بنده جانباز ۳℅درسال۸۹بازنشسته شدم با۳۰سال سنوات مدرک لیسانس. مدیریت وبرنامه …

Comment on بازنشستگی by کامران مرآتی.

بنده جانباز ۳℅درسال۸۹بازنشسته شدم با۳۰سال سنوات مدرک لیسانس. مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی تقاضای اعاده به کار باتوجه به بند(چ)ماده۸۷برنامه ششم رابه اداره داده ام بانامه بنیاد شهید اما جواب درستی نمی دهند.

درباره نویسنده

353مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی