اطلاعیه اداره كل امور اداری و تشكيلات وزارت در خصوص …

Comment on نقل و انتقال by اموراداری.

اطلاعیه اداره كل امور اداری و تشكيلات وزارت در خصوص نقل و انتقالات خارج استان

با عنايت به اينكه مقرر است بررسی و اعلام نظر در خصوص نقل و انتقال خارج از استان از تاريخ ۹۶/۶/۴ لغايت ۹۶/۶/۷ براى ادارات كل آموزش و پرورش استان مقصد فعال گردد ، مقتضى است ضمن برنامه ريزی لازم به منظور اعلام نظر در تاريخ های اعلام شده فوق تمهيدات مناسب جهت اطلاع رسانی به متقاضيان صورت پذيرد همچنين نسبت به صدور حكم انتقال خروجی همكاران در مهلت قانونی اقدام گردد.

ضمنا هرگونه تغيير در نوع انتقال ، منطقه مقصد و دوره تحصيلی با اطلاع متقاضی امكان پذير می باشد.

اداره كل امور اداری و تشكيلات

اموراداری Also Commented

نقل و انتقال
امکان پذیر می باشد
ولی چون کمبود آموزگار وجود دارد و تامین آموزگار نسبت به دبیر سخت تر می باشد اخذ موافقت برای پست دبیر مشکل تر است


نقل و انتقال
تقریبا تمامی همکاران شاغل در ادارات از نیروهای آموزشی(معلم) هستند


نقل و انتقال
درخواست مجدد با بخشنامه های فعلی نیاز است


Recent Comments by اموراداری

گزارش: اختلاف دولت و مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان در ۱۰ بند
سابقه تجربی شما ۹ سال است
سابقه مندرج در حکم تا تاریخ اجرای حکم می باشد نه تاریخ صدور


افزایش ۳۰درصدی حقوق کارمندان برخی دستگاه‌ها در ۵ سال
باید ابتدا پیشنهاد یا موافقت دستگاه مقصد را داشته باشید


گزارش: اختلاف دولت و مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان در ۱۰ بند
مطمئنا جز مطالبات خواهد بود
لینک جدول کمک هزینه مهد


گزارش: اختلاف دولت و مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان در ۱۰ بند
بیمه عمر در حال حاضر مشتمل بر بیمه عمر احباری و ببمه عمر تکمیلی می باشد
مبلغ بیمه عمر مصوب(اجباری)۴۷۰۸۸۰ ریال می باشد که در فروردین یا اردیبهشت کسر گردیده است.
مبلغ بیمه عمر تکمیلی(اختیاری)۷۷۷۶۰۶ ریال می باشد
نکته این است که نیمی از مبلغ بیمه مصوب را می بایست دولت پرداخت نماید که در ۴ سال اخیر تمام مبلغ را به علت نبود اعتبار کارمند پرداخت می کند
البته بیمه بسیارکمک مناسبی به بازماندگان همکاران متوفی می باشد


پرسش و پاسخ
کارمند پیمانی هر زمان که بخواهد می تواند استعفا داده و از سیستم خارج گردد


درباره نویسنده

421مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی