بفرمایید راهی برای کمتر پرداخت کردن هست؟

 • اموراداری wrote on 1 فوریه, 2018, 9:37

  تامین اجتماعی همیشه واریز بیمه را در حین اشتغال می پذیرد.
  قانون اخیر تا اردیبهشت۹۷ این فرصت را ایجاد کرده تا بیمه را واریز نمایید
  با توجه به شرایط فردی و سن حین بازنشستگی واریز یا عدم واریز بیمه را انجام دهید
  البته واریز به صورت اقساط می باشد

 • .. wrote on 31 ژانویه, 2018, 20:31

  با تشکر از پاسخگوییتان.من از پذیرفته شدگان سال ۹۶اموزش وپرورش هستم،سال ۹۷شروع کار خواهد بو،باتوجه به لایح جدید صندوق برا ما هم کشوری هست؟در این صورت شش سال سابقه تامین اجتماعی در بخش خصوصی رو چطور به این صندوق میتوان انتقال داد؟ایا شدنی  هس؟منون از لطفتان

 • اموراداری wrote on 1 فوریه, 2018, 9:12

  فعلا لایحه تصویب نشده است
  آیین نامه ها بعد از تصویب لایحه تهیه می شود.

 • محسن wrote on 1 فوریه, 2018, 6:53

  با سلام
  سال دوم هست که به عنوان دبیر توی آموزش و پرورش مشغول هستم. میخواستم ببینم از سال سوم اگر برم اداره کار کنم از نظر مالی بصرفه تره یا همون دبیر باشم؟؟

 • اموراداری wrote on 1 فوریه, 2018, 9:14

  به شرط اشتغال در پستهایی که فوق العاده ویژه دارند، از نظر حقوق شرایط برای شما مناسب تر است

 • مهدی wrote on 1 فوریه, 2018, 13:14

  با سلام
  آیا کسی که از طرف هیئت رسیدگی به تخلفات محکوم به انفصال موقت میشود کلیه حقوقش در طول دوران انفصال قطع میشه یا مبلغی رو برای گذران زندگی بهش ماهانه پرداخت میکنن؟

 • اموراداری wrote on 1 فوریه, 2018, 14:04

  سلام
  کلا قطع می شود

 • امیران wrote on 1 فوریه, 2018, 16:19

  سلام خواهش میکنم پاسخگوی اینجانب باشد من صندوق بازنشستگیم تامین اجتماعی هست ۴ سال و نیم حق التدریس بودم برای محاسبه سنوات بازنشستگی به اداره مراجعه کردم گفتند باید ۱۷ میلیون پرداخت کنم البته ۱۴ سال سنوات خدمت دارم اطفا راهنمایی بفرمایید راهی برای پرداخت بیمه با شرایط همان سالهای حق التدریسی هست؟لطفا لطفا لطفا پاسخ دهید

 • اموراداری wrote on 3 فوریه, 2018, 12:08

  تامین اجتماعی فعلا خیر

 • ماهان ازگلستان wrote on 2 فوریه, 2018, 19:47

  باسلام بنده سی ودومین سال خدمتم دراموزش وپرورش است .الان معاون مدرسه هستم بامدرک کارشناسی ارشد .سوالم این است اگر سال دیگه بازنشست بشم پاداش من حدودا چقدر می شود؟
  کل حقوقمم درحال حاضر ۴۸۰۰/۰۰۰م است .وبه ازاء سی سال مازد خدمتم مبلغی تعلق می گیرد یانه؟باتشکر ازشما همکار عزیزم.

 • اموراداری wrote on 3 فوریه, 2018, 10:41

  محاسبه پاداش پایان خدمت رقم جمع حکم منهای عائله مندی و اولاد ، بدی آب وهوا و کمتر توسعه یافته و سایر فیش (نه حکم) ضربدر سنوات(حداکثر۳۰)
  به ازای هرسال مازاد ۲٫۵ درصد به حقوق بازنشستگی اضافه می گردد.

 • سید حسن سجادی wrote on 3 فوریه, 2018, 13:28

  با سلام واحترام بنده ورودی ۱۳۸۶/۷/۱ تربیت معلم می باشم(به مدت ۲ سال) و از ۱۳۸۸/۷/۱ وارد کار در آموزش وپرروش شده ام ( دارای ۱۰ سال و ۴ ماه سابقه در حکم کارگزینی هستم) و تمام از مهرماه ۸۸ در منطقه کمتر توسعه یافته بوده ام با این اوصاف زمان دریافت رتبه خبره بنده چه زمانی می باشد؟ممنونم

 • اموراداری wrote on 3 فوریه, 2018, 13:32

  ۹۷/۱/۷
  یعنی با ۹ سال تجربه و ۹ سال تعجیل

 • سید حسن سجادی wrote on 3 فوریه, 2018, 13:51

  آیاطبق قانون ۲ سال تربیت معلم بنده برای دریافت رتبه خبره لحاظ می شود یا خیر؟

 • اموراداری wrote on 3 فوریه, 2018, 14:03

  سنوات قابل احتساب است
  تجربه محسوب نمی شود
  برای رتبه خبره نیاز به۱۸ سال سنوات می باشد که الزاما باید۹ سال آن سنوات تجربی باشد
  تربیت معلم به عنوان سنوات تجربی قابل احتساب نیست

 • فرهنگی wrote on 3 فوریه, 2018, 22:19

  با سلام و عرض ادب خدمت سرورگرانقدر و خبره ی امور کارگزینی،
  ابتدا صمیمانه از لطفتان در پاسخگویی به سوال قبلی ام،سپاسگزاری می نمایم 
  وبعد یک سوال و مزاحمت مجدد،
  اگر در حکم کارگزینی سابقه مان ۱۱ سال و ۲ماه قید شده باشد 
  و صندوق بیمه ای هم از ابتدا که حق التدریس و قراردادی بوده ایم ،تامین اجتماعی 
  بوده باشد 
  و در تبدیل وضعیت هم بر همان صندوق باقی مانده باشیم 
  و با مراجعه به شعبه و دریافت پرینت سوابق تجمیع شده بر اساس روز و ماه و سال
  ۱۰ سال و ۱۰ ماه قید شده باشد،نشانگر این است که بیمه تامین اجتماعی  اعلام
  داشته ۱۰ سال  و ۱۰ ماه سابقه برای بازنشستگی منظور شده؟
  یا اینکه منظور فقط بیمه پردازی بوده ؟
  با تجدید احترام

 • اموراداری wrote on 4 فوریه, 2018, 12:11

  بیمه پردازی و سنوات بازنشستگی شما ۱۰ سال و ۱۰ ماه می باشد
  ملاک در تامین اجتماعی برای بازنشستگی، سوابق پرداخت بیمه می باشد.
  با همکاری اداره و در صورت تمایل می توانید اختلاف سوابق دولتی و بیمه را با بخشنامه اخیر تامین اجتماعی تا فروردین ۹۶ پرداخت نمایید

 • رضایی م س wrote on 4 فوریه, 2018, 0:23

  سلام در جواب یکی از همکاران و در محاسبه پاداش پایان خدمت موارد حذفی را بیان فرمودید منتهی در مورد بند سایر فرمودی مندرج در فیش نه حکم . چه تفاوتی دارد

 • اموراداری wrote on 4 فوریه, 2018, 12:05

  سایر در حکم شامل بندهایی می شود که در حکم جانمایی نشده است
  مثلا در برخی احکام حق شغل حرفه ای را در سایر آورده اند

 • سید حسن سجادی wrote on 4 فوریه, 2018, 12:14

  برای دریافت خبره باید ۱۸ سال سنوات و ۹ سال تجربی داشت با فرض کمتر توسعه یافته خب سنوات می شود ۹ سال پس تجربی می شود چندسال؟ چرا سنوات نصف می شود ولی تجربه نصف نمی شود؟

 • سید حسن سجادی wrote on 4 فوریه, 2018, 12:31

  برای دریافت خبره در مناطق کمتر توسعه یافته باید چند سال سنوات وچند سال سنوات تجربی داشت؟

 • اموراداری wrote on 4 فوریه, 2018, 13:15

  سنوات۱۸
  سنوات تجربی۹

 • سید حسن سجادی wrote on 4 فوریه, 2018, 13:57

  خب برای کمتر توسعه یافته چی؟

 • اموراداری wrote on 5 فوریه, 2018, 9:50

  رتبه خبره با هر شرایطی به حداقل ۹ سال تجربه(تدریس) نیاز دارد

 • محسن wrote on 4 فوریه, 2018, 19:33

  سلام
  امین اموال توی حکمش فوق العاده ویژه داره یا نه؟؟

 • اموراداری wrote on 5 فوریه, 2018, 9:22

  کارشناس امور مالی و امین اموال مشمول دریافت فوق العاده ویژه می باشد.

 • فرهنگی wrote on 4 فوریه, 2018, 20:51

  سلام ،درود و سپاس فراوان بر پاسخگوی مجرب و فرهیخته،
  عذرخواهم که با سوال جدیدی مزاحمت ایجاد می نمایم.
  لطفا” می فرمائید دقیقا” چه کاری باید صورت پذیرد؟
  درخواست کتبی اداری نوشته شود و عنوان نمایم که می خواهم از بخشنامه ی اخیر
  استفاده نمایم؟
  مسئول محترم کارگزینی باید نامه را با چه عنوان یا متنی به بنده بدهند که به تامین اجتماعی ببرم؟
  خدا شاهد است من راضی هستم در دهان اژدها بروم ولیکن مسئول مربوطه را نخواهم
  توجیه نمایم که لازم نیست من برای حتی این ده سال و ده ماه درخواست احتساب
  سابقه نمایم چرا که ده سال و ده ماه سابقه ی قابل قبول بنده است که در تامین
  اجتماعی موجود و به صورت پرینت ممهور به مهر قسمت درآمدها قابل ارائه یا به
  فرموده ی معاونت سازمان تامین اجتماعی با یک نامه ی درخواست کارگزینی، 
  جداگانه نیز می تواند استعلام شودولیکن ایشان می فرمایند نخیر روال این است که
  شما درخواست به من بدهی بعد بروی فرم سابقه را پر کنی سپس از هرجا حکم و ابلاغ داری به هرکدام از آن منطقه ها بروی و یا نامه بزنیم بعد تایید سابقه ات را بیاوری بعد من برایت حساب کنم چقدر واریز کنی !!! آن وقت شما سرور گرانقدر می فرمائید همکاری؟؟ایشان به من می گویند قاشق را دور سرم بچرخانم و بعد آن
  را به دهان ببرم….!!
  لازم به ذکر است نامه ی وزارتخانه مبنی بر سابقه قابل قبول اینجانب که در هنگام 
  زدن اولین حکم بعد از تبدیل وضعیت به منطقه ام ارسال شد که سابقه ی ۰ روز 
  ۰ ماه و ۰ سال بعد از آن تبدیل به ۵ سال و ۴ ماه شد.آن وقت می فرمایند دوباره 
  من درخواست احتساب همان سابقه را بدهم وقتی که می دانم کسوراتم طبق نظر تامین اجتماعی که دیروزتایید شده که پرداخت ده سال و ده ماه است.
  حالا می فرمائید من باید چه کنم و چه گلی به سر بگیرم؟
  به نظر شما بروم و از کارگزینی درخواست کنم یک نامه برای بیمه تامین اجتماعی مبنی
  بر درخواست عدد ماه و سال و روز بیمه پردازی و پرداخت کسورات بازنشستگی بنده
  بدهند و آن را ببرم و پاسخ آن را برای مسئول کارگزینی بیاورم؟و اگر باز حرف قبلی
  را تکرار کردند چه باید کرد؟
  باور کنید ما برای هر کار ساده ای باید دست به دامان اداره کل شویم تا مسئول 
  مربوطه را توجیه نمایند!!فکر کنید برای رتبه بندی ما چه عذابی کشیدیم که آن را هم 
  امور اداری اداره کل راسا اقدام نمودند!
  سپاسگزار می شوم که بفرمائید چه روالی صحیح می باشد؟
  بی نهایت از لطف و بزرگ منشی شما در آگاهی بخشی به اینجانب و همکاران شبیه به
  خود،قدر دانی می نمایم.
  با نهایت فروتنی،
  یک مستاصل و درمانده

 • اموراداری wrote on 5 فوریه, 2018, 9:11

  سابقه بیمه را می توانید از طریق دفاتر کارگزاری و یا سایت تهیه فرمایید
  فرم درخواست که ضمیمه بخشنامه تامین اجتماعی می باشد را به اداره ارائه و پس از ارجاع و شماره عینا به تامین اجتماعی ارائه شود
  اداره می تواند برابر لیست بیمه، ماههایی که بیمه واریز نشده را تا برابر شدن سابقه حکم و بیمه فرم مربوطه را تکمیل نماید
  البته اگر نخواهد این کار را انجام دهد می تواند علت کار خود را توجیه نماید
  در منطقه ما این روند در حال اجراست
  و همکاران با توجه به رقم بالا بیمه جز ۲نفر استقبال نکرده اند
  بعضا معتقدند چون باید بیمه را آموزش و پرورش واریز می کرده است با شکایت در دیوان عدالت پیگیر حقوق خود خواهیم بود

 • هامون wrote on 5 فوریه, 2018, 22:01

  سلام
  آیا دانشجو معلمانی که از مهر امسال رسمی شدن ، عیدی ۸۴۷۵۰۰ رو دریافت میکنن؟ یا کمتر میگیرن و یا اصلا نمیگیرن.
  ممنون

 • اموراداری wrote on 8 فوریه, 2018, 13:02

  عیدی به نسبت کارکرد
  دانشجومعلمان عیدی ندارند

 • ناشناس wrote on 6 فوریه, 2018, 15:09

  با سلام
  همکار محترم ارتقاء از رتبه ارشد به خبره مستخدمی که حق شغلش ۱۱۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد چه مقدار می شود لطفا نحوه محاسبه و مبلغ مکتسبه را اعلام فرمائید .از صبر و حوصله آن جناب سپاسگزارم

 • اموراداری wrote on 7 فوریه, 2018, 14:23

  حدود۲۰۰

 • منصور wrote on 6 فوریه, 2018, 16:43

  همکار محترم با سلام

  با توجه به بخشنامه ۲۳۰ ایا سابقه مستخدمین انتقالی از سایر دستگاه ها به آموزش و پرورش که در پست های اداری سازمان سابق انجام وظیفه نموده اند مثلا مدیریتی ؛ جزء سوابق تجربی آنان قابل محاسبه می باشد یا خیر ؟ زیرا پست های مصوب بخشنامه ۲۳۰ با پست های ادارات و سازمان های دیگر مشاهبت دارد

  با تشکر

 • اموراداری wrote on 6 فوریه, 2018, 19:16

  سلام
  بخشنامه ۲۳۰ صرفا برای معلمانی است که در پست های اداری آموزش و پرورش منصوب بوده و یا هستند

 • حسن ایزدی wrote on 6 فوریه, 2018, 18:30

  سلام و عرض خسته نباشید . در خصوص قوانین ایثارگران می خواستم سوال کنم .

  با توجه به اینکه نهاد ریاست جمهوری و سازمان امور اداری استخدامی کشور دستور اجرا ماده ۸۷ تبصره ۲ قانون برنامه توسعه ششم کشوری در خصوص ایثارگران را به همه وزارت خانه ها و سازمانها داده است چرا وزارت اموزش پرورش این قانون بسیار شفاف را اجرا نمیکند ؟
  چرا اموزش پرورش یک برنامه نگارشی جدیدی برای قانون همترازی و قانون یک مدرک بالاتر تا الان نگارش نکرده است ؟ نگارش یک برنامه کار ساده ای است که مهندسان نرم افزار براحتی در طول یک روز یا یک هفته قادر به طراحی ان هستند .

 • اموراداری wrote on 7 فوریه, 2018, 14:22

  همکار عزیز مشکل نگارش سیستم نیست
  به نظر مشکل تامین اعتبار است

 • احسان wrote on 6 فوریه, 2018, 19:23

  سلام
  آیا دانشجو معلمانی که از مهر امسال رسمی شدن ، عیدی ۸۴۷۵۰۰ رو دریافت میکنن؟ یا کمتر میگیرن و یا اصلا نمیگیرن.
  ممنون

 • اموراداری wrote on 7 فوریه, 2018, 17:42

  منتظر پاسخ باشید

 • Hadi wrote on 8 فوریه, 2018, 12:09

  سلام
  یه سوال داشتم، مدرک دکترای رشته مهندسی که دکترای تخصصی محسوب میشه ارائه بدیم نسبت به ارشد، یک طبقه افزایش طبقه پیدا میکنیم یا دوتا؟
  تو جدول طبقات یه دکترای حرفه ای زده یه تخصصی
  با تشکر

 • اموراداری wrote on 8 فوریه, 2018, 13:11

  تخصصی بودن یا حرفه ای بودن دکترا در مدرک مشخص شده است
  دکترا تخصصی ۲طبقه

 • سعیددرویشی wrote on 8 فوریه, 2018, 20:30

  با سلام وخسته نباشید من دارای ۱۵ سال سابقه هستم که ۲ سال پیش مدرک فوق لیسانس را تحویل کارگزینی داده ام حال برای محاسبه امتیاز حق شاغل بند امتیاز مهارت و تجربه در هرسال عدد ۱۵ را در امتیاز مدرک فوق لیسانس حساب می کنند ویا نه ۱۳ را در امتیاز مدرک لیسانس و عدد ۲ را در امتیاز مدرک فوق لیسانس .

 • اموراداری wrote on 10 فوریه, 2018, 13:21

  ۱۳ سال با لیسانس
  و ۲ سال با فوق لیسانس قابل محاسبه است.

 • علی آقا wrote on 8 فوریه, 2018, 22:47

  با سلام. بنده کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه تهران را دارم. با توجه به اینکه رزمنده با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه را دارم. با توجه به اینکه قرار است یک مقطع بالاتر لحاظ گردد، با این حال دکترای تخصصی محاسبه میشود و دو طبقه لحاظ میشود؟ یا اینکه یک طبقه اضافه میشود؟ ممنونم از شما.

 • اموراداری wrote on 9 فوریه, 2018, 0:00

  در موارد مشابه (فررندان شهید فوق لیسانس)نظر وزارتخانه دکترای حرفه ای است
  ولی برخی استانها دکترای تخصصی عمل می نمایند

 • فرهنگی wrote on 9 فوریه, 2018, 3:38

  سلام وخسته نباشید خدمت همکار گرامی
  آیا در تلگرام کانال دارید؟ 

 • اموراداری wrote on 10 فوریه, 2018, 13:20

  سلام
  کانال فعال نیست

 • کورش wrote on 16 فوریه, 2018, 15:42

  با سلام…. بخشنامه در شهرستان محل خدمت ما صادر شده برای اعمال مدرک که قید شده : گواهی نامه موقت مدرک تحصیلی پس از اخذ تاییدیه تحصیلی قابل اعمال است… میخواستم بدونم اخذ تاییدیه از دانشگاه پیام نور چند وقت طول میکشه؟؟؟

 • اموراداری wrote on 16 فوریه, 2018, 16:16

  پاسخ بستگی به دانشگاه محل تحصیل دارد
  برخی اوقات پیام نور جهت صدور تاییدیه مبلغی را دریافت می کند
  جهت تسریع با دانشگاه تماس داشته باشید

 • راحیل wrote on 16 فوریه, 2018, 16:50

  باسلام واحترام بنده با مدرک لیسانس استخدام شدم آیا مدرک دکتری را نمیتوانم لحاظ کنم چون کارگزینی میگوید یک مدرک ارشد شما قابل ارایه بوده ودکترا منظور نمی شود آیا این موضوع صحت در د با اینکه رشته من مرتبط با آموزش و پرورش میباشد رشته مدیریت آموزشی ۲/پرداخت بیمه خدمات حق التدریس یسی ها درست شد ومبلغ آنها با ۹درصد محاسبه شد ولی ما که بی خبر از. زمان استخدام خود آموزش و پرورش ما را بیمه تامین اجتماعی کرده باید الان سنوات حق التدریسی خود را با ۳۰درصد پرداخت کنیم وهیچ کس هم ‌پاسخگ‌و نیست تکلیف ما چیست

 • اموراداری wrote on 17 فوریه, 2018, 8:32

  برابر بخشنامه صرفا اعمال یک مدرک پس از استخدام مجاز است. البته برخی ادارات کل مدرک دوم را می پذیرند
  فعلا مشمولین تامین اجتماعی جز پرداخت راهی ندارند

 • راحیل wrote on 16 فوریه, 2018, 16:58

  با سلام واحترام آیا مدرک دانشگاه دولتی که کلمه پردیس در آن است در .آموزش و پرورش قابل قبول می باشد با تشکر فراوان

 • اموراداری wrote on 17 فوریه, 2018, 8:33

  در حال حاضر مشکلی نیست

 • راحیل wrote on 16 فوریه, 2018, 17:07

  باسلام من دو کتاب تالیفی با موضوعات آموزشی دا رم آیا قابل ارایه جهت ارتقا یا طبقه یا رتبه استفاده در حکمم است وآیا مدرک دانشگاهی پردیس در آموزش وپرورش قابل ارایه می باشد با سپاس

 • اموراداری wrote on 17 فوریه, 2018, 8:25

  فعلا در رتبه و طبقه اثری ندارد
  کتب توسط واحد تحقیقات اداره کل قابل ارزیابی و امتیاز دهی می باشد

 • امین عشایری wrote on 18 فوریه, 2018, 20:14

  با سلام. بنده از ۷۹ تا ۸۴ حق التدریس بودم. ۸۴ رسمی شدم . در سال ۹۱ اداره مربوطه سنوات حق التدریسی را تعین بدیهی کرده و مبلغ بازنشستگی را پرداخت نمودم و سنوات به حکمم اضافه شد . حالا کارگزینی میگه بلاجبار دوباره باید تعیین بدیهی نماید. ایا چنین چیزی ممکن است که دوبارتعیین بدیهی کنم و باز مبلغ بازنشستگی را بپردازم ؟

 • اموراداری wrote on 19 فوریه, 2018, 9:31

  تعیین بدهی مجدد مفهوم ندارد
  علت مشکل را بپرسید

 • علی wrote on 19 فوریه, 2018, 12:10

  سلام . پرسنل آموزشی سنواتی را با مدرک دیپلم یا فوق دیپلم بوده هنگامی که مدرک لیسانس ارائه دهد نحوه محاسبه طبقه چگونه خواهد بود آیا از ابتدای خدمت براساس لیسانس محاسبه می شود یا خیر.لطفا توضیح دهید.

 • اموراداری wrote on 19 فوریه, 2018, 12:55

  از ابتدا لیسانس محاسبه می شود

 • حسن ایزدی wrote on 19 فوریه, 2018, 12:57

  با سلام وو عرض خسته نباشید . در برنامه توسعه ششم ماده ۷۸ تبصره ۲ قانون همترازی شغلی یا حق پرداخت تفاوت حقوق مدیریتی برای رزمندگان بالای ۶ ماه جبهه شفاف بیان کرده است . من از مدیریت عزل شدم و طبق این قانون اموزش پرورش می بایست تفاوت حقوق مدیریتی را برای اینجانب محاسبه کند اما نمی کند . زنگ زدم سازمان امور استخدامی کشور به اقای سعیدی ایشان گفت اموزش پرورش باید از ۱/۱/۹۶ به بعد هرکس از مدیریت عزل شده را مابه التفاوت انرا را بهشون بدهد . چندین بار به قسمت همترازی وزارت اموزش پرورش زنگ زده ام اما انها می گویند هنوز برای ما چیزی پخشنامه نشده است که اجرا کنیم . این در حالیست که اجرا قانون در هیچ کجای دنیا نیاز به بخشنامه یا دستورالعمل ندارد مگر اینکه قانون گنگ یا مبهم باشد .
  من ۳۰ سال کار کرده ام و فقط به امید اجرای این قانون مانده ام تا اجرا بشود و در سال ۹۷ بازنشست بشوم . ضمن اینکه ۱۰ ماه جبهه دارم و نارسایی شدید قلبی دارم . وقتی دولت ما خودش قانون را که خودشان می نویسند اجرا نمی کند
  بنظر شما ایا این قانون در سال ۹۷ اجرا می شود ؟ متشکر و ممنون از حوصله تون . حسن ایزدی

 • اموراداری wrote on 22 فوریه, 2018, 9:16

  اخیرا در رابطه با چگونگی اجرای قانون استعلامی از مجلس بعمل آمده است که باید منتظر نتیجه بود

 • علی wrote on 21 فوریه, 2018, 9:03

  سلام .آیا مجوزی برای محاسبه سنوات ارفاقی استثنایی ازتاریخ ۸۸/۱/۱ لغایت ۹۱/۱۰/۱۲ اخذ شده است یا هنور قابل محاسبه نمی باشد.

 • اموراداری wrote on 21 فوریه, 2018, 9:12

  هنوز مجوزی صادر شده است

 • علی wrote on 21 فوریه, 2018, 9:42

  سلام .همکاری که ۶ سال خدمتگزار بوده با طبقه ۴ ، سپس از ۹۶/۷/۱ با مدرک لیسانس تبدیل وضعیت به آموزگاری شده است طبقه ورتبه این فرد چگونه خواهد بود .

  ۲- همکاری با ۶ سال سابقه خدماتی اگر با مدرک فوق دیپلم تبدیل وضعیت یابد نیز در مورد طبقه ورتبه توضیح فرمائید.

 • اموراداری wrote on 21 فوریه, 2018, 11:42

  لیسانس
  ۱/۷/۹۶- طبقه۵رتبه مقدماتی
  ۱/۷/۹۸طبقه۶
  ۱/۷/۹۹ رتبه پایه
  ۱/۷/۱۴۰۰ طبقه ۷
  فوق دیپلم
  ۱/۷/۹۶ طبیقه۴
  ۱/۱/۹۹ طبقه۵

 • حسین wrote on 21 فوریه, 2018, 10:53

  سلام آیا مبلغ حقوق واریزی معلمان حق التدریس باید طبق فیش حقوقی باشد؟

 • اموراداری wrote on 21 فوریه, 2018, 18:47

  معلمان حق التدریس عیدی را ان شاالله کامل دریافت خواهند کرد

 • رضایی م س wrote on 21 فوریه, 2018, 16:54

  سلام وخسته نباشید.خواستم پیشنهاد بدم که اگر امکانش هست در صفحه پرسش و پاسخ و موارد مشابه تاریخ بارگذاری را برعکس کنید و تاریخهای جدید بالای صفحه قرار گیرد نه پایین ص که دسترسی را اسانتر کرده و از طرح سوالات مشابه جلوگیری میکند و ایکاش کانال خودتون را فعال کنید چون واقعا از کانالهای دیگه که اخبار کذب و دروغ میگذارند خسته شدیم. گرچه زحمتتان بی مزد و مواجب و براساس علائق شخصی ست ولی دعا مخاطبین همراهتان خواهدبود۹

 • اموراداری wrote on 21 فوریه, 2018, 18:46

  همکار عزیز
  تغییر مورد نظر اعمال گردید
  از نقطه نظر شما سپاسگزاریم

 • علی wrote on 22 فوریه, 2018, 8:45

  سلام . همکاری که داشیم با مدرک دیپلم و ۹سال و۱۱ ماه و۲۶ روز سنوات خدمت خدماتی با طبقه ۴ و رتبه پایه وی در تاریخ ۹۶/۷/۱ با مدرک لیسانس تبدیل وضعیت به آموزگاری شده طبقه ورتبه با توجه به اینکه در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت می نماید چگونه خواهد بود.

  سنوات خدمت خدماتی به چه میزان در طبقه ورتبه موثر است.

 • اموراداری wrote on 22 فوریه, 2018, 9:25

  فعلا با توجه به تغییر پست خدمت موضوع سنوات تجربی ملاک است

 • .. wrote on 25 فوریه, 2018, 11:32

  سلام وخسته نباشید.کارکنان پیمانی استخدامی۹۷مشمول کدام صندوق خواهند بود.وایا انتقال سابقه از بخش خصوصی به این صندوق امکان پذیر هس؟تشکر از پاسختون

 • اموراداری wrote on 25 فوریه, 2018, 11:59

  در صورت تصویب کارکنان جدید الاستخدام مشمول صندوق بازنشستگی کشوری خواهند بود.
  انتقال امکان پذیر می باشد ولی مابه التفاوت را می بایست به روز پرداخت نمایید
  البته جز سوابق حکم محاسبه نمی گردد

 • اسماعیل امین عشایری wrote on 25 فوریه, 2018, 19:51

  بسمه تعالی

   

  با سلام: بنده ۵ سال ،از ۷۹ تا ۸۴ حق التدریس بودم. ۸۴ رسمی شدم . در سال ۹۱ اداره مربوطه با استناد به مدارک موجود  سنوات حق التدریسی را تعین بدیهی کرده و مبلغ بازنشستگی را پرداخت نمودم و سنوات به حکمم اضافه شد . کارگزینی جدیدامیگوید بلاجبار دوباره باید تعیین بدیهی نمایید.

  دلیلش را که پرسیدم .

  کارگزینی شهرستان میگوید:چون سازمان باز نشستگی تعین بدیهی سال ۹۱ را قبول ندارد باید طبق بخشنامه ی جدید احتساب سنوات حق التدریس ها کسورات بازنشستگی را  دوباره پرداخت نمایم .

  سوال اینجاست ؟

  ایا چنین چیزی ممکن است که دوباره تعیین بدیهی کنم و باز مبلغ بازنشستگی را بپردازم ؟

  لطفا راهنمایی نمایید .باتشکر.

   

  از : اذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر.

  امین عشایری

 • اموراداری wrote on 26 فوریه, 2018, 8:49

  چنانچه اعلام وصول توسط سازمان بازنشستگی مبنی بر تسویه حساب انجام شده باشد به نظر نیاز نیست

 • ناشناس wrote on 28 فوریه, 2018, 18:56

  سلام و درود و خسته نباشید
  لطفا” می فرمائید بدون ارائه ی صفحه ی دوم شناسنامه به کارگزینی ،که بیانگر وجود
  شرط لازمیست که در بخشنامه ی ۷ اسفند وزارتخانه به آن اشاره شده،چگونه
  می توان اعلام داشت هنوز مشمول برقراری عائله مندی می باشیم؟
  (بنا به دلایلی کاملا” موجه و شخصی،تمایلی به ارائه این مدرک به کارگزینی اداره 
   به لحاظ عدم رعایت حریم خصوصی افراد و درز اطلاعات اشخاص که مسبوق به سابقه 
  دیرینه شان است،ندارم)
  چه راهی را پیشنهاد می فرمائید ؟
  حاضر به ارائه ی این مدرک به اداره کل هستم ولی به کارگزینی اداره ی محل خدمتم،
  خیر.آیا می توانم از مسئول اداره کل بخواهم شناسنامه را رویت کرده و ذینفع بودنم
  را به کارگزینی به صورت تلفنی یا کتبی اعلام نمایند؟
  همان طور که گفته شد نمی خواهم کپی از شناسنامه ام در کارگزینی نگه داری شود
  و دست به دست کارشناسان مربوطه بچرخد!!
  با سپاس و احترام

 • اموراداری wrote on 1 مارس, 2018, 9:14

  مشکل شما از طریق اداره قابل حل است

 • جلیل wrote on 4 مارس, 2018, 22:17

  با سلام. افزایش حقوق پلکانی قطعی شده یا هنوز نیازمند تصویب جاهای دیگه ای هستش؟ ممنون

 • اموراداری wrote on 5 مارس, 2018, 17:38

  تصویب آیین نامه هیات وزیران نیاز است

 • رسول wrote on 6 مارس, 2018, 16:26

  سلام مگه با تصویب مجلس قرار نشد تا بیست درصد افزایش حقوق داشته باشیم به صورت پلکانی. پس چرا آقای نوبخت امروز اعلام کرد۱۰ درصد افزایش حقوق داریم؟

 • اموراداری wrote on 7 مارس, 2018, 8:00

  احتمالا مانند سال قبل پلکانی برای بازنشستگان اجرا شود

 • علی wrote on 7 مارس, 2018, 9:51

  سلام خداقوت تشکر میکنم از وقتی که برای پرسشهای همکاران بزرگوار میذارید
  سوال بنده اینه که «حق شغل حرفه ای» در هیچکدام از بندهای حکم بنده نوشته نشده یعنی از بند الف تا ش همچین عنوانی وجود نداره ولی توی قسمت شماره ۲۰- یعنی «شرح حکم» موقع افزایش سالانه یا افزایش طبقه و رتبه عینا این عنوان«حق شغل حرفه ای» اومده و نوشته :حق شغل حرفه ای از فلان مبلغ به فلان مبلغ ؟

 • اموراداری wrote on 7 مارس, 2018, 11:36

  حق شغل حرفه ای یا با حق شغل جمع شده و یا در سایر می آید
  ولی در فیش بندی مجزا می باشد

 • علی wrote on 8 مارس, 2018, 9:22

  سلام. همکاری از سال ۸۱ تا ۸۳ تربیت معلم بوده و سال ۸۳ با مدرک فوق دیپلم فارغ التحصیل شده و از۸۳/۷/۱ شروع به خدمت تجربی نموده است در تاریخ ۸۹/۴/۳۱ مدرک لیسانس گرفته با توجه به اینکه وی در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت مینماید.طبقه ۱۱ و رتبه عالی وی چه زمانی خواهد بود . تشکر

 • اموراداری wrote on 11 مارس, 2018, 21:04

  مدت خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته مورد نیاز است

 • علی wrote on 12 مارس, 2018, 11:11

  سلام . همکاری ۳ سال دانشسرا بوده در تاریخ ۸۵/۷/۱ با مدرک فوق دیپلم استخدام شده و درتاریخ ۹۴/۱۰/۳۰ لیسانس گرفته با توجه به اینکه وی از ابتدا درمناطق کمتر توسعه یافته خدمت می نماید باید در چه طبقه و رتبه ای باشد.

 • اموراداری wrote on 12 مارس, 2018, 12:44

  تا ۹۷/۱/۱ مدت ۹ سال تعجیل کمتر توسعه یافته دارد
  لذا نیاز به مدت سابقه خود تا تاریخ مذکور می باشد

 • سایه wrote on 12 مارس, 2018, 17:53

  با سلام و احترام
  آیا حق شغل حرفه ای در اضافه تدریس شاغلین موثر است؟

 • اموراداری wrote on 13 مارس, 2018, 9:02

  سلام
  موثرنیست

 • حامد wrote on 12 مارس, 2018, 23:46

  سلام  خدمت شما 
  میخواستم از شما بپرسم با توجه به دستور رییس جمهور مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی  ، 
  کی این تبدیل وضعیت در اموزش پرورش  صورت میگیره 
  ما  ورودی های  سال ۸۹  کهواز طریق ازمون استخدام  پیمانی شدیم  الان مدت هفت سال  هست  که تبدیل وضعیت نشدیم 
  با تشکر 

 • اموراداری wrote on 13 مارس, 2018, 9:14

  باید منتظر باشید تا چند وقت دیگه دستور العمل اجرایی بخشنامه بیاید . و دستورالعمل امضا توسط آقای انصاری شود.

 • مصطفی wrote on 13 مارس, 2018, 20:00

  با عرض سلام وتشکر.استاد عزیز .یک سوال از محضر شریفتان دارم من درسال درسال ۱۳۶۷ در تربیت معلم قبول شدم بعنوان دبیر زبان وسپس در درسال ۷۸لیسانس مشاوره گرفتم والان هم درحکم کارگزینی لیسانس مشاوره هستش امادوبار در سال ۹۵ برای ارشد روانشناسی کودکان استثنایی قبول شدم ودرتیرماه ۹۷ در ارشد روانشناسی فارغ التحصیل میشوم ایا مقطع ارشد در حکم کارگزینی برای اینجانب لحاظ می کنند یا نه. با سپاس

 • اموراداری wrote on 14 مارس, 2018, 13:07

  بخشنامه بیش از یکبار را منع کرده است
  در حال حاضر بعضا استانها اعمال می کنند

 • ناشناس wrote on 14 مارس, 2018, 10:31

  سلام خسته نباشید

  نحوه ی محاسبه ی حق التدریس چگونه است؟
  آیا حق شغل حرفه ای نیز جز مبلغ حق التدریس محسوب می شود .

 • اموراداری wrote on 14 مارس, 2018, 13:05

  حق شغل + حق شاغل تقسیم بر ۱۰۰
  حق شغل حرفه ای در محاسبه منظور نمی شود

 • محمد مهدی wrote on 14 مارس, 2018, 10:57

  سلام وخدا قوت ٬ایا بخشنامه تغییر سمت برای همه استانها صادر شده؟

 • اموراداری wrote on 14 مارس, 2018, 13:03

  هر استان به صورت مجزا عمل می کند

 • محمد wrote on 17 مارس, 2018, 10:53

  با سلام میخواستم بدونم درصد فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و.هوا با مدرک لیسانس نسبت به مدرک فوق لیسانس تفاوت داره؟ در حال حاضر برای بنده با مدرک لیسانس درصد مناطق کمتر توسعه ۱۲درصد هستش.

 • اموراداری wrote on 17 مارس, 2018, 12:43

  درصد فوق لیسانس بالاتر است و درصد هر منطقه متفاوت است

 • صدیق wrote on 17 مارس, 2018, 19:47

  سلام خسته نباشید.ایاافزایش پلکانی حقوق اجرامیشه؟اگرمیشه چجوریه؟

 • اموراداری wrote on 18 مارس, 2018, 8:25

  باید منتظ مصوبه باشیم

 • م wrote on 18 مارس, 2018, 9:08

  سلام هی می گید میتونید حکم کارگزینی سال جدید را دریافت کنید تو تلگرام که از این سایت به اون سایت پاس میدن تو اینترنت هم که هرچه جستجو می کنیم کمتر به نتیجه می رسیم یا اعلام نکنید و یا اگر اعلام میکنید واقعا پاسخگو باشید مردم که مسخره نیستن عجبا

 • اموراداری wrote on 18 مارس, 2018, 10:27

  هنوز مصوبه درصد افزایش حقوق سال ۹۷ تصویب نشده است
  به محض تصویب اطلاع رسانی خواهد شد.

 • محسن wrote on 18 مارس, 2018, 21:45

  با سلام و احترام
  ما از استخدامی های سال ۹۴ ماده ۲۸ هستیم.
  کی ما رسمی میشیم؟؟

 • اموراداری wrote on 19 مارس, 2018, 17:29

  بخشنامه اجرایی تبدیل وضعیت استخدامی تا کنون اعلام نشده است

 • سعيد wrote on 18 مارس, 2018, 21:59

  سلام من مدرک کارشناسی خود را در مرداد٩۶ گرفته ام ولی در سال ٩۶ برایم حکم نخورده است آیا اگر سال دیگه حکمم بخوره 
  چند ماه سال ٩۶ به دیون میرود

 • اموراداری wrote on 19 مارس, 2018, 17:27

  تا پایان سال ۹۶ به دیون می رود

 • اصغر wrote on 25 مارس, 2018, 10:14

  سلام.
  سال نو مبارک
  طبق حکم کارگزینی، امتیاز رتبه بندی در بند الف حکم درج شده است. طبق قانون مبلغ حق التدریس ساعتی نیروهای رسمی ۱/۰۰ بند الف حکم است. برخی ادارات امتیاز رتبه بندی را از حق التدریس کم می کنند. آیا این کار قانونی است؟ لطفا راهنمایی کنید

 • اموراداری wrote on 25 مارس, 2018, 11:13

  سلام
  سال نو شما هم مبارک
  محاسبه ساعت حق التدریس بر اساس مجموع حق شغل و شاغل تقسیم بر ۱۰۰ می باشد نه بند الف حکم

 • همکار فرهنگی wrote on 26 مارس, 2018, 13:11

  با سلام می خواستم بپرسم احکام کی صادر میشه و چرا به فرهنگیان حق مسکن تعلق نمی گیره

 • اموراداری wrote on 26 مارس, 2018, 13:59

  زمان صدور احکام مشخص نیست
  حق مسکن در قانون خدمات کشوری پیش بینی نشده است

 • شیر دل wrote on 26 مارس, 2018, 19:53

  سلام چرا آموزش وپرورش کسورات قانونی را که از حقوق کم می کند پس از ۲۰روز به حسابهای مربوط می برد آیا این ضرر متوجه همکاران نیست ؟ په کسی پاسخگو است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • اموراداری wrote on 27 مارس, 2018, 8:59

  کسورات با تاخیر چند روزه به حساب ادارات واریز می گردد
  و اقساطی که به بانکها واریز می گردد مشمول جریمه تاخیر می گردد
  بهتر است همکاران محترم پس از دریافت وام یک قسط را به صورت نقدی واریز نمایند

 • رسول الماسی wrote on 5 آوریل, 2018, 9:34

  سلام و عرض خسته نباشید . در خصوص قوانین ایثارگران می خواستم سوال کنم .

  با توجه به اینکه نهاد ریاست جمهوری و سازمان امور اداری استخدامی کشور دستور اجرا ماده ۸۷ تبصره ۲ قانون برنامه توسعه ششم کشوری در خصوص ایثارگران را به همه وزارت خانه ها و سازمانها داده است چرا وزارت اموزش پرورش این قانون بسیار شفاف را اجرا نمیکند
  اینجانب به شماره کل ………بازنشستگی اموزش وپرورش اذربایجانغربی شهرستان خوی به مدت نه ماه دو روز حضور داوطلبانه در چبهه ومدت ۳۵ ماه خدمت در مناطق جنگی غرب کشور (سردشت ۶۴/۷۱لغایت ۶۷/۷/۱ حضور ومشغول خدمت بوده ودر سال ۸۷/۸/۱۶ بازنشسته پیش از موعد با۳۰سال حقوق و مزایا مدرک کارشناسی لیسانس شدم وهیچ امتیازی مبنی بر ارتقا مدرک بالاتر یا افزایش ضریب حقوق بالاتری مبنی بر مصوبات هیت وزیران قانون ۵۱۷۰۰/ سال ۷۶ نشده واقدامی صورت نگرفته وحق وحقوق اینجانب ضایع گردیده لذا استدعا دارم قوانین تصویب شده در مورد مزایا ایثارگران درمورد اینجانب اقدام وراهنمایی های لازم ارایه گردد باتشگر

 • اموراداری wrote on 5 آوریل, 2018, 9:40

  سلام
  همکار عزیز
  اجرای برنامه ششم از سال ۹۶ خواهد بود که جهت شاغلین مشمول اعمال خواهد گردید

 • سیف الله حیاتی wrote on 7 آوریل, 2018, 4:16

  اینجانب راهنمایی تعلیماتی نهضت سواد آموزی شهرستان گرمی تابع استان اردبیل هستم ۹۰درصد بازدیدها از کلاسهای سوادآموزی در روستاها متمرکز هستند بعداز گذشت سه ماه از سالتحصیلی کارگزینی شهرستان در ابلاغ ما را بعنوان مسئول سواد آموزی مجتمع آموزشی روستای صادر ولی در محاسبه بعنوان شهری. حساب کردن بدون اینکه د مورد حذف حق کمتر توسعه یافته و بدی اب و هوا اشاره کند سوال من از جنابعالی این است نمی‌توانم احقاق حق به دیوان شکایت کنم.جواب نداده بودید

 • اموراداری wrote on 7 آوریل, 2018, 8:36

  همکار گرامی

  برقراری کمتر توسعه یافته بر اساس واحد سازمانی اصلی ابلاغ می باشد
  از کارگزینی بخواهید در سیستم پرسنلی واحد سازمانی راهنمای تعلیماتی نهضت را در جداول تقسمات کشوری روستایی درج نماید
  به طور مثال
  کد ۴۱۷۶۲ اردبیل/گرمی/بخش موران/ اجارود شرقی

 • حسن ایزدی wrote on 7 آوریل, 2018, 10:16

  سلام . این قانون همترازی و اعمال یک مدرک بالاتر برای رزمندگان که در برنامه توسعه ششم امده است الان در سال ۹۷ اجرا میشود یا اینکه هنوز در کما است ؟

 • اموراداری wrote on 7 آوریل, 2018, 11:22

  درصورت خبر جدید اطلاع رسانی خواهد شد

 • اسدی wrote on 7 آوریل, 2018, 13:40

  با سلام و خسته نباشید
  آیا شخصی با مدرک پرستاری و مستخدم وزارت بهداشت(پرستار بیمارستان) می تونه به صورت مامور در آموزش و پرورش مشغول بشه؟ اگر امکانش هست لطفا شرایط رو بنویسید.
  حقوق و مزایا توسط وزارت بهداشت پردات می شه یا آموزش و پرورش؟

 • اموراداری wrote on 7 آوریل, 2018, 17:00

  ماموریت امکان پذیر می باشد
  و حقوق تا ۶ ماه می تواند از مبدا پرداخت شود
  ولی معمولا پرداخت با مقصد است
  البته ماموریت روند آسانی ندارد

 • جلیل جلیلی wrote on 8 آوریل, 2018, 0:16

  سلام …آیا فوق العاده افزایش روستا در دو سال منتهی به بازنشستگی در هنگام بازنشستگی حذف می گردد ؟یا مانند حق معاونت برروی حکم باقی می ماند..

 • اموراداری wrote on 8 آوریل, 2018, 7:52

  فوق العاده کمتر توسعه یافته در میانگین حقوق بازنشتگی محاسبه نمی شود.

 • Hadi wrote on 11 آوریل, 2018, 12:01

  با سلام و عرض خسته نباشید
  بنده سرباز معلم هستم و سال دیگه هم سال دومم خواهد بود میخواستم ببینم میتونم آزمون استخدامی آموزش پرورش رو شرکت کنم یا خیر، و اگر پذیرفته شم با توجه به اینکه سال بعد هنوز یک سال از دوره خدمتم باقی مانده مشکلی پیش نمیاد؟

 • اموراداری wrote on 11 آوریل, 2018, 12:41

  معمولا در هنگام ثبت نام کارت پایان خدمت باید صادر شده باشد

 • معلم wrote on 11 آوریل, 2018, 21:29

  باسلام و درود و ادب
  آیا واقعیت دارد که در نگارش جدید احکام برای عدم قطع عائله مندی گزینه ی مناسب 
  تری به جز درج مطلقه یا فوت همسر برای بانوان بدون همسر وجود ندارد؟؟
  مگر انسان ها حریم شخصی ندارند؟البته اینجانب سوال کردم و فرمودند طبق نگارش
  جدید اداره کل،این عبارت مقابل وضعیت تاهل شما درج شده و اگر برایتان مهم است
  خودتان حواستان باشد هنگامی که حکمتان به واحد سازمانی می رسد یک کاری بکنید!!
  حالا از شما سوال دارم این شان یک فرهنگی می باشد؟آیا واقعا” گزینه ی دیگری 
  بدون نقض حریم شخصی وجود ندارد؟
  آیا راهی وجود دارد که از کارگزینی حکم را دریافت نمایم و مجبور به ژانگولربازی
  نباشم؟در واحد سازمانی بنده چیزی به نام حفظ اطلاعات افراد وجود ندارد و اگر شما از کوچه هم تشریف بیاورید فقط کافیست سراغ کمد بدون قفل دفتر بروید و دست دراز 
  کرده و هر برگه ای از پوشه ی اطلاعات همکاران را از داخل زونکن بردارید.دیگر احکام
  که جای خود دارد روی میز دفتر رها و در دست تمام عوامل دفتری یک دور چرخ
  خورده است …!!می دانم تعجب می فرمائید ولی می توانید با داشتن آدرس واحد
  آموزشی از نزدیک وضعیت را شاهد باشید.حال لطفا”بفرمائید چه باید کرد؟
  سپاسگزارم

 • اموراداری wrote on 12 آوریل, 2018, 9:52

  سلام
  الزاما باید جهت برقراری عائله مندی گزینه مطلقه را درج نمایند
  ان شاءالله در نگارشهای بعدی مدنظر قرار گیرد

 • مریم wrote on 11 آوریل, 2018, 22:59

  با سلام. من از مهر ۹۱ از مرخصی بدون حقوق به مدت دو سال استفاده کردم یعنی تا اول مهر ۹۳. ایا امکانش هست که هزینه بیمه این دو سال رو پرداخت کنم تا سنوات برام محاسبه بشه؟ لازم به ذکر هست از کارگزینی محل خدمتم که پرسیدم یکی از کارشناس ها گفت میشه و حتی یه معرفی نامه دادن برای صندوق بازنشستگی برای محاسبه مبلغ بیمه این دو سال. بعد به دلایلی پیگیر کار نشدم. بعد از یکسال که رفتم کارشناس جدید گفتن که نمیشه … و همچین قانونی نداریم.
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 • اموراداری wrote on 12 آوریل, 2018, 9:41

  احتساب سوابق مذکور به عنوان سابقه بازنشستگی میسر است
  لینک فرمهای مربوط

 • حسن ایزدی wrote on 13 آوریل, 2018, 13:22

  سلام و خسته نباشید . لطف کنید بفرمایید این قانون همترازی برای رزمندگان و اعطای یک مدرک بالاتر برای رزمندگان در اموزش پرورش در سال ۹۷ اجرایی میشود یا خیر ؟ اگر اجرایی میشود چرا در برنامه بودجه ۹۷ خبری از ان نیست و اگر اجرا نمیشود چرا ؟ متشکر

 • علی wrote on 15 آوریل, 2018, 20:28

  با سلام و خداقوت:

  اینجانب بعد از شش سال خدمت در تاریخ ۹۵/۰۷/۰۱ به رتبه شغلی پایه ارتقا پیدا کردم و از طرفی از تاریخ ۹۴/۰۷/۰۱ در مناطق کمتر توسعه یافته مشغول به خدمت هستم باتوجه به اینکه خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته به ازای هریکسال خدمت،یکسال تعجیل در ارتقا رتبه هست،ارتقا به رتبه ارشد بنده کی خواهد بود؟آیا با توجه به تکمیل وسپری شدن سه سال در مناطق کمتر توسعه یافته در تاریخ ۹۷/۰۷/۰۱ ارتقا رتبه خواهم داشت یا باتوجه به تاریخ ارتقا رتبه پایه، در تاریخ ۹۸/۰۷/۰۱ به ارشد ارتقا میکنم؟ باتشکر

 • اموراداری wrote on 16 آوریل, 2018, 9:04

  حداقل فاصله ۲رتبه سه سال می باشد.

 • بهمن wrote on 18 آوریل, 2018, 16:50

  با سلام و تشکر از وقتی که می گذارید و همکاران را راهنمایی می کنین اینجانب چند سال سابقه کار در بخش دولتی دارم که کسورات بیمه آن به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. از طرف دیگر صندوق بیمه بازنشستگی ام تامین اجتماعی است آیا طبق بخشنامه کسورات بازنشستگی لازم است تا اقدامی انجام دهیم.

 • اموراداری wrote on 18 آوریل, 2018, 18:30

  تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه را جز سوابق حق التدریس و چند مورد خاص دیگر نمی پذیرد

 • علی wrote on 21 آوریل, 2018, 9:51

  عرض سلام و طول ادب
  فردی از تربیت معلم فارغ التحصیل میشه و آموزگار میشه و تعهد خدمت هم داره.
  اگه رشته پزشکی قبول بشه میتونه بورس بشه از طرف آموزش و پرورش؟
  یعنی کارمند بمونه ولی بره درس بخونه و زمان فارغ التحصیلیش پزشک آموزش و پرورش محسوب بشه؟

 • اموراداری wrote on 21 آوریل, 2018, 10:53

  ماموریت آموزشی صرفا برای ایثارگران می باشد

 • همکار فرهنگی wrote on 29 آوریل, 2018, 17:21

  با سلام
  آیا مرخصی زایمان برای فرهنگیانی که خانم هایشان زایمان کردن وجود نداره در حالی که ارگان های دیگه دو هفته مرخصی رو دارن

 • اموراداری wrote on 29 آوریل, 2018, 17:58

  فعلا۳روز

 • حسین wrote on 30 آوریل, 2018, 20:44

  با سلام
  اینجانب دو سال سابقه تدریس در منطقه محروم رو دارم و امسال بهم پیشنهاد شده که بیام داخل شهر و برم بخش امتحانات مشغول کار بشم. آیا از نظر حقوقی خوبه این کارو بکنم یا نه؟؟؟

 • اموراداری wrote on 1 می, 2018, 8:50

  با توجه به تعجیل کمترتوسعه یافته (رتبه وطبقه)خدمت در روستا برای بلندمدت بسیار مناسب است
  البته برای کوتاه مدت (افزایش حقوق، اضافه کار و درآمد اختصاصی امتحانات) مناسب است.

 • فرشته پرسته wrote on 1 می, 2018, 11:55

  باسلام درسال ۹۸ باز نشسته می شم اداره میفرماید سابقه نهضت سواداموزی سابقه حساب نمی شه چرا//

 • اموراداری wrote on 1 می, 2018, 15:25

  علت را از اداره بپرسید
  سپس اعلام فرمایید تا در خصوص درستی علت پاسخ داده شود

 • محمد wrote on 7 می, 2018, 13:57

  باسلام وخسته نباشید .الان که قسمت درباره ما را به عنوان نوعی خدا حافظی خواندم بیشتر دلم گرفت چون متاسفانه در جامعه ما روزنه های نوری که پیدا بود به طرف خاموشی سوق پیدا کرده وماکورمال کورمال درکوچه های سرگردانی بخشنامه ها و بد اخلاقی بعضی از همکاران کارگزینی که خودرا خدا پنداشته وبا چشم حقارت به دیگران می نگرند نه اینکه شایستگی پست اموراداری راداشته باشند مثل سایر پستهای حکومتی روش تعیین پست مبنی برشایستگی نیست …………اینجا تنها جایی بوده که با حوصله وافر و سعه صدر وسیع دربرابر ناملایمتهای همکاران باز هم با صبر و دقیق جواب همکاران را داده ایدواز شما بسیار سپاسگزارم و به عنوان یک معلم جامعه از شما درخواست دارم درصورت امکان صفحه را نبسته وجدااز دلخوریهای احتمالی پیش آمده از دست همکاران ان را مصداق تونیکی کن ودردجله انداز قرار داده ودر اطلاع رسانی و جواب همکاران ثابت قدم بمانید چون بسیاری از افراد قطعا فقط با راهنمایی شما توانسته اند به حق خود برسند وگرنه شاید اصلا نمی دانستند درخصوص مواردی اصلاحقی هم داشته اند .باتشکر از تمام زحماتتان و گزاردن وقت برای دیگران درصورت امکان متن خداحافظی را پاک کنید .

 • اموراداری wrote on 7 می, 2018, 14:35

  سلام
  مطمئنا در شرایط حاکم بر کارگزینی ها کمترین نقش را کارکنان این بخش دارند.
  گستردگی ،تعدد و در برخی موارد عدم شفافیت قوانین باعث ایجاد این وضعیت شده است.
  از طرفی کارگزین با حجم بالای کار که تخصصی می باشد روبرو بوده که حتی کوچکترین اشتباه باعث خسارت به کارکنان می گردد.
  به امید روزی که با شفافیت و کاهش قوانین همکاران در رسیدن به حقوق مسلم خود با هیچ مشکلی مواجه نباشند.

 • ناشناس wrote on 7 می, 2018, 23:51

  سلام.من تاالان ۱۴سال۶ماه سابقه دارم ازمهر۸۸تامهر۹۱روستابودم امسال خبره میشم؟

 • اموراداری wrote on 8 می, 2018, 8:04

  شما ۳سال تعجیل دارید
  وبا۱۵ سال سابقه از خبره می توانید بهره مند شوید.

 • ناشناس wrote on 8 می, 2018, 9:50

  سلام.پس ضمن خدمت وارزشیابی هم تاثیرنداره؟ارزشیابی ابن چندسالم بالای ۸۵بوده وضمن خدمتم تاالان۱۵۸۰ساعته

 • اموراداری wrote on 8 می, 2018, 10:04

  سایر شرایط را باید داشته باشید

 • ناشناس wrote on 8 می, 2018, 12:50

  سلام.ببخشید سایرمنظورتون چیه متوجه نشدم.بازببخشید.

 • اموراداری wrote on 8 می, 2018, 14:07

  ضمن خدمت
  و ارزشیابی

 • ناشناس wrote on 8 می, 2018, 14:16

  ممنونم ازراهنمایی هاتون .من هم ضمن خدمتم میرسه هم ارزشیابیم .خداکنه زودتراز۱۵سال بسم.

 • فرهنگی wrote on 8 می, 2018, 15:32

  باسلام و عرض ادب
  لطفا” مرا راهنمائی بفرمائید برای تصحیح حق شاغل چه باید کرد؟
  کارگزینی می فرمایند روی سیستم برای ما عدد ۱۵۰ ساعت را نشان می دهد و ملاک
  ما همین است.در صورتی که اینجانب ۸۵۰ ساعت ضمن خدمت دارم و در سامانه ضمن
  خدمت همین عدد تایید شده.امور اداری منطقه به من گفتند سیستم برای ما از سال ۹۲
  به بعد برای ثبت ضمن خدمت بسته است ما چه کنیم به ضمن خدمت و فن آوری مربوط
  است .ضمن خدمت اداره کل می فرماید به منطقه مربوط است و شما یک پرینت از
  ضمن خدمت خود بگیرید و مسئول مربوطه مهر و امضا کنند و به امور اداری منطقه 
  تحویل دهید.الان هم منطقه می فرمایند پرینت مهر شده را چه کار کنیم ما در سیستم
  نمی توانیم اطلاعات ضمن خدمت شما را وارد کنیم.به فن آوری منطقه هم مراجعه و 
  فرمودند پیگیری می کنیم و خبری شد اطلاع می دهیم .الان من باید چه کاری انجام 
  دهم؟باور کنید سال گذشته هم فرمودند اطلاعات روی سیستم می نشیند و نگرانی 
  نداشته باشید ولیکن نتیجه حق شاغل با اختلاف وحشتناکی دو سال است که نادرست 
  درج می شود .لطفا” یاری ام نمائید.
  باسپاس و تواضع

 • اموراداری wrote on 8 می, 2018, 17:51

  درمرحله اول کتبا به اداره نامه بنویسید

 • فرهنگی wrote on 8 می, 2018, 18:52

  باسلام مجدد و سپاس
  یعنی خطاب به مسئول امور اداری(کارگزینی منطقه) متن درخواستم را مکتوب نمایم؟
  یا اینکه خطاب به مسئول فن آوری یا اینکه مخاطبم باید رئیس اداره باشد؟
  با عرض پوزش به جهت ناآگاهی از طی روال اداری.
  با احترام

 • اموراداری wrote on 9 می, 2018, 8:29

  مخاطب باید اداره باشد

 • ناشناس wrote on 9 می, 2018, 16:20

  سلام.خسته نباشید من فروردین ۸۸مرخصی بودم تا مهر۸۸ازمهرروستابودم تامهر۹۱الانم ۱۴سال۶ماه سابفه دارم امسال خبره نمیشم؟باتشکر

 • اموراداری wrote on 10 می, 2018, 0:18

  احتمالا شما ۳سال تعجیل دارید
  یعنی ۱۵ سال خبره

 • سامان wrote on 10 می, 2018, 19:50

  سلام من معلم پایه دبیرستانم به دلایل محروم کردن چندتا از دانش آموزان بی انضباط به مدت ۵ جلسه از کلاس درس ، رییس اداره به مدیر مدرسه گفتنه که برای من نامه تخلف بنویسه
  خاستم بینم نتیجش چیه؟!

 • سامان wrote on 10 می, 2018, 19:51

  یعنی نامه تخلف که برا من نوشتنه چه تاثیری بر شغل من داره

 • اموراداری wrote on 12 می, 2018, 8:02

  در بدترین شرایط به هیات تخلفات معرفی می شوید و احیانا با توبیخ کتبی روبرو خواهید شد چنانچه در ده سال پایانی خدمت باشید محکومیت در هیات تخلفات منجر به کاهش یکسال از پاداش پایان خدمت خواهد شد
  سعی کنید از طریق مدیر مدرسه و رایزنی وی با دانش آموزان یا اولیاء شان (درصورت شکایت آنان) و اداره مشکل را رفع نمایید.

 • حسن wrote on 11 می, 2018, 10:18

  حسن
  با عرض سلام و احترام و خسته نباشید
  در خصوص بخشنامه کمک هزینه مهد کودک به کارگزینی محل خدمت مراجعه نمودیم که فرمودند شما انتقال موقت هستید و باید به محل خدمت خودتان بروید. با توجه به اینکه ما ۳ سال است در خراسان شمالی موقت هسیم و محل خدمت ما سیستان و بلوچستان است و امکان رفتن به آنجا برایمان وجود ندارد آیا امکان ثبت نام در خراسان شمال برایمان وجود ندارد؟

 • اموراداری wrote on 12 می, 2018, 7:57

  سلام
  طی نامه ای (فاکس) مراتب را به محل خدمت اصلی اعلام فرمایید

 • علی اکبر حسن زاده wrote on 12 می, 2018, 18:36

  عرض سلام و ادب بنده ۲۷ سال سابقه خدمت دارم و امسال دچار بیماری خاص شده ام جراحی کردم و شیمی درمان شده و در حال حاضر رادیو تراپی انجام می دهم با توجه به تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان در سال ۹۶ بنده می توانم درخواست بازنشتگی بدهم ؟ا راهنمایی بفرمایید

 • اموراداری wrote on 13 می, 2018, 10:38

  فعلا بخشنامه ای ابلاغ نشده است

 • علی wrote on 12 می, 2018, 20:30

  با سلام. چند ماه پیش هیات دولت تصویب کرد که تبدیل وضعیت معلمان پیمانی به رسمی- ازمایشی بلامانع است. ولی فکر می کنم اموزش و پرورش هیچ علاقه ای به این امر ندارد!!! تکلیف ما چیست که پس از گذشت ۱۰ سال هنوز بلاتکلیف هستیم؟؟؟

 • فرهنگی wrote on 13 می, 2018, 19:04

  باسلام و درود و خسته نباشید خدمت شما بزرگوار،
  لطفا” می فرمائید آیا سیستم کارگزینی از سال ۹۲ برای ثبت ساعات ضمن خدمت
  توسط  کارشناسان کارگزینی ادارات و مناطق،بسته و امکان ثبت وجود ندارد؟این سخن 
  صحیح است؟رئیس کارگزینی هم همین طور؟پس چه قسمتی این دسترسی را دارد؟
  مگر آنچه در فرم خلاصه سابقه پرسنلی ثبت شده، توسط کارگزینی انجام نشده؟
  ببخشید که این قدر سوال می پرسم و خاطر شما را مکدر می نمایم.باور کنید پاسخ
  سوالاتم را نمی دانم و فقط پاسخ شما برایم معتبر است.
  طبق توصیه ی شما کارشناس محترم باید خطاب به اداره نامه می نوشتم که این کار را
  انجام دادم ولیکن دیروز به من گفتند باید صبر کنم تا فن آوری پاسخ را بگویند و منتظر 
  باشم.حالا به نظر شما،من منتظر بمانم یا نامه ی کتبی را تحویل و پیگیری نمایم تا به 
  نتیجه برسم؟لطفا” ناآگاهی ام را که مسبب ناراحتی شما می شود به بزرگ منشی خود
  ببخشائید و سوال هایم را بدون پاسخ نگذارید.
  با سپاس و نهایت قدردانی

 • اموراداری wrote on 14 می, 2018, 10:16

  منتظر پاسخ باشید
  درصورت عدم پاسخ می بایست به مراجع بالاتر (اداره کل و..) نامه بنویسید

 • امین wrote on 17 می, 2018, 4:19

  باسلام
  بنده یکسال(سال۸۱) مدیر دروس بوده‌ام، جزء سوابق جهت تقلیل ساعات تدریس محسوب می‌شود؟

 • اموراداری wrote on 17 می, 2018, 8:16

  مدیر دروس جز مشاغل آموزشی می باشد

 • سامان wrote on 17 می, 2018, 13:35

  سلام و خسته نباشید
  من نیروی دبیری و رسمی هستم. سال ۹۰ اولین بار در منطقه ای که درس میدادم ۴ ماه در مدرسه تدریس کردم و بعد به علت اعتراض دانش آموزان به نحوه تدریس من یه معلم دیگه که تازه به اونجا منتقل شده بود بجا من آوردن و از دی ماه ۹۰ به من ابلاغ های دستنویس دادن بهمن رفتم توی یه مدرسه بعد یک ماه که رفتم معلم سابقه دار که براشون اومد از اداره بلز ابلغ دستنویس دادن گفتن برو یه مدرسه دیگه اسفند هم اونجا بودن بعد گفتن دیگه نمیخاییم
  بعد عید ابلاغ دستنویس دادن بهم برا یه مدرسه دیگه که دیگه سال تحصیلیو اونجا ختم کردم!
  حدود ۱۲ ساعت درس خودمو تدریس میکردم باقیش کار دفتری بود.
  من از ابلاغ کامپیوتری اطلاعی نداشتم سال بعد فهمیدم که سال ۹۰_۹۱
  ابلاغ کامپیوتری ندادنه پارسال رفتم دنبالش ابلاغای دستی۹۰_۹۱ را داشتم گفتم توی اتوماسیون ثبت کنید گفتن نمیشه دیگه ثبت کرد همون سال باید ثبت میشده که کارگزینی اشتباه کرده! ابلاغ های دستی که داشتم کپیش توی پروندم نبود
  اما خودم داشتمشون یکیشو کمی کردن گذاشتن توی پروندم اما ثبت کامپیوتر نکردن
  توی فرم ۵۰۲ برام یکی از مدرسه ها ثبت شده اما ابلاغ کامپیوتری توی اتوماسیون نیست
  خاستم ببینم واقعن دیگه نمیشه ثبتش کرد هرچی اسرار کردن گفتن نمیشه دیگه توی سیستم ثبت کرد
  با تشکر فراوان

 • سامان wrote on 17 می, 2018, 13:42

  چون اونسال ابلاغ برام ثبت نیست ممکنه به یه منطقه دیگه منتقل شدم اونسالو برام امتیاز حساب نکنن

 • اموراداری wrote on 19 می, 2018, 11:24

  امتیاز سابقه برابر حکم قابل محاسبه است
  در فرم۵۰۲ نیز ابلاغ درج نمی گردد

 • ناشناس wrote on 17 می, 2018, 15:17

  سلام.به هرحال کدام دستورالعمل اجرامیشه ۶تا۱۲درصدیامنتظرجواب استفساریه بمانیم

 • اموراداری wrote on 17 می, 2018, 18:52

  باید منتظر باشیم

 • ناشناس wrote on 17 می, 2018, 22:02

  با سلام لطفا در مورد بخشنامه ۹۱/۳۰۱۲۷/۷۱تفاوت تطبیق مدیریت یه سوال داشتم.کسی که از سال ۸۰تا۸۷مدیر بوده وسپس یکسال مرخصی زایمان بوده ومجددا تا سال ۹۱معاون بوده شامل بخشنامه مذکور می گردد؟ممنونم راهنمایی کنید

 • اموراداری wrote on 19 می, 2018, 8:16

  همکارانی که در ۸۸/۱/۱ حق مدیریت در حکم داشته باشند تفاوت تطبیق مدیریت در حکم دارند

 • امین wrote on 18 می, 2018, 0:43

  سلام
  ضمن تشکر از پاسخ شما، پیرو سؤال قبلی که مدیر دروس از مشاغل آموزشی است. کارگزین محل خدمت بنده چنین نظری ندارد و معتقد است که جزء سابقهٔ شما جهت تقلیل ساعات محسوب نمی‌شود. جهت اقناع ایشان چه کنم؟

 • اموراداری wrote on 20 می, 2018, 17:54

  نامه بنویسید تا استعلام بگیرند
  حتی بخواهید اداره کل از وزارتخانه استعلام بگیرد

 • حسن wrote on 19 می, 2018, 10:17

  حسن
  با عرض سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
  در خصوص هزینه مهد کودک به کارگزینی محل خدمت مراجعه نمودم که فرمودند شما انتقال موقت هستید و باید به محل خدمت اصلی مراجعه کنید. با توجه به فاصله ۲۰۰۰ کیلومتری (بجنود تا شهرستان راسک سیستان و بلوچستان) امکان مراجهع حضوری میسر نبود و به تلفن هم جواب ندادند تا زمانی که موفق به صحبت شدم که فرمودند مهلت تا ۲۴/۲/۹۶ بوده و به اتمام رسیده خواهشمند است راهنمایی بفرمایید چهکار کنیم که حقمان ضایع نگردد. متشکرم

 • اموراداری wrote on 19 می, 2018, 11:19

  چون جمع آوری آمار بوده است لذا منطقه ای که در آن به صورت موقت خدمت می کنید می توانستند اطلاعات شما را نیز ارسال نمایند
  از مبدا بخواهید اطلاعات تکمیلی شما را ارسال نمایند
  همچنین می تئانید با اداره کل استان نیز تماس بگیرید

 • امین wrote on 19 می, 2018, 12:46

  سلام
  امور اداری بزرگوار
  لطفا در مورد سؤال پیش‌گفته راهنمایی فرمایید.

 • اموراداری wrote on 19 می, 2018, 12:53

  منتظر باشید

 • عباس wrote on 20 می, 2018, 14:16

  با سلام و عرض خسته نباشید و تشکر بابت پاسخگویی به سوالات همکاران
  بنده در منطقه کمتر توسعه یافته خدمت میکنم و از آنجایی که مدت زمان تحصیل در کسب رتبه و طبقه در این مناطق محاسبه نمیشود، آیا بعد از گذشت ۷_۸ سال که وارد منطقه غیر کمتر توسعه یافته میشوم این مدت زمان تحصیل برای کسب رتبه و طبقه قابل استفاده است؟
  و سوال دیگر اینکه رتبه مقدماتی به پایه و اعمال مدرک ارشد (طبقه ۵) چقدر به حقوق اضافه میگردد؟ (با توجه به ضریب ریالی قبل)
  با سپاس

 • اموراداری wrote on 20 می, 2018, 14:28

  همکار عزیز
  برای ارتقاء به رتبه پایه ۳سال تجربه ، ارشد ۶سال تجربه، خبره۹سال و عالی ۱۲ سال سوابق تجربی نیاز است.
  بدون کمتر توسعه یافته حدود۱۵۰(رتبه)
  بدون کمتر توسعه یافته حدود ۱۴۰

 • اشکان wrote on 21 می, 2018, 1:16

  با سلام خسته نباشید.برای برخورداری از مزایای ضمن خدمت در حکم باید شخصا به امور اداری مراجعه کرد یا بصورت خودکار صورت میگیره.با تشکر

 • اموراداری wrote on 21 می, 2018, 8:20

  به صورت خودکار انجام می شود
  برای اطلاع از مجموع ضمن خدمت محاسبه شده می توانید از امور اداری بپرسید

 • محمد wrote on 21 می, 2018, 9:21

  سلام
  در مورد نحوه ی تسویه حساب نیروهای پیمانی برای خروج از آموزش و پرورش توضیح می فرمایید؟

 • اموراداری wrote on 21 می, 2018, 11:12

  کارمند پیمانی هر زمان که بخواهد می تواند استعفا داده و از سیستم خارج گردد

 • محمد wrote on 21 می, 2018, 19:51

  با سلام
  در مدرسه کاردانش اگه یک رشته دوسال پشت سرهم تشکیل نشه آیا اون مدرسه دیگه نمیتونه اون رشته رو تشکیل بده و حذف میشه؟؟

 • اموراداری wrote on 22 می, 2018, 8:34

  راه اندازی مجدد یک رشته مستلزم طی کردن روند اخذ آن از سوی اداره و تایید اداره کل آموزش و پرورش استان می باشد.

 • جهانگیر wrote on 9 ژانویه, 2019, 23:05

  با احترام به استحضار می رساند که اینجانب از مشاورین ناحیه سه کرمانشاه که در مورخه ۱/۷/۶۸ جذب دانشسرای دوره دوساله شدم واکنون ۳۰ سال سابقه خدمت دارم که درمردادماه ۱۳۸۱از مرکز مدیریت دولتی کرمانشاه مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با ارزش استخدامی اخذ نموده ام ودر تیرماه ۱۳۹۷ موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزادواحد کرمانشاه شدم ونیز علاقمند به رشته شغلی خود می باشم لذا از مقام محترم خواهشمندم که مدرک جدیدم جایگزین مدرک قبلی شود ودر حکم اصلاح شود تا امکان ادامه خدمت تا ۳۵ سال را داشته باشم

 • اموراداری wrote on 10 ژانویه, 2019, 9:02

  همکار گرامی
  درخواست خود را از طریق اداره و مراجع بالاتر پیگیری فرمایید.
  ان شاء الله نتیجه بگیرید.

 • رضا wrote on 10 ژانویه, 2019, 22:52

  با سلام و خدا قوت
  اینجانب با ۲۲ سال سابقه در اداره با مدرک کارشناسی آموزش ابتدایی و رسته اداری متقاضی تغییر رسته به آموزشی بدون حذف تجربیات شغلی و از دست دادن طبقات شغلی خود می باشم . امکان این کار وجود دارد یا نه.
  می توانم در قسمت معاون اجرایی مدارس(دفتردار قدیم) انجام وظیفه نمایم.
  از اینکه بدون دردسر ما به جواب سوالاتمان می رسیم بی نهایت از شما سپاس گزارم

 • اموراداری wrote on 11 ژانویه, 2019, 16:25

  تغییر سمت با بخشنامه های فعلی به نفع شما نیست.
  چون حتی پست معاون اجرایی نیز جز مشاغل معلمان می باشد.
  مگر با اغماض با شما عمل کنند

 • مینا wrote on 12 ژانویه, 2019, 10:50

  سلام خسته نباشید. من دکتر برام یک ماه استعلاجی نوشته است مدارک پزشکی و برگه استعلاجی را بردم اداره محل کار گفتن ۲۰ هزار به حساب پزشک اداره بریزید و باید چند روز دیگه بیایید کمسیون که تایید کنه
  یعنی قانون عوض شده؟؟؟ چون بیشتر از ۲۱ روز قبلن نیاز به تایید پزشک اداره نبود و کمسیون لازم نداشت و کلینیک اموزش و پرورش مرکز استان باید تایید میکرد

 • اموراداری wrote on 12 ژانویه, 2019, 11:31

  قانون تغییری نداشته است.
  ولی اداره در برخی موارد(مثلاعدم تایید گواهی توسط پزشک معتمد) می تواند گواهی را به کمیسیون ارجاع نماید.

 • هادی wrote on 12 ژانویه, 2019, 14:09

  آیا ضریب حقوق یک عضو پیمانی با رسمی متفاوت است؟

 • اموراداری wrote on 13 ژانویه, 2019, 8:27

  حقوق کارکنان پیمانی و رسمی تفاوتی ندارد

 • هادی-ماده 28 wrote on 13 ژانویه, 2019, 10:48

  بنده تازه استخدام شدم و پیمانی هستم و همکارام تازه فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان است ولی ضریب ریلی حکم او ۱۹۷۲ و من ۱۷۵۲ است چرا؟ گروه و طبقه و مدرکمون یکسان است. او ۴ سال سابقه تجربی داره من ۲ سال غیر مرتبط که نباید تو ضریب ریالی اثر داشته باشه.

 • اموراداری wrote on 13 ژانویه, 2019, 11:56

  ضریب امسال ۱۷۹۷ می باشد(کف ضریب)
  اختلاف ضریب به علت اعمال افزایش حقوق پلکانی که از ۹۷/۱/۱ اجرا شده است می باشد.

 • هادی-ماده 28 wrote on 13 ژانویه, 2019, 17:02

  با سلام خوب سوال من هم همین است چرا پلکانی برای من که حقوق کمتری دارم ضریب ریالی کمتری دارد؟ مگر نباید افزایش پلکانی به نفع حقوق های کمتر باشد. حکم من ۱۴۰۰۰۰۰ است. چرا من که کف ضریب حقوق رادارم کف ضریب هم اعمال شده است؟

 • اموراداری wrote on 14 ژانویه, 2019, 7:52

  روش پلکانی با توجه به حقوق سال قبل قابل محاسبه است.

 • احمد صفری wrote on 14 ژانویه, 2019, 23:38

  با سلام
  بالای صفحه نوشته فعالیت این سایت هیچ ارتباط کاری و اداری با آموزش وپرورش ندارد یعنی چه ؟
  میبخشید پس این اطلاعات درست از کجا میذارید بروی سایت؟

 • اموراداری wrote on 15 ژانویه, 2019, 8:13

  سلام
  چند سالی در امور اداری یکی از مناطق در خدمت همکاران بوده ام.
  هدف صرفا تبادل تجربیات می باشد.

 • صمدى wrote on 21 ژانویه, 2019, 19:40

  باسلام.مبلغ سختى کار آموزگاران استثنایى در سال ٩٧ چقدر باید باشد؟

 • اموراداری wrote on 22 ژانویه, 2019, 7:54

  ۱۰۰۰ امتیاز می باشد که امتیاز در ضریب سال ضرب می شود.

 • ناشناس wrote on 26 ژانویه, 2019, 11:30

  با سلام و احترام

  ….آیا بخشنامه اعمال مدرک تحصیلی برای فرزندان ایثارگران(رزمندگان بالای ۶ ماه) به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است؟ …..آیا دستگاههای اجرایی میتوانند از انجام بخشنامه سربازنند؟ یا مثلا بگوین اگر کسی تا فلان تاریخ مدرک گرفته بیاد اعمال مدرک میشه ؟

  لطفا ممنون میشم اگر جواب بدین…خواهش میکنم با تشکر

 • اموراداری wrote on 26 ژانویه, 2019, 13:21

  در حال حاضرفرزندان رزمندگان بالای ۶ ماه صرفا از مزایای تبدیل وضع استخدامی (پیمانی به رسمی) بهره مند می شوند.

 • حبیب wrote on 2 فوریه, 2019, 1:25

  حق الزحمه مدیران و معاونین مجتمع های ورزشی وابسته به آموزش و پرورش چگونه پرداخت می شود
  اگر بخشنامه ای در این ارتباط وجود دارد مهربانی بفرمایید بارگزاری کنید

 • اموراداری wrote on 2 فوریه, 2019, 16:34

  حق مدیربت بر اساس حکم است.
  مزایای جانبی بر اساس درآمد سالن و توافق با اداره می باشد.

 • هنرآموز wrote on 4 فوریه, 2019, 12:08

  سلام آیا میزان افزایش حقوق بابت اعمال مدرک تحصیلی با توچه به رشته تحصیلی متفاوت است؟ مثلا مهندسی با علوم انسانی؟

 • اموراداری wrote on 4 فوریه, 2019, 14:21

  خیر تفاوتی ندارید

 • هاشمی wrote on 4 فوریه, 2019, 14:52

  سلام
  بازنشستگان آموزش و پرورش می‌توانند ضامن افراد بغیر از بستگان درجه یک خود بشوند؟ با تشکر

 • اموراداری wrote on 4 فوریه, 2019, 17:09

  این مساله بستگی به تصمیم منطقه محل دریافت حقوق دارد.
  از نظر قانونی منعی ندارد

 • علی wrote on 5 فوریه, 2019, 14:25

  سلام درمورد تفاوت سختی کار اموزگاران ورزش و دبیران ورزش سوال داشتم چرا مال اموزگاران کمتر می باشد

 • اموراداری wrote on 5 فوریه, 2019, 17:38

  برای آموزگاران تربیت بدنی سختی کار در حد آموزگاران پیش بینی شده که به نظر نیاز به اصلاح می باشد.

 • نسیم wrote on 16 فوریه, 2019, 20:15

  با سلام وخسته نباشید.من امسال استخدام پیمانی شده ام.در اموزش وپرورش.در یک مرکز خصوصی ۶سال سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی دارم.تکلیف این ۶سال در اموزش وپرورش چگونه خواهد بود؟ومن باید چه اقدامی انجام دهم؟لازم به ذکر هس محل کارم ربطی به اموزش وپرورش نداشت.ممنون میشم جوابمو بدین

 • اموراداری wrote on 17 فوریه, 2019, 10:25

  سلام
  باقوانینی فعلی سابقه موصوف قابل محاسبه در حکم نیست.
  البته چنانچه در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی می باشید در حقوق بازنشستگی شما موثر است.

 • مینا wrote on 26 فوریه, 2019, 11:22

  سلام. دکتر زنان برای من استعلاجی یک ماهه نوشته به علت مشکلاتم حین بارداری ، دکتر اداره محل کار ان را تایید نکرده و گفته باید مراجعه حضوری کنم در حالی که محل زندگی من از محل کارم ۱۷۰ کیلومتره و من نمیتونم حضورن برم بخاطر همین مشکلاتم در بارداری
  حالا چکار کنم؟ ایا برام غیبت رد میشه؟

 • اموراداری wrote on 26 فوریه, 2019, 12:40

  سلام
  معمولا غیبت بیش از ۲۰ روز را کمیسیون یا شورای پزشکی برای کارمندان رسمی تایید می کند که معمولا هم در موارد حاد با ارائه مدارک گواهی مورد بررسی قرار می گیرد.
  درهرحال سعی کنید به صورت تلفنی با پزشک معتمد تماس داشته باشیدو مشکلتان را با وی در میا بگذارید.

 • نجمه wrote on 28 فوریه, 2019, 11:09

  سلام و خسته نباشید ببخشید من یه سوال پرسیدم آیا خودتون حذفش کردین که دیگه نپرسم
  سوالم این بود: من از ۲۵ بهمن تا ۲۶ اسفند دکتر برام استعلاجی استراحت بارداری نوشته و مدارک تحویل اداره داده شد و روزی که دکتر اداره مدارکو بررسی میکرد من بخاطر خطر زایمان زود رس و دوری مسیر ۱۷۰ کیلومتر نتونستم خودم مراجعه حضوری کنم و دکتر اداره استعلاجی منو تایید نکرد
  حالا از کارگزینی زنگ زدن که ماه اسفند برات حقوق رد نمیشه
  ایا من میتونم اعتراض بزنم؟

 • اموراداری wrote on 1 مارس, 2019, 19:26

  چنانچه پزشک تایید نکرد از اداره بخواهید جهت بررسی مجدد گواهی به کمیسیون پزشکی و یا شورای پزشکی ارسال گردد.

 • نجمه wrote on 28 فوریه, 2019, 12:39

  سلام من مینا هستم
  میشه به سوالم جواب بدید
  وقتی استلاجی ۳۵ روزه مت تایید نشده و حقوق اسفند گفتن پرداخت نمیشه پس این یک ماه یعنی برا من مرخصی بدون حقوق رد میشه؟

 • اموراداری wrote on 1 مارس, 2019, 19:22

  درخواست بدون حقوق به اداره ارائه نمایید

 • محمدرضا wrote on 9 مارس, 2019, 17:47

  با عرض سلام .می خواستم بپرسم کسانی که بعد از ۳۰ سال با درخواست خود استمرار خدمت دارند آیا همچنان مالیات از حقوقشان کسر می شود؟ یا این که مالیات هم مانند صندوق بازنشستگی باید قطع شود؟

 • اموراداری wrote on 10 مارس, 2019, 8:16

  سلام
  مالیات کماکان کسر می گردد.
  فقط در سالی که بازنشسته می شوند می توانند مالیات آن سال را پس بگیرند.

 • محسن wrote on 13 مارس, 2019, 17:53

  با سلام و عرض ادب، دبیر فوق لیسانس با ۲۷ سال سابقه خدمت هستم. قبلا از ۴ سال تعجیل ضمن خدمت ۱۷۶ ساعت استفاده کردم و قبل از سال ۸۸ یک گروه تشویقی و سال ۹۱ هم یک گروه تشویقی دیگر گرفتم که گروه تشویقی اخیر طبق بخشنامه وزارتی خذف و به طبقه ورودی اضافه گردد. لطفا بفرمایید با این شرایط الان باید طبقه بنده چند باشد؟

 • اموراداری wrote on 13 مارس, 2019, 19:03

  سلام
  طبقه ۱۳

 • محسن wrote on 13 مارس, 2019, 21:00

  تشکر از پاسخ شما

 • سارا wrote on 14 مارس, 2019, 9:30

  سلام ببخشید
  به ازای هرروز غیبت غیر مجاز چقدر از حقوق کم میشه
  مثلن چه درصدی از حکم

 • اموراداری wrote on 14 مارس, 2019, 10:13

  سلام
  یک روز معادل حقوق مندرج در حکم تقسیم بر۳۰

 • جعفر wrote on 15 مارس, 2019, 13:48

  با سلام
  من ۶۱۸ ساعت ضمم خدمت دارم که فقط۲۵۰ ساعت آن اعمال شده است و سال قبل هیچ ساعتی اعمال نشد و الان ۳۶۸ ساعت بلا تکلیف میماند آیا کارگزینی به صورت دستی میتواند ساعات رو وارد کند؟

 • اموراداری wrote on 15 مارس, 2019, 14:16

  سلام
  امتیاز حق شاغل به صورت دستی قابل افزایش است.

 • جعفر wrote on 15 مارس, 2019, 16:52

  بسیار متشکرم.

 • داود wrote on 16 مارس, 2019, 12:42

  باسلام وخسته نباشین 
  میخواستم بدونم ایا سنوات دوره تحصیل فرهنگیان در ارتقا رتبه وطبقه تاثیر داره وبه حکم مبلغی اضافه میشه یانه.چونکه سنوات دوره دانشجوییم ازتاریخ ۱/۷/۸۸لغایت۱/۹/۹۱بارای دیوان تازه حساب شده وبه سنواتم اضافه شده.باتشکر اگه راهنمایی کنین وپاسخ بدین ممنون میشم

 • اموراداری wrote on 16 مارس, 2019, 13:23

  سلام
  چنانچه از ۹۱/۹/۱ در روستا خدمت نکرده باشید موثر است.

 • جعفر wrote on 16 مارس, 2019, 15:18

  با سلام
  از کجا میتوان فهمید که چند ساعت ضمن خدمت در حق شاغل اعمال شده است؟

 • اموراداری wrote on 17 مارس, 2019, 7:57

  سلام
  از امور اداری منطقه باید بپرسید.

 • محمدرضا wrote on 16 مارس, 2019, 17:50

  با عرض سلام و تشکر از پاسخگویی شما . می خواستم بپرسم برای رفتن به دستگاه دیگر انتقال موقت بهتر است یا ماموریت؟ کدام از نظر اداری نفع بیشتری دارد؟

 • اموراداری wrote on 17 مارس, 2019, 8:02

  سلام
  انتقال موقت و ماموریت تقریبا مثل هم می باشند.
  چون هر دو تاریخ پایان و برگشت دارند.

 • حسین wrote on 16 مارس, 2019, 20:41

  با سلام
  آیا تفاوت تطبیق شامل ورودی های سال ۹۱ دانشگاه فرهنگیان، که از مهر ۹۵ مشغول به کار شدند نمیشود؟

 • اموراداری wrote on 17 مارس, 2019, 7:52

  سلام
  خیر

 • مسعود wrote on 19 مارس, 2019, 18:07

  با سلام خدمت شما
  بنده معلم رسمی و با سابقه ۱۱ سال طبقه ۱۰ و رتبه ارشد هستم.در ازمون استخدامی پیمانی یکی از سازمانهای دولتی قبول شدم.لطفا با توجه به موارد زیر مرا راهنمایی کنید:
  ۱)ایا سوابق ۱۱ ساله و رتبه های اخذ شده بنده از جهت دریافت حقوق و مزایا قابل احتساب است؟ یعنی در سازمان جدید مثل کارمند تازه استخدام حقوق میگیرم یا کارمند با ۱۱ سال سابقه(صندوق بازنشستگی هر دو ارگان کشوری است)
  ۲)اگر غیر از این که در بالا ذکر شد است(مثل کارمند تازه استخدام حقوق بگیرم) ارتقا طبقه و رتبه در سازمان جدید به چه صورت است؟
  ضمنا الان در اپ رسته من اموزشی فرهنگی و در سازمان جدید رسته اداری خواهم داشت
  ۳)با توجه به پیمانی شدن در سازمان جدید انتقالی بگیرم بهتر است یا استعفا در اپ و شروع به کار در محل کار جدیدم؟
  پیشاپیش بسیار بسیار سپاسگزارم از راهنمایی شما

 • اموراداری wrote on 25 مارس, 2019, 10:15

  سلام
  قبل از انتقال با امور اداری دستگاه مقصد مذاکره نمایید.

 • منصور wrote on 27 مارس, 2019, 2:21

  با سلام و تبریک سال نو
  من دی۹۷ سی سال خدمتم تکمیل شده ولی بنابر نیاز منطقه تا پایان سال تحصیلی هستم سوالم اینه که پاداش و حقوق بازنشستگی حکم ۹۸ محاسبه میشود یا همان حکم دی۹۷ محاسبه خواهد شد
  از پاسخ‌گویی شما سپاسگزارم

 • اموراداری wrote on 27 مارس, 2019, 12:18

  سلام
  ضمن عرض تبریک، پاداش شما با آخرین حکم محاسبه می شود.

 • منصور wrote on 27 مارس, 2019, 16:59

  با سلام و تشکر از شما
  لطفاً در مورد حقوق بازنشستگی بفرمایید میانگین حقوق محاسبه شده از شهریور۹۶ لغایت شهریور ۹۸ برای بنده محاسبه خواهد شد با توجه به تکمیل سی سال سابقه در دی ۹۷
  ممنون

 • اموراداری wrote on 28 مارس, 2019, 7:24

  سلام
  میانگین دو سال آخر مد نظر است یعنی برای شما تا ابتدای مهر۹۸

 • منصور wrote on 28 مارس, 2019, 12:12

  با سپاس از شما برایتان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم

 • اموراداری wrote on 30 مارس, 2019, 12:14

  ان شاء الله شما هم پیروز و سرافراز باشید.

 • کامران wrote on 2 آوریل, 2019, 13:55

  باعرض سلام وخسته نباشید
  من دانشجومعلم رشته آموزش ابتدایی ام.
  باتوجه به مصوبه مجلس مبنی بر افزایش حقوق کارکنان دولت یعنی کسانیکه از دولت حقوق میگیرند (رسمی ،پیمانی،قراردادی، وشرکتی ….) آیا (۴۰۰۰۰۰+%۱۰)
  شامل دانشجو معلم میگردد.
  دانشجو معلم کارمند رسمی-ازمایشی وزارت آ.پ هست.
  در غیر اینصورت چه افزایشی در حکم آنان اعمال میگردد.
  پیشاپیش از همکاری شما سپاس گزارم.

 • اموراداری wrote on 6 آوریل, 2019, 12:37

  سلام
  باید منتظر مصوبه هیات وزیران بود.

 • رضا wrote on 6 آوریل, 2019, 1:04

  سلام خدمت شما
  قبلا فرم افزایش درصد واریز برای صندوق ذخیره فرهنگیان پر کرده و درصد خود را افزایش دادم. اما حالا از این افزایش پشیمان هستم و از مسئول اداره پرسیدم که دوباره خواهان کاهش درصد ان هستم، که فرموند امکان پذیر نیست و نمیشود.
  سوالم این است که ایا راه حلی ندارد و باید انصراف بدهم؟

 • اموراداری wrote on 6 آوریل, 2019, 12:46

  سلام
  به نظر کاهش ممکن است.
  موضوع را کتبا از اداره درخواست نمایید.
  در صورت پاسخ منفی بخشنامه را درخواست نمایید.
  به سایت صندوق ذخیره نیز سر بزنید.

 • اداری wrote on 9 آوریل, 2019, 12:01

  با سلام.در احتساب سنوات تجربی دوره تحصیل دانشگاه فرهنگیان چگونه محاسبه می شود

 • اموراداری wrote on 10 آوریل, 2019, 11:42

  سنوات تحصیل تجربه نیست.

 • علی wrote on 14 آوریل, 2019, 1:45

  با سلام.
  ایا شرکت در جلسات، کارگاه ها، انجمن هایی که اداره برگزار میکند الزام قانونی دارد؟ از انجایی که این جلسات در خارج از ساعت اداری و اموزشی، بعدازطهر ها و اخر هفته ها برگزار می شود؟
  با تشکر

 • اموراداری wrote on 14 آوریل, 2019, 9:15

  سلام
  الزام قانونی ندارد.
  ولی شرکت مطمئنا موثر می باشد.

 • علی wrote on 15 آوریل, 2019, 14:44

  با سلام و تشکر از پاسخگویتان
  بخاطر عدم شرکت برخی از همکاران به مدارس نامه زدن و از همکاران توضیح به همراه مستندات خواستن!
  چنین نامه هایی در وضعیت کاری ما تاثیر دارد، در صورت عدم پاسخ.

 • اموراداری wrote on 15 آوریل, 2019, 19:05

  سلام
  سعی در تعامل با اداره داشته باشید.
  با توجه به اینکه جهت اجرای یک برنامه وقت و هزینه صرف می شود در صورت امکان شرکت فرمایید.
  مثلا می توانند در انتصاب مد نظر قرار بدهند.

 • حسین wrote on 20 آوریل, 2019, 7:46

  سلام. بنده اداره آموزش و پرورش یکی از نواحی مشغول به کار هستم. اگر بخوام از آموزش و پرورش استعفا بدم باید بابت تعهد ده ساله که داشتم چقدر پرداخت کنم؟؟؟
  در ضمن بنده در قسمت سنجش و امتحانات اداره بودم. آیا حق الزحمه امتحانات و اضافه کاری های معوق و هزینه ایاب و ذهاب که خیلی وقته ندادن هم در تسویه حساب بنده حساب میشه و ازش کسرش میشن یا باید پول نقد بابت تعهدم بدم؟؟

 • اموراداری wrote on 20 آوریل, 2019, 9:02

  سلام
  خرید تعهد با توجه به شرایط هر فرد متفاوت است.

 • محمدی wrote on 25 آوریل, 2019, 23:22

  سلام. اگر حق بیمه مدت خدمت سربازی را به تامین اجتماعی پرداخت کنیم آیا در حق شغل و میزان حکم هم تاثیری داره؟ روی سن بازنشستگی چطور؟

 • اموراداری wrote on 26 آوریل, 2019, 2:15

  سلام
  سربازی به عنوان سابقه دولتی(نه تجربی) قابل محاسبه است که در پی آن در طبقه و رتبه موثر است.
  همچنین به عنوان سنوات بازنشستگی نیز قابل محاسبه است.

 • محسن هستم wrote on 27 آوریل, 2019, 10:53

  باسلام و خسته نباشید به شما همکاران امور اداری میخاستم سوال کنم تغییر سمت نیروهای که در سال ۹۱ استخدام پیمانی هستد کی انجام میشه؟ بعد سوال کنم سال ۹۸ افزاریش حقوق غیر ۴۰۰ هزار تومان ۱۰ درصد افزایش جداگانه انجام میشه ؟ قبلا از همکاری شما متشکرم .

 • اموراداری wrote on 27 آوریل, 2019, 16:08

  سلام
  تغییر سمت منعی ندارد.
  تا کنون در برخی مناطق به صورت محدود تغییر سمت انجام شده است.

 • معلم wrote on 28 آوریل, 2019, 22:54

  سلام
  چرا نیروهای تازه استخدام ماده ۲۸ امتیاز و تفاوت تطبیق ندارند؟

 • اموراداری wrote on 29 آوریل, 2019, 10:36

  تفاوت تطبیق با حقوق سال ۸۷ محاسبه می شد که آموزش و پرورش این رقم را بعدها به صورت ثابت به افراد جدید الاستخدام پرداخت می نمود که با رای دیوان از سال ۹۵ متوقف شد.

 • شجاعی wrote on 4 می, 2019, 19:44

  با سلام وخسته نباشید به شما عزیز بزرگوار.بنده هنرآموز یکی ازهنرستانها هستم امتیاز سختی کار بنده قبلا ۴۲۰ بود.بعداز بخشنامه ای که آمد و۱۲۰ امتیاز کم کردند و دوباره ۱۲۰ امتیاز اضافه شد الان امتیاز سختی کار من۳۰۰ شده بااینکه ابلاغ بنده مثل همان ابلاغ سال قبل است و تغییری نکرده؟ به کارگزینی اداره اعتراض کردم گفتند سیستم کامپیوتری اینطوری میزنه. لطفا بفرمایید چکار کنم ۱۲۰ امتیاز الکی از بین میره. ممنون از زحمات شما

 • اموراداری wrote on 5 می, 2019, 16:32

  سلام
  قبلا با توجه به هر رشته فنی سختی کار متفاوت و در برخی رشته ها تا ۳۶۰ بود
  با ارسال نگارش پرسنلی فعلا سختی کار هنرآموزان ۳۰۰ امتیاز تعیین شده است.

 • امیر wrote on 5 می, 2019, 23:31

  با عرض ادب
  احکام جدید پس کی صادر خواهند شد؟

 • اموراداری wrote on 6 می, 2019, 8:22

  مشخص نیست.
  اطلاع رسانی خواهد شد.

 • محمد wrote on 6 می, 2019, 23:23

  با سلام.خدا قوت
  هنوز تبدیل پیمانی به رسمی بخشنامه ش اصلاح و ابلاغ نشده؟!
  تشکر

 • اموراداری wrote on 7 می, 2019, 7:20

  سلام
  دستورالعملی ایلاغ نشده است.

 • محمدرضا wrote on 20 می, 2019, 13:15

  سلام و خسته نباشید, پیشنهاد رفتن به اداره بهم شده است, میخوام بدونم با رفتن به اداره چه مقدار از حکم من کم میشود, با اینکه طرح تمام وقت و فوق العاده کمتر توسعه دارم که جمعا مبلغ ۸۵۰۰۰۰ تومان میشود، آیا با رفتن به اداره چیزی به حکمم اضافه میشود؟؟ ممنون میشوم که راهنمایی بفرمایید.

 • اموراداری wrote on 20 می, 2019, 13:46

  سلام
  سابقه و رتبه وطبقه؟

 • محمدرضا wrote on 20 می, 2019, 16:16

  سابقه ۱۷سال , رتبه عالی, طبقه ۱۲، فوق لیسانس

 • اموراداری wrote on 21 می, 2019, 8:19

  حقوق شما با شرایط اعلامی با کاهش چشمگیری روبرو خواهد شد.

 • محمد wrote on 22 می, 2019, 21:19

  سلام امور اداری عزیز ایا برای احراز پست معاونت اموزشی هنرستان با مدرک کاردانی میشه اقدام کرد؟متشکرم از پاسختتون

 • اموراداری wrote on 23 می, 2019, 7:45

  سلام
  خیر

 • حسین wrote on 23 می, 2019, 2:10

  با سلام خدمت همکار عزیز بنده حکمم ۵میلیون می باشد در مهر ۹۸ بازنشست می شوم حدودا چه مبلغی از حکمم کسر می شود ممنون از پاسخگویتون

 • اموراداری wrote on 23 می, 2019, 7:39

  سلام
  بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافته و عائله مندی و اولاد در میانگین محاسبه نمی شود.
  جواب ذهنی نمی توان داد.

 • رضایی س م wrote on 13 ژوئن, 2019, 21:08

  سلام و قدردانی از زحمات و پاسخگویی. ایا در اجرای ضریب سال جدید دستوری مبنی بر کاهش و تغییر امتیازات مدیریت در نگارش وجود داشت؟ چون در حکم بنده ازامتیاز مدیریت که قبلا ۲۳۰۰ بوده است کسر شد

 • اموراداری wrote on 15 ژوئن, 2019, 10:04

  سلام
  درجه محل خدمت شما تغییر کرده است.
  البته این کاهش از بهمن ۹۷ در سیستمها اتفاق افتاده بوده است.

 • رضایی س م wrote on 14 ژوئن, 2019, 10:48

  باسلام مجدد. برای بازنشستگی جانباز حالت اشتغال با ۵۰ سال سن و سابقه ۲۶سال؛قبلا از حضرتعالی پرسیدم که فرمودید تحقیق میفرمایید تا جوابی ارائه کنید وبنده یاداوری کنم.با پوزش

 • اموراداری wrote on 15 ژوئن, 2019, 9:59

  سلام
  آیابازنشستگی با ۵۰ سال سن و ۲۵سال سابقه برای جانباز حالت اشتغال میسر است؟ بازخریدی چطور؟

  سلام
  مدرک تحصیلی چی دارد
  اگر لیسانس وبالاتر باستناد ماده ۱۰۳ باید ۵۵سال سن داشته باشد واگر مدرک کمتر ازلیسانس وبالاتر از۲۵ سال باهمان سنوات واقعی می تواند باارایه درخواست بازنشسته شود اما قبل بانمایندگی بازنشستگی هماهنگی نمایید.

 • محمدصادق محمدی wrote on 15 ژوئن, 2019, 15:45

  باسلام لطفا بفرمایید آیا سرپرستان خوابگاه شبانه روزی علاوه بر ساعات کاری خویش ساعت تدریس موظف هم بایستی داشته باشند؟ چند ساعت؟وچرا خراسان جنوبی همراه با سر پرستی خوابگاه ۱۲ یا ۱۴ ساعت تدریس موظف راهم اجبارا تحمیل می نماید بدون اینکه در ابلاغتان آورده شود. ممنون

 • اموراداری wrote on 18 ژوئن, 2019, 9:05

  سرپرستان برای سال ۹۷-۹۸در ابلاغ ساعتی در نظر گرفته نشده است.
  البته احتمالا ساعت مازاد را نپذیرد چنانچه متقاضی وجود داشته باشد سرپرستی را از دست بدهید.

 • مرسل wrote on 15 ژوئن, 2019, 21:14

  سلام و خسته نباشید, آیا فوق العاده ویژه ای که بابت طرح تمام وقت به احکام معلمان اضافه شده, در پاداش و حقوق بازنشستگی هم اعمال میشود یا خیر؟؟ چون از جایی شنیدم که گفتن جز پاداش محسوب میشود اما جز حقوق بازنشستگی خیر؟؟؟

 • اموراداری wrote on 18 ژوئن, 2019, 9:00

  سلام
  در خصوص فوق العاده ویژه دیوان عدالت رای مبنی بر عدم محاسبه در پاداش داده است.
  در بازنشستگی قابل احتساب است.

 • محمد wrote on 16 ژوئن, 2019, 23:30

  سلام من جزو افرادی هستم که سال ۹۱ در ماموریت بودند و از دریافت بند سایر محروم شدند.آیا بعد از ۷ سال هنوز راه حلی برای رفع این مشکل وجود ندارد؟

 • اموراداری wrote on 18 ژوئن, 2019, 8:56

  سلام
  در اداره ایی که مامور بوده اید چنانچه مشمول شده اید برای شما برقرار می گردد.

 • انبار دار مدرسه wrote on 22 ژوئن, 2019, 14:10

  سلام. اینجانب با مدرک فوق دیپلم فن آوری ارتباطات طبقه ۹ رتبه ارشد و با سنوات ۲۹ سال در رسته ی اداری مالی و در بخش هنرستان انبار دار می باشم. سوالم این هست که در بخشنامه امسال تغییر سمت آموزشی که تقاضای سمت استاکاری در بخش فنی و حرفه ایی داده ام آیا طبقه و رتبه من و یا حقوق من مانند افراد جدید استخدام می شود و طبقه و رتبه حقوق کاهش می یابد یا بیشار می شود. ممنون میشم پاسخ بدید. باتشکر

 • اموراداری wrote on 23 ژوئن, 2019, 11:29

  با سوابق شما تبدیل وضعیت به صلاح نیست.
  در شرایط فعلی بازنشستگی به علت همسان سازی به نفع شماست.

 • علی wrote on 23 ژوئن, 2019, 13:59

  سلام امور اداری عزیز خسته نباشید
  لطفا راهنمایی کنید که مدیر کانون فرهنگی شدن چه مزایایی داره ؟
  و چقدر به حکمم اضافه میشه

 • اموراداری wrote on 26 ژوئن, 2019, 13:03

  مدیریت ۶۰۰ امتیاز
  ویژه ۲۸ درصد به شرط قطع حق شغل حرفه ای
  فوق العاده شغل ۲۰۰ امتیاز(۵۰۰افزایش)

 • محمد wrote on 23 ژوئن, 2019, 20:23

  با سلام مجدد منظورتون چیه از این جمله؟«در اداره ایی که مامور بوده اید چنانچه مشمول شده اید برای شما برقرار می گردد.».
  چون همان سال ۹۱ مهرماه از ماموریت برگشتم اما اداره متبوع از زدن حکم برای بند سایر خودداری کرد چون ۶ ماه اول آن سال را در ماموریت بودم

 • اموراداری wrote on 26 ژوئن, 2019, 12:59

  براساس احکام حد فاصل اسفند۹۰تا تیر ۹۱ چنانچه مشمول سایر(تطبیق۹۰)بوده اید باید دستگاهی که در آن مامور شده بودید برقرار نماید.

 • خزایی wrote on 24 ژوئن, 2019, 15:34

  با عرض سلام و خسته نباشید.
  بنده ۱۵ سال و ۸ ماه سنوات دارم و از مهر ۸۷ تا مهر ۹۲ در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت کردم اما متأسفانه به دلیل نداشتن اطلاعات کافی و پیگیر نبودن فروردین امسال رتبه خبره گرفتم ایا این باعث میشه رتبه عالی رو هم با تأخیر بگیرم?

 • اموراداری wrote on 26 ژوئن, 2019, 12:56

  سلام
  منطقه باید حکم ارتقا رتبه خبره را از زمان استحقاق صادر نماید.

 • مصطفی wrote on 25 ژوئن, 2019, 18:02

  سلام…سالانه نهایتا چند ساعت ضمن خدمت در حکم قابل اعماله

 • اموراداری wrote on 26 ژوئن, 2019, 12:47

  سلام
  ۲۵۰

 • مصطفی wrote on 25 ژوئن, 2019, 18:03

  اگه کسی بالای سقف ساعات قابل اعماله سالانه در حکم ضمن خدمت بگیره..ارزشی داره؟

 • اموراداری wrote on 26 ژوئن, 2019, 12:47

  سلام
  برای ارزشیابی و رتبه و سازماندهی …

 • ناشناس wrote on 25 ژوئن, 2019, 18:09

  سلام ایا فایده ای داره دانشجو معلم ضمن خدمت کسب کنه؟اخه حق شاغل دانشجو معلما همه یکسانه

 • اموراداری wrote on 26 ژوئن, 2019, 12:51

  سلام
  برای زمان قطعی شدن موثر است.

 • علی آقا wrote on 26 ژوئن, 2019, 11:34

  با سلام.
  همکارانی که سال گذشته یعنی مهر ۹۷ بازنشسته شده و بیش از شش ماه داوطلبانه بسیجی دارند، ایا مشمول یک مقطع بالاتر میشوند؟ وضعیت آنها چگونه می شود؟
  ممنونم

 • اموراداری wrote on 26 ژوئن, 2019, 12:44

  سلام
  با بخشنامه فعلی مشمول نمی شوند.

 • مصطفی wrote on 26 ژوئن, 2019, 13:23

  سلام منظورم اینه مثلا اگه کسی بر فرض محال ۵۰۰ساعت در سال ۹۸ضمن خدمت بگیره از این ۵۰۰ساعت ۲۵۰ساعتش واس سال ۹۹ مصرف میشه…ایا ۲۵۰ساعت باقی مونده واس سال ۱۴۰۰ صرف میشه؟

 • اموراداری wrote on 1 جولای, 2019, 8:26

  سلام
  برای سالهای بعد قابل احتساب است.
  البته سیستم پرسنلی محاسبه می کند

 • احمد ب wrote on 27 ژوئن, 2019, 10:59

  آیا ضمن خدمت در افزایش حقوق سالانه موثراست جگونه؟

 • اموراداری wrote on 1 جولای, 2019, 8:12

  تا۱۰۰۰ساعت موثر است.
  هردوساعت یک امتیاز به حق شاغل افزوده می شود/

 • احمد wrote on 27 ژوئن, 2019, 11:09

  براساس توافقی که در سال تحصیلی ۱۳۸۸ بین اینجانب ودفتر مدارس خارج ازکشورصورت گرفت از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸لغایت ۳۱/۶/۱۳۸۹با دریافت حقوق ومزایای داخل کشورایران ساعت تدریس موظف خود را در مدارس جمهوری اسلامی ایران در کشور……تدریس کنم وضمنا براساس نامه شماره۰/۷/ ۲۴۳۵۷اداره آموزش وپروش ناحیه ……. از تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۵به بعد مشمول تقلیل ساعت (۲۰ساعت تدریس درهفته) بوده ام ،در حالی که به استناد ابلاغ سرپرستی مدارس ایران در کشور …. در هفته ۳۶ساعت تدریس در مدارس ایرانی در کشور ……داشته ام.(۱۶ ساعت تدریس مازاد بر ساعات تدریس موظف).در قبال ۱۶ ساعت تدریس مازاد هفتگی ،حق التدریسی به اینجانب داده نشده است.در حال حاضر بازنشسه هستم چگونه می توانم حق التدریس ۱۶ ساعت را از اموزش وپرورش مطالبه کنم

 • اموراداری wrote on 1 جولای, 2019, 8:12

  آیادر توافق ۳۶ ساعت را پذیرفته اید؟
  در صورت عدم پذیرش مراتب را کتبا به اداره کل مربوطه اعلام و خواستار جواب باشید.
  سپس می توانید طرح شکایت نمایید.

 • هنرآموز استاد کار wrote on 27 ژوئن, 2019, 12:01

  سلام اینجانب با ۲۹ سال سابقه و مدرک فوق دیپلم فن آوری ارتباطات در بخشنامه تغییر سمت آموزشی امسال از رسته ی اداری به رسته ی آموزشی استادکار فنی تغییر سمت گرفتم. و مشمول مرحله اول رتبه بندی شدم. آیا امسال در این رتبه بندی مرحله دوم را مشمول میشوم؟؟

 • اموراداری wrote on 1 جولای, 2019, 9:37

  چنانچه تغییر سمت با کاهش طبقات همراه باشد انصراف دهید.

 • همکار wrote on 29 ژوئن, 2019, 11:29

  با سلام و عرض خسته نباشید
  بنده دیماه امسال عالی میشم مدرک فوق لیسانس
  منطقه محروم
  حدودا چقدر اضافه میشه به حقوق

 • اموراداری wrote on 1 جولای, 2019, 8:13

  حدود۴۲۰

 • ناشناس wrote on 30 ژوئن, 2019, 2:13

  سلام…مرخصی استعلاجی با حقوق فرهنگیان برای خدمات درمانی ها و تامین اجتماعی ها چندروزه؟

 • اموراداری wrote on 1 جولای, 2019, 8:05

  سلام
  تامین اجتماعی (پیمانی) ۳روز
  تامین اجتماعی(رسمی) و خدمات درمانی صعب العلاج نباشد تا ۴ ماه

 • م.ر wrote on 30 ژوئن, 2019, 13:16

  باسلام .باتوجه به اینکه بنده به علت مشکلاتی که داشتم نمیتوانم باردار شوم وبا پیشنهاد پزشکم میخواهم از رحم جایگزین استفاده کنم میخواستم بدانم مرخصی زایمان چگونه شامل حال بنده می شود وچند ماه است.لازم به ذکر است بنده از نیروهای رسمی می باشم.باتشکر

 • اموراداری wrote on 3 جولای, 2019, 7:59

  سلام. میتوانید مرخصی داشته باشید.
  مانند کسی که بچه به سرپرستی قبول می کنه تا ۹ ماهگی بچه

 • ناشناس wrote on 1 جولای, 2019, 11:52

  سلام…اگه معلمی خدمات درمانی و رسمی باشه و بیماری صعب العلاج داشته باشه چند ماه مرخصی استعلاجی با حقوق میدن ؟

 • اموراداری wrote on 3 جولای, 2019, 7:56

  تا یکسال با حقوق کامل و پس از آن بخشی از حقوق کاهش خواهد داشت.

 • احمد wrote on 1 جولای, 2019, 14:24

  سلام:متن توافق به شرح زیل میباشد:
  بنابه در خواست خودتان وتوافق صورت گرفته وهمچنین بر اساس بند۴-۲-۲-۴چارچوب ساماندهی۲نیروی انسانی منضم به بخشنامه شماره۷۰۰/۶۴۶۰مورخ ۱۱/۴/۸۸وزارت متبوع به موجب این ابلاغ با اشتغال شما از تاریخ۷/۱/۷۷لغایت۳۱/۶/۸۹در مدرسه ایران در کشور…….با برخوداری از خقوق ومزایای دریافتی داخل کشور ایران موافقت می شود
  براساس توافقی که در سال تحصیلی ۱۳۸۸ بین اینجانب ودفتر مدارس خارج ازکشورصورت گرفته از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸لغایت ۳۱/۶/۱۳۸۹با دریافت حقوق ومزایای داخل کشورایران ساعت تدریس موظف خود را در مدارس جمهوری اسلامی ایران در کشور …..تدریس کنم وضمنا براساس نامه شماره۰/۷/ ۲۴۳۵۷اداره آموزش وپروش ناحیه ۳…… از تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۵به بعد مشمول تقلیل ساعت (۲۰ساعت تدریس درهفته) بوده ام ،در حالی که به استناد ابلاغ شماره ۲/۲۴۴۲/۱۱مورخ۴/۸/۸۸ سرپرستی مدارس ایران در کشور….در هفته ۳۶ساعت تدریس در مدارس ایرانی در کشور …..داشته ام.(۱۶ ساعت تدریس مازاد بر ساعات تدریس موظف).در قبال ۱۶ ساعت تدریس مازاد هفتگی ،حق التدریسی به اینجانب داده نشده است.
  حضرتعالی جوابی که در چند روز پیش داده بودید متذکرمی شوم
  ۱- درمتن توافق۳۶ساعت قید نشده است اینجانب به تصور اینکه تقلیل ساعت داشتم در انجا سازماندهی می شوم ۲۰ساعت تدریس کنم حال اینکه در ان کشور ۱۶ساعت اضافه تدریس نمودم

 • اموراداری wrote on 3 جولای, 2019, 8:02

  سلام
  ابتدا با اداره کل مدارس خارج از کشور مکاتبه و از آنان پاسخ کتبی بخواهید. شاید پاسخ مستدل و قانع کننده ای داشته باشند.
  سپس در صورت عدم حصول نتیجه از سایر مراجع پیگیری فرمایید.

 • علی wrote on 2 جولای, 2019, 12:26

  سلام. شاخص وملاک ومعیار رتبه بندی معلمان که سرپرست وزارت می فرمایند تاشهریور۹۸اجرا می شود بفرمایید متشکرم

 • اموراداری wrote on 3 جولای, 2019, 7:48

  به نظر از مهر اجرایی شود.

 • مرسل wrote on 2 جولای, 2019, 17:23

  سلام و خسته نباشید, تعداد کل نیروهای آموزش و پرورش اعم از رسمی , و پیمانی چه تعداد میباشد, ؟؟ ممنون میشم اگر جواب دهید

 • اموراداری wrote on 3 جولای, 2019, 7:45

  سلام
  اطلاع نداریم
  ولی آنچه در رسانه ها می آید اشاره به یک میلیون نفر می شود.

 • حسام wrote on 3 جولای, 2019, 3:17

  سلام
  بنده آموزگار رسمی با مدرک لیسانس و پنج سال سابقه و طبقه ۵ و رتبه مقدماتی هستم.(دانشجوی تربیت معلم بوده ام) مبلغ حکم حدودا دو میلیون.
  پیشنهاد شده که برم اداره در یکی از کارشناسی ها
  با این شرایط از نظر حقوق و مزایا چه تفاوتی ایجاد می شود؟
  تشکر

 • اموراداری wrote on 3 جولای, 2019, 8:04

  حدود۵۰۰

 • محمد wrote on 4 جولای, 2019, 1:42

  با سلام لطفا در مورد نحوه محاسبه مالیات در فیش حقوقی برای احکام امسال اگر امکانش هست توضیح دهید.آیا در مناطق محروم نصف میشود مبلغ مالیات؟
  تشکر

 • اموراداری wrote on 6 جولای, 2019, 10:52

  مالیات۹درصد مجموع کسور
  کمتر توسعه یافته نصف

 • فریدون رضایی wrote on 5 جولای, 2019, 18:18

  سلام . بنده ۲۰سال و ۹ ماه سابقه خدمت دارم که یک سال و نه ماه آن را بصورت سرباز معلم تدریس کرده ام آیا خدمت سربازی بصورت سربازمعلم که در کلاسها تدریس می نماید جز سابقه آموزشی محسوب می شود ؟وتقلیل ساعت شامل من هم می شود یا نه؟

 • اموراداری wrote on 6 جولای, 2019, 10:32

  سلام
  قابل احتساب است

 • ملیحه wrote on 6 جولای, 2019, 10:00

  با سلام
  شرط سنی که برای ازمونهای استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) در نظر گرفته میشود به طور مثال برای کارشناسی ۳۵ سال و برای ارشد۴۰ سال ،ایا به این معنی است که فردی که چند ماه است از تولد ۳۵ سالگی یا ۴۰ سالگی اش عبور کرده مجاز به شرکت در ازمون هست؟ یا اینکه تا ۳۴ سال و ۱۱ ماه و۲۹ روز-۳۹ سال و۱۱ ماه و ۲۹ روز مجاز است؟؟ این مساله باعث ابهام تعدادی از شرکت کنندگان شده است.لطفا پاسخ دهید. با تشکر

 • اموراداری wrote on 6 جولای, 2019, 10:28

  سلام
  مثلا فردی که متولد ۶۳/۴/۱۵ می باشد و اطلاعیه استخدام در روز ۹۸/۴/۱۵ صادر شده باشد با مدرک لیسانس می تواند در آزمون شرکت نماید.

 • فریدون رضایی wrote on 6 جولای, 2019, 15:52

  سلام سابقه سربازمعلمی را که در کلاسها تدریس کرده ایم اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل بعنوان سابقه تجربی قبول نمی کند چیکار کنیم لطفا راهنمایی فرمایید .باتشکر

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2019, 9:16

  قابل احتساب است.

 • محمد wrote on 7 جولای, 2019, 22:04

  مجموع کسور شامل چه مواردی می شود؟
  تشکر

 • اموراداری wrote on 8 جولای, 2019, 7:58

  حق شغل، شغل حرفه ای، شاغل، تطبیق،مدیریت،سختی کار،فوق العاده شغل،فوق العاده ایثارگری،بند۱،جزء ی و فوق العاده ویژه

 • ناشناس wrote on 8 جولای, 2019, 9:03

  باسلام .حداکثرامتیازحق شاغل برای فردی که درطبقه شانزده(بالاترین طبقه شغلی)می باشد،چه عددی است؟باتشکر

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2019, 8:57

  حق شاغل براساس سابقه ومدرک و …. محاسبه می شود که می تواند تا ۷۵ درصد حق شغل باشد.

 • فریدون رضایی wrote on 8 جولای, 2019, 9:50

  باسلام و خسته نباشید بنده ۲۰ سال و ۹ ماه سابقه خدمت دارم البته با احتساب ۱سال و ۹ماه خدمت سربازی را که بصورت سرباز معلم در کلاسها تدریس کرده ام آیا تقلیل ساعات تدریس الان شامل من می شود ؟اگه شامل من می شود لطفا شماره بخشنامه و… رالطف نمایید.باتشکر

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2019, 9:07

  سلام
  برابر دستورالعمل تجربه آموزشی لینک دانلود

 • ناشناس wrote on 8 جولای, 2019, 10:09

  آیاامتیازحق شغل حرفه ای درامتیازحق شاغل اثر دارد؟باتشکر

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2019, 8:51

  در محاسبه اثری ندارد.

 • محمد علی عامری wrote on 8 جولای, 2019, 17:14

  ایا اعاده بکار جانبازان اجرایی میشود؟

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2019, 9:00

  فعلا به علت حجم بالای متقاضی در دست بررسی می باشد.

 • فاطمه wrote on 8 جولای, 2019, 17:55

  بنده شانزده سال سابقه خدمت دارم که چهار سال تحصیل در دانشگاه جزء سابقه محسوب نشده بود
  با رای دیوان عدالت اداری دهم تیرماه حکم جدید برام صادر شده
  و بیست سال سابقه محسوب شده ولی تعییری در حقوق صورت نگرفته گفته شده
  که طبق قانون سال نود و نه که احکام افزایش حقوق برای همه صادر میشه
  از اونموقع حقوق شما هم اعمال میشه ایا همچی قانونی واقعا هست؟

 • اموراداری wrote on 9 جولای, 2019, 8:59

  سلام
  احتساب امتیاز حق شاغل می تواند از فروردین ۹۹ محاسبه شود.
  البته طبقه و رتبه قابل بررسی است.

 • محمد wrote on 16 جولای, 2019, 11:49

  سلام علیکم خسته نباشید اگر بخام برای ایام اربعین ۹۸ به کربلا مدت ده روز برم از چه نوع مرخصی باید استفاده کنم

 • اموراداری wrote on 18 جولای, 2019, 12:28

  سلام
  مرخصی میسر نیست.
  از اداره محل خدمت راهکار بخواهید.

 • ناشناس wrote on 17 جولای, 2019, 8:49

  با سلام چه جوری میشود در پیش دبستانیهای دولتی استخدام شد؟ایا طرح خرید خدمات فقط برای مدارس غیر انتفاعی هست یا مدارس دولتی هم خرید خدمات دارند؟با تشکر

 • اموراداری wrote on 18 جولای, 2019, 12:27

  سلام
  درحال حاضر پیش دبستانی دولتی نداریم.
  صرفا خرید خدمت در مدارس دولتی(سال۸۸) مشمول هستند.

 • سعید wrote on 17 جولای, 2019, 12:00

  سلام. آیا طرح تدریس سی ساعت در هفته شامل مربی پرورشی می‌شود.؟ ممنون

 • اموراداری wrote on 18 جولای, 2019, 12:26

  سلام
  فعلا دبیر و هنرآموز

 • مهدی wrote on 6 آگوست, 2019, 16:12

  چرا از تبدیل وضعیت پیمانی به آزمایشی و رسمی خبری نشد با تشکر

 • علیرضا wrote on 7 آگوست, 2019, 2:07

  سلام نحوه محاسبه حق التدریس نیروهای رسمی چطور محاسبه می شود
  آیافوق العاده مدیریت هم جزو فرمول محاسبه می شود یافقط حق شغل وشاغل تقسیم برصد می باشد باتشکر

 • اموراداری wrote on 7 آگوست, 2019, 8:58

  حق شغل و شغل حرفه ای و شاغل تقسیم بر۱۰۰= یک ساعت حق التدریس

 • محمد wrote on 7 آگوست, 2019, 23:37

  با سلام
  من پارسال رتبه خبره رو گرفتم.. و سه سال سابقه تدریس داشتم.. اگه این سابقه رو اعمال کنم شامل رتبه عالی میشم..یا حتی بعد اعمال باید سه سال از رخبه قبلیم گذشته باشه؟؟
  تشکر بابت پاسخگویتون

 • اموراداری wrote on 8 آگوست, 2019, 12:09

  سلام
  نظر اداره کل امور اداری مبنی رعایت حداقل سه سال بین دو رتبه می باشد.

 • بداقی wrote on 8 آگوست, 2019, 15:23

  سلام. بنده لیسانس فیزیک نظری دارم جهت ادامه تحصیل متقاضی شرکت در رشته مهندسی مواد هستم آیا کارگزینی مدرک مهندسی موادرادر حکم کارگزینی اعمال مکند یا نه

 • اموراداری wrote on 11 آگوست, 2019, 8:46

  سلام
  رشته تحصیلی باید با پست فعلی شما مرتبط باشد.

 • احمد wrote on 8 آگوست, 2019, 23:32

  سلام .لطفا بخشنامه ادامه تحصیل معلمان در مقطع ارشد را ذر سایت قرار دهید. ممنون

 • اموراداری wrote on 11 آگوست, 2019, 8:55

  سلام
  لینک دانلود بخشنامه اعمال مدرک سال ۹۴

 • مهدوی wrote on 10 آگوست, 2019, 10:22

  سلام
  قبلا این سوال رو پرسیده بودم اما نتونستم پیداش کنم.میبتشید که مجدد سوال میکنم.
  بنده آموزگار هستم (فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان) و الان ۵ سال و۷ ماه سابقه دارم.
  رتبه مقدماتی و طبقه ۵ و حکم ۲ میلیون.

  اگر در کارشناسی قرآن مشغول به کار شوم چه میزان تفاوت حقوق و مزایا دارد؟

 • اموراداری wrote on 11 آگوست, 2019, 8:43

  حدود۵۰۰

 • فریدون رضایی wrote on 10 آگوست, 2019, 10:46

  سلام اداره کل آموزش و پرورش اردبیل سابقه سربازمعلمی را که در کلاسها تدریس کرده ایم بعنوان سابقه تجربی قبول میکند اما در تقلیل ساعات آموزشی قبول نمیکند و میگوید طبق جوابیه امور اداری وزارت سابقه سرباز معلمی فقط در سنوات تجربی و گروه و طبقه تاثیر دارد اما در تقلیل ساعات آموزشی تاثیر ندارد لطفا راهنمایی فرمایید.باتشکر

 • اموراداری wrote on 11 آگوست, 2019, 8:39

  سلام
  جوابیه اداره کل امور اداری وزارت را از آنان بخواهید.

 • خدیجه wrote on 11 آگوست, 2019, 15:42

  با سلام؛
  بنده آموزگار ابتدایی استخدام پیمانی ۹۷ هستم، ۴سالسابقه تدریس در دانشگاه پیام نور بعنوان استاد مدعو (حقالتدریس) رو دارم، آیا بعنوان سابقه در آ.پ قابل محاسبه است؟

 • اموراداری wrote on 14 آگوست, 2019, 8:30

  چنانچه تمام وقت باشد قابل احتساب است.

 • زهره wrote on 13 آگوست, 2019, 14:19

  سلام نقل و انتقال اضطراری چه تاریخی است

 • اموراداری wrote on 14 آگوست, 2019, 8:19

  سلام
  سالهای قبل خارج استان اواسط شهریور اعلام می گردید.

 • زهره wrote on 17 آگوست, 2019, 2:07

  آیا باید مثل روند عادی نقل و انتقالات برون استانی در سامانه ثبت نام کرد و چند روز برای ثبت درخواست و دریافت نتیجه وقت داریم

 • اموراداری wrote on 18 آگوست, 2019, 11:03

  معمولا ثبت انتقال اضطرار در اختیار ادارات منطقه یا ادارات کل قرار داده خواهدشد.

 • سارا wrote on 28 آگوست, 2019, 15:10

  با سلام من دارای مدرک کارشناسی و ۱۹ سال و ۹ ماه سابقه افزایش حکم ۹۸ ام ۲۷۹ هزار تومان می باشد ممکنه بفرمایید چطوری می تونم خودم افزایش درست حکم ۹۸ ام رو حساب کنم؟ از لطفتون ممنونم.

 • اموراداری wrote on 29 آگوست, 2019, 12:05

  با توجه به پیچیدگی قوانین تقریبا برای شما امکان محاسبه صحیح وجود ندارد/

 • محمد wrote on 14 نوامبر, 2019, 6:47

  با سلام
  -بنده ۱۳۹۸/۷/۵ با مدرک لیسانس وباسمت معاون مدرسه بازنشسته شدم کارگزینی ادراه محل خدمتم به من گفت که رتبه بندی شامل حال شما می شود لطفا چگونگی آن را بیان فرمایید. در صورتی که بنده فقط ۴روز از مهر ۹۸راشاعل بودم اگر رتبه بندی شامل حال بشود چندروز یا چند ماه …
  با نهایت ادب واحترام

 • اموراداری wrote on 14 نوامبر, 2019, 7:47

  سلام
  چنانچه رتبه بندی اجرایی شود اثر بسیار ناچیزی در حقوق شما خواهد داشت.
  تنها در پاداش شما موثر خواهد بود.

 • سینا wrote on 14 نوامبر, 2019, 12:16

  با سلام
  ایا سرگروه اموزشی در استان نمیتواند معلم تمام وقت بشود؟

 • اموراداری wrote on 24 نوامبر, 2019, 9:47

  معلم تمام وقت شامل پست های دبیر وهنرآموز می گردد.

 • زهره wrote on 30 نوامبر, 2019, 11:45

  برای اشتغال در مدارس آموزش و پرورش خارج از کشور چه اقداماتی باید انجام داد؟

 • اموراداری wrote on 30 نوامبر, 2019, 13:18

  باید در زمانی که اعلام می شود چنانچه شرایط داشتیددر آزمون شرکت نمایید.

 • نصیری wrote on 6 دسامبر, 2019, 21:50

  سلام چرا در فیش حقوقی بازنشستگان کشوری عنوان غائله مندی حذف شده است

 • اموراداری wrote on 9 دسامبر, 2019, 8:12

  سلام
  به اداره مراجعه نمایید

 • معلم wrote on 8 دسامبر, 2019, 14:42

  با سلام
  میخواستم بدونم چرا در حکمهای معلمان ماده ۲۸ که از سال ۹۷ در آزمون قبول شدن و در مهر ۹۸ حکم اونها زده شده؛ بند “ی” مربوط به افزایش حقوق ۴۰۰۰۰۰ تومانی منتج از تفاوت جز ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه وجود نداره؟؟؟

 • بازنشسته wrote on 9 دسامبر, 2019, 16:05

  آیا معلمانی که ۹۸/۷/۱ بازنشست شدند شامل رتبه بندی میشوند تاریخ اجرای حکم بازنشستگی ۹۸/۷/۱ می باشد آری یا نه ایام عزت مستدام

 • اموراداری wrote on 9 دسامبر, 2019, 21:14

  احتمالا مشمول نشوند

 • شهرام wrote on 11 دسامبر, 2019, 10:03

  سلام در ماده ۴ طرح رتبه بندی از ماده ۶۶ قانون مدیریت خومات کشوری نام برده وقید کرده که میتوانند از مزایای ماده ۶۶ استفاده ایا بنده با داشتن مدرک کارشناسی ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان که الان با مدرک کاردانی حقوق ومزایا دریافت میکنم اعمال کارشناسی بنده ممکن است سپاس

 • اموراداری wrote on 11 دسامبر, 2019, 13:18

  بخشنامه محدودیت اعمال مدرک پس از قانون خدمات کشوری ابلاغ گردیده است.

 • بازنشسته wrote on 16 دسامبر, 2019, 12:54

  ایا رتبه بندی شامل بازنشستگان ۹۸/۷/۱ می شود یا نه جواب روشن بفرمایید ممنون از زحمتتان

 • اموراداری wrote on 18 دسامبر, 2019, 10:41

  خیر

 • سید علی wrote on 16 دسامبر, 2019, 13:34

  با عرض سلام و خسته نباشید ، بنده ۱۰/۱ رتبه عالی شاملم میشه امامیگن بخشنامه لغو رتبه ها اومده اینجا حق ما ضایع نمیشه ، لفا راهنمایی کنید . متشکرم

 • اموراداری wrote on 18 دسامبر, 2019, 10:32

  باید منتظر بخشنامه بود

 • نوروزی wrote on 17 دسامبر, 2019, 16:29

  با سلام من هنرآموز کامپیوتر و ورودی مهر سال ۹۸ هستم. حکم کارگزینی ورودی های ما بدون اعمال مبلغ ۴۰۰ هزار تومان بعلاوه ۱۰ درصد صورت گرفته. خواستم بپرسم آیا این اصلاح میشه یا اینکه کلا ما برای رسیدن به حقمون باید به دیوان عدالت شکایت کنیم؟ چه فرقی بین معلمینی که فروردین ۹۸ حکم استخدام گرفتن و مهر ۹۸ حکم گرفتن وجود دارد که ایشان مبلغ ۴۴۰ هزار تومان را دریافت کردند و ما را از این حق محروم نمودند؟

 • اموراداری wrote on 18 دسامبر, 2019, 10:18

  فعلا اقدامی باری شما نشده است.

 • ناشناس wrote on 17 دسامبر, 2019, 23:35

  سلام بنده اول فروردین ۹۹ رتبه عالی میگیرم با توجه به رتبه بندی جدید وضعیت ما چگونه خواهد بود

 • اموراداری wrote on 18 دسامبر, 2019, 10:17

  تغییراتی صورت گرفته که باید منتظر بخشنامه باشیم.

 • ناشناس wrote on 18 دسامبر, 2019, 10:21

  دسلام خواهش داریم که رتبه های قبلی که همکاری در آینده میگیرد تغییر صورت نگیرد و قانون تعجیل و تاخیر پا بر جا باشد چون ما استان محروم هستیم آیا امکان قطعی این کار دارد ؟

 • صنما wrote on 19 دسامبر, 2019, 14:06

  سلام حکم من از ۱۵ مهر خورده و رتبه پایه گرفتم. الان با این رتبه بندی جدید رتبه ۱ میگیرم یا ۲؟ اینم بگم من از ۱ مهر سر کار رفتم ولی منطقه مون از ۱۵ مهر حساب کرده. علت رو هم پرسیدم گفتند دو ساله قانونش عوض شده . برا بقیه همکاران هم همینطور زدن. اینطوری که به قول دوستان کشکه. پس چرا اینقدر تبلیغ میکنند

 • مهدی جلالت wrote on 19 دسامبر, 2019, 22:03

  بنده دبیرهنرستان ولیسانس مکانیک ازدانشگاه شهیدرجایی هستم وقصددارم دوباره کنکورداده واگرقبول شدم دررشته پزشکی درعیرساعات موظفی ادامه تحصیل دهم ولی اداره کل آغ گفته موافقتنامه نخواهیم دادومرادلسردکردندخواستم بدانم چه اشکالی داردهم معلم باشی وهم پزشک

 • اموراداری wrote on 21 دسامبر, 2019, 12:57

  در اطلاعات ثبت نامی کنکور شاغل بودن خود را قید نفرمایید

  چنانچه منعهد خدمت می باشید جهت استفاده از ریز نمرات و یا تاییدیه صرفا می بایست تعهد خود را بخرید.

 • محمد wrote on 22 دسامبر, 2019, 15:10

  سلام آیا بدون اعمال مدرک ارشد در حکم میتوان تا ۳۵سال خدمت کرد؟(باتوجه به بخشنامه عدم اعمال مدرک تحصیلی بیش ازیک بار)

 • فرهنگی عزیز wrote on 26 دسامبر, 2019, 0:26

  با سلام
  دو سوال دارم خدمتتون
  اول اینکه فردی با مشخصات زیر باید چه طبقه و رتبه ای داشته باشه برای حکم اول مهر ۹۸
  مدرک لیسانس و دبیر. شروع تحصیل تربیت معلم از ۱مهر۸۶تا ۱مهر۹۰ بمدت ۴سال و شروع بکار از ۱مهر ۹۰ تا ۱مهر ۹۸ بمدت ۸ سال در منطقه کمتر توسعه یافته(شامل ۸سال تعجیل)
  سوال دوم اینکه مدت زمان تحصیل در دانشگاه فرهنگیان برای طبقه و رتبه محاسبه میشه یا نه؟!
  بسیار ممنون از وقت و پاسخگوییتون
  درصورت اشاره به بخشنامه ایی لطفا لینک دانلودش رو هم بزارید.

 • سهراب wrote on 27 دسامبر, 2019, 18:41

  سلام هنرآموز رشته ساخت و تولید با بیست سال سابقه خدمت هستم به تازگی متوجه شدم که فقط یک کلیه دارم . آیا به خاطر این مشکل میشه از تقلیل ساعت ویژه معلولین استفاده کرد؟؟

 • ناشناس معلم منطقه کمتر توسعه یافته wrote on 29 دسامبر, 2019, 15:17

  با سلام.لطفا در مورد تعجیل و تاخیر رتبه ها در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام جدی به عمل آورید که به قوت خود باقی بماند.منتظر پاسخ امور اداری هستم

 • ناشناس معلم مناطق محروم wrote on 29 دسامبر, 2019, 16:48

  سلام در رتبه بندی جدید قانون تعجیل و تاخیر برداشته نشود پیگیری کنید چون این قانون متعلق به همه کارمندان در مناطق کمتر توسعه‌ یافته است منتظر پاسخ شما ؟

 • ناشناس wrote on 29 ژانویه, 2020, 22:08

  آیا بازنشستگان ۹۸/۷/۱ شامل رتبه بندی می شوند یانه برای حقوق و پاداش ممنون از محبتتان

 • اموراداری wrote on 30 ژانویه, 2020, 9:54

  مشمول نشده اند.

 • محمد wrote on 6 مارس, 2020, 10:35

  سلام. ۱٫ حضور در مدرسه بدون ابلاغ از نظر قانون چه حکمی دارد؟

  ۲٫ چنانچه فردی در پست معاون اجرایی طبق ابلاغ انشایی در دو مدرسه حضور داشته باشد ارزشیابی سالانه توسط مدرسه ای که بیشترین ساعت در هفته را طبق آن ابلاغ حضور داشته تکمیل گردد یا مدرسه ای که ابلاغ سیستمی در آن مدرسه ثبت شده باشد؟

 • اموراداری wrote on 7 مارس, 2020, 8:18

  درصورت تساوی ساعت تفاوتی نمی کند و بهتر است مدرسه ای که در آن ابلاغ سیستمی است انجام دهد

 • فردین wrote on 6 مارس, 2020, 22:12

  باسلام و خسته نباشید بنده سال ۹۷ دانشجو معلم سال آخر بودم و طبق افزایش حقوق برای سال۹۸ مقرر شد که به همه دانشجو معلمان هم افزایش ۴۴۰ هزار تومانی تعلق گیرد از اول سال تا ۹۸/۱۲/۸ این افزایش به عنوان بند ی تبصره ۱۲ در حکم بنده بود با افزایش ۵۰ درصدی حقوق فصل دهم این بند حذف گردید و گفتند چون سال ۹۷ دانشجو معلم بودید به شما تعلق نمیگرفته و از بقیه دوستانم که پرسیدم گفتند برای ما این بند حذف نشده است خواهش میکنم راهنماییم کنید چجوری پیگیری کنم؟باتشکر

 • اموراداری wrote on 7 مارس, 2020, 8:14

  به نظر ایراد ازسیستم است

 • سامان wrote on 7 مارس, 2020, 12:51

  سلام. من مهر ۹۲ بعنوان معلم قراردادی در آموزش و پرورش استخدام شدم
  سوال اول: در اولین حکمم ، بند حق شاغل، تفاوت تطبیق و سختی کار و بدی آب و هوا و… بود اما در
  حکم های بعدی چرا این بندها رو حذف کردند ؟
  سوال دوم :من شناسه کارمند ندارم ولی کد پرسنلی دارم . برای شناسه کارمند از کجا پیگیری
  کنم و آیا نتیجه میده ؟
  سوال سوم این بخشنامه جدید افزایش ۵۰ درصدی پرسنل قراردادی ، شامل
  ما معلمان قراردادی میشه ؟ من حق شغل ۱۵۰۰ ، فوق العاده مدرک تحصیلی ۴۵۰ .تقریبا چقدر به حقوق اضافه میشه؟
  با تشکر. روز بخیر

 • اموراداری wrote on 7 مارس, 2020, 12:54

  تغییرات حقوقی نیروهای قراردادی در دست اقدام می باشد که حقوقشان تا ۸۰ درصد نیروی هم سطح رسمی افزایش خواهد یافت.

 • مهدی wrote on 12 مارس, 2020, 9:58

  با سلام

  در آزمون استخدامی فراگیر ۹۷ به عنوان دبیر پذیرفته شدم.۳ سال به شکل پیمانی در وزارت کشور سابقه اشتغال داشتم.میخواستم بدونم که آیا به عنوان سنوات خدمت در آموزش و پرورش لحاظ خواهد شد؟
  باتشکر

 • اموراداری wrote on 12 مارس, 2020, 10:25

  سوابق شما قابل احتساب از نظر سنوات خدمت دولتی می باشد

 • جهان wrote on 12 مارس, 2020, 10:44

  سلام
  موقع صدور حکم تبدیل وضعیت به رسمی باز هم سیستم حق شغل و شاغل و … را محاسبه میکند؟
  احتمال دارد اشتباه محاسبه کرده باشد؟

 • اموراداری wrote on 12 مارس, 2020, 12:01

  فعلا سیستم د محاسبه حق شاغل کمی مشکل دارد که مرتفع خواهد شد

 • بازنشسته wrote on 12 مارس, 2020, 11:09

  سلام با توجه به افزایش فصل دهم حق عائله مندی اولاد افزایش یافته ایا برای بازنشستگان هم محاسبه می شود چون این دو بند برای همه یکسان است.

 • اموراداری wrote on 12 مارس, 2020, 11:59

  فعلا با رقم قبلی پرداخت شده است و سازمان بازنشستگی اعلام بی اطلاعی می کند

  ولی مطمئنا افزایش اتفاق خواهد افتاد

 • ابراهیمی wrote on 12 مارس, 2020, 22:26

  با سلام
  بنده با ۷ سال سنوات (همراه با دانشگاه فرهنگیان) در صورتی که به اداره برم نسبت به آموزگاری در داخل شهر چقدر تغییر حقوق خواهم داشت؟

 • اموراداری wrote on 12 مارس, 2020, 22:50

  حدود ۲۸ درصد به بندهای مشمول کسور شما اضافه خواهد شد

 • ناصر wrote on 13 مارس, 2020, 20:02

  با سلام
  من معلم قراردادی هستم. توی سایت فیش حقوقی رفتم که حقوق اسفند افزایشی نداشته.
  خواستم بپرسم این بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی
  شامل معلمان قراردادی میشه یا نه. یا فقط
  شامل کارمندان اداری قراردادی میشه.
  با تشکر
  روز بخیر

 • اموراداری wrote on 14 مارس, 2020, 8:10

  نگارش پرسنلی افزایش حقوق نیروهای قراردادی توسط وزارت تهیه شده اما هنوز به ادارات ارسال نشده است

 • اسماعیل wrote on 14 مارس, 2020, 21:34

  سلام حکم تنزل پست ذاشتم درنگارش جدید حذف شده

 • اموراداری wrote on 15 مارس, 2020, 3:37

  ؟؟؟؟؟

 • معلم wrote on 15 مارس, 2020, 20:16

  سلام هدیه ازدواج سال۹۸ واریز شده؟برای من واریز نشده می تونم پیگیری کنم؟

 • اموراداری wrote on 24 مارس, 2020, 10:12

  از اداره محل خدمت

 • خدمتگذار wrote on 15 مارس, 2020, 20:31

  با سلام ببخشید میخواستم بگم چرا حرف از افزایش حقوق میشه چرا فقط اسم معلمان در کار هست یعنی به جز معلمان بقیه فرهنگیان انسان نیستند اگر قصد افزایش حقوق دارین همه فرهنگیان باید افزایش حقوق داشته باشند اینطور بی احترامی به بقیه شاغلان میشه

 • علی wrote on 26 مارس, 2020, 15:36

  سلام .سال نو مبارک.چرا هزینه های ازدواج و فوت سال ۹۴ را پرداخت نمی کنند .ارزس پولش ازبین می رود. در حالی که این موارد را در سال ۹۸ پرداخت کردند. تورا به خدا دیگه داخل اموزش پرورش بی عدالتی نباشه.

 • اموراداری wrote on 26 مارس, 2020, 17:55

  اکثر استانها ۹۴ را سال ۹۶ پرداخت کرده اند

 • ناشناس wrote on 27 مارس, 2020, 22:08

  باسلام
  ابلاغ من درسامانه ضمن خدمت اشتباه است. به کارگزینی وضمن خدمت مراجعه کردم هردو بروزرسانی کردند ولی درست نشد.لطفا راهنمایی کنید مشکل کجاست؟؟

 • اموراداری wrote on 29 مارس, 2020, 21:07

  ایراد از پایگاه وزارت و سامانه ضمن خدمت است

 • علی wrote on 28 مارس, 2020, 10:44

  سلام.طبق پاسخ قبلی استان اصفهان هزینه ازدواج و فوت سال ۹۴را پرداخت نکرده است.ایا این هزینه ها بر اساس همان سالها پرداخت میشه یا طبق هزینه‌های سال۹۹.اگه طبق سال ۹۴ باشد اینم یه ظلم از سوی اموزش وپرورش است.

 • اموراداری wrote on 29 مارس, 2020, 21:05

  با رقم همان سال پرداخت می شود

 • علی گرگانی فیروزجایی wrote on 29 مارس, 2020, 21:46

  سلام .
  اینجانب دبیرمعارف هستم .
  دانشجوی تربیت معلم بودم و۳سال هم تدریس کرده ام که جمعابادانشگاه می شود۷سال ، سوالی که ازشمادوست اداری دارم این هست که اگر من به اداره منتقل شوم ، بااین سابقه ،دومیلیون وهشتصدهزارتومان تمام حکم من هست بدون کسریات ، میخواستم بپرسم که اگراداره بروم چقدر به حقوقم اظافه خواهدشد .
  ممنون .

 • اموراداری wrote on 1 آوریل, 2020, 15:26

  حدود ۲۸ درصد مشمول کسور

 • غلامرضا wrote on 31 مارس, 2020, 10:09

  با سلام
  متاسفانه اقای الهیار ترکمن با اجرای ناقص فصل دهم و حذف رتبه بندی بزرگترین ظلم را به همکاران ااموزشی کرده است.من با مدرک دکترا و با سابقه ۳۵ سال خدمت از یک کارشناسی اداری مبلغ دریافی ام کمتر است.این چگونه عدالت اموزشی است که یک معلم که تمام بار اموزش بر دوش اوست از یک کارشناس اداری با سابقه کم ،دریافتی اش کمتر باشد.
  به هر حال اجرای فصل دهم به اسم معلمین اموزشی بود و به کام نیروهای ستادی و اداری.
  امیدوارم هر چه سریعتر جناب الهیار ترکمن حق شغل حرفه ای و حق ویژه را برای نیروهای اموزشی برقرار کند تا جلوی این ظلم گرفته شود.

 • غلامرضا wrote on 31 مارس, 2020, 10:12

  خدا چقدر شکاف و تبعیض بین حقوق فرهنگیان بخش اداری و اموزشی را ایجاد شده است .
  قبلا ما خودمان را با سازمانهای دیگر مقایسه میکردیم و الان باید حسرت حقوق همکاران اداری را بخوریم

 • بازنشسته wrote on 31 مارس, 2020, 10:43

  سلام٬می خواستم بدانم افزایش۱۵درصد حقوق بازنشستگان جدای از همسان سازی حقوق است؟

 • اموراداری wrote on 1 آوریل, 2020, 15:21

  معمولا یکی از افزایشها مشمول فرد می شود همسان سازی یا ۱۵ درصد

 • منوچهر امیدی wrote on 2 آوریل, 2020, 9:34

  سلام،ما دانشجو معلم هایی هستیم که بهمن فارغ‌التحصیل شدیم از اونموقع هر کاری می کنیم تو سامانه بکفا تغییر وضعیت داده نمیشه یعنی سیستم هنوز مارو دانشجو احتساب می کنیم،اداره هم پیگیری کرده کسی پاسخگو نیست.لطفا حلش کنید.

 • مجید wrote on 2 آوریل, 2020, 22:16

  با سلام و احترام خانمی که با حکم معاونت به مرخصی زایمان می رود وقتی در وسط سال تحصیلی بر می گردد ایا اداره می تواند حکم معاونت رو لغو و ابلاغ جدید بدهد اگر بخشنامه ای در این مورد هست بفرمائید ممنون

 • اموراداری wrote on 3 آوریل, 2020, 5:54

  با سلام در هنگام برگشت تغییر پست مجاز می باشد و بخشنامه صرفاً حفظ پست را در زمان مرخصی ضروری می داند

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی